26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI tstanbul PB 26 Sınop PB 27 Edme PB 30 Samsun PB 25 Çanakkale PB 28 Trabzon PB 25 Kocaelı PB 27 Gıresun PB 25 tzmır 33 Ankara PB 27 Manısa _A 34 Konya 29 Aydın A 32 Eskışehır PB 29 Denızlı 35 Sıvas Zonguldak PB 22 Antalya 27 35 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A A A A A A A 3b 31 32 35 31 32 19 24 PB 22 Yurdun kuzey ke- amlerı parçalı bu- lırtlu dığeryerteraz bulutlu ve sıcak geçecek Hava sı- caklığı ıç ve doğu kesımlerde bıraz artacak Batıdade- ğışmeyecek Ruz gâr kuzey ve batı yonlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek Londra Pans Roma Beriın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel HB B Y B PB PB Y B 23 28 29 23 23 33 26 25 Budapeşte Y 31 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn PB PB Y Y Y Y Y B 32 34 21 22 25 30 24 26 24 Şam 33 0Açık P a r l ? a J l b u l u t l u Bulutlu ^ Çok bulutlu Yağmurtu c f ~ V ~ v >Karlı G U N D E M MUSTAFA B4LB4Y • Baştarafi 1. Sayfada gostermeye çalışırım Çunku, aslında olumsuz olan o kurum değıl kurumun kullanılış bıçımıdır Bır kalemı ele alalım Bır çocuk kalemı alır, koltuktan elbıseye kadar her şeyın uzenne çızerse, kalem "zararlı" bır nesne Mektup yazmak ıçın ıse kalem kaçınılmaz Mıllı Eğıtım Bakanlığı Kım Mıllı Eğıtım Bakanlığı kaldınlsın, okullar kapa- tılsın dıyebılır^ Olumsuz gıden bır şey varsa, suç kurumda değıl başındakılerde Polıs kurumu da oyle Hangı duşunce ıktıdarda olursa olsun, toplumsal banşı sağlaması ıçın bır polıs orgutu oluşturacaktır Bu uzun peşrevın ardından gelelım polısımızjn bu- gunku kullanılış bıçımıne Durum, bazı polıslenn şıddet eğılımlı olması, olay sırasındakı gergınlık nedenıyle kendısme hâkım ola- maması gıbı gerekçelerie geçıştırılecek cınsten de- Tutu-Zulu-Urumçi-Pekin... Yapısal bır sorun var Son olaylara bakalım, polıs her turlu şıddetı uygu- luyor, kol-bacak kırıyor, gençler oluyor Içışlen Bakanı açıklama yapıyor "Polıs görevını yapmıştır Vakur ve tarafsız hare- ket etmıştır " Bakan Bey kusura bakmasın, ama bu, Içışlen Ba- kanlığı degıl, polısın halkla ılışkıler memurluğudur En son 8 hazıran gunu Istanbul'da yaşananlann onemlı bır dılımı kamuoyunun gozu onunde meyda- na geldı HABITATII vadısının kıyısında oturma eyle- mıne ızın venlmıyor, vadının ıçınde Doğu Turkıstan'da Çın zulmunu protesto yuruyuşune ızın verılıyor Kımı boynuna demır geçırmış, kımı sırtındakı gomleğı tem- sıli kana bulamış Yuruyuşu yapanlar kırmızıya bo- yalı gomlek arayacaklanna, memurlardan rıca etse- lerdı ıstedıklen kadar bulurlardı O yuruyuş de yapılsın, memur da oturma eylemı- nı yapsın Kamu Emekçılerı Sendıkaları Konfederasyonu na (KESK) bır onenm var Bundan sonra, eylem yapa caklan zaman KESK adına ve Turkıye'dekı sorunlar ıçın ızın ıstemesınler Orneğın şu gerekçelerı goster- sınler - Ruanda'da Tutu kabılesınınZulu kabılesı uzenn- dekı baskısına artık dayanamıyonız, yuruyeceğız - Guney Afnka Cumhurıyetı Başkanı Mandela nın eşınden aynlmasını kınıyoruz, oturma eylemı yapa- cağız - Pekın 7e Unımçı arasındakı gergınlığın goruşme- leryoluyla çozumlenmestnı ıstıyoruz, Taksım'de bu dunımu açıklayan bır basın bıldınsı okuyacagız Bu gerekçelerle gıdın, sıze oturma eylemınde ku- manya bıle venrler Ama kumanyaya dıkkat edın, HA- BITAT polıslerıne venlen cınsten olmasın, zehırienır- sınız Polısın ÖDP ve KESK'e olan ılgısı gazete ve tele- vızyonlara yansıdı. Olayın bır de dışa yansımayan yanlan var 7 hazıran gunu Ankara'dan yola çıkan 100 kadar KESK'lı, polısle, otobuse bınerken Karayolları Genel Mudurluğu onunde tanıştı llk durdurma, Murted'de Kımlık kontrolu Ikıncısı Bolu gınşınde 'Devlet biziz, hukuk sökmez...' Polıs kımlıklerı toplayıp gorev otosuna gotururken bır memtır karşı çıkıyor. - Kımlık kontrolu yapabılırsınız, ama kımlıklenmızı goturemezsınız Polıs yanıt verıyor - Sızı temızleyeceğız Memurlar başlanna geleceğı bıldıklen ıçın sendı- kaavukatınıdayanlannaalıyorlar Avukatlar, meslek- lennı anımsatıp mudahale etmek ıstıyorlar Polıs ya- nıt verıyor - Burada devlet bızız, hukuk sokmez Sus ulan Bolu'yu geçıyoriar Duzce sınınnda başka bır po- lıs grubu Memurlar, Istanbul gınşıne kadar devlet torenı eş- lığınde gelıyor Çamlıca turnıkelennde yolculuk son buluyor Ken- te gırmek yasak Hepsı toplanıp Içerenkoy, Kuçuk- bakkalkoy ve Bostanct karakollarında gozaltına alınıyor KESK'ın Istanbul'dakı merkezınden Ankaralılara yemek getınlıyor Polıs, yemeğı kabul edıp dağıtıyor Getırenlerı de gozaltına alıp Ankaralıların yanına koyuyor Gözaltı surecek, ama bır sorun var Kadın memur- lan kım arayacak? Zıra gunlerden cumartesı ve nobetçı kadın polıs yok Çare tukenır mı'> Kuçukbakkalkoy çevresınde btr- kaç evın kapısı çalınıp evdekı kadınlar getınlıyor ve gozaltındakı kadın memurlar aranıyor Ankaralılar başkente nasıl mı donuyor? Kımlıkler polıs otosunda ve eskort eşlığınde Demokrasımıze, medyokrası dedık, komedyokrası dedık Sanınm yenı bır ad takmanın zamanı geldı - Polısokrası Dhan Selçuk: Semah güneşe çıkb MİYASE İLKMJR Avrupa Alevı Bırlıklen Federasyonu'nca (AABF) ılkı geçen yıl yapılan "Alevi Festi- valPnın ıkıncısı Koln'de yapıldı Avrupa nın çeşıtlı ulkelennden gelen 35 bın Alev ının doldurduğu Koln'ün en büyuk stadı olan Mungersdorfer Stadı'nda şenata \e ırkçilığa karşı govde gostensı yapıldı Festıvale AABF tarafından konuşmacı olarak davet edılen gazetemız yayın kurulu başkanı ve koşe yazan İlhan Selçuk. Nesi- mi'nın yuzulen densını kaflan yaparak ren- gârenk gıyınen bınlerce Alev ının Koln Sta- dı'nda semahı guneşe çıkardığını vurgula- dı Alevı Festıvalı'ne Alman hukumetı adı- na katılan SPD'lı Avrupa işlen Bakanı Manfred Dammeier. okullarda Alevılık ta- nhının okutulması ıçın soz verdı 8 hazıran cumartesı gunu > apılan festıval nedenıyle sabahın erken saatlennden ıtıba- ren Koln de trafık tıkandı Yasadışı orgutlenn stat çevresıne yaklaş- tınlmadığı festıvalde şenat ve ırkçılık la- netlendı Yasadışı orgutlenn engelleme ça- balanna, sanatçılara ve halka yonelık teh- dıt ve telkınlere rağmen buyuk bır katılımın gerçekleştığı festıvale, sanatçı olarak Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yav uz Top, Aşık Mahsu- ni Şerif, Talip Şahin, Sabahat \kkiraz, Sel- da, Canan Başkaya, Gulcihan Koç, Niiufer Akbal. Fuat Saka. Hasan V ukseür, Divani ve François-Mahmut Demir ıkılısı de katıldı Konuşmacı olarak bu yıl festıvale yazanmız İlhan Selçuk, Yeşıller Partısı Mılletvekılı Cem Özdemir, Martin Schıüz. Alevı-Bek- taşı araştırmacısı Prof Dr Irena Meükoff, Ortadoğu araştırmacısı Udo Steinbach ve Çorum Semah Vakfı Başkanı Sadık Eral katıldılar Avrupa Alevı Bırlıklen Federas- yonu Genel Başkanı Ali RızaGulçiçek, fes- tıvalın açış konuşmasını yaparken Turkı- ye'de banşın ve demokrasının savunucusu olduğunu sanan bazı çevrelenn, banşın dos- tu. sevgının kalesı, ınsan haklan. laıklık ve demokrasının kararlı sav unucusu olan Ale- vılığın önemını kavrayamadığını ve Alevı- len sadece dınsel bır grup olarak gorme ya- nılgisına duştuklennı belırterek şunlan soy- ledı "AJevilerinbirarayagelmesindenvegi- derek guçlenmesinden korkanlar \e kabul- lenemeyenler vardır. Karanuğı sav unanlann rahatsızlığını anlıyoruz ama bizi tanımadan onvargılı davrananlan hıç anlamıyoraz. En- dişe etmesinler, Aleviler onlaruı yaşamlan- nı da kolaytaştıracaktır." Festıvalın son konuşmasını yapan tlhan Selçuk, Koln'de yapılan Alevı Festıvalı'nın Aleviler ıçın bır donum noktası sayılması gerektığını vurgulayarak "Ydlarca karanlı- ğa hapsedilen Alevi semahı, bugun bu stat- ta guneşe cıkmıştır" dedı Konuşmasına bır Bektaşı fıkrasıyla baş layan İlhan Selçuk sözlennı şoyle surdur- du "Bugunburadavağansağanakvağmur da Alevi semahını golgelevemedı. Goniunuz, guneşin altında semahlar donuldu. Acıiaria yoğnılmuş Alevi tarihinde bu bir donum noktasıdır. Av rupa'nın gobeğinde boy lesine bıiyük bir statta Alevi semahı guneşe, ay- dınlığa çıkmıştır. Alevı-Bektaşı tasa\> ııfun- da Nesimi'nın ozel bir yeri vardır. NesımTy ı hepinübiliynrsunuz. Enel-Hak dediğiiçın derisi o donemin hukumdan Nasuruddın tarafindan y u/ulmuş. \nıa Nesinıı, derisinı toplayarak şehnn 12 kapısuıdan aynı anda çıkarken gorulmuş. Nesimi'nin muntleri o- nun derisinı kaftan \apıp gıymişler. Şimdi burada bu stadın 35 kapısı olduğunu oğren- dim. Tribıinleri dolduran onbmlerce Alevi Nesimi'nın densinden kendılcrine vaptıkla- n renk renk kaftanlarla cıkıp gıdecekler bu- radan. Nesimrmnyaşadığı 14.yuzyıldanbu yana 7 yuzyıl geçmiş. Nesimi'nın Enet-Hak felsefesi de, derisinden vapılma kaftanı da Alevilerte yuzyıllar bovu yaşadı ve kolnY kadar geldı. Her şeyden ontmlisı semah gu- neşe çıktı, guneşe. Onu karanlığa kapatmak ısteyenler başansLdığa u»radı." Toplu semah gostenlen ve Kardeşjık (musahıplık) Torenı ızlevıcılerden buvuk ılgı gordu Meclis'te BAB gerguıliği • Baştarafi l. Sayfada tak uye" statusunde tutulduğu. "Avrupa Bırtığı'nin (AB) sav unnıa kolu" olarak adlandınlan BAB ıle operasyonel alanda ışbırlığının guçlendınlmesı amacıylaTSK as- kerlennın yurtdışındakıasken tat- bıkatlara katılmasını saglamak ve bu tatbıkatlara ev sahıplığı yap mak uzere hukumete yetkı venl- mesı ıstemını goruştu Gen çekılen hukumet tezkere- sinde anayasanın, "Savaş hali ila- nı ve silahh ku\*vet kullaıulmasına ızin verme** ba^lığını taşıyan 92 maddesıne dayanılarak, sadece BAB kapsamında olmak uzere. Turk a^kerlennın yabancı ulkele- re gondenlmesi ıçın yetkı ıstenı- yordu DSP Grup Başkanvekılı Mum- taz Soysal. TBMM Genel Kuru- lu nda vaptığı konuşmada, huku- metın BAB anlaşması ve buna da- yanılarak ıstenen asker gonderme yetkısı konusundaaynntılı açıkla- ma y jpmdM gerektığını belırterek, "BAB anlaşması nerededir? Asü sorulması gereken budur. Hıikü- metin, bu anlaşmayı niye Meclis'e getirmediğini izah etmesi gerekir" dedı BAB anlaşmasının. ortak uye olan Turkıye'ye AB ıle gümruk bırlığmden daha kotu bır statu ta- nıdığını vurgulayan Soysal "Bu antaşma,oy hakkına sahip olmadı- gımız organlar tarafından alına- cak kararlara, hem de askeri ka- rarlara, insanlanmı/ın kanını ilgi- lendiren kararlara, bizim uyma- mızı gerektirivor" dıye konuştu Yetkı ıstemının, oncelıkle Porte- kız'de planlanan bır denız tatbıka- tına savaş gemısı gondermek ıçın alındığını, ancak bundan sonra da geçerlı olan bır "açıkcek" nıtelığı taşıdığını kaydeden Soysal gon- denlmek ıstenen kuvvet konusun- da da hıçbır bılgı bulunmadığını söyledı "Biz TBMM'ye getiriK meyen bir anlaşmaya dayanarak dışanya kuvvet yollamayu, dışar- dan da kuvvet kabul etmeyiz" dı- yerek DSP grubunun yetkı ıste- mınde "ret" oyu kullanmasının gerekçesını açıklayan Mümtaz Soysal, uluslararası bır tatbıkatta Turk askerlennın şehıt olduğunu antmsatarak, şunlan söyledı "Bunun sorumluluğu buyuktur. Gozlerimi/ kapalı olarak, hukuka, anayasaya aykın olarak vereceği- miz mr musaade ile bovle bir olav aynen tekrarlanabilir. B\B Asamblesi'ne bu Meclh'in delege- si olarak giden arkadaşlar bılırier kı, ortak uyedurumunda olan lur- kiye'ye tanınan statu, asla kabul edüebilecek bir statu değildirr Soysal, yetkı ıstemının onaylan- masının "Bu anlaşmayı bizim Mcclisimiz kabul etmez'" şeklınde ozetlenen polıtıkayı da dıploması- nın elınden almak anlamına gele- ceğıne dıkkat çekerek, BAB an- laşmasının, Avrupa'nın savunma- sının NATO ıle bır butun oluştur- duğu yonundekı Turkıye tezını de boşlukta bıraktığını belırttı Batı Avrupa'nın, ortak savunma geltş- tırebılecek asken kuvvetı hıçbır zaman oluşruramadıgını ve Bos- na-Hersek başta olmak uzere pek çok konuda yetersız kaldığını anımsatan Soysal. şoyle dedı "Tiirkiye"yi aldrgmız zaman tam olarak almanız gerekir ya da "Bız senı Avrupalı saymıyoruz. kuvvetıne ıhtıyacımız yoktur' der- siniz. Ama bunu da soyleyemiyor- lar. AB'ye tş geldiği zaman Avrupa- lı saymıvorlar, ama sıra \\mpaki- tasmın sav unmasına geldığı zaman Turkiye'den vazge<;mıyorlar. Or- tak uyelik. boy le bir uy uşturmanın urunudur. Diyebiliriz ki Avru- pa'ya,' Bızım, vazgeçılmezlığımı- ?e ınanıvorsanı/ tam uve yaparsı- nız Tam uye yapmazsanız, sıze gemı değıl. kayık bıle yollamıyo- ni7 Turkiye'nin. boyfc bir politi- ka izlemesi gerekir." DSP lıden Bulent Ecevitde par tı grubunda vaptığı konuşmada. "Kurtuluş Savaşı'nda savaş tek- nikleri bile Meclis'te tartışılırdı. Demokratik pariamcnter sistemin MeclLs'i Kurtuluş Savaşı'mn \1ee- lisi'nden utanç vericı olcudegeride. Meclıs kendi haklanna sahip çık- malıdır" dedı Mesut \ ılmaz hukumetının tez- keresıne en sert tepkılerden bın de ANAP Bıths Mılletvekıh Kâmran İnan'dan geldı İnan. Turkıye nın BAB'a uvelık statusunu eleştıre- rek "Savunmada vanm ortaklık olur mu.' Ne yanı onlar bir kurşun atınca, ortak yanm kurşun mu ata- cak? Biz onlann sav unmasına kat- kıda bulunacağız, onlar bizim ihti- yacımız olunca katkıda bulunma- yacak. Boyte şey olur mu?" dedı BAB'ı buyutmemek gerektığını kaydeden Kâmran Inan, Türkı- ye'nın BAB'a uyelik anlaşmasını dahı Meclis'e getırmeden, bu an- laşmay a dayanarak asker gonder- me ıznı ıstemesının anayasaya av - kın olduğunu söyledı CHP Samsun Mılletvekılı Mu- ratkarayalçın BABçerçevesınde yapılacak tatbıkatlara asker gon- dermenın Turkıye açısından >a- rarh olatağını savundu Karayal- çın "CHP olarak onerimi7 ulke için yarariı gorduğumu/ bu iznin verilmcsı yeterlı değil. BAB'a hu- kumetler arası konferansın bitimi- ne kadar süre tanıyalım. O sure ıçinde Tıırkive BAB'a tam uve ol- maİL Bu gerçekleşmezse Turkıve BAB'dan çekılmeir dedı Htikümetin gerekçesi Hukumet tezkeresının gerekçe- sınde. 10 Mayıs 1^44 tanhınde Luksemburg'da duzenlenen ba- kanlar toplantısında, Turkıve gıbı ortak ulkelenn BAB'dakı statule- nnde ıyıleştırme yapıldığı anlatıl- dı BAB ın ongörduğû guvenlık guvencesıne gore, Turkıve'nın herhangı bır tehdıtle karşı laşmaii durumunda veya "alandışı" olarak nıtelenen bır çerçevede ortaya çı- kabılecek guvenlık gereksınımle- nnde, tam üyelerden hıçbır farkı olmayacağı vurgulandı Ordu gibi suikast çetesi • Baştarafi 1. Sayfada lı suçlardan aranan Mustafa Soylemez'ın Eryaman'da bırevde kaldığının belırlen- mesı uzenne, dun Asayış $ubesı ve Terorle Mucadele Subesfne mensup ekıpler söz konusu eve baskın dü- zenledıler, ancak Söyle- mez'ı bulamadılar Dun sa- at 11 00 sıralannda eve ge- len Mustafa Soylemez. po- lıslen fark edınce ateş açtı, ancak kısa bır sure sonra ya- kalandı Emnıvet yetkılılennden alınan bılgıye gore, Söyle- mezler'ın araba ve evlennde C-3 ve C-4 tıpı patlay ıcılar- la aralarında Kanas tıpı su- ıkast sılahının dabulunduğu sılah ve patlayıcılar ıncele- meye alındı lncelemede, Mustafa Soylemez'ın evın- de bulunan lav sılahlan, Ka- nas marka suikast sılahının ordu malı olduğu belırlendı Sılahlardan bmnın sen nu- marasının kazındıği tespıt edıldı Komıserlık gorevınden atılma olan Mustafa Soyle- mez'ın uzennde sahte bır kımlık bulundu, ancak kı- mın adına duzenlendığı açıklanmadı Mustafa Söy- lemez'le bırlıkte 76 bın Al- man Markı ele geçınldı Soylemezler'ın araba ve evlennde bulunan sılahlar, gözlen Sıırt Jandarma Alay Komutanlığf na ve burada gorevlı usteğmen Can Kok- sal'açevırttı Aynca Söylemezler çete- sının bır usteğmen, bır eskı polıs, bıremeklı astsubay ve daha once öldürülen bır emeklı polıs memurundan oluşması dıkkat çektı Adana'nın Pozantı ılçe- sınde TEM karayolunda po- lısle gırdıklen çatişmada ele geçınlen Mehmet Sena Soy- lemez, Fevzı Şahın, Mehmet Faysal Soylemez ve Can Köksal ıle ılgılı soruşturma surduruluyor Adana ve Is- tanbul Emnıyet Müdüriugü ekıplennın, Pozantı TEM turnıkelennde 06 VSS 45 plakalı otomobılı durdur- mak ıstedığı anda polısle ça- tışmaya gırdıkten sonra ya- kalanan sanıklann uzennde ve otomobıllennde 5 adet ta- banca, 2 adet otomatık ta- banca ve bır susturucu, çok sayıda mermı, yanm kılog- ram C-3 patlayıcı, yanm kı- logram TNT kalıbı, 50 gram C-4, 3 adet elektnklı funye, 2'sı özel olarak hazırlanmış uzaktan kumandalı 3 cep te- lefonu, 186 bın 900 Alman Markı, 117 mılyon 310 bın Türk Lırası ele geçınlmıştı Ele geçınlen patlayıcılann POIİTİKA GÜNLÜGÜ HIKMET ÇETINKAYA • Baştarafi 5. Sayfada Adana Pozantı'da 'polısın başanlı operasyonu' Tur- kıye'de yaşanan gerçeğı çok açık bıçımde gozler onu- ne senyor Kan golunden çıkar saglamak Mehmet Faysal Soylemez'ın polıs açıklamasına go- re suçlan şoyle Akdenız Hava Yollan'nın sahıbını kaçır- mak, Emınonu Beledıye Başkanı Ahmet Çetinsaya'nın yeğenı Hakan Çetınsaya'ya 25 mılyar lıralık senet (sonra dedesıyle bırlıkte olduruldu) Yalçın ve Biılent Kı- lıç'a çek-senet ımzalatmak Polısle çatıştıktan sonra yakalanan sanıklann uzerle- nnden 186 bın mark (yaklaşık 10 mılyar lıra), çok sayı- da sılah ve patlayıcı madde çıkıyor Burada çok onemlı bır nokta var 1 5 kg C-3 tıpı pat- layıcı madde, aynca 90 gr C-4 tıpı plastık patlayıcı, uç funye Dıyarbakıriı unlu baba bu patlayıcılan nereden buldu* 7 Bu patlayıcılar sadece asken bırlıklerde olduğuna gore yoksa usteğmen Can Koksal'ın mıydı 7 Bu ılışkı zıncın çok onemlıdır Istersenız bır başka olaya değınelırn izmır'de yakla- şık ıkı yıl once islamı Hareket Orgutu elemanlan yaka- lanmıştı Rıdvan Çağıncı (Irfan Çağıncı'nın kardeşı) ve Sevgi Engın'ın gızlendıklen orgut evınde C-4 plastık patlayıcı eie geçınlmıştı Yine Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok cınayetlennde C-4 tıpı patlayıcı kullanılmıştı Adana Pozantı'da yakalanan kışılenn Hızbullah ve is- lamı Hareket baglantılan var mıdır, yoksa 'ulkucü maf- ya' olarak mı adlandırılmaktadırlar? ••• Turkıye'de bır şeyler oluyor.. Erbakan dıyor kı. "Iş dunyası RP'yı ıstıyor. Dış guçler de RP'nın ıktıdar olmasından yana " Hayret' Hoca, bır sure once şoyle dıyordu "Dış guçler RP'yı ıstemıyor " Benım kafam ıse Adana'nın Pozantı ılçesındekı ola- ya takılıp kaldı Sıırt Jandarma Alay Komutanlığı Karargâh Boluk Ko- mutanı olan Can Koksal'ı merak edıyorum Usteğmen Koksal'ın hastalığı nedır kı uç ay rapor aldı9 Sonra C-3 ve C-4 plastlk patlayıcılan neden otomobılde bulun- durduklannı araştınyorum Acaba patlayıcılar satılacak mıydı, yoksa bır 'ış' ıçın mı kullanılacaktı'' Batman doğumlu İslamı Hareket Orgutu'nu, Hızbul- lah'ın Batman'dakı kampını duşunuyorum. Galıba bıraz kuşkucuyum Hava da oyle sıcak kı!.. Dıyarbakır'da bır depodan çalındığı bıldınldı MOSSADtipi suikast Emınonu Beledıye Baş- kanı Ahmet Çetinsaya'nın kardeşının kayınbabası Ha- lit Pişkinbaş ve yeğenı Ha- kan Çetinsaya'nın öldürül- mesı, Istanbul'da Kılıç Oto Galensı'nın bombalanması ve bazı ışadamlanndan zor- la para v e senct alma olayla- nna kanşan sanıklar, Bucak aşıretı mensuplanndan ışa- damlan Osman ve Ali Bu- cak' ı cep telefonu ıle ku- manda edeceklen bombayla oldurmek ıçın Mersın'e gı- derken yakalandıklannı ıti- raf ettıler Söylemezler'ın bu suikast yontemı daha ön- ce Israıl gızlı haberalma or- gûtu MOSSAD tarafından Hızbullah lıderlenndenFet- hiŞakaki'nın oldürulmesın- de kullanılmıştı Yaralı olarak ele geçınlen sanıklardan Mehmet Sena Soylemez'ın doktor olduğu açıklandı Adana Emnıyet Mudürlüğu'nde tutulan şa- hıslardan Can Koksal'ın Sı- ırt Jandarma Alay Komu- tanlığı *nda usteğmen olarak gorevlı, Mehmet Faysal Soylemez'ın ıse astsubay- lıktan emeklı olduğu bıldı- nldı Yakalanan sanıklardan Mehmet Faysal Soylemez, ele geçınlen sılahlann ken- dısıne aıt olduğunu, bır kıs- mını usteğmen Can Kok- sal'ın aracılığıyla temın et- tığını ve Koksal'ın kendı ad- lanna çalıştığını söyledı Soylemez, "Adana'ya bir iş için gelıyorduk" dedı Soylemez kardeşler, yak- laşık ıkı yıl once Ankara- Konya yolunda ışlettıklen bır barda Ş Urfa'nın ünlu aşıretlennden Bucak aşıretı mensuplanyla sılahlı çatış- maya gırmışler ve olayda Edîp Bucak'la bırlıkte 3 kı- şı olmuştu Adlannı Çetın- saya cınayetıyle de duyuran aıleden Mehmet Nasır Söy- lemez ıle emeklı polıs me- muru Resul Soylemez ve taksı şofbru Ercan Akyol, Eskışehır Cezaevı'nde yatan kardeşlen Ahmet Söyle- mez'ı zıyarete gıderken pu- suya duşurülerek öldürül- müşlerdı 5 ıııilyoıılıık banknot yolda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkez Bankası yetkılılen, 1 mılyon lıralık banknotlann pıyasada dolaşan toplam paranın yüzde 80'ını oluşturduğunu belırterek 2 ay ıçınde 5 mılyon lıralık banknotlann pıyasava surûlmesı gerektığını belırttıler Yetkılıler, ılk aşamada çıkanlması dûşünülen 2 5 mılyon lıralık banknotlar ıçın geç kalındığını da belırterek "25 milyon Hrahk banknot çıkarsa o da birkac ay içinde doiaşımın yüzde 50'sinden (a/iasını kapûr" dedıler Merkez Bankası'nın. ] mılyon lıralık banknotlann pıyasada dolaşan para mıktannın yüzde 60'mı oluşturması uzenne 1 yıl önce gundeme getırdığı 2 5 mılyon hrahk banknot programı. 5 mılyon lıralık banknot olarak değtşttnldı Merkez Bankası yetkılılen, tlke olarak en buyük para değennı taşıyan banknotun. pıyasada dolaşan paranın yüzde 60'mı oluşturmasının hemen ardından daha ust değerde bır banknotun pıyasaya süruidüğüne dıkkat çektıler İ mılyon hrahk banknotlann, geçen yıl bu donemlerde dolaşımdakı paranın yuzde 60'mı oluşturdugunu belırten yetkılıler, "O dönemde 2^ mityon Be 5 milyon lirahk banknot konusu tarbşıku. Ancak artık 1 milyon lıralık banknot piyasadaki paranın yüzde 80'ini kapladı' dedıler 2 5 mılyon lirahk banknot çıkanlması durumunda, bu kâğıtlann da bırkaç ay ıçınde pıyasadakı dolaşan paranın yüzde 50'sını a^acagını ılen suren yetkılıler, "5 milyon lirahk banknot çıkartılacak. En fazla 2 ay ıçinde. 5 milyon lirahk banknodann piyasaya sürühnesi gerekiyor" dedıler. Ek zam içîn 100 trilyon gerek • Baştarafi 1. Sayfada maz'ın, olası bır erken seçım öncesınde elın- dekı en buyuk kozlardan olan memur maaş- lannatemmuz ayında yapılacak zam ıçın Ma- lıye Bakanlığı'nda çalışma yaptırttığı öğre- nıldı Yılmaz'm, Malıye Bakanlığı'na, geçen ay maaşlara temmuz ayında yuzde 30 duzeyın- de artış venlmesı ıçın çalışma yapılması yö- nunde verdığı tahmatı, hukumetın ıstıfasını vermesının ardından zam oranının bu duze- yın de uzennde gerceklestınlmesı ıstemıyle değıştırdığı öğrenıldı Malıye Bakanlığı yet- kılılen, nısan ayında 1996 yılı Butçe Yasası hazırlanırken venlen odenek çerçevesınde maaşlara temmuz ayında ancak yüzde 20 dü- zeymde zam yapılabıleceğını bıldırdıler Maaşlara yüzde 30 düzeyınde zam yapıl- ması durumunda ek 100 tnlyon lıralık kaynak gerekeceğını belırten yetkılıler, "Maaşlara yüzde 20 duzeyinde yapılacak zanunın üstü- ne verOecek her yüzde 10 oranındaki ek artış için 100 trilyon Kra gerekiyor" dedıler Malıye Bakanlığı yetkılılen, Yümaz ın ta- hmatı çerçevesınde, maaşlara temmuz ayın- da alt duzeydekı memurlarıçın yuzde 40'a va- ran oranlarda zam yapılması, ust duzey çalı- şanlarda artış oranının yüzde 30 duzeyinde tutulması yonunde bır formul hazırladıklan- nı soyledıler Akaryakıtfiyatlarmdaartış • Baştarafi 1. Sayfada Turkıye Petrol Rafınen- len A Ş 'den (TUPRAŞ) ya- pılan yazılı açıldamaya go- re, ayarlamanın "uluslara- rası piyasalardaki ürün fî- yatlannın seyri ve doviz ku- ru dikkate alınmak suretiy- le" yapıldığı bıldınldı Akaryakıt urünlenne da- ha once, 7 Nısan 1996'dan geçerlı olmak uzere ortala- ma yüzde 15 oranında zam yapılmıştı Yapılan zamdan sonra ye- nı akaryakıt lıtre fiyatlan ıse şoyle olacak Normal benzin: Anka- ra'da 51 bın 800 lıra. Istan- bul'da 51 bın 780 lıra, İz- mır'de 51 bın 540 lıra Super benzin: Ankara'da 55 bın 860 lıra, Istanbul'da 55 bın 840 lıra, Izmır'de 55 bın 610 lıra Motorin: Ankara'da 40 bın 320 lıra, Istanbul'da 40 bın 20 lıra, İzmır'de 39 bın 730 hra Akaryakıt pompa fiyatla- n, ıllenn rafınenlere uzaklı- ğı, fıyat serbestısı ve dağı- tım fırmalan arasındakı re- kabet nedenıyle, küçuk çap- lı değışıklıkfer gosterebılı- yor Bu arada, halk arasında tupgaz olarak bılınen lıkıt petrol gazının (LPG) pera- kende satış Fıyatlannın dağı- tım fırmalannca onumuzde- kı gunlerde belırlenmesı beklenıyor Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Diketim ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MUDURLUĞU Türk Kalp Vakfı 20. Yıhnı Kutluyor TÜRK KALP VAKFI TeL: (0212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 35 Gok gurultulu OLAYLARIN ARDEVDAKf GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada tışı uçe, dorde katiıyor. Ha- zınebonosufaızlen, biray- da 20 puan bırden arttu Bu durum. üretıme dö- nükyatırımtart da olumsuz yonde etkihyor. Hazine, olağanüstüyük- \ekfaızJepara bulmaya ça- li}irken, bunun acısını da <,alı$anlardan çıkanyor. Ekonomideki bu gidişın toplumsal banşa yansıma- ması olanaksız, Kamu çalı- şanlarımn, 8 hazıran günü gerçekleştirmeye giriştikle- ri eylemin altında yatan ne- denlerden biri de yukanda vurgulamaya çalıştığımız tablodur. i lusal gelirin yüzde 50'denfazlasının, niifusun yüzde S'tnı bulmayan bir ke\imce houıımlanması ; ancak yuzde 25 Tık bir dili- mın ışçi, memur, emekliye duşme\ı karşısında, kimse bukesımden, susup payına razı olmasını bekleyemez. Butçenin yarıya yakını- nın ka\ıt di}i olduğu, vergı verenden daha çok Ls- tendığı, vermeyenın peşıne duşulmedtğı bır ortamda, <,alı$anlar hakkını ısteyin- ce, Sıze duşen pay bu ka- dar, hukkınıza razı olun v oLsa terorıst damga'ii ver- smız mantığını benimse- mek, hukuk devletinde de- ğıl, ancak polis devletinde olur. • • • 6 sehit 72 PKKTi öldürüldü DİVARBAklR (Cumhu- riyet Burosu) - Guneydo- ğu'da PKK'ye karşı operas- yonlar aralıîcsız devam edı- yor OHAL3den yapılan açıkla- maya gore. bolgedekı ope- rasyonlar sırasında teronst- lerle çıkan çatışmalarda Hakkân'nın Çukurca ılçesı ıle Kuzey Irak sınırbolgesın- de 39, Bıtlıs'tn Hızan veTat- v an ılçelen kırsal kesımlenn- de 22 Yuksekova'nın smır bolgesınde 2, Şırnak çevre- smdekı Cudı ve Gabar dağ- lannda 7 Bıngol'un Adaklı ılçesı ıle Sıırt'ın Eruh ılçesı Demıremek Koyu yakınla- nnda bırer olmak uzere, top- lam 72 terorıst olduruldu Çatışmalar sırasında 6 gu- venlık gorev lısı şehıt oldu Dağıtım • Baştarafi 1. Sayfada yer venldı "Aydın Doğan- Dinç Bilgin ortaklığıyla ku- rulan Bir-\ay Şirketi ile az tirajlı gazeteleri zor dunım- da bırakan dağıtım tekeli ku- nıhnuş bulunmaktadır" de- nılen onergede şu sorular gundeme getınldı "Şu anda yürürlükte olan vetarafınızdan oluşturulma- dığı bilinen 4054 sayüı Reka- bet Kanunu'na bu uygula- ma aykın değil midir? Yü- rüıiükte olan Rekabet Ka- nunu'na gore. Rekabet Ku- rulu'nu oluşturmamakla. hem de vasaya gore koruma- nızgereken azsermayeli der- gi ve gazetelerin mağduriye- tine sebebiyet vermek sure- tiyle suç işlemiş olmuyor mu- sunuz? 3143 say ılı Bakanhğ)- nız kuruluş yasasmdan do- ğan, adı geçen konuda ayn- ca bir tedbir düşünüyor mu- sunuz?" Cumhııriyet 50 bin lira • Baştarafi 1. Sayfada bıraktı Kâğıt, film baskı gıderlerının dolara ve enf- lasyona bağlı artışı, Cum- huriyet çalışanlarına toplu ış sozleşmelerı ıle belırlı donemlerde yapılan zam- ların getııdığı malıyet ar- tışına okurlarımıza ulaş- ma harcamalarımn yükse- lışı de eklenınce, fıyatımı- zı vemden belırlememız kaç ınılmaz durıtma geldı Bu nedenle bır kez daha okurlanmızın ozvertlerıne başvurmak zorunda kal- dık, bızı anlavışla karşıla- yacaklanna ınanıyoruz Cumhuriyet
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle