03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
01ŞU Emfak Bankası insarı zorla ev sahibi yapar!" 7 3 . Yl. SAM 25818 / 58800 Tl (KDV ıçınde) CumhurİYetKURUCUSU: YUHUSNMİ(1924-1945)BAŞYAZARI- NMİRIMPİ(1945-1991) \ \-\ '• ' • •&?• k. :v \ 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum şubelerımız ve yurtdtşı temsılcılıklertmız satış ıçin hizmetinızdedır. EMLAK BANKASI 14HAZİUN1896CUMA • YAŞAMINI MÜZİĞE ADAMIŞTI Mükerrem Berk'i yitirdik • 14. Sayfada SİNEMA Fermuarıaçık bir âlem hakkındadır • /5. Sayfada EFES-96 PETROL-İŞ'İN ARAŞTIRMASINA GÖRE Tatbikatta uçak düştü 6. Sayfada BORSA 0Oün 68J62.17 Öncekı 69.027.64 OOLAR ÛOurı 79J00 Ûnceto 79.450 MARK! ALTIN ûûDün Dur 52.050 969.000 Ûncekı ' Örcekı 51.750 ' 965.000 Gümrük birliğinin faturası işçiye • 9. Sayfada Bilirkişi raporu 'Gökova Santralı açüamaz' • Bilirkişi heyeti, 1982 yıhnda faaliyete geçen Yatağan Termik Santrah'nın gerekli işletme izinlerinin o tarihten bu yana ahnmadığına dikkat çekti. Bilirkişi raporunda, santrahn bacasından çıkan karbondioksit nedeniyle 1985 yıh itibanyla toplam 35 bin 810 hektar orman alanırun zarar gördüğü bildirildi. • Santrahn, "desülfürizasyon ünitesi" kurulsa bile çalıştınlmaması gerektiği belirtilen raporda, baca gazındaki karbondioksitin yüzde 95 oranında antılmasının Kerme Körfezi çevresindeki bitki örtüsünün zehirlenmesini önlemeye yetmeyeceği kaydedildi. • Arka Sayfada Çekiç Güç konusundaki tartışmalara Batılı diplomatlar da katıldı 'Ankara, Saddam'ı desteldememeir• Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılıp uzatılmaması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak oylama partiler arasında tartışma konusu olurken, ABD'ye yakınlığıyla bilinen Batılı diplomatlar, VVashington'un, Türkiye'de hâlâ Irak'taki Saddam Hüseyin rejimini destekleyenler bulunmasına akıl erdiremediğini söylüyorlar. • ABD yönetimi, Kuzey Irak Kürt gruplan ile Saddam Hüseyin arasında diyalog kanallannın açılmasına kendi izlediği politikalar açısından karşı çıkarken, Türkiye, Kuzey Irak'ta ayn bir Kürt devleti oluşumuna karşı bu bölgedeki Kürtler ile Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in diyalog kurmasını istiyor. • //. Sayfada DÜNYA BANKASI GELİYOR Bakü-Ceyhan'a destek • Azen pctrollennın dünya pazarlanna taşınması ıçın Bakü-Ceyhan hattını öneren Türkiye, boru hattının gerçekleşmesı ıçın Dünya Bankası ile görüşmelere temmuz ayı ortalanndan itibaren başlayacak. Dünya Bankası, yapımı, tahmıni 2.5 milyar dolar gerektiren boru hattı ıçin yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fizibilitc çalışması yapacak. • 6. Sayfada CLINTON'DAJV SAVAŞ UYARISI ABD'nin Ege endişesi • Türkiye ve Yunanistan arasında gerginleşen hava ABD'yı endışelendiriyor. Başkan Bill Clinton, iki ülkenın aralanndakı sorunu çözememeleri halinde bölgeyi gelecekte karanlık günlenn bekledığini söylcdi. ABD Diijişlerı Bakanlığı sözcüsü de yaptığı açıklamada "Ege'de bir Türk-Yunan savaşı çıkacağına ınanmıyoruz" diyerek sorunu çözebileceklerinı söylemışti. • //. Sayfada DSP LİDERİ EÇEVtT'EÇEKİÇ GÜÇ BRlFİNGl • 6. Sayfada GÜVENLİK KONSLYİ'NDEN BAGDAT'A UYARI BOSNA'YASİLAH AMBARGOSU KALKTI • //. Sayfada ÖYS'YE DOGRU Üniversite adayları; aylardır, belkiyülar- dır bu sınava hazırlanıyorsunuz. Yoruldu- nuz, ama enteğinizin karşılığım almanıza az kaldu Öğrenci Yerleştirme Sınavı için gün sayılırken, sizin için hazırladığımız rehbere de bir göz atın, deneme sınavın- da kendinizi sınayın. Sizin için haztrla- nan rehberie eksiklerinizi tamamlayabilir, ÖYS hakkındaki bilgi dağarcığınızı zen- ginleştirebilirsiniz. Son üç yılın karşılaş- tırmalı taban puan bölümü ise seçtiğiniz programların, aynı tür puanla öğrenci alan diğer programlar içindeki yerini, gi- riş güçlüğünü görmenizi sağlayacak, Taban Puanlar ve Tercihler Rehberi '96 Pazara Cumhuriyerte Küba Devlet Başkanı, HABITAT-M Konferansı'na katılacak Fidel Castro tstanbuFda • îstanbul'a saat 15.25'te özel bir uçakla gelen Castro, havalimanında 100'den fazla yerli ve yabancı gazetecinin sorulanyla karşılaştı. • tstanbul'u henüz sadece havadan görebildiğini, ancak çok güzel bir kent olduğunu bildiğini söyleyen Castro, "Türkiye, benim için bir düşü temsil ediyor; güzel ve tarihi bir düşü" dedi. • Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, komünizmin geleceği ile ilgili olarak "HABITAT II Konferansı'nda gelecekte insan yerleşimlerinin nasıl olması gerektiği, insanlann yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve yoksulluğun alt edilmesi konulan tartışılıyor. Komünizm de işte bunlan ifade ediyor" diye konuştu. • 6. Sayfada HABITAT-II KENT ZİRVESİ ETKİNÜKLERLE SONA ERİYOR • 3. Sayfada Yaşayan en ünlü sosyalist Tarikatlann yönetimindeki okulda görev yapan bir öğretmen anlattı Tarikatçı öğretmenler S.M. adlı öğretmen şunları söylüyor: "Öğrencilennı öğretmenlik mesleğıni seçmeye zorlayan bu okullar, birkaç yıl sonra 'dışandan' öğretmen almaya gerek duymayacak. Türkiye'de 100'den fazla okullan var. Her okulda en az 500 öğrenci bulunduğunu varsaysak toplam 50 bin öğrencileri bulunuyor. Böyle giderse 10 yıl sonra eğitim tamamen onlann elinde olacak. Tarikat şeyhleri okullarda görevli tüm öğretmenlere konferanslar veriyor." • 7. Sayfada Kızlara bakan öğrenciye dayak Alaşehir İmam-Hatip Lisesi'nde bir öğrenci, okul müdürü Erdem Kazman tarafından kızlara baktığı gerekçesiyle sopayla dövüldü. Devlet hastanesinden 7 gün rapor alan N.K.'nin yakınları cumhuriyet savcıhğına suç duyurusunda bulunarak okul müdürünün görevden alınmasını istediler. Okul müdürü Kazman hakkındaki bir diğer sav ise öğrencilere Kurban Bayramf nda 'deri ve kurban eti toplayın' diye baskı yaptığı yolunda. • 7. Sayfada TURBAN Genel Müdürü Hilmi Seçilmiş, DYP liderinin eşini yalanladı 6 Ozer Uçuran Çffler'in belgeleri sahteydfDOğruyu açiklamadl'.Başbakanlık TURBAN Genel Müdürü Hilmi Seçilmiş, DYP liderinin eşi Özer Çiller'in, Kuşadası Marinası'nda indirimli olarak yenilettiği 'President' ve 'Denge' adlı yatlar için 4 milyar 300 milyon lira tutanndaki mark borcunu ödemediğini açıkladı. Çiller'in, "Harcamalann tümü ödenmiştir. Ücretsiz yapılan hiçbır şey yoktur" açıklamasını yalanlayan Hilmi Seçilmiş, tahakkuk ettırilmeyen miktarla birlikte Çiller'in borcunun 5 milyar 900 milyon lira civannda olduğunu bildirdi. ORAL ÇALIŞLAR Eylül ayında Küba'daydım. Küba'nın başkenti Havana'da en coİc Fidel Castro'yu görmek istemiştim. Onu ancak uzaktan gö- rebildim. 9 ay sonra Türkiye'ye geleceği- ni nereden bilebilirdim. Önceki öğle üzeri, Istanbul lstihbarat Servisi'nden Gfindüz tmşir, yana yakıla benı anyordu. "Castro geliyor,izlersin her- halde" dedi. Muhabırlık damanm mı, yok- sa solculuk damanm mı kabardı bilemiyo- rum. Beni bir heyecan aldı. Yeşilköy Ha\aalanı'na koşturdum. Bek- leme salonunda. dahaonce Küba'ya gıtmış çeşıtli tanıdıklargördüm. Şımdı Demokra- si gazetesinde çalışan Sekine, iki yıl önce üniversite eğitımı görmek amacıyla Hava- na'ya gitmış ve 8 ay orada kalmıştı. Seki- ne çok heyecanlı olduğunu söylüyordu. Genç meslektaşlanma bakıyorum, hepsı- nın farklı bir hava içinde olduğu sonucuna \anyorum Fidel Castro, çok az seyahat eden lider- lerden. Aynı zamanda eski kuşak sosyalist m Arkast Sa. 6, Sü. 9'da ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakanlık TURBAN Tunzm Anonim Şırketi Genel Müdü- rü Hilmi Seçilmiş. kuruma ait Kuşadası Yat Lima- nı'nda (marina) yenilettiği "PresidentT> ve "Den- ge" adlı yatlara ılişkin borcunu ödedığini iddia e- den Özer Uçuran Çiller'i yalanladı. Sahibi oldu- ğu yatlan, Başbakanlığa bağlı kurumun marina- sında ındınmlı olarak bakıma veren Özer Çil- ler'in, tahakkuk ettırilmeyen komısyon ücretleriy- le birlikte şirkete 114 bin 66 mark (51 bin 800 lı- ralık kur üzennden 5 milyar 900 milyon lira) bor- cu bulunduğunu bıldiren Seçilmiş, "muhasebe kayıtlanna para girişi olmamasına" karşın, öde- meyı "y'apümışgibi" gösteren fatura ve tahsil fış- lerinın sahte olduğunu kanıtlayan müfettış rapo- runa katıldığını bıldırdı TURBAN Müfettişi Gökhan Erverdi. 1994 yılı Ekim ayında ambar- dan sevk edılen makbuzlann, 1994 yılı Ocak ve Şubatayina ait eski tarihlerdüşülerek "usubüzka- yıtla" düzenlendığı bulgusunu da ıçeren raporu- Refah: DYP olmazsa ANAP • 5. Sayfada Başbakanlık 4. Sayfada nu TBMM Araştırma Komisyonu'na sundu. TURBAN Genel Müdürü Hilmi Seçilmiş, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller"ın eşı Özer Uçuran Çıller'ın, TURBAN"ın Kuşadası Marinasfna usulsüz olarak ındınmli fiyatla yenilettiği "Pre- sident" ve "Denge" adlı yatlan için gerekli öde- meyi yapmadığını açıkladı. ÖzerÇıller. Hürnyet • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Bakü - Ceyhan Hattu.. Hazarpetrolünü Baa 'ya ta- şıyacak boru hatlanmn kade- ri, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya cumhuriyetleriyle ekonomik Uişkilerinin gelece- ğini belirlemesi açısından da büyük önem taşıyor. OrtaAsya cumhuriyetleriy- le yapılan anlaşmaların eko- nomik ve karşıhklı çıkar bo- yutu da var, ama genellikle "kardeşliği paylaşma" ön planda. Uzunyıllargündemde kala- cak Hazar ve Orta Asya pet- rollerinin iki boyutu var: - Çıkarıhp işlenmesi... - Taşınması... Birinci asamayla ilgili ola- rak Türkiye Petrolleri Ano- nim Ortaklığı (TPAO) devre- de. Azeri petrolünün çıkard- ması ve işlenmesiiçin kurulan konsorsiyum içindeki 11 Ba- tılı şirket arasında TPAO da bulunuyor. UAralık 1994'te Azerbay- can Milli Meclisi 'nce onayla- narakyürürlüğe giren bu an- laşma için 8 milyar dolarlık biryatınm öngörülüyor. Petrolün taşınması konu- sunda ise gelişmeler, Türki- ye 'nin istediğiyöndegitmiyor. Türkiye, Bakü-Ceyhan ara- sında bir boru hattının kurul- masını ve Ceyhan 'ın 21. yüz- yılda dünyanın en büyük va- nalarından birisi konumuna gelmesiniplanlıyor. Ancak başta Rusya olmak • • * • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da Madende göçük: 3 ölü Kümesü Madencilik'e ait kömür ocağmda dün 02.00 sıralannda, üretim çalışması yapan dört işçi, tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı ZONGULDAK (Cumhuriyet) - Zonguldak'ın Kilimli beldesine bağlı Gelik Mahallesi yakınlarında özel sektöre ait bir kömür ocağında dün sabaha karşı meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 1 işçi varalandı. Gelik Esen Mahallesi'nde bulunan Kümesü Madencilik'e ait kömür ocağında dün 02.00 sıralannda, üretim çalışması yapan dört işçi, tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Açık işletmeli ocakîakı göçüğün duyulması üzerine kurtarma çalışmalanna başlandı. Yüzlerce ton kömür ve toprak yığınının altında kalan madencilerden Selahattin Muzaffer, Hüseyin Topal (24) ve Ahmet Üstünsoy'un (28) cesetleri uzun bir çalışmadan sonra güçlükle çıkanldı. Maden işçilerinden Raşit Topal ise yaralı olarak kurtanldı. Yaralı işçi, SSKZonguldak Hastanesi'nde tedavı altına alındı. Yetkililer, göçüğün sabah erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle can kaybının fazla olmadığına dikkat çektiler. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Bir İpte İki Cambaz Oynar... Fıkra bu ya, dünya cesaret yanşmasına Türkiye'den de bizim Abuzittin katılmış. Eşi Tennure'yle birlikte gitmış... Herkes ne kadar cesur olduğunu göstermeye hazırlanır- ken, Abuzittin atılmış: - Bana AIDS virüsû şınnga edin... Yarışmacılar şaşkın. Hakem sormuş: - Bundan daha cesur öneride bulunan var mı? Tısss... Tennure, "Ne yapıyorsun?" demeye kalmadan, Abuzit- tin sahneye çıkmış. AIDS virüsünü şınnga etmişler... • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle