27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 HA2İRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET KİM KİME DLM DLÎVIA BEHIÇAK Deniz SOM İHtenKt: kttp://www.pk»et.com.tr/Xn Efektronfc posta: [email protected] Tet 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Ozellestirme meraklılarının tekelienel Yayın Tonetmenımiz Or- han Erinç bu haftaki "Cumhu- nyet'ten Okurtara" köşesinde. medya patronları Aydın Do- ğan ve Dinç Bilgin'in ortak dağıtım şirketi kurmasını şöyle değerlendirdi: "Tekelleşme yalnız yayın alanında değil, satış alanında da tırmanıverdi. Neredeyse birbirlerıni yok etme sava- şımında oldukları izlenimini veren iki grup, dağıtım alanında birleşip ortak bir dağıtım şirketi oluşturuverdıler. Az satışlı gazeteler ve kimı dergiler yüksel- tilen komisyonlar yüzünden çok zor günler yaşamaya başladılar." İki dağıtım şirketi birleşip tek şirket daha doğrusu tekel olunca, dağıtım- dan alınan komisyon gazetelerde yüz- de 15'lerden yüzde 30'lara, dergilerde ise yüzde 30'lardan yüzde 45'lere çı- kartıldı: KDV'si de hesaplanınca bir derginin, üzerindekı fiyatın yüzde 50'si dağıtım şırketıne gıder oldu... Ve olan oldu. geçen hafta mizah der- gilerinden Panık yayın hayatına kendi elleriyle son verdi... Eskilerden derlenip yayımlanan Av- ni ve Dıgıl dergileri de kapandı... Yayın hayatına geçmek üzere hazır- lıklarını tamamlayan Medya Medya dergisi ise yayın hayatına başlayama- dan veda ettı. Panik, kapanırken kamuoyuna bir mesaj verdi: "Bütün duyarlı ınsanlan ve bütün du- yarlı örgütleri acilen tepki göstermeye çağırıyoruz. Yann çok geç olacak ve böyle giderse yann çok renksiz, yann tek renkle kalacak!" Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baş- kanı Nail Güreli, arkadaşımız Gündüz Imşir'in sorularını yanıtlarken, "Haksız SESSÎZSEDASIZ UADI 8\ G DÖBTLÜ YAPAUM/ rekabetten zarar görecek olan yayın organları bir araya gelip dayanışma içinde tavırtannı ortaya koymalıdırlar" dedi. Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir. hükümetin ıstifasından önce yenı bir çalışmadan sözetti: "Basın Şûrası dü- zenlemeyi planlamaktayız." Özdemir, şura öncesi öneri bildiril- mesini istedi... Bu hükümet ve son on yılda her hü- kümet özelleştirmenin kuyruğuna ya- pıştı gitti... Ama ozellestirme meraklı- İarı basındaki dağıtım tekelini görme- di. Nerede kaldı serbest piyasa ekono- misi? Hani rekabet ortamı? Medya özelleştirmeyi destekledi ve karşılığında tekelini kurdu! Panik dergisi kapandı; işteşimdi pa- niğe gerek var! Çeyrek altın skenderun Şemsettin Mursaloğlu Lisesi din dersi öğretmeni Cemal Aydın, ders yılı boyunca gayrimüslim ve AJevi kökenli öğrencilerte özel olarak ilgilenerek dini sohbetler yaptı; onlara dualar ezberletti. Başarılı öğrencilere kocaman bir "aferin'in yanısıra çeşitli armağanlar verdi; Fethullah Güien'in gözyaşlanyla doldurduğu kasfetlerini dağıttı... Üç kuruş maaşından arttirdığı paralaria okulda Fethullah'ın kasetlerini dağıtan bu "fedakâr" öğretmen, yıl sonunda da en başanlı öğrencilere birer çeyrek altın armağan etme sözü verdi... Iskenderun'da bu hafta sonu karneler ve altınlar dağrtılıyor! i Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Beyaz Atlı Prens'in atı olsa gelecek. Uğur Mumcıı Vakfı'ndan Cumok'lara gönül birlikteliği B ir süredir Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, yurt ıçinden ve yurtdışından gelen maddi ve manevi katkı amaçlayan başvurular üzerine "um:ag gönüllüleri" oluşturma aşamasındaydı. Vakıf Genel Müdürü Ercüment Ulay, son gelişmeler karşısında Vaziyet'e şu açıklamayı yaptı: "Vakfımızın da ihtiyaç duyduğu böylesine bir iletişimi örgütleyebilmek amacıyla uzun çalışmalar yaptık. Bugün, 'um:ag gönüllüleri'ni oluşturma aşamasına geldik. Vakfımızca, bilinen isimlerden başlayarak 'um-ag gönüllüleri'ni genişletmeyi düşünüyorduk. Ancak, bizleri çok duygulandıran bir ziyaretçi grubu rotamızı değiştirtti. Daha önce vakfımıza, Uğur Mumcu adına bir gece düzenlemek için müracaat etmiş olan Zonguldak Cumok ıletişim gurubundan bir grup dostumuz (lbrahim Çetin, Reyhan Çetin, Erol Sarıal, Selçuk Çetin, Türkan Çakır, Aydın Kasapoğlu, Mürüvvet Kasapoğlu) 25 Mayıs'ta Vakfımızı ziyaret ettıler ve 'Zonguldak Cumok olarak bir Uğur Mumcu gecesi düzenledik, elde ettiğimiz 78 milyon lira geliri de urtr.ag'a bağışlamaya geldik' dediler. Bu anlamlı ziyaret sonucu 'um:ag gönüllüleri' rotasını Cumok'lara çevirmemize neden oldu. 'um:ag gönüllüleri' başvuru formları basıldı. Formları dağıtmak, 'um:ag gönüllüleri'ni oluşturmak için her şehirden bir isim yeterli olacak diye düşünüyoruz. Her kentten bir dost bize yardımcı olursa kısa sürede amacımıza ulaşabiliriz. 'um:ag gönüllüleri' vakfımızın yayınlarını daha ucuza ve vadeli alabilecek, ücretli yapılan eğitim programlanmızdan daha avantajlı koşullarda faydalanacak, um:ag burslarındaki gönüllüler kontenjanından yararlanacak. Evet, Cumok-um:ag elele.. " Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın yazışma adresi: Atatürk Bulvarı 125/6 Bakanlıklar Ankara. Telefon:(0.312)417 77 20. Faks: (0.312) 417 57 46. Istanbul Istanbul Cumok Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu bildiriyor; "Çağdaş. demokratik, laik eğitim ve aydınlığı amaçlayan tüm eğitimcileri 16 Haziran pazar günü saat 12.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde L Cihan Demirci 'den -pj Sürekli eksilerek eksilerini arttınyoruz zamanın... HAY EK.SÜ yapılacak eğitim toplantısına davet edîyoruz. 8 Haziran'da yapılan ön toplantıda belirlenen gündem doğrultusunda yapılacak toplantımız için; Atatürk ilke ve devrımlerı doğrultusunda, laik ve demokratik bir Türkiye ortak paydasında buluşabilen, geleceğin aydınlık Türkıyesı'ne katkıda bulunmak isteyen, ülkemızın bizden çok çocuklarımıza ve gençlerimize ait olduğuna ınananların destek ve yardımlannı bekliyoruz. Eğitim toplantısının gündemi şöyle: 1) Milli Eğitim programlan. 2) Öğretmen yetiştiren kurumlar. 3) Eğitimde fırsat eşitliği. 4) Eğitimde yazılı kaynaklar. 5) Eğitimde sosyal dayanışma. 6) Ulusal Eğitim Bildirgesi'nin hazırlanması." Ankara Ankara Cumok kültür eğitim ve sosyal komisyon adına Meltem Öz, Yurdagül Sevil, Hakan Koca bildiriyor: "15 Haziran Cumartesi saat 16.00- 20.00 arası Yılmaz Güney Sahnesi'nde 'Dünyada ve Türkiye'de Sol' konulu bir panel yapıyoruz. Oral Çalışlar'ın yöneteceği panele CHP Ankara il Başkanı Haydar Doğan, ÖDP Ankara İl Başkanı Haydar llker ve DSP Ankara il Başkanlığı'ndan biryöneticı katılacak." Antalya Antalya Cumok bildiriyor: "16 Haziran'da Lütfi Büyükyıldınm Araştırma Ormanı'na pikniğe gıdiyoruz. Saat 09.30'da Pil Fabrikası karşısındaki DSİ önünden otobüs kalkacak. Özel otomobılleriyle gelecek olanlann da aynı yerde aynı saatte olmalannı istiyoruz ki yola hep birlikte çıkalım." Bu arada Antalya Cumok adına Emin Değer, Ümit Ayaydın, Hicran Karabudak, Nesrin Yalçın, Tevhide Öztürk, Nermin Demirsoy, Fatoş Şahinkaya, Yuşuf karaşahin, Emin Tekinve Ninal Üstem'in bir duyurusu var "Habitat II çerçevesınde KESK'in ve Cumartesi Anneleri'nin sorunlarını kamuoyuna duyurma amacıyla giriştikleri Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerinin polisin baskısı ile önlenmesini kınıyonız. Kısa süre önce Aczimendilerin çağdışı gösterilehne izin verenlehn, insan haklanna dayalı bu eylemi bastırması ve bine yakın kişiyi gözaltına alması sistemin ayıbıdır. Sistemi bu ayıptan kurtarmanın yolu sivil toplum olma bilincinden geçer. Tüm sivil toplum örgütlerine duyururuz." Bilecik Bilecik Cumok Iletişim komitesi adına M.Janrat Karaahmet bildiriyor: İlk toplantımızı yaptık. 30 kişiydik. Bilecik'te Cumok'ların neler yapabileceği tartışıldı. Bir iletişim komitesi kuruldu; komiteye tüm Cumok'ların düşünce ve önerilerini götürmesi ve bunların değerlendirilmesi karara bağlandı. Cumhuriyet gazetesinin Bilecık'tekı satışının şu aşamada en az iki katına yüksettilmesi de ana hedef olarak saptandı." Zonguldak Zonguldak Cumok bildinyor "16 Haziran saat 14.00'te Fener Maden Mühendisleri Derneğı lokalinde toplanıyoruz. Son toplantıdan bugüne yapılan çalışma ve etkinlikler hakkında bilgi verilecek, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü mezunlannın 29 Haziran'da yapacağı Safranbolu Geleneksel Buluşma Günü'ne katılım konusu görüşülecek." Konya Konya Cumok adına avukat Hüseyin Soydan bildiriyor "Dördüncü toplantımızı 16 Haziran saat 14.00'te Konya Belediyeler Birliği salonunda yapıyoruz. Gündemlı olarak yapacağımız toplantımıza Konya'daki tüm Cumok'lan bekliyoruz." Manisa Iletişim komitesi adına Ahmet Çınar bildiriyor: "13 Haziran saat 21.00'de, Manisa Birlik (Yeni Manisa) Barış Alanı'ndaki Mustafa Pala Salonu'nda 'Korsan' filmıni Cumok'lar için düzenlenen özel seansta izliyoruz." Mersiı Mersin Cumok, 16 Haziran'da Bekiralan'da piknik yapıyor: "Pazar günü saat 09.00'da Kültür Merkezı önünden hareket ediyoruz. Katılım için 14 Haziran'a kadar Hüseyin Güney'e (tel: 325 80 44) veya akşam saatlerinde Salime. Alan'a (Tel: 325 97 40) başvurulimalı." İskenderun Iskenderun Cumok iletişim Komisyonu adına Bahri Tellioğlu bildiriyor: "14 Haziran saat 18.00'da Cumhuriyet Meydanı Belediye işhanı Kat 6'da Yelken Düğün Salonu'nda toplanıyoruz. Toplantı sonrası hep birlikte mantı yiyeceğiz." Bolu Bolu Cumok bildiriyor: "16 Haziran saat 08.30'da Bolu Devlet Tiyatrosu önünden, saat 10.00'da da Düzce Anıtpark Meydanı'ndan hareket ederek Orman Mühendisleri Odası'nın önderiiğindeki Kabalaklı Dere Odayeri Yaylası'na doğa yürüyüşüne katılıyoruz. Yürüyüşün sonunda piknik yapacağız." /j»'a{ efmek jerckjnse MerÂeı b f t GiineyJcğv meje/ejinJe Je İnjan ÇİZGİLİK KÎMİL MASARACI HARBI SEMİHPOROY GADDAR DAVUT MRIKIRTCEBE BCI HAyVAMLAa/N ULUMALAUI ASAB//Y1/ -r/a.Bu ua SUOBCBK BULUT BEBEK NVRAY çlrrçi MIRMIRLAR IĞIRDIRAK D'ıK... • .-SiNiRü <EDi İSİK TUTA.R1-. ( " PEVCİİ. . • j TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 12 Haziran S*xi Hahm Pafa */e unlûyalısı SAID HALIM PA$A SADRAZAM.. 1913'T£ BUGÜN, SA/P UALIM PAfA SADZA2AM OLDU. MIS/R VALISI KAVALALI MEHMETALI PAÇA'N/N TOSÜ- NU OLARAK KAHIfSE'DE DÜNYAyA GELMrf, /SV/ÇEE- PE SlYASAL BIÜMLSR. OtU/MOf7U. /STTANBUL 'A YERLEŞEN SAİD HAUM PAÇA , -13OB İLAUINOAM SONHA İTTİHAT VE TB&AKKİ ı t/v£ GiAeesK öfijeMU soe£iAER ÜSLB M/ŞTİ. stfAHMurÇEVKET PAŞA'NIM ÖLDÛ&ÜL- MES'MDEM SOA//B4 DA, ONUN YERlfJE SA DAeşT MAKAMINA GETÎfZ/LMİŞTİ. İTTİHAT I/E 7EEAKKÎ ILEK.İ SELBNLER.IUİÜ AKSİNE, ALMANYA 'N/N YA- NIMOA I- OÜNYA SAVAÇIAJA SiRıLMEStkli /S7E- M£YEU SA/O HALİfi/l PAÇA, BAV OYKuklMECİU- ĞifJB KAKŞI DA İSLAMCILlGl SAVNMAK 77\YDI..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle