03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DITHA BF.ııli, \K Deniz SOM htenef. http://www^>fcwt^».tr/Xa Efektroni post* [email protected] Tefc 0.211512 05 05 Fafcs: 0.212.512 44 97 Defibrîlatör, monitör yok; exitus var! K alp durduğu zaman elektrık şoku yapılan alete defibrılator enfarktus geçıren hastalann 1 kalp ntımlerının ızlendığı cıha- zın ekranına da monıtor denıyor Bır hastanenın kroner yoğun bakım unıtesınde zaman zaman tutulan bazı tutanaklarda ıse şoyle denıyor "Yapılan kontrolda ıkı monıtorun ça- lıştığı, uç monıtorun çalışmadığı, ıkı monıtorun de tamıre gıttığı defibrılato- run ıkı aydır bozuk olduğu tesprt edıl- d ı " "Toplam yedı monrtorden sadece ıkı tanesının çalıştığı goruldu merkezı monıtorlerın ıkısının de bozuk olduğu goruldu " "Mevcut sekız hastabaşı monıtorun uç tanesının çalışmakta olduğu, mer- kezı monıtorlenn ıse tamamının bozuk olduğu tespıt edıldı" "Uç hastabaşı monıtorun çalışma- dığı merkezı monıtortenn ıse tamamı- nın bozuk olduğu goruldu " Şımdı de 31 Mayıs 1996'da yazılmış bır yazı "Nobet teslımı esnasında hasta 8 numaralı yatakta uyuyordu Ancak hasta monıtoru olmadığından dolayı kardıyak ntmı takıp edılemıyordu Sa- at 8 30'da hastanm yatak takımlan de- gıştınldıgı sırada hastanın solunum ve kooperasyonu lyıydı Saat 09 00'a kadar hemşıreler tara- fından hastalara sabah tuvaletı verme kan alma tansıyon takıbı ve dığer has- taları da monıtonzasyonu ıle ılgılenılır- ken pratısyen hekım de hastalann vı- zıtını yapıyordu Saat 09 30 sulannda pratısyen hekım yatak 7'dekı hastanın vızıtını yapacakken 8 nolu hastanın yan yatar pozısyonda yuzunun sıya- noze (morarmış) olduğunu, solunumu- nun durduğunu fark ettı Hastanın ya- nına gıttığımızde hastanın tansıyon ar- teryalı alınamıyordu nabız alınamıyor- du, gozler dılateydı, yuz sıyanoze ve perrferier soğuktu Motıtor olmadığın- dan dolayı takıp edılemeyen Ahmet Tuna ısımlı hasta saat 09 30'da yata- ğında exıtus olarak bulunmuştur" Bır yazı daha "Uzun suredır koroner yoğun bakım unıtesindekı monıtor, defibrılator ve ok- sıjen sıstemlen çalışmamaktadır Unı- temıze acıl gelen hasta bu yuzden ta- kıp edılememektedır Aynca Antmal gı- bı acıl ılaçlar da bulunmamaktadır Du- rum defalarca başhekımlığe yazılı ola- rak bıldınldığı halde hâlâ bır çozum bu- lunamamıştır Unıtemızdekı bu aksak- lıklardan dolayı ıkı hastamız exıtus ol- muştur" Olen hastalara, hastanelerde exıtus denıyor SSK Okmeydanı Hastane- sı'nde de 1 SESSIZ SEDASIZ EğiPdiPde B ır grup emeklı öğretmen Istanbul'dan trenle Eğırdır'e gezıye grtmıştı... Emeklı oğretmenler, Eğırdir'de pıknık yaparken Kız Meslek Sağlık Lısesı oğrencılenyle karşılaştılar... Lise öğrencılerinın başortulü oluşu emeklı öğretmenlenn dıkkatını çekt... Emeklı oğretmenlerden bın başörtülu oğrencılenn yanına gıttı, nıye başlannın ortülu olduğunu sordu... Kız oğrencılenn yanıtı, Mıllı Eğrtım'ın nasıl bır karanlığa suruklendıgının kanıtıydı: - Müdurumuz boyie ıstıyor. Kız Meslek Sağlık Lısesı öğrencilen, aydınlık yuzlu emeklı oğretmene usulca bır "sır" daha verdıler - Kuran okumamızı da şart koşuyor... * ?-.. " ı* *. < Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Datgtnlık zekânın nazar boncuğudur RP'li Sürmene Belediyesi'nden Cumok Ormam'na saHhn T rabzon Cumok un duzenledığı, Rıze ve Gıresun Cumok'un da katıldığı Surmene'dekı pıknıkte dıkılen "Cumhunyet Ormanı" tabelaları etkınlık sonrası ılçenın RP'lı beledıye başkanınca sokturuldu Olaya, ılçe kaymakamının dırektıfıyle emnıyet gorevlılennın mudahale etmesı uzerıne tabelalar yerıne kondu Trabzon Trabzon Cumok adına yuksek muhendıs Celâlettın Çrftçı bıldınyor "Buyuk Bahar Pıknığı geçen pazar Surmene'dekı fıdanlık alanında buyuk bır katılım ve o olçude bır coşku ıle gerçekleştınldı Katılım çok yuksektı, çocuklar hanç 180 e kadar ancak sayabıldık Fazlasının hesabı yapılamadı Hele bır de Trabzon Lısesı'nın geleneksel pılav gunu olmasaydı Pıknığımızın doğal uyelen olan Rıze Cumok grubunun yanısıra Gıresun Cumok da Ertuğrul Yalçın ve izzet Bektaş onculuğunde 15 kışıydıler Bu arada Gıresun Cumok da Bu yemyeşıl dağlara bır tutam hayat da bızden' dıyerek kendı çam fıdanlannı dıktıler Daha sonra ıkı adet 'Cumhurıyet Ormanı' tabelamız alkışlar arasında yerlerıne dıkıldı Bu sırada Çalkoy'den Cumhunyet okuru bır grup gencın tuttuklan mıdıbusle çıkıp gelmelerı ayrı bır coşku yarattı Pıknık boyunca ozetle kemençeler susmadı sazlar durmadı, bol bol Ruhı Su ve Uğur Mumcu denıldı Akşam yakiaştığında Surmene ADD'nın çalışkan başkanı Yuksel Kumaş'ın ADD lokalındekı çay davetınde son soyleşıler yapıldı ve pıknığımız geçıcı olarak noktalandı Ayrıca, Gıresun-Trabzon-Rıze Cumok temsılcılerı bıraraya gelerek yaptıkları toplantıda 'Cumok Karadenız Ortak Platformu' kurulmasına karar verdı Platformun genel ılkelennın saptanabılmesı ılk toplantının yerının belırlenerek gereklı hazırlıklann yapılması konusunda Celâlettın Çrftçı, Kenan Koç, Necdet Durgun asıl Hüseyın Çıray yedek uye olarak gorevlendırıldı" Pıknık sonrası "Cumhunyet Ormanı" tabelalarının yerlerınden sokulup atıldığını haber veren Celâlettın Çıftçı gelışmelen şoyle aktanyor "Surmene'nın RP'lı Beledıye Başkanı Cemalettn Aksoy tarafından sokturulen Cumhunyet Ormanı tabelalanmız, ornek kaymakam L Cıhan Demırcı den -Q U O R I Z M A L A K HAYAT son nefese kadar sureklı ders alınan suresı belırsız tek kurstur' Lutfullah Gursoy un olaya kararlı yaklaşımı ıle ıkı gun sonra emnıyet gorevlılen tarafından yenıden dıktınlmıştır Tabelalarm yenıden dıkımı sırasında Surmene ADD Başkanı Yuksel Kumaş ve dort Cumhunyet okuru hazır bulundu ve olay emnıyet gorevlılennce tutanağa bağlandi Ayrıca fotoğraf da çekıldı Bu ığrenç saldırı Cumhunyet'e, Ataturk e ve en buyuk eserı olan devnmlenne duyulan kının dışavurumudur Bu olay ulke çapındakı tum Cumoklarca degerlendırılmelı ve aydın ınsanlann bır araya gelmelennın karanlık çevrelen nasıl tedırgın ettıoı gorulmelıdır Bızlere duşen gore artık 'aydın olmanın bedelı nı odemek uzere safları lyıce sıklaştırmak ve cıddı yonelımler belırlemek olmalıdır Zıra ulkenın ıçınde bulunduğu sosyo- polıtık kargaşa en çok aydın kesımı ılgılendırme durumundadır" Sakarya Alıfuatpaşa Cumok gonullu sorumlusu olarak emeklı felsefe oğretmenı Zekı Yusuf Borazan bıldınyor "Çeşıtlı mesleklerden oluşan 54 kışılık Sakarya Cumok grubu toplantısını bır pıknık havası ıçınde Geyve ve Alıfuatpaşa parklannda yaptı Mustafa Ecevıt, Ünal Çetın, Yuksel Kabadayı ve Zekı Yusuf Borazan dan oluşan ağırlama komrtesı konuklara ayran ve kıraz ıkram ettı Kuvayı Mıllıye Muzesı ıle Cebesoy Muzesı ve Alı Fuat Paşa'nın mezarı zıyaret edıldı Epçeler Koyu ne gıdılerek dalından kıraz toplandı Doğanın kucağında, gazete ve ulke sorunları goruşuldu, bır sonrakı toplantının Sapanca da yapılması kararlaştırıldı" Marmaris Hüsnu Kaplanlar bıldınyor "Son toplantımızı Çamlı da sabah kahvaltısında buluşarak yaptık ADD, Eğıtım-Sen Çevder, Pır Sultan'dan dostlann da katılımıyla 70 kışıden fazlaydık Cumhunyet ın Marmans'te daha çok okunması ıçın 'bır Cumok, ıkı gazete parolasını benımsedık " Bırsa Bursa Cumok adına Hale Oymak bıldınyor "Kocayayla ya duzenledıgımız pıknıkte 71 kışıydık Pıknık yennde yaptığımız toplantıda çeşıtlı konular konuşuldu Cumhunyet Eğıtım Kooperatıfi kurulması onerısı tartışmaya açıldı TBMM Mıllı Eğıtım Komısyonu na gondenlmek uzere bır metın hazırlandı Demokratık kıtle orgutlennın de katılmasını ıstedığımız metın şoyle '75 Mıllı Eğıtım Şûrası'nda alınan ılkoğretımın sekız yıla çıkarılması karannın TBMM'de de aynen kabul edılerek yasallaşması gerektığıne ınanıyoruz Turkıye'nın geleceğı sekız yıllık temel eğıtıme bağlıdır Bu yasa, Şûra kararlanndan tavız verılmeden çıkanlmalıdır Eğer laıklık duşmanı kuruluşlar lehıne değışıkltkler yapılırsa, yıllardırbu yasanın çıkmasını engelleyen lıberal partıler ve özel gınşımcıler de tarıh onunde sonjmlu olacaklardır' Neşelı geçen pıknık donuşu Baraklı Koyu ne uğradık dostlanmıza kıtap, gazete ve bır Ataturk posterı aımağan ettık Pınarcık Koyu'nde de dostlanmızla sohbet ettık" BaMcesr Balıkesır Cumok adına Uğur Aksoy, Nuray Guner bıldınyor 'Toplantımızda, Cumhunyet okurlannın onculuğunde kuruluş çaiışmasf surdurulen Balıkesır Çağdaş Eğıtım Vakfı'na katılanlann sayısının 103 kışıyı buldugu, fonda toplanan paranın da 425 mılyon lıraya ulaştığı belııiendı Toplantıda, gazetemızın tırajını arttınmaya yonelık bır anket çalışmasının yapılması da goruşuldu" lUfUMHII PPO 14 Hazıran Cuma İSKENDERUN: Saat 18 00'de Yelken Duğun Salonu'nda toplantı 15 Hazıran Cumartesı ANKARA: Saat 16 00'da Yılmaz Guney Sahnesı nde Oral Çalışlar'ın yoneteceğı DSP CHP ve ODP ıl yonetıcılennın katılacağı Dunyada ve Turkıye'de Sol konulu panel BİGA:Saat14 00'te100 Yıl Parkı'nda Park Market yanında ılk toplantı FETHfYE: Saat 18 30'da DSİ karşısındakı çay bahçesınde (Hello Bufe) toplantı ve saat 21 00'de Gunlukbaşı llkoğretım Okulu'nun sahneye koyacağı Haşmet Zeybek'ın "Duğun ya da Davul" oyununu ızleme 16 Hazıran Pazar İSTANBUL: Saat 12 00'de Caddebostan Kultur Merkezı'nde, Ulusal Eğıtım Bıldırgesı'ntn de hazırlanacagı toplantı ANTALYA: Saat 09 30'da Pıl Fabnkası karşısındakı DSİ onunden hareket ederek Lutfi Buyukyıldınm Araştırma Ormanı'na pıknık gezısı ZONGULDAK: Saat 14 OO'te Fener Maden Muhendıslen Derneğı lokalınde toplantı KONYA: Saat 14 OO"te Konya Beledıyeler Bırlığı salonunda toplantı MERSİN: Saat 09 00'da Kultur Merkezı onunden hareket ederek Bekıralan'a pıknık gezısı BOLU:Saat 08 30 da Bolu Devlet Tıyatrosu onunden saat 10 00 da da Duzce Anıtpark Meydanı'ndan hareket ederek Kabalaklı Dere Odayerı Yaylası'nda doğa yuruyuşu ve pıknık ÇCK YCC </ Jentmekkn. Or ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT m nı KLRTC EBE BULUT BEBEK \vn\\ Herşe J X : ( pencersmc/en . • • c CVZ6İ fcPİ ft N arncalar vcoplanmca ı MIRMIRLAR UĞURDLRAK TARİHTE BUGUN wı MTAZ 13 Hazıran UCAN BOMBA V-1 1944 'TE BiJ&UAj, /T DUA/YA s*ı/*ft BûruA/ ç/DOE- r/y/.e sueee/eefii, ALMANLAG YENI euLuşcAet OLAM y-i SOA*e/ILARfNI LOMO&I'YA YOLLA ALTfNDAJC/ f=IZ4fi/£A DAN SAArre foo *://u3M£rje£/v/M usru- OAL/Ç VHPMAtCTAYDt. UMLU BuraK YfKfMrt YOL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle