25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 1996 CUMA 8 EKONOMI / PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler Bileşık Endeks Valı Endeks Sanayi Endeks Önceki seans 69027.64 59108.08 76746.09 1. Seans 68835.95 58484.82 76711.08 Değişim (%) -0.27 -1.05 -0.04 2. Seans 68562.17 58848.74 76174.56 Değişim (% -0.39 0.62 -0.69 şlem Hacmi 10.173.020.897.555.00 BORSAfl. SEANS) i3iu*«ıim hnta kpMâ hprti >«•*> l)Hn 4 «t CBftÇmts 17 Jtgfa F m *st* Oduıa üfta MfefBM 0"1»*Htt 01: 0'! trattı 3 K * 23 ^ 02 1 Anrtu Sgsta j22taT«» 0» A*ı*Y* (H 026 bfe «fthUM Ç CKBosaTc Sar. Bks ' BOJSJI BatÇmrfc • Burca Çror* 10.750 2.100 4.300 17X00 »Ji 16X00 1300 ım w ',300 9.SCE Ui •8.00C 2,750 U5C 790 11250 2100C 1Jİ 1200 IJİ 7JJO 1320 18X00 T« 10.500 1550 «.100 J43 Conraal Uniç 3M ÇıJuma B M * KCnbHta "M OarM 04' Deratm H8 CS3 DnrVt Oft 056 EaacM» »v oaE «JO0 «Ji 5,150 7I.D» 2.475 4.150 16500 2375 1100 Q0 1650 UI ım ızn 10,750 5.150 DE3 EgeGutR 4.350 36» EJePıt* Tc 20.50D 065 Ege S s * * 2 J K OEeErat SıgcrO 180 0S7&«ns<rtW 205OS 21000 1US0 5300 «m 9.6OC 1.000 19300 1018 6,400 OBO fimsftm* K. '.675 IJİ 25JO0 <H 14.000 aooo 2550 2050B 313» BJİ B4 HMŞ " (.100 • Htpt IJİ «ftsnplGiBto* 3.3CC UOO OBNllttfcg' 13.79 .- ^jj ataa l» 2.1701» 3/iEgeta* ÜM* lîSFslcHm 365 Gofc W B n > ibnolljOUOO 105İ1M» tan 12.750 lOEbYMaOttt) 1JO0- . _ _ ^ '06 tocan UOO '09 fatfrai M M * 12X00 ': Utnsr. 6,700 •1 Kn 35.000 '.12 «o; * * 3 1İ250 113 Koç Y * m 12.750 «.M 115 Kerato|Qa Sn 4.150 '6 Kett* lö*s 6.400 i'TKriufidı 5J0O 11500 «500 41.000 utt ııro 2J00 119 KcrıJa tnto 121 KO|«; KûH«P «UkUfe 135 H t27 128 139 M 140 Na^s Hotdng •43 >* Hcrtng •«NeTjutı USBaMd 113 OGsai 1«lkFvıFMn| ~" Pna 152 P*B 153 Hmas SMMTan 156PIBB 157 Prar Sit 1» PnrUn 159 H/m 160Ç8SPM*Bn 181 AM Ota 1(2 S W 65 S*«ı Yj*n* '6E 5»» M n SStş •70 ) 1T 1 Sümere 174 Ta KCT»K 175fl*TJ»^ m TMbM 177 Trtt fflTaâta '79TMHMYota 131 TR Msr 181 TJUm Brta 182 T * ) 0 t a n ö F* 133 TchşOfc Trast 1K TSKB 193 T'jm; 131" 132 TûKMart 199 V * f Yatnm 234 3550 8300 a.600 1775 1500 Ui »Ji IJİ «.a «.* 4,460 7JO0 55» 700 4J0C 17X00 17i 32500 !JS 1Z30D "Z7,5OD IJ9 ıa 37.500 'ım «ji S90C 7.500 2.30D «a 2120 2320 6,100 2325 2.650 U K 2.300 ua 26500 25.500 «20 11,750 36.M «.m 1400 5.403 SJİ 1920 4000 4.150 4293 ıra M 2500 Ui 5.aa 14500 15256 27,000 + ûoo tftJM 21750 U7İ 7300 Ui 15,X0 1,000 11.500 6,400 2,450 880 3.400 4 , « 1JB.1M 1435 10,500 11.750 10,75014.422a» 11,090 1M '.«00 720014X19X00 I X 2JJ75 4^00 2.175 4JD0 16.75C 16.750 0 1250 0 1400 12X00 1220 nji «Ji 1275 2350 5,700 7.100 9,400 IJİ 5.900 7,400 9,700 1 , * 17,500 '8,000 2560 4J50 1125 770 GO 13250 11500 20,73 21,000 MH U i jjsı ıja 8,300 nji 730 2500 5X50 1,175 8.000 &300 9100 12.750 11250 17,500 18,750 7» 750 nooo 2J00 İ900 27000 41300 (7JO0 1UX ttSOO Ui nji 4J0O 5 3 0 «m Tiooo 2JZ5 4JI 1500 1.750 1381 UB Ui IJİ «a 2325 m 125C 2.650 4,150 2.750 7.700 UOO 7000 1450 2.700 ua «20 11250 1750C 1325 2.400 \m m 1050 3200 630 640 1550 1700 ıa ıa 1.000 1250 ?ao 11.000 8.000 8J00 Sji SJİ 4JH 520 4JO0 4.400 S,X0 70,599 1750 2350 >70 990 30.500 20.500 17i «Ji 16,000 11250 24750 2X00 15.750 1620 S.™ 550C 47.» 4Uİ 9.400 9500 1X00 1.050 19X00 20.000 1.009 1J80 UOO 6.500 nji aa 1.675 1575 1J15 1JB a a 25.O0C 36.000 Ui Ui 11750 1420 27500 28500 2500 2550 a ij» »5co 21x00 31J00 32.000 5.100 5J0O «Ji Ui 1350 1600 4X00 4.150 1250 1350 11250 H000 2,100 2,125 179 2 J 9 0 0 mm u» m ım 0 0 12400 12503 1550 1500 830 1J00 6İ» UOO 1120 12JB0 6J0D 6J00 36X00 36X00 19,000 19500 1220 '2.750 81000 86X00 4,150 4 2 0 m 6.400 1600 5500 1250O 11500 2«20 :-*JOC 40500 41JO0 7JO0 8200 17,750 1J20 2500 2550 *Jİ 3550 ıa us U00 8.400 1500 8,800 '125 3iX Ui 1,77i 4JI Ui UK 4500 7200 7230 700 710 4100 4.450 16.750 1T20 ıa 17» U00 1K 31500 31000 uı ıa 11500 '1,750 7,4OC 7800 2650C 26.300 «ja ta ıs 37000 39,000 10500 10500 Ui «Ji 9500 tC,10C 7.400 7100 7,600 7J0O İ2» İ325 10,000 10.750 20,750 21500 22500 2350G 6J0O 6.400 «« Mİ UN 0JO Uİ 2350 2.793 UOO 138 5500 6200 4,55» 4.750 24JOS 21000 420 4J50 11,750 12,000 35,500 36.000 0 0 '275 1,400 5,31 5.5OC aa sji 11500 '9,000 4,000 4JO0 420 U50 4X50 4,050 8,700 12.000 11000 1« 1« 2.3002,700 s.» \m 5.700 6,800 14X00 145K 15X00 15.T50 26,000 ZISBi 975 1X00 20.750 21J0C ua ta 7«0 8,000 İ.1İ 2,7i 14.750 tSj») 9B3 1,010 1120 115» 1200 6,400 2J25 1600 m aeo 3.35C 3.460 597.441 2,105 4 2 0 5ÎS516 4^6 1İ750 74X00 16,750 c a o 320 1,714X00 12K 1220 294JB3 ttl» na tım U.M 2JO0 7.469J65 2 30C 5103 7100 155' sjoe an 1.04i,» uaa 18X00 3242.000 2.750 1536X00 2 ^ 6 4550 1725,000 4 » '150 «8,000 1151 790 481X00 1320 349J95 1325 2'XO0 3,000 20533 mm 4.7M ım (.100 17000 3135 r.a sna nffl 7100 10BSJD0 7W7 İ20C 3 S ' » X 9J25 '120 6'X00 12J60 '7.750 1,090X00 18.006 740 M77.000 73? '028 500X00 10,182 2550 1,908X00 2557 4X0C13J2SJ12 4J2C 27X00 48X00 27JU3 46X00 54X00 «6,712 18X00 152.120 1&336 u u u 4.900 2.192.412 4.976 70X0015JM56 7OS78 ta sıa «a 2.475 7214X00 24«7 2.750 336500 2.7« 4.100 'X8425 4,171 16500 42X00 16554 2JSJ 17.142105 2J55 1,5» U H J N 3,i(B 3JB3JJ3 1 6X 543X00 3503 36X37295 (.a na lJtt> 370.000 7147 3.15015,095.060 3,138 7100 318.000 7109 '0.750 951X00 10510 UOO 212X00 isa noc 630 3ffi ta 8,156 5X00 4J61JD3 4J50 79,800 5,125 4,340 2020 1fl96.tD5 20258 2J00 650X01 2.763 SC 6J95,1'6 88' 20,500 2000 2050C ıa »a ua 1620 28.D0G 16X96 £.000 47000 24994 16000 1526X00 15530 5JO0 7ji2X0O o.a w.a 140010.77321 1,000 862517 19JO0 1381.300 1.M 1441X00 (400 645.00C a,a «ıa 1JH 478X1! UE ıaa IJP a ma 9e 2500 39X00 25525 «a sojs ım 11750 3D2X0C "1796 27,500 471206 27.803 2500 2DEX0O 2521 iji ıaa a XX 1095» 20C9 5287 4 7 * 1X13 19517 '.011 6X8 U75 5,100 'ittJIO sji mm 3.400 1423X00 4,050 1İ11355 1300 3jB3tX0C 9200 31,000 132010580595 2.100 1(4,000 Î.BMUB 0 0 «a Bia 7.a tajB 0 0 <2500 342X00 1575 2.H9000 900313795B7 6X00 220X38 11750 KM0 6.70C 4271274 35X00 390X00 19X00 2.751.100 1220 59500 85X00 6.124217 4150 «98X00 6.300 720X00 5J00 2535.00C 12,750 272S2C 242» 643) 4050D 33X00 7J0O 7.16tXX 18X00 6flK 2.SJ3 5439,000 4,a « a 3,500 275,103 1JH tiJSMS 1200 232J3CO BİO0 1132X00 '.750 20JOUOD 1400 2.654JO0 ıia«jtua 1,78 «mm «.auui IS (JMJ9I 4,400 1555X0C 7200 167X00 5,«00 '427,000 700 559X00 4.150 36578599 17OO0 132.150 ı.7» e j a 325012.721243 32İO0 1.7832-0 î.an.7n» !15û0 33C-0P0 7500 436500 27X06 '«8,106 «.a «,ma ıa ina ta »s 37,500 '576X30 11500 16.000 ıa f i (jı ı.tva 9500 526X00 7,400 61387 7500 91000 227511319500 10250 5'1X00 21X00 '65,435 22,750 1202505 UOO 32L0OC ea «a 2125 '194X0C 1650 1129X00 6200 1508.196 2J7S 5J35.O0O 6X00 8,462,477 4550 3K.30C 24500 23X00 420 154X00 11750 27X00 3650C 57X00 0 0 1,375 27.113 5J0O 3X70269 M.a w a 18,750 17155' 1900 4.481340 4.150 563,759 4.150 6X95282 UOO 502.000 1220 1321620 2.750 957X00 5500 9.455524 14250 2S7.0OO 15250 9Î80500 26X00 1509,000 1X00 2340236 mm «a 21x00 399.000 ıa ımx 7İ0C 3521266 !,* MJS 14,750 34272 990 «6.110 11250 «SOC 6İ00 1.41SX0C 2JS018193,700 880 436X00 3J50 340,000 522 3,475 4X65 «a 337 9351 11529 2,102 W 0 ttlJN 0 12500 1 * * 886 6X60 11*43 6.738 3S223 '1019 12J65 84512 4.164 5.777 12518 24,421 40.787 7376 18XK 2585 4.4i 3 * 1JU 8293 i'776 3405 1.1S 1.H «.«1 4.409 7200 5363 700 427 17X87 1İ7J 1262 32,185 UB 11572 7442 27 « US 1257 38X21 '0İ00 U1I 4.7H 9J47 7542 7734 2290 10241 22553 6J15 6JH 2325 2â6 6220 2J00 5X67 4,612 24,478 4289 11796 353T 0 1,380 5J62 HJİ 18.706 1928 4104 4,121 8588 iz«c 1JS 2,769 J.W 5,903 '4.181 '53S1 26K6 998 ffi.ro 21,356 IX 7,660 !,7i 14.772 998 6274 2.442 SK U69 090 tSont-Ytı • GhHk MHkf 095 M S BORSA(2.SEANS) O02«dn^ım!ff 3230 3tBAıBBÇm*|Q 1.125 »ıutan «.a 005 Aüa* 10.750 4JO0 UOO i'OO ıa 4.65C 3200 " 2 5 «.a 006*kQm»«ı 7230 10300 13.75C 7.000 7 3 X M I I 006 «Jout* Dolun 4 2 0 4200 <,30C 009 tta 4X00 84.750 3200 25.000 1130 12E3.310 <a mHI 10300 2245.079 11616 7300 S.836,000 119 I.Tia 4250 441500 7133 1» 4237 314 * OISAnMıCa Î16 Viüiı 8nc» 16.750 '6750 16,"S 16.750 46 823 16.75C ma mm a.« s a ma a.» 16X00 16X00 16X00 'U0C 29C00O 1600C 320 1350 320 2,531 OCO 3 » 197J 11935 011 AMıcHKirç 012 M n a t m Kf 1250 1Z2S 117» 1I.30C 19X00 2X00 5500 7.100 9.603 3.703 11500 192C IX. 2.3K eiB «rtn 019 > S2C / C21 Vactt. Sç«6 5.700 7100 9,400 53)0 7200 9X00 3,650 1750 «S.3'2 '6İO0 155S.ÜC0 2275 5.378979 2273 5500 3457.000 5.802 7100 952264 7179 9400 651000 9455 1700 1,450.525 1(84 !4 UaıtsYI Ort £.750 4.950 1.19 7» 1320 3550 vm na 7100 9200 1320 17750 740 2550 4X00 039 CatTASÇ* Man27X0C 17250 17.750 17.750 1OT0OS 17İ67 2600 2.7X 2550 1363.330 2653 4.850 5.000 4550 1292.000 4914 ıi«a IM 790 406.00C 79! BtalTtS» 03- Bcu*ı 115 U> 780 900 13250 13.5OC na a» 4550 4.75C 3,550 355C ıa ui na sa 6JO0 710C 132S0 406,606 13388 C84 Blflu- Yl|>d> 035 BuımngY» 01 040 Çraa Mt K 46XX a w,a ^ «a 044 Ç*raa Bakli 7IO0C 6E.9OC 4.650 567,500 4 T 3 3.6O0 1099,556 3,589 u» «a ı« ıtji «oa n.cı 6.900 264 OCO 6.948 UOO 9200 8500 1S9579 S.952 12.750 13.000 11000 36,000 1286' '7İO0 18.00C 17'51 500000 17653 730 74C 740 309.000 733 «a n,79 «a a a «* 1503 2600 2.5ÜC S.ST'ODD 255' 1850 4,000 1950 6X75.794 3,929 27X00 27.0OO 27,XC 2SJD3 27DDC 43X00 ISUı «3.30C 7C.000 «.385 na 11a «a ma na u t ı u ma »a «a S.H «a ijus UB ••X00 6'OOC' 6.692.7H 68.06 046 Drtnl 047 Dantat Mtakta NM 051 * 055 Cttta; MDtraıCto 3S: Eoati»» b; 358 Fraıftıy Y^ı 1t2D 1026 1C20 14250 968J00 1C252 2,475 2.450 2İO0 2,450 1741X17 246! 2,750 2,7X 2.750 1700 2440,000 4,19 mm na n,a 2300 74/5678 '52513867.S73 uatr&a B7 1.» 6JO0 104.000 1301 7700 323.000 7.753 1100 3.B895O0 m ta 1350 •525 1.» a U9 6.430 7X00 1150 7100 «Ji «,« ta na 1300 1,500 !.* a ıa 6,3007.700 1100 7JXt 2350 1550 ua M Ui «40C 7500 3,150 7200 2718 <JE 1315 1319 M aa 1134 71» 1C77X00 7,114 059 E a U a j Y«nr 1079 10250 10750 11500 42-000 11509 060 U p k * UK (100 8300 8200 120.052 8.195 37X00 3630 S S » 365M H'XO0 Î7333 5XK 4J00 5.000 W 1240.000 4.884 m 11 ıa ( i «.«a ı.a 2O2C 19500 2C250 19750 302.000 11850 1300 880 I5İ 170 nm 2JO0 890 7C 6*1 075 Estork 07!FtoıFnra 2750 92-000 277i m 16.429,140 877 8,79 S 751 Ui 3J27 990C 9.300 388.000 9.724 16-250 36.000 16.348 24330 24 750 24 750 35X00 24.707 15300 15,750 15.500 879,500 15.583 5100 1475X00 5.198 47000 10C.0OC 48X30 İ400 3J74360 9300 1,000 1128371 1X00 t79 ı«a ta IJS tisa iJ" 6200 954250 6264 162C 1«XM 1625C 25X03 16X00 5300 5,100 5200 48X03 47X00 4853C 9.400 9300 Î 8 X var txoo 11a na ıjn ıa 6.400 1X25 aa 6.100 6.400 381 082 R n m r a m ı mffshntftn 28.000 27300 28X00 27500 111000 27.522 "" " ~ '675 1,650 1700 1475 985,066 1667 '.625 1,575 1525 1£S 2.688,167 1.601 950 930 950 930 355,000 941 u U U U rg u ui «a ıa ui MM ui 11750 13500 13,750 11750 75X05 13566 27İO3 27,000 28X00 27500 962,000 27563 ıa ım ıa u& na :a 'X00 980 1X30 990 1943500 1 X 2 2O500 »500 20500 20500 7400O 20.500 r-J50D 31,930 31580. 31500 524,000 31243 •I T(to«l • UHl s,a i.a s.a 20300 2C300 2030C 200O3 151300 21309 1400 U9 5153 Ui 9230 3350 «a Ui 9200 3.600 ua 9200 1350 926000 1438 «ji «nun ı.m 3 0 C 139 l i i I.» 92X '2.000 9200 13250 1.F5JS6 1127' !.TS 1.141.15 ),«179US Î.U1 '1250 1320 13J0O ıa ın na ıa ıa 11a 2.170X00 2.000X30 20OC.0GO 2.00C.OOC 100 2.390.000 102500 100000 105.000 1O2.50C 270X00 100,695 ].« ıa ım m ««uit ı.«ı 04T^Brtnllııutf150Cj>3021SXjI0021i 60CX00216.00C.OX 121,600000 105 UktrPgtr ) 107 toDm Ç * Ui 109 I | M VtU» 11.750 110 1250C 12X00 12İO0 1,575 1550 1575 900 ( 7 0 900 Ui UI 11500 11750 6500 6510 u 13 Kİç Ya«T? U B t t 6700 35.003 HJİ 12250 133J64 1233J 1,575 970X00 1350 870 6X17407 887 12i »,m ıt> 1-750 111000 11.747 6300 1342X20 6.707 34500 35X00 35X00 515.500 34538 «,78 a a » a loum tun m ı«ı* sa •2,750 1220 1220 12500 '2250 53.0OC 12.317 95.000 (1X00 86X00 (1093 6486203 81834 4'50 4,050 415C 1300 6203 nSfanÇmto IUMa 120 Ktnkts 5,79 64X ıa 23 KuShp Psna» 2.600 4100 1321OOS 4.106 6200 6071103 6236 Lii mm sa 12250 12.750 'Î250 970.000 12553 40500 395O0 4 1 İ K 39501 68,000 40296 7SO0 «a 25 Uanais «njutt 3500 126 IttTO TMT 1JX :27 I M 8200 '?.*xsn J mKM 3500 '29 Medfa Hoktn; 175C :30 Molu U a 1400 131 Meo; 3.15C 132%. 133 M*B I35 MaraslM OB 4.1SS 36llj*Çmrtc 4400 7293 5.403 m 4150 7700 8X00 11a va 2503 2500 4.488 1450 '250 8203 8500 1.725 3300 100c U M U 1,725 1575 1775 4.19 4.19 4.050 435C 7200 5200 • 3550 •44 Na T « n 17X00 1750 320 «a 3,600 1300 8300 8330 1775 3.450 3200 UB 42X0 4.40C 7200 5,400 7» 42K 16.750 17,000 1650 3,700 1150 3250 7JO0 2738,000 ıs n u 2550 2210O0 2549 «a « a «,a 3500 20X00 350C 1275 7JBU09 1275 8200 508X00 1274 S300 870X00 8ı427 11S15.' '8.129 1,741 3.300 1140X00 1371 105C 5231315 3X7! na «UE 1.70029579550 « a H.7MJM 4,'X 2.169X00 4135 4,350 10602C 4.372 7200 107XK 7200 5.400 92S.0OC 7» «.a 35O01822.'«2 16.750 257,4££ı 16,925 1700 484250 3,686 120011,002,000 3,1? '.726 4217 5312 4J75 32300 Î1300 310OO 31300 19*4000 31385 ıa ıa ıa uaiuiue vn 11300 -123 11JS 1120 !4'XX 11478 50 »afi» 7500 na «.a 9J0C 9500 7300 7400 sja u ı ua4J9 8X0C 9200 9JO0 9303 152 Peton 53 Pm| 54 Prar Su 7,300 438332 7,337 na «a vm «a tm,nı «JE !2CC 553.300 9400 166204 37,000 995X00 37309 '0360 9.040 •57 Prar a 37500 37.0OD 375O0 10500 10500 10.750 10,500 115X00 1253 1100 3300 1200 257.000 1195 IB 11 i] sı mm s.ta ıa i7i ıa ıa «a IK 7,300 7J00 7403 282,000 7,353 1 a 11 ıu ıw 2203 2275 7400 7a 2275 102C 9300 11250 2225 9.534.600 224' 9,500 1964,000 9763 21X00 20,750 21250 20.75B (79033 25.9-11 22.750 22.750 21500 22750 136»3O3 22.06' 7 Ssluysa- 168 * s 1)1 Bü, Sömez Pmta. Scmez Rönsnt U II U « 0 1 42,300 39,0tt 4'533 us ıa ı» ıa ıa 6200 2275 6X00 459 M5İ 120 11750 &a 6.100 2275 5500 45i ıa 6300 2325 6.10C «.a H» na ITITıaâFıa 1JH 5.30C «a 18,750 19) Tre U s r 1900 181 TKAnm Ba«as 4.150 4'50 83 Totajac T a a 64 7rayaC*r •86 TSKB İB7 TjtiOBTi OSBT 5200 198 TJas ıa 121a 40,00! 716.000 4034 Î.351 ı m * 13» ım \nm m 6200 1.731,671 6.126 2275 9.333,000 22S0 6.0OO 1775,059 602 ıa ı,»i ıa vm ca s.w I2H 31C OOO 4J61 ".750 11,750 11750 24000 11J5C tm *m aa «ı» t* «a ea tm e,a ıa ea ıa ıa ıa 3ia DM 5203 5300 5.30C i 735İ10 1248 U U II 1K.1IÎ SJ51 1850C 'B.750 18.7SC 317275 '8676 3800 3550 1850 2959836 3.8^1 4J5C 4200 «050 658XX 4.125 3500 2S.S58.44C 4l34i 1503 14100C 8.557 •2-030 «90,506 '1J81 U7i &B,a 1J98 4,150 aac 3300 S5O3 8,500 •2250 11.750 1 2 2 C UB ı a 1.175 2750 IM im 5X33 5J6O05X00 142C 5,'X 5X00 2750 4257,300 1717 3.030 »1303 5,175 S.7O0 3350X00 5,706 '1750 14250 13,750 1.7S5.0O3 13,833 198 T«nş 152C 14.750 15500 14.750 6.348525 15.01 191 Iınz PctocJU 26,003 2550C 26500 25,500 7O100C M '92 '±rt3» '93 LiSAŞ 9" Vfctfraa Kr «IMMm '.OCO 990 1.000 990 1705,000 991 117.500 112.50C 117500 '12500 30115C 111363 n a 21,79 a a n.ia s.a nx 2J00 7.600 2.706 14.750 14500 14.75C a a ıa 2275 2.325 7500 7705 1650 2,79) ua 2D2Y«Kn)8arts 2350 880 135C04 Yira ıa 2325 870 3250 2375 890 3300 2275 7600 1650 14530 ıaI125C ıa2.35C 880 3.3OC 3500520 1,689256 9C990C 18X0J O4S5İ 418003 IS12M 5950500 B710O3 490 ÛOO 2294 7563 1696 14513 a11,310 1>I 2,356 874 32S7 60 yabancı banka, tmpexbank, Marmarabank ve TYT Bank'ı satın almak için uğraşıyor Bankazedenin umudu yabancılar• Yabancı bankalann Hazine'ye somut bir öneri götürmek için, batık bankalann bilançolannı netleştirmek, borç yapılannı tespit etmek amacıyla uluslararası danışmanlık şirketi Cooperes and Lybrant'ın Türkiye temsilcisi Güven Denetim Danışmanlık şirketini görevlendirdiği belirtiliyor BARIŞ KARC1OĞLU çahşırotanmmyapıyonız. Ya- bancı bankalann bir takım bilgiler istedikleri doğnı. An- cak >anm olan çalışmalan- me ile ilgüi bilgi vermek ya- nıltjcı oiabilir" şeklinde ko- nuştu. Bankalann batmasından sonra mevduatlannı geriye alamayan mudilcr ise parala- nna kavuşma umuduyla ya- bancı bankalann bu girişim- lerini destekliyorlar. 1994 yilindaki mali krizin ardindan batan üç bankadan aiacaklanm geri alamayan yaklaşık 60 yabancı banka, Türkiye'deki çalişmalar için lngiliz Loyd's Bank görevlisi Chris Brougham'ı yetkili kıl- dı. Brougham'in Türkiye'de Marmarabank, Impexbank ve TYT Bank'ı satın almak isteyen yabancı bankalar, pa- zarlıkta son aşamaya geldi. Yabancı bankalann Hazine'ye somut bir öneri götürmek için, batık bankalann bilançolan- nı netleştirmek ve borç yapı- larını tespit etmek amacıyla uluslararası danışmanlık şir- keti Cooperes and Lybrant'ın Türkiye temsilcisi Güven De- netim Danışmanlık şirketini görevlendirdiği belirtiliyor. Güven Danışmanlık şirke- ti yetkilisi. bu konuda aynn- tılı bilgi vermekten kaçınır- ken "Bellisırlarçercevesinde Mudiler, bankalaruı kapatıltnasından bu yana mevduatlannı geri almak icin çabalryoriar. anlaştığı Güven Denetim Da- nışmanlık şirketinin yetkili- leri, batık üç banka arasından Impnbank'ın mali yapısı ve borç durumunu ele alan ince- lemelerinin sürdüğünü, ya- kında sonuçlanacağını ifade ettiler. Başbakan Mesut Yılmaz'ın muhalefette iken kendilerinin sorunlannı çözeceğine dair söz verdiğini vurgulayan mu- diler ise son olarak Hazine'yi de kendine bağlayan Başba- kan'dan umutlannı kesmek üzereler. "Bankalar tekrar at^brv«faafiyete geçersehirim de paralanmızı alma şansumz olur" şeklinde konuşan bir bankazede, tüm mudilerin ya- m sırabaük bankalann eski yö- neticilerinin de bankalann tek- rar faaliyete geçmesinden ya- na olduğunu vurguladı. Kapanmasının ardından ve- sayeti Emlak Bankası'na de\ - redilen lmpexbank yetkilisi Sunel Diren. bankalann tek- rar faaliyete geçmesınin sıya- si bir karar olduğunu vurgu- layarak şöyle konuştu: "Yürürlükteki mevzuat, bankalann tekrar faaliyete geçmesine izin vermivor. Ya- bancı bankalar, bu üç banka- yı almak yerine alacaklan ile uğraşrvorlar." Nasıl battılar 1994 yılındaki ekonomik krizden sonra darboğaza gıren Marmarabank'ın 20 Nisan 1994 tanhinde, TYT Bank'ın 11 Nisan 1994'te, lmpex- bank'ın ise 24Nisan 1994 ta- rihinde Danıştay tarafından faliyetlenne son verildi. Söz konusu bankalann faaliyetle- n durdurulduğunda 58 bin ci- vannda mevduat sahibi bulu- nuyordu. 150 miKon liranm al- tında mevduatı bulunan top- lam 49 bin kişinin tasarrufla- n Tasarufu Sigorta Fonu'ndan karşılandı. Geriye kalan 8 bin 940 mudinin 1995 yılmda top- lam 5 tnlyon 600 mılyar lira anapara alacağı bulunuyordu. YATIRIM FONLARI 13 Katılma belgesi adı ATİPİ FONLAR Iş Yatmm 2 iş Yatmm 3 Iş Yatınm 7 Iktısat Yat.4 Garantı Yat.4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dişbank Beyaz Dışbank Mavı Dışbank Pembe Fınans Fon 2 Fınans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Dennr Fon-1 TurVbank Fon-1 TSKB Uzman Fon 126066 Akbank A Ttpı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Körfez Fon-1 Tebınfon Ekofon Kentfon CU Sigorta Fon Altematıf F-1 Hakion-1 Şeker Fon-1 Oyakfon-1 Eczacıbaşı F-2 Ekspres Fon-1 Gedik Hısse F. B TİP4. FONLAR Iş Yatınm 1 Iş Yatınm 4 Iş Yatınm 5 Iş Yatınm 6 Interfon4 Interfon 5 Iktısat Yat.3 Ikt. Atılım F G»antı Yat.1 Garantı Yat.2 Garantı Yat.3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 Bugünkü Değ. Katılma % belgesi adı Bugünkü Deg. % Esbank Fon 2 362317 0.15 714541 1.10 YKB Fon-1 258536 0.10 449708 0.77 YKB Fon-2 021894 0.29 72555 0.52 YKB Fon-3 997234 0 36 545225 0.34 YKBFon-4 130908 0.24 194115 0.33 YKBFon-5 777770 0.09 395343 1 9 9 YKB Fon-6 010508 0.24 187645 0.72 YKBFon-7 609635 0.24 283000 0.74 YKB Fon-8 444693 0.27 100026 0.72 YKBFon-9 360495 -0.46 143951 0.72 VakrtFon2 222329 0.23 338568 0.03 Vakıf Fon 3 441774 0.20 858872 0.41 VakıtDünya 344498 0.38 412374 0.80 Vakıf Fon 6 208698 0.13 292914 0.83 Finans Fon 3 633213 0.34 302287 0 95 Fınans Fon 5 386401 0.15 28931 0.57 Zıraat Fon 1 638254 0.40 76418 0.99 ZiraatFon2 493666 0.27 47506 2.04 » a a t Başak F. 526101 0.29 205394 0.48 Zmaat Fon 4 485099 0.31 132428 0.87 Halk Fon 1 552992 0.48 0.92 Halk Fon 2 339715 0 66 38961 0.31 Pamuk Fon-1 456558 0 13 66052 O 54 Pamuk Fon-2 337795 O 17 138523 0.65 Emlak Fon 1 465117 0.36 199379 0 75 Emlak Fon-3 169221 0.37 53945 0 85 Emlak Fon-4 472952 0 39 109449 0 11 SümerFon 262330 0 20 87171 0.54 Ege Fon-1 286507 0.14 72346 0 71 KaJkınma Fon-1 340076 0.50 10302 0.52 Denmr Fon-2 201493 0.70 39994 0.11 Tanş Fon-1 352941 0.72 62916 -0.08 Tariş Fon-2 162052 0.49 36019 0.91 Türkbank Fon-2 18276 0.25 40648 1.45 Etifon 323092 0.31 26890 1.09 TSKB Fon-2 12133 0.22 28085 0.06 Akfon-1 131454 0.09 12317 0.38 AkKaımaFon 62088 0.10 16722 6.75 Tekstil Fon-1 83706 0.10 15449 1.30 Tekstil Fon-2 66803 0.42 Koçbank Fon-2 94969 0.24 282004 0.21 Korfez Fon-2 33241 0.25 195079 0 14 Tebinfon-2 21805 0.10 133235 0 30 Altematif F-2 22518 0.29 429667 0.22 Altematif F-3 12376 0.38 434328 0.21 Eczacıbaşı F-1 35239 0.26 110055 -0.75 Ekspres Fon-2 11005 0.24 557918 0.32 SYKBYatmm-1 19299 0.41 650223 0.28 Gedik Fon-2 10063 0.21 577636 0.20 Ekin Fon 17285 0.13 563807 0.13 A > FON ENDEKSLEFri 358539 0.13 AJVBİLEŞİK 38.77 49.29 43685 0.25 A-A(A)TİPİ 59.96 51.10 124885 0.14 A-A(B)TtPt 22.28 48.12 DUNYA BORSALARI AJtınınonsu. 385.15$ Dolar-Mark Paritesi: 1.5342 Dolar-Yen Paritesr 109.10 Stertn-Dolar Pantea: 1.5330 Ham Petrol(vanl): 18.30 MERKEZ BANKASI • Emsyon: 265.369 milyarTL • interbank fatzten: % 54-45 Iştem Hacmr 16 729 mrtyarTL Gece*:% 45.54 HaftaWırepo:% 62.72 MERKEZ KURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şiiinı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Ftn Markkas 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flormı 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Kalyan Lireti 1 Japon Yem 1 KanadaOolan 1 Kuveyt Dnan 1 Norveç Kronu 11ngHiz Stertini 1 S. Arabistan Riyali BANKASI 14 DÖVİZ ALIŞ 78.986 51.424 62.549 7.308 2.499 13.325 16.832 15.167 45.922 604 11.768 62.400 5.097 719 57.844 263.507 12.036 121.418 21.063 SAT1Ş 79.383 51.682 62.863 7.345 2.512 13.392 16.917 15243 46.153 613 11.827 62.714 5.123 726 58.135 264.831 12.096 122.028 21.169 HAZİRAN 1996 EFEKTİF AL1Ş 78.749 51.270 61.611 7.271 2.487 13.258 16.664 15.121 45.463 589 11.709 62.213 5.046 702 57.266 258.237 11.976 121.054 20.747 SAT1Ş 79.621 51.837 63.052 7.367 2.520 13.432 16.968 15.289 46.291 623 11.862 62.902 5.138 736 58.309 265.625 12.132 122.394 21.233 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ SATIŞ ABD Dolan 79750 79900 Alman Markı 51900 52050 isvıçre Frangı 62950 63400 Fransız Frangı 15275 15400 HoHanda Florini 46250 46600 Ingiliz Steriıni 122250 123000 S.Arab.Riyali 21100 21250 Avusturya Şilini 7360 7420 lOOİtal. üretj 5125 5200 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhunyet 6500000 6600000 Reşat 6650000 6950000 24ayaraitın 986000 989000 22 ayar bılezik 887000 975000 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 1.5360 Alman Maıtı 1.2628 Avustralya Dolan 10.8075 Avusturya Şilini 31.6000 Belçika Frangı 5.9278 Danimarta Knjnu 4.6925 FinMariıkası 5.2077 Fransız Franjı 1.7200 Hollanda Florini 129.58 Iıpanyol PKetası 6.7119 tamçKromı 1.2658 Ivnçre Frartgı 1549.40 ttalyan Lireti 109.34 Japon Yeni 1.3655 Kanada Dolan 6.5625 Norveç Kronu 3.7500 S. Arabistan Riyali 1 Sterlin: 1.5372 ABD Dolan 1ECU: 1.2325 ABD Dolan 1SDR: 1.4387 ABD Dolan 1SDR: 114.208 TL. İSTANBUL ALTIN BORSASI Toplam Işlem Hacmi (000) $ Toplam Işlem Saytsı Topton Işlem Mik. (Kg.) Kapanış Fiyatı %/ ons WondSpotGoW$/ons 1. Seans 1684 7 135 385.20 13 HAZİRAN 1996 2. Seans 3193 17 255 385.00 .384.90 Dolar 8 0 bin smırma dayandı Ekonomi Servisi- Serbcst piyasada dolar, 80 bin lira sınınna dayanırken mark, 52 bin 50 liraya çıktı. Borsa önceki güne göre 465 puan azaldı, gecelik faizler yüzde 45 olarak gerçekleşri. Uzun sün^ir Merkez Bankası gözettminde hareket eden dolar, dün uluslararası borsalarda görülen gevşemeye rağmen çıktşını sürdürerek önceki güne göre 450 lira artışla 79 bin 900 bin üraya çıktı. Öğleden sonra piyasalarda görülen hareket sırasında dolar 80 bin lirayı da gördü. Serbest piyasa, bankaîararası piyasada yükselen döviz fıyatlan etkisi altında kalırken mark ise 300 ira prim yaparak 52 bin 50 liraya yükseldi. Piyasalarda bono itfalanndan kaynaklanan TL bolluğu dün de devam etti. Kamu maaş odemelerine yakın, kamu bankalan bir ara döviz satıcı durumuna geldi. Gecelik faizler yüzde 45 olurken Merkez Bankası devir kuru 79 bin 210 oldu. Kâr realizasyonlan etkisi altına giren borsa, dün 465 puanlık düsüş kaydetti. tlk seanta satış ağırlıklı bir seyir izleyen borsa bileşik endeİcsi, ikinci seansa durgun girdi. Durgunluk kapanısa kadar sürünce borsa günü 68 bin 562 puanla kapadı. Yatınm fonlan devletten besleniyorANKARA(ANKA)-Çesit- li menkul kıymetlerden oluş- turduğu portöyle riski yaya- rak yatınmcısına gelir sağla- mak amacıyla kurulan men- kul kıymet yatınm fonlan, Hazine'nin cazip faizlerinin etkisiyle giderek 'devteteya- bnm fonlan' haline geldi. Sermaye Piyasası Kurulu verilerinden yapılan hesapla- maya göre, yatınm fonlannin toplam portföyündeki kamu kâğıtlanntn oram, mayıs ba- şı itibariyle yüzde 94'e ulaş- tı. Toplam 59.9 trilyon lira olan portföyün yaklaşık yüz- de 90 oranindaki 53.7 trilyo- nu Hazine bonosu, yüzde 4 oranındaki 2.5 trilyonu da dev- let tahvilinden oluştu. Böy- lece toplam yaklaşık yüzde 94 orantndaki 56.2 trilyonluk bölümünü tahvil ve bonolar oluşturdu. Aynı tarih itibariyle fonlar- daki özel sektör kâğıtlannın oranı yüzde 4.5 dolayında ger- çekleşti. Tutan, 2.8 trilyon do- layında bulunan bu kâğıtla- nn başında özel sektör tahvi- li ve VDMK geldi. Fonlann yaklaşık yüzde 1.5 oranındaki 900 miryarlık bö- lümünü de yabancı menkul kıymetler ile diger enstürman- lar oluşturdu. B tipi fonlar B tipi fonlardaki kamu kâ- ğıdı oranı mayıs ayı başında yüzde 97'ye yaklaştı. Bu fon- lann yüzde 92.2'sini Hazine bonosu. Yüzde4.5'ini devlet tahvili oluşturdu. B tipi fon- lardaki özel sektör kâğıtlan- nın oranı yüzde 1.7, diğer kâ- ğitlann oranı da yüzde 1.6 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı başı itibariyle sa- yılan 64'e ulaşan bu fonlann 27'sinin tamamen Hazine bo- nosundan oluştuğu dikkati çekti. 1990 dönüm noktası Yatınm fonlannın portföy oluştururken yaptıklan yatı- nmtercihi 1990'dan itibaren köklü biçimde degişmeye baş- ladı. 1990'a kadar portföyle- rinde ağırlığı özel sektör kâ- ğıtlanna veren fonlar, bu yıl- dan itibaren Hazine'nin ca- zip faizlerininde etkisiyle ka- mu kâğıtlanna yöneldi. Btipi fonlann toplam port- föyünde özel sektör kâğıtla- nnın I988'de yüzde 70 olan oranı, I989'da yüzde 65'e. 1990'da yüzde 23'e geriledi. 1991'deyüzde25,1992'deıse yüzde 9.9 olarak gerçekleşen bu oran 1993'tc yüzde 2. 1994-teyüzde4.7oldu. 1995 yılında ise yüzde I "ın altına indi. Buna karşılık anılan dö- nemde kamu kâğıtlannın ora- nı yüzde 12.7'den yüzde %'ya yükseldi. A tipi fonlar Portföyün ün en az yüzde 25'ini hisse senedine yatır- ması zorunluluğu bulunan A tipi fonlardada en büyük ağır- lığı kamu kâğıtlan oluşturu- yor. Sayılan 39 olan A tipi fonlardaki Hazine bonosu ve devlet tahvili oranı mayıs ba- şı itibariyle yüzde 61.3 olarak belirlendi. Bu fonlardaki his- se senedi oranı yüzde 38.6, diğer kâğıtlann oranı da bin- de 1 olarak gerçekleşti. ÖYLE DEĞİL BÖYLE Mayın tarlasında dans I ç borçlanmada vade haziran-kasım arasına sıkıştı kaldı. Hükümetin kurulması ile ilgili kalan yasal sürede, bu vade aralık ayının son günlerine sarkabilir. Ancak bugünkü tabloda, Hazine'nin aylar ilerledikçe daha da daralan 1996 kıskacindan kurtulup, borçlanmayı gelecek yila taşıması zor. Bugün beş aylık bir döneme yayılan geri odemelerin yeni ihalelerle, daha kısa dönemlere yığılması, durumu daha da sıkıntılı hüe getirecek. 1997 vadeli bonolann piyasalarca reddedilmesinin ardında, siyasi belir- sizlikten çok, "vergiye" karşı direnç yatıyor. Bilindiği gibi, gelecek yıl yasa geregi menkul sermaye gelirieri ile biriikte Hazine bonolanndan elde edilecek faizlerin de belli oranlarda vergilendirilmesi gerekiyor. Aslında bu verginin öyle çekinilir bir tarafı da yok. Çünkü: 1- Vergi sadece faiz gelirinin enflasy- onun üzerinde kalan reel bölümünün belli miktarlan aşan kısmına uygu- lanacak. 2- Bu geliri tek elde toplamayıp, öngörülen hadlerin altında kalarak vergiden kaçınmak her zaman olanaklı. 3- Rant kesimi, zaten ödediği vergiyi daha yüksek faiz talep ederek, devletten geri alma olanağına sahip. Vergiden değil, rantın kayrt altına girmesinden korkan sermaye kesimi, "vergi kalkmadan bono almam" koşulunda ısrariı. Verginin kaldınlması için yeni yasa gerekli. Yasanın çıkması için, hükümetin kuaılmuş ve Meclis'in çalışıyor olması zorunlu. Ve hükümetin Meclis desteğine sahip olması kaçınılmaz. Çünkü DSP, CHP ve RP, bu verginin kaldınlması ya da ertelenmesi yolundaki bir teklitl Meclis'ten geçirmeyeceklerini açıkça ifade ettiler. Eğer hükümet kuaılmaz ve erken seçim telaşına düşen Meclis, bu konuda bir yasa çıkar- rnazsa, vergi blöfü yıl sonuna kadar sürecek. Hazine sıkışacak... • • • Dünyanın hiçbir yerinde ekonomi ülke hazinesine ve onun borçlanma politikalanna bu denli endeksli değil. Tabiki asıl olan reel ekonomi, yani üretim, istihdam ve büyüme olmalıdır. Ancak iç borçlanma Türkiye'de Hazine ve fınans kesimi arasında sıradan bir borç ilişkisi olmaktan çıktı. Boyutlan reel ekonomiye taştı. fşletme sermayelerinden büyük pay- lar aldı. 1994 yılında Türkiye üreti- minin yandan fazlasını karşılayan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun gelir- lerinin yüzde 54'ü faaliyet dışından. Yani faiz geliri...Bunun geçen yıl 60'lara utaştığı, hatta aştığı söylenebilir. Böylesine büyük oranda bir faiz gelirinin elde edilebilmesi için, geçen yılın dengeleri içinde yüzde 70-80 düzeyinde bir ana paranın yatınlması gerekir. Bugün 2 katrilyon lirayı aşan iç borç stoku, özel sek- törün 1 katrilyon liranın çok üzerinde bir ana parayı, üretime sokmadan, katma değer yaratmadan, kısacası reel ekonominin dışına kaçırarak rant ekonomisine taşıdığını göstermekte. Bu ise özel sektörün kullandığı kay- naklann, üçte birinden fazla, belki yanya yakın bir kısmmı rtade eder. Bugün ekonomi aslında dinamitin üzerinde oturmaktadır. Çünkü iç borçlanma ve kur dengelerindeki suni yapının bozulması, önce, zayrf mali yapılanna bakmadan, dış kay- naklan içeride reel faizde degerlendirip açık pozisyon kuman oynayan bankalan götürür. Ancak, iş onlarta bitmez. "Güven" satan sigor- ta şirketleri bile, fonlannın yüzde 80'den fazlasını bonoya yatrmış... • • • Gelelim reel sektöre. Dev otomotiv kuruluşlan, beyaz eşyacılar, hergün yeni bir kampanya ve türiü vade oyunlan ile ürün satmaya çabalarken, bu denli yüksek kariılıklara nasıl ulaşıyoriar sanıyorsunuz? Ya inşaatçılar, boş otururken sermayeyi nerede değeriendiriyoriar? iç pazara üretim yapan hemen tüm sektörier, aynı zamanda ya bonocu, ya repocu. İç borçlanmayı kısa vadeye mahkum eden önemli bir neden de, kullandığı kaynağı büyük ölçüde işletme ser- mayelerinden ödünç alması. Bu arada üretimdeki reel daralmadan doğan boşluğu, düşük kurun avan- tajını yaşayan ithal mallar dolduruyor. Ithalatçılar, maliyetlerini düşürmek ve rekabet avantajlannı arttırmak için, cirolannı kısa vadeli faizde degerlendirip, dolaylı bir açık pozisy- on yaratmaktan da kaçınmıyorlar. • • • Gerçek ekonominin damarlanna yayılan rant ekonomisi, iç borçlan- mada, radikal önlemleri olanaksız kılıyor. Kamu gelirlerini arttırıcı önlemlerle uzun vadeli ve yumuşak borç tasfiyesi, Başbakan Mesut Yılmaz'ın da 1997 bütçe genel- gesinde ortaya koydugu temel yaklaşım. Zira Hazine bugün mayın tarlasında dans ediyor... • Akbank'ta 'memursuz' bankacılık Ekonomi Servisi - Akbank'in yüksek teknoloji kullanarak geliştirdiği 5 yeni hizmet sayesinde artık memurlan daha az göreceğiz. Özel bankalar arasında 110 milyon dolar ile, otomasyona en çok yatınm yapan bankalardan biri olan Akb müşterilerine sunacağı yeni hizmet türlerini basıı tanıttı. Yeni teknolojiler kuııanııaraK geliştirilen, hizmetler, uydu şubeleri. Aklink. ev ve ofis bankacılığı, görüntülü telefon bankacılığı ile self servis bankacılığı olarak çeşitlendiriliyor. Akbank'in önümüzdeki günlerde özellikle ticaret ve alışveriş merkezleri için geliştirmeyi düşiindüğü uydu Sjubeler, tüm bankacılık hizmetlerinin görülebileceği ve tamamen bilgisayarlarla donatılmış küçük şubeleri ifade ediyor. Aklink hizmeti ile özellikle ticari müşterilerin ev yada işyerlerindeki kişisel bilgisayarlar aracılığıyla, bankadaki hesaplanna ilişkin işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanmırken. ev ve ofis bankacılığı ise aynı hizmetten yine kişisel bilgisayarlar kullanılarak mevduat müşterilerinin yararlanmasına imkan verecek. Emisyon artışı ANKARA (A.A) - Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde emisyon hacmi yüzde 8.2'lik artışla 242.2 trilyon lira, rezerv para ise yüzde 11.1 'lik yükselişle 381.6 trilyon liraya ulaştı. DPT"nin son yayımlanan Konjonktür Değerlendirme Raporu'nda yer alan verilerden derlenen bilgiye göre, ilk üç ayda emisyon hacmindeki artışta, Hazine'nin Merkez Bankası'ndan çektiği kısa vadeli avans tutanndaki 68.8 trilyon liralık yükseliş etkili oldu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle