05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıı ş Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yapar!" huriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum şubelerımız ve yurtdıjı temsılcıliklerimız satış içın hizmetinizdedir. EMLAK BANKASI 78. Yl SAYI 25816 / 40000 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: Y1JNÜS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N M * NADİ (7945-7991) I ANADOLUFENERİ'NDE KURAN KURSU • TV'DE SİN Boğaziçi'nde ^ SİT kararına • 'i i f i * aldıran yok H Arku Sayfada Woody Allen'ın ilk dramı • 17. Sayfada • HABITAT II Çoğul katılımlı bir sergi: Öteki • 14. Sayfada il1» • ^ " 1 • EĞİTİM Öğretmene gizli atama • 7. Sayfada ı ULUSLARARASI SALG1N HASTALIKLAR OFİSİ Deli ineğe 'şartlı tahliye' • 9. Sayfada BORSA ûDun 67.437.28 öicekı 66.445.72 DOLAR ûDun 79.200 Öncekı 79.000 MARK ûDjn 51.650 Öncekı 51.500 ALTIN ûDun 983.500 Öncekı 981.500 Dışişleri Bakanı Gönensay: Meclis uzatmazsa bir önlem buluruz Çekiç Güç kaheı Ecevit. İsrail'le işbirliği anlaşmasını eleştirdi 4 Meclis'in işlevi kalmadı' • Çekiç Güç'ün görev süresi ve olağanüstü halin uzatılmasına onay vermeyeceklerini bildiren Ecevit, İsrail'le yapılan ve çok ciddi sonuçlar doğuran bir askeri işbirliği anlaşmasının Meclis'e getirilmemesinin "utanç verici olduğunu" söyledi. Ecevit Meclis'in konudan tamamen habersiz olduğunu, anlaşmayı yayın organlannın haberlerinden izlediklerini belirtti. • 6. Sayfada • Çekiç Güç konusunda TBMM ve Türk kamuoyunun beklentilerini karşılayacak değişikliklerin sağlanmasında önemli mesafeler kat edilmesine karşın son noktaya henüz ulaşılmadığına dikkat çeken Emre Gönensay, görev süresinin TBMM'de uzatılmaması halinde "şu veya bu şekilde başka bir önlem bulacaklannı" söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dışışlen Bakanı Emre Gönensa>. İncırhkÜssü'ndeko- nuşlu Çekiç Güç'ün Türkıye'de- kı görev süresinin TBMM'de uzatılmaması olasılığına karşı başka önlemler bulunabıleceğı- ni belirterek Bakanlar Kurulu karan gıbı mekanizmaların kul- lantlabileceğmın mesajını verdı. Arap ülkelennın, Türkiye-lsraıl askeri ışbırlıgi ve eğıtım anlaş- masını w pakt" olarak değerien- dırmelennın şaşırtıcı olduğunu kaydeden Gönensay, Türki- ye'nın anlaşma ıle ılgılı olarak tutumunun değişmeyeceğını söyledi Gönensay, dun Avrupa Bırlı- ğı'nın (AB) 21-22 hazıranda AB'nın Dönem Başkanı Ital- ya'nın Floransa kentinde yapa- cağı hükümetlerarası konferans öncesmde gerçekleştınlecek bıl- gılendırme toplantısına katılmak Ü2ere Lüksemburg'a gıttı Hare- ketinden önce Esenboga Havalı- manı'nda basın toplantısı düzen- mArkasıSa.6,Sü.3'te RP lideri, koalisyon önerisine ANAP ve CHP'den olumlu yanıt alamadı Erbakan'm ırnıudu Çifler• ANAP Genel Başkanı Yılmaz, RP lideri Erbakan'a "Önce DYP'ye gidin, o süreci tamamlayın" dedi. CHP lideri Baykal ise RP ile kesinlikle koalisyon yapmayacaklannı söyledi. Yılmaz'dan umduğunu bulamayan Erbakan'ın tüm umudunu Çiller'e bağladığı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Hükümeti kurmak- la görevlendınlen RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'ın. 4 sağ partının ortaklığıyla oluşturulacak "yeni milliyetçi cephe" önensıne. ANAP Genel Başkanı ve Baş- bakan Mesut Yılmaz"şimdilik" olumsuz yanıt verdı. Yıl- maz. RP lıdenne, "Önce DYP've gidin, o süreci tamam- layın, daha sonra arzu ederseniz yeniden görüşürüz" de- dı. Yılmaz'ın gorusmede, Erbakan'ı ANAP'a yönelık, "ramiyeci ve gençlik kollanmız" sözlen nedenıyle eleş- tırdiği öğrenildı. Yıl- maz'ın RP'ye kapılan- nı kapatmadığı. işbırlı- ğıne hazır olduğu me- sajı v erdığını kaydeden Erbakan. dönüşümlü başbakanlık modeline kapalı olduğunu da yi- neledı. Yılmaz'la yap- tığı görüşmede bekle- dığı sonucu alamayan Erbakan'ın umudunu DYP lıden Tansu Çıl- ler'e bağladığı belırtıl- dı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da dün kendısını zıyaret eden Erbakan'a ret yanıtı verırken. "laik ve de- mokratik rejimte" ılgı- lı uyanlarda bulundu Baykal. RP lıdenne "Türkiye Iran olamaz" dedı Erbakan. dun ANAP Genel Başkanı ve Baş- bakan Mesut Yıl- maz'la 50 dakıka gö- ruştu Erbakan. görüş- meden sonra düzenledığı basın toplantısında. Yılmaz'ın ışbırlığıne açık olduğunu sövledı Erbakan, şöyle dedı "Mesut Be>. kendîîerine ihtivaç duvulması halinde otu- nıp bizimle hükümet müzakereleri vapmava hazır okluk- lannı sövlemiştir. Muhalefette kalmalan halinde ise kati- yen üzülmevecekierini belirtmişlerdir. Mesut Bev. "llk te- maslannızı tamamlayın. tekrar arzu ertığınız takdırde bir araya gelıriz Başkalan ıle kurarsanız kurun. ama bıze de ihtiyaç olursa RP ıle müzakere yapanz' demiştir." MArkasıSa. 6, Sü. b'da Yılmaz: RP-DYP kursun • 4. Sayfada DYP, Refah'a sıcak bakıyor • 6. Sayfada Merkez sağı toparlama arayışı H 6. Sayfada DYPIi muhalifler beklemede • 5. Sayjada HABITATiryekatıtan SivilToplum Kuruluşlan, bu kez de genel kurul toplantılannın vapııdığı Lütfl Kırdar Konferans Merkezi'nin önünde eylem vaptüar. Konut Hakkı Koalisyonu'nun çeşirli ülkekre mensup İS üv'esi, üzerinde "Zorla tahlivevi durdurun", "Yeıieşim ve konut hakkı" vazdı tişörtktie ISdakikasüren bir gösteri yapölar. STK'ler öğleden sonra daTaşkışla bahçesinde toplanarak geçen pazar gününden beri duzenli olarak yaptıklan oturma eylemini bir kez daha gerçekleştirdiler. Evleme polis kıyafetivle katilan gazeteci Mert Ali Başanr ise gözaltına ahndı. (Fotograf. K.UBİLAY TÜNTÜL) Yemyeşil ağaçların arasmdan bir uygarhk anıtı gibiyükselen Anadolu Ünivershesi'ne hayat veren adamın çabalan... Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, görevde kaldığı yıllar boyunca Anadolu Üniversitesi'ni yalnızca Anadolu f da bir üniversite olmaktan çıkarıp, hemen her şeyiyle Batı ölçütlerine ulaşmış bir kuruma dönüştürdû... AHMET CEMAL'in dizl yazıst • 12. Sayfada EsacPa başaıisız ikastsıu• 6 mayısta, Osmanlı tmparatorluğu döneminde idam edilen Arap milliyetçilerini anmak için düzenlenen toplantıya gitmeyen Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ölümden döndü. Esad'ın törene katılmak için geçmesi beklenen güzergâhın üzerinde patlayan bombadan sonra, çogu Türk kökenli 600 kadar kişinin tutuklandığı öne sürülüyor. Bir süredir patlayan bombalann hedefınin de Esad olabıleceği öne sürülüyor. • Suriye Türkmen Birliği Başkanı Ismet Bozoğlu, Devlet Başkanı Hafız Esad'ın. patlamalan bahane ederek Türkler üzerindeki baskılara ve asimilasyon polıtikalanna ağırlık verdiğini belirtti. Ismet Bozoğlu, Lazkiye, Hama ve çevresinden 4fO kadar Türk kökenlinin halen tutuklu olduğunu da söyledi. • 10. Sayfada Bakan Herörist' dedl, polis bıraktı • Hak arama eyleminde gözaltına alınanlar için devletin uygulamalan şaşırtıyor. Içişleri Bakanı Ülkü Güney, polisin ağırbaşlı davrandığını belirterek gözaltındakilere 'terörist' dedi. Emniyet Müdürlüğü ise önceki gün bakanın terörist ilan ettiği kişileri serbest bıraktı. \NK.\R.\ (Cumhuriyet Bürosu) -Içışlen Bakanı ClküGünev'ın, KESK'ın, Taksım'dekı hak arama evlemı sırasında gözaltına alınanlardan 156'sının terönst olduğunu açıkladıgı gun. tstanbul Emniyet Müdürluğu 525 kışıvı serbest bıraktı. Gözaltına alınan toplam 550 kışıden serbest bırakılmayan 25'ının bır bölümünün çeşıtlı suçlardan arandığı. bır kısmı hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu, bazılannın da asker kaçaği olduğu öğrenıldi Güney. öncekı gün yaptığı "yazılı 1 " açıİdamada. "KESK'in eylemi sırasında tstanbul polisinin dikkatli. suhuletli ve sağduvulu ifa etmiş olduğu görev süresi içerisinde gözaltına alınan kisilerden 156'sının DHKP-C, PKK, TDKP, TIKKO ve MLKP gibi terör GÖKTEPE KOMİSYONU ' Bir tekmeyle adam ölmez' • ANAP'lı Metın Öney, polisleri savunarak "Bir tekmeyle bırınm öleceğıni kımse aklından geçirmez. 19 yaşında polis. Bu olayın sonunda memurıyetten olacak, şu kadar yıl hapis yatacak. Kasıt yoksa..." dedi. HVŞE SJmrn InİMrt • 5. Sayfada LİSELİLERE tŞKENCE Polislere 70 yıl hapis istendi • Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde liseli öğrencılere ışkence yapan on polis hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Oral, sanık polis memurlan hakkında 70'er yıl ağır hapis cezası istemıyle da\ a açtı 1 4 . Sayfada örgütlerine mensup olmalan ve çok savıda benzer olaylara katılmış, bulunmalan. kamuoyunun takdirine bırakılmalıdır" demıştı Guneyın açıklamaM "Eğer polisin bıraküklan 'terörıst'değilse ki anavasaya göre hic kimse yargılanmadan suçlanamaz, Içişleri Bakanı hem suçsuz insanlan gerçeğe aykın iddialarla ağır bir suçlama altında bırakıyor, hem de kamuoyunu vanıltıvor" vorumlanna neden oldu OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Kamu EmekçilerL.. L'lkemizdeki çelişkiler zin- ciri, kamu emekçilerinin ey- lemlerine dönük yaptmmlar- la devam ediyor. Hükümet krizinin getirdiği belirsizlik ortamında polisin takındığı tutum da, başta me- murlar olmak üzeretoplumun pek çok kesiminin tepkisini çekiyor. Hangi düşünce, hangipar- ti iktidara gelirse gelsin; ayak- ta kalntak için, kamu düzeni- ni sağlamak için polis örgü- tünden yararlanacaktır. Bu bağlamda polis, toplum- salbarışın ana halkatarmdan biridir. ,\e var ki, ülkemizde polisin işlevi sık sık saptırılıyor. Poli- sin yönlendirilis biçimi, olay- lara bakışı; toplumsal barışı sağlayıcı değil, tam tersine ze- deleyici bir durum yaratabili- yor. Emniyet yetkilileri, 8 hazi- ran olaylarmda gazete vetele- vizyon muhabirlerinin, kame- ramanlann, foto muhabirle- rinin polise karsı tutum takın- mastnı, yoldan geçen kimi yurttaslann gazetecileri alkış- lamasını küçümsememelidir. Emniyet yetkilileri, bu tür durumlurda genellikle "Ola- va adı kanşan kışiler. terör ör- gütiiihesivdi"yada "Yaptık- lan yasal değildi. ızin veril- memısti" gibi gerekçeler öne sürüyorlar. Sanırız, gazeteciler için de aynı gerekçeyi öne sürmezler. Kaldı ki, dünyanın pek çok ülkesinde öğrencilerya da ça- lışanlar herhangi bir eyleme giriştiklerinde polisin tutumu, olabildiğince ortamı germe- meye çalışmaya dönük oluyar. 8 haziranda yaşananlar ise bunun tersiydi. . İçişleri Bakanı Ülkü Gö- kulp Gııney polisin takındığı tutumu değerlendirirken şu- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da «CoavartlbU \ Sarmaye... k VakıfBank MasterCard EuroCard, Visa y» da Bosiness Card convertible kredi kartıdır. VakıfBank Kredi Kartlan, dünyanın h« yerinde ptr» yerlne geçcr! VBKltD'ffllK Millitakım Hırvatistan'a yenildi • Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki ilk maçını Hırvatistan'la oynayan (A) Milli Futbol Takımı 85. dakikada yediği golle sahadan 1-0 yenik aynldı. llk yarıda başanlı bir futbol sergileyen milli takımda Hakan, girdiği gol pozisyonlannı değerlendiremedi. Karşılaşmayı DYP lideri Tansu Çiller'le çok sayıda Türk seyirci izledi. USpor'da GUNDEM MISTAFA BALBAY Başkent 2. Hükümet Arama Şenlikleri... Anadolu insanı şeniiği sever. Bunu günlük yaşamıyla, ürertiğiyle de bırleştirir. Meyankökü şenlığı, kırmızıbıber festivali, balkabağı şenlıği, semizotu festıvali, Anadolu'mu- zun pek çok yöresinde hâlâ günceldir... Başkentte de 1996 yılı ikinci hükümet arama şenlikleri devam ediyor... Her şenlikte bir güzel seçılır, birincısınde olduğu gibi ikin- cisinde de şenlik güzeli, sanınm, Tansu Hanım olacak... Anadolu şenliklerinin üretimsel bır anlamı vardır. Baş- kentte, önce şenlik yapılıyor, sonra üretıme geçılecek a- ma... Evlere şenlik bir şenlik... • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle