28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM lntemet: bttp;//www.pl«)et.co«.tr/Xn Ekktrosk postc De«ı[email protected]«m.lr Tcfc 0.2Î1512 05 05 hkx 0.212.512 44 97 Italyanlara Türkçe öğreten dernekurkıye'de zıraat muhendısı ol- duktan sonra doktora ıçın Ital- ya'ya grtmış Kenan Aydınoğ- lu 15yıldırltalya'dayaşıyor, peyzaj mımarlığı yapıyor Ama bır baş- ka uğraşısı daha var, Bologna'da Ital- yanlara Turkçe oğretıyor "Bologna da hemen her ulkenın bır kultur derneğı var Turkjye'nın ıse yok tu Sıyaset ve tıcaretle kesınlıkle ılgılen- memek uzere bız de bır kultur derne- ğı kurmayı planladık Adını Turk italyan Kultur Derneğı koyacaktık, beledıye demokratıkleşme surecını tamamla- madığımız gerekçesıyle bu ada ızın vermedı, adı İtalyan Turk Kulturunu Yayma Derneğı oldu Dernek 1991 'de kuruldu Roma Bu- yukelçılığı'ne gıttık 'Nıye dernek kuru- yorsunuz?' dedıler Anlattık 'Bızden ne ıstıyorsunuz?' dedıler Destek ol- malannı, orneğın kullanmadıkları eskı bır daktılo varsa bıze vermelennı soy- ledık, elımız boş donduk Beledıye der- neğe bır oda ayırdı, Turkçe dıl kursu açtık Daha once Mılano Başkonso- losluğu'nda Turkçe kursu açılmış, ıkı kışı gıtmış Bologna'da bızım kursu- muza 100'un uzerınde başvuru oldu Odamız yetmedığı ıçın ancak 15'ını ka- bul edebıldık Ankara'da Turkçe Oğre- tım Merkezı'yle ılışkı kurduk başarılı altı kışıyı Turkıye'ye gonderdık Bugu- ne kadar 100 kışı Turkçe oğrendı, her yıl altı kışıyı Turkıye'ye gondermeye devam edıyoruz Daha çok Turkıye'ye tunst olarak gı- denler kurslara katılıyor, bır ay sonun- da da gunluk konuşmaya yetecek ka- dar oğrenıyorlar Bır sonrakı tatıllerını de Turkıye'de Turkçe konuşarak geçı- rıyorlar Bır İtalyan oğretmen kurslara surek- lı devam ederek, benden daha ryı Turk- SESSÎZ SEDASIZ NURİKURTCEBE çe konuşur duruma geldı, ıkı yıl sonra emeklı olduğunda Turkıye'ye yerieşe- cek" Gelelım sadede Derneğın ıkı amacı var Turkçe kurs- lannı başarmışlar Ötekı ıse Turkçe kı- taplardan oluşan bır kutuphane aç- mak Henuz bır tek kıtapları yok Ama Bologna Unıversrtesı'nde 1923'ten be- rı Turkıye hakkında yazılmış kıtaplann lıstesını çıkartmışlar Turkıye ıle tek bağlantılan abone olduklan Cumhun- yet gazetesı Kıtap yardımları hep Doğu'ya yapı- lır Bu kez Batı'ya ne dersınız Kenan Aydınoglu ıle ıletışım kurmak ıçın telefaks numarası 0 0 39 51 633 09 46 Derneğın yazışma adresı A I C T (Assoc Italıana Per La Drffusıone Del- la Cultura Turca) C P 1032,40100 Bo- logna, Italya Gümriiksüz satış V atandaş uzun yıllardır AJmanyada çalışıyor... Turkıye'ye tatıle gelıyor. Yazlık evıne bır ıkı parça beyaz eşya alacak... Her firsatta "gumruksüz satış mağazalanmızdan alışvenş yapın" dendığı ıçın Ataköy'ün oralardaki gumruksüz satış mağazalanna gidiyor... Ama o da ne? 40 kadar dukkândan ancak bırkaçı açık; onlann da hiçbir albenısı yok. Dükkânlardan bınne gınyor, fiyatlara bakıyon oldukça pahalı. Tavla oyununu yanda kesen satıcı da aynı şeyı soyiüyor; hatta, bir de nakliye parası odeyececeğını anlatıyor. Ve bır kart uzatıyor - Sirkecı'ye Doğubank'a gelın, bizım oradakı dukkânda hem daha çok çeşıt var hem daha ucuz... Vatandaş da oyle yapıyor... Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Dolandıncılar konuştukça belgelen kekelıyordu Ankara Universitesi Rektörlüğü yargıdan üstün mü? B ır yıldır kesınleşmış mahkeme kararına karşın Ankara Unı- versıtesı Tıp Fakultesı'ne do- 1 nemıyordu Doç Dr Halıme Kuçukyılmaz Iddıası, unıversıte yo- netımının hasımhane tutum ve garez guttuğu, sıyası eğılımı nedenıyle kas- ten mahkeme kararını uygulamadığı yolundaydı Ankara 15 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nde tazmınat davası aç- mıştı bu yuzden Dava sonuçlandı Ankara Unıversrte- sı Rektoru Prof Dr Gunal Akbay ve Tıp Fakultesı Dekanı Prof Dr Semih Baskan, Doç Dr Kuçukyılmaz'a 250'şer mılyon lıra manevı tazmınat odemeye mahkûm oldu Mahkeme karanndan bazı bolumler 'Kesınleşen Idare Mahkemesı kara- nnı uygulamayan davalılar yasal daya- nağı olmayan tutanaklarduzenleyerek, başvuru sahıbının hızmetıne ıhtıyaç bulunmadığı gerekçesıyle ve unıversı- teye yenıden donebılmek ıçın aynldığı sırada davacının oğretım gorevlısı ol- ması gerektığı, mahkemenın bunu go- zonunde tutmadan karar verdığı kal- dı kı yargının ıdareyı kısıtlayamayaca- ğı gerekçelerıyle anayasa maddelerı karşısında ılen surulemeyeceğınden davalılar açıkça anayasaya aykırı dav- ranışta bulunmuşlardır" "Idarenın kesınleşmış mahkeme ka- rannı tartışması, ona karşı yasal olma- yan gerekçeler ılen surerek kararı yen- ne getırmeme gıbı bır hakkı yoktur Bu bıçımdekı davranış yargı karannı tant- mama anlamına gelen keyfı ve kastı bır davranış nıtelığı gostenr" "Davalılann yasal dayanağı bulun- mayan gerekçeler yaratarak kararın yenne getırılmesını gecıktırmelen bı- lınçlı ve kasrtlı olarak yargı karannın uy- gulanmasını yenne getırmekten kaçın- maktır Reftorluk ve Dekanlık gıbı go- revlen ıfa etmekte olan davalılann hu- kuka uygun bır gerekçesı olmayan bu davranışlannın başka bır bıçımde açık- laması yapılamaz " Doç Dr Halıme Kuçukyılmaz, henuz unrversıteye donebılmış değıl Ama umudunu da yıtırmemış "Adaletın bır gun herkese gerekebı- leceğı esasından hareketle, yaklaşan rektorluk seçımı nedenıyle oy kullana- cak olan oğretım uyelennın duyarlı ola- cağını umuyorum " L Cıhan Demırcı den A F O R İ Z M A I Elıne yıllarca meşale tutturulan gençlık, tutacak bır meşgale anyor artık 1 Orhan Veli'nin dizesi değiştirilmiş bızdıklar/ kadir cengiz HARÎKA/.. ıselerde okutulan edebıyat kı- L tabı Kıtabın yazarian Mesu- de Dınçer, Asım Bezirci ve I Nalân Goker Kıtabın 50 sayfasında Orhan Veli'nin "Hurnyete Doğru" şıın Gun doğmadan,/ Denız daha bem- beyazken çıkacaksın yola / Kureklen tutmanın zevki avuçlannda,/ Içınde, bır ış gormenın saadetı,/ Gıdeceksın,/ Gıdeceksın ınplann çalkantısında Edırne'den H.Tahsin Yılmaz, Orhan Velı'nın bu şıırınde "zevk" sozcuğunu kullanmadığını anımsatıyor Orhan Velı'nın yazdığı şıırdekı dıze şoyle "Kureklen tutmanın şehveti avuçla- rında" Kıtabın yayıncısı GENDAŞ'ın yetkılı- len "şehvet" sozcuğunun nasıl olup da "zevk"e donuştuğunu bılemıyor "Kıtaplar baskıya gırmeden once Mıllı Eğıtım Bakanltğı'nda bır kurul ta- rafından ıncelenıyor Bazı duzeltmeler ıstenıyor ve bır rapor hazırlanıyor Sa- nınm boyle bır değışıklık ıstenmış ve teknık servıste de şehvet sozcuğu zevk olarak değıştınlmış Ne kıtabın yazar- lannın ne de yayınevının boyle bır de ğışıklık yapması soz konusu değıl Bu yılkı baskıda şıın onjınal şeklryle yayım- layacağız Bılemıyorum, Mıllı Eğı- tım'den bır ıtıraz geJır mı ama gelırse de uygulamayacağız Bu durumda ne ya- patMİırler, toplatırlar Toplatırlarsa da mahkeme orada, hukuk savaşımı ve- rınz" Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Kızılır- mak Kıyılan" şırındekı "Buğday, Sel- çuklulardan kalan başak değıl" dızesı de, aynı kıtıbın 42 sayfasında Bug day, Selçukîlerden kalan başak değıl" olmuş Yayınevı yetkılılerının soyledığı, bu dıze de aslına uygun duruma getırıle- cek Mıllı Eğıtım ıstese de ıstemese de 1 5ANATÇI OLMAK îçfN Bu yaz okulu, başka bir yaz okulu ç amlıca'nın oralarda bır yerde bır "yaz okulu" açmışlar 3- 6 yaş grubu çocuklara okul oncesı "eğıtım", ılkokul çağın- dakı çocuklara da yabancı dıl dersı ve- receklermış Çocuklar "yabancı dıl"ı oynayarak, severek oğrenmeye başla- yacakmış Hangı dıl mı? Arapça1 Ayrıca "Çocuklarımız elıf be'den başlayarak Kuran okumasını da oğre- necekler ' ilaveten "Bahçemızdekı yuzme ha- vuzundatecrubelı hocalarımız nezare- tınde kız-erkek ayn yuzme derslerı ve nlecek" 6 yaşındakı çocukları kız erkek dıye ayınp aynı havuza sokmayan "kafa"nın sloganı ıse şoyle "Butun çocuklar çıçektır Şımdı bu çıçekler bahçemızde aça- caklar" Evet çocuklar çıçektır Ve bazı çıçekler ne yazık kı Turkı- ye'de "yaz okulu" adı altında çol ruz- gârlarının estırıldığı bahçelerde solup gıdecek, kavrulacak Yılın Ali Kemal'i Odülü'ne bir aday H aftalık Kuva-yı Medya dergısı, "Yılın Alı Kemal'i Odulu"nu vermeye hazırianıyor Odulun sahıbı, Mutareke donemının ışbırlıkçı gazetecısı Alı Kemal'ın "aşa- ğılık hatırası"nı yaşatmak uzere dergı- nın okurlarınca belırlenecek Dergı, gunumuz basınından odule aday olabılecek "sıyası kalem erbabı" kışılerın yazılarından alıntı yaparak okurların seçımıne yardımcı olmaya çalışıyor Ancak, Kuva-yı Medya'nın son sayı- sında "gayn sıyası" bır alıntı vardı kı, Alı Kemal'i bıle mezarında hoplatacak 1 Humyet'te Ayşe Arman aynen şoyle yazmış "Evde olduğu zamanlarda sureklı masturbasyon yapıyor 'Pıpınduşecek vazgeç artık' dıyorum dınlemıyor. Işın en kotusu, bunu sabahları gozumu aç- tığımda bana bakarak yapıyor" KİM KİME DLM DUMA ÇİZGİLİK KÂMİL HARBİ SEMtH POROY GADDAR DAVUT NURI KURTCEBE /L. ŞOBAYA AIEB£Y£SAAZ/VOaStM GU KAOZU.LABA AfseEsı &iızeu BULUT BEBEK MJRAYÇIFTÇI SU2BCEK MIRMIRLAR LĞLR DI RAK OMOR &TER.>0L ÖT- ...DCM ı_ ı ... VOU 6İTME2.' I n rER.AMA J 1TARİHTE BUGÜN MUMTAZ 16 Haziran MfLTON'/NKITAPLARI YAKILDf! 166O 'TA 8UGUM, ÜMLU f/VGtUZ (/£ O24- YAKILMAK craeee ceusir* £N t OLAM MfCTDA/, 1642 'OE ÇfKAM tÇ C&OMU/£U. '/*/ YA*/fN&4 Y£K ALM/Ç- TT BU MUCA0£L£ SOA/1/A/&A, M/LTOM'lN CV? Ğ Û t/E l/Ğ&4MfŞ77
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle