03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N ECA Tİ C U MA L I susuz y a z 250000TI Çağ PazariamaA.Ş. YerecatanCad SaUomsoğut Sok No 9/B Cağaloğlulstanbul Te* SU 01 96/95 Posta çeta no 666322 Cumhuriye^ $ ÇÂ*5DAŞ YAYINLARİ T 0 K TJl M I S A T E Ş jnce parlamentosu 1 150 000TL aA.Ş YeretatanCad Saltaoısoğut Sok No 9/B Caaalogiiilstanbul Tel 514 01 96/95 Posta çekıno 666322 78_ YISAYI26886/ H(KDVıçınde) KURUCUSU YUNUSIUOİ(1924-1945)BAŞYAZARI HKBİtlHUA (1945-1991) 118'i Kuzey Irak smınnda olmak üzere 255 PKK'li öldürüldü; 11 şehit PKKVe baskın Kuzey ırak sınırında çatışma Kuzey Irak sınırını geçerek Türkıye'ye gıren kalabalık bir grup PKK'liyle dün öğle saatlennde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmalarda terörıstler tek- rar sınır ötesıne doğru kaçmaya çalıştılar. Ancak grubun ızlenmesı sonucu sınırın iç kesımlerinde yeniden sıcak temas kuruldu. Çatışmalarda. 118 PKK'lının öldürüldüğü bıldinldi. Aralıklarla süren çatışmalar sırasında 11 güvenlık görevlısı de şehıt oldu. PKK'nın Kuzey Irak takı Zap kampına dü- zenlenen hava operasyonunda da 64 PKK'li öldürüldü. 27'sı yaralı yakalan- "dı.YetkıIiler, bölgenın dağınıklığı yüzünden arazı aramalarının yapılamadı- ğını, ölü sayısının daha fazla olduğunun tahmın edıldığını söyledıler. GENELKURMAY'DAN ÇİLLER E BRİFİNG 'DYP laikliğe duyarsız kalıyor' • Başbakan Yardımcısı Tansu Çıller'e Genelkurmay Başkanhğı'nda bnfıng verildı. Bnfıng sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı, Çıller'e, hükümetın DYP kanadının TSK'nın laıklık konusundakı duyarlılığını paylaşmadığı mesajını verdı. • Karadayı'nın, Başbakan Necmettın Erbakan'ın, bağımsız bır Kürt devletı özlemınden söz eden Lıbya hden KaddatVye yanıt vermemesının terörle mücadeleyı zaafa uğratacağı görüşünü Çıller'e ılettığı öne sürüldü. • J. Sayfada Sıvas'ta geniş çaplı operasyon Olağanüstü Hal Bölge Valılığı'nden, son yıllann en büyük operasyonuyla il- gılı yapılan açıklamada. 'terör örgütünün gerçekte Ortadoğu'nun uyuşturu- cu tıcaretını elınde bulundurduğu. bölgedekı terör örgütlenne silah sağladığı, kaçakçılık yaptığı. cınayet şebekesı olduğu ve suikast eylemlenne de taşe- ronluk yaptığı' belırtıldı Sı\as Valılıği'nden yapılan açıklamaya göre, son olarak Dıvnğı ılçesı kırsal kesımınde 4 erı şehıt eden, 17sını de yaralayan terörıstlere yönelık Gedıkbaşı \e Maltepe Köyü kırsal kesıminde düzenle- nen operas>onlarda, aralarında sözde Koçgın bölge komutanının da bulun- duğu 4'ü kadın 43 PKK'lı öldürüldü. • 5. Sayfada 1-Cudıdağı 17 teronst olu -Küpelıdağ 3 teronst olu Çukurca, Uzundere köyu " 1 8 teronst olu i Ege'desıcak saatler Yunan taciri F-Wyı düşürdü• Sakız Adası yakınlannda Yunan uçaklan ıle karşılaşan 6 Türk savaş uçağından bır F-16 denıze düştü. Pılotlardan bın kurtanldı, dığeri ıle ılgılı arama çalışmalan sürüyor. Haber Merkezi - Turk Ha\a Kuv\etlerı'ne aıt bır F-16 sa- vaş uçağı henuz belırleneme- yen bır nedenle Ege Denı- zı'nde, Sakız AdaM'nın 15 mıl batısında duştu F-16uçağının. Ege Denızı'nde Sakız Adası açıklannda denıze duştuğu M- rada, Yunan Mırage 2000 sa- vaş uçaklannın "tanıma. önle- me ve takip işlemi" yaptıklan bıldinldi Duşen uçakta bulu- nan Pılot \arbay Osman Çi- çekli, Yunan asken kuvvetle- rınce kurtarılırken dığer pılot \ uzbaşı NailErdoğan'ı arama çalışmaları suruyor Turk Hava Kuv vetlerı "neaıt bır F-16 savaş uçağı dun Yunan Mırage 2000 uçaklany la karşı- laştıktan sonra TSt I4 50'de duştu Uçağın denıze duştuğu sırada, Yunan Mırage 2000 sa- vaş uçaklannın "tanıma, önle- me \e takip işlemi" yaptıklan bıldınldı Vunan Savunma Bakanlığı kaynaklanndan edınılen bılgı- lere gore, Turk F-16 savaş uça- ğı. bır dığer F-16 ve dort adet F-4 tıpı Fantom uçağının eşlı- ğınde bolgede uçarken. Turk MArkasıSa. 6,Sü.5'te DEMIREL 'Kürt azuılık yok' • Itaha'da bulunan Cumhurbaşkanı Sulevman Demırel, Turkıye'nın Islamı dış polıtıkasının olmadığını belırterek Turkıye'dekı demokrasının terore karşı mucadele ettığını soyledı L\LE S\RltBR4HİMOĞLL7 ROM4 - Başbakan Necmet- tin Erbakan. Lıbya zıyaretı sı- rasında Turkıye'nın dıplomatık tercıhlerı ve Guneydoğu polıtı- kası konusunda uğradığı haka- rete yanıt veremezken. Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel. Italva'dan Batı'ya seslenerek "Türkive'de Kürt azınlık vok- tur. A^Tupalı dostlarteşhisi doğ- ru ko>sunlar" dedı Demırel hukumet programında "İslami M4rkasıSa. 6,Sü.3'te TURBANRAPORU ^Kişisel amaç için kullaıııl<!j" • TEDAŞ, TOFAŞ ıhalelen \e kuşkulu malvarlığı nedenıyle hakkında 3 Meclıs soruşturması açılan Başbakan Yardımcısı ve Dışışlerı Bakanı Tansu Çıller'ın, başbakanlığı donemmde kendısıne bağlı olanTURB^N'ıkışısel amaçlan ıçın kullandığı Meclıs raporuna yansıdı • 7. Sayfada Zam yağmuru dînmiyor • TH\ ıç hat bıletlenne >uzde5, KARDEMlR urunlenne yuzde 0 1 ıle yuzde 0 5 arasında değışen oranlarda zam v apıldı Camel, Salem. Wınston ve Monte Carlo marka sıgaraların fıyatları ıse yuzde 7 "\ ıle 10 arasında değışen oranlarda arttınldı I 3. Sayfada Milletvekilleri, partilerine seçim öncesinde yardım eden örgüte Libya gezisinde diyet ödediler RP'lileringızlibıüuşması• Lıbya lıderı Muammer Kaddafı'nın kurduğu Uluslararası İslama Çağn Cemıyetı ıle bır araya gelen RP'lıler, her ıkı kuruluş arasındakı görüşmelerin sürdürülmesı karannı aldılar. İslama Çağrı Cemıyetı seçimlerden önce RP'ye 500 bın dolarlık yardımda bulunmuştu. • CHP Erzıncan Mılletvekılı Mustafa Kul, Erbakan'ın malvarlığını araştırdıkları sırada, 7 Nısan 1989'da Uluslararası islama Çağn Cemıyetı'nin Erbakan'a 500 bın dolarlık çek gönderdığını saptadıklannı söyledı. Kul, Libya Konsolosluğu'nda görevlı Ammar Abdulselam tarafından verilen çekin Erbakan'ın mutemedı olan Beşır Darçın tarafından tahsıl edıldığını vurguladı. Erbakan "Libvaziyaredmizkonusundaçıkan menfipropagandalar Iürkive'vegidincebirüflememizleyokolacaktır"dedi. Erbakan döndü, kendini savundu • Başbakan Necmettın Erbakan, Afnka gezısını tamamlayarak dün gece yurda döndü. Erbakan, Libya ıle \aşanan PKK sorununun Batılı ülkelerle de yaşandığını, buna karşılık bu kadar tepkı gösterılmedığını söyledı. \MC\R\(Cumhuri>etBürosu)-Başba- kan Necmettin Erbakan. Turkıve've Gu- nejdoğu pohtıkasi nedenıvle hakaret eden ve bolgede Kurt dev letı kurulmasını ıstev en Lıbya lıden ıçın "Muammer Kaddafifılo- zofîkkonuştu"değerlendıımesinı \aptı \t- nka gezisi donuşunde Batı ulkelerını vav- lım ate^ıne tutan Erbakan. Muammer Kad- dafı'nın dıplomatık skandala neden olan tepkısını hafıfgostermekamacıyla -\vrupa ve A.BD'nın de PKK've destek verdıâını sojledı Erbakan. teror orgutune açık des- teğını ıfadeeden Kaddafı">ı. PKK'vı teror orgutu olarak kınayan Avrupa ulkelenyle eşdeğer tutru Uçakta yaptığı açıklamada Lıbva ıle ımzalanan ortak deklarasyonu kastederek. "Zafer diplomasiyle dönüyo- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de ABD ERBAKAN'A TEROR H-YTTRLATILMALI M 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Tamam mı Devam mı? Unlu ıkılımızın Kaddafi kepazehğınden sonra uygu- lamaya başladığı polıtıka bır atasozuyle açıklanabılır "Kem soz sahıbıne aıttır" Bu, şu demektır Tansu ıle Necmi ıçın Turkıye'nın onuru laf-u guzaftır, boş sozdur Ikılının tek derdı. varsa yoksa hükümetın ayakta kal- ması dıye ozetlenebılır Kaddafi, ulkenın temel ılkelerını, her şeyın uzerınde tuttuğumuz onurumuzu yerden yere vuruyormuş Sa- • Arkası Sa. 6, Sıi. 1 'de BORSA ûDun 78 71182 Oncek 78 479 71 DOLAR ûDün 93150 Oncek 92 950 MARK ûDun 61000 Oncek 60 750 ALTIN ûDun 1146 000 Orcek 1141000 Kandilliden deprem uyarısı Istanbul'da en son gorulen şıddeth depremın 10 Temmuz 1894'te gerçekleştığını ıfade eden Kandıllı Rasathanesı ve Deprem Araştırma Enstıtusu oğretım görevlısı Prof Erdık, istanbul'un bu yuzyıl ıçersınde bır depreme maruz kalmamasını olağandışı bır durum olarak nıteledı • Z Sayfada CHP, raporunu tamamladı Hakkân'nın Yuksekova ılçesınde ortaya çıkarılan "ozel tım-korucu çetesfnın gerçekleştırdığı bır adam kaçırma eylemı sırasında, olay yerınde tabur demırbaşına kayıtlı bır telsızın duşurulmesıne karşın herhangı bır ışlem yapılmadığı bıldinldi. • 7. Sayfada TÜREY KÖSE .4LPERBALLI ANKARA - Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın "diplomasi tarihinde örneği görülmeyen skandal" olarak değerlendınlen ola>ların yaşandığı Lıbya gezısı sırasında. bazı RP'lılenn.partıle- nne yardım parası gonderen şe- natçı "l luslararası İslama Çağ- rı CemiyetiT> yetkılılen ıle bır a- ra>a geldıklen bıldinldi Cumhuriyefe bılgı veren dıp- lomatık kaynaklar. heyette bulu- nan bazı RP'lılenn. Lıbva Dev- let Başkanı Muammer Kaddafi tarafından Islamıvetı dunyaya yaymak amacıyla kurulduğu be- lırtılen "Uluslararası İslama ÇağnCemiyeti" (UIÇC) >onetı- cılen ıle bazı temaslarda bulun- duğunu bıldırdıler Goruşmele- nn gayn resmı duzeyde gerçek- leştığı oğrenıldı Kaddafı'nın. basın toplantısın- dakı konuşmasında Erbakan"ın Lıbva merkezlı Islam Komuta Konse>ı'nın uyesı olduğunu be- lırtmesıne karşın herhangı bır >a- lanlama yapılmamasına dıkkat çekıldı CHP Er- zıncan Mılletvekılı Mustafa Kul. Erbakan'ın mal- varlığını araştırdıklan sırada LtÇC'nındoğrudan Erbakan a gonderdığı bır çeke ulaştıklannı ka>- dettı Kul çekın RP've ulaştınlmasıvla ılgılı ge- lışmelen anlatırken. "7 Nisan 1989'da Uluslara- rası tslama Çağn Cemiveti Erbakan'a 500 bin do- larlık çek gönderdi. Libya Konsolosluğu'nda gö- i Ammar Abdulselam, Giivenlik Caddesi 28- 2 adresinde bu çeki teslim etti" dedı Çekın "Er- bakan'ın mutemedi" olarak bılınen Beşir Darçın tarafından tahsıl edıldığını vurgulayan Kul, şoy- ledevamettı M BuortayaçıkıncadaRP,önceDar- I Arkası Sa. 6, Sü. 5'te KADDAFt ÇİLLER KURTLER İÇİN TUTUMUMU BİLİR • 6. Sayfada M u h a l e f e t a t a k t a Gensoru yağmuru • CHP'den sonra DSP de gensoru onergesı verdı DSP Grup Başkanvekılı Mumtaz Soysal, "Şımdıye kadar boyle şey gorulmedı Tam gensoruluk bır konu" dedı Mumtaz Soysal ıktıdar mılletvekıllerıne "Halkın sesıne kulak verın" çağnsında bulundu • 4. Sayfada DYP, Erbakan'ı savunuyor • DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekıncı. "Kaddafi. uluslararası psıkopat Haddını bılmez adam" derken Erbakan'ı da "Bu. hukumet meselesı yapılmaz Sankı Kaddaffye bu sozlerı Erbakan sov letmış gıbı davranılıyor" dıye sa\ undu • 4. Sayfada 'Onurunuzu koruyun' • Erbakan'ın ıstıfa etmesı gerektığını belırten kıtle orgutlen, TBMM'yı de 'Turkıye'nın onurunu korumaya' çağırdılar BBP lıderı Yazıcıoğlu da yaptığı açıklamada, 'ne pahasına olursa olsun' mantığıyla ayakustü dış sıyaset yapılamayacağını soyledı • 4. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle