03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 HA2İRAN 1996 CUMA HABERLERIN DEVAMI istanbul Edıme Çanakkale Kocaelı Izmır Manısa Aydın Denızlı Y Y PB Y PB PB PB PB 27 30 29 27 31 34 36 35 Zonguldak PB 22 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas PB PB PB PB PB PB PB PB 24 23 22 22 28 30 29 28 36 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van A A A A A A A A 3/ 30 34 35 31 33 17 22 20 .Ankara V - ^ ) O " ^ Yurdun kuzey ke sımlen parçalı bulut- lu Marmara nın ku- zeyı ıle Dogu Anado- lu nun kuzeydogusu saganak ve gok gu rultulu saganak ya- gışlı otekı yerler par- çalı az bulutlu geçe- cek Hava sıcaklığı degışmeyecek Ruz- gar kuzey yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvetle esecek Lo PB 19 Parıs PB 18 Roma PB 26 Berlın PB 22 _ Amsterdam PB 15Madrıd PB 31 Sofya Y 26 Bruksel PB 14 Budapeşte PB 22 Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Munıh r Y PB Y PB Y PB PB PB 3Ü 25 16 10 12 26 23 22 20 c 35 Parçalı bulutlu ! Sislı Bulutlu t Çok bulutlu G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştaraft 1. Sayfada Abuzrttın yenne otuaırken kansı Tennure'ye ses- lenmış - Aldattım enayılen, prezervatıf takmıştım Bızım sıyası partılerın şenata karşı onlem almaları Abuzıttın e benzıyor Çağdaşlık, demokrası, laıklık deyınce kımse man- galda kul bırakmıyor Herkes, "Laık Turkıye'nın temı- natı" Ama konu dını kullanarak oy almaya gelınce, her- kes tarıkattarın onunde sıraya gırıyor Gundemdekı konu, Refah denenmelı mı denenme- melı mû Soruya soruyla karşılık verelım Turkıye deneme tahtası mı? Hasta uzerınde ılaç dener gıbı Şu ılacı verdığımız hasta oldu, otekı ılacı verdığımız hasta olmedı En düzen partisi... Kımı yorumcjlar, kımı partı yonetıcılerı, "RP'nın bu duzenın partısı olduğunu" anlatmada oylesıne yanş halındeler kı, neredeyse duzene en yakın partı RP Ötekılerın tumunun duzenle sorunu var RP lyı oyun duzen bır partı olduğu ıçın, kımılerını de etkıleyebılıyor Bugunlerde demokratlığm olçusu de şu - RP denenmelıdır dıyenler demokrat, denenme- melıdır dıyenler değıl Önde hoca var, eğıl babam eğıl Gerekçe ne? Efendım RP dışlanmamalıymış RP nereden dışlanıyor? Meclıs'ten mı'? Hayır Sıyaset sahnesınden mı? Hayır Turkıye Erbakan'ı tanımıyor mu kı ' denensın" de- nıyor Olası bır RP ıktıdannda her şeyden once akla ge- len her şey "tartışma" konusu yapılacak Boyle bır ortamda dın somurusunun toplumu bo- lecek boyutlara ulaşması uzak bır olasılık değıl RP dun KİT Komısyonu'nda, oğrencı yurtlarına da dın gorevlısı onerısınde bulundu Devletın tumuyle dınsel- leşmesı ıçın her turlu olanak kullanılacak Imam-hatıp lıselennı olağanustu arttınnca, mezun- lara yenı ış alanı aranıyor RP tek başına ıktıdara gelırse, bu ayn bır durum A- ma bugun, nıçın otekı partıler RP'yı ıktıdara taşısın 9 Merkez sağda, RP'yı ıktıdara taşıyan partının gele- cegını kestırmek de çok zor değıl DYR Tansu Çiller'ı kurtarmak ıçın Turkıye'yı tehlı- keye atmanın sakıncası yok dıyorsa, tabıı kı bu da ken- dılennın bıleceğı ış Gerek seçımlerden once gerekse seçımlerden son- ra Çıller ne dıyordu "RP çağdaş Turkıye ıçın tehlıkelı bır partı Onunla ancak bız baş edebılınz " Aynı donemde Avrupa ve ABD'ye ne dıyordu "Bız gıdersek RP gelır" Bugunku tezgâhta ne var RP-DYP dıyaloğu Ev al ah ah... Erbakan'la Çıller bugun, başkent ıkıncı hukumet arama şenlıklerının ılk goruşmesını yapacak Olası dı- yalogdan bır kesıt aktaralım ERBAKAN- Pek muhterem hanımefendı, sızsız bır hukumet tahayyul edemıyorum Hukumetı cuma na- mazından sonra kuralım, daha fazla tahammul ede- mıyorum ÇİLLER- Muhterem hocam, sız tahammul deyın- ce, mulk aklıma geldı Ne demış ecdadımız, hukumet mulkun temelıdır Ama gelın bunu Meclıs'tekılere anlatın Nedır bu ıkıde bır soruşturma 9 ERBAKAN- Hanımefendı sız merak buyurmayın Bız o soruşturma komısyonlannı buruşturma komıs- yonu halme getırınz, evelallah ÇİLLER- Evelallah Evet evet, ev al ah ah ERBAKAN- Hanımefendı daha fazla ahlamayınız Bız ağıriığınız kadar altın da hazırladık Altın gunler gelıyor altın ÇİLLER- Hocam tabıı, bu guzel ulke hukumetsız kalsın ıstemem Ama anlatması bıraz Hanı, yanım- da Baykal da olsa ERBAKAN- Seçım sızındırefendım Sızı altına mı boğalım, altınızı mı oyalım Işte butun mesele bu Dıyaloğun devamını sonraya bırakalım Yazıyla hıç ılgısı yok ama, bır suredır aklıma takılı- yor "Bırıpteıkıcambazoynamaz"sozunun yanlışol- duğunu duşunuyorum Sırklerde bır ıpte ıkı hatta daha fazla cambaz olu- yor Ikısı karşılıklı yuruyor Bırı havada ıkılı-uçlu pe- rende atıp otekının kucağına oturuyor Sonra ters do- nup arkaya atlıyor Ikısı bırden zıt taraflara yuruyup ters perende atıyor Havada kucaklaşıp ustaca ıpın uzerıne ınıyorlar Bın bır hamlede otekının omzuna oturuyor Az soluklandıktan hemen sonra, havada ters yonlere zıplayıp rollen değıştırıyorlar Toplumu ıplemedıkten sonra, ıpte oyun mu yok Buyrun Ip sıze Ip venn Ip sıze Çete operasyonu 4 astsubay sorgulanıyor r Yagmurlu bKariı İstanbul Haber Servisi - Adana da oncekı gun guven- lık kuvvetleny le gınştıklen sılahlı çatışmada yaralı ya- kalanan, Emınonu Beledıye Başkanı Ahmet Çetinsa- ya'nın yeğenı Hakan Çetin- saya ve kardeşının kayınpe- den HalitPişkinbaş'ınoldu- rulmesıyle suçlanan ulkucu "Söylemezler" çetesının 4 sanıği Istanbul'a getınldı TEM Otoyolu Pozantı tur- nıkelennde 2 polıs memu- runun da yaralanmasıyla so- nuçlanan çatışmada yakala- nan, Sıırt Jandarma Alay Komutanhğrnda Usteğmen Can Koksaive astsubaylık- tan emeklı Mehmet Faysal Söylemez. dun sabah kara- yoîuvla, doktor MehmetSe- na Soylemez ıle Fevzi Şahin de uçakla Istanbul'a getınl- dıler Mehmet Faysal Soyle mez ve Can Koksal, \sayis Şube Mudurluğu Cına>et Buro Amırlığı'nde sorguya alındılar Ote yandan Mustafa Soy - lemez'e aıt olan ve dunden bu yana polıs telsızınden 'önemle takibi' anonslan> Ia aranan 34 MNB 27 plakalı Mercedes marka otomobıl dun Cebecı semtmde bır marketın onunde park halın- de bulundu Soylemez'ın arabasında da ıkı Kalaşnı- kov ve ıkı el bombası ele ge- çınldı Mustafa Soyle- mez'ın de, Ankara'dakı so- ruşturmanın tamamlanma- sından sonra İstanbul a ge- tınlmesı beklenıyor Emnıyet yetkılılen, Ada- na ve Ankara'dakı operas- yon sirasında ele geçınlen sılahlann bazılannın ordu mah olduğunun oğrenılme- sınden ;>onra Merkez Komu- tanlıgı'nın 4 astsubayı go- zaltına aldığını belırttıler Sılahların ve patlayıcıların nereden temın edıldığının belırlenmesı ıçın yakalanan kışılenn de sorgulandığını soyledıler Küba Devlet Başkanı IstanbuFda Habcr Merkezi - Kubd Devlet Başkanı FidelCastro. HABITAT II Kent Zırvesı'ne katılmak amacıyla dun oğleden sonra Tur- kıye'ye geldı jstanbul'a saat 15 25'te ozel bır uçakla gelen Castro Ataturk Havalımanı Devlet Konukev ı'nde istanbul \alı Yardımcısı Os- man Demir Kuba'nın Ankara Buyukelçısi JorgeCastro ve ötekı ılgılılertaratından kar- şıUndı •\taturk Havalımanı Devlet Konukevı'ne gelışı 100 kadar yerlı ve yabancı medya mensubu tarafindan ızlenen Kuba lıden, bu- rada gazetecılenn sorulannı yanıtladı u İs- tanbul'u henuz sadece havadan gorebildiği- ni" ancak çok guzel bır kent olduğunu bıl- dığını soyleyen Castro, Istanbul'un nufusu- nu duyunca buyuk bır şaşkınlık geçırdı C astro, "Turkiye'yi nasıl tanıvorsunuz" so- rusund ıse "Türkiye, benim için bir düşfi temsil ediyor; güzeî ve tarihi bir diişu" ya- nıtını verdı Dev let Başkanı, "Komüniznıindünyada- ki son kalclerinden biri savılıvorsunuz. Kcn- dinizi geçmişe mi, yoksa geleceğe mi ait bir kale olarak goruyorsunuz" şeklınde bır so ruvoneltılmesı uzenne tse"Benkendimige- leceğe ait olarak goruyorum. Komunizm, gdccektir" kar^ılığını verdı Cahtro, komu- nızmın geleceğı ıle ılgılı olarak "HABITAT II Konferansı'nda gelecekte insan verieşim- lerinin nasıl olnıası gerektiği, insanlann ya- şam duze>inin gdiştirilmesi ve voksulluğun ait edilmesi konulan tartışılı\or. Komunizm de işte bunlan ifade edivor" dedı Turkıye'nın Kuba'va tıcan ambargo u>- gulayan ABD'nın yakın muftefıkı olduğu- nun anımsatılmaM uzenne ıse H E\et, Tur- kıye'nın, ABD'nin yakın dostu olduğunu bt- liyorum. ama Turkiye'nin bagımsız bir ul- ke olduğunu da bilivorum" dedı Castro ve eşı daha sonra çok genıs gu- venlıkonlemlenarasındahavaalanındana>- nlarak Svvıssotel'e gıttı Makam otomobı- lınden ındıkten sonra otcl lobısındekı asan- sore kadar olan kısu mesafede çok sayıda verlı ve yabancı basın mensubunun yoğun soru bombardımanına maruz kalan Castro "Turkiye'ye gelmek, Marquez'in romanla- n gibi~" dedı Bu arada Castro'yu karşila- mak ıçın Svvıssoiel onune gelen çoğunluğu sosyahht partılenn uyclennden oluşan bır grup, "HoşgeldinFidel",'*VaşasınTurkiye- Kıiba Dostluğu" yazılı dovızler ıle Castro lehıne gosten yaptı Castro-Yılmaz görüşmesi Castro saat 17 30'daSvvıssoterteBaşba- kan MesutVılma/ılegoruştu Goruşmenın ardından basına bılgı veren Başbakanlık Başdanışmanı Buyukelçı Vlural Sungar, Castro nun "çok çarpKi" bır Turkıye gor- duğunu belırterek Başbakan Mesut Yıl- maz'a Turkıye ıle çeşıtlı sorular yonelttığı- nı ılettı Ozellıkletunzm vebavul tıcaretın- den Turkıye'nın elde ettığı gelırler hakkın- da Castro'nun Yılmaz'dan bılgı aldığını be- lırten Sungar, Turkıye'nın elde ettığı rakam- lann buyukluğü karşısında Kuba lıdennın "şaşkınlık" duyduğunu soyledı Başbakan Yılmaz'ın da Castro'ya Turkıye'de çok po- pulerolduğunusöyledığını ıfadeeden Sun- gar, Yılmaz'ın, Kuba ıle son yıllarda tıcarı ılışkılerde bır kıpırdanma gorulduğunu. ozellıkle Koç grubunun bu ulkeye yakınlık duyduğunu soyledığını bıldırdı Sungar. go- ruşmede Başbakan V ılmaz ın Kuba ıle ba- zı ışbırlığı anlaşmalannı ımzalamaya hazır olduğunu bıldırdığını ılettı Castro'nun Yılmaz ı Kuba'vadavetettı- ğını bıldıren Murat Sungar, goruşme sıra- sında ıç polıtıka konulannın gundcme gel- medığını ve Yılmaz'ın ingılızce konuşma- lannın Castro'ya tspanyoîca'ya çevnlerek aktanldığını kaydettı Yılmaz'la goruşmesmın ardından Lutfı Kırdar Spor Salonu'na geçen Fıdel Castro Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel ıle go- ruştu Ikı lıder, toplantı sonrasında basına açıklama yapmazken Castro. sadece bır ga- zetecının dunyada Kuzey ve Gunev arasın- dakı ekonomık farkın neden ka> naklandığı sorusuna "Sömurgecilik hâlâ süruyor. Bu nedenleGüneyzayıPyanıtını verdı Castro. akşam da Demırel'ın verdığı resepsıyona katıldı 6 Özer Çiller'üı belgeleri sahteydi' Bülent Ecevit'e • Baştarafi I. Sayfada gazetesının mutettış raporunu manşet- ten duyuran haben uzerıne oncekı gun yaptığı yazılı açıklamada, marınava ılışkın mufettış saptamalarını şu ıfa- delerle reddettı "Gazetenin bir rapora dayanarak ortava attığı. teknelerin bakım-unanm- lannı Kuşadası Marinası'nda vaptırdı- ğım. ucretlerinin tamamını odemedı- ğim ve TURBAN'ı /arara soktuğum yolundaki ıddiaları reddediyorum. \a- pılan harcamalann rumu odenmiştir. Ifcretsizyapılan hiçbirşevyoktur. Mu- fettiş rapoıiannın kanıt değiL iddia ol- duğu bilinmektedir. Sadece iddia içeren bu raporun gerçekleri yansıtmadığını kamuoyuna saygılarımla duyuruyo- rum." Genel Müdür: ^alan!^ TURBAN Genel Muduru Seçılmış ıse dun yaptığı bır sayfalık yazılı açık- lamada, mufettış raporlannda yer alan konulann, ışletme kayıt ve belgelen e- sasalınaraksaptandığını Presıdentve Dengeadlı vatlannonanmı ıçıntahak- kuk ettınlmeyen borç bulunduğu gıbı tahakkuk ettınlen bolumun dc tam ola- rak odenmedığını bıldırdı Ozer Çıl- ler ın, onanm karşılıüında 11 Nısan 1994,4Temmuz 1994t24Şubat 1995 4 Mayıs 1995 ve 9 Ekım 1995 tanhle- nnde olmak uzere toplam 216 bm 492 Alman Markı (Odeme yapılan donem- lenn kurlanna gore 5 mılyar 856 mıl yon 142 bın 122 lıra) odeme yaptığını bıldıren Seçılmış. yapılan ış karşılığın da kalan borcun 84 bın 566 mark (51 bın 800 lıralık kur uzennden 4 mılyar 100 mılyon lıra) olduğunu bıldırdı Se çılmış bu tutara "tahakkuk ettirilme- yen" komısyon ucretı olan 21 bın mark ıle Denge teknesıne yapılan ışlerden alınmayan ışçılık ucretı 8 bın 500 mar- kın da eklenmesı durumunda. toplam borcun 114 bın 66marka (5 mılyar900 mılyon lıra) yukseldığını bıldırdı Se- çılmış. Ozer Çıller'ın mufettış raporu- na yonelık eleştınsını yanıtlarken ode- mev ı "•yapılmışgibr gosteren belgele- nn sahtc olduğuna ılışkın saptamalara da katıldığını ıma ettı Seçılmış, şun- lan kaydettı "Sayın Ozer Çiller tarafindan borcu bulunmadığı belirlıkltğinden, yııkan- da belirtilen odemeler dışında odeme yapıldığjnı tevsik cdici bir beigenın ta- rafımıza tevdi edilmesi halınde. işlet- memiz kayıtlarında gorulmeyen bu ödemelerle ilgili inceleme derhal yapı- lacak ve kayıtlara intikal ettirilmemiş olduğunun tesphi halinde ılgililcr hak- kında idari ve cezai işlem uvgulanacak- tır. Mufettış raporlannın. birtakım id- diaları içeren hclge olarak değil, bu meslekte yettşmış nıtelikli elemaniar ta- rafindan vapılan tıti/ \e objektif çalış- malar sonucu duzenlenen ve gerçeğin ortayaçıkanlarakdoğrunun bulunma- sında yonetimlere ışık tutarak vol gos- teren belge olarak görulmesi gerektiği- ni de yuce kamuoy unun bilgiierine ai7 ederim." Bilgin, kendini ele verdi Sujandn donemde TURBAN Ge- nel Muduru olan D\ P Isparta Mıllct- vekılı Omer Bilgin. dun duzenledığı basın toplantıstnda kendı donemınde gelışen usulsuzluk saptarnalanna kar- şı savunma vaptı Bılgın'ın açıkladığı faturalarda. Presıdent yatının onan- mında yuzde 30 ındınm yapıldığı açık- çakaydedıldı Fskı Teftış Kurulu Baş- kanı Hılmı Seçılmış ıle Başbakan Vie- sutVılmay ın (.alışanldra baskı uygu layarak soyut ıddıalarla raporduzcnlet- tığını savunan Bılgın, ıkna edıcı bı- çımde açıklayamadığı ıddıalara dava- nak olan bclgelcnn yargı organları ye nncba.sınavenlmcsınden\akındı Yıl- maz'ın devlet uddıyetı taşımadıgını savunan Bılgın "Böyle bir başbaka- nın. başbakan lığından utanıyorum. Şa- yet bir suç varsa dev letin bağımsı/ yar- gı organları vardır. Oraya goturulur" dedı TURBAN Mufettışı Gokhan Erver- dı'nın. TBMM \raştırma Komısyo- nu'na verdığı raporda, yatlann onanm paralannın alındığına ılışkın belgeler bulunmasına karşın, bu paralann ka- yıtlanna rastlanmadığı ve bazı tahsil fışlennın de sahte oldugu bıldınldı Raporda, dışany a yapılan ışlerde satı- lan malzemeye fatura bedelının yuzde 15"ı oranında kâr konulurken Presı dent ıçın bu oranın yuzde 5 olarak u> - gulandığı ve >at ıçın yuzde 30 oranın- dakı ışçılık bedelının alınmadığı vur- gulandı Raporda, sadece bu yatın ona- nmından ışletmenın 13 bın 500 mark zarar ettığı bıldınldı Mutettış raporunda Denge adlı ya- tın onanmından hıçbır ışçılık ucretı alınmddığı. kullanılan malzemelere çok duşuk kâr konulduğu ve konııs- von alınmadığı kaydedıldı Bu yatın onarımındadamannanın, 16 bın mark zarar ettınldığı belırtıldı Raporda. Ozer Çıller'den alındığı savlanan onanm parasının kayıtlanna rastlanmamasına karşın, eskı Işletme Muduru Haydar Mengi'nın talımatıy- la para lahsılatı yapılmış gıbı fatura ve tahsıl fışıduzenlendığınedıkkatçekıl- dı Tahsıl edıldığı faturalarlakaydedıl- meye çalışılan bu paranın muhasebe kayıtlannda gorulmedığı bıldınlen ra- porda, duzenlenen bazı fişlenn de sah- te olduğu ıfade edıldı Rapora gore, 7 Ocak 1994, 14 Ocak 1994 ve I Şubat 1994 tanhlennı taşıyan tahsıl fişlen. bu doneme aıt koçanlarda gorülmedı Rapora gore. bu fışler. 1994 yılı Fkım ayına aıt koçanlardan alınarak eskı ta- nhle "basınıyanıltmak"amacıyla du- zenlendı Raporda. "Tahsil fişının,u/e- rinde yazılı tarihte kesilmesının nıunı- kiın olmadığı. /ira so/ konusu fiş koca- nının, 10 Fkim 1994 tarih 486 nolu am- bar talep \e çıkış fisı ıle kcsildığı, gorü- len tarihten 5 ay sonra kullanılmak u/e- re işletme ambarından muhasebeye teslim edildiği kayıtlann incelenmesin- den kesin \e net olarak tespıt edilmiş- tir"denıldı Tartışmalı donemde TURBAN Ku- şaddsı Manna Muduru olan. ancakÇıl- ler'ın başbakan olduğu sırada gorev- dcn alınan İbrahim Demir de, Ozer Uçuran Çıller'ın, yatı ıçın mannaya kıra odemedığını. harcama gıderlennı de kdrşılamadığını açıklamıştı Demir, 10 Ekım 1994'te Cumhuriyet'te ya- yımlanan demecınde, Çıller ı "sahte- kârlık"ld suçlamıştı Saıd Hahm Paşa Yalısı ve TURBAN Genel Mudurluğu'yle ılgılı yolsuzluk ıddıalannı araştırmak uzere kurulan TBMM komısyonunun ıncelemelen de. sıyası yaşamı boyunca pek çok ko- nuda doğruyu soylemedığı ortaya çı- kan (, ıller çıftıne yoneldı DYP lıden Çıller. son olarak ortulu odenek konusundakı açıklamalanyla kamuoyunu yanıltmıştı Mustafı baş- bakanlığı donemınde 22 gunde çektı- ğı 450 mıly, ar lıralık ortulu odenek ıçın açıklama yapmamak pahasına ANA- VOL a7inlık hukumetını sona erdır meyı goze alan Çıller, bu skandalla ıl- gılı olarak Çankaya Koşku'ne çıkmış ve Cumhurbaşkanı Suleyman Demi- rel'e gereklı açıklamayı yaptığını bıl- dırmıştı Demirel bu goruşmeden bır gun sonra. Çıller'den açıklama alma- dığını, başbakana bılgı vermesı gerek- tığını ya/ılı olarak duyurmuştu Çekiç Güç brifingi ANKARA (Cumhuriyel Burosu)-DSP Genel Başka- nı Bülent Ecevit. ABD'nın Çekıç Guç'un ışlevının de- ğıştınlmesıyle ılgılı çalış- malarda Irak'ın yenıden bu- tunleşmesı yolunda guvence vermedığını ıma ettı Dışışlen Bakanlığı yetkı- lılennden, Çekıç Guç goruş- melennde gelınen aşama konusunda bnfing alan Ece- vıt, "Çekiç Güç'e verilen iş- k"vüı dcğiştirilmesi, bu işle- vin hiç değilse aşamalı ola- rak, Irak'ın veniden butun- leşmesine bağlı olması gere- kiyor. ABD'nin tutumunda bizim kaygılanmı/j gidere- cek bir umut ışığı goremiyo- rum" dedı bcevıt, gelecek hatta ABD Büyukelçısı Mark Grossman'ın kendısını zı- > aret edecegını soyledı Ge- nelkurmay Başkanlığı nın da, TBMM Mıllı Savunma Komısyonu uyelermı, Çekıç Guç'le ılgılı olarak yennde inceleme yapmak ıçın yarın Guneydoğu'ya gotureceğı bıldınldı Dışışlen Bakanlığı Mus- teşar Yardımcısı AliTuygan ıle bazı bakanlık temsılcıle- n dun DSP lıden Bülent Ecevit, Grup Başkanvckıl- len Mümtaz Soysal ve Hu- sameltin Özkan ıle bazı Grup Yonetım Kurulu uve- lenne Turkıye ve ABD nın Çekıç Guç ungorevının ye- nıden tanımlanmasına ılış- kın olarak yayımlanması ongorulen nıyet deklarasyo- nu pazarlığı ıle ılgılı bılgı verdı ler Yaklaşık 2 saat suren go- ruşmeden sonra gazetecıle- nn sorulannı yanıtlavan Fcev ıt. "İhtilafınıı/ Dışişleri Bakanlığı iledeğiL VBD'nin tutumunda,bizim kaygıları- mı/ı giderecek bir umut ışı- ğı gorunmuyor. ABD buyu- kelçisi de gelecek hafta beni /iyarete gelecek" dedı b ce v ıt, "Bu ay sonunda uzatma istemiylegelinirse tavnnı/ ne olacak?" sorusuna "Koşul- larda bizi tatmin edecek bir dcğişiklikyok" yanıtını ver- dı Hukumet boşluğuveBa- tı Avrupa Bırlığı'nın operas- yonlara asker gonderme ız- nıyle ılgılı tezkerenın once- kı gun Mcclıs'te gen çekıl- mck zorunda kaldığı anım- satıldığmda DSP lıden "Bu, TBMM'nin artık dış politikaya ağuiığını koydu- ğunu gosteriyor. Çok onem- li bir gelişme. V ıllar sonrd ilk defa TBMV! ağıriığmı koy- du, hukumet de gen çekti. Turkıye'de hukumet sorunu olabılir. Ama Meclis duru- ma el kovar" dedı Bakü-Ceyhan petrol hattuıa destek Tatbikatta uçak düştü CELALVILM4Z SEFERtHİSAR-lzmır'ın Sefenhı sar ılçesınde devam eden Efes-96 tat- bıkatının çıkarma harekâtı bolumun- deçıkanyangınısondurmeçalışmala- nna katılan Turkkuşu'na aıt bır uçak duştu Pılot Saffet Çeren şehıt oldu Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ne- cari Ikizoğlu tarafindan yonetılen tat- bıkatındunku fıılı safhası, hava vede- nız kuvvetlennın kara hedeflennı ım- ha etmeM ve kıyı şendını yumuşatma atışlanyla ba^ladı Turk Hava Kuvvetlen 1 Taktık Kuvvetler Komutanlığf na bağlı F-4, F-5 ve F-16'lardanoluşan30uçak. la- zer ve T\ gudumlu füze. roket. makı- nelı ve genel maksatlı bombalarla çı- kanna bolgesındekı hedeflere tam ısa- bet sağladı "Efes-96" tatbıkatı. Yucetepe v e Pı- yalepaşa muhnplennın denızden kara- ya top atışlanyla surdu Kahverengı kuvvetlenn egemen olduğu mevzıler temızlendıkten sonra beş dalga halın de amfıbı çıkarma harekâtı yapıldı Gerçek cephanelerın kullanıldığı "Efes-96" planlı tatbıkatında. kobra ve super kobra helıkopterlenn taarru- zu sırasında ormanlık alanda yangın çıktı Harekâta bu nedenle kısa sure ara verıldı Daha sonra Izmır Valısı KutluAktaş'ın tdhmatıyla yangın son- durme uçaklan olay yenne gelerek mudahale ettı Pilot şehit oldu Sondurme çalışmalanna katılan Or- man Bölge Mudurluğu'nun, Turkku- şu'ndan kıraladığı uçak. bılınmeyen bır nedenle saat 12 50'deağaçlaraçar- parak duştu Pılot Saffet Çeren şchıt oldu Otların tutuşmasıyla başlayan yangının once makılık alana, daha sonra ağaçlandırma sahasına yayıldı- ğı. sondurme ve uçağın enkazının kai- dınlması çalışmalanna devam edıldı- ğı bıldınldı Turk Hava Kuvvetlen ne bağlı su- personık uçaklarla akrobası gostenle- nyapanTurk Yıldızlan'nın ılgıyleız- lendığı tatbıkata, Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral İsmail Hakkı Karada- yı, Kara Kuvvetlen Komutanı Orgene- ral Hikmet Bayar Hava Kuvvetlen Komutanı Ahmet Çdrekçi, Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Güven Erkaya katıldı Fıılı safhalanyla bırlıkte bugun so- na erecek "•Efes- 96" planlı tatbıkatı- nı, yabancı ulkelerden Bosna-Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ra- sim Deliç, Polonya Genelkurmay 2 Başkanı Korgeneral J.Gotovala ıle 27 general ve 19 subay ızledı Tatbıkat. çıkarma yapan bırlıklenn bugun ger- çeklcştıreceklen ılen harekâtla sona erecek SERKAN PEMtRTAŞ ANKARA - Azen petrol- lennın dunya pazarlanna Baku-Ceyhan hattından ta- şınmasını öneren Turkıye, boru hattının gerçekleşmesı ıçın Dunya Bankası ıle go- ruşmelere temmuz ayı orta- lanndan ıtıbaren başlaya cak Dunya Bankası, yapımı ıçın tahmını 2 5 mılyar do- largerektıren boru hattı ıçın yaklaşık 5 mılyon dolarlık bırfızıbılıteçalışmasıyapa cak Dunya Bankasfndan bır heyet Baku-Ceyhan boru hattının yapımı konusunda Turk yetkılılerle goruşmek uzere geçen hafta Ankara da temaslarda bulundu Huku- metının davetı uzenne Tur- kıye've gelen heyetın, Ba- ku-Ceyhan boru hattı ıçın yapılacak fızıbılıte çalışma- sının malıyetı uzennde go- ruşmeler yaptığı belırtılır- ken çalışmalar kapsamında. hattın geçmesının ongorul- duğu çeşıtlı guzergâhlar ko- nusunda teknık, fınansal ve çevresel noktalann da ele alınacağına ışaret edıldı Fızıbılıte çalışmasının yaklaşık 5 mılyon dolar tu- tacağı, Türk hukumetı ıle Dunya Bankasfnın ılk go- mşmelere temmuz ayının ortalannda başlayacağı kay- dedılırken Dunya Banka- sı'nın boru hattı çalışmalan- na ekım ayından ıtıbaren başlayacağı vurgulandı Turkıye, boru hattının ya- pımı ıçın teknık çalışmalara başlamayı ongormeMne kar- şın, hattın geçeceğı Azer- baycan ve Gürcıstan'dan he- nuz "geçiş hakkı" alamadı Her ıkı ulkenın de Rusya Fe- derasyonu nun baskısından dolayı geçış hakkı vermeye yanaşmadığı kaydedıldı 24 projeve 3 milyon dolar Dunya Bdnkası'nın Tur kıye'de vaklaşık toplam 3 mılyon 100 bın dolar tuta- nnda 24 proje yuruttuğu kavdedıldı Dunya Banka- sı nın yuruttuğu projeler ıle butçelerı şoyle "Tanm, 195 bin dolar; enerji, 300 bin dolar; insan kaynaklan (Sanayi eğitimi, sağlık, ulusal eğitim, istih- dam vş.), 556 bin dolar; alt- yapı (istanbul Su Projesi, Ankara Kanalizasyon Pro- jesi, devlet ve taşra yolları, Erzincan depremi, Bursa Su Projesi, Antalya Su Projesi), 1 milyon 205 bin dolar; kre- di projeleri (Kıiçfik ve orta olçekli sanay iler, tanm sana- yisi v s.), 554 bin dolar; kamu işletmekri (Teknoloji gelişi- mi, Hazine bilgileri sistemi, ozelleştirme uygulamaları vs.),271 bin dolar." HakkârFdeki4 dışkı yedirme' iddialarına TBMM el koydu AYŞE SAYIN ANKARA-Hakkân'de 31 ma- vısta gerçekleştınlen operasyon- Idr sırdsındd PKK ye yardım ve yataklık ettıklen one surulen yurt- taşlann guvenlık guçlennce "dış- kı vemeye" zorlandıklan ıddıalan- na TBMM el koydu TBMM insan Haklannı inceleme Komısyonu Soztusu ve DSP Izmır Mılletvekı- lı Hakan Tartan. ıddıalar uzenne hareketegeçtıklennı Hakkân \a- lılığınden bılgı ıstedıklennı bıl dırdı Tartan, "Halen incelemeaşa- masındayız. Elimize somut veriler ulaştığı takdirde. bolgeye heyet ha- linde gidcrek incelcmelerdc bulu- nacağız" dedı Hakkân'dekı operasyonlar sıra- sında yurttaşlara ışkence yapıldı ğı ıddıası uzenne Tartan, Valı Ke- malÇelik'ten bılgı ıstedı Valı Yar- dımcısı Ali İhsan Su tarafindan ve- nlen yanıtta ıse yurttaşlara ışken- ce yapıldığı ıddıalan yalanlanır- ken basının olay ı abarttığı v e ama- cın guvenlık guçlennı "kötii gos- termek" olduğu savlandı Su Hakkân merkc7C bdğlı Bay Ko- yu'nde yurttaşlann ıhban uzenne teror orgütune yardım ve yataklık eden 38 kısının yakalandığını. bunlardan 8'ınınserbestbırakıldı- ğını, 30 kışının de mahkemelennın devam ettığını bıldırdı Hakkân'de şu anda "huzur ve gûven" ortamı- nın sağlandığını one suren Su. "Türkiye Cumhuriyeti demokra- tik bir hukuk dev leti olup, yapılan bu iş ve işlemler hukuk kurallan içerisindeyapümaktadır" goruşu- nu savundu Valılıkten gelen bılgının tatmin edıcı olmadığını kaydeden Hakan Tartan bu konuda gereklı butun bınmlerle temasa geçeceğını vur- gulay arak "Şu anda inceleme suru- yor. Komisyonun gorevi, insan hak- lan ihlallerini incelemek, u/erine gitmek. Bu konuda ait komisyon- lar oluşturduk. İddialar çok ciddi. gereken incelemeyi yaptıktan son- ra gerekirse bolgede inceleme ya- pabiliriz" dıve konuştu Gok guaıltulu OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada üzere, Türkiye 'nin on planda olmamasınt iste- yen kimi ûlke ve kuruluş- lar, buna soğuk bakıyor. Gelinen noktada, Bakü ile Gürcistan 'ın Supsa kenti arasında kurulacak boru hattı ve Bakü ile Rus- ya'nın Sovorossisk Lima- nı arasındaki mevcut boru hattı on plana çıktı. Bu durum, Türkiye 'nin her şeyiyitirdiği anlamına gelmiyor. i luslararası projelerde bugünden yarı- na sonuç almakya da tüm gelişmelerin istenen rota- dagitmesini sağlamak ko- lay değildir. Dunya Bankası 'nın Ba- kü-Ceyhan boru hattı için 5 milyon dolarlık bırfizi- bilite çalışması yapmayı ongormesi, kuçumsene- cek bir gelişme değildir. Geçen hafta Ankara'ya gelen banka yetkilileri, petrolün taşınması için çe- jı//ı güzergâhlann ö'ngö- ruldüğunü, tümünün ele almacağını vurguladılar. Temmuz ayında da Tür- kiye ile Dunya Bankası arasındagörüşmeleryapı- lacak. L mudu yitirmemek için nedenler var, ama öncelik- le içte istikrarlı biryönetim gerekiyor. Art arda deği- şen, adeta ' nohetı, ı ko- numunda gorevlerini ya- pan dışişleri bakanları, doğal olarak uzun soluklu konularda isteneni vere- mediler. • • • Yaşayan en ünlü sosyalîst • Baştarafi I. Sayfada onderîerden ayakû kalan valnızcao 1959'ddn 1996'ya, tam 37 yıldır Kuba'nın kadennı tayın edıyor Castro nereye gıtse hevecan yaratıyor Dunvanın yaşayan en etkılı ve en unlu sosyalıstı Devnmvapan devnmcılerkuşağının son temsılcısı C astro'yu sırf yakından gormek ıçın kamera terorune. korumalara aldırmadan gıdıp ona dokunmak ıstedım 50 yaşında bır gazetecı ıçın bu ganp karşılanabılır Bunun gazetecılıkle hıçbır ılgısı olmadığını bılmenızı ıstıyorum Çunku daha once de bırçok lıden ızledım, kcndılenne yaklaşma olanağı buldum Boyle bır duyguya hıç kapılmadım Fıdel'ın yanına yaklaştım. hâlâ sevımlı hâlâ etkılı bakıyordu Sevındım O, gazetecılerle konuşurken ben sadece ızlemekle yetındım Fıdel Çastro. bızım kuşak ıçın Che'nın Sıerra Maestra'lardakı arkadaşıydı Castro'yu ızlerken ıkı hafta once mezan başında andığımız sevgılı Sinan Cemgil'ı Deniz Gezmiş'ı v e yıtırdığımız arkadaşlarımızı duşundum Castro'ya bır de onların gozuyle baktım Yanımda onlann da bulunmasını çok ısterdım Fıdel Castro bızım ıçın. zulme ve haksızlığa boyun eğmemenın semboluydu Hâlâ oyle Kuba'nın, manılmaz 4BD ambargosuna rağmen hâlâ ayakta kalması sosyalızm umutlannı canlı tutuyor Sosyalızmın, ısyanın ve aşkın ulkesı Kuba'nın vuruttuğu varlık yokluk kavgası, tum dunyanın kdvgdsı Yureğımızdekı devnın ateşındc Kubd'da tuten bacaların buyuk bır etkısı olduğunu hıç unutmuvoruz Kubd hdlkının sevgılı Fıdel ı Che Guavera'nın sevgılı arkadaşı, Turkıve'ye hoşgeldın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle