05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S&YFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 14 KULTUR •l ' Biret, kendere piyano kazandırıyor NÜRHAN KAVAKLI Geçen hafta Yedıkule Zındanlan, daha once gorulmemış bır klasık mjzık konsenne sahne oldu Dunyaca ürlu pıyanıstımız tdil Biret, Istanbul Devlet Senfonı OrkestraM eşlığınde Türkıye'de açık havada altı bın kışının katıhmıyld gerçekleştınlen bır konser verdı Çaykovski'nın Bınnci Piyano Konçertosu'nu ve 1812 Uverturu'nu yorumladığı konserde Bıret. 1812 Uverturu'nu seslendınrken Yedıkule surlanndan gerçek top atışlan yapıldı Gerek uretım gerekse tuketım açısından dığer muzık turlennın oldukça gerısınde yer alan klasık müzığın genış kıtlelere ulaştınlması ve sevdınlmesı açısından bu tur organızasyonlar buyuk önem taşıyor Etkınlığın gerçekleşmesındekı en önemlı ısım olan uluslararası üne sahıp sanatçımız tdıl Bıret. evrensel bır dıl olarak gordüğu klasık muzığı daha çok ınsana tanıtmak ve sevdırmek ıçın her çağnyı \e fırsatı değerlendıyor Hıçbır aynm yapmadan Istanbul dışındakı şehırlerde de konserler veren sanatçı. aynca bu sehırlenn kalıtelı bır müzık ortamına kavuşmak ıçın çabalannı destekleyerek oncu bır rol ustlenıyor Dığer muzık turlennın kıtle ıletış.ım araçlannca ve buyuk organızasyonlarla desteklendığı, kışısel muzık beğenılennı oluşturma donemındekı gençlere bu muzık turlennın ozellıkle de popun tek alternatıf gıbı dayatıldığı bır muzık ortamına rağmen Idıl Bıret, klasık muzığın geleceğınden, ozellıkle Turkıye gıbı ulkelerdekı geleceğınden çok umutlu Idıl Bıret'ın konsennın ardmdan evınde gerçeklestırdığı ve organızasyonun sponsorluğunu üstlenen Nurol Yatınm AŞ'den Gaye Çarmıklı ve Semra Turggy ıle Ankara Devlet Opera ve Balesı Orkcstra Naci Ozgüç'un de katıldıgı sohbet toplantısında sanatçıdan. konuyla ılgılı goruşlennı aldık -Yedikule Zindanlan'nda verdiğinız konser açıkhava da \e çok vuksek bır katılımla gercekleştirilen ilk klasık muzik konserierinden biri oidu. İlgiyi ve ha/ırlıklan nasıl buldunuz? BİRET- llgı fevkaledevdı Benım gorduğum kadanyla olağanustuydu Bu kadar etkılevıcı bır ^ev olamazdı Konserden bır gun once Kanada'dan geldım Hazırltkları da oldukça ıv ı buldum Bu tür organızasyonlar nc kadar çok vapılırsa o kadar 1yı olacağına ınanıyorum - Bursa'da Lludağ L niv^rsitesi'nin nıü/ik alryapısı oluşturma çabalanna destek vererek konser pivanosu alınması içın ucret almadan bır konser verdini/ ve pıyanonun alımıyla bı/zat ilgilendini/. Şimdi de kıtlesel bır konser verdini/. Bu giris,ımleriniz sizin planlı bir çabanızın urunu mu. yoksa koşullar mı yonlendirivor? BİRLT- Bıraz teklıfler belırlı>or Nerede ılgı hıssedersem oraya gıdıyorum Ben burava gıdeceğım dıye kendı kendımı davct ettıremem Evet o da vapılabılır ama hakıkaten ıçtenlıkte ıstenmcyen bır şekılde kendımı davet ettırsem bıle bunun varan olmaz Mesela Bursa da Yedikule Zindanlan'nda yoğun ilgi gören bir konser veren İdil Biret, evrensel bir dil olarak gördüğü klasik muziği daha çok insana tanıtmak ve sevdirmekıçin her çağnvı ve firsatı değerlendiriyor. Bursada l liıdağ Üniversitesi'nin müzik altyapısı oluşturma çabalanna destek vererek konser piyanosu alınması için iıcret almadan bir konser veren sanatçı, şimdi de Niğde'nin piyanoya kavuşmasını sağlayacak. (Fotoğraf K.AAN SAĞANAK) konserden sonra bır yaşlı beyefendı geldı, konuştu 9 aralık gıbı bır tanh saptadık Nığde'ye gıdıp bır konser vereceğım - Bu konser de piyano alımı için mi gerçekleştiriliyor? BtRET- tvet Nığde'ye de bır piyano alınacak Fakat bunun çok dıkkath yapılması lazım Doğru pıyanonun, doğru yerc alınması gerekıyor Her yerde bır pıyanonun olması çok gûzel, ama bakım gerek Bakım olmazsa pıyanonun varhğı bır ışe yaramaz Duzenlı olarak bınsının ona bakımını vapması lazım Heyecanlanıp '\h ne gü/eL piyano alalım' demek yetmıyor Ondan sonra bır altyapısının Her kentin kendine özgü bir rengi var DUYGU DURGLN HABITAT II Kent Zırvesı'nın gerçekleştınldığı Taşkışla Bınası, kent-yaşam sorunlannın tartışıldığı bır forum olarak 'dûnyah konuklannuz'a hızmet verdığı gıbı, çeşıtlı sanat etkınlıklennın de yer aldığı bır sıvıl platforma donuştu Bınanın uzun kondorları. Hakan Akçura'nın 'Kent Resimleri' başlıklı resım sergısıne de ev sahıplığı yapıyor HABITAT suresınce Akçura, sergısını, dunyanın çeşıtlı kentlennın hantalartndan yola çıkarak oluşturmuş Geçen yuzyılın ortalannda 'The lconographk Encyclopedia of Science, Literature and Art' ıllüstrasyon ansıklopedısı ıçın yapılmış olan 22 Avrupa kent planının gravür baskılannı çıkış noktası olarak kabul eden Akçura, bu hantalann kendısınde oluşturdugu 'imaj'ları, renklen yansıtıyor Sanatçı, kentlenn kendine czgu bır rengı olduğunu ven kabul ederek dus,gucunun urunu ısımlerle şekıllendınyor onlan Madnd, bır kadına, Vıyana bır baykuşa, Roma bır erkeğe, Amsterdam üzgün bır yarasaya, Berlın ıse uçan bır fareye dönüşuyor resımlerde Pekı ya Istanbul 0 "İstanbul birden fazla resmi. birden fazla rengı olan bir kent. 1984 yılında geldim İstanbul'a ama burada doğmuş hissediyorum kendimL tlk kent duygusunu Istanbul ile yaşadım. Kendini ele vermeyen, her şeyin dokusunun bulunabildiği bir yanıyla sefüliğin, bir yanıy la zenginliğin inanılmaz boyutiarda yaşandığı bir kent" dıyor Akçura Sanatçının ıkı Istanbul'u var Bın yoğun bır hengâmenın. koşuşturmanın Istanbul'u, (sanatçı bu yapıta 'Ancı' advnı vermış), diğenyse Asya ve Avrupa'nın bırbınnı bellı bır uzakhktan, dıngınlıkle ızledığı istanbul (Ya da 'Domuz ve Küçük Kız'). Hakan Akçura. özgun olanı arayan her sanatçı gıbı. bütün yaşam etkınlıklennden, çocukluk oyunlanndan. bılmece bulmacalardan. hatta plan, krokı gıbı bızden once yaratılmış on ımajlardan yararlanıyor sergısınde Kent planlan, venlı çızım ve Hakan Akçura 'Kent Resimlen" başlıklı sergisinde 22 Avrupa kent planının gravur baskılannı çıkış noktası olarak kabul ediyor ve bu hantalann kendisinde oluşturdugu 'imaj'lan \e renklen yansıtıyor. Sanatçının iki tstanbul'u var. Bunlardan İstanbul 2- 'Domu7 ve Kiiçük Kız' ismini taşıvor (üstte). goruntulenn ıçındckı resmı gormeyı sağladığı ıçın daha kolay ulas,abıldığı bır resım anlayısına goturuvor sanatçıyı Akçura. istanbul dışındakı kentlenn hıçbınnı görmemış Ajıcak onun ıçın onemlı olan. o kentlerde yaşamı> olan ınsanlara sorduğu 'Sızce bu renk o kentin rengi mi'sorusuna 'evet' y anıtını almak "Her kentin özel bir ışığı var" dıyor Akçura "O kentte yaşanan her şeyin ve daha onemlisi kişinin kendisini o mekânda konumlandırdığı yer kente bir renk veriyor. Kentlenn bendeki ımaju her ne kadar oralarda bulunmamış. yaşamamış oteam da o kente daır bütün verilerden oradalarda yaşayan insanlardan. oraya gitmek veya gidememekten oluşuyor." Kent pldnlarının 'veriliimaj o/elliklerini' resme donüsturerck ureten sanatçı bu uretım sırasında resım sanatının geleneksel ve çağdaş referanslannı. "belki de her bir resimde değişen ve diğerince desteMemeyebilen bır bıçımde" kullanıyor Venlı olan malzemeyı yenıden urctırken geleneksel teknıklcrden vararlandığını sovleven Akçura kurduğu konseptı geleneksel sanatlann teknığıyle bağ kurmaktan vazgeçmeyerek bır 'iş'e donus,turuyor "Bu çokgerginlik verici bir şey, çıinkü insanlar, önce kendi geleneksel referanslanyla yapıtla ilişkı kurmaya kalktıklannda geriliyor. Çunkü yapıtın ardında bambaşka bir konseptle karşılaşıyorlar" dıyen sanatçı. kendı onjınallığını yaratırken rahat dav ranma ozgurluğune sahıp olduğunu duşunuvor "Ben 'onjınal'i yapmıyorum, çunku bu benden asııiarca önce gerçekleştınlmiş. Sonuçta, insanlar benim referanslanmdan hareketle o kentle ya da kentleıie ilişki kurabilirler. Beni de bu referanslann içine, seçkin bir ycre koyulan bir sanatçı olarak degil, özdeş,leş.tirebilecekleri biri olarak koyabilırler." Farklı projeler Akçura 'Kent Resimlen' sergısınden sonra. hcpsı yurtdışında gerçekleşecek dort ayrı sergıye farklı projelerle katılmayı duşunüyor Sanatçı, ekım ayı ıçensınde Tel Avıv'de Makedonya'dan israıl'e dek genç sanatçılann katılacağı. uluslararası boyutta bır sergının ardından Berlın'de bır karma sergıye ve 20 sanatçıyla bırlıkte yer almayı planladığı Johannesburg Bıenalf ne katılacak Sanatçının, İtalo Calvino'nun bır yapıtından yola çıkarak uç bın kare fotoğraf ve 50">ı a^kın resımden oluyın 'Kristal Labirent' projebi ıse henuz ılgılı kuruluşlarca tartı^ılıyor Kent planlarının dışında sergının ıçınde ver almayan pek çok metro, antık kent ve su şebekelen gıbı planlan da resme donuşturmeyı duşunen sanatçı, çalıs,malannı bu kez, yalnız dunyanın çeşıtlı kentknnden ınsanlann değıl, kentin asıl sahıplennın de rahatça gelıp gorebıldıklen bır mekânda sergılemek ıstıyor Hakan Akçura'nın kentlen, renk ve goruntulenn dunvasında bır yolculuğa çağınyor ızleyenı Pekı ya sızın yaşadığınız kentin rengı hangısı"1 olu^turulması gerekıyor Bursa bunu yapıyor Sanıyorum şu anda bır orkestra kutmava çalışıvorlar - Radyo ve televızyon kanallan genellikk tercihlerini diğer müzik riirlerinden, özeliikk de poptan yana koyuyorlar. Klasik muziğiıı yaşama ve gelişme alanlan çok sınırü. Boyle bir ortamda si/jn çabalannızın ve bu tur çabalann başanya ulaşma şansını nasıl gorüyorsunuz? BİRET-Geçen gun gordunuz Sanıyorum 6 bın kışı gelmıştı Buyuk bır şeydır 6 bın kışının gelmesı Oylc kolaylıkla hemen toplayabıleceğız bır rakam değıl bu Bu konser başka bırçok yerde yapılsa bu sayının yakalanabıleceğıne ınanıyorum Cesaret edeceksınız Evet pop muzığı çok fazla ılgı topluyor Dunyanın her tarafında bu boyle Fakat bu muzık de ılgı topluvor Ozellıkle şu anda bızım memlekelımızde Belkı Avrupa ve Amenka'ya gore daha şanslıyız, çunku yenı keşfedılıyor Kore'ye, Çın'e gıttım gordum Hevecanla takıp edıyorîar 'Cesaret lazım' - Bu alandaki temei eksiklikkr ve bunlann giderilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? BİRET-Cesaret lazım Insanbırşeye 'Ben bunu yapacağun' dıyecek Çekındığınız anda ve ınanmadığınız zaman hıçbır şey olmuyor Bakın Semra Hanımefendı (Nurol Yatınm AŞ yetkılısı) çok onemlı bır şey yaptı ve bu orgjnızasvonun sponsorluğunu ustlendı kı.bu çok onemlı Bu tur gınşımler mümkun mertebe ne kadar fazla yapıhrsa o kadar lyı olacağına ınanıyorum Ama ıdealıst olmak lazım Bunun ıçın de sevmek lazım Yanı. 'Eh tste iyi gibi oldu' demek yetmez, o zaman ınandıncı da olmaz Cesaret dcmekle kastettığım 'Ben her şeyi yapanm demek' değıl. 'Yapanm, çünkü ben bu işi binyorum' demelı Dığer taraftan koklu de olmaM gerekıyor Bunun ıçın okullardan çok erken ya^ta başlarmalı Çocuklara plak dınletmek, Mozart'ın bır parçasını dınletmek, nota okutmaktan, solfej oğTetrnekten daha yararlı olabılır O kulturu almalan çok onemlı Onemlı olan. bılınçlı bvr şekılde bclkı de pılot bolgeler yapmak Geçen sene Anadolu turnesı yaptık Orada unıversıtenın salonu 700 kışı alıyordu 900 kışı katıldı. Hatta 1100 kışı gelmış, tabıı alamadılar Aynı akşam Keşanlı Alı Destanı prömıyen var Orada da 700 kışı var Demek kı ılgı var Dığer taraftan çok ıyı genç insanlar yetışıyor Bu ınsanlara alan açmak lazım Konser sezonlan belırlı Eğer konser verecck bırçok şehnmız olmazsa. onlara ver açılmazsa uç senede ya da dort senedc bır konser vcrme ımkânını bulacaklar kı, bu haksızlık olur Her yerde ımkân olması, bu açıdan onemlı - Ylne konsere dönersek... Açık havada ve büyük mekânlarda gerçekleştirilen klasik muzik konserlerinın daha çok insanla buluşabilmek anlamında büyük bir onemi var. Ancak daha zorlu bir ses duzeni ve organizasvonu gerektiriyor. Bu bir dezavantaj olabilir mi? BİRET- Bu. 7amanla duzelecek Bu bır deneydı Bır ılk ıçın de çok başanlıydı O akşamın en onemlı yanı, insanlar heyecanlıydı ve onu paylaşmak onemlıydı Bır dahakı sefere daha dıkkatlı olunur İnsanlar boyle tecrube kazanmış oluyor Yurtdışında bu tur konserler yapılıyor ve başanlı oluyor Klasık muzık evrensel bır dıl Nereye gıtsenız salonlar tıklım tıklım doluyor Butûn dolaştığım ulkelerde böyle Orneğın Moldo\ya'da bır konser vermtştım Ertesı gun dolaşırken sokakta bır şeyler toplayan bır adamla karşılaştım Bana 'Hanımefendi, dün akşam sizin konseriniz v^rdı degil mi' dıye sordu Fvet deyınce de'Hemem size bir şey ler vermem lazım, ben o konsere geldim' dedı Çantasını kanştınp ıkı Almanca dergı çıkanp verdı Muhteşem bif şey Aynca onlar kanıksamışlar. çok fazla görduler dınledıler Bır de orada daha farklı, daha ıddıalı. çunku asırlarca bellı bır duzeydekı ınsanlann muzığı olmuş. ama burada herkese açık Bu benım gorüşum tabıı, belkı de her şeyı ıyı gormek ıstiyorum Ama bızde şansın çok daha fazla olduğuna ınanıyorum MÂÂ'RÎFLİLER! TELASYOK TAUSjtARKadıkoy Maanf Kolqı ve Anadolu NA Lıselıler, 15 Hazıran Cumartesı 14 OO'te Talaş Boreğı Gunu'nde buluşuyor. Çıgan muzıgı eşlıgmde Doıek servısi- Retiüult Autü 5:ıovv ve Test Drıve- Ozlem Tekın Sınan Erkoç Akm. Eda Ozulku ve Seden Gurel Ve lıepsmden önemlısı okul anıtan.. Arka bahçede bekliyoruz ISakbnmadan Kigara bıle icebiürsini/ ) Aksam da Erho'dayır ALIŞILMIŞIN SINIRINI AŞIN! DİL EĞİTİMİNDE KALİTEYLE TANIŞIN• I I IMElfULINEYENI YÖNTEM YABANCI DIULER EĞITIM MERKEZİ Dil Eğitlminde Kalitesi Tartışılamayan Karum! osr Kolej, Anadolu Lısesı ve Super Lıse öğrenalerıne yabancı öğretmenlerle takviye sınrflar, Orta, Lıse öğrencılerıne YAZ DİL OKULU, Yetişkinler ıçın Özel İngilizce- Almanca programlan, car TOEFL, FCE sınavları, ÖYS Dil Puanı hazırtık kursları, |ş İngilizcesi ve Tercüme kurslan, Kurs başlama tanhlen1 15-18-22-25 Haziran 2-6-9-13-20-23-27 Temmuz "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR INSANLIK GÖREVtDtR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Dayanışma Der. Tel: (0216) 370 81 66 -441 08 34 IŞILDAK VE YELPAZE ATtLLA BtRKİYE Öteki ve Müteferrika Turkıye de sanatçı hep "en otekı" konumda olmuş- tur; yalnız Türkıye'de mı sanatçı ve aydın duşunduğu, sorguladığı, yarartıgı surece hep otekı konumundadır Dunyada da Şımdılık aramızda cıddı bır zaman farkı var, uygar ulkelerle Bız nal toplayan taraftayız Sanat yapıtı hâlâ yasaklanabıhr bır etkınlık sanatçı hâlâ potansıyel "boiucu" ve "duşunce" suçlusu Fılm- leryasaklanır kıtaplar yasaklanır heykeller kaldırılır, oz- cesı otekı konumu, yaratıcılığın ozellığınden çok, bız- de baskıcı ve gencı bır yonetsel anlayışın sıyası tavrın- dan kaynaklanır olmuştur Halkımız sanatçıya, yazara saygı duyar da sanatma, kıtabına ılgı duymaz Ama bu otorıtenın polıtıkasından daha lyıdır çunku otorıte sanatçıya, yazara, aydına hep baskı uygulayagelmıştır • HABITAT kapsamında, Uluslararası Plastık Sanatlar Dernegı'nın duzenledığı "Çağdaş Sanat Sergısı", Fın- dıklı'dakı Antrepo-1 bınasında açıldı "Otekı" temasmı ışleyen sergı gerçekten çok ıyı orgutlenmış 172 sanatçının katıldıgı sergıde otekı kavramı gentş bır yelpazede ele alınıyor Sorgulanıyor, tartışılıyor, ye- nı yenı açılımlar getırılıyor Denılebılır Kı yedıden yetmı- şe, sanatsal anlayışların yer aldığı bır sergı Sergının yaratımsal ozellığının yanı sıra bence bu ozelhğının altını çızmek gerekır Çok çeşıtlı egılımlenn "otekı" temasında buluşması Sergıyı betımlemek guç, çunku 172 sanatçının "/ş/"nın hangı bınnı betımleyeceksınız Ustelık sızın be- tımlemenız kavramsal olarak çakışacak mı9 En doğru- su bırkaç gun daha surecek olan sergıyı ızlemeyı go- nulden onermek Ne var kı ıkı "ış"ten soz etmeden geçmek olanaksız Bınncısı Mehpare Aksoy Yığrt'ın "Çok Boyutlu Gol- ge Oyunu' Çok Boyutlu Golge Oyunu adından da anlaşılacağı gıbı "gosten" kımlığı taşıyor Ancak açılıştakı bır aksı- lık, bır rastlantı bır teknık arıza sanatçıyı gerçek bır "otekı" konumunda gostenyordu O bolumun elektnk- lennın olmayışı yuzunden sanatçının gosterısı, etkınlı- ğını gerçekleştıremıyor oluşu boylece ızleyıcılenn de "/ş"ını goremıyor oluşu bır 'otekı' durumuydu ikıncısı ıse Muşerref Zeytınoğlu'nun Ötekının Iflası adlı "ışı" Zeytınoğlu Antrepo dakı bır duvara, çok de- ğışık anlamlara gelen otekı kavramını, bırbırlenne ok- larla bağlı yuvarlaklar ıçıne "yaşamı ve yaşayan" kışı- lıklenn adlarını yazarak "somut"luyordu Homo-Sapıens başlangıçlı bu adların sayısı 115ı bu- luyordu Bırkaç ornek Marco Polo, Nietzsche, Hu- meyni, Artaud, Hz. Alı, Korkunç ivan, Benjamın, Salman Rushdıe, Mozart, Beşır Fuat, J. Genet, Spi- noza, Manısa Tarzanı, Sısı, Stalın, Pessoa vb vb Bu yuvarlaktan bır tanesı boştu Içınde herhangı bır ad yazmıyordu Sanatçıya sorulduğunda sız ıstedığı- nızı oraya yerleştırebılırsınız dıyordu' Ibrahım Mutefemka olabılır mı^ • Osmanhda ılk basımevını kuran Ibrahım Mutefemka, hıç kuşkusuz bır "ofe/(/"ydı Macar asıllıydı, sonradan Musluman olmuştu ve on yedıncı yuzyıl sonu ıle on se- kızıncı yuzyılın ılk yarısında yaşamıştı Yaşamını ba- sım'a adamıştı Bır başka onemlı sergı de Yapı Kredı Sermet Çıfter Kutuphanesı'nde açılan "Yazmadan Basmaya Mute- femka, Muhendıshane Uskudar" adlı sergı 1559-1823 yıllan arastrKla basımevı tarıhını orneklerle sunan ser- gı uç bolumden oluşuyor Ilk bolumde Osmanlı'da basımevının kullanılmasın- dan once Avrupa'da Arap harflerıyle basılmış Turkçe basımlar, ıkıncı bolumde, Ibrahım Muteferrıka'nın ba- sımevı kurmak ıçın yaptığı çalışmalar, Osmanlı'da ılk basılı orneklerı oluşturan hantalar ve Mutefemka ba- sımlı kıtaplar uçuncu bolumde ıse Muhendıshane ve Uskudar basımevlerının seçkin orneklen yer alıyor Ibrahım Muteferrıka, once konağında başladığı ba- sım çalışmalarını yasallaştırmak ıçın bınbır guçluk çek- mış, sonunda basımevını donemın padışahı Surtan III. Ahmet'ın fermanı ve Şeyhulıslam Yenişehırli Ab- dullah Efendı'nın verdığı fetva ıle açabılmış Saraya ya- kın Said Efendı ıle Sadrazam Damat Ibrahım Paşa da onun en buyuk destekleyıcılerı Ibrahım Mutefemka ılkTurk basımevını kurarken tu- tucu çevrelerın yoğun sıyası (ve tıcan) baskılanyla kar- şılaşmış ama kararlı tavnyla, Avrupa'dan 250 yıl son- ra Osmanhda basımevı kuruluşuna ımzasını atmış Işın ılgınç yanı benzer bır seruvenı, bır başka "ofe- kı"olan msanlıktanhındebır "devnm"olaraktanımla- nabılecek basımevının babası sayılan Gutenberg de yaşamış HABITART'TA BUGUN Toplu konuı Idaresrnın duzenledığı etkınlıkler kapsamında bugun saat 19 00 da AkM Konser Salonu nda 'Peace Child' çotuk korosunun konsen yer alıyor H\BIT\RT'ta bugun saat 21.00'de Taksım Venüs Sahnesi'ndeÇağdaş BaleTopluluğu'nun dans gosterisi yer ahyor. Koreografilerini Cem Frtekin ın vaptığı Sinopsis tarafmdan sahneve konan gosten "Othello", 'Duet', 'Sportmenler' \e 'Ekinote' başlıklı dort bolumden oluşuvor 24 Lluslararasi Muzık Festıvalı kapsamındakı 'Mark Moris Dans Grubu' gosteriM saat 19 00'da AKM Buyuk Salon da ızlenebılır Yıne saat 19 00'da Aya Irını'de 'I Fiammınghi' klasik muzık konsen yer alıyor 'Yapı Kredi Gençlik Festhali' çerçevesinde bugun saat 21 30'da Darusşafaka Lısesı \\han Şahenk Spor Salonu nda Montreal Caz Balesı Gostensı yer alıyor Saat 21 30'da Rurnelı Hisan Muzesı nde 'Genç Pop Vapı Kredi Gençlik Pop Muzık YanşmasT yer alıyor Saat 18 00 de Nerebatan Sdrnıcı Konserlerı kapsamındd 'KJasıkFasıl Tophıluğu'konserı ızlenebılır Saat \9 00da Darphane'de CengbOzbek ın 'Karagöz' gösteribi sergılenıyor Saat 20 00 de Avangıl Turk Muzıği Orke-.tra \e korosunun Yıldız Sarayı Dış Karakol bınasında sunacağı '17. vel9. yüzyıl Turk Muziği Orneklen' adlı konser ızlenebılır 'Çağdaş Fransız Sinemasına Bakış' etkınlıklen kapsamında Bevoglu Sıneması nda bugun 12 00 15 00 18 00 \e 21 00de EtienneChatiliez n\n 'Mutiuhık Çayırlardadır' adlı fılmı ızlenebılır Turksak ve Toplu Konut Idaresı nın duzenledığı 'Beyazperdenin Vrdındaki Kenner' tılm testıvalı kapsamında ıse bugun Beyoğlu A\rupa Sıneması nda saaı 12 00 ve 19 00 da Chantal Akerman ın '\nna'nın Randcvulan' saat 15 00 ve 21 30 da Krzystof Zanussı'nın A\dınlanmj fılmlen, Yıne Beyoğlu Avrupa Sıneması nda saat 12 00'de Stephen Fears'ın 'Saamy ve Rosie tşi Pişırdi' saat 15 00 ve 21 30 da VVoody AJIen ın 'Sevımlı Khişe' baat 19 15te Wim VVanders'm '\merikali \rkadaşım" fılmlen Ortakoy Fenve sınemasında saat 12 OOdeZalman King'ın '\enus Deltası' saat 15 OO'te Fernando Treuba nın 'GuzellıkÇağı' saat 18 OO'de Jean Pierre Jeunet, Marc Caro nun 'Şarkuteri' saat 21 OO'de Emir Kustrica nın 'Ari/ona Ruyası'tılmlen gostenlıvor V1SL Sınema T\ Merkezı'nde duzenlenen Habıtartozel programı kapsaınındakı 'Geçmiş Zaman Olur ki Hayali Cihan Değer' tılm testıvalmde saat 16 00 da Halit Refığ ın 'Gurbet Kuşlan' saat 18 00 de Nesli Çolgeçen ın 'ZugurtAğa' fılmlen veralı\or NGO Kültur ve sanat etkınlıklen kapsamında bugün Taskışld 109 nolu odada saat 18 OO'de Vusuf Dumlupınar ın bağlama konsen saat 20 00 de Boğazıçı Lçlusu nun dınletısı ver alıyor Maçka G <\mtısı nde saat 20 00 de Kevin Locke un 'The Hoop Danec tndigcnous Flute' adlı konsen ->aat 21 30 da Light in the Darkness Gruhu nun 'Singıngand Music' gostensı ızlenebılır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle