26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 13 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE f : eüro96AVRUPA FUT OL ŞAMPİYONASI Ingiliz basını ipiıııizi çekti "Gece Yarısı Ekspresi "filmine benzer biryorumla oyuncularımıza ve taraftarlarımıza eleştiriyağdırdılar. GÖRÜŞ / Dİ^ÇER Adada Hüzün DaBy Telegraph: " .. Türkler Cıty G-ojnd'u Ortadoğu'ya çevırdıler.." TİniSS: ".. Hırvatlann üstün yeteneklen karşısında Türkler acız kaldılar.. " ClJ3rdİ3l1: "'... Türk seyırcıler destek yenne şımanklık yaptılar. " LONDRA (Cumhurhet) - Hırvatıstan'a bıtıme 5 da- kıka kaia yedığı golle yenı- len Turk mıllı takımına ve taraftarlanna dunku Ingılız baüinı acımasızca saldırdı Adanın onde gelen gazetele- n. ieyırcılerımızın Avrupa Futbol Şdmpıyonası'na ya- kışmayacak tutumlar ıçen- sınde olduklanna dıkkat çektıler Daıly Telegraph, olu ge- çen maçın Vlaoviç'ıngoluv- le renklendığını belırterek "Ne zaman Hırtat fiıtbolcu- lar topa dokunsa, Tıirk se- jirciter ayağa kalkıp kor- kunçguniftu vaptılar >eçe\ - reyi Ortadoğu'ya çevinJüer" dedı Aynı gazetcnın ko^e yazan MkhaelCahin'ın ya- zısı ıse herkesı şaşkına çe- vırdı tşte Cahın'den alıntı- lar "Maçta kan dökûldii. Tribünlerde duşmanuk tur- kiıieri söv lendLTurk seyirci- leri bu turkuleri hep bir ağız- dan boğurduler. Sahadaki Turk futbolcular, her şeye iti- ra/ edip ortalığı savaş me>- danına çevirdiler. Euro %'aaki en > u/ kı/artıcı kar- şılaşmaya Cit> Ground sah- neoldu. Hırvatıstan'ın ustün başansı ise tanışılma/dı.*" 'Tiirki>eçabuk boğuldu' Tımes gazetesı ıse Hırva- tıstan'ın ustun yeteneklen karşısında acız kalan Türkı- ye'nın ıtme, kakma, çelme takma gıbı butun kural dışı yollara başvurduğunu yaz- dı Haberde futbolculanmı- zın şıddetlı da\Tanışlannı Is- vıçrelı hakemın engelledığı belırtılırken. "Türkiye Bo- ğaz sulanndan çıkıp ulusla- rarası arenava çıktı. Ancak burada çabuk boğuldu. lri- bunlerdeki Türk se>irciler. maçın başlamasından kısa bir sure sonra takımlannı görerek bü>ük bir hayal kı- nklıgı \asadilar" denıldı "Şırnank Türkler' "\ lamic'in ayaklanTür- krve'vi mat etti" başlığı taşı- yan Guardıan gazetesıyse Cıty Ground'dakı 20 bın Turk'un 10 dakıkadan son- ra suspus olduğunu ve Tur- kıye'nın uluslararası sahne- dekı ılk coşkulannın kısa surduğunu belırttı Davullu zurnalı Turklenn en çok tep- kıyı hakeme gosterdıklen ıfade edılırken "Notting- ham'ın Ciry Ground Stadı ilk kez böyte bir ola>a sahne oldu. \ncak tribundekiler bilinçli sevirci değildi %e V- nıpa FutbolŞampiyonası'nı i/lemev ı hak etmış bir toplu- luk değildı.Vaptikian buj uk bir şımarıklıktr dendı 'NTaoviç'in darbesi Türkleri ezdP Daıly Maıl ısedahaolum- lu bir yaklaşımda bulundu \ e "TurklerKi başladıgj ma- çın sonunu getiremediler. VTaovic'in geç gelen darbesi Turkkri ezdT şeklınde yo- ruma yer verdı Taürtı fayda etmedT Daıly Star 'Hırvatlar Türkleri bitinü11 başlıkh ha~ bennde. "Türksevircilerinin patırtısı favda etmedi.Turk- lerin başanlı ovunculann- dan Ogun'un çabaian ise 10 dakikada bastınldı" den ı\dı Milli takım futbolcuları. Hırvatistan maçı sonrası sahayı iugün bir şekilde terk etti. (rotoğraf RbUTLR) A Grubu Takmta Ingfee tevıçre Hctoda Iskoçya 0 1 1 1 1 G 0 0 0 0 B 1 1 1 1 M 0 0 0 0 A 1 1 0 Y 1 1 0 0 p 1 1 1 1 B Grubu D Grubu NOTTINGHAM'DAN / Z\FER VRVPKIRL! Biraz sabır... Geliyoruz işte...Futbolun bir ukım oyunu oldu- ğu, ancak tek tek bırey lenn de sı- rası geldıgınde bir o kadar onem taşıdığının en büyuk kanıti olarak gostenlecek Türkıye-Hırvatıstan maçı Bır de futbolun adaletı ol- madığını Bır şeyı daha gostere- cek Önyargılar ya da kulaktan dolma bılgılerle. takımlar hakkında yo- rum yapmanın ne kadar yanlış ol- duğunu Maç oncesmdc v /-»tnnuiı ım"(f i bır tek yabancı gazctccı Turkı- ye'nın şansı olduğuna ınanmıyor. aksıne. Hırvatlann bu "yeni çocuk- lan" Mİıp supureceğınc bahse gı- nyorlardı Ama maç sonrası ıstatıs- tıkler, herşeyı ortay a koyuyor Bır goz atalım Topa sahıp oltna oranı Turkıye yuzde 52. Hırvatıstan yuzde 48 Korner atı^lan 5, 6 Ofsayta duş.me 4, 5 Fauller 18, 17 Tabıı kı futbol sadece rakamlar- dan ıbaret değıl, ama ortada bır de gorunen koy vardı Hırvatıstan ta- kımının oyuncularının yanında, "oynadıklan kulüpler" sutununa bır bakmak yetıyordu Hepsı. Avrupa'nın mılyonlarca dolarlık transfer haberlennın ko- nulanydı Ama karşılanndakı ta- kım da potansıyel Avrupalı bır ta- kımdı Potansiyel Avrupalı deme- yı daha uygun buluyoruz, çunku bundan 10 ya da 15 yıl sonrasının Turkıve takımmdan soz edıyoru/ MiUi takımın sağ kanat tnuncusu \rit, Hırvatistan maçında kendinden bekkncoi veremedı. Turkıye'de sporun ve futbolun cıd- dıye alınmaya başlandığı. Avru- pa'ya çağnlan futbolculanmızın "Ben annemi bzledim'" muhabbe- tı yapmayacağı, yabancı futbolcu- nun (aman sakın ha Ingılızlenn de- ğıl) ozel ya^antılannın ornek alın- dıgı gunlerden s.oz edıyoruz Çocuklara, 5-10 yaş, arası çocuk lara, kumlu arsalar değıl, adam gı- bı sahalar sunabıldığımu ve fut- bolcu olmayı "adam olamadı" de- nılmekten çıkardığımız gunlerden söz edıyoruz Rakamlar ortada, gelınen nokta ortada, başan ortada Hatalar her yerde her takımda olur Bunca se- nenın Ingıltere'sı nasıl dökuldu gorduk Turkıye'nın ne olduğunu ve ne olmadtğını ıse Hırvatteknıkdırek- tor kendı ağzı ıle söyledı basın top- lantısında "Hayret ettim.. Boyte bir takım beklemıvordum.. Mdığınıı/ galibk yet, işte bunun için daha değerti.7 1 Fenerbah(,e nın eskı teknık dı- rektoru lonıislav İ\iç de, maç >>on- rasında, H Olacak_Olacak_Ama bi- raz daha sabır lazım." dıyerek yıne dc kendı ulkesının daha ustun ol- duğunu savunuyor, ama zaten çok ıy ı tanıdığı Turk futbolculdnnın da haklarını venyordu Gensı ıse boştu Kaptırılan bır top ve yenen talıhsız bır gol AK pay'ın, yenı kurallar gereğı. orta sahada du!>ürmek ya da tutmak ıs- temedığı (en ıyısını yaptı) bır Hır- vatforvetı Yıtınlen 3 puan vebel- kı de yıtınlen umutlar Ama sadece bu defaya mahsus Turkıye, sadece FatihTerim'ın ağ- zından değıl, hemen herkesın ağ- zından ovgulen hak ettığı bır 90 dakıkanın ardından, tam ola- rak l4 Bizdevanz"demesebıle,"Biz de geliyoruz*' demıs.tır Kalemım belkı kırık, ama gonlum huzurlu Ulusa! takımı- mız yıllardır duşledığı bır sınavda duşunce ve oyun olarak taktıksel yonden çok başanlı ıdı Ama oyunun bıtımıne 5 da- kıka kalayedığı gol ıle Hırvatlara yenık duştu Terim, oynat- mamak uzenne oturttuğu taktığınde en az yenılmeden ay- nlacağımız bır taktıkle sahaya surduğu kadrosunun çok onemh bır dısıplınsızlık ve Alpay'ın nerede kart goruteceğı- nı unutması ve tereddudu sonucu en az gruptakı ıddıasını etkıleyen bır son ıle yıkıldı Adına uzgunum Kazandığımız korner atışında karşı atak yeme onlemını unutan bır onem- lı dıkkatsızlık dışında oyunun ılk 20 dakıkasında kendını lyı- ce zorlayan ve golu arayan futbolculanmız karşısında akıl- lı bır savunma ve kurnaz bıçımde bızı yoran Hırvatlar, kısa bır bocalama sonucu ıkıncı yanda dengelı oynama, top ıle buluşma ve oyunun kontrolunu elınde tuttuğumuz sure sa- hadan sılındıler Rüştü'nun kurtardığı hatalı bır gen pas so- nucu muhteşem pozısyon dışında, bır kafa vuruşu Hırva- tıstan'ı oyun olarak kurtaramaz Ama futbolda hatayı yapa- na af tanımayan adıl sıstem, bızım tarıhımıze geçen bır acı son yaşatırken, Portekız ve Danımarka karşılaşmalannda galıbıyet şartını getınyordu Duygusal degılım takımımızın başansı futbolun beşığınde somutlaşmıştır Avrupalı bızı ve futbolumuzu kabul etmek durumundadır Şımdı gozler ya- pacağımız ıkı onemh karşılaşmada olacaktır Çok dıkkatlı bı- çımde urkmeden bu karşılaşmalardan puan çıkarmamız gerekecek Alpay kırmızı kartı gorecek hamleyı yapmalı ve golu onlemelıydı ancak 1yı motıve olduğu oyunda kotu ha- reketlere karşı kendını oylesıne kılıtlemıştı kı bu nıyetmden adeta vıtes degıştırır gıbı vazgeçtı Bunu hepımız gorduk Şımdı Saffet, Hami, Tayfun ve Oğuz'lu bır kadro ıle gole, sonra da puana şartlanmamız gerektyor Hakan atakta çok yalnız kaldı Anf çok çalıştı ve forvette Hakan a gereklı des- teğı orta alana yakın olmak zorunda olduğundan vereme- dı Uzulmeyelım çunku ulusal takımımız bırçok takımdan daha cıddı ve başanlı bır anlayışın temsılcısı ıdı Bızım grup dışındakı takımlann ıçınde Almanya klas ve rahat bır goruntu verdı Çefc'ler turnuvanın en guçsuz ıkı ta- kımından bırısı ıdı Dığen ınatçı ama savunma futbolunda savaşçı olan iskoçya ıdı Hollanda sayısız goller kaçırdı Bunda takımın genç futbolculannın da rolu buyuktu Isvıç- re ıse Kubılay ıle guzeldı dersek pek yanlış konuşmayız Ba- zı arkadaşlar Kubılay ın başanlı goruntusunden nedense ra- hatsızlık duydular Oysa bızım ulkemızde tyı olana karşı du- yulan kıskançlık ve onlan anlamama sonucu kaçırttığımız adeta kovduğumuz Kubılay'ı yurekten alkışlamamak ayıp- tır Çunku o bıze net bır derş vermektedır Fransa, Romanya 'yı yenöı Bu karşılaşmada Romanya ryı ıdı Ama Fransa gerçekten çok tyı ve goze hoş bır takım goruntusu verdı Turnuvada ıddıalı Bulganstan.lspanya karşısında oynadı ve lyı mucadele verdı, grupta surpnz ya- pabdır Italya-Rusya karşılaşması oynanan en kotu futbol ı- dı dıyebılınz ikı takım da kısır ve sıkıntılı bır oyun anlayışı sergıledıler Ama yıne halya fırsatlan değertendırdı ve uç puanı kaptı Portekız-Danımarka karşılaşması berabere bı- terken kalecmın bır takım ıçın ne kadar onemlı olduğunu Şmaykıl bıze gosterdı CMağanustu çabukluğu ve refleks- len sonucu Danımarka puanı kaptı Ne var kı Portekız mu- kemmel futbol oynuyor Ben ulusal takımımızın bu karşılaş- mada oynayacağı futbolun çok onem taşıdığını ve Avru- pa'ya gerçek gucunu gostereceğını duşunuyorum Ingıltere'ye gelınce hıç de lyı değıller Hep aynı tempo, ay- nı klasık Çabuk ve ayağa oynayan takımlar karşısında bo- calıyortar Tek avantajlan forvetlenndekı etkılı oyunculan ve turnuvanın ingıltere de oluşu Avrupa Şampıyonası bızım ıçın geçmışte hayaldı, bugun gerçek oldu ve bız lyı olduğu- muzu Avrupa'ya gosterdık Yenıldık ama Inonu'nun dedığı gıbı "Heryenılgım bır zafenmdır" duşuncesı ıle kazandık- lanmızı unutmayalım Yenılıklenn en onemlısı hakemlenn sen halınde başarısıdır Şu ana kadar bunu gormekteyız ve bu san, kırmızı kartlann faır play a karşm futbolda etkılı zorunluluk olduğunun bır kez daha kanıtlanmasıdır. VtOUtPE den Hırvatlann büyük soygımu P\RİS - Fransa'nın unlu spor ga?ete!>ı L'Equıpe Hır- vatıstan - Turkıye maçına ayırdığı yanm bayfalık yazı- sına man^etten "Hırvaüann Sojgunu" ba^hgını attı Ga- zetenın genelde Hırvatlan sert bıçımde eleijtırmebine karşılık Turk mıllı takımının zayıf noktalannı daha esnek bır lülupla dıle getırdığı dık- kat çektı L'Equıpe ın vazar lanndan Jcan Isaartel, kale- me aldıgı maç yazısında ^oy- lededı "Türklerbeyecanlan- dıncı bir ovun scrgiledi. fakat tam ve belırgın bırfirsat\ara- tamadı kendisıne. Hırvatlar °keçı gıbı o>nadıvsa da bir- Yıldız flıtbolcu, dün kamptaki odasından dışan çıkmadı Alpay lnuıabıııa girdiNOTTINGH VM (Cnmburivet) - Avrupa Şampıvonasf ndakı ılk maçımızın ardından en çok konuşulan ısım Alpav dun mıllı takımın kamp yaptıgı tesıslerde odasından dışanya adım atmadı Gazetecılerın basın toplantisi yapmai>ı ıçın ıstekte bulunduğu Alpav sadece lzmırdekı annes.ı\k teletbnda goruştu Tesıs- lerde gazetecılenn ısrarlanna dayanamayan Al- pay, telefonda ılgınç sozler söyleyerek ruh ha- lım bellı ettı Şoktaolduğunu belırten genç fut- bolcu, "Durumum çok kotu. Şu anda Turkı- >«'ve dönmevi bile düşüamuvorum. tngılte- re'nin en kotü takunında ovnanm. ama \ıne de Turkive've dönmem. Suçluyu çoktan bul- muşlar. Jdam sehpasuıı kurmuşlar bile" dedı Daha sonra FanhTenm ın moral verdıgı \1- pay ın sabahkı sok halınden kurtuldugu goz- lendı Alpay sozlennı ı>ovle surdurdu "Onüm- dcikişık vardı. Hırvatovuncuvu \a düs.urccck- üm ya da ondan once kale> ı doldurup topu p- karma\açalışacaktım.\laçın sonlamdı wçok yorulmuştum. Fada düşunemeden kale\e vo- nddım. ama ülmadı. Her şe\e rağnıetı bı/ ar- kadaşlanmla hem Portekiz'i.hem de Danimar- ka'yı yeneceğimıze soz v^nyoruz. Kn azıııdan ben kendı adıma soz veriyorum. Çevrek fınale mutlakaçıkacağız." Futboicular da dun ak^am vapılan antrenmanda Fatıh Tenm'e ıkı maçı da kazanma sozu \erdıler Alpay, en centûmen futbolcu Ote \andan Hırvat oyuncuyu duşurmemek le Turk basımnın sıtemıne uğravan AJpav ılk maçlar sonunda turnuvanın en centılmen fut- bolcusu seçıldı Faır Play K.omıtehi takımın goiu yemeM uğrunaAlpay'ın buyukcentılmen- lık yaptığını belıntı Terim: Kadroda vanhş yapmadım Bu arada Tenm, duzenledığı basın toplan- tısında, futbolculannın morallennın Portekız maçına dek en ust dûzeye gelmesıne çalı^aca- ğını ıfade ederek şunlan sovledı "K»bettiği- mız için çok uzgünûz. Ancak 2 maçımız daha \ar. Çeyrek nnalşansımı/suruyor. Sahayasur- duğum II "de \etaktıkanlavışında hata vapma- dık.V ıldtdar topluluğu Hırvanstan futbolcula- nnın hepsi için önkm alamazdım.."" Hazırlık maçmda Hollanda'yı 81-59 yendi Basketçüer fark attı Türkiye: 81 Hollanda: 59 SALO1V. Abdı Ipekçı H AKEMLER: \ec ıp Kapanlı (6) Fatıh Dala\ (f>) TÜRKİYE: Zaza (5)9, Serdar (5)4, Orhun (6)7, Volkan (5)8, Gokhan (5)2, Murat Konuk (6)9, Murat Evlıvaoğlu (6)10, Nedım (5)6.Asım (6)10. Haluk (5)2, Ufuk (7)14 HOLLANDA: Kneger (5)4 Fa\d- her(6)22 VanRıj(6)6 GertTrıem (5)6. Van Tees (4)4 Esasaı (4)2 Elson (4)6 Van lerl (6)9 İLKYARI 45-28 Turkne ASLI DURL 30 A\rupa Basketbol Şampıyonasfna hazırla- nan A Mıllı Basketbol Takımımız dun Hollanda ıle yaptığı hazırlık maçını 81-59 kazandı Bu karşılaşmada Orhun, Murat, Ufuk gıbı tec- rubelı oyunculanmızın yanı sıra Asım, Nedim,Za- za gıbı genç oyunculanmızın formda oluşu sev ın- dıncıydı Coach Ercüment Sunter. tum oyunculanmızı bu karşılaşmada denerken maçın başlarında farkı ya- kalayan mılhlenmız, daha sonra kendını fazla sık- madı Ve maç antrenman havasında da bıttı Mıllılenmız, yann tspanya ıle bır hazırlık maçı yapmak uzere bu sabah Italya'ya gıdecek Ote yandan umıt mıllıler. bugun saat 18 00'de Hollanda ıle Abdı Ipekçı Spor Salonu'nda ozel bır maç yapacak Mustafa Uerdingen'i kurtardı Spor Servisi - Mustafa Doğan L'erdıngen'ı kur- tardı 20 yaşındakı Musta- fa Doğan 2 3 mılvon mar- ka Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sev ınç çığlıklan atarken, eskı ta- kımı KFC Uerdıngen tek- nık direktörû Hans Llrich Thomalegelecek plan-lan- nı değıştırmek zorunda kaldı Doğan"ınl9<Wyılt- na kadar anlaşması altında bulunduğu Uerdıngen'ın yonetıciM Edgar Geenen Ktanbul da ımzaladığı an- laşma sonunda yaptığı açıklamada, transfer ıçın gereklı parayı tek futbol- cudan çıkardıklan ıçın mutluolduklannı söyledı kaç ke/ Ru^tu'nün dikkatini dagıtabılecck duruma girdi- ler.Zaten bunu kaçınnadılar: tıyunun bitmesine 5 dakika kala\ laovıç.Asanovıc'inya- rattığıbır fırsattan \ararlana- rak haftanın so> gununu ger- cekkstirdi." Gazete, golden sonra Hır- \atlann rahatladığını belırte- rek "Bu haksız bir sey, fakat böyle işte" dedı Yaptığı de gerlendırmede. L'Equıpe. Hırvatıstan'a 57 5, Turkı- ye ye de 68 puan verdı Ote yandan LEqu\pe, maçın bır analızını yaparken "Ser- gen'in keşfedikUğûıi'' ıfade et- tı Aynca Turk defansının "•sağlam" bıçımınde nıte- lendığı yazıda. Turkıye'nın 2 lıg takımlanndan Kara- bukHe oynayan Vedat'ın Boksic'e kaı>ı bır "kahra- manlık maçı" gerçekleştır- dığı goruşune yer \enldı Bunun vanı sıra orta sahada Tohınay - Tugay - Abdullah uçlusunun çok kılomctre kat ettığını ancak "EniyisiSer- gen'di" dıye belırten gazete "ilk 20 dakika süresince. Turklenn. I lırvatlann başj- nı döndurduğunu" de kay- dettı Gazete, klas bır hare- ketle Hınatlann parlama- dıklan bır maçı "büyükşans eseri" kazandıklannı vurgu- ladı LEquıpe.Turklennha- vadan gelen toplarda zorluk çektığını \e markajda zayıf kaldığını behrttıkten sonra "Hınan'stan 3 puan almış ol- makla kendisini mutlu saya- bdir" dedı TENİS KULtS / IŞIK ÜSTÜ^ HABITAT'tan Sporcu Çıkmadı... Geçen haftakı yazımızda TED bayan takımının yuzde doksan do- kuz bır olasılıkla bır kere daha Tur- kıye lıg şampıyonu olacağını yaz- mıştık Sonuç bızı yanılttı "Yuzde yuz" dememız gerekıyormuş An- cak tenısçıler arasında bu yuzde bır her zaman geçerlıdır "Ola kı bır deprem meydana gelır " turun- den bır espn yapılır TED'ın bayanları spor tarıhının tenıs sayfasına durmadan rekor yazacağa benzıyorlar Buplay-off'- ta da butun maçlarını "5-0" kazan- dılar Butun play-off boyunca da kay- bettıklen bır tek set Gülberk Gul- tekin, tpek Şenoğlu, Seden Oz- lü, Stella Pencıu, Selın Tetıkbaş (Nassi) ve onlann ardındakı genç- ler Deniz Emre, Nazlı Gençsoy... bu lıge bırkaç numara buyuk gelı- yor Yaş ortalamasının 19-20 cıva- rında oluşu gelecek yılların da par- sellendığını gostenyor • • • Şu; kımsenın ne olduğunu anla- madığı ve de anlamaya çalışmadı- ğı HABITAT'ın spor yonunden de fos çıkışı, buyuk umıtlerle duzenle- nen HABITAT Tenıs Turnuvası ıçın hayal kırıklığı oldu "On bınlerce dunyalı Istanbul'a gelıyor" den- mtştı Eh, bundan lyı firsat mı olur- du Medenıyet olçusu olan tenıs genelde orta yaşta butun dunyada çok yaygındı Bu ınsanlar raketsız bır yere gıtmezdı Demek kı çok sa- yıda veteran HABITAT Turnuva- sı'na katılacak ve Yeşılyurt Tenıs Kulubu'nde tam bır uluslararası şenlık yaşanacaktı Ama, evdekı hesap bır kere da- ha çarşıya uymadı Istanbul'a spor- cu değıl, protestocu tıpler geldı Spor alanları yenne, ucuz kahra- manlıkla, ana caddelerde gosten- len tercıh edenler çoğunluktaydı. Kısacası yazık oldu HABITAT Tur- nuvası'na ••• Mersın, Adana, Antalya, Izmır Satellıte Turnuvası devam edıyor Bu uluslararası etkınlık, genç Turk tenısçılerı ıçın bulunmaz bır firsat Ancak, bır ay şehır şehır, kort kort dolaşmayı bır yuk gıbı gorenler de var Kendı ulkesınde bu olanaktan yararlanmakta nazlananlar, yurtdı- şında nasıl turnuva kovalar^ İşte bızım sporcu sorunumuz bu nok- tada başlıyor Yeteneğe ılave edıle- cek çalışma ve fedakârlık progra- mı bunyemıze bır turlu uymuyor Oyle olunca da başanya hep uzak- tan hasretle bakıyoruz Sutopu takımı gidiyor • A^KARA (A.\) - Uluslararası Moskova Sutopu Turnuvası'na katılacak mıllı takım, bugun Rusya'ya gıdıyor Alı Özden Uçansu başkanhğında Moskova'ya gıdecek kafilede, yönetıcı Ömer Boslu, antrenorler Vasıl Tomov, tsmaıl Delemen ve $u sporcularbulunuyor Anıl Karaca. Onur Gülsoy, Banş Valkın Enıs Kalpak, Caner Erdoğdu, Fatıh Pehlıvanlıoğlu, Yasın Durmuş, MıchaelTaylan. Burçak Pekın, Serkan Fırat. EmreTuranlı Frkan Turkkan. Mehmet Ayan Beşiktaş'ta gençlik aşısı • ISTANBL'L(AA)- Basketbol Şube sorumluluğuna Abdullah Ataman'ı getırdıkten sonra atağa kalkan Besıktaş, basketbol takımını gençleştınyor Ahmet ve Husnu di!>ındakı tum oyunculannı satacak olan Sıyah-Beyazlılar, genç takımdan Onur, Nedım, Mustafa ve Ahmet'ı (A) takım kadrosuna alacaklar Almanya'dan tesis desteği : • ŞANLllRFA (Cumhunyet)- Almanya nın. aralannda Şdnlıurta'nm da bulunduğu 26 ılde spor tesısı yapılması ıçın 250 mılyon mark yardım yapacağı açıklandı Şanlıurfa ValiM Şahabettın Harput, Tıcaret ve Sanayı Odasfnda duzenledığı toplantıda yaptığı konuşmada, Atman hukumetının Turkıye'de 26 ılde sportesıslen kurmak ıçın 250 mılyon mark yardım yapacağını belırterek tesısler ıçın Şanlıurfa, Dıyarbakır Van ve Erzurum'un pılot ıller olarak belırlendığını söyledı Dardaıtere Bosnalı forvet ÇANAKKALE (Cumhuriyet) - Turkıye Bınncı Futbol Lıgı nın yenı takımı (.anakkale Dardanelspor, Bosna Hersek mıllı takımının forvet oyuncusu Damır Nadzakovıç'ı renklerıne bdğladı Nadzakovıç'le bırlıkte Fenerbahçelı Serkan da dün attığı ımzayla Çanakkale Dardanelsporlu oldu Kıılüp Başkanı Nıyazi Önen. ıyı bır kadro oluşturduklannı belırterek, "önümüzdekı yıl bınncı lıge renk getıreceğız" dedı YeşHyurfta lce Tea Turnuvası • Spor Sen isi - Yeşılyurt Kulübu tarafından yapılan futbol turnuvası tam bır şölene donuştü ve eskı mıllı futbolculardan Cuneyt, Lgur, B Yusuf B Metın, Muhammet, Mufıt. Tuncay ve Nurettm'ın de katıldıklan şohretler maçı ve Zeynep'ın muzık zıyafetı ıle son buldu Turnuvayı Kurdoğlu kazandı Altılı 10 milyon verdi • Spor Servisi- At yanş- lannda altılı ganyan, 3 - 3 - 3- 4 - 2 8 - 1 0 kombınesını bılenler, 10 079 lOOlıra kazandılar 1. KOŞU:F Doy Doy (1), P \\ Nazıma (5), PP Ur- faşahını (4). S Batucan (6) 2. KOŞL: F Çaldıran 5 (5), P Itır (8), PP MID€ 10(1) S Anfe(7) 3. K O Ş t : F Yunlücem (5), P Kuçukmatra 1 (8)ı PP Ayşe 18 (6). S Çete- bey (1) 4. KOŞU: F Şehrıban \ (5), P Arapkızı 7 (1), PP; Rışa(3), S Cıcım(4) 5. KOŞU: F Muratcan İ (9), P Tuncal (12), PP. Orhun 1 (4), S Safya(lO). 6. KOŞU: F Yobo (2), f* Nurzuhal (1), PP Tuluy- hanım(9), S Bamka(3) 7. KOŞU: F Nazıre 1 (9), P Gulbahar 5 (17), PP. Çayırhısar (7), S Sangül 3 (16), SS Orhan 1 (15) 8. KOŞU: F Vıdarhan (7), P Sefıre (5), PP Pnnce Lıne(9) S Plevne 2 (8) Günun Ikilisı: 1 Koşu 1'5 Tabela Bahıs: 9 17 7 16 15 ALTILI GANYAN 5 5 8 6 9 2 1 9 3 4 6 9 7 17 7 16 15 2 11 6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle