27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yapar!" 71.Y1.SAYI26817/ Cumhuriyef < ı300-500 milyon /pnpeşinatla ev r Tüm şıMıelerijrtz ve yurtdıjı temsılcılıklerımız • ^ stltf için hızmetinizdedır. EMLAK BANKASI 11 (KDViçinde) KURUCUSU: YIMIS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI:flUDfeNMİ (7945-1997; 13MZftUW1M6 BUGÜN CUMHURİYET'LE • ÇİN Karaoke ve taiji salgını • Arku Sayfada • TİYATRO Sanatçı Tolga Aşkıner öldü • 15. Sayfada İLHAN SELÇUK • TURİSTİK TESİSLER KAPIŞ KAPIŞ 'Semah güneşe çıktı' • 6. Sayfat^^^k V BORSA ûDOn 68.027.64 öncekı 67.437.28 DOLAR ûDün 79.450 Öncekı 79.200 MARK ûDun 51.750 Öncekı 51.650 ALT1N ûDun 985.000 Öncekı 983.500 Kara para turizmde aklanıyor • 9. Sayfada ABD, Kürt gruplan ile Saddam arasında diyaloğa karşı çıkıyor Çekiç Güç'te kavga Hükümet, asker gonderme yetkisi isteminden vazgeçti Meclis'te BAB gerginliği• Hükümetin, Türkiye'nın "tam üye" olarak kabul edilmediği "AB'nin savunma kolu" olarak adlandınlan BAB ile operasyonel alanda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla TSK askerlerinin yurtdışındaki askeri tatbikatlara katılmasını sağlamak ve bu tatbikatlara ev sahipliği yapmak üzere hükümete yetki verilmesi istemi TBMM'de tepkilere neden oldu. • DSP grubu, hükümetin, Meclis'e getiremediği hatalı bir anlaşmaya dayanarak yetki istediğini belirtti. RP grubunun da karşı çıktığı yetki istemi, ANAP ve DYP ile CHP'den de bazı millervekillerinin tepkileri üzerine hükümet tarafından geri çekildi. • 10. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin, Türkiye'nin "tam üje" olarak kabul edilmediği Batı Avrupa Bırliği'nın (BAB) operâsyonlanna Türk askerlerinı de göndermek için yet- ki istemesı, TBMM'de tartışmaya neden oldu. Hükümet tezke- resine karşı çıkan DSP'nin Grup Başkanvekılı Mümtaz Soysal, hükümetin. "janlış bir diplomasinin sonucu Türkiye'nin çıkar- lanna aykın oiarak kabul ettiği ve TBMM'je getiremediğT an- laşmaya dayanarak yetki istediğini bıldırdı. RP grubunun da karşı çıktığı yetki ıstemine ilişkin tezkere, ANAP ve DYP ile CHP'den de bazı milletvekillerinin tepkileri üzerine hükümet ta- rafından gen çekildi. TBMM Genei Kurulu, Türkiye'nin "or- M ArkasıStL 6, Sü. 3'te • Incirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün görev süresiyle ilgili TBMM görüşmeleri yaklaşırken, Türkiye ve ABD arasında, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile Kuzey Irak Kürt gruplannın uzlaştınlması konusunda ciddi görüş aynlığı çıktı. • Türkiye ve ABD, Çekiç Güç'ün görevinin yeniden tanımlanmasına ilişkin olarak yayımlanması öngörülen niyet deklarasyonunun içeriği konusunda anlaşmazlığa düştüler. ABD, Saddam'ı "cesaretlendirebilecek" ifadeler konusunda itirazlarda bulundu. • ABD, Türkiye'nin PKK'ye yardım kanallarını açmasından rahatsızlık duyduğu Çekiç Güç'ün kara unsurunu oluşturan Zaho'daki Askeri Koordinasyon Merkezi'nin Silopi'ye taşınmasına şiddetle karşı çıkıyor. • ıo. Sayfada OYŞ'YE DOĞRUÖğrenci Yerleştirme ve Seçme Sınavı *na az bir süre kaldı ÖYSadaylan; ÖYSpuanları nasıl hesaplamr? Bupu- anların hesaplanmasında uygulanacak katsayılar ne- lerdir? Sonradan pişman olmamak için tercih listeni- zi nasıl yapmahsınız? Yükseköğrenim programlanna yerleştirme nasıl yapılır? Yüzdelik sıra ne demektir? Taban puan ne demektir? En çok ilgilenilen bölümle- rin taban puanları kaçtır? Tüm bu soruların yanıtları Çağdaş Dershane 'nin gazetemiz için hazırladığı "ÖSYS'96 Taban Puanlar ve Tercihler Rehberi'nde. Rehber, pazar gününden itibaren Cumhuriyet 'te. DYP-RP pazarbğı başbakanhkta tıkandı Bakanlıklarda anlaşmaya varıldı DYP ve Refah Partili üst düzey yöneticilerin hükümet kurmak için sürdürdükleri görüşmelerin başbakanhkta tıkandığı bildirildi. Taraflann, bakanlıklann adil bir şekilde dağıtılması konusunda anlaşmaya vardıklan belirtildi. DYP'lilerin, 'ilk 6 ay başbakanlık bizde olsun' istegi RP'li yöneticiler tarafından reddedildi. RP lideri Necmettin Erbakan'ın, yann bir araya geleceği DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e donanımlı başbakan yardımcılığı önereceği öğrenildi. • 4. Sayfada Erbakan'a Yilmaz taktiği çiiier, RP ile koalisyon kurma yolunda grubunu büyük ölçüde ikna ettikten sonra başbakanlığı alabilmek için strateji arayışına girdi. Çiller, ANAP lideri Mesut Yılmaz'm RP ile koalisyon görüşmelerinde izlediği politikayı uygulayarak dönüşümlü başbakanlık önerisini gündeme getirip, RP ile kurulacak 1 yıllık seçim hükümetinde ilk 6 aylık dönemde başbakanlıga geçmeyi planlıyor. RP ve DYP kurmaylan arasında yürütülen gizli temaslarda "ilke anlaşmasına varıldığı" bildirildi. • 4. Sayfada DSP de Erbakan'ı reddettl Refah Pamsı Genei Başkanı Necmettin Erbakan'a, ANAP lideri Mesut Yılmaz ve CHP lideri Deniz BaykaFdan sonra DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de ret yanıtı verdi. Ecevit görüşmede Erbakan'a RP'nin laik-demokratik rejim açısından yarattığı kaygılan aktardığını bildirdi. Erbakan da Ecevit'ten "Biz muhalefette kalmak istiyoruz" yanıtını aldıgını söyledi. Erbakan, Çiller'le yapacağı görüşmeden sonra hükümetin çatısının oluşacağını öne sürdü. • 5. Sayfada DSP'de Ecevfte İSyan DSP grup toplantısinda bazı milletvekilleri ilk kez Ecevit'e karşı seslerini yükseltirken, "ANAYOL'a çekimser destek aleyhimize oldu" dediler. Ecevit, yeni bir ANAYOL hükümetine destek vermeleri için üç koşullan olduğunu söyledi. 1- OrtakJar arasındaki olası uyumsuzluklan çözebilecek bir ortaklık konseyi kurulması. 2- Ekonomik ve Sosyal Konsey'in süratle işlerliğe kavuşturulması. 3- DSP'nin seçimlerle ilgili altyapı eksikliklerini gidermek için öne süreceği isteklerin kabul edilmesi. • 4. Sayfada Ordu suikast çetesi • Pozantı'da polisle girdiği silahlı çatışma sonunda yakalanan Söylemezler çetesinin bir üyesinin astsubay emeklisi olduğu ortaya çıktı. Çatışmada ele geçen otomobilde bir birliğe yetecek kadar cephane bulundu. Yurt Haberieri Servisi - Ada- na' nın Pozantı ilçesinde, önce- ki gece polisle çatışmaya giren Mehmet Sena Söylemez, Fevzi Şahin, Mehmet Faysal Söylemez ve Can Köksal ile ilgili soruş- turma sürdürülüyor. Ülkücü mafya olarak adlandınlan kişile- rin Mersin'de, cep telefonuyla kumanda edecekleri ve MOS- SAD'ın bir eyleminde de uygu- lanan yöntemle, Ş. Urfa'nın en büyük aşiretlerinden olan 'Bu- caklar'dan iki kişiyi öldürmeyi planladıklan öğrenildi. Söyle- mezler'in polislikten atılma kar- deşleri Mustafa Söylemez de dün Ankara'da silahlı çatışma sonucu yakalandı. Komiserlikten atılan ve çeşit- M Arkası Sa. 6, Sü. 3te CHP'DEN SORU ÖNERGESt 'Dağıtım tekeline öııleııı ahnmalı' Konuk liderter. arveden sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demird'in yemeğine kaüldılar. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • * Iiderler IstanbuFda buluştuFidel Castro da geliyor HABITAT Konferansı çerçevesinde yaklaşık 30 devlet ve hükümet başkanırun katıldıeı Iiderler zirvesi dün başladı. Küba lideri Fidel Castro nun da sürpriz bir şekilde HABITATII Konferansı'na katılmayı kararlaştırdığı ve bugün Istanbul'da olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel konferansta yaptığı konuşmada, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve herkese yeterli konut sağlanması için siyasi kararhlığın şart olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'ndan yemek Demirel, konferans nedeniyle Istanbul'da bulunan BM Genel Sekreteri Gali ve konuk ülkelerin liderlerine Dolmabahçe Sarayı'nda dün akşam yemek verdi. Demirel, burada yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin asıl rolünün zirveden sonra ortaya çıkacağmı belirterek "Sözlerimizi fıillere dönüştürmek artık bize bağlıdır" dedi. Yemeğe konuk liderlerin yanı sıra Başbakan Yılmaz, Bışişleri Bakanı Gönensay da katıldı. • 3. Sayfada • CHP Milletvekili Mahmut Işık, oluşturulan dağıtım tekeli ile birlikte tirajı az olan gazetelerin kapanma noktasına geleceğini vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Sıvas Milletvekili Mahmut Işık, Doğan Gru- bu'nun sahibi Aydıh Doğan ile Sabah gazetesi sahibi Dinç Bü- gin'ın ortakhğıyla kurulan Bir- Yay Şırketi'nin dağıtım tekeli oluşturduğuna dikkat çekerek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yaum Erez'in yanıtiaması istemiyle bir soru önergesi verdi. CHP Sıvas Milletvekili Işık, Sanayi ve Ticaret Bakanı E- rez'in yazılı olarak yanıtiaması istemiyle dün TBMM Başkanlı- ğı'na verdiği soru önergesinde, dağıtım tekellerinin tirajı küçük olan gazete ve dergileri ka- panma noktasına getireceğini vurguladı. Uygularnanın Reka- bet Yasası'na aykırl olup olma- dığı sorulan önetgpie, Erez'in Rekabet Kurulu oluşturmamak ve Rekabet Yasası'na göre ko- runması gereken az sermayeli dergi ile gazetelerin mağdur ol- malanna neden olmakla suç iş- leyip işlemediği sorusuna da • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Ne demeK, *PâSin^cb ûttleteleri da5ıtan da Çiryaran Sonra, Sonra t l bölûnmez b t l Cumhuriyet 50 bin lira Ekonomide yaşanan olum- suzluklardan kaynaklanan enflasyon ve dolar değerine bağlı ana girdilerimizdeki ar- tışlar. fiyatımızın 50 bin lira- yayükseltilmesini zorunlu kıl- dı. Maliyet artışlarım tümüyle okurlarımıza yansıtmama il- kemizi uygulamadaki gelene- ğimizi sürdürmek amacıyla çok satışlı gazetelerin 14 Ni- san 1996 günü fıyatlarım 45 bin lira olarak belirlemelerine karşın zamyapmayı düşünme- miştik. Avnı gazetelerin 1 Haziran 1996 'dafıyatlarım 50 bin lira- ya çıkarmaları sırasında da 40 bin lirada kalmayı yeğlemiş- tik. Bütünü kendi holdingleh ve TV kanalları ile kupon alış- kanlığımn desteğindeh buga- zetelere karşın bağımsızlığını koruma.fikir gazetesi olma ve salt gazetecilikyapma ilkemiz, bizi de fıyatlanmızı arttırma zorunluluğu ile karşı karşıya • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Memur Maaşlaru.. Bir ülkenin ekonomisinde- ki gidişiyansıtan göstergeler- den biri de, para biriminin seyridir. Türk Lirası 'na sıfır dayan- tnıyor. Bir milyon liralık banknot- ların ardından piyasaya 2.5 milyonluk banknotların sü- rülmesi beklenirken, Merkez Bankası bu rakamı 5 milyon liraya çıkarmayı planlıyor. Henüz piyasaya çıkmamış banknotlan da eskûtik. Gidiş gösteriyor ki, liradan sıfır atmak da çözüm olntaya- cak. Atılan sıfırlar, tez zaman- da geri dönecek. Paranın değeri baş döndü- rücü bir hrja düşerken, çalı- şanlar da deyimyerindeysebu düsüşün "altında kahyor ". Gündemde, memura yapı- lacak temmuz zammı var. Maliye Bakanlığt bürokrat- ları, yüzde 20 ile 30 arasında değişen oranlarda :,am haztr- lıkları yapıyorlar. Başbakan Mesut Yılmaz'm bu oranın "biraz dahayukarı" çekilme- sini istediği vurgulanıyor, a- ma memurun durumu, "bi- raz "la düzelecek gibi görün- müyor. Önceki yılları biryana ko- yalım, sadece 1996 'nın ilk beş ayında tüketicifiyatlarındaki artışyüzde 33.3. Temmuz zammı, en iyimser durumda bile ancak bu "reel kaybı" karşdamaya yetiyor. Rant geliıieri ise çalışanla- nn ücret ve maaşlanndaki ar- • • • m Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Memur maasları Yılmaz, ek zam için talimat verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Ydmaz'ın, Maliye Bakanlığı'na, memur maaşlanna temmuz ayında yüzde 30 oranının üze- rindezam verilmesi için çahşma yapılması talima- tı verdiği öğrenildi. Maliye Bakanlığı yetkilileri, bütçe ödenekleri doğrultusunda maaşlara ancak yüzde 20 oranmda zam yapılabıleceğını, bu ora- nın üzerinde venlecek her yüzde 10 düzeyındekı artış için 100 trilyon liraya gereksinım duyulaca- ğını belırttiler. Yeni bir hükümet kurulması aşama- sında geçicı olarak görevde olan Başbakan Yıl- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Pompa fiyatlan belirlendi Akaryakıta yüzde 5 oranmda zam ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Akarya- kıt ürünleri rafineri çıkış fiyatlanna, dün gece- den geçerli olmak üzere yüzde 5 oranmda zam yapıldı. Petrol ürünlerinin rafineri çıkış fiyat- lanna yapılan zamdan sonra akaryakıt pompa fiyatlan da belirlendi. Akaryakıt pompa fiyat- lan akaryakıt türüne göre Ankara'da yüzde 5.55 ile yüzde 5.61, tstanbut'da yüzde 5.46 ile yüz- de 5.49, Izmir'de ise yüzde 5.47 ile yüzde 5.50 oranmda arttınldı. Kalorifer yakıtı ve 6 numa- ralı fueloil fiyatlanna ise zam yapılmadı. • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY PoHsokrasi... Izmir Buca'da annesi Hüh/a Yakan'ı öldüren 11 yaşın- daki S.Y.'ye gazeteci soruyor: - Büyüyünce ne olmak isterdin? ; -4 . "Polis..." vr : - Neden? ~ -' C .'- - - "Sevmediğim bazı kişJler var. Ontan öldürûrdûm. Hap- se de girmezdim..." Emniyet kurumu, bu "izlenim" üzerinde deriin deriin dü- şünmeli... Devletin kurumlarıyla ilgili yazı yazarken ayn bir özen • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle