27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVİZYON 17 İki rakip çetenin ortasında 'şiirli' bir Romeo ve Juliet aşkının anlatıldığı -Batı V akasının Hikâvesi'nin 10 Oscar'ı \ar. En çok kopyası yapılmış ve esinlenilmiş müzikal Öfkeyle büyüyen sevgi Yaşamla 'kötii' tanışma Shtro TV 00.45 MURATOZER fngılız yonetmen Micha- el Caton-Jones un Tobias VVolffun otobıyografik kı- tabından uyarladığı filmı "Bu Çocuğun Hayatı". bır ana-oğu'un "doğru adam"ı bulma çabalarını anlatıyor Rosemary (Barkin). ko- easmdan boşanmi:> kuçuk oğlu Tobias (DiCaprio) ıle bırlıkteyaşayan bırkadın Oğluyla beraber kentten kente goçerek kendılen ıçın "en iyi" olanı bulmaya ça- lışıyor Bırgun sonra konak >erlerı Seattle'da. kendısı gıbı dul olan Du ıght'la (De Niro)karşı|asır Rosemary Seattle'a yakm kuçuk bır kasaba Concrete"de uç ço- cuğuy la v aşıy ordur D\\ ıght Başlarda oğlu Tobıas a da ılgıyleyaklaşan adamı gozu tutmuştur Rosemary'nın Artık bu koşusturmacaya bır son \ermelen gerek- mektedır \ e bunun ıçın de uygun yer ve adam bulun- muştur Concrete ve Dvv ıght Rosemary \ e D\v ıght e\ - lenırler Daha ılk gunden adamın "otoriter" bıraz hasta ruhlu. bıraz da bu ku- çuk kasabaya sıkışmişlığın \erdığı "hırçın" bır yanı olduğu su yuzune çıkar Ozellıkle de Tobıasa karsı "adam etmeye" yonelık bırbaskı uygular "Bu Çocuğun Havatı". uç ınsanın çekışmelerı uze- rıne. Tobıas'ın ılk gençlık yıllannda arkadaşlany la y a- şadıklannı da oy kunun ıçın- de onemlı bır konuma soka- rak \eren bır >apıt Bır ço- cuğun "vaşamla tanışma" çağlarında yaş.adığı dramı anlatan film, bunu "kiikre- meden". fısıltılı bır dılle akramor Boy lece gereksız ınelodramatık bır havanın esmesı de engellenı>or Şımdılerde bır edebıyat profesonı olan Tobias VVolff un. yas.adıklarını bı- re bır anlattığını savlayan >apım, sonuç olarak olduk- ça etkılı bır film Lç başrol oyuncusunun mandırıcı kompozısyonlan da filmın etkısını arttıran unsurlar arasındayeralryor Ozellık- le Robert De Nıro'nun "kö- tü adam" kompozısyonu unutulurgıbı değıl "Scandal - Skandal"Ia (1989)tanıdığımızMıchael Caton-Jones, gorsel açıdan da \ urucu bır yapıt koy muş ortaya Bu Çocuğun Hayatı - Thıs Boy's Lıfe / Yonetmen Michael Caton-Jones / Senaryo Robert Getchell (Tobias VVolff'un kıtabından) / Goruntu David VVatkin / Muzık: Carter Burvvell / Oyuncular. Leonardo DiCaprio, Ellen Barkin, Robert De Niro, Jonah Blechman, Eliza Dushku/1993ABD yapımı, 115 dakıka. tS) KanaiD22Oo] Gerd Osvvald'ın 1956 yapımı filminin yeniden çevrimi an, 00 45 Batı Yakasının Hikâyesi - West Sıde Story / Yonetmen Robert Wise, Jerome Robbins / Senaryo Ernest Lehman / Oyuncular Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Russ Tamblyn, Rita Moreno, Tony Mordente, Tucker Smith, Simon Oakland, VVilliam Bramley/ 1961 ABD yapımı 153 dakıka Show TV 23.45 'Temiz Eller' TV Servisi- Haber tîrogramı "Temiz EHer"de bu hafta da deSışık konulara yer \enlecek Programda ılk olarak. İzmır'de "cin çıkartacağım" dıyerek kadınlara cınsel tacızde bulanan eıncı hocayla ılgılı haber ele alınacak Islamı bğretımın anaokullannda oğretılmesinı konu alan bolumden sonra. sendıkalı oldukları ıçın surulen öğretmenlenn dramı ekrana T\ Servisi - Sınema ta- nhınınenunlu ençokkop- yasi yapılmış \e esınlenıl- mış muzıkalı "Batı V. aka- sının Hikâyesi", bu gece tum sınemaseverlerı ekran basjna çağınyor Manhattan'ın ust Batı \ akası'nda sokakları ıkı çete denetler. beyaz genç- lerden oluşan "Jetler" ıle Porto Rıkolu goçmenler- den olus,an "köpekbalık- lan".Jetler'ın^efı Rıft çe- tey ı kuran. ama sonra uzak- laşan Tony "\ ı dans gecesı- ne gelmesı ıçın ıkna etme- ye çalışır Kopekbalıkla- n'nın lıden Bernardo'nun kardeşt \1ana ıse ılk kez dansa gıdeceğı ıçın heye- canlıdır Dansa Chıno. Ber- nardo ve onun sevgılısı Anıta ıle gıder Orayavar- dıklannda ıkı çete. dansla- rıy la dus.manlıklannı sergı- ler Tony ıçen gırerve \fa- rıa'yıgorur Ikısı de ılkgo- ıtıste aşkın gırdabına kapıl- mışlardır Tony Mana'yı dansa kaldırdığında. Ber- nardo kardeşını Tony'nın rakıp çetenin elemanı oldu- ğu konusunda uyarır RıfF. ka\ ga çıkarmak ıçın bu ola- yı bahane eder Bu arada Tony ıle Mana'nın "vasak aşkı", gızlı buluşmalarla surmektedır "Batı V akasının Hikâ- >esi". 195" tarıhlı Broad- uay muzıkalının sınema uyarlamasidır Filmın ıkı yonetmenınden Jerome Robbins'ın yapıta katkısı. Robert VV ıse'ınkınden kat kat fazladır Çunku Rob- bins. filmın dans sahnelerı- nı gerçeklestırmiî v e y apı- nıa gucunu v eren bolumler bu sahnelerdır Leonard Bernstein'ın muzığı ıle Stephen Sond- heim ın ^arkı sozlerı. su- reklı olarak tırmanan ger- gınlığı vurgular Dunyaya karşı duvduklan nefretı bır- bırlenne kusan ıkı rakıp çe- tenin tam gobeğınde "şiir- li" bır Romeo - Juliet as,kı vaşanmaktadır Bu goru- num hem v ahs,1 hem de sev - gı dolu bır kan>ımı sergıler Film. daha sonrakı yıllar- da ortav a çıkacak olan rock muzıkallerının bır tur muj- decısıdıradeta Onlardago- receğımız coşku, ısyankâr ruh \ e tempo, bu filmde de kendısını fazlasıvla goste- nr "Batı \ akasının Hikâ- \esi"vle ılgılı son bırkaç not Filmın koreografısını yapan Jerome Robbıns'ın tıtızlığı y uzunden zaman \e para kaybedıldıgı ıçın ıkı buçuk ay sonra ıs.ıne son verıldı. vardımcıları ı>ı ta- mamladılar Film, o yılın en iyi film. yonetmen. yar- dımcı kadın oyuncu (Rita Moreno), yardımcı erkek oyuncu (George Chaki- ris). sanat y onetımı. gorun- tu yonetmenı (Daniel L. Fapp). kostum. muzık. kurgu v e ses dallannda Os- car odullerını muzesıne goturdu Ölüm Öpücüğü - A Kıss Before Dyıng / Yonetmen-Senaryo James Deardenflra Levin'ın romanından) / Oyuncular Matt Dillon, Sean Young, Max Von Sydovv, Diane Ladd, James Russo, Martha Gehman, Ben Brovvder, Joy Lee / 1991 ABD yapımı, 95 dakıka TV Servisi - "Tufkulu" ve bıraz da "psikopatık"bır genç adam (Dillon) "nufuz- lu" bır aılenın ıçıne gırerek onlan hem kullanmaya hem de mahvetmeye çalışır Geı,- mışten gelen kınının mevve- lerını almak uzeredır kı hıç beklemedığı bır engelle karsi- la^ır Ira Levin'ın romanından uyarlanan "Ölüm Öpücû- ğii", Gerd Osvvald'ın 1956 yapımı aynı adlı filminin ye- niden çevrımı Ancak ılk çev- rım kadar başanlı olduğunu Geçmişten gelen kinsovlemek mumkun değıl Oyuncularının etkılı kompo- zısvonlarçızemedığı ozellık- le Sean \ oung'ın "ikiz kar- deşler"de berbat bır os uncu- luk sergıledıgı yapım buyo- nuvle bıle "vuvallamayı" ba^arıyor Senarıst-yonetmen James Dearden, filmınde Hıtchcockvarı bır atmosfer yaratmaya çalışıyor. ancak jnlık ba^arılar dışında etkılı olduğunu soy lev emey ız \Ia\\onSydow \e Diane Ladd gıbı ıkı deneyımlı oyuncunun v arlığıy la bır mık- tar "çekicilik" kazanan "Ölum Opucuğu". sonuç olarak psikolojık-genlım tu- runun vasatorneklerınden bı- rı Matt Dıllon'ı "Rumble Fish-Sivam Balığı"ndakı (1983) hahy le anımsamak ıs- tıyorsanız bu filmı ızlemevın Yok eger kotu de olsa bır ge- nhm fılmı olsun dıyorsanız. sızı tutan vok1 Film, vasat bir gerilim olmaktan öte gidemiyor. Kurtuluş cezaevindeT l ı R H A \ n " ' D K A \ ^ u r t ovuncuları bır arava Çevresındekı çok şevın de- r-/" \ 1 getımıış ğıştığınıgorenşotor. aılesı- | W_W ivanai 0 UV UU TLRHANGLRKAN Aftan yararlanarak oz- gurluğune kavu^an bır ada- mın toplum tarafından ye- nıden uçuruma ıtılı^ınınoy- kusu İ Ikü Erakalın. 1974te Biilent Oranın se- naryosundan yonettığı "Eski Kurtlar" filmınde yıllar once beyaz perdede bu>ük,un şajypı olan eskı kurt oyuncuları bır araya getımııs, Bırnamus "meselesr ne- denıyle suç ışleyıp hukum gıyen s.oförSabrı(Kolçak), y ıllar sonra af yasasıyla oz- gurluğunekavuşur Izınıyı- tırdığı karısını (\ur) ve kı- zını (Belgen) aramaya bas.- lar -\ncakyazgısı.buçıkı^- tan sonra yeniden acı bıçım- de yazilmaya,, başlamı^tır Çev resındekı çok şey ın de- ğıştığını goren şotbr. aılesı- nın başına bela olan kotu kı- şılerle savaşmaya kalkışır. ama tum çabalan boşa gı- der Onun ıçın tek kurtulu> yolu. kendısını kabul ettıre- medıgı ve alışamadığı bu toplumdan kaçıp acı dolu yıllar yas.adığı cezaevıne Kanal6 09 00 Eski Kurtlar - Yonet- menülkü Erakalın / Oyuncular- Eşref Kolçak, Fatma Bel- gen, Muhterem Nur, Kenan Pars, Nubar Terziyan / 1974, Ka- ragoz Film yapımı. EKRAN SEPET! Atatürk ve 'Akşaıııa Dogru' TVSer>i$i-TRT 1 Tur- kıye'nın en buyuk kanalı Yayımları neredeyse ulke- mızın tamamından ızlenebı- lıyor Llusalçaptakıozelka- nalların ^u anda Turkıy e'nın yarısına bıle ulasamadığı gozonunealınırsa. TRT 1 "ın onemı daha da ıyı anlaşılır Bunun yanı sıra TRT 1 ek- ranı, değışık ınançlardakı TV ızleyıcisinı bulu^turan bır ekran olma ozellığını ta- şıyor TRT l'den verılen Ataturkçuluk, laıklık vede- mokrası mesajlannın onemı ışte bu nedenle son derece buyuk Bu mesajları TRT 1 "de bıkmadan ve usanmadan ve- renlenn başında bılındığı gı- bı "Akşama Doğru" prog- ramını hazırlayıp sunan Sevnan Levent gelıyordu Ancak Tavfun Akgüner'ın aynlmasından sonra TRT yonetımı Seynan Levent'ın programını TRT 2'ye alma- yı uvgun gordu Bu kanalın TRT 1 "e oranla çok daha az yere ulaştıgı. ustelık ızleyı- cılennın çoğunun da zaten Ataturkçulugu ve laısızmı ozumsemış kışıler oldugu goz onune alınırsa "\kşa- ma Doğru"nun TRT 2">e alınmakla bır bakıına mıs- yonundan kopartıimaya ça- İisildığı anlasıhyor Bu yetnuyormuş gıbı. TRT yonetımınden bazı yo- netıcılerın şımdı de progra- mın ıçengınde değışıklık yapılınasi yonunde bastır- dıklan sovlenıyor <\maç. "\kşama Doğru"nun sa- dece kultur sanat konularını ele alan. laıklık Ataturkçu- luk "falan" gıbı "sorunla- ra"' ıse bumunu fazla sok- mayan bır program halıne getırılmesı Bazıları Ataturk'u haz- medemıyor Galıba bunlann bır kismı da TRT'de çorek- lenmış durumda Afgan dosyasıTV Servisi- Coşkun Aral ve ekıbının hazırladıgı "Haberci" bu akşam. Taleban'ın yonetınıe el koydu- ğu Afganıstan'dan goruntulerle ekrana gelecek Prog- ramda, adamlarıyla bırlıkte Pan^ır Vadısı'nde. devrık hukumete baglı Ahmed Şah Mesud'la yapılan goruş- meye yer venlecek Programda. "Afgan halkını nasıl bir gelecek beklivor", "Afganistan'da son durum ne", "Şeriat, Afgan kadınının vaşam hakkını elin- den mi alıjor" ve " Afganistan'ın kuzevini kontrot altında tutan Ozbek asıllı general Raşit Dostum, I a- leban'a karşı mı koyacak yoksa yanlarında mı yer alacak" >eklındekı sorulara açıklık getınlecek (atv, 24.00). KENT HABERLERI lOPKK'Hgözaltmda • İstanbul Haber Servisi -Istanbuîda PKK orgutune yonelık olarak duzenlenen operasyonlarda. örgut kararıyla 2 kışıyı oldurduklerı. bır kıs.ının de evıne molotofkoktev İı attıklan belırlenen 2\ı kadın 10 kışı gozaltına alındı Terorle Mucadele Şubesf nden yapılan açıklamaya gore. -\taturk Havalımanı ndan Romanya ya gıtmeye hazırlanan sahte pasaponlu tbrahım Bısar Fırat Penane ve Mustafa Bıçer gozaltına alındı Sanıkların ıtırafları iızerıne operasyonu genıs.leten polıs. orgut uyelerı Hayat Turgut. Mehmet Ertukuş. Burhan Tılaver, Halıme Kıye. Yusuf Alparslan. Halıt Goner ve Mehmet Nun Çaçan'ı da gozaltına aldı Bankalara bombalı saldırı • İstanbul Haber Servisi - Istanbu! da oncekı gece 3 ayrı bankaya bombalı •*aldırı duzenlendı Can )caybının ya^anmadığı saldırılarda kuçuk çapta maddı hasar meydana geldı Halk Bankası Gazıosmanpas.a Şubesı. \'akıtlar Bankası Gazıosmanpaşa Şubesı ıle Zıraat Bankası Ramı Şubesı'ne kımlığı belırlenemeyen kışı veya kışılerce bırakılan ses bombaları buyuk bır gurultuyle patladı İstanbul'da elektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Trato merkezlerınde yapılacak çalışmalar nedenıyle bazı semtlere yarın 6 saat sureyle elektrik venlemeyecek 08 00-14 00 arası elektrik venlemeyecek semtler şunlar Bahçekoy, Maden \lahallesi. Zumrutevler. Yenıevler. Venımahalle. kocata^ MahalleM Sağlık bibliyografyası • tstanbul Haber Servisi - Sağlık ve Sosyal Yardım \akfı tarafından bıblıyograf Bulent Ağaoğlu'na Jıazırlatılan - 'Turk Halk^ağlığı Bibliyografyası" yayımlandı Eserın. Turkıye'de 1929-1995 yılları arasinda sağlık konusunda yayımlanmış kıtap. tez, rapor ve teksir ıle 198"'-I995 yılları arasinda yayımlanmış makale ve teblığ turu dokumanlan |çerdığı bıldınldı Esere sahıp olnıak ısteyenlerın 0212 664 17 64yada02I6435 9^22 numaralı telefonlara başvıırabıleceğı bıldınldı Şehit er toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi - Elazıâ'da teronstlerle gırdığı çatı^mada ^ehıt olan landarma komando er Mehmet Yaylan (20). istanbul'da toprağa verıldı Yaylan'ın cenazesı askerı bır torenden sonra Edırnekapı Şehıtlığf nde defnedıldı Yerel Yönetimler Sempozyumu • İstanbul Haber Servisi - Beledıye-Is. Sendıkası tarafından duzenlenen "> erel \ onetımler Poiıtıka Sempozyr umu"nda konuşan istanbul Lnıversıtesı Iktisat Fakultesi oğretım uyesi Prof Dr Izzettın Onder • Ozeiles.tırmenın temelınde orgutienmeyı engellemek yatıyor"'dedı Onder devletın uretım sektorunden çekılmesivle meydanın ozel sektore kalacağını, bunun sonunda da tekellerın olus.acağını kaydettı Hedef gazetesi toplatıldı • İstanbul Haber Servisi - A\ hk Hedef gazetesının 60 sayısı. istanbul 1 No'lu DGM tarafından toplatıldı Toplatma gerekçeNinde gazetedekı jkı yazı kastedılerek soz konusu yazılarda halkın sinıf. ırk ve bolge farklılığı gozeterek kın ve dus,manlığa açıkça tahrık etmek suçunun ı^lendığı ıddıa edıldı Sirmen, seçim öncesi verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştireceğini söyledi Izmit'te 15 bin komıthık projeKOCAELI (Cumhurivet)- Izmıt Buyuks^e- hır Beledıyesı'nce hazırlanan 15 bın konutluk "•\ uvam İzmit Projesi". 2 bın konutluk ılkbo- lumun satıs.ıyla uygulamaya konuluyor Izmıt Buy uk^ehır Beledıv e Baskanı Sefa Sir- men. dun duzenledığı toplantıda "Y uvam İzmit Projesi"nı tanıttı Projeyle. seçımoncest verdı- ğı vaatlerden bırını daha gerçekleştireceğini be- lırten Sırmen. " Amacımız, çağdaş kentleşme- >i sağlamak ve kent halkının yaşam standar- dını yıikseltmek" dedı Projede 15 bın konul ongorulduğunu. ancak ılk aşamada "Akarca konutları" adıyla 2 bın konut yapılacağını an- latan Sırmen s.unlan soyledı "Kocaeli doğumlu oîanlar ile en az 1 yıldır Kocaeli'ndeoturanları kabul edeceğiz. Konu- tuolmayan Kocaelilileri, 7.5 milyon ile 15 mil- von lira arasinda değişen taksitlerle konut sa- hibi vapacağız. Avrıca, gecekondu bölgele- rinde, hi/melin çok pahalıva gittiği vadiler- deki gecekondularda vaşayan vatandaşları- mıza bu konutları verip, oturdukları gece- konduları belediveye bırakmalarını teklif edeceğiz. Bovlece. vaşamını gecekondularda. saflıksız ortamda siırdiiren vatandaşlarımı- zın vaşam kalitesi yükselecek, terk ettikleri kondu bolgeleri de veşil alan olarak kamuya açılacak." Sırmen'ın verdığı bılgıye gore. proje uyarın- ca Alıkâhya beldesınde 7 5 95 ve 115 metreka- re genışlığınde ıns.a edılecek 2 bın konut. 1999 yılının ocak ayında teslım edılecek 2 oda 1 sa- lonlu 75 metrekarelık konutlann asansorlulen 50 milyon lırape^ın 7 5 milyon lırataksıt. asan- sorsuzlerı de 60 milyon lıra pesin 8 5 milyon lı- ra taksıtle satılacak 3 oda bır salonlu 95 metre- karelık konutlann asansorlulen 45 milyon peş.ın 10 milyon lırataksıt. asansorsuzlerı ıse 110 mıl- \on lıra pes.ın 12 5 milyon lıra taksıtle satısa su- ııulacak 110 metrekarelık konutlann asansorlu- lerı 130 milyon lıra pes.ın 13 milyon lıra taksıt. asansorsuzlerı de 150 milyon lıra pes,ın 15 mil- yon lıra taksıtle satılacak Peşınatlann yarısı ka- y ıt sırasında. dığer yansı da onumuzdekı y ıl ocak ayında tahsil edılecek Kendısının ya da e^ının iızerıne konutu bulunmayanların yararlanabıle- ceğı proıe ıçın bas.vurular 14-25 ekım tanhlen arasinda yapılabılecek 3 ayrı kazada 5 kişi öldü Trafik canavan cana doymuyor Mahmutpaşa 'da yok yok Orhan V eli'nin j ıllar önce "Cıvıl cıvıl Kapatıçarşı, Mahmutpaşa..." dizelerivle tanımladığı bu semtler için artık sovlenebilecek en doğru söz "anababa giinü" olsa gerek. Dar gelirli ailelerin "alışveriş zevklerini"" tatmin edebildikleri savılı yerlerden biri olan Mahmutpaşa'da neler satılmıvor ki? En pahalı marka kot pantolonun Mahmutpaşa uvarlamaları. pırıl pırıl parlayan derilerivle iist iiste vığılmış. tekini güçlıikle bulabileceğiniz ayakkabılar. başörtiileri, parfümeri malzemeleri. ve daha bir sürii gerekli gereksiz ev eşyaları. Anlayacağınız. İstanbul'un ortadirek insanlarına kucak açan Mahmutpaşa'nın sevyar tezgâhlarında vok vok. Tek eksikleri kasa Hşleri... (Fotoğraf ERZADE ERTEM) Eyüp Belediyesi'nde Refah'lı 4 meclis üyesi, başkanı suçlayarak istifa etmişti RP'li başkandan iddiaları yalanlama çabası İstanbul Haber Servisi - RP Eyup Beledıve Başkanı Ahmet Genç 4 beledıye meclisı uyesının partiMnden ıstıfa etmeMnın asıl ge- rekçesının "parti içi mucadele ve görüş ayrılığından" kaynaklandığı- nı one ^urerek kendisi ıle ılgılı yolsuz- luk ıddıalannı yalanladı Başkan Ah- met Genç. "Meclis uyelerinee bele- diye vonetimi hakkında volsuzluk iddiaları bulunmadığı"m belırtme- sine karsın ıstıta eden meclis uyelerı- nın dılekçelerınde "İki buçuk sene içinde gorduk ki şu an belediy e baş- kanımız ve vardımcıları. seçimden onceki vaatlerini yerine getirmedi- ği gibi usulsuzluklerine de devam etmektedirler" denıldı Genç 4 RP'iı beledıye ınecliM uyesının beledıve vonetımını volsuz- luk \e "adil duzen" ılkesinden sap- maklasuçlavıp ıstıfa etmelen ıle ılgı- lı gazetemızegondeıdığı açıklamada ıstıfa dılekçelerınde "adil duzen ve volsuzluk" ıddıalannın yeralmadıgı- nısavundu Başkan Genç gazetemız- de veralan habenn doğru olmadığını ıddıa ederek şunlan soyledı "İstifa eden meclis uyelerinee adil duzen. beledıve vonetimi hakkında volsuz- luk beyanları bulunmadığı gibi • Adil duzen dedık aldandık" gibi be- yanları da olmamıştır." Baskan Ahmet Genç tarafından ga- zetemızefakslanan meclis uyelerının ıstıfa dılekçelerınde ver alan ıfadeler ıse başkanı yalanhvor RP den ıstıta eden beledıve meclisı uyesı Remzi Kurtuluş un dılekçe- sının bır bolumu sovle "Seçimden once kapı kapı dolaşarak diğer par- tilerin yanlışJıklarını anlartık. İki buçuk sene içinde gordum ki şu an beledive başkanımız ve vardımcı- ları seçimden onceki vaatlerini ve- rine getirmediği gibi usulsuzlukle- rine de devam etmektedirler." Istıfa eden dığer meclis uyesı Er- dal V ılmaz'ın ıse dılekçesinde ozet- le^ovledenılıyor "Ri_vaset(başkan- lık) makamının adil duzen ve milli gorıiş ilkelerinden sapmalarını tes- pitime. riyaset makamının duyarsız kalması karşısında. bu olumsuzluk- lara ortak olamayacağım kanaati- ne vardığım için..." Dığer meclis uyelerının ıstıfa dı- lekçeıermde ıse "gorduğum luzum uzerine RP'den istifa ediyorum" ıfadelerı .eraldı İstanbul Haber Servisi - İstanbul'da meydana ge- len 3 ayn trafik kazasinda 5kışıoldu. 12kışıyaralan- dı Onceki gece İstan- bul'da. 0-1 Karayolu Tuz- la mev kıınde yolun kaygan olması nedenıy le 2 otomo- bıl.bıryolcuotobusuvebır kamyon çarpıştı Kazada. Tunay Karasu ve Hiisevin Kılıçadlıyurt- taslaryaşamlarmı yıtırken. yaralanan Zihni Kahra- man, IVurhan Ozdemir, Hiisevin Aşlak, Ömer Duvgu, Ahmet Gul, Yıl- maz Akbaş. Vlüzeyyen Sezek, Mevliit \ iğit ve Özcan Burhan Kartal SSK Hastanesı'ne kaldırı- larak tedavı altına alındı kadıkoy Acıbadem kop- rusu altında meydana ge- len trafik kazasinda ıse 2 kışı oldu. 3 kısı yaralandı Muzaffer Giızel (36) yo- netımındekı ozel otomobıl, aşın hız v e surucusunun al- kolluolması nedenıyle Ke- mal Türkler (42) ıdaresin- dekı Tl R kamy onuna arka- dançarptı Kamy onun altı- na gırenotomobıldekı Mu- zaffer Guzel. Tuncav Ka- rakaş, V ezir Diındar, Ad- nan Demir ve Murat Ak- pınar araçta sıkıştılar Olay yerine gelen ıtfaıye ve polıs ekıplerının çalış- maları sonucu Muzaffer Guzel \e Tuncay Kara- kaş'ın cesetlerı otomobıl- den çıkarıldı Otomobılde bulunan dığer 3 kışı ıse ya- ralı olarak kurtarıldı ve Haydarpasa \umune Has- tanesı'nde tedavı altına alındı Sabaha karşj Cevızlı- bağ'da meydana gelen ka- zada ıse bır kamyon onun- dekı araca çarptı Kaza sonrasında yola fırlayan kamyonun surucusu ıçın uzun sure ambulans bekle- nırken, yoldan geçmekte olan Ankara plakalı bır am- bulans. surucuyu almadan yoluna devam ettı Olay yennde olen surucunün kımlığı belırlenemedı 'Büyük bir yolsuzluğu ortaya çıkaracağız' İstanbul Haber Servisi -istanbul Buyukşehır Bele- dıye Başkanı Recep Tav- vip Erdoğan'ın. "büyük bir volsuzluğu" ortaya çı- karacağı one suruluyor Baskan Erdoğan. "Çok sağlam izler üzerindeyiz. Gerçekten çok kötü ye- mişler" dedı Istanbul'un kurtuluş yıl- donumu nedenıyle ışadamı Sakıp Sabancı ve mufkı erkânla bır araya gelen bır- çok ızleyıcının de dıkkatı- nı çeken goruşmede Baş- kan Erdoğan, buyuk bır volsuzluk dosyasını ortaya çıkaracaklannı belırterek "Çok sağlam izler üze- rindeviz. Yaptıkları işler karşıîığında. ortaya çok vüksek faturalar çıkaran kişilerden hesap sormak lazım. Çok önemli bir olav. Gerçekten çok kötü yemişler" dıye konuştu Gazetemızın "yolsu/lu- ğun içeriğine" yonelık so- rularım. Ktanbul Buy ukşe- hır Beledıvesı Basın Danış- manlığı ılgılılerı." Açıkla- ma vapılmıvor. Herhalde konunun olgunlaştırılma- sı bekleniyor" dıye yanıt- ladı Beledıye Basın Danış- manlığı yetkılılerı. "vol- suzluk neyle ilgili, hângi döneme ait, kiminle ilgi- li" sorularını ısrarla yanıt- lamaktan kaçındılar Basın Danısmanlıgı ılgılılerı. "Bizedeherhangitjirbil- gi verilnıedi. Açıklama vapılmıvordiyorlar. Her- halde konunun olgunlaş- tırılması bekleniyor" dı- ye konuştular
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle