26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA TV, CUMHURlYET 12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA 16 PROGRAMLARI 17 07.00 Haber 07 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Haberler 10.05 Kardelen 10.25 Konuşa Konuşa 11.25 Sahte Dünyalar 12.00 Haberler 12.10 Dizi 12.35 Bir Solist 13.00 Haber 13 13.30 Cennet Plajı 14.00 Stüdyo TRT 15.00 Haberler 15.05 Külyutmaz 15.35 Müzik Pınan 16.00 Haberler 16.15 BuToprağın Sesi 16.45 Sevgi Bağları 17.35 Riziko 18 18.00 Haberler 18.25 Fasıl 18.50 Akşama Doğru 19.25 Anadolu'dan Görünüm 20.00 Haberler 20.45 Spor 21.00THMKonser 22.15 Yerti Film: Kötü Tohum 24.00 Haber 24 00.45 Stüdyo TRT FM 03.00 Yabancı Film: Matador ve Hanımefendi S (0 312) 428 22 30 06.20 MEB Açıköğretim LJsesi Ders Programı 08.20 Müzik 08.30 Belgesel 09.00 Geçmişe Özlem 09.30 Minikler Adası 10.05 GAP TV'ye Geçiş 10.05 Dört Mevsim Kadın 11.05Portakal 11.35 Yerli Film: Bütün Kuşlar Vefasız 13.00 Toprak ve insan 13.15 Gölgeler Uzarken 14.00 Haberler 14.15 llden ile Türkülerimiz 16.00 GideGide GAP 17.02 Haberler 17.05 LesGrandes Families 18.00 Şans Kasası 18.30 Çitlembik Dergisi 19.00 Akşam Bülteni 19.25 Bilimle iç içe 20.00 Sahte Dünyalar 20.30 Stüdyo Ankara 21.05 Ekonomi Dosyası 22.00 Gece Bülteni, 22.45 Festivalde Dün Bugün Yarın 22.55 Suçlu Kim? S (0 212) 259 72 75 07.00 Yenı Bir Gün 09.00 Çizgi Dizi: Afacan Kedi 09.40 Çizgi Dizi: Taş Devri 10.20 Dizi Film: Alf 11.00 Yerii Film: Aşk Mabudesi 12.50 Yerii Film: Arkadaşım 14.40 Dizi: Vahşi Kalpler 15.20 Alf 16.00 Çizgi Dizi: Afacan Kedi 16.30 Çizgi Dizi: Casper 17.10 Çizgi Dizi: Taş Devri 17.40 Yerii Film: Ben Bir Garip Keloğlanım 19.30 Haber Bülteni 20.10 Spor Gündemi 20.20 Yabancı Film: Nell 22.40 Böyle Gitmez 23.30 Gecenin Içinden 23.50 Spor Saati 24.00 Yabancı Film: Gün Batışı 01.50 Yabancı Film: Müthiş Uyum 04.00 IMBA Final Maçı: C.Bulls-S.Supersonic ©(0 212)21551 11 SH#W 07.00 Show Başlıyor 08.00 Hayalet Avcılan 08.30 Çizgi Dizi: Pinokyo 09.00 Yumurcak 09.30 Uyanık Dedektif 10.00 Yerti Film: Kerem ile Aslı 11.30 Sabah Şovu 12.30 SüperAile 13.10 Çizgi Dizi: Yumurcak 13.40 Çizgi Dizi: Maske 14.10 Çizgi Dizi: Oto Yarışçıları 14.40 Yerii Film: Ayşecik Sokak Kızı 16.20 Dizi: Neşeli Okul 16.50 Yerii Film: Kalbimdeki Acı 18.30 Çarkıfelek 19.00 Dizi: Tanrı Misafiri 20.00 Show TV Haber 20.35 Yerii Film: 100 Numaralı Adam 22.15 Sıcağı Stcağtna 23.15 AteşHattı 23.45 ingıltere'de Bugün 24.00 Olay Olay 00.40 Dizi: Cennet 01.10 Yabancı Film: Içerdekiler 02.40 Dizi: Sınır Ötesı S (0 212) 655 1111 Teşekkür ediyoruz. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 8. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm bakanlık, kurum ve kişilere teşekkür eder. EHLAK BANKASl = = = = = = MARMARA V RENAÜtT Btı ılan Cumhurtyet Gazetesı'rün katkıuyla ucretsiz olarak yayınlanmijtır. GÖSTERI SPONSORLARI T.C. Kültür Bakanlığı De\ let Tıyatrulan The Britısh Council Ecıacıbaşı Holdmg A.Ş. Türk Henkel A.Ş S*yın Dr Apâh Olctay Guntr. Kuîıur Bakanı S«ı\ın Pmt Dr Emre Gont-nsd>. Dışışkn Bdkam B-tjbkikanlık Dış Tanıcım Bj^janıjmdniıgı Dışişlcn Bak.ınlıi>ı Kultur I^lerı (icncl Mudurluğu Bd^tuk<ın11k Gumruk Mu.sceşarlığı Gumnıkler (jcncl M.ıdurlu£u Gc^ıcı Muihyetler Şuhe Mudurlu£u TEK Genel Mudurlu^u Turk HdvavoHin Gfnel Mudurlu£u TRTGcntl Müdurlugu istanbul Vahlıgı hunbui Buyukşthır Btrk-tjıyc b.i^k*tnlı lsımbul buyukşehır Beledıyesı Kulıur l^ltrn Ddi BtşjLt⪠Btlt-dıye Bj^kanhj;ı Bcyo£lu Beledıye Bd^kiniı^ı IETT Genel Mudurlu£u Açık Radyo Adnin Aslan Akadt-mi Iscanhu! rt>Vi A>Uk) AKSANAT Akhmk Kuiıur Sinat Ejiıtım Mcrkeiı (Kidaye Kuhn) Alman Kûltur Mt-fkezi, Istanhul (Kurt Schari) Aİvye Uzututağan Amerıkah Bastn \e Ktiltur Mtrkezı L' N.I S (Raymood Trippı Antal>a Altın Pin-tjV.il Küttür ve Saruı ViMı An Post Prudutrıon Housc (Duğan Ol^uncD ARL'P Atılla Aksoy ATV Tclevi7vonu Avter At.ıy Ayla Alp.ın Ba^ak Sı^ond (Muzaffer Bılırılı) BEK Tasanm Berû! Mardın Bılgt Barharu • Bo/kurt Kuru^ Bulem Erkmcn Coors IndustriAİ Turkıye C'.umhunyet Gazeteii Duran Ofeer (Oktav Duran) Emre Çıkınoilu Erhan Işozt-n Eroi Keskm Esen Karol F»tıh Özgüvcn Favon Multımedya Ferhat Balamır Fıkret Tem Fotoğraftune (Aylın-Muammer Yanmaz) Gulser Orhan HBB Tetevızyonu Hılmı ZjtVr Şahm Hurarrun NcvruA'vj HÜR FM HUm\et Gazeres' H V Neıat Büyukkokvıl Iberu Havavf>llan (Antonıo Mcdıru* Interpan Reklanxıhk A Ş tMü«raU Ilbjk) ImersCir Televızyonu Ipek Cem İstanbu] Büyük^ehır Bciedıves: Şehır Tıyarroları İstanbul Devlet TıyarroUrı İstanbul Sanac Merkezı (Adnan Vurdevır) Itilyjn Kultur Merkczı, Isıanbui (Adelıa Rıspoh) Kana] 6 Televuyonu Kinal " Televuyonu Kanal D Tele\;z>onu Karabey A>doğan Kenter Tıyatrosu (Cengız (Wk) Lınk Multımedya (Cüneyt Bıro!) LOTHa\avolları Magi*. Tamtım ve Iletışım A Ş < Ayhan Tezt.an) Mam Sanat EM MAS Matbiası (Lokmjjı Şahin, Cenap Kangoz) Medya Tcst Incernet & Multımfdva <N T au Balcacı) Megd\ızyon {Ercumtnı Yıpmı Mcpa ».Cem Apa) Mıtlıyec Gazetesı Mustif» Avkıran Müveddet Anter Naci YıW« Nedret Çatay Numbfi Onc FM Oğuz Yişarıîil Olympn. HavaycHarı iDanaı PaSakogİu) Orhan Taner Oman Wöber Oto Basımevı <Asım Mandacı) Polonva Büyükel^ıhgı Promoshop (Sedat Akunl Radyo D Radyo Fortks Reklam - Iş (Mehmet Suzt-n) Rengın Vı Roxy Club See L Frce Cards (Jos van dcr Lix-' Şehna^ Tifıır Ştnol Demıroz Tekor (llkhan Çtrıniu) The Britısh Councıl Istanbul iMjrtın Fr\er. Lcyia Tongu^) Tıpograi (Osmjn Tulü' Tiyatro Tiyatro Derıîisı (Mustafa IDcmıfkanİı) TRT İstanbul Telouyonu. 'Ve Perde' Programı Ekıbi Veh So^diKi Veysel Donbaz Ytkta Kara Yenı Yuzyıl Gazetest Yıldız Kenter atv06.30 Sevılen Melodiler 07.00 atv'de Kahvaltı 09.00 Çizgi Film: Sandokan 09.30 Çizgi Film: Alaaddin 10.00 Çizgi Film: Gargoyles 10.30 Dizi: Celeste 11.30 Yerii Film: Sıcak Geceler 13.00 Gün Ortası 13.20 DIZI: Manuela 14.15 Çizgi Film: Sandokan 14.45 Çizgi Film: Alaaddin 15.15 Çizgi Film Gargoyles 15.45 Kadınlar Matinesi 16.25 Yerii Film: Tatar Ramazan 09.00 Küçük Büyücüler 09.20 Çizgi Film: Voltron 09.40 Orümcek Adam 10.00 Dizi: Marimar 10.30 Hakiki Sabah Şekerleri 12.00 Star Haber 12.10 Yerii Film: Turist Ömer 13.40 Dizi: Savcı 14.30 Yerii Film: Aynlık Ateşi 16.10 Voltron 16.35 Tatil Başlıyor 17.00 Star Haber 17.10 Cesur ve Güzel 07.00 Bu Sabah 09.00 Müzik Kutusu 10.30 Çizgi Dizi: Uzay Polisi 11.00 Ikizler 12.30 Hipodrom'da Bugün 13.00 Nabız 13.20 Yerii Film: Kara Duvak 14.50 Frekans 15.35 KutuKutu Pense 16.05 Yerii Film: Sayın Başkan 17.40 Hugo 18.00 Dizi: 90-60-90 19.00 Dizi: Yalan Ruzgârı 20.00 atv Ana Haber 20.50 Spor Haberleri 21.00Sarahile Musa 22.05 A Takımı 23.10 Euro'96 23.40 Reytıng Reyting 00.55 Polis Imdat 00.55 Gece Haberleri 01.10 Televizyon Çocuğu: Okan Bayulgen 02.25 Yabancı Film: Komedi Dünyası 04.10 Yerii Film: Randevu 05.45 Gönülden Nağmeler Jnclie Foster. Nell'debaşrolde (Kanal D. 20.20). 18.00 Dizi: Maria Bonita 18.45 Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 19.58 Yorum 20.10 Euro'96 Özel 20.20 Dizi: Âşık Oldum 21.10 Dizi: Fırtınalar 22.10 Yabancı Film: ilk Isırık 23.40 Star Süper Spor 23.55 Osman Balcıgil ile Gece Hattı 00.25 Beyaz Saçlı Prens (0 212) 655 00 00 ® (0 212) 698 49 01 18.15 Haberler 18.30 Yabancı Film: Shaolin Tapınağı 20.30 Ana Haber 21.00 Piyangola 22.30 Yabancı Film: Son Kumar 00.30 Final 00.45 Haberler 00.55 Tatil Penceresi 03.00 Kapanış ® (0 212) 286 00 73 07.28 Açılış 107.30 Telegun 08.00 Çizgi Film: Les Mondes Engloutıs 08.30 Birlikte Söyleyelim 09.00 Çocuk Haber 09.15 Çızgı Film: İlk insan Giatrus 09.30 Yarışan Şahınler 10.00 Yabancı Film: Günah Keçisi 11.30 Üç Avanak 11.35 Belgesel 12.00 Megamıx 12.30 Belgesel 13.30 Fransa'da Muttak Gezılerı 14.00 TBMMTV 19.00 PopStop 19.30 AvrupaFutbol Şampıyonası: İtalya- Rusya (Bant) 21.00 Genç Haber 21.15 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye- Hırvatıstan (Bant) 22.45 Genç Gözüyle 23.15 RockMarket 24.00 Kapanış 08.18 Açılış 08.20 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 10.20 Konser Saati 11.05 Bir Solist 11.30 Bir Konser 12.30 Bir Solist 15.00 At Yarışları 18.00 ÖYS'ye Doğru 22.00 Bir Solist 22.30 Berab^r ve Solo Şarkılar 23.00 MEB As ıkögretim Lisesi Ders . Yogramı 06.10 T^legün 06.40 Oğrendıkçe 07.00 Gune Başlarken 08.35 Gunaydın 10.00 Haberler 10.05 Dort Mevsim Kadın 11.05 Dizi: Kadın ve İhtıras 11.30 Bir Solist 12.00 Dizi: Sahte Dünyalar 12.30 Belgesel: Uygarlıklar Ülkesi Anadolu 13.00 Haber 13 13.30 Yerii Film: Çile Tarlası 15.10 istanbul'dan 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 isteklerınız 16.45 Turizm Spot 16.50 Kıtty Cats 17.05 Turizm Spot 17.15 Kum Saati 17.50 Çocuk Haber 18.00 Merhaba 19.00 Genç Haber 19.10 Merhaba 19.30 Akşam Bülteni 19.40 Bir Solist 20.10 Akşama Doğru 21.00 Haberler 21.30 Yabancı Film 23.00 Dıyalog 23.30 Bir Solist 24.00 Haber 24 00.35 Almanca - Ingilızce Haberler 00.45 Stüdyo TRT FM 03.00 Dizi: Iz Peşinde 03.40 Erol Evgin Show 04.40 Konser 05.40 Belgesel: Uygarlıklar Ülkesi Anadolu 05.00 Açılış 05.30 Huzura Doğru 06.00 Haberler 08.00 Sabah Kahvaltısı 08.30 Merhaba 10.00 Haberler 10.10 Yerii Film: Zalim Avcı 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.20 Hanımelı 13.00 Dizi: Sevgınin Bittiği Yerde 14.00 Haberler 14.10 Arkası Yarın 16.30 Aktüel Kamera 17.00 Haberler 17.15 Belgesel 18.00 Süper Akşam Keyfi 19.00 Haberler 19.35 Spor Bülteni | 19.40 Yerii Film: Vu" Patlastn Çal Oynasın 21.00YüzYuze 22.10 Çarşamba Pazarı 24.00 Haberler 00.10 Ve Ibrahim Sadri 01.30 Son Haberler 02.00 Yabancı Film: Yaşamak Için 3 03.30 Gece Raporu 04.00 Dizi: Uyuşturucu •S (0 212) 652 25 60 07.30 Çizgi Dizi: He-Man 08.00 Yabancı Film: Sur Tutsakları 09.30 Yabancı Film: Açık Çek 11.00 Yabancı Film: Şırket 13.30 Yabancı Film: Sıyah Devriye 15.00 Yabancı Film: Komando 16.30 Yabancı Film: Karanlığın Ötesi 18.40 Sanat Günlüğü (şifresiz) 19.00 Dizi: Archie ve Sabrina (şifresiz)' 19.30 Dizi: Ulis 31 (şifresiz) 20.00 Çizgi Dizi: Zorro (şifresiz) 20.30 CINE 5 Haber (şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Kâbus Tepesi 22.30 CINE 5 Haber 22.40 Yabancı Film: Beyazlar Beceremez 00.35 Formula 1 (Monaco Grand Prix'si Özeti- Şifresiz) S (0 212) 225 55 55 06- 3 0 Aerobik • • • • • • 07.30 Bugün 10.00 Haberler ve Hava Durumu 10.15 Ankara Panoraması 12.00 Ubero 13.00 Haberler ve Hava Durumu 13.15 Günün Klipleri 14.00 2'den 4'e 16.00 Hayvanlar Âlemi 16.25 Çizgi Film: Küçük Soytarılar 16.50 Çizgi Film: Cingöz Köpek 17.25 Çizgi Film: Ropokop 17.45 Sınava Doğru 18.45 Akşamın Klipleri 19.00 Ana Haber Bülteni 20.20 Nıhat Fırat ve Istekleriniz 21.45 Spor: Avrupa Kupası'na Doğru 22.30 Yüksek Tansiyon 24.00 Haberler ve Hava Durumu 00.15 Nihat Fırat ve Istekleriniz 02.00 Çeşitli Müzik 02.30 Kapanış 07.00 Sabah Faslı S (0 212) 281 48 00 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Genel Haber 09.15 Sabah Keyfi 10.30 HintDizisı 11.00 Yaz Pınan 12.00 Türkülerimiz 13.00 Genel Haber 13.15 Öğlen Keyfi 14.00 Saglık Olsun 15.00 Genel Haber 15.15 4. Boyut 15.45 Zapping Arası 17.00 Genel Haber 17.15 ŞekerCadı 17.45 Colorbar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Cümbüş 20.30 Yerel Haber 21.00 Gülümse 22.00 Konser: Hülya Avşar 23.00 Dizi: Sıtkı Sıyrıldı 23.30 Yerel Haber 23.45 Genel Haber 00.30 Yabancı Film: Üvey Baba 3 S (0 212) 256 82 82 BAŞSAGLIGI Yakın dostlarımız Ferhan ŞENSOY ve A. Vildan ŞENSOY'un Saygıdeğer Babalan CEMİL ŞENSOY'un vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağhğı ve sabırlar dileriz. Gülgün - Tank PAPUÇÇUOĞLU VJÜNÜNJTIILMLERI Kerem Ue Ash 10.00 Show TV Duygusal /^Büyiik aşk destanının sınema uvarlaması. Orhan v S ' Elmas'ın yönetiminde Kadir İnanır ve Fatma Gi- rik başlıca rolleri paylaşıyor. Günah Keçisi 10.00 TRT 3 Polisiye /Oı (Spenser: The Judas)- Kendisinı uluslararası bir v i ' komplonun içinde bulan dedektif Spenser'ın ma- ceralan. Yön: Joseph L Scanlan. O>n: Robert Urich. Avery Brooks. Aşk Mabudesi 11.00 Kanal D Duygusal /Ç^\ Yakışıklı yazar yeni romanına konu aramaktadır. ^<fJ Bulmakta da gecıkmez. Pa\yonda tanıştığı bir ka- dındır bu. Genç adam. za\ allı kadını kendısine âşık et- mekiçinhertürlü numarayı çe\ ırir. Yön. Nejat Saydam. Oyn: Türkan Şoray, Cünevt Arkın. Sıcak Geceler 11.30 atv Melodram ©Ugruna kansını terk etnıeye hazırlandığı se\gili- sini birerkekle sarnıaş dolaş yakalayan Kemal yı- kılır. Aslında o erkek. kızın kardeşidir. Ama Kemal kı- zı dinlemediği için bunu öğrenemez. Yön: Orhan Elmas. O\n: Serpil Çakmaklı. Salıh Güne>. Bütûn Kuşlar... 11.35 GAP TV Melodram fÇZ\ Sevdiği kadından aşkına kar^ıhk alamavan bir gen- 'O* cin acıklı öyküsü. Yönetmen: A Akarar. Yön: De- nız Akbulut. Mahmut Hekimoğlu. Turist Ömer 12.10 İnterstar Güldürü /^\ lyi kalpli gariban Ömer. tesadüfen bulduğu büyük ^CV miktarda parayı fakirlere dagıtır. Ancak bu paralar sahtedir. Yön: Hulki Saner. O>n: Sadri Alışık. Arkadaşım 12.50 Kanal D Dram /^Taşralı bir adam kan da\alısını aramak için büyük ^y kente gelir. Aradığı kışi> le bılmeden çok ı\ i arka- daş olur, hatta bir süre sonra amanMZ bir hastalığa ya- kalanmışolanbugencı kurtannak\eonuse\gilisineka- \usturmak için büyük mücadeleye girer. Yön: Nazmi Özer. Oyn: Tank Akan. Fikret Hakan. \eşe Akso> Kara Duvak 13.20 Kanal 6 Dram ®Kan da\alı ailelerin çocuklan birbırlerıneâşıkolu- yor. >'ön: Mehmet Bozkuş. Oyn: Yıldıray Çmar. Ender Çerçi. Aynlık Ateşi 14.30 İnterstar Melodram /ÇŞ\ Sokakta bulduğu zor durumdakı kızı e\ ine getıren V~y genç. mahallede çıkan dedikodular \ üzünden onun- la e\lenir. Ancak kız doğum yaparken bebeğini kaybe- der. Yön: Feridun Kete. O>n: Bulut Aras. BaharÖztan. Ayşecik Sokak...14.40 Show TV Duygusal /^J\ Sokaklarda \e meyhanelerde şarkıcılık \apan bir ^ykizlaonuarayanbabasınınöyküsü. Yönetmen: Ül- kü Erakalın. Oyn: Zeynep DeĞırmencıoülu. Sadri Alı- şık. Saym Başkan 16.05 Kanal 6 Dram ®Beledi>c başkanı seçilen bir müteahhit. seçim da- nışmanıylagönül ilişkisine girer. Yön: L'nal Küpe- li. Ovn: Kadir inanır, Ale\ Baymur. Tatar Ramazan 16.25 atv Dram Köyün ağasını vuran Ramazan hapis yatar. Çıktık- tan sonra bu sefer ağanın oğluyla bası derde girer ve yine hapse düşer. Hapiste de koğuş ağası\la çatışan Ramazan"ın cezası uzar. Yön: Melih Gülgen. Oyn: Ka- dir tnanır. Kadir İnanır 'Tatar Ramazan' ile atv'de 16.25'te. Kalbimdeki Acı 16.50 Show TV Melodrarrf /7J\ Çocuğunu görmemesi için gözleri kör edilen bir ka- ^Ö'dınlaonuseven bir gencin öyküsü. Yönetmen: Na- tuk Baytan. Oyn: Ferdi Tayfur. Oya Aydogan Ben Bir Garip... 17.40 Kanal D Masal ©Köy halkını de\ rin kötü > önetimine karşı sa\ unan Keloğlan"ın taşlamalı öyküsü. Yönetmen: Sürey- ya Duru. Oynayanlar: Rüştü As\alı. Biricik (1^76). Shaolin Tapınağı 18.30 Kanal 6 Macera /7T\ (Shaolin Temple) - Çin imparatorunun haksızlık-. >C/ larına karşı ayaklanan bir grubun maceraları. Y ö ^ Chan Hsin Yen. O\n: Jet Lee. Lı Lin Jei. 20.20 / Kanal D / Nell Ayrıntı yanda 100 Numaralı- 20.35 Shovv TV Güldürü. /7^\ Hiçbir işte dıkiş tutturamayan Şaban. tesadüfler so-'. v V nucu bir reklam yıldızı olur. Ancak tanıtımını yap- tığı ürünlerin kötü olması onu halkın gözünden düşü- recektir. Yön: Osman F. Seden. O\n: Kemal Sunal. İlk Ismk 22.10 İnterstar Güldürü / Korku. O ı (Once Bitten)- İnterstar "Jedı"nın Dönüşü" adl(^ vS' bilimkurgu klasiğini kaldınp, yenne bu saçma sa-' pan fılmi koydu. Vampir kontes. güzelliğıni korumakT için genç delikanlilann kanına ihtiyaç duvar. Jim Car- V rey bile bu kötü yapımı kurtarmava >etmi\or. > Kötü Tohum 22.15 TRT 1 Gerilim' /^N Bir grup öğrenci kampa gider \ e içlerinden bin bo- yfJ ğularak öldürülür. Czücü olaylar bununla da bit- mez. Yön: Nevzat Pesen. Oyn: Lale Oraloğlu. Nedret Güvenç. Son Kumar 22.30 Kanal 6 Macera /Oı (Mac Shayne 2) - Mac Shavneın eski arkadaşla-J <y rı son bir vurgun yapmak isterler ancak Shayne bu' işe ortak olmak isteyince işler kanşır. Filmde Kenny RcH gers oynuyor. Gün Batışı 24.00 Kanal D Macera /77\ (Sunset Cove)- Beledi> e. plajda bina yapımına izin ^C/ verir. Bunaengel olmak isteyen gençlerde hareke-, te geçer. Yön: Al Adamson. Oyn: Jay B. Larson. Ka- ren Fredrik. 01.10 / Show TV / Içerdekiler Ayrıntı yanda Komedi Dünyası 02.25 atv Güldürü; /T7\ (Talkin Dirty After Dark)- Kendıne güldürü dün-' \zs yasında iyi bir yer edinebilmek ıçin çaba harcayan* komedyenin öyküsü. Yön: Topper Carew. Oyn: Mar- tin Lavvrane, John VVitherspoon. 03.00 / TRT 1 / Matador ve... Ayrıntı yanda O Yerii Orta Halli („ . Değmer Yabancı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle