05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SKYFA 14 HAZİRAN 1996 CUMA Ft üeüro96 A FUTBOL ŞAMPIYONASI Hırvatlar uymacİL, Porleldz lyOTTINGHAM'DAN I /AFER 4RAPKIRL olsı111 • (A) mıllı futbol tckımımız, Avrupa Şampıyonası'ndakı ıkıncı maçını Portekız'le >>ottıngham kentının Cıty Ground Stadı'nda oynuyor.TSİ 18.30'da başlayacak maçı Sandor Puhl yönetecek (Cumhuriyet)- (A) Mıllı futbol takımımız Avrupa Futbol Şampı- yonası'ndakı 2 sınavı ıçm bugun Portekız karşısında llk maçındaHırvatıstan aşanssızbırgol- le>enılen mıllıler, bu maça 'son şans' gözuyle bakıyorlar Macar hakem SandorPuhl'ın yoneteceğı karşılaşma saat 18 30'da Nottıngham'ın Cıty Ground Stadı'nda oynanacak Hınatıstan yenılgısının şokunu uzenndenatmayaçalışan mıllı takım- da herkes Portekız maçına konsantre oldu Teknık dırektor FatihTerim'ın Hır- vatısun maçında oynattığı takımı bır değışıklıkle Portekız maçında sahaya surmesı beklenıyor Ancak Tenm de- ğışıklık karan alırsa Totunay ıle Ra- him'ın bu karşılaştnaya ye iek çıkaca- ğı Tayfun \ e Bülcnt Korkmaz'\n da ılk 11 'de gorev alacağı oğrenıldı An- cak «on kararbugun maç saatmde \e- nlecek \lpay"ındurumu isekesınlık kazanmadı Hırvatistanmaçındakı 15 bıne yakın Turk seyırcı sayısının bu karşılaşmada artmaM beklenıyor llk maçtakı futboldan memnun olan seyırcılenmız, desteklennı son maça kadar surdureceklennı soyluyorlar tngılız bdMnında "Türk seyircüeryeri göğü inletti" şeklındekı haberler sonrası gu\enlık onlemlen nın arttraM beklenıyor Antak Ingılız polısı şu ana kadar Turk seyırcıknn hıçbır taşkınlığa kanşmadıklannı be- lırtıyorlar Portekız le yapacağımız maçı. Danımarka mıllı takımı da ya- kından takıp edetek 19 hazıranda gruptakı son maçımı- 7i oynayacağımız Danımarkalılar. Turkıye yı bu maçta daha lyı tanıya- caklannı belırtırlerken, teknık dırek- tor Rkhard Mocller Nielsen. mıllı ta- kımlannın Fenerbahçclı futbokusu Hogh'den deTürk fufbolcularhakkın- da sık sık bılgı alıyor Fatih Terim, Portekiz maçından umutlu 6 Ya hep ya hiç'• Portekız maçının çeyrek fmal içın donüm noktası olduğunu söyleyen Fatıh Tenm, "Kazanırsak avantaj bıze geçer" dedı. NOTTİNGHAM (Cum huri- yet) - (A) mıllı futbol takımımız- da gozler bugünku Portekız ma- çına çevnldı Hırvatıstan'a 85 dakıkada yedı- ğı şanssız golle yenılen mıllıler bugünku Por- tekız maçını kazanıp çeyrek fınal umutlannı sürdûrmek ıstıyorlar Hırvatıstan maçı sonrası futbolcufann bozulan morallennı duzeltmeye çalışan teknık kadro, özellıkle Alpay, Rabim \e Hakan'la ılgılendı Terim gol istiyor Mıllı Takım reknık Dırektoru Fatıh Tenm, futbolcularla yaptığı konuşmada. "Golü bu- lursak maçı çeviririz" dedı Oyunculardan Hırvatıstan maçmı unutmala- nnı ısteyen Tenm, "Bu fînallerdeki son şanst- mız. Eğer kazanamazsak çeyrek fınal şansımız hayal otur. Bu yuzden ya ka/anacağız, yakaza- nacağız. Beraberlik bıze yaramıyor" dıye konuştu Hır- vatıstan"la Portekız arasında futbol anlayışı açısından bu- yük farklılık olduğunu savunan Fatıh Tenm, "Bu tngil- tere'ye futbol oynamaya geldik. llk maçta da bunu hcr- halde gostermışızdir. Hırvat maçında yapbğımız hatalar âncinnı tekrarlamav acağu. Portekız maçındadaha hırs- h, daha ıstekü bır rurkıye goreceksiniz" dedı (A) Mıllı Takım Teknık Dırektoru Fatıh Tenm. Hırva- tıstan maçında futbolculan maç sonuna kadar destekle- yenTurk seyırcılere teşekkür ederken, "Ay nı desteği ya- nnki(bugun) Portekiz maçında dabekliyorum.Ken- dimizi Turkiye'deki gibi hissediyoruz" dıye konuştu Fatih lerim, yabancı basuun ilgi odağı. Mıllı takımın suskun golcusu Portekız maçında şans venlmesı halınde gol atacağını soyledı Hırvatıstan ma- çında kendisını 2 kışının bırden marke ettığını belırten Hakan. "Portekizmaçında kendimi unurrurum gol nok- talannda arkadaşlardan destek gönırsem golümiı ata- nm"^eklınde konuijtu Rüştü güvence verdi Fenerbahçe'nın mıllı takımdakı ünlü ısmı kalecı Ruş- tu Portekız maçında gol yemeyeceğinı soyledı Rüştü şovle konuştu "Defansla uy um içindeyiz. Hırvat maçın- da yediğiroiz gol şanssı/iıkban başka bır şey değjl." BASKET YORl M / \HMET KIRT Çocuğun Adı... Durun bakalım 1 Nereye gıdıyorsunuz? Evet 1 Sıze soyluyorum, Fenerbahçe 1907 Derneğı'nın genç ışa- damları, basketbolu bırakıp nereye gıdıyorsunuz? Mustafa Koç yonetımden ayrıldı dıye çıl yavruları gı- bı dağılacak mısınız hepınız? Bırakacak mısınız bu ışın peşını'? Kaçacak mısınız' 7 Yok beyler* Yapamazsınız Ayakları uzennde yenı ye- nı durmaya başlayan bebeğınızı Ali Şen'ın kucağına atıp kaçamazsınız, Çunku, "Fenerbahçe" o bebegın adı Mılyonlar yakanıza yapışır hepınızın Yaptıkiarınız unutulur, kaçtığınız anımsanır yalnızca Fenerbahçelı- lığınız bıter, rezıl olursunuz Bılıyorum Az şey yapmadınız şu Fenerbahçe'ye, a- ma yonetıcılık boyledır ışte Seyırcıyı salonlara çek- mek ıçın yaptıkiarınız, mılyonlarca dolarlık kaynak ya- ratmaktakt ustalığınız, Ibrahim'lı Turner'lı ruya takım- larınız unutulur, yan yolda bıraktığınız sezon anımsa- nır hep Fenerbahçe Lısesı'ndekı olumlu çalışmalan- nız ve bu lısenın ılk kez Turkıye basketbolunda edındı- ğı yer unutulur, gıdışınız kalır belleklerde Bayan bas- ketbol takımının başanları ve altyapısı ıçın çalışan yo- netıcıler gıder, Serap ve Arzu'yu Galatasaray'a kaptı- ran "kaçaklar" kalır Fenerbahçelılenn anılannda 1907 mı'? Ah' Evet 1 Anımsıyoruz Şu bızı yarı yolda bırakıp kaçan genç ışadamlanydı galıba . Ne 9 Yarı yolda bırakmış sayılmaz mısınız'' Sezon başında bırakmanın, yarı yolda bırakmak otmadığını duşunuyor olabılırsınız, ama yanılıyorsunuz galıba Ötu- rup anlaşmışsınız Şen'le "Devam" demışsınız Fener- bahçe de mart ayındakı kongresınde sıze guvenerek butçesıne basketbol odeneğı koymamış Kıme anla- tabıltrsınız protokoldekı haklannızı9 Nasıl dırenebılırsı- nız Ah Şen bombardımanlanna? Ben sızın yennızdeol- sam, oturup yenıden duşunurum bu bırakıp gıtme ışı- nı . Ve ben Alı Şen'ın yerınde olsam, yenıden gozden geçırırdım 1907 Derneğı ıle ılışkılenmı Fenerbahçe ıçın canla başla çalışan zengın ve kalıtelı bu ışadamlannı kusturmezdım Futbol şampıyonluğunun verdığı ha- vayı futbol sahalannda bırakır, salonlarda topladığım parsayı gozumun onune getınrdım Fenerbahçe'nın her basketbol galıbıyetınde bana ve yalnızca bana, "buyuk başkan" dıye bağınldığını anımsar, yatırımsız bu kazancımın sefasını surmenın yollarını arardım Elı- mı uzatırdım 1907 Derneğı'neve "lutfen devam çocuk- lar" derdım Bu bızım takımımız Bu bızım Fenerbah- çe'mız Uzlaşmalısınız beyler' Sızler Fenerbahçe'lısınız ve ortak bır yavrunuz var. Basketbol. Ayrılıp çocuğu so- kakta bırakmak yerıne, bır araya gelıp beraber yaşa- manın yollarını aramalısınız Bırbırınızı sevmek zorun- da değılsınız ama "çocuğun"yukunu paylaşmalısınız, çunku ne bınnız kaçabılırsınız bu sorumluluktan, ne de dığennız O çocuğun adı "Fenerbahçe 1 " Alpay ve fair-playAvrupa 96'nın en çok uze- nnde durduğu temalardan bın, 'fair play', yanı centıl- menlık BuamaçlaFIFAve UEFA'nın başlattığı buyuk çaplı kampanya, Ingılterecieoylesıne ıle- nye goturuldu k\ ılk kezoyunculann kol- lannda. faır -play amblemlennı taşıması uygulaması başiatıldı Turnuvaoncesın- de, tum yonetıcılere, oyunculara ve ha- kemtere, faır- play sozleşmesı ımza- latıldı Bır anlam- da "yemin"ettınl- dı Faır- play denı- lenolayı,herspor- daolduğugıbıfut- boldd da tam ola- rak tanımlamak kolay olmasa da genel anlamda sporun spor oldu- ğunu unutmadan mucadele etmek ve sadece kazan- mak v a da kaybet- meyı dusıunme- mek, rakıbını bır du^man gıbı gor- memek şeklınde algılamak mum- kun K.ulupmaçla- rında da çok onemholanbuan- layış özellıkle ulusal musabakalarda çok fazla one çıkı- yor Arkalanna lOmılyonluk 50mılyon- luk hatta 100 mılyonluk bır ulkeyı alan mıllı takımlar, kendılennden sadece ve sadece başan beklendığınden ve bu ış bır "ulusal onur" meselesı yapıldığından, zaman zaman kendılennı mıllı kahra- manlar ve savasjçılar gıbı gorme eğılımı- ne kapılıyorlar Hele, aralarında eskıden savaij yaşan- mış ve halklan bırbınnı pek sev meven ul- kelerın takımları karşı karşıya geİdıgın- de, ıs.ın rengının degışmesı ve sahada fut- bolun bazen unutulup sava^a donu^mesı her zaman olası Ingılızlerın. Almanlar- la tanhsel hesaplaşmaMnın ızlerını hem sahada hem de saha dı^ında ızlemek mumkun tngılız hakemlenn bıle Alman takımlanna nasıl davrandığının ıbret ve- rıcı orneklerını hep goruvoruz Kapı komşusu Yunanıstan ıle Turkıye arasın- da. çok mecbur kalmadıkça neden maç duzenlenmıyor ' Salı gunu Nottıngham Şehır Stadı'nda oynananTurkıye-Hırvatıstan maçında ıse butun bunlardan eser yoktu Hem saha- da hem de trıbunde, en a7 dıgen kadar onuruna ve mıllı benlığıne duşkun ıkı ulusun sporcu- ları ve seyırcılen "fair- play"ı, hak- kını fazlasıvla ve- rerek uyguladılar Ama bır oyuncu vardı kı bu turnu- vanın faır play odulunuşımdıden hak ettı bızce Alpay Ozalandan soz edıyoruz Kar^ılaşmanın 86'ncı dakıkabin- da yapılan bır ha- tadan (kımın hata- sı olursa olsun) Hırvat oyuncu Maoviç. topu ka- pıp kalemıze yo- ncldığınde. Alpav kendısını futbolun kurallanıçınde ta- kıp edıyor. yaka- lamaya çalışıyor, ama başka çaresı kal- mayınca dokunmuyordu bıle Kurallar gereğı. Hırvatı ındırse hem kırmızı kart gorecek ve tabıı ce?a alacaktı Ama go- lu de yemevecektık Maç en azından 0-0 bıtecektı Belkı de son 4 dakıkada bız bır golatacaktık Ancak Alpay sahada yapı- lanınbırolumkalımmucadelesıolmadı- öını sporukurallan ıçındealgılamak ge- rektığını ve kazanmak ıle kaybetmekten daha onemlı şevler olduğunu gostererek tum futbolculara ornek oldu Avrupa %'da daha dramatık bır olay yaşanmazsa, faır pla> odulu Alpay Oza- lan ın olmalı Soyunma odasında Fatih Terim. Alpay'a ne dedı bılnııyoruz Ama umarız koca bır 'aferin' almıştır G O R U Ş / HALİT DERt>GÖR Tekerlek Kınıldıktan Sonra Hırvatlara yenılgının faturası Al- pay'a kesıldı Şımdı, bu ışten anlayan da anlamayan da ahkâm kesıyor Ara- banın tekerteğı kırıldıktan sonra herkes yol gosterıyor Neymış efendım9 Alpay, gole gıden rakıbı Vlaovıç'ı tırpanlayıp kırmızı kart almamış1 Bu da yenılgımızı sağla- mış1 Ya Alpay'dan kurtulan rakıp Vlaovıç, daha evvelkı bır pozısyonda olduğu gıbı topu, Rüştu'ye teslım etseydı1 ? Ya Ruştu'ye çalım atıp açıyı daralttıktan sonra topu kalemıze yuvarlamasaydı, o zaman da Alpay kırmızı kart gorup takımı 10 kışı bırakmadığı ıçın goklere çıkartılacaktı Bırakın bunları, Alpay. rakıbını tır- panlayıp takımını 10 kışı bıraktıktan sonra kalan 3 dakıkada, bır gol yesey- dık buna nasıl yorumlar getınlırdı1 Du- şunun bır kez Alpay'ın butun bu de- ğerlendırmelen, yarım sanıyelık bır za- man kesıtı ıçınde yapması gerekıyor- du Maç sonrası, yaşam suresı ıçınde bır tek kez doğruya yakın veya doğru karar veremeyenler Alpay'dan bu kro- nometnk bır zaman dılımı ıçınde doğ- ru bır karar beklıyorlar Çunku çoğu ınsan, futbolda bunun ne kadar zor bır olay olduğunu, bılgısı olmadıklan ıçın asla anlayamazlar Sanınm boyle bır durum karşısında Alpay'ın kafası değıl ancak ıçgudulen karar vermıştır Kım olsa boyle davra- nırdı Bu arada AJpay'ın faır-play'ı du- şunmesı olanaksızdır Kendısı soylese de doğru değıldır Maçı gerçekçı bır gozle değerlendı- rırsek Hırvatlar, bu maçta bızden lyı futbol oynadılar Bu bır realıte Bız sa- dece dayandık Hem de çok lyı da- yandık Futbolun gerçekten de adaletı yok O kadar yok kı Hırvatlar gol olabılecek 3 pozısyonu değerlendıremedı ama en olmayacak bır zamanda gol attılar ve de sonuçta lyı oynayan Alpay, oyunun suçlusu ılan edıldı Bundan buyuk adaletsızlık olur mu' Ali Şen, Lazaroni'nin beğendiği Letchkov ve Kostadinov'la anlaştı Bulgarlar taıııaııı gibiLONDR,4 (Cumhuriyet)- Fenerbahçe Bulgar mıllı takımının 2 gozde futbolcusu Yordan Letchkov ve Enıil Kostadinov ıle prensıp anla^masına vardı henerbahçe Kulubu Ba^kanı \li Şen v e Teknık Dırektör Lazaroni dun oynanan Bulganstan-Romanya karşılasjmasını ızle- dı Yenı teknık hocanın bu ıkı futbolcuyu beğenmesı uzenne karşıla^manın bıtımın- de Alı Şen ve berabenndekı yönetım kuru- lu uyelen, Bulganstan'ın kamp yaptığı ote- le gıttı Burada yaklaşık 1 saat süren göruş- meler sonunda Bulgar futbolculardan olumlu yanıt alındı Alı Şen, Istanbul'a gelererek bırtoplan- tı yapıpbu ıkı futbolcu hakkındakı kesın ka- rannı verecek Sarı-Lacıvertlılerın ayrıca Avrupa Şampıyondsı'nda oynayan ve ısmı sır gıbı saklanan 2 futbolcu ıle daha temas- ta olduğu oğrenıldı İkisi de Alman liginde oynuyor renerbahçe nın pren^ıp anlaşmasınavar- dığı Yordan Letchkov 29 ya^ında 1994 Dünya Kupası çeyrek fınal ınde Alman- ya'ya attığı golle takımını van fınale çıka- ran ve bır anda şampıvonada > ıldızı parla- yan Bulgar futbolcu ıkı vıldır Almanya nın Hamburg takımında oynuyor Orta sahada beyın görevını usttenen Bulgar futbolcu- nun bır ozellığı de defansa kadar gelıp al- dığı toplan çok sen bır şekılde kullanarak takımı atağa kaldırması Porto dan Bavern Munıh e kıralık olarak verılen Emıl Kostadınov ıse golcü özellık- lerı olan bır futbolcu Bayern'dekı kadro zengınlığınden oncelen ılk 11 'e gıremeyen Kostadınov, o\un ıçınde kendmı unuttura- rak bır anda ortaya çıkıp attığı beklenme- dık kafa gollerı ve müthıı> deparlarla taraf- tarlann sevgılısı oldu O da takım arkadaşı Letchkov gıbı 29 yaşında Atletizmdeki doping iddialan ortalığı kanştırdı Rekor yok, pııan var ARİFKIZILYALIN Bu kez Seattle Supersonics kazundı Amerikan Profes>onel Basketbol Lİ0 NBA finalinin dordüncü maçında Seattle Su- ptrsonics,Chıcago Bulls' u kendı evınde 107-86 yenince 7maçlıkseridedurum3-loMu. Bulls'un bu yenilgisı ileChicago kentinde şampKonluğu kutlamak içın yapılan hazırlık- lar boşa gitti. Maça 3-0 onde başlayan ve bu maçı da ka/anması halinde şampıyonluğu kucaklayacak Bulls,son devrede 3 yıldı/ ovuncusunun kenara alınrnasıvla maçtan 21 sayı farkla yenik avnldı. Seattle Supersonics'de Shavvn Kenıp, 25 savıyla maçın ve takımın en skorer oyuncusu oldu. Chicago Bulls'ta ise Michael Jordanen çok sayı (23) kaydeden oyuncuydu. İki takım cumartesi sabaha karşı 04.00'te beşinci kez karşı karşı>agelecek.(F"otoğraf REUTERS) Ümitlerden basket gösterisi Ankara'da yapılan Turkıye Atletızm Bınn- cı Lıgı 2 kademe musabakalarında ya^anan 'doping'iddialan'fttndilik'askıya alındı Do- pıng konrrolune gıtmedığı ıçın deretesı ıptal edılen Yenımahalle Beledıyesporlu atlet Çiğ- demArslan'ın takımına aynı yanşta kazan- dırdığı bırıncılık puanının 'geçerli' savılması ıse atletızm dunvasını kanştırdı Olay nasıl gerçekleşti? Geçen hafta sonu Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksı ıç\nde yer alan Naılı Moran Pıs- tı'nde vapılan vanşlarda uzun atlamada 1 85 atlayarak venı Turkıye rekorunu elc geçıren Yenımahalle Beledıvespor takımından Çiğ- dem Arslan,doping konrrolune gırmeden pıv tı terk edınce ortalık bırbınne gırmı^ ve Mu- Hentbol Genç bayanlann hedefi ilk 8 DENİZ DERİNSU Türkiye: 85 Hollanda: 47 SALON: Abdı Ipekçı HAKEMLER: Mural Bırıcık (4) fatıh Dala\ (4) TÜRKİYE: Mırsad (4)7 lbrahtm(5)12 Bora 14)3, Burak (4)6, Huse\ın (5)15. Gokhan (4)S.Alper (4)9 Cunevt (4)4, Er- dal (5) 11 Alpa\ (1)5 Ah Ton (4), Ah Kart (4) Faruk(5)4 HOLLANDA: Krıeger (3)10. Faydher (2)6 Vrıes (2)1 Van Rıj (3)2 Van Der (2)2 Trıem (3)5 Van Tees (5) 14 Esajas (2)2 Elson (3)4 \an lerl (2)1 İLKYARJ: 85-47 (Turkne) 5FAUL: El ASLIDURU 3 Avrupa Şampıyonası nacv sahıphğı yapacak Umıt Mıllı Basketbol Takımı- mız. dun Hollanda Umıt Mıllı Takımf yla yaptığı hazırlık maçını 85-47 kazandı Oyuna çok ıyı savunma yaparak başla- yan mıllılenmız ust üste attıklan uçluk- lerle ılk 4 dakıkada 10-0 onde geçtıler İbrahim ve Hüseyin'ın bdşanlı oyunla- nyla da guçlenen mıllıler oyunu sureklı onde goturduler Rakıp Hollanda'da goze çarpan oyun- cular arasında Tees \e Faydher vardı A- ma bu ıkı oyuncunun çabalan bır ış^ ya- ramadı ve mıllılenmız maçtan 85-47 galıp aynldı Hentbolde genç bayanlann hedefı Avrupa"da ılk 8'e gı- rebılmek Izmır dekı karşılaşmalar sonrası Genç Bayanlar Avrupa Şampıyonası Fınallen'ne katılmava hak kazanan mıllı takım. yıldızlardan sonra boyle bırşampıvonada ıkm- cı kez yer alan takım unvanını kazandı Ancak genç bavan mıllı takımmda yer alan sporculann buvuk çoğunluğunun daha önce vıldız mıllı takımda da oynamıs olması. bu ba- şarının daha onceden ışaretı oldu Antrenor Sinan Oner, "Sıra arük \ mılli takımda. Bu başarunızısürdürursek \ millıtakımınuzıda Avrupa Şam- piyonası Fınalleri'nde neden gormeyelun. Son zamanlar- da bûyıık gelişme gosteren hentboL artık vavaş yavas, mey- \«lerinı alıyor. \ ncak genç takımlaruı başanlaru ilensı için bia daha fazla ümıttendinyor*" dı\e konuştu 12 takımın katılacağı Avrupa Şampıvona^ı Fınallen 5-15 eylul tanh- len arasında Polonya'da yapılacak Turkıye'yle bırlıkte Fransa. Mmanya, Danımarka Lkrayna ve Bulganstanay- nı grupta mucadele edecek dığer takımlar Sman Oner, bu takımın daha ıvı hazırlanabılmesı ıçın A takım oyuncula- nvla gU(,lendınlmış kadronun çalışmalannı arahksız sür- dureceğını soyledı Takımımız Bulganstan'da dun başla- yan GabrovaTurnuvasrnda L kravna Bulganstan A ve B Vugoslavvave Makedonya'yla mucadale edıvor Turnuva 17 hazıranda sona erecek Bu arada lsraıl"le de 20 ve 2> hazıranda Antalya'da 2 karşılaşma oynanacak harrem Dalkıhçbaşkanlığındakı Atletızm Fe- derasvonu, uluslararası kurallar gereğı Ars- lan ın rekorunu geçersız saymıştı Rekor iptal, puan geçerli Tum ısrarlara karşın vanştan I gun sonra da dopmg kontrolune gıtmeven Çıgdem Ars- lan ın rekorunun artık 'tescil' edılmesı Ulus- lararası Olımpıvat Komıtesı İOC nın kuralla- n gereğı olanaksız Ancak genç atlet bu yanş- ta •şaibeli' olsa da bınncılığı elde ettığı ıçınY Mahalle Beledıvespor a puan kazandırdı Bu sonucagorede Beledıvespor Fenerbahçe'nın ardından ıkıncı sırada yer aldı A.tletızm dun- vası. rekoru ıptal edıp puanı geçerli sayan Fe- derasyonu nu eleştın yağmuruna tuttu Federasyon ne diyor? Federasyon vetkılılerı Çığdem Arslan ın bugun \nkara'dayapılacak ya- nşlara katılmasının beklendı- ğını ve bu vanşlar sonrası kont- role gırecegını ıddıa ettıler Yet- kılıler "Çiğdemdopuıgyapdy- sa bunun izlen yannkı (bugun) kontroldeçıkar.Oyuzden fede- rasyonoiarak sadece rekoru ge- çersiz say dık" dedıler Federasvon Başkanı Muhar- rem Dalkılıç ıse "Rekor iptaL Puan şundiHk geçerli sayihyor. Ancak pazargunu vonctim o(a- rak konuyu gundemınuze aldık ve kesın bir sonuca bağiayaca- ğız" açıklamasını vaptı Kontrol merkezi ne diyor? Hacertepe Lnıversıtesı bun vesindekı Doping Kontrol Merkezi nın başkanı Prof Dr Aytekin Temizer ıse atletızm Federasyonu yetkılılennın ter- sme doping kontrolunun vanş- tan 5 gun sonra yapılmasının bır anlam ıfade etmeyeceğmı açıkladı Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlavan Temizer. "Sıçrama- v ı arttıran uyancı niteliğındekı maddelervücuttan 1-2gun ıçın- de atılır. Yann (bugun) kontro- le girilse bile bu maddelenn belırlenmesı olanaksızdır" de- dı G.Saray'ın borcu 500 milyar • Spor Senisı - G Saray Kulubu'nün toplam borcunun 3 ay ıçınde 700 milyar lıradan 500 milyar lıraya ındığı bıldınldı Galatasaray'm Olağan Dıvan Kurulu toplantısı dun Kuruçeşme Adası nda vapıldı Toplantıda okunan mals raporda kulubun 200 milyar lıra borç ödedığı bıldınldı Basın Sozcusu Ateş Unal Erzen, FatıhTenm'ın Knup'u ıstemedığı şeklınde vazılan haberlenn asılsız olduğunu soyledı ve Tenm ın 1 temmuzdaGalataaaray ın başında olacağını belırttı Sanyep'de 4imza • Spor Servisi -Turkıye Bınncı Futbol Lıgı'nm yent takımı Sarıyer. dun ıç transfevde 4 futbolcuyla sozleşme ımzaladı Kulup tesıslennde başkan Yetkın Gursel'ın de hazır bulunduğu torende Cengız, Esat, Sadettın ve Fevzı, bırer >ıllık sozleşme venıledıler Basketçiler ttalya'da • Spor Servisi - Avrupa Basketbol Şampıyonası Grup Elemelen ıkıncı devre musabakalanna hazırlanan A Mıllı Basketbol Takımı, ozel maçlar vapmak uzere dun uçakla Italya'ya gıttı Mıllı takım, Italva nın Rozeto Deglı Abruzu kemınde bugun Italya, yann ıse Ispanya ıle ozel maç yapacak Kafılede şu sporcular bulunuvor \olkan Aydın, Lfuk Santa, Murat Evlıyaoğlu, Tunç Gırgm, Orhun Ene, Haluk Yıldınn, ^ım Pars, Nedım Dal, Gokhan Guney ZazaEnden, Murat Konuk, Serdar Çağlan Tenis turmıvası • Spor Senısi - Efes Lıght Satellıte'96 Tenıs Turnuvaii'nın 2 ayağı Adana da suruyor 1 ayağı Mersm de gerçekleştınlen turnuvada tek erkeklerde bınncılığı Alman Martın Zumpft, ıkıncı lığı ıse tsraıllı Nır^elgreen çıft erkeklerde bırıncılığı ABD, ıkıncılığı ıse İsraıl aldı kürek heyecanı ı B Spor Senisı - Utanbul ve « Sakarva Kupası KurekYanşlarÇ vann Sapanca Golu'nde yapılacak Yanşlara Beşıktaş, balatasaray, Anadoluhısan, ^ Denız Kuvvetlengucu, Koriezlj Beledıyespor. Sakarya Kurek Ihtısas, Sumerbank, Çayırova, Şışecam, Turkıye Denız Işietmelen, Yenıkoy ve Fenerbahçe kuluplen katılacak. Altılı21 milyon verdi • Spor Servisi- Bursa at yanşlannda altılı ganyan, 5 - S - 9 - 3 - 6 - 7 kombmesını bılenler. 21 339 00 lıra kazandılar TRT1 18.00 Avrupa Futbol Şampıyonası ozel. 1830 Av- rupa Futbol Şampıyonası Por- tekız -Turkıye (naklen), 21.00 Avrupa Futbol Şampıyonası (ozel). 21J0 Avrupa Futbol Şampıyonası Çek Cumhun- yetı-ltalya (naklen) lnter Star 20.10 EURO 96 Ozel TRT3 20.30 Avrupa Futbol ŞampıyonaM Portekız - Turkıye (bant) 23JO Avru- pa Futbol Şamptyonası Çek Cumhunvetı - Italya (bant). TRT4 15.00 AtVanşlan l.KOŞU-.F Hot Pıpper (5)f, P Sıgortacı Tuncay (9), PP»' Money Nothıng (3), S;.' Akanda(l) 2.KOŞU: F Küçûkdılan (1)( P Ebru 5 (3). PP Şebbal£ (5), S Serguzel(2) 3. KOŞU: F Aşıkbey (1), P:-, Pretty Woman (7), PP Şenf^, 1 (8) S Honev Bunch 1 (5)v 4. KOŞU: F K.üçükmatrqJ ( 7 ). P Ayışıgı (3). PP Fırf*; 2(5).S Gozde 4(1) '- 5. KOŞU: F Sergen (6), Pr" Tümerbey (7) PP Sam-Ay", (5), S Nurtay(lO) u 6. KOŞU: F Nurhan 4 (\\)î- P Savtekın (3), PP UlfeK (14), S Döne 1 (15), SSC; Dıktator(6) J 7. KOŞL: F lce lce Babyg (8). P Cormıdable (12), PPV Pınarcık 1 (16). S Mann. (in :• Gunün Ikılisi: 5 Koşu 6/7 •', TabelaBahıs:ll 3 14 15 6 l\ ALTILI GANYAN \ 1 7 8 7 3 5 1 6 11 3 8 -I 12 l\ 16 :• 11 :• 14 :• 3 rl B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle