27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 HAZİRAN 1996 PAZAR • • • • SAYFA ÜBÜT096 AV AMPİYONAS Romanya-İspanya maçını yönetecek ünlü hakem, İngiltere yolunda Tek temsilcimiz Çakar ARİFKIZILYALIN (A) Mıllı Fut- bol Takımımı- zın A\ rupa Futbol Şampı- yonası fınalle- nnde havlu atmasından son- ra şımdı gozler <\da'dakı dı- ger temsilcimiz DrAhmet Çakar'açevnldı 18hazıran- dakı Ispanya-Romanva ma- çında gore\ alacak olan F!- FA kokartlı hakemımız Ça- kar, bugun van hakemlen Akif Lğurdur.Turgav Güdü ve4 hakem OğuzSarvan ıle bırlıkte îngıltere yegıdecek Geçen haftaya kadar Istan- bul Amatör Kume'de gorev alıp 'maç eksikliğini' gıder- meye çalışan Ahmet Çakar, Ingıltere ye hareketınden önce yaptığı açıklamada "Turk hakemlığının hangi sevıyede olduğunu herkes go- recek"dedı Ingıltere'de gorev alan ha- kemlenn çok ust duzey maç yonetmedığını ve Turk ha- kemlığmın finallerde 'sıntmayacağı- nı' belırten Ahmet Çakar. şoyle ko- nuştu "Ugboyuncahakemlerimizsü- rekli eleştirikii. Ancak Turk hakemler gostermedi. Şimdi Avmpa Futbol Şampnonası \ar. Bu- rada da başaniı olacağımıza inanıvorum." Ingıltere'dekı finallerde ya- pılan hakem hatalan ıle ılgı- lı olarak da konuşan Ahmet Çakar, "İnsan unsuruntınol- duğu her >erde hata oranı da vardır. Bana gore İngiltere'de hakemler başaniı maçlaryo- netiyorlar. Hata yapmnor değillcr, a- ma bu gibi şeyler dıinyanın her verinde vaşanır. Demek kiTiırkiye'de vapılan hatalar A>nıpa'da da vıneleniyor- muş. Ve kimscnin de sesi çık- mıvor. Çunku hakem hatala- nda futbolun bır\anrdı>e konuştu En genç hakem 34 vajındakı Ahmet Çakar, aynı zamanda A\ rupa Futbol Şampıyonasf nın en genç ha- kemı Çakar gençlığı nede- nıyle kendısıne çeyrek ve va- n fınal şansı venlmedığını debelırtırken, "FIFAveUE- kesinlikk AvTupalı meslektaslanndan FA bu riir buyük maçlarda kıdeme ve daha aşagıseviyededeğillenA\rupa ku- deneyime önem verir. Bu nedenle ben pası maçlarında sureklı gorev aldık. tekmaçvonetıpdoneceğımıduşunuyo- Hıçbir hakemimiz de koru yonetim nım" a<,ıklamasını yaptı Turk hakemlığının Avrupa'yla aynı seviyede olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, "Yardımcılarımla 18 hazırandakı Romanya-Ispanya maçında Türkıye'nın başansı ıçın düdük çalacağım" dedı Çakar, fınallerdekı hakem hatalannı değerlendınrken "Insan unsurunun olduğu her yerde hata da olur" yorumunu yaptı Almanya, Rusya karşısında puan anyor Panzerlerin zor sınavıLONDRA(Cumhuriyet)- 10 Avrupa Futbol Şampı- yonası'na bugün ıkı karşı- laşmayla devam edılıyor C grubunda ltalya'nın ön- cekı gün Çek Cumhunyetı'ne yenılme- sının ardından gözler Almanya'nın Rus- ya ıle yapacağı karşılaşmaya çevnldı Manchester ın Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan maç saat 17 00'de baş- layacak Karşılaşmayı Danımarkalı Kim Mil- ton Nieben yönetecek Bu grup takım- lann aldığı puanlar ıtıbanyla şampıyona- nın en ılgınç grubu Almanya, Çek Cum- hunyetı ve ftalya'mn 3 puanı bulunuyor Rusya'nın ıse bu grupta daha puanı yok Almanya grupta artı 2 averaj la lıder,itaJ- ya ve Çek Cumhunyetrnın ıse averajı sıfır Panzerler bugunkü maçı kazanırlar- sa çeyrek fınalı garantıleyecekler Bu karşılaşmada cezalı olduğu ıçın Çek Cumhunyetı maçında oynamayan golcü futbolcu Jurgen Künsmann da oynayacak Bu futbolcunun takımda yennı alma- sı Basslerve Kohler'ın sakatlıklan vü- zünden kadro kurmakta zorlanan Teknık Dırektör Berti Vogts u sev ındmyor Vogts un "Kaybedersek, turntıvaya veda edebiüriz" dedığı Rusya maçı ıçın futbolcularçok sıkı şekılde hazırlandı ve maçı beklemeye başladı Hırvatistan - Danimarka A Mıllı Futbol rakımımızın çeyrek fı- nal sansını yıtırdığı D grubunda karşılaş- malar kıyasıya süruyor Turkıye'yı ılk maçında 1 -0 yenen Hır- vatistan, bugün Danimarka karşısına çı- kıyor Sheffield'ın Hısbrough Stadı'nda oynanacak maç saat 20 00'de başlayacak ve Fransız Marc Batta yönetecek Bu karşılaşmada Danımarkalı kalecı Peter SchmctcheL 86'ıncı kez mıllı for- mayi gıyecek İtalyanftıtbolcular,Çek Cumhurrveti maçı sonrası sahada yikılıp kaldılar. (Fotoğraf REUTERS) Çek yenilgisi İtalya'nın çeyrek final şansını azalttı Çizme 4 kan agjıyor'LlVERPOOL(Cumhu- riyet) - Italya yıldızlarını İ4 arıyor Avrupa Futbol * Şampıyonası'na Baresı, VıaDi, Baggio ve Signori gıbı unlü futbolculann bulunmadığı bır kadro ıle gelen Gokmavılıler, 2-1 kay- bettıklen Çek Cumhunyetı maçından sonra çeyrek fınal umutlannı zora sok- tular Avrupa Şampıyonası finallenne ka- tılacak kadroyu açıkladığında 'jıldız düşmanbğı1 ıle suçlanan teknık dırek- tör Amgo Sacchi, Çek Cumhunyetı maçı sonrası eleştınlenn odak noktası oldu 2-1 kazandıklan Rusya maçı son- rası oyun dısıplınıne uymadıklan ıçın ılk 11 'e almmayan Del Pi- ero,Zola,Casiraghigıbı fut- bolcuian oynatmayan ve on- lann yenne Chiesa,Ravanel- K \ e Dino Baggıo'ya şans ta- nıyan teknık dırektör Sacc- hi'nın taktığı, gereksız yere kırmızı kart gören ApoUoni yüzünden tutmazken son da- kıkalarda oyuna gınp ıkı • Baresı, Baggıo, Viallı gıbı yıldızlan mıllı takıma almayan teknık dırektör Sacchi, Italya'da 'ıstenmeyen adam' ılan edıldı adımdan golu atamayan Casiraghi de bır anda ıstenmeyen adam ılan edıldı Aynı futbolcu maçın 'en kotusü" seçıl- dı Sacchi, basının boy hedefi Çek yenılgısı sonrası ttalyan basını da teknık dırektör Sacchi'yc yuklendı Çızmedc karşılaşmayı kamaval hazır- lığı ıçensınde sokaklarda ızleyen taraf- tarlar maglubı>et sonrası sessız bır şe- kılde dagılırken dunku gazeteler kım- senın Italyanlan bu kadar uzmeye hak- kı olmadığını yazdılar Çızmenm unlü gazetesı Cornere Dello Sport "Bunu sen istedin Sacc- hi" başlıgınıkullandı Gazetede "Sacc- hi herkesle alay ediyor. Keıtdı kafasına gore bır takım kurdu \e dıledığını ya- pıyor. Ancak olabılecekien hıç duşun- muvor. Bakalım çeyrek fınali kaçınr- sak hesabı nasıl verecek" vorumunu kullandı La Gazzetta Dello Sport, sa- hadakı kadroyla maç kazanmanın ım- kansız olduğunu belırtırken Stampa Gazetesı "Amgo şimdi yandı"başlığı- nı kullandı BILGI CAGI Bugün 1 1:30 C GRUBU'NDA PUAN HESABI Sacchi beyin yıkıyor Şımdı Gökmavılılenn tek umudu grubun favonsı Almanya ıle oynana- cak maç Nc var kı bu karşıla^madan alınacak 1 puan Italya nın ı^ıne yara- mayabılır Çek Cumhunvetı maçı son- rası takımı kamp vapılan otele göturüp ka- pılannı dış dunyaya kapayan teknık dırek- tör Amgo Sacchi, "Rusya'vı nasılyendiysek \lman\a'>ı da venerek çe>rek fina- k çıkmak 20nındayız. Bazı futboku- lar ıımutlanmı boşa çıkardı. Bunlann başında gol sozu veren Ra- vanellı gelıvor. Almanya maçında bu hatalar tekrariansın ıstemivorum'"dıye ko- nuştu Sacchı'nın Almanya'vakarşı değışık bır kadroyu saha>a sureceğı de oğrenıldı 4 Tuborg fiyatına ORG TRT 1, 16.30 Avrupa i utbol Şampıyonası, 17 00 Almanya- Rusya (Naklen) 19 30 Avrupa Futbol Şampıvoaası, 20 00 Da- nımarka-Hırvatıstan (Naklen) TRT 3, 23.00 Almanya-Rusva (Bant), 00J0 Danımarka-Hırva- tıstan(Bant) Hırvat raketin iddiası —»^.•v» Ünlu tenısçı Go- ran IvaniscMç. Avrupa Futbol Şampıvonası'nı buyuk bır heye- canla takıp eden ısımlcrden bın Hırvat raket şampıyonada takı mının başaniı olacağını söyler- ken "Ancak şamprvonlukA>r bır ıhtama" demekten de gerı kal mıyor tvanısevıç,"\1u$terekba- hts ovnavan Hırvatiar, futbol ta- kunı viTincVMmbkdon'da benım ıızennc ovnasınlar kaıanma ıh- tınıallen daha çok" dedı Kostadinov oynamıyor Fenerbahçe nın detransferetmevı duşunduğu Bul- gar futbolcu Lmfl Kostadinov, sa- katlığı nedenıyle 18 hazıranda Fransa v a karşı for- ma gıyemeyecek Romanya'yla yapılan maçta sakatlanan Bulgar golcunün kalça rontgenı çekılır- ken kesın durumunun onumuz- dekı gunlerde açıklığa kavuşaca- ğı belırtıldı nin u yok! T "Bilgi Çağı''nda bu hafta egitimde bilgisayar kullanımı işleniyor... İlkokuldan üniversiteye kadar her türlü eğitim kurumunda, her dalda bilgisayarın sağladığı olanaklar... Bilgisayarla, ögrenmenin sonu yok! iskoçya engelini 2 golle gecti İngiltere çeyrek finale yaklaştı tngiltere: 2 - İskoçya: 0 STAT: Wemhle\ (Londra) HAKEMLER: Pıerluıgı Paıretıo (6) Donato Nıcolettı 16) Tulıo Manfredını ffı'ı lltalya) İNGİLTERE: Seamıın 18) - \eulle (6) 4dams (7) Peane I1 )) {Redknapp 5) lCampbell 4)- Southgaie (6/ Ince (5) (Stone f/ <tn- derton(S) Gascoıgne(7) Uc \1anaman(7)-Shearer(7) Sherıng ham (6) İSKOÇYA: Gorum (5) - Bmd (4) Hendn (4) Caldenvood (5) Wt Kınla\ (5) fBurle\ *) V/t Kımmıe (5) Collıni (6) Mc Alhttır (4) Wc Call (f) Spencer n) (Mc Coıst 4/ Durıe (5> (Jess >) GOLLER. Dk 53 Shearer dk 7 9 Gascoıgne SARIKARTLAR:Co///nf Spencer Hendn (Iskoıya) Ince Sht arer (tngıltere) Dördü Sizden LONDR.A (Cumhunvet) - VVemblev Stadı'nı dolduranlar I24 vıllık rekabete tanık oldu Ingıltere ıle Iskoçva 108 kez karşı karşıva geldıler ve Ingılte- re. Shearer ve Gascoıgne nın attığı gollerle iskoçya yı 2-0ye- nerek çeyrek fınal kapısını ara- ladı Ilk yanda Iskoçva gol bol- gelenndekı son vuruşlarda 'be- ceriksiz" Ingıltere nın ıse orta alan ıle savunma arasmda kala- balık hücuma kalkarken 'ağır' kaldı 2 van\a 'tempoiu'başlavan Ingıltere İskoçsavunmasinı ha- ta vapma\a zorladı, ceza alanı ıçınde kısa paslar \aparak gol ara\an İngiltere nın bu çabası Iskov bavunmasına takıldı Dakıkalar ılerledıkçe ovunda kı agırlığını "hissettıren' fngılız- ler 53 dakıkada. Shearer ın ka- fa eoluvleonegeçtı "T ~ dakıka da Iskoçva nın kazandığı penal tı>ı Mc Allister kullandı katetı Seaman mukemmel bır reflek^ legoluonledı 79 dakıkada Gas- coıgne rarkı2 veçıkardıve Ingıl- tere nın çcvrek final volunu açtı Fransa'yla Ispanya işi son maçlara bıraktı Fransa: 1 -Ispanya: 1 STAT: Ellen Road (Leeds) HAKEMLER: ludım Zhuk 1^) Dupano\ (î) Chıkun (5) (Be- yaz Rusya) FRANSA: Lama (5) Angloma 1^) (Roche i) Blam {>> Lızara- zu 14) Guenn <5) (Thuram 4) Deschamp* (5) Deiaılh (6) Zı- dane 16) Karembeu (5) Djorkae/f (6) Loko <^) (Dugarn 4) İSPA1NVA: Zubızarreta (5) Lopez (î/ Alkorla (5) Fernandez (4) Sergı (5) Camıntio (6) Olero fı) iKıko 4) Hıerro ff) Lu- u Enrıque (4) (Man/arm 4) Ama\ı\ca (6) Perez 14) (Salınas >) GOLLER: DA 49 D/oıkaeJf dk ,S6 Cammero SARI KARTLAR: Luıs Enrıque 4ma\ısıa Olero (Ispanya), karembiu (Fransa) ~\ - TUBORG LEEDS(Cumhunvet)-A\ ru pa Futbol Şampıvonasi B Gru bu nun4 karşılaşmasında Fran sa vla lspan>a Leeds ın Ellen Road Stadı nda mucadele ettı- ler Ilk maçta Romanva vı tek golle \enen Fransa Bulgarıs tan la 1 1 berabere kalan İspan va onıuıe daha rahaî çıktı Tn- bunlerı dolduran sevırcılenn •dostluk" i(,ercn goruntulen bır \andan alkış toplarken bır van dan ılk 4S dakıkada sahava van- sıvmca orta alan mucadelesı ız lendı llk\andaka\dadeğergol pozızyonu vaşanmadı Ancak 2 yanva hızlı ve golle başlavan Fransa oldu 49 dakı kada orta alandan aldıgı topla (.e za alanına ustaca gıren Djorka- eff, şık bır plaseyle topu tecrube- lı kaleLi Zubızarreta nın >anın- dan ağlara gonderdı ve takımını 1 0 one geçırdı Golun şokunu uzennden atamavan tspanva karşısında Fransa nın 2 gol ı,a balan sonuç vermedı 60 dakı- kadan sonra her ıkı takım ılk va- rıdakı gıbı dengevı sagladılar Antak tek fark hem Fransa nın hem de Ispanya nın daha çok gol pozısvonu vaşamasıvdı Bıtıme 4 dakıka kala Camınero onune duşen topu aglara vollavınca hem beraberhğı sagladı hem de İspanva nın çeyrek"fınal ıçın tu- kenen umutlannı venıden veşert- tı 1 1 bıten maç sonrası Fransa 4 Kpanva da 2 puana vukseldı Fransa nın son maçı 4 puanlı Bulgarıstan İspanva nın son maçı da puansız Romanya ıle Biri Bizden
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle