26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 ALLEGRO EVİN İLYASOGLL • Doğan Hızlan önceki günkü yazısında Hezarfen Çelebi olup îstanbul'un sanatsal dünyası üstünde oradan oraya uçmayı özlüyordu. Aslında şu f;ünlerde yalnız stanbul'un değil, Türkiye'nin çeşitli noktalanna uçup görkemli sanat olaylan izleyebılırsıniz. Istanbul Festıvalı başlarken, HABITAT etkinlikleri ve Yapı Kredi Gençlık Festıvalı sürmekte. Aspendos Opera ve Bale Festıvalı 8 hazıranda, Izmir Festivali ise 10 hazıranda başladı. E İDOBsolistleri. korosu \eorkestrasıfestnalin ilk konserinde şef Orhan Şalber >önetiminde mozaikbir program sundular. (Fotoğraf: UĞLRGLNY lZ) estivallerülkesi TürkiyeÜçuncu Aspendos Festıvalı on bın kı- şıye >akın ızleyıcı onunde, olağanustu bır oriamda Ankara De\ let OperaM sa- natçılan tarafından Verdi'nın " Otello" operası ıle açıldı Temsılın nıtelığı ızle- yıcının nıcelığı-nıtelığı her $ey bır yana gerçekten bu mekânın değerlenmesı ola- ğanustu bır kazanç Aspendos Festıvalı'nın kurucusu Ren- gim Gökmen'ın dedığı gıbı bır kuçıık şe- hır ta^ınıyor Aspendos a festıval zama- nı her bır oyunun dekoru, ışığı. sanatçt odası \b hazırlıklar ıçın kuçuk bır sehır oluşuyor Opera ve Bale Sanatlannı Ge- lıştırme Vakfı Başkanı Tuncer Tercan \ e ekıbının ve bu yıl festıvalın tum sponsor- luğunu ustlenen Arum Otel sahıplerının kusursuz organızasyonu ıle nıce basın üyesı açılışta hazır bulundu Alanya Be- ledjyesı'nın olaya kol kanat germesı ay- nca ovguye deger Sanatçılar da bu or- tamda oynamaktan bız ızleyıcıler kadar mutluvecoşkuluydular Kışaylannda ılk temsıllennı Ankara 'da iz- ledığıtn Otello'nun bu kez bır bas,kalığı \ardı Kuîjkusuzdeğerlı ttahan şef Antonio Pirolli'nın sı- hırlı değneğı bu olumlıı değışımınnedenıydı Ge- rek orkestranın gerekse koronun Ankara dakı ıc radan çok daha başarılı olduğunu soylemelı>ım Orkestra yazısındakı \\agner benzerı voğun- luk daha btr one çıkmış,, koroda dınamıklerın yel- pazesi genışlemıstı Ay- nca Ankara operası sa- lonlarındakı dekorun bo- Şef Antonio Pinolli Bu opera> ı her ızledı- gımde aynı soru takılır katama Ne kadar Sha- kespeare,ne kadar Verdt ağırlıklı dıye Bemard Sham "un bır sozıı v a r dır "Verdi'ninOtellttsu Slıa- kespeare biçeminde bir Itahan operası olmak- tan çok, ShakfS|K'arv'in İtahan operası biçemin- de yazdığı bir <ı\ undur" der *Shakespeare eli mendilli bir İtatyan sop- ranosu btılmuş > e Desde- mona olarak işe oradan başlamış." (Shau on Musıc) ğucu renklennden yakınmışken, Aspen- ,do^.'jın gdldsı ıç ın oldukça ağır bır opera Korosu. dansı balesı ıle daha gostenşlı, akılda kalicı ezgılerıvle daha albenısı olan bır yapıt seçılebılırdı Rejısore Shakespeare ıle Verdı arasın- da bırdenge kurmak duşerken Aspendos temsılındeheroyuncununeşdeğerbıran- latım sergıledıgı soylenemez Otello ro- lundekı Fransız tenor Gilbert P\'ın ver- lerde yuvarlanıp yatagın tepesınde yuru- yen abartılı davranışlanna karşın Öesde- mona rolundekı Gölge Şekeramber'ın yalnız kollannı goğsune bastınp ıkı ya- na açmaktan olu^an durağan oyunu Rus rejısor \Jexandro> tarafından daha den- gelı bir sekledcnuştunılebılırdı Banton Tuncer Tercan ıse Yago rolundekı dısıp- lınlı oy unu. rolune yakışan sesı ve sahne- sıyle (organızasyondan sorumlu kısı ola- rak onca yorgunluğuna karşın) yıne Sha- kespeare ıle Verdi'yı en lyı bırleştıren sa- natçı ıdı Aspendos Festıv alı 24 haztrana dek su- recek Ankara'nın balesı \levsimleı7Se- renad (116) Mersın'ın operası La Tra- viata (17 6). Istanbul'un operası Aida (19 6) ve balesı Le>lafleMecnun"u(22 6) oynayacaklar Görer Avkalyonettmınde- kı CBSO'nun Beethoven programı ıle 24 hazıranda bu v ılkı Aspendos Festıvalı so- na erecek Kımbılır. belkı bu tanhlerden bınnı ya- Türkiyo'do tiyatnılarda büyük ilgi görcn \Y, CAKMKLA!'. şimdi de usta Carlos Saura'dan beyazperdede... CARMKN ANDHES GABINO MAl'RA PAJARES DIEGO VO\LTME\ CARLOS SAÜRA AY, CARMELA! Orhan ÇAKMAKÇIOĞLU Y M.mor 1478-1840 Bogazia Yalılan ve Köşkleri Pesfıt^s/on Sefgısı 19 Mayv • 14 H o m 1W6 Aid pelçı Cod 75 Moçkü Tp "212211 23 3 2 - i İN IYI ERKEK O/UNOI OOIIİII - UfnUT MMT RÜPALİ jCÎLı OOULU 14 Haziran'da Yalnız Feriye Sineması'nda TIYATRO TANI ZirvedekjKadınlar YÖIT Ozkan Schulze ıra 1801) Panr IS0O Yer Martı Sanatevi Istıklal Cad. No:330 Tunel Tel 251 69 78 Salon k l i m a l ı d ı r . Galeri Atölye ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) 4 TC MILLI EGITIM BAKANLIGİ OZEL l'r.K \ MÜZIK VE EL SANATLARI MERtĞZI 9. U L U S L A R A R A S I YAPI KREDİ GENÇLİK FESTİVALİ 1 9 M A Y I S 1 9 H A Z İ R A N 1 9 9 6 BALE Montreal Caz Balesi Genevıeve Salbaıng ın artıstık dırektorluğu altında 5 kıtada. 57 ulkede, 1 800 gosterı gerçekleştıren ve caz balesı' kavramının yaratıcısı olan grubun ana duşuncesı, 'muzığı, yaklaşımı, felsefesı ve yorumuyla caz yapmak' Maslak Darüşşafaka Kampûsu Spor Salonu. Saat- 21 30 600 000 TL 500 000 TL Harbıye Açıknava Tiyatrosu ıçın alınmış olan bıletler Maslak Darüşşafaka Kampusu nde geçerhdır Saat 20 45 te Ataturk Kultur Merkezı onunden Maslak Daruşşafaka Kampusu ne ve gosten sonrası Taksım e ucretsız servıs vardır Değışıklıkten oturu gostenyı ızleyeneyeceK otanlar bıletierını Ataturk Kultur Merkezı gışe/erme ya da Yapı Kredı Akiıerkez Takam Bakırkoy Kadıkoy Şuoelerı ne lade eder ek bılet bedeHernı gerı alabılırler Gösteri, yoğun ilgi nedeniyle. 13 ve 14 Haziran'da tekrarlanacaktır. Biletler. Ataturk Kültür Merkezl gişelerinden, Yapı Kredi Akmerkez. Taksim, Bakırkoy, Kadıköy Şubeleri nden ve ayrıca, gösteri günlerinde Maslak Darüşşafaka Kampüsü gişelerinden temin edilebilir. YAPIMT KREDİ t« GUZEL TORON KARACAOĞLU \ onetımındekı seçkın oğretım kadrou ıle 1996-1997 ÖĞRKIİM TIU ÖX KAYITLARIBAŞLAMŞTIR. PROGRAMIN AMACI Tdevızyor, sınema, radyo ve reklam etkınlıklerının ıhtıyaa olan sanatçıları yehştirmek, Turkçe'nın ımlasına, telafkızuno ve esletık ıncelıklenne özen gostererek ozgür ve sıstemlı duşunme alışkanlığı, oroştırma ve yoaımloma gucO kazandırmak PROGRAMIN İÇERİĞİ Dıhıyon, Fonetık, Arhkuhiyon, Tıyotro Dı/ı, Turk Dılı Edebıyoh, Şon, DuWo/, Rodyo Spıkerlığı, Sunuculuk Eğıtımı Eğıtımlenmız kamera ve studyo çalışmosı ılovelıdır PROGRAMIN SÜRESI; Haftada 3 gün 10 saat TOPLAM SURE 10 aydır Programo GÜZEL KONUŞMA eğıtnnı dmok ısteven en az orfaoku) mezuno her yaşfcj oğrencı alınır Pregramı ba«an 4e bıtıren oğrenolere MAII EĞTT1M BAKANUĞI'n.n ofX3ylı dıpjoması verılır Adres KM Çelebi Mah Meşelık Sok Dunya Han 18/20 Kat 4 5 Taksım IST Tel (0212)252 30 82 245 44 60 244 52 03 Fax (0212)252 30 82 SALİHLİ ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 154 Davacı Fadıme Erten - Salıhh Davalı Ramazan Er- ten - (Şukru ve Emı- ne'den olma, 2 3 1960 doğumlu) Salıhlı Tavian kababasinda mukım olup halen adreM meçhul Dava Boşanma Duru^ma gunu 11 7 1996 günu saat 09 10"da Yukanda taraflan va- zılı dava dosyasında da- valı bulunan Ramazan Erten'ın PTT'ce vezabı- taca yapılan araştırmaya rağmen adresının tespıt edılememesı nedeniyle duruşma gununun ılanen teblıgıne karar venlmı^- tır Karar gereğınce Yu- kanda belırtılen duruşma gun ve saatınde davalt Ramazan Erten'ın hazır bulunması. mazeretını bıldırmesı ya da kendinı bırvekılletemsılertırme- sı. aksı takdırde davava yokluğunda bakıhp karar venlebıleceğı hususu ıla- nen teblığ olunur Basın 89701 GITAR-ORGDERSLERİ OKUTAN MÜZİK KURSU Aylık: 3.000.000 TL Her Yaşta, Herkese, Garanfili KADIKÖY: 414 24 59 - 349 36 93 HO™ «**»* van. | % • Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) y • • • • t m* • • • * SORGUN SULH HLKUK MAHKEMESİ^DEN EsasNo 1995 414 Karar \'o 1996 168 DavacisıOmerOsman Gokhan vekılı Av Orhan Baran tarafından davalı- lan Guler Şımşek \e ar- kadai)lan aleyhlenne Sorgun ılçesı Yenıdoğan Mahallesrnde kaın 68 ada. 40 parsel savılı ta- şınmazlardakı onaklığın gıdenlmeM ıçın açılan davanın vapılıp bıtmlen açık yargılama»! ->onun- da, taşınmazlardakı or- taklığın satı^ suretıy le gı- derılmesıne karar \enl- mı^tır Işbu karar adreslerı tespıt edılemeven davalı- lar Salım ve SeUer Şım- şek"e7201 savılı Teblıgat Yasası'nın 29' \e devamı maddelerı uvarınca ışbu ılanın vavın tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra teb- lığ edılmı> sa\ ılacağı ıla- nen duvurulur Basın 89019 kalayıp siz de o büyulu ortamı sanatçılar- la pavİaşabılırsınız' 24. İstanbul Festrvali başlarken Istanbul Festnalı bu vıl derlı tophı ve son dort yıla gore oldukça zengııi bır programla karşımıza çıktı Programlcinn ılgınç ortak paydalan var Çağdas vapıt- lara sık rastlanması çağdaş değıKe bıle vırmıncı vuzyıl muzığını hazırlavan post- romantıklerden ve çağ basındakı kopru bestecılerden pek çok vapıt seçılmıs. Rahmetlı Nejat Eczacıbaşı nı festıvalın ılk gununden sonuna dek her etkınlıgın- de hâlâ gozlenmız arıvor. hâlâ anıvoruz Ben hep festıval progranılatınm on doku- zuncu vuzyıl ıle bıttığınden hangı vuz- yılda vaşadığımızı unuttugumuzdan va- kınır. bu tur çahşmaların geleneksel v J- pıtlararasma sandv ıç yapılarak sıınulma- sı gerektıgını savunurdum Ne zaman çagdaş bır vapıt çalınsa NcjatBe> hemen o gun benı vakalavıp "Sevindin mi şim- di. seninkilerden bin çalıvor bugun. Sand- viç i\i olmuş mu bari?" derdı Ancak bu yıl sandv ıç vapmaktan ote bastan sona modern yapıtlarla donanmış progranılar bıle cesaretle yer alıyor testıvalde Pazar gecesı Cumhurbaskanımızııı da katıldığı açılış torenınde >elda-Murat Kodallı çıftının kuçuk bır dıııletısı de yer aldı Festıvalın her yıl parlamakta olan sanatçılanmızı sunduğu mınvatur dınle- tıler artık gelenekselleştı Soprano \elda Kodallı da Avrupa"nın unlu sahnelerınde adını duyurmaya baslayan genç vinatçı- mız Işıl ışıl sesıvle opera tanhınden ko- loratur ıncelıklennı ornekledı Aynca çok az soylenen post-romantık bestecı Hugo N\olFun lıedlennı de ustalıkla seslendır- dı Etkıleyıcı bır program seçmıştı \n- cak Aya Innı'nın ortamı alerıık bunyesi- ne dokunduğundan bu salonda Ktanbul- lulann karşısına bır kez daha çıkmamay a nıyetlı Onümuzdekı mevsım Chıcago operasındabaşarılardılıyoruzkendısıne Festıvalın programdakt ılk konsen ıse yıne şan sanatçılarımızla suslenmı^tı İs- tanbul De\ let Operası solıstlerı korosu \e orkestrası mozaik bır program sundular Mevsım ıçınde soylenmış opera arva-la- nnın en tanınmışjarını. u\ertur ve koro bolumlennın en şanlılarını seçmislerdı Bukonserıleyenıbırorkestraşetı kazan- dtğımızı gorduk Orhan Şallıel. C o^kulu dev ıngenlıgı. açık ve net v uruşlan ıle dık- katlerı topladı 1968 doğumlu Şallıel kompozısyon okumus. aynı zamanda fa- got «anatçısı Mımar Sınan Lnıversıtesı Konservatuvan ndan mezun olmus son- ra Hollanda ve Fınlandıvada şeflıkeğıtı- mı gormus Solıstlerımızden unutamava- cağımız ary alan sıralarsak Jaklin Çark- çı'nın HabaneraVı Efsun Oztoprak'tan \ ıoletta ary ası -VdıanBaran'dan I Fılıp- po'nunaryası veEroltras'ınCdvarados- sı aryası olacak koronun ıse en başanlı gecesınde olduğu soylenemez Ke^ke bu turprogramlardaha sık y apıIsa Hem bır- çok soîıstımızı bır arada dınleme fırsatı oluyor hem de daha genış, kıtlelere tanı- tıcı nıtelıkte ornekler venlıvor Gelecek konserier Buakşamveyannak>am I Flammıng- hı Oda Muz\ğ\ Topluluğu nu s,ef Rudolf NVerthenyonetımınde ızleveı.eğız Once- kı yuzyılın sonlanndan Dvorak \e Çaj- ko\ski'nın dışında ıkı aksamın programı da y ırmıncı y uz> ıl y apıtlarıy la y uklu Av - nca her bın bellı bır toplumsjl telsefev ı savunan. sanatı toplum hızmetıne sunan bestecıler 14 \e 15hazıranakşamlanThe HanoverBand ı bırıncı kemanı-ilan \nd- rev> Manzevonetımındedınleyecegız Bu kez programlar tumuvle Baıok donem- den seçılmıs Hele ıkıncı dınk-tıde tumuy - le J.S. Bach'ın Brandenburg konçertola- n yer alacak Her zaman bu yapıtları tek konserde. aynı ortam ıçınde dınleme tır- satı olmaz Bu arada I ^ hazıran geeesı ^a- pı Kredı Bankası Gençlık Festıvalı çerçe- vesınde yer alaeak genç pıvanist Br\n Terfel'ı de (\KM salonlarındd saat 19 00 da) kaçırmamak gerek Pazar gunu 16 6 dunyanınen unlııorg sanatçılanndan\\ayneMarshairmtrom- petçı Antonsen ıle Saınt -\ntuan Kılise- sı nde vereceğı konser festıvalın guzel anıları arasında yer alacak DÜŞÜNCEYE SAYGI MEMET FUAT Şiiple Eğitim Ortaokulun bırıncı sınıfında okurken kırsal kesım- den gelme bır oğrencı arkadaşımızın bızım seçtıgı- mız herhangı bır konuyu buyuk bır rahatlıkla olçulu uyaklı anlatabılmesıne çok şaşardık Parlak bır oğrencı değıldı, ama bu ozellığıyte hepı- mızın ılgı odağıydı Turkçe oğretmenının verdıgı odevlerı de olçulu uyaklı yapardı Koşuga doktuğu sozlerın şıırle bır ılgısı yoktu Şı- ırı ıçenkte yakalamayı bılmıyordu içbıçım sanatlann- dan butunuyle habersızdı Ama o gıbı şeylerı hıçbı- rımız bılmedıgımız ıçın onun doğuştan şaır olduğu- na ınanırdık On ıkı yaşmda bır çocuk Herhalde aılesınde bır ozan vardı Aslında şıır ışledıgı gerecın dılın sozcuklerın an- lam ıletme ozellığıyle ıster ıstemez yetışkın ınsanla- nn ışıdır, kafaca gelışmış olgunlaşmış ınsanlann ışı Bır dunya goruşune bır yaşam anlayışına ulaşma- dan şıırde tam bır başan elde edılemez Ama butun sanatlarda olduğu gıbı ışın bır de oyun yonu var, sozcuklerle, seslerle, anlamlarla duşunce- lerle duygularla oyun Bu oyun alanına herkes dalabılır Eğıtılme olana- gı bulamamış, kafaca gelışmemış msanlar, kuçuk ço- cuklar. herkes Bızım arkadaşımız da buyuk bır başanyla olçu uyak oyunu oynuyordu Sonradan ozan oldu mu şıır yaz- ma yeteneğını de elde ettı mı bılmıyorum Ama bu sozcuklen tartma, olçme bıçme yan yana koyma yetenegı butun omrunu ıçınde yaşayacağı dılın gız- lenne varmada herhalde ona çok yardımcı olmuştur Çocuklann lyı ınsanlar olarak yetıştınlmelerı ama- cıyla tıyatronun, başta voleybol olmak uzere şıdde- te kapalı sporların kullanımı konusunda çok şey soy- lendı ama bu alanda şıır yazmanın da kullanılabıle- ceğı pek konuşulmadı sanırım Şıır okumanın yararı duşunulmemış degıldı Nıte- kım ben de yıllar once 1968 de, llkokul Çocukları Içın Şıırler adıyla bır afitolojı yayımlamıştım.. Ama yazmak daha ılerı bır aşama Istanbul dakı bır ılkokul ogretmenı Dılek Kumka- pı ıle bırıncı sınıftan alıp beşıncı sınıfa çıkardıgı 40 og- rencısı, tam beş yıl her sabah gune bır şıır okuyarak gırmışler Şoyle "Her sabah derse başlamadan once andımız soy- lenır Sınıfımız bu andın ardından bır bardak ılık sut gıbı bır şıır ıçerek başlar derse Şıır okumak en gun cel gorev ve zevklenmızden bırıydı Çunku her gun bır şaırle tanıştık Şıır yazmaksa butun guzellıklen- mızm sıcak bır yuvasıydı " Beş yıl sonunda okulu bıtırırken bu kırk kuçuk og- rencı yazdıkları şıırlerden seçmelerle 96 sayfalık bır guldeste yayımlamışlar Şıır Yıllığı, Şıırle Geçen B<r Beş Yıl llerde aralanndan şıır yazmayı surdurenler çıkacak mı? Bu hıç onemlı degıl Onemlı olan şıır okuyarak şıır yazarak geçırdıklerı benzersız ınsanlık egıtımı Tam beş yıl her sabah çocuklarına bır şıır okutan yazdıkları şıırlerı değerlendıren bırbırlerını eleştırme- lerını, şıır uzerıne tartışmalarını sağlayan okulu bıtı- nrlerken de ellerıne boyle bır guldeste veren bır oğ- retmen Ne guzel ınsanlar var memıeketımızde Kıtaptakı şıırlerı okuyorum Dıllennın temızlığı be- nı şaşırtmıyor Özellıkle kırletılmezse dılımız artık boyle tertemız Okurlarıma çocuklann nasıl şıırler yazdıklarını gos- termek ıçın bır ornek seçmelıyım, ama bu bırsınıfın kırk kışının ortak başarısı aralanndan bınnı seçme- ye elım varmıyor Yazanın adını vermeden bır şıır okuyalım en lyısı MEVSİMLER llkyaz Kuçuk bır kızdır Çıçeklı elbıse gıyen Yaz Guleç vuzlu bır annedır Fakır çocuklann sapsarı Yuzune kuş sevıncı serpen Sonbahar Babası ışten çıkanlmış Okula gıdemeyen bır oguldur Boyacı sandıgında Umutlannı taşıyan Kış Butun huzunlen beyazlatılmış Masalcı bır nınedır Kanadı kırık guzellıge Sıralı yalanlar anlatan Seçkın bır oğretmenın boylesıne başarılı bır dene- yıne karşın şıırle eğıtımın ılkokullarımızda yaygınla- şacağını hıç sanmıyorum Bu tur guzellıklerın çok uzagında eğıtımımıze yon verenler İ. Ü. Tiyatro Bölümü 3 yaşmda Kultiır Servisi- Ikı yıl once dramatunı ve tıvatro eleştırısı alanmd.ı lısans duzeyınde egıtım \erme\e ba^layan Istanbul L'nıversitesi Edebıvat Fakultesi Tiyatro Bolumu bu ay ıçınde alacağı yeııı oğreıxılerle uçuncu yas.ına gınvor Sınırlı kontenıanı ıle oğrenulenn etkın \e uretken katılınılarını esas alan bır eğuını anlayı^ıyla yola çıkan bolum lıyatromuzuıı dusunvel alt yapisinı olusturabılecek dramaturg eieştırmen \e eğıtmenler vetıstırmeyı aıvaçlıvor Tıvatro Bolumu ne ılgı duyan \e OSS puanı en az 130 olan aday lar en geç 17 hazıranj dek basvurulannı vapabılırler Karun Hazinesi'nin bilimsel öyküsü A^K\R V (\\)- Karun Hazınelen nın bıhmsel oykusu Kultur Bakanlığf nın mucadelesi sonunda "öen Donen Mıras Lıdya Hazınesi adlı prestıı kıtabında toplandı Sponsorluğunu Lğur Okman ın ustlendığı ve Ingılızce olarak hazırlanan kıtapta 1960 lı yıllarda Usak \e Manısa çevresinde kovluler taratından sovulan çevıtlı oda mezarlaıdan Amenka >a kaçırılan \e Metropolıtan Muzesinın satın aldığı eserler ıle avnı bolgedekı mezarlaıda \apılaıı kazıkırda bulunan eserlerle ıTgılı bılgıler \er alıvor Arkeolog Prof llknurOzgen ın bilimsel metınlerını hazırladığı eserde hukuk mucadelesmı surduren avuk.u Lavvrante M Kaye ın gomslerıne de yer venlıyor Onsozunu eskı Kultur Bakanı Fıkrı Sağlar'ın vazdığı kıtap Turkıye'nın ve hazmenm taıııtımı amat-ivla y/urtdı^ındakı temsilcılıklere gonderılecek Behnamoğlu, Niğde ve Ereğli'de okurlarıyla buluşuyor Kultur Servisi - Ataol Belııanıoglu şurlenvle. muzısyen HalukCcttn Ataol Behramoğlu sarkılan ylaTurkıve ıçleıınde vokııluklannı surduruvor Ataol Behramoğlu ve Haluk (.etııı ın sııı muzık dınletısı 13 hazıran per^embe gunu Nığde de. 14 hazıran eunıa gunu Freglı de ı Konva) ızlevıcılerle bula^acak \ığde \e Lreglı beledıyelen ıle Ataturkçu Du^unce Derııegı Nıgde ^ubesının duzenledığı dınletıler sonrasinda Behramoğlu kıtaplarını ımzalayacak veokuılarıyla soylesecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle