01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 16 HAZİRAN 1996 PAZAR JTBOL PİYONA Vlilli talvuııııı faturası golcülere çıkü TTırvatistan ve Portekiz maçlannda ÂÂ girilengol pozisyonlannı değerlendiremeyen Hakan, Saffet, Arif ve Sergen'in yenilgilerde büyük rol oynadığı belirtilirken. 2. lig takımı Kardemir Karabüksporlu Vedat, Trabzonsporlu Ogün ve Bcşiktaşlı Recep'in yıldızı parladı. NOTTLNGHAM (Cumhuriyet) - Portekiz yenil- gisiyle AvTupa Futbol Şampiyonası defterini kapa- tan (A) Milli Futbol Takımımızda kötü sonuçlann fa- turası forvet oyunculanna çiktı. Gerek Hırvatistan ve gerekse Portekiz maçlann- da girilen gol pozisyonlannı değerlendiremeyen Ha- kan. Saffet, Arif ve Sergen'in yenilgilerde büyük rol oynadığı belirtilirken, 2. lıg takımı Kardemir Kara- büksporlu Vedat. Trabzonsporlu Ogün ve Beşiktaş- lı Recep'ın yıldızı parladı. Otoriteler ve teknik adam- iar kendisinden çok *>ey beklenen Hakan $ükür"ün Saffet, Portekiz maçında birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. (RELJTER) turnuvanın en kötü forvetoyuncusu oldugunu belirt- tiler. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim. Hırvatistan ve Portekiz maçlannda sergilenen ftıfbo- lu savunurken basit hatalardan basit goller yedikle- rini ve turnuva deneyimsizligi nedeniyle istediklen sonuçlan alamadıklannı söyledi. Takımdaki tüm futbolculann ellerinden geldığin- ce mücadele ettiğini savunan Tenm. "Hatalarzinci- ri. beraberinde gofleri getirdi. Şanssıziık demek iste- mİNonım. Ama şansın turnuva boj u bizden yana ul- madıgı da bir gerçek. Oynadığımız futbolun karşılı- ğı kesinliklc bu 1 -O'lık ycnilgikr değil. Hırvatistan. yıl- dızlar topluluğu; ft>rtekiz,Avnıpa'ıun iyi futbot oy- nayan ekipierinden. Demek ki Türkiye bu ekiplere karşı da çıkıp mücadele edebiliyor, poasyon yakala- \abilivor. Kimse rufboİLmuza laf edemez"dedi. 'Son maçırrT Polonya maçj ile göreve başladığı (A) Milli Fut- bol Takımına çarşamba günkü Danimarka maçı ile veda etmeye hazırlanan Fatih Terim, futbolcularla yaptığı toplantıda. "Siank Ki gûnlerimiz oldu. Ba- şanlan pav laşbk Simdi Avrupa Futbol Şampiyona- sı'na u- milli takıma gaJibi>etle \cda etmek isthonım. En a/ından bir galibiyede sahadan a> nlmak istiyo- ruz"diye konuştu. Nottingham'ı ge/diler (A) Milli Futboi Takımı, dün kamp yapılan Not- tinghamı gezdi. Gruplar halinde kente inen futbol- culardan Saffet. Farukve BülentTürk yemekleri sa- tan bir lokantada gurbetçılerle sobbet etti. Kadroda değişiklik Teknik direktör Terim. Danimarka maçında ye- dekte bekleyen Bülent,Taynın, Hami gibi futbolcu- lara şans tanıyacak. Ogün sakatlıği. Tohınay ise sarı kart eezası nedeniyle çarşamba günü Danimarka maçında forma gıyenıeyecek. Fatih Terim. <ı\ unculanmı/jn gösterdiği performanstan memnun oldugunu söyledi. G Ö R Ü Ş / HALlT DERllNGÖR Teselli Toplum olarak, sadece umut ekiyor, teselli biçiyooız. Yalnız bir alanda değil, tüm alanlarda böyle.. Ama so- nuçta da hep güvendiğimiz dağlara kar yağıyoc Han- gi dala yapışsak kırılıyor. Ağustosta denize girsek bal- ta kesmez buz oluyor. Olsun ama.. biz yine de umu- dumuzu yitirmiyoruz. Her şeye katlanıyoruz.. Umut bi- zim herşeyimiz. Ekmegimiz, suyumuz.. Demokrasi mi iyi işlemiyor, varsın işlemesin. Serbest piyasa ekonomisi mi fiyasko, gümrük biriiği mi fasar- ya. Varsın olsun.. Sarsılıyoruzamayıkılmıyoruzya! An- gola'da, Ütopya'da açlıktan ölenler var. Onların canı yok mu? Futbolda da öyle değil mi? Çeyrek finale çıkamadık. Varsın olsun.. 16 takım arasına girdik ya!.. Hırvatlara yenildik ama, iyi oynadık!. Alpay, rakibini biçseydi iş bitmişti.. Ya Portekiz? Onları da perişan ettik. Dağıttık! Ama yine talihsiz bir gole boyun eğdik. Gol atmayı.bilmiyoruz... Portekizlilerden aşağı tara- fımız yok. Yakaladığımız fırsatları değertendiremiyoruz. Takım disiplinini kaybettik, yorulduk. Bunlar olmayınca; nasıl iyi oynamış oluyoruz bilemi- yorum. Eski yıllarda, Avrupa milli takımlarından 3-5 gol yer- dik. Bu yenilgiler için de "şerefli mağlubiyetler" diye teselli bulurduk!.. 1996 Avrupa Şampiyonası'nda 3-5 gol yemsdik. Bi- rer gole boyun eğdik ama, sonuçta yenildik. Yine de büyük tesellimiz var. Bunlar, eski yıllann, şerefli mağ- lubiyetlerinden daha da şerefli mağlubiyetlerdir. Ka- zancımız bir hayli büyüktür. Ama bir gün mutlaka şerefli mağlubiyetler yerine şe- refli galibiyetlerle övüneceğiz. Kırk yıl bekledik. Bir kırk yıl daha bekleriz. Niye olmasın ki? Sabreden derviş mu- radına ermiş! Yine de milli takıma büyük aşama yaptıran Fatih Te- rim ve yardımcısını kutlanz. Atletizm Gürcan'dan rekor ANKARA (Cumhuriyet) - Ankara'da devam eden Türkiye Ferdi Gençler Bü- yükler Atletizm Şampiyona- sı'nda 200 metre bayanlar finalinde Aksel Giirean, 23.73'lük derecesiyle Tür- kiye rekoru kırdı. Eski rekor 23.76'yia yi- Gunün icinden ne Gürcan'a aitti. Yanşta ikinciliği 24.15le Öznur Dursun elde etti. Bu arada önceki gün ya- pılan genç bayanlar 5 kilo- metre yürüyüşte ise Tenzi- leGüder'in3I.O7.l5'Iikde- recesi yeni Türkiye rekoru olarak açıklandı. • Türkiye Hginde oldugu kadar Avrupa'da da bu sezon şam- piyonlukta iddıalı olan Ülkerspor, Alba Berlin"in ünlü oyun- cusuTeoman Alibcgoviç i 2 yıl için rcnklerine kattı. Tofaş ise, kaptanTolga ile l yıllıgına yeniden anlaştı. • Merkez Hakem Kurulu (MHK.) Eğitim Planlama ve Araş- tırma Kurulu (EPA), hakemlerin terfi ve tenzillerine ilişkin sı- navlar ile yeni sezonda uygulanacak kurallara ilişkin scminer programlannı belirlemek üzere dün Izmit'te toplandı. H Istanbul'da önceki gün ölen Bcşiktaşlı milli futbolcu Er- tuğrul Sağlamın kızkardeşi Mücella Sağlam'ın (23) cenaze- si, dün Bolu'nun Akçakoca ilçesinde toprağa verildi. • İzmit Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 2. Altın Ke- merYağlı Gûreşleri bugün yapılacak. • Judoda, Avrupa KulüplerKupası 2. turmüsabakasındaAn- karaAzot. Hollanda'nın Kanemju takımına 6-1 yenilerek elen- di. • Efes Light'% UluslararasıTenisTunıuvası'nın Adana'da yapılan 2. ayağında, tcklcrdc Fransız NicoIasThomann vc Ax- el Pretzsch finale yükseldi. (.ift erkekler finalinde ise şampi- yonluğu, Andrew Rueb(ABD) / Mylcs VV'akefield (Güney Af- rika) çifti. lsrailli Lior Mir Raviv Weidenfeld çiftini 2-0 ye- nerek kazandı. • Eskişehir'in Inönii ilçesinde I haziranda başlayan. 3. Tür- kiye PlanörŞampiyonasrnda ilk üç sırayı alan pianörcülerşun- lar: 1. Metin Özbey. 2. Tolga Varol. 3. Tank Gökdemir. • Türkiye Masatenisi Bırinci Ligi final karşılaşmalan. Istan- bul'da başladı. • Adidas firması tarafından düzenlenen ve bu sezon beşinci- si yapılan. "Streetball Challenge % Basketbol Turnuvası'nın Adana etabı. dün 40 derece sıcaklıkta başladı. • 1. ligin yeni takımlarından Zeytinburnu, dün dış transferde Balıkesirspor'dan kalcci Mahir, Kemerspor'dan da Mehmet veAli ile I yıllıgına sözleşme ımzaladı. • l.ligevüksekndığer bir takım olan Sanyer, Bulganstan'ın Spartak Varna takımının milli futbolcusu Ivo Gueorguiev ile anlaştı. • Dün koşulan at yarışlannda altılı ganyan; 5-4-9-5-12-8 kombinesini bilen 28 kişi, 2 milyar 801 milyon 494 bin 500'er lira ikramiye kazandı. ONDRA 'DANI ZAFER ARAPKİRLİ Çocuklanmıza hemen birer top alalımBu sabah kalkar kalkma2 hemen çarşıya koşun, oğlunuz Berk'e. Cenk'e. Atilla'ya, Ahmet'c bir futbol topu alın; hatta kızınız Ebru'ya. Eminc'ye, Ayse'ye, Didem'e bircr forma. tozluk vc şort. Ve hepsini, vakit geçmeden televizyonun bajına oturtup Avrupa'nın gençlerini izlctın. Ama şimdiden başlayın, yann çok geç olabilir. Işinizi şansa bırakmayın. Yoksa, bundan 5-10 yıl sonra, "Haydi Avrupalı olalım.. Biz dc onlar gibi futbol oynamaya başla\'alım'"diyerek çocuklarınıza futbol öğretmeye başjarsanız, olmaz.. Sporun ya da herhangi bedensel bir yeteneğin insan vücuduna yerle^mesinin ne kadar zaman aldığını. doğuştan var olan nüvelerin geliştinlnıesine ne zaman bajjlannıası gerektiğini uzmanlara bırakalım. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Önceki gün Nottingfıam Şehir Stadı'nda izlediğimiz Portekizli gençleri söylüyoruz. Ingilizlcri. Italyanlan, Hollandalılan, Cekleri söylüyoruz.. Küçücük yaşlarda . sadece **top oynamayı" değil. "futbol oynamayr ögrenmeye başlayan çocuklann, top tekniklerini. gol atmayı, kalcyi hedef almayı nasıl ögrendiklerinin en canlı kanıtlannı gördükten sonra söylüyoruz. Türkiye'nin Avrupa %'ya gelmesinin önemini ve bu konuda göstenlen çabalan, alınan mesafeyi küçümsemek için dünyanın en gaddar, en ikiyüzlü, en kadir bilmez insanı olmak gerek. Fatih Terim ve ekibinin çabalannı görmemek onlara deger vcrmemek için haksızlığın batagında yüzüyor olmak gerek. Ama bu kadannın yeterlı olmadığını, bu çocuklann Avrupa 96 gibi turnuvalarda gcrçckten başa baş (gol atarak ve puan alarak) mücadele edecekleri günlcrin daha gelmediğini söylemek de hiç yaniış. olmamalı. Doksan dakika mücadele etmek, o hırsı yaşamak ve czilmemek doğru. Ama sporda bir de skor denen olay var. Kaleyi bulan şut atmak ve o namussuz topu, fılelere gönderip seyirciyi ayağa kaldırmak gerekliliği var. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda bir kez yaşayabildik mi bunlan?.. Kötü niyetten söylemiyoruz. Bunu ya.şatacak insan malzememi/' yoktu da ondan. Bu malzemeyi yaratmak için şimdiden insan yetiştirmeli. gerekirse Avrupa'ya göndermeli, eğitmeliyiz. Ingiltere'de. Almanya'da. Hollanda'da yaşayan Türklenn çocuklanııı Tottenham'ın, Ajax'ın, Bayern'in okullanna daha fazla sokma imkânlannı araştırmalı, onlan 2000"li yıllarda milli takıma nasıl yararlandıracağımızı düşünmeliyiz. Bugûnün Alpay'ını, Abdullah'ını, Rüştü'sünü, Vedat'ını, Rccep'ini alkışlarken onlara güle güle demeli, Berk'leri, Cenk'leri, Ahmet'leri şimdiden hazırlamaiı ve oniann attığı gollerle ayağa firlayacağımız günlere alışmalıyız. ... ^^ .. Hemen çarşıya, bir't*6p^"b'ir forma, bir ayakkabı.. Çok büyük bir yatınm değil.. Ama getirisi ne kadar güzel olacak bir bilseniz.. Şurada, Ingiltere'de, her 16 direkten birinde Türk bayrağınm dalgalandığını görmenin onuru bile, bunun işareti.. Haydi durmayın.. Gözlerinizi deTV'den ayırmayın. Çünkü bu işi daha iyi yapanı her zaman seyretmek lazım.. Galatasaray, şimde de Hırvat oyuncunun peşinde Yeni isim Asanoviç Seatfle Supersonics, son maçta Bulls'u yenerek durumu 3-2 yapö. NBA'de 6. raunt yann sabaha karşı SEATTLE (Cumhuriyet) - ABD profesyonel basketbol ligi NBA'de, final mücadelesinin 5. maçında, Seattle Supersonics. Chicago Bullsu kendi sahasında 89-78 yenerek skoru 3-2'ye getirdi. 17 bin seyirci önünde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Seattle Supersonics. final serisinde sahasındakı son maçta avantajını iyi kullanırkcn. Bulls. düşük bir şut yüzdesiyle oynayınca ycnilgiden kurtulamadı. Iki takım arasmdaki 6. rnaç. yann sabaha karşı Chicago'da yapılacak. • Portekizli Folha'nın yükselen bonservis bedeli nedeniyle Hırvat milli takımında oynayan Hajduk Split'li Aljosa Asanoviç'in peşine düştü. larlık maliyeti birden 4 milyon dola- raçıktı. Ümit tamam Istanbulspor'un Diyarbakırsnor'da kiralık oynayan futboîcusu L mitGa- latasaray'la anlaştı. Bu oyuncunun 35-40 milyar arası bir ücret karşılığı Sarı-Kırmızılı ekibe transfer olacagı öğrenilirkcn bu oyuncuyu da teknik MUSTAFA ERSOY Galatasaray, şimdi de Hırvatistan millitakimininortaalanoyuncu.su AJ- josaAsanoviç'ın peşine düştü. Hırvat milli takımında sol kantta görev ya- pan 31 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Fatih TerinVtn onayı alındı- gı öğrenilirken bonservis bedeli 320 milyara fırlayan Portekiz milli takımı- nın sol kanat oyuncusu Folha. şımdılık 'beklenıcye'alındı. Hırvatıstan-Türkıye maçında sol kanadı çok iyi kullanıp VT»- oviç'e gol pasını veren Asano- viç'i beğenen teknik direktör Fatih Tenm'in. Ingiltere'de bu- lunan Başkan Fanık Süren'le yaptığı görüşmede, "Kolha.G»- latasarav'ın aradığı biroyuncu. Ancak pahalı geliyorsa Asano- vK'iahn" dedigı ögrenildı. Hır- vatistan'ın Hajduk Split takı- mında oynayan Asanoviç'in bonservisiyle birlikte 2 milyon marka malolacağı öğrenildi. Bu oyuncunun tek dezavantajı ise bir ingiliz kulübünün de Asa- noviç'i transfer etmek ıstemesi. Portekiz milli takımının sol kanadında görev alan Portolu Folha. gerek Galatasaray)) yö- neticiler ve gerekse yeni teknik direktör Fatih Terim 'den olum- lunotaldı. Ancak tumuvada oy- nadığı futbolla pıyasasını yük- selten Folha'nın 2 milvon do- direktör Fatih Terim'in istedıği belir- tildi. Saunders sorun oldu Galli futbolcu Saunders, Ingilte- re'de oynamak için bazı takımlarla gö- rüşmeler vapıyor Ingritere 1. lig ta- kımlanndanBurmingham'ın 1.5 mil- yon sterlınlık teklifini "Ben Süpcr Lig'dc mnamak istiyorum" diyerek kabul etmedi. Saunders'ın N.Forest ve A. Villa'yla temasta olduğu belır- tiliyor. Bu arada Fatih Tenm'inFaruk Süren e "İyiyabancı bulamazsakSa- unders kalabilir"dedıği ögrenildı. E Bahçe'nin gözü Kubilay'da LOMDRA (Cumhuriyet) - Fener- bahçe. İsviçre milli takımında basa- rılı futboluyla dikkat çeken eski Ga- latasaraylı Kubilay'm peşine düjtu. Ingiltere'de transfer çalışmalannı sürdüren Sarı Lacivert kulübün baş- kanı.\liŞen"in. Dış İlışkılerSorum- lusu Ertuğrul Hatavlı >a bu konu- da tam yetki vererek, "Bu transferi mutlaka bitir" dediği öğrenildi Bulgar rutbolcu Kostadinov 'la da pa- zarlığını sürdüren Fenerbahçe. bu oyuncunun ani sakatlığı üzerine Hır- vatistan Milli Takımı 'nın orta alan ve savunma oyuncusu Mario Slaniç'lc tenıasa geçti. Türkiye maçında Ha- kan'ı marke eden ve adım attırmayan Staniç. 24 yaşında ve Belcika'nın Brugges takımında futbol oynuyor. Daha önce 8 kez milli formayı giyen Stanıç'in bonservis bedeli 2.5 mil- yon mark. Kostadinov'un sakatlığının geç- mesini bekleyen F. Bahçe. bu futbol- cu ile Bulgar milli takım kampında yapılan pazarlık sonucu 'prensipte" anlaşmıştı. Aynca Hamburg'da fonna giyen orta alan oyuncusu Letchkov'dan da söz alan San-Lacivertiller yabancı oyuncu transferini önümüzdeki haf- ta çözümleyecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Alı Şen. transferde en iyisini yapacakla- nnı açıklarken, kaptanjık konusuna da açıklık getirerek. "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe takımının kap- lanı. başarılı kalecimiz Rüştü ola- caktır" dedi ve Futbol Şube Sorum- lusu V'efa Küçük'le birlikte transfer arayışlannı sürdüreceklerini söz- lenne ekledi. Yelkenler açıldı Ş Rüzgarı Yat Varışı dün Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi. Sa- bah saat 11.00'de Ataköy açıklarında start alan yatlar birbirlerin- den çok sert hava ile mücadele ettiler.Toplam 24 yatın katıldığı ya- rışlar sonunda CHS Sınılı Klas Tde Fikret FJbirlik, Klas 2de Er- gin İmre, Klas 3'de Can Halman, Destek Sınıfı Klas 1 ve Klas 2'de Erol Değer birinci oldu. (Fotograf: MUSTAFA ERSOY) L'Equipe Türkler gol atamıyor' MİŞEL PERLMAN PARJS - Fransa'nın ünlü günlük spor gazetesi L'Equ- ipe. dünkü sayısmda, "Türk- ler Portekiz'e de bir defans ha- tası yüzünden bir kez daha hâ- kim oMuklan bir karşılaşma- >i kaybetti" yorumunu yaptı ve şunlan yazdı: "Yazık,çün- kü Rui ( osta gibi presnj sahi- bi o> unculan orta sahada bas- nrdı." Türk milli takımının orta sahada savunmasına iyi kilit- lendiğinc işaret eden LEqu- ipe bunu Vedat ve Ogün sayc- sindegerçckleştirdiği görüşü- ne yer verdi. Patrick Glanz imzah \azıda. Türkiye için "Bu ne güzeJ bir ekip kj Alpay sayesinde tamamıyla sıkışrınl- mış bir Joao Pinto'nun yete^ negjni söndürdü" denildi. Ay- nca, genelde Portekiz'in kay- dettiği 3 puanın "mantıki ol- dugu*'görüşündeki L'Equipe, bu dcgerlendirmesıni Porte- kizlilerin "en iyi nrsanan"el- de ettikleri şeklinde ızah etti. Gazete. yazısına şöyle devam etti: "Oldukça iyi oynayan Türklenn büyük bir proMcmi var, gol atamiMirlar. Hatta de- ncbilir ki kendilcrinc çok az gol pozisyonlan varatıyoriar. Yazık, zira Terim'in talomı iyi organize >e orta sahada basa- nlı." Basketbol Umitler yenildi Türkiye: 88 İsrail: 89 SALON: AbJilpekçi HAKEMLER: AlımıJossefO), Mehmet Keseralar (3j TÜRKİYE: Bora (3/3. Minad 14)14, Tolı>u <3l, Ibrahim (5)26. Burak (4)5. Erdal (3). fanık (4)6. Alı Ton (3), Cökhan (3)3. Cüneyt (4)9, Hüseyin (4)9. Al- pay (4)4. Alper (5)9 İSRAİL: Tapiro (5)13. Katash (6)22. Alush (4)9, Shelef(5)22. Re\ah (4)11. Sefer(4)2. Yatzkan (4). Eyal (3)2. Markoviç (4)4, Gordon (3)2, Dotan (3)2. Kan- tor (4) İLKYAR1: 4[-45 (İsrail) NORMAL SÜRE: 78-7H ASLI DURU Avrupa Şampiyonası "na ha- zırlanan ümit milliler, dün oyna- dıkları üçüncü hazırlık maçında istediklen sonuca ulaşamayıp İs- rail ümit milli takımına 88-89 yenildi. Maça müdafaa yaparak başlayan milliler, Israil'in başa- nlı savunması karşısında ilk da- kikalardan ıtibaren zorlandılar. İlk yanda İbrahûn'in attıgı 15 say ıva rağmen devreyi 41 -45 ye- nik kapadı. Ikinci yanda ise istediği oyu- nu maçın başında kuran Kırmı- zı - Beyazlılar, biraraeşitliği ya- kaladılar (60-60). Daha sonra Is- raıl takıınının başanlı oyuncula- rı Katash ve Sheİerin dış şutla- nyla tekrar öne geçtıler. Bu da- kikadan sonra hücuma kalkan mıllilerimiz, buldukları sayılar- la maçın normal süresini 78-78 berabere tamamladılar Uzatma dakikalarında ise başanlı bir oyun ortaya koyan ümit milliler, attıklan sayılara karşın maçı 88- 89 mağlııp bitirdiler. Aynca 3. Uluslararası Turgut Atakol Tur- nuvası bugün Abdı Ipekçi Spor Salonu'nda oynanacak Lirvan- ya-İsraıl maçıyla başlayacak. ıSuUıı 1. KOŞL: F: Greene Prin- cess (5). P: Torpedo (3), PP:Thriller(2). 2. KOŞU: F: Sensi (2), P: Wasp (4), PP: Türkmenha- tun (1). 3. KOŞU: F: Balkaya (5). P:' Steel 1 (2). PP: Sam Rock (10). S: Ertugrulgazı (6). •' 4. KOŞU: F: Bıdık (9), P: Errol (1). PP: Kaptanıderya. (4). S: Mavi Vals (8). 5. KOŞL: F: Rükentay (9), P: Erbeyim (4). PP: Nurtaç (8). S: Cindy (7). 6. KOŞU: F: Alperim (4). P: Çigdemcan (I). PP: Deni- zaltı (2), S: Kibaryıldız (3). SS: Kırşerıfe (6). ' 7. KOŞU: F: Şentay (4), P: Banazbey (2). PP: Pınarcan (10), S: Sedoş (11). Günün Ikilisi: l.Koşu: 5/3 Tabela Bahis: 4. 12 3 6. ^ÂLfÎLTGANYAN"" 2 5 9 2 1 10 4 1 2 3 6 9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle