26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 ' Spikerlik ucuzladı'• Mıkrotonu elıne alıp kamera karşısma geçen herkesm spıker olamayacağuu soyleyen Bengül Erdamar, bır spıkenn her yonuyle omek ınsan olması gerektığıne dıkkat çekıvor İSTANBUL (MİHA) TRT'nın dene- yımlı spıken v e program ya- pımcısı Bengül Erdamar, yenı yetme spıker ve sunu- culan eleştınyor 14 yıldır Istanbul Unıversıtesı tletı- şım Fakuhesi'nde radyo programcılığı derslen v eren Erdamar'ın radyo program- cılığı uzenne bır de kıtabı var Ikı yıl baş spikerlik ya- pan Bengül Erdamar, ıyı bır spıkenn sahıp olmasi gere- ken ozellıklen şoyle sıralı- yor " 1yi bir spiker mutlaka ruvor. Gunumuzde spikerlik mesleğının "ucuzladı- ğı"ndan yakınan Erda- mar, ıyı bır spıkenn üç anadılın fonetığını de çok ıyı bılmesı gerektı- ğını belırterek "Spiker diye nitelendirebüece- ğim insan sayısı çok az. Her eline mikrofon alan, kamera karşısma geçen spiker ya da su- nucu değildir. Konuş- ması, giyimi, davranış- lan. özel hayatı, aktü- aliteye sahipliği, genel külturüyle herkese ör- nek olmalı spiker" dıye konuşuyor Yenı spıkerlenn, sahıp bu işe yetenekli olmalı; ay- olduklan ozellıklen bılme- den başkalannın ısteğı doğ- rultusunda yayın hayatına atılmalannı da yanlış bulan spıker Benguİ Erdamar, "Her mesleğin toplumda saygın bir yerı vardır. Bı- raksınlar, bu işi de ustala- n yapsın" dıyor Turkçedekı bozulmaya da dıkkat çeken Erdamar gerek radyo gerek TV'nın ozel kanallannda banz hata- lar yapıldığını da sozlenne eklıyor Yönetmen Damien Harris'ten 'eli yüzü düzgün' bir yapım Sahte ıııuthdıık bitince at\ 01 30 Erdamar. halen tstanbul Radyosu Vlüdiir Vardımcılığı gorevini sıirdii-ılığı gorevini sıirdi HATİCE YAŞAR) rıca istekli olmak, Türk- çeyi iyi konuşmak da çok önemli. Bu özelliklere baş- tan sahip olmalı ki eğitim- le yön vermek mdmkiin olsun. 'Spıker olavım. son- ra Turkçe oğrenınm' dü- şüncesi çok yanlış." Halen Istanbul Radyo- su'nda mudur yardımcılığı gorevini surduren Bengül Erdamar, seslendırmenın yanı sıra program yapmaya da devam edıvor Aldanış - Deceıved / Yo- netmen Damien Har- ns / Oyuncular. Gotdıe Hawn, John Heard, Ashley Peldon, Robin Bartlett, Tom Irvvin, Amy Wright, Jan Ru- bes, Kate Reıd, Beat- rice Straıght / 1991 ABDyapımı, 108dakı- ka. SEVİN OKYAY "Bird on a Wire"dakı komedı flyaskosundan sonra Hawn, bu kez ışı cıddıye alıp psıkolojık bır genlım filtnı çevırmış Ne var kı gene ay- nı derecede mantıksız bır olay orgusu soz konusu Ay- nca. kendısının de pek başa- nlı olduğu soylenemez Bun- da Havvn dan komedı bekle- menın de rolu olabılır, tabıı Hawn ınbuseferkıkarak- ten Adrıenne. müze kurato- ru Jack (Heard) ıle bırlıkte Gorunumde mutlu bır hayat- lan var ama, bu hayat aslın- Her yonuyle başarılı sayılabilecek "\ldanış"ın tek kusuru, başroldeki Goldie Havvn. da dehşetın her turunu altın- dagızleyenbırortu Bırlıkte geçınlen altı mutlu e\ltlık vı- lının ardından Jack (göru- nürde) bır araba kazasında olunce, yaslara burunen ka- nsı bır esran çozmeye karar venyor Jack neden on altı yıl once sahte bır kımlığe bu- rundu' Bır suru tuyler ürpertı- cı'komık gelişmeyle bırlıkte Goldıe'cık kendını oradan oravaatıyor Bazen tehdıtle- re hedef oluvor bazen de dehşete duşuvor Hıç bınnde ınandıncı ola- mıyor Yazık, çunkü onun dışında her şev ıvı Damien Harrıs'ın elı-yuzu duzgun yonetımı, uzun sure Clint Eastvvood'un goruntu yo- netmeniığını yapmış Jack Green'm goruntulen ve bı- nncı sınıf John Heard'un başanlı kompozısyonu gıbı Çok az sınema filmı çevıren (ya da, filmlen buraya gel- meyen) Heard'u ızleme fır- satı herzaman sevındıncı TRT2 21.05 'VePerde' Türk tiyatrosu TV Servisi - Fikret Terzi'nın vapım ve yonetımını ust- lendığı "Ve Perde"nın "Bir PerdeükSöyleşi"koşesıne V'ecdi Sayar konuk oluvor Sayar'la HABITÂT-II üzen- ne bır soyleşının yapılacağı bolumun ardından yenı Şehır Tıyatrolan Genel Sekreten Kenan Işık'la Turk tiyatrosu konulu roportaj gerçekleştınlecek Dostlar Tiyatrosu'nun Nâzım Hikmet'ten Genco Erkal yorumuyla sahneledığı "İnsan Manzaralarım"ın ele alınacağı bolum ekrana ge- lecek Aynca 3 Aspendos Opera ve Bale Festıvalı ıle 8 Uluslararası tstanbul Tıyatro Festıvah'nden özet goruntu- ler yer alacak Dramaturg Ayten l ncuoğlu ve tıyatro bı- lımcı Prof Nurhan Karadağ ıle sovleşı yayımlanacak TRT 2 20.30J 'Stüdyo Istanbul' Konut ve yerleşim TV Servisi - "Stüdyo istanbuT'un canlı yayın konuğu Afife Batur Ba- tur'la HABITAT-H'nın et- kınlıklennden bın olan, Topkapı Sarayı'ndakı "İs- tanbul'da Konut ve Yerlc- şim'*sergısı uzenne bır söyleşi yapılacak HABITAT-II nedenıyle Istanbul'da bulunan Ame- nkalı yazar Paula Di Per- mada "Bayan Kristof Ko- lomb'un Keşifleri" adlı romanı ıçın yapılan soyleşı ıle ekranlara gelecek Kapalıçarşı'yı anlatan bır belgesel ve "Sinema Bul- macası" ıse progTamın dı- ğer köşelennj Qİystu,ruvor Senaryosunu Selim Ileri yazdı Jandarmamn vicdan azabı atv'den canlı olarak yayımlanacak şenliğin kapanış konserine Turk pop sanatçılarının yanı sıra yabancı gruplar da dans gosterileriyle katılacak. 'Şişli 20.20 Kültür ŞenliğT finali JJSS," "Şişli 20.20 Kültür ŞenliğT'nın kapanış. konsen, atv'den canlı olarak yayımlanacak Mecıdtyekoy'de kurulacak sahnede gerçekleştınlecek konsere Turk popundan unluler ıle dunyadan dans topluluklan katılacak Sunuculuğunu Levent Ünsal ıle Reyhan Ka- raçam'ın ustlendıklen geceye Burak Kut,Çelik. Haluk Levent, Kenan Doğulu, MFÖ ve Vtirkelam konuk olacak Aynca Carnaval Do Brasil. The Carabbean Festival, The Hawaian Dance & Music Performance, Fiesta Mexicana. VVestern Country Show. Spanish Gipsy'nın uyelen.danslanyla geceye renk katacaklar (atv, 21.00). TIIRHAN GÜRKAN Sınır boyunda gorev ge- reğı v urduğu kaçakçının dul kalan kansıyla pışmanlık duyarak ınsancıl duygular- la evlenen jandarma ennın oykusu Zeki Ökten'ın 1974 te Selim İleri'nın se- narvosundan yonettığı "Askcrin Dönüşü"rıde. buv uk kentlerdekı genış bo- vutlu kaçakçılıkla. yoksul- luğun ıtı>ıyle oluijmu^ sınır boylarındakı yasadışı ka- çakçılık arasında bır koşut- luk kuruluyor Yasadışı ış- lenen kaçakçılık.suçlan ve bu sektorun sorunlan, duy- gusal ıliijkının bır motıfi olarak kalıyor Asıl suçlu Amenkan pazarlan veonla- nn ardındakı guçlenn ıçyu- zünu sergılemeye çalışan. ShovvTV 10 00 Askerin Dönuşü \ onet- men Zekı Okten / Se- naryo. Selim Ileri / Goruntu" Ali Yaver / OyuncularKadir Ina- nır, Selma Güneri, Bülent Kayabaş, Ay- dan Adan, Tufan Tü- mer / 1974, Ozer Fılm yapımı ınsancıl duygulann yansı- tildığı tezlı bırçalışma Doğu Anadolu'dakı bır sınır karakolunda askerlığı- nın bıtmesıne çok az kalan jandarma en Alı (Kadir lnanır), çatışmada " d u r " uyansına uymayarak ateşle karşılık veren bırkaçakçıyı, komutantn emnyle vurur MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Parayla Yayın Parayla yayın Daha dogrusu para karşılığında yayın Geçenlerde Yalçın Bayer Hurrıyet tekı' YeterSözMılle- f/n"adlı koşesınde Gazıantep teyerel televızyonların pa- ra karşılığında onun bunun kızının oglunun duğununu "can//"yayımladıklarından soz etmıştı Meger ış bu den- lı değılmış Anadolu nun kımı yerlerındekı yerel televız- yonlar sunnet, nışan hatta cenaze torenlerını bıle "can- lı" olarak gosterıyorlarmış Bu "canlı" yayınların «ierı de var 50 ya da 100 mıl- yon Herhalde yerel televızyonlar habercılık ' yaptıklarını sanıyorlar Neden oyle sanmasınlar? Buyuk TV kanalla- rı da para karşılığında ekrana çıkardıklan kışılere ozel ya- şamlarını anlattırmıyorlar mı? Yerel ve ozel televızyonla- rın kımılerı de RTUK oralara yetışemedığı ıçın kolay yol- dan para kazanmanın avantasından yararlansalar, kıme ne1 Hoş RTUK bu yerel televızyonlan denetleyebılse, ne olur? Hattayerellerın bu "canlı"yayınlannda orneğın "bırka- mera cenaze namazını kılanlan venrken obur kamera kıl mayanlann uzenne gıdıyor Nışan ve dugunlerde ıse bır kamera ıçkı ıçen ve ıçmeyenlen gozluyor " Desenıze, George Orwell ın "Buyuk Bırader"\ Turkı- ye'de bır adım daha ıleri gıderek dıncıler adına da çok- tan hızmet vermeye başlamış Orneğın oralardakı du- ğunlerden bırıne gıdenler, Içkı ıçıyorsunuz, dans edıyor- sunuz, kamera uzennıze gelıyor Bırçok kışı pıste çıkmak- tan korkuyor, ıçkı ıçemıyor Bunlar basın mafyası" dıyor- lar Yerel gazetecılık yapanların yorumu da kesın 'Mes- leğımızın onuru gıttı ' Pekı, resmı çevreler ne dıyormuş bu ışe9 Ne dıyecek- ler onlar da çok hoşnut bu durumdan Çunku yerel te- levızyon sahıplen onları da bol bol ekrana çıkararak ye- rel kamuoyuna sunuyorlar Yerel televızyoncular ılanla valı propagandası bıle yapmışlar Orneğın valının bınnın adı "koktendıncı 'yeçıkmış yerel televızyoncular hemen ışadamlarına odalara çeşıtlıkuruluşlaragrtmışlervehep- sınden, Valımız koktendıncı degıldır' dıye ılan topla- mışlar ve bır guzel yayımlamışlar Hem de 5 10 mılyar karşılığında Elbette tum ışadamları da ılan vermeyı ka- bul etmış Ne de olsa çevre kuçuk,' Hayır, ben boyle ılan vermem"dıyen sonra verenlerın yuzune nasıl bakar1 So- kaktakı adam da bu ıştpn hoşnut Çunku hem kendını ek randa gorunce hem de onu ekranda goren soyleyınce se- vınıyor Yerel televızyonlar da paraları ceplerıne doldu- ruyoriar Ama tum yere) televızyonların Anadolu'nun ız- leyemedığımız yerlerınde boyle çalışmadığını ve kımıle- rının yayıncılık kurallarını somurmeye kalkmadığını da belırtmeden geçmemelıyız Içkı ıçenı ve ıçmeyenı namaz kılanı ve kılmayanı gos- tererek kuçuk toplumlarda bır çeşıt ahlakçılık yapmanın, çevre ıçınde kımılerını zor durumda bırakmanın ' şanta/" olduğunun ve TV yayıncılığının bu gıbı amaçlarla kulla- nılmasının nasıl onleneceğının bılınmemesı sorunun her geçen gun artmasına yol açıyor Herkes RTUK'un bu ışı onleyeceğını sanıyor RTUK ıse henuz yerel televızyon- ları ve radyolan denetleyecek duzeye gelemedı Gelse bı- le bu ışı "sansur anlayışıyla çozumlemek doğru değıl Parayla yayını denetleyecek ve durduracak kuruluşla- rın başında gazetecılık orgutlerı var Meslek orgutlen Ama bugune dek hıçbır meslek orgutu parayla yayına karşı çıkmadı TRT yı ve ozel radyolan ve televızyonlan doğrudan doğruya ıçeren meslek orgutlerı ıse bır turtu kurulamadı Bu nedenle ozellıkle radyo ve TV alanında buyuk boşluklar yaşanıyor Ama orneğın Gazıantep'tekı parayla TV yayını olayına yerel gazetecılerın karşı çıkma- sı son derece onemlı Yerel basın adamakıllı gelışebılse salt "mega medya ' degıl yerel gazetecılık ve yerel rad- yoculuk ıle yerel televızyonculuk da daha durust bır çız- gıde ılerleyecektır Önemli bır konuyu ınceleyen kıtap Doç Dr SuatSez- gın, "Basında Fotografçılık" Der Yayınlan, Istanbul, 1995 KENT HABERLERI Boyacı ve teknolojl • İstanbul Haber Servisi - Yıllann huznu çökmüş gozlenne Pınl pınl parlatılan ayakkabılar ıçınde geçen bır hayatın demlen belkı de Tezgâhının onune konan nıce eskı, kuskun ayakkabılan sevındırmıştır kım bıhr9 Gunluk hayatımıza gıren cılalı ayakkabı süngerlenyle pratıkleşen boyama ı^lennden, belkı de en çok boyacılık yaparak geçımını sağlayanlar zarar gonıyor Ancak bu yaşlı adam, yıllara ve teknolojıye meydan okurcasına mesleğını ıcra etmeyı surduruyor Gazeteciler tanıştı tstanbul haber Servisi - Kuçukçekmece'nın DSP'lı Beledıye Başkanı Nurettın Şen, yerlı ve yabancı medya mensuplannı yemeklı bır toplantıda tanıştırdı Şen, 'HABITAT II Kent Zırvesf dolayısıyla ûlkemıze gelen gazetecı ve tele\ ızyonculardan oluşan bır grupla Turk medya mensuplannı tanıştırmak ve Kuçukçekmece'ye ılışkın projelennı tanıtmak ıçın öncekı akşam Florya'dakı Doğa Restoran Tesıslen'nde bır yemek verdı Yemekte, ortak hazırlanan Ingılızce 'The Home Planet' adlı gazetenın ılk sayısı da tanıtıldı Özel Moda lisesi yıl sonu şenKği • İstanbul Haber Servisi - Ozel Moda Lisesi. yıl sonu şenlıklennı coşkulu bır şekılde kutladı Öğrencıler. velıler, oğretmenler, eskı mezunlar ve davetlılenn katıldığı tam gun şenhkte, halk oyunlan, step, modem dans, pantomım, koro, Almanca tıyatro. Ingılızce tıyatro ve şıır dınletılen yer aldı Şenhkte aynca, Okul Aıie Bırlığı'nın kermesının yanı sıra yoğurt yeme, dans, sandalye kapma gıbı yanşlar yapıldı Basm Konseyî kararı • İstanbul Haber Servisi - Basın Konseyı Yuksek lCurulu. Mustakıl Sanayıcı ve Işadamlan Demeğı Genel Sekreten Omer Bolat'ın "basın meslek ılkelennın ıhlal edıldığı" gerekçesıyle Sabah gazetesınde yayımlanan "MUSİAD Bakanı Kaçakçılık Sanıği" başlıklı haber ve GungoT Mengı'nın "'Refah da Aynı" adlı yazılanyla ılgılı yaptığı başvunılannı yersız buldu Elektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Trafo merkezlenndekı çalışmalar nedenıyle bugunden başlayarak 19 hazırana kadar bazı semtlerde elektnk kesıntısı olacağı bıldınldı Boğazıçı Elektnk Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya gore elektnk venlemeyecek yerler şoyle 14 hazıranda Etıler Zeytınoğlu Caddesı sonu ıle S S Farma Yapı ve S S Sağlık Işçı Yapı Kooperatıfi, 17 hazıranda Etıler Yanarsu-Demırkent, Cevher, Tojprakkale ve Ergın sokaklannın bırbolumu. 18 ha^ıranda, Etıler Uçaksavar yolu, Huzurevı ve Altın Ekan Sokağı'nın bır bolumu. 19 hazıranda, Etıler Ze^tınoğlu Fenerlı Hınsto Sokak Okullarda Türkçe, matematik, İngilizce, resim ve müzik dersleri verilecek ÇYDD'den ücretsiz yaz okıdu• İstanbul'un hemen hemen her ılçesınde bır şubesı olan derneğın yaz okullannı, semtlenndekı Mıllı Eğıtım Bakanlığı'na bağlı ılkokullarda, şubeler kendı olanaklanyla açıyorlar İPEK YEZDANİ Atarûrk ılkclennı yaşatma ve bu ılkeler doğrultusunda çağdaşlaşma adına yaptıklanyla adını herkese du- yuran Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğı (ÇYDD) son ıkı yıldır "ka- mu hizmeri" denılebılecek bırolaya da el attı ÇYDD, ılçe şubelerınde oluşturduğu gönullu ordusuyla ücret- sız yaz okulu uygulamasının en güzel ömeklennı sergılıyor Istanbul'un he- men hemen her ılçesınde bır şubesı olan dernegın yaz okullannı, semtle- nndekı Mıllı Eğıtım Bakanlığı'na bağlı ılkokullarda. şubeler kendı ola- naklanyla açıyorlar Okullarda Turk- çe, matematik, tngılızce, sosyal bı- lımler gıbı oğretıcı derslenn yanı sı- ra, resım, muzık, drama ve müze ge- zısı gıbı eğlendıncı uğraşlar da var 6- 14 yaş arası ılköğretım sevıyesındekı çocuklann devam ettığı yaz okullan- nın sloganıysa "Hem öğren, hem eg- len." Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğı Genel Başkanı Prof Dr GEREKLÎ TıEREKLI1 ELEFONLAR Ücretsiz yaz okullarına, 6-14 yaş arası ilköğretim seviyesindeki çocuklar devam edecek. Tıirkân Saylan. yaz okullannın, ozellıkle, tatıle gıdemeyıp sokaklar- da vakıt geçıren çocuklann vakıtlerı- nı faydalı bırtakım uğraşlarla geçır- melen amacıyla açıldığını belırterek bunun ıçın ozellıkle gecekondu semt- lerınde ve fakır mahdllelerde yaz oku- lu açtıklarını söyledı Okullar ve programlan Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın ıznıyle temmuz ayında açılacak olan yaz okullannın programı şu şekılde Fatih Şubesi (Tel ^29 37 22) - Hakkı Tank Us Ilköğretım Oku- lu - Çağdaş Çocuk Tiyatrosu (Çağdaş Çocuk Tiyatrosu, dernek tarafından Kocamustafapaşa'da bu yıl yaptınldı Tıyatroda çocuklara koro, müzık, dra- ma. Ingılızce v e Almanca derslen v e- nlecek, aynca çocuk ve gençlık oyun- lan sahnelenecek) Beşjktaş Şubesi (Tel 275 50 82) - Mehmetçık Ilköğretım Okulu - Dumlupınar tlköğretım Okulu Bakırkoy Şubesi (Tel 543 67 09) - Kartaltepe Ilköğretım Okulu Zey tinburnu Şubesi (Tel 546 43 76) - Zıya Gökalp llköğretım Okulu Cskudar Şubesi (Tel 39129 06) - Bekır Esener tlköğretım Okulu - Kandıllı Ilköğretım Okulu Kadıköy Şubesi (Tel 414 63 63) - Merdıvenkoy tlköğretım Okulu - Semıha Şakır Ilköğretım Okulu - Halıt Berk Ilköğretım Okulu - Yenı Sahra Ilköğretım Okulu Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- neğı'nın yaz okullannda dersler. 1 temmuzdan ıtıbaren başlıvor Oğrencilerin anlamlıyardım kampanyası Ekol Dershanesi öğrencileri. aralarında başlattıkları yardımlaşma kampanyasıvla topladıkları 100 milyon lirayı Lösemili Çocuklar V akfı'na verdiler. Bakırkoy *de bulunan dcrshanede dün düzenlenen törende, bağış çekini vakıf adına alan Lösemili Çocuklar V akfı Başkanı Gündüz Cedikoğlu, lösemili çocuklann ne kadar zor şartlarda tedavi gördüklerini anlattı. Oğrencilerin yaklaşık iki hafta önce başlattıkları kampanya nedeniyle düzenlenen törene, dershane öğrencilerinin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve oğretmenler de katıldı. (Fotoğraf ERZADE ERTEM) Koc Üniversitesi Ormanlık alan tahsisine tepki tstanbul Haber Servisi - TMMOB Inşaat Muhendıslen Odası Istanbul Şubesı. Sanyerve Bevkoz'da Koç Unıversıtesı'ne ormanlık alan tahsısının ıptalı ıçın Danıştay'a dava açtı Bazı çevre orgutlerının de ormanlık alantn Koç Unı- versıtesı'ne venlmesınıprotestoetmek amacıy- la bugun saat 14 OO'te İTL Taşkışla Bınasfnda bır basın toplantısı düzenleyeceklerı bıldırıldı Her ıkı tahsısın ve planlann ıptalı ıçın sade- ce TMMOB Inşaat Muhendıslen Odası ıle İs- tanbul Buv ukşehır Beledıye Başkanlığı'nca da- va açıldığı belırtılen açıklamada şovle denıldı "Odamız, Bayındırlık ve İskân Bakanlı- ğı'nca İmar Kanunu madde 9 dayanak alına- rak resen yapılıp onaylanan 1/50.000 olçekli 9 Vısan 1996 onay tarihli İmar Planı değişik- lığinin once durdurulması ve yargılama so- nunda da iptalı için Danıştay Başkanlığı'na sunulmak uzere İstanbul Nobetçi ldare Mah- kemesı'nde dava açmıştır. tmar Plam'nda bakanlıkça vapılan bu değişiklik, Koç Lni- versitesi'ne kampus alanı tahsis etmeyi amaçlamaktadır. Bakanlığın bu tasarrufu usul ve vasava avkırıdır." Bılınmeyen Numaralar 118 Yangınlhbar 110 Polıslmdat: 155 Jandarma- 156 Zabrta Mudurluğu 153 ALO İSKI Arıza 185 • SAĞLIK Hızır Acıl: 112 Saglık Müdüriüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp. 0 212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞışhEtfal: 0-212 231 22 09 Taksım llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya. 0 212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafîk Nobetçi Amırlığr 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası. 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb Md.: 0-212 288 99 33 • THY Iç Hatlar: 0-212 663 63 00 DışHatlar. 0 212 663 63 00 Rezervasyon: 0 212 663 63 63 • DDY Sırkecı Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0 216 348 80 20 • VAPUR Şehtr Hatlan: 0 212 244 42 33 DemzYollan: 0-212 244 02 07 Denız Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektnk Anza: 186 Beyoğlu 0 212 237 23 50 Kadıkoy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefakoy: 0-212 551 15 74 SanyenO-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırkoy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Muduriugu: (Zıncııiıkuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 0 Hava Tahmını Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteorolojı Bolge Mudurluğu: 0-216 355 23 05 Projc. 2000'li yıllarda tamamlanacak Akaretler'deki tarihi evler otel oluyor SAADET USLL Beşıktaş Akaretler'dekı tarıhı sıra ev ler apartotelve büro olacak Tanhı evlenn restorasyon ışlemını ûstle- nen Net Şırketler Grubu ça- lışanı mımar Ahmet Duran Hergun. ev lerın tamamının 2000'lı yıllann ba^ında ta- mamlanacağını soyledı Hergun aynca \taturk'ün bır sure kıracı olarak kaldı- ğı evın de muzc halıne getı- nleceğını belırttı Beşıktaş ve Maçka ara- sında bulundugu semte adı- nı veren sıra evler, Nedım ve Spor caddelenmn çata- lağzı bıçımınde bırleştıklen yerde kurulu Yapımına 1875 tebaşlananevlennkı- ra gelırıyle Azızıye Ca- mıı'nın yapılması kararlaştı- rılmış Bırbırlerınden çok kuçuk tarklılıklan olan 133 konut. V akıflar Genel Mu- durluğu nunelındeykenge- nelde vakıfpersonclının kal- dığı mekânlar olmu^ Sıra evlervaklaşıkRyılönceNet Şırketler Grubu'na restore edılmesı ıçın 49 yıllığına devredılmış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle