05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAVFA CUMHURİYET 7 EKİM 1996 PAZARTESİ 8 EKONOMI Borsa Analizi PIYJI m ıut e.B Finj* nm mm Aracı Kurumlar ûcoa '.'s -ri--f 1 '."5 Ctalara • 5C s 3* 34- M163 160 5 3" 344 1TB3 Bankalar -APePiatte* Dermnan» Oışbank Esbarn Fıransbark Sarar 3aikası TKaıkn-ıaBankası TlşBar* Bı TB C 7SK3 Ortaıana •150) 1750 2 950 •625 1015 1 T 25 4 253 5 203 1 2 5î0 •2 250 1825 2 175 9-*0 2 525 4 X '4 38 1 oc 139 0 9" 386 093 2 38 3 08 356 2 69 946 8 47 - 33 38 105 4466 2-13 12 3-1 3 49 3 91 361 4 01 S06 ' 17 •36 0 72 139 2 24 -14 500 S5 2 32 477 93 199 530 58 1 56 591 62 •134 "27 69 1 54 580 09 544 64446 29 5.^ "6 63 6 3" "56 *6 2 65 638 49 3 0" 1337 56 2 91 1477İ4 396 642"" 5 42 669 54 Cam ve Cam Urünleri Sanayü TraMCsn '25' 2 7 3 23 53 4 23 14:40 4 85C 2 89 3 64 -»59 135 36 :80ı 2 05 1'81 3 48 "46 - 9 53O0 354 ' 1 ' 0 1442 6064 2 35 " 4 3 '2 23 " 3 8 Boya Sanayü ÇBS 5o,a Marsis Vasaş 2 075 23 " 5 4 8 39 3"6 53 6 6OC -92 14 51 5 42 "5 65 6 7OC 174 33 27 4 48 138 05 •-4 '4?4 = ' - ' 4 0 9 ; Hiıut mı ıw 1» nuaç miT KM nw» MRM Holding <Marko Holding DogarHold Ecraocası v al En\3 Holdng IMas HQ,ang Koç holdıng Koc laiımı Medya Hoı Net Holding TŞıse Cam Ortalama 12 00ü 3 030 "60C 25 500 12000 13 250 15 750 110C 2 55C S43 1C100 611 298B '52 122 30 2 03 22 93 14 47 6122 6 34 47 90 692 35 "9 "38 4813 0 "2 8 55 0 50 20 33 C83 5 96 43 08 4 34 3"n 2285 ria "04 613" 898 105 40 45 46 50 18 00 543 94 2041 1825 2308 2646 9 47 53 52 5 00 1 31 12 93' 29 "5 1*24 259C !••• 5623 Demir, Çelik, Metal Ana Sanayü •jr:e * Ç»lı« rialai Çemtaş Dcktaş Eregfı D Ç Izmr D Ç Metas Ctalana '1 "53 3"50 28 0O0 5 5OC 9800 "50 "45C 2 "6 i ' O 9 198 18 60 162 6C4 9 6" "0" 19" 3 61 " 1* '14 32 "63 103 33 6-36 57 86 424 "024 1C35 17664 12 74 243 15 62 00 25 36 66 98 3:5 1 ~5'0 Basım Yayın Sanayü Btjur Va. ncıliK Ç3S Pnntaş Duran Crset HumetGaz Mernıedya VajıncıMc Mıiıjet Gaz Sabafı Yayıraiık 15 53u --oc 6 500 4 200 2 600 12*5 •425 2 14 h •_ • 9" 11 34 2 28 25 "0 1'8 6 3" 163 53 4' D 83 '6 S- 3 60 6 06 22b S3 14146 '4" 64 3 13 'OT '02 36 65 180 25 60 36 6 52 41" 3 33 Biracılık Amadok. Sracı* EgeBıracrtk E/Cfyas 3raoiı* G-une. B-racıl* * Tjfcorg C Ta a^a 3 600 3C5O0 53 "OC 16250 5C0OC 238 6*0 636 538 283 6İ1 •"•9 3951 2193 18 54 •7410 28 23 5 39 3913 1043 12 75 99 86 16 33 4" "3 85 05 115 03 11*89 •59 6" '03 31 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayü Aartu Sanavı • 3 50C 3 44 MakıreTakm 150C 128 Tezsar 3 350 5 "1 Ortalama 3 C* 3 05 24 63 22 X 10E5 " "3 6 66 •2-9 314 •0*T •2383 146 32 11635 Büyük Mağazalar M ıgros Tansas Ortalama 12 000 88 000 12530 1024 2170 6 97 '709 21 39 66 36 3313 7801 ' 4 ' L 4o5 a3 66 8" " 9 21 42 5" 288 08 13 36 53016 35 94 3 " 85 Çimento Sanayii Adara Ç (A, AdanaÇ 'Bı Afvor Ç ARçapsa As-an Ç merto Batıçm Bu-sa Çtrento Boiu Ç«ne«itc Çınentaş ÇıRsa Goflaş Kotıya Çra Mardın Ç m UnyeÇm Otalana 5200 3450 •310 122 50C 6 900 11500 91M '2 XC 2 "0C 14 300 "500 21000 •2CO0 3 850 3*50 2 "50 4*2 0** 0 92 1996 2 5* 9C0 2 3" 3*9 1 -2 2*8 3 2? 322 406 2 5* 1 "4 644 7 8" 16:9 157 05 "192 •csc 12 -2 1334 15*1 1032 40 35 600 '3 22 *46 1661 612 6:*J 5 "1 65 "3 12 33 65 59 42C*8 '6 25 '"3 51 132"16 6 3" 30 80 3 ?• 52 92 8 1" 3533 "22 13153 2136 "20 25 57 8 3' ""54 5 35 12 46 33 84 67 55 52 69 84 53 51 •: 33 81 '0" 95 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizmetler TriVı JSAŞ CMaiara 30 00C 13 55 81925 "03 09 157 500 7 - 5 7 99 4 51 '44 3£ •330 " * 9 45' 1 5 4 » Perakende ve Toptan Ticaret i : s _ar-- Mpa Safca/ı Pazarlama Tofaş O*o Tc Ortalama 1 .25 5 63 1 450 ' 03 "600 13 02 •55 656 B25 "3 82 1169 3"2 3292 55 324 13113 5 5" 29 84 4439 41 1*90 9*012 Dokuma Sanayii Aka "enstı. AKın "ekstıi Aksa Aksu Iplk Afiınv^ız Bır k Mensucat Bossa E*p lp*k Gedız Iplık Karsu Tekstıl Kcmteks LLks Kadıfe Mergıs Holding Okar Tekstı! Soksat" Scvtaş Sornez Fıl Sorrrez PanuklL Sfaş Tumteks Lkı Kcn Yuisa 6 1DC 10 20O 20 250 5 230 14 750 3150 *75O 7900 14 250 6 230 3" 500 8 1PC 6000 3 400 3000 1900 2900 4 05C 9 00C 4 000 1900 1950 21250 2 950 I •75 300 692 159 3 63 2 61 226 '82 10* 2 4b 1 "5 3 24 3*1 123 0 50 0*5 5 35 ' r •54 0 3- 0"8 1 ' : 319 2 08 2 33 10-3 1*32 23*8 3 58 1c ai 3*2 10 3' "2t "44 6 3* rse 36 5' •6 50 6 32 4 54 6 43 13 26 465 90 36 5 9 " 46 "9 45 90 5 25 6*6 464 6 08 -89» '5 14 -4;.- "49 13*35 51' 90 85 e'O 122 68 663 '0C51 "54 54 25 9 93 66 63 "4- 212 92 4 99 301 39 821 10359 3 98 413*6 24 29 1426 291 r 926 23228 4 di 12C6" 24 0C 38 32 " : 1 2*21 5 64 295 91 " 82 232 1' 5 9' 65 13 "41 139'3 *i~. ' 2 41 Lastik Urünleri Sanayii Good *^ar Ortsana Enerjı Aktaş EteKtrrk Çukum k Ksperriektrk Dayanıklı Tüketim Matzemelepi Ar;e t> Emsar B Emsar PasÇetık Peg Prorılo Raks E.al Vestel Ofalama 43 j o : - 4 . 6 36 4 39 12 3c 16 3" * 84 4" »3 6 46 166 32 62 00C 9 66 16 6" 6.4 365 59 "9000 8 1 ' "336 69" 383 "9 "6CO3 6*0 1*24 4 58 26*2* B21 32 05 6 42 359 3" Serantik ve Porselen Sanayii Ege ber E.ap Gc-tcn şıı hya Por 2 853 3 "00 22 "5C 2 3"5 4 950 1 "1 •'52 192 1055 963 451- 134 15 2" 7 2" 90 00 •4 56 326 34 20 95 "4 "2 1*36 '42 35 68 04 '? -2 9 60C 13 755 7 900 8 "00 34 500 -6"5C - . 6 .1 13 4 ' 3 2153 4 82 •149 6 99 32 33 2 23 T"3 4 26 35 *2 4 54 25 90 5; 122 "2 3 31 143 2" 23132: 81*29 16 65 363 36 3 39 283 42 6 46 422'4 368 2-231 Tupizm CesAMijjnus M3rna/is A It Mam Martı Net Tunzn- Petroker ÎLr Crtalara 17 000 356 9696 3 250 2 06 56 *9 2- *5 169 24 92 23 00C 4 39 1' 38 45 69 "38 "136 54 93 '*€01 333 15 4127 1-53 Hektrik Makineleri ve Aygıtları Sanayii Netaş Tsletaş 2 730 4 255 6 300 24 00O 6 000 24 53C 1 2C 2 3C 4 39 2 62 'C59 1192 9 02 10 86 6 34 44 " 3 22 " • 9"" :* 9 33 5 ' - 14413 5 4C 155 42 "40 6919 " 4 " -C1 9S 1-18 125 52 "19 11325 Gıda, Içki San " Cariaret Fngc Pa* Keni 3da Korhrf 3<:a Maret Me^<o Gıda Mu3umuTa.L PınarE- PınarSj PmarSüt P.naf Un Tat Konsenje Tjkaş KoPâerv Ortsana t 1 5C0 2M0 3 060 53 000 5 505 "600 3 603 5 20C 6 200 1850 3 455 2 300 8900 14 250 3CO0 "08 125 193 4 4" 2 59 3 51 ' 55 2 6' 2 45 134 163 •85 285 514 2 46 296 13 63 3 "3 12 4- 25 48 152' 16 95 10 60 16 4" 9 55 •4 16 26 28 1360 1046 5 13 12 41 •61." "18 253 12 14 04 240 "3 1 1 65 229 53 9"4 220 49 26 04 40 33 304 3444 10 08 83 95 "52 5-04 1354 9" 03 9 31 22113 6 89 '46 42 6 29 5315 23 94 103 85 5313 12163 •4 28 138 23 Mobilya 3eTas !\e<=ceı< »,'otıi Onaıana ve a Döşeme Sanayii l'.Z 2 = c 5 : 2 14 " i * -58 33 42 -u- 14 40 0 3- •315 954 -3 63 259 34 134 > Otomotiv ve Yan ">taş Dc^ar Ege EidiıStr W= Korüî Otoka Dtosan Parear TofaşT OtcFac TfansturV Fren Ortalama 3 453 4 40C 12 505 29 50C 4 - 5 ; 6 903 2*000 3 "J. 3 40C ro "oc Plastik Urünleri EjepUit Ege D ro1i Pımaş Pans Etekirci» CMalana 20 000 18500 22 250 Sanayii * J " 393 2 52 6 94 3 24 * "0 • B 9 96 2 3" 'C-5 15* 6 - 3 4 48 13 c" ' 99 15 25 3 93 6 33 6 2' 53 32 Sanayii . . : . 4 6 2 37 1102 4 13 33 33 •44 6 43 2 1- 9 30 4 34 : 6* 4 99 4 " 3 31 3 65 515 '3 6' 3 33 3125 46" 3:8 4 54 '623 3 25 416 5: 52 6ö 53 2r 5-9- 98 3* 259 5' "3 24 H3 63 6*29 85 64 ""95 'Ou OC 16'"3 33-53 133 23 19612 Yapı Matzemeler Hazreda' Tuğia inîera T Denır Dokurr Otaia-na T 0OO *2XC '6 5CC 2 6C0 4 630 Petrol ve Petpol Petkm Petro Oisı Turcas Tjpraş Ortalama 12 5,<J 42 500 2*00C 6100 15 500 483 1*3" 4 39 2 22 2 45 3 5* '8 03 34313 •4 •% 20 38 13 56 24 13 •4 '4 11 18 1513 1314 22 41 552 "5 68"4 5932 98 95 150 91 '41 3^ Urünleri Sanayii 5 J4 1:93 " 14 •84 35' - -t tl "5 5 6- 16 99 •2 3* 12 -*2 S5o 44 4<j 8 54 3 91 3- c-5 92 C" 60 «4 16C51 38 33 468'B 32ı -9 Leasing&Factoring Fac'o Fınars Fınaos Leas«ig Ihıas Fırars IK*ısat Leasıng Czfnans Fac' Rant Leasırg Vakıf Leas/ng <apı Kreoı Leas Cyalama Sigorta Aksgorta Ana3oıu Sıgcrta Cociıercıa Urıor Eırek Sgorta Suneş 5ıgona •Hal* Sıocfa 13 503 2 650 6100 2 8OU 140C B 10C 3 953 3100 22 0CO 3 500 5 60L ST 4 450 4 4ro 6 39 294 4 46 ' C4 1 CÖ 4 96 6 33 2 3" 218 1 94 2 61 3 12 C64 j 3^ 3 29 536 14C55 5 "2 36*4 *"4 8 30 8 22 22*5 13>t 14 46 25 92 6 93 4 9* 4 9" fc 3C 9'3 3 J* 1014 '' 5* c 65 2 65 2 98 3 91 3 42 6 0' 4 62 32" 3 25 2 92 1"66 2 54 5*9 6*3 6s 1J66C3 12916 T 2 S 5 142S6* 63 29 68* 53 358 89 1660 80 713 53 56 56 260*3 2'139 13C 34 2:255 413:2 Ortalama Demir, Çelik Dışında Metal Ana Sanayii Bcn.sar Errcsar Ferış Aıjnı 5 "50 5 230 26 500 3 54 2 2' 6 13 13 2" 23 22 = 23 •62 43 *4:5 2 45 39 24 64 53 Gübre Ve Tarım İlaçları Sanayii fiastav Ege Gübre 3uC'S -3T Hek*as CVala-na İlaç Sanayii De.aHffldflq Eczacibaşı 'lac Crtaara Yaürım Artcf p .a'f" Zr Atlartıs * r Ctt Aias Vatntr A,rasıav a!Ort BümerangYat CM rjem.r >aî 3rt E.rer ^afnn Fınars ''aîım Ort Gteal vatır^ Is > atınm or M Y ıraz lit 2rt Vakıf Yafınm Yk3Va'.rır ~r '•500 4 505 6 303 4 953 2 353 4 Xn 1353 853 • 3*5 1 30C *"C 643 1 ' 2 : Q~"l ' 4 2 : 1 " " : 585 12-5 1 "C0 183 130 2 50 3 05 2 33 C94 3 '1 5 92 3 4" 3 5- 0 90 5 53 5 58 c 5- 3 65 16" ' 56 5 5- C69 5 5" : \ 1166 9 97 34 38 9 23 12 64 12 CS 2319 19 5" 4 62 '99 9'C 2 2" ' "3 • -3 3 "5 63" 3 49 821 3 :2 5 39 9 9C- 2125 465 6"" 5 63 13M 920 1 =j •34 1 25 4 54 102 1 54 1 31 OSO ' 13 136 159 128 3 81 " 2' 103 22 45 20 "64 68 64 5" 11333 64"' 6312 163 3 4" 3 85 0 5" 5 ~ 3 03 3 42 3 24 M8 4 36 5 54 1"2 2 33 Kâğıt ve Çjri Kao- Kaplamır Kartoisan Kaj Dlmuksa Tıre Kutsan Vkpg Kağf :-2a-2 Diğer AdF ^3fc~ıc llh Dennod Esan Sccr Erınş Arrbalaj >ataş Ortalama MKB Ofalaiias Kâğıt Urünleri 8 553 3 350 *"3Û ^155 9 5OC 3-05 '3*5" 24 2:5 4-55 : " C " 15 =20 23 U00 3 ^ 1 58 21* ' 33 1 1' 3 22 2 8" 2 50 2 52 454 5 25 3 43 .1? 8 5 4 35 614 33 1: 3 39 2 3" M -5 •cr "32 15 62 2j 12 99 3 3f 54 U 5 98 3 6* 6"0 :36 3 "4 - r "92 156" 4o6 3 23 -43 6 -6 9 45 29-96 23 62 30 41 2-66 60 33 25 13 '14 94 45 81 51160 •52 96 •33 65 133 39 133 49 140 91 Emlak Bankası, bu hafta içinde dövizzedelerle masaya oturacak Zedelerle yüz yüze pazarlık GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ HACERGEMİCİ Do\ız kredısi\le aldıkları e\leıınc kJHjilık do\i7zedelcıın borçljrını >ılme\ı oııcrcn "^er-kurtul" genclüesine hıçbır bj^\ uru alamj)an Emlak Bankavi. iinıdı de "tekc tek görüşme fornıülü" uvgula\acak Enılak BankaM Oenel Mudurluğu uratından 1 ü-12 ekını tarıhlcrı ara.Mnda Ankaıa'da sapılacak olan toplantı_\a da\ct edılen de\ ı/-iedeleıle $ubc mudurlcrı karşılıklı goru^cıek çozum araşacaklar Emlak Bankasf ndan doMzzedelere bır çağrı daha geldı l\ ılcjtırme olarak açıkladığı her genelgcnın son olduğunu bıldırcn ancak dalıa ^oııra \cnı kolavlıklargetırcıı Fnılak BankaM. Mindı dc do\ızzedelerı lek tck ıkııa ctmevc çalı^jcak Bankamn do\ ız7edelere gonderdığı takslarda "Krcdi Takip \e Kontrol Dairc Başkanlığı'nın ilgili >a/ısı u\arınca başkanlığımı/a bağlı şubelerimi/c intikal eden \u\a kredileri ilr ilgili ülarak 10-12 ckim tarihleri arasında bir lııplantı düzenlcnecckfir. Tuplantının birinci bölünıünde Kredi Takip \e Kontrol Daire Başkanhğı ile \u\a kredileri Daire Başkanlığı'nca mııştcrtken hazırlanan 3470 sa\ılı gtnelge kapsanıına uirnıe\en diğer müşrerilcrle il«ili olarak \apılacak i-ıik'ştirnıe çalışnıaları konusunda «encl görüş alış\eri^inde bulunulacak. ikinci bulünıde ist' şııbe nıüşterileri ile ^ube vetkilileriniıı de katılacağı tcke tek görüşnıeler \apılacaktır" denıldı Enılakbank \ oııctım Kıııulıı tarafından tııııı şubelcro ıle gondoıılen faksta şııbc ınudurleııııın ıoplaııiı\a Iıazırlıklı gelınesi ibtenı\or Tıını •jubelerın. uç \e\a dalıa fazla vııva krediM taksidını odemenıı> bulunan vuva kredısı mu^terılennı ıçeren bır Iı.ste hazırlamaları \e goru^ulecek mıişterı ^a\ı^.ını^ da toplantıdan bır gun once tespıt edılerek genel nuıdurluğc bıldınlmeM gerektığı ıfade odılı\or Emlak BankaNi'nda de\am cdcn bu voğun liazırhğa kar^ın do\ız7edelerın tepkılerı de suruvor Eıı M)n "dö\iz kredisinde hata >aptık" dıvcn \<ıpı Kredı Bankası Gonel Mud'uıu Burhan Karaçam'dan cesaret alan zedeler, Emlak Bankası'nın bu toplantılannda bır bııtun olarak haıeket ctmek ıçın bu e\lem plaııı hazırlığı ıçındeler Ankara Kredızedeler Derneğı Ba^jkanı Salih Zeki Çapakçur. konuvla ılgılı olarak "Biz tek kuruş döv i/ almadık. Ödemeler TL olarak \apıldı. Buna karşın so/kftiKkrinıi/ dö\i/ \erilmiş gibi işlem görtnüş \e geri ödemeleriıniz ise döviz olarak talep edilmiştir. Bi/ af istertmoruz. De\letin ödeme kola\lığı göstermesini. makul \e ödenebilir bir borç oluşturmasını talep edi_\oruz" dedı • •• Bu hafta ekim ayının en yüksek geri ödemesi gerçekleştirilecek Borçlanınada 'kıdtik' hafta Ekoncınıi Ser\ isi - Ekını aunııı ılk hattaMiıda bık'şık ha/da (aızlen \akla>ık 4 pu- aıı vukan çckcıı Ho/ınc'v 1 bu hafta \uklu bıı odcıııc bek- lı\oı Hazıııe'ııııı çarşanıba gıı- ııu>apacağı 145 2tnl\onlı- ralık gcıı odcmcnın ekıııı avıııın cn vuk^ek ıita raka- mı olduâı bdırlenırken. ıkın- cı kav ııak paketıııden çıkaiı \uzde lO'luk stopaıın da \uklu go- rı odemelerııı cıtcsı- nc bırakılnıaM Hazı- ^ nc'nııı ı^ıııı kola\ Liş- tırıvor Fkım ıi\ ında 350 irıKonu a^kııı gen odcmesı bulunan Hazınc ılk Miıa\ını vaisaııı- ba mınu verecek (.arşanıba guııku 145 2 inkoıılıralık gcı! odomc oncCMiı- dcşıııo salı gunu ılıa- le JÇIVMM bcklcnoıı Hazınc'nın bu scfcı gcrı o<Jomc> 1 mj\ ıs a\ ıııdaıı \cmden ııısanavınaçekecc- jı ılerı Miruluvor Bankacılar ııısan orlalaıı mbı bır \ade beklcıken o\- lul a> 1 enflah.>onunun düşük çıknıası nedenı ıle Hazı- nc'nın az vitma> ı gozc ala- rak \adc\ı ma\i!> ^onuna doğru çekmesı ıhtımalı de bulunu\or Ha7ine"nın ekı- mın son gunu 134 trıkon lı- rahk gcrı odemesı olduğu dıışuııulursc aradak/ Mircde oldukça lalıat olmasi bu ıh- tımalı üiıçlendırıvor Avrupalı parlamenterler İKV'ye görüş bildirdi 4 AP ÇillerH cezalandırdı^ OZGIR BRl KSEL - -\\rupa Parlamentosu'nun Tıırkı\e'\c \apılacak olan nıalı \ardımı askı\a aldığını hıldırnic^ındcn soııra Brukscl'c gıdcn Iktisadı kalkınnıa \aktı (İK\ ) ^ oııctım kurulu. karamı Çillcr'c \c REFAH^OL Inıkıınıclıne ıı\an anıacını taMdığuıı >aptadı Iktısadı Kalkınnıa \akfi (lk\ I \onetım Kurulu Ba>kan ^ardımciM N ıldırını Keskin. Bruksel'e oldukça kotuniscr gcldıklcrını. ancak ust duzcv tcmasların ardındaıı bu kotuıriNcr ha\anın kırıldığını belırtcrek "Ba/ı parlanu-nterlcrle göru^melerimi/ oldu. Bunlardan birisi radikal grubun başkanı C uthcnnc Lalumıcre idi. Ealumiere. A\rupa Parlenıentosu'nun bu kararı alnıasında Çiller'c dııvıılan öfkenin \attığını bize bildirdi. Öfkenin nedeni olarak isc seçinılerde beni destekleme/seni/ RP gelir di>e korkutan Çiller'in hu parti ile koalisvon kurnıası \atı\ur" dı\c konu^tu Ke>kın. Bruksel'dckı ızlcnınılcrıııın oldukı,a ı\ı oldıığuıuı ıfjde cderek. "Herkes Tiirki>e'nin daha i>i\e gitmesini isti\or" dedı \c \\rupa Parlamentosu'nun kararının RFFAH>OL\ı karsı uvarı nıtclığını tasidığını so\lcdı Meral Ge/gin baskanlığında. hatta başında Bruksel'e gıdcn IK\ Hc\etı. burada >jptığı teıııaslarda Turk snaMİennın mımnık Catherinc Lalumiere. Başbakan Tansu Çiller'e dınulan öfke>i dile «etirdi. bırlığıne gerekeıı oncmı vcrnıcdığı \onuiide açıklamalar \apmıs \c Çilleı'ı ııstıı kapalı Mjçlamı^lardı Bruksel'dc >oğun tcmaslarda bulunan IK\ Başkanı Meral Gezgin oııcckı gun dc A\rupa Odalar F^ıılığı toplantiMiıda hazır bııluıımak ıızcre Bruksel'den Atına'şa geçtı İstanbul mevduat zengini ANKARA (AA) DİE - nın İstanbul ıçın hazırladı- üı "Temel Ekonomik \e Sos>al Göstergeler" rapo- rıına gorc. 1493 vılı ıçınde bankalardakı mevduatın \ uzde 34 3 'u İstanbul ka> - naklı olurkcn. toplam ban- ka kredılennın de \uzde 38 2'si debu ılde kullanıl- dı Buna gore. İstanbul'da. kısı basina duseıı me\ duat \e banka kredılerı mıktarı rurkı_\c ortalamasının uç katına ula^ıyor 6 yeni yatınm fonu V\K\RA (ANK.A) - Sermave Pı\asa*ı Kurulu. gcçen hafta 6 \enı \atırını tonuiHin kurulusuna ızın veıdı SPk.dordıı Yapi Kre- dı Yatınm AŞ'veaıtolmak uzere. Ba\ ındır \lenkul De- ğerler. Al'fa Menkııl Degcr- ler. Nurol Menkul Değer- ler'ın >atırım fonu kurulu- sunu ona>ladı Ata Men- kul Kı\metler'e ıse ıkıncı \atırım tonunun baslangıç tutarını200mılyar lıradan I 5tnl\onlıra\a\ukse!tıl- nıesine 17ın \erıldı İyimser miyiz, Yoksa Sıvas'takı vahşetın ustunden topu topu 3 yıl gı- bı kısa bırzaman geçmıştır, ama. Afganıstan'daya- şananlar karşısında şaşkına donerız. Cumhurbaşkanı. Mechs'ın açıhş konuşmasını ya- parken Başbakan namaza gıder. Ya Meclıs'ın orta- sında kılmaya kalksaydı dıye duşunup şukur ede- rız Başbakan efendının. Mısır seyahatındekı "bay- rak skandalı"ndan hıcap duymamasını da gormez- den gelırız Meclıs kursusunden etmış olduğu ye- mın yeter bıze Telefonlanmız dınlenır, çoluğunu-çocuğunu ara- yanlar gozaltına alınır. ama. . Her sozu bırer nımet olan sıyasetçılerımız "demokratık-laık Turkıye"den bahsettığı surece demokrasıyle ıdare edıldığımıze ınanırız. Rumelıhısarı. kadın-erkek dız dıze oturup şarkı soyluyor dıye konserlere kapatılır Onumuz kış of- duğundan "Yaza kadarçok var" deyıp kulak ustu ya- tarız. Ekonomik duzlemde yaşananlara olan tavrı- mız. sıyası ve sosyaf yaşamdakılerden hıç de fark- lı değıl. • • • Cuma gunu açıklanan eylul ayj enflasyon oran- ları da bunun son orneğı. Olumle sonlanma rıskı aynı olmasına ragmen kaip hastasının hıpertansıyon tanısıyla karşılaşılınca duyduğu sevınç gıbı, enflas- yon hızı beklenılenın altında çıktı dıye pek mutlu ol- duk. Zıra beklentıler 9'uncu ay enflasyon oranının yuz- de 8'ler cıvarında çıkmasıydı Bunda okul taksıtle- rı, yakacak ve gıyım harcamalarının artacak olması etkılıydı. Oysa. DİE verılerı, tuketıcı fıyatlarının eylul ayın- da yuzde 6 1 toptan eşya fıyatlarının ıse yuzde 5.1 oranında arttığını gosterıyor. Sadece bu ıkı rakam- dan hareket ettığımızde 1995'ın eylulunun gerısm- de bır enflasyon artışıyla karşılaşıyoruz Ne var kı. 1995 ve 1996'nın ılk 9'ar ayını karşı- laştırdığımızda ortaya çıkan tablo hıç de gorundu- ğu gıbı değıl Enflasyonun gerçek seyrını gosteren toptan eşya fıyatlarındakı artış geçen yılın 9 ayın^ da yuzde 45 5 ıken. bu yılın 9 ayındakı artış yuzde 60.5' Fıyat endekslerındekı gelışmelere yıl bazında yak- laştığımızda. enflasyonun duşme eğılımıne gırdığH- nı bıle soylemek mumkun. Neden dersenız 9 Eylul ayında tuketıcı fıyatlarında meydana gelen yuzde 6 1 'lık artış, yıilık olarak yuzde 79 3'luk enf- lasyona eşdeğer Oysa tuketıcı fıyatlarının en duşuk duzeyde olduğu temmuz ayında bıle yıilık artış yuz- de 81 2. ağustosta ıse yuzde 81 9 du Kısacası tuketıcı fıyatları yıilık olarak gerılemış- tır Hem de sekızmcı aydan ıtıbaren artmaya başla- yan harcamalar bır yana, otomatıge bağlanan fıyat artışlarına rağmen' Ornek mı? RP-DYP koalısyonunun ıktıdara adı- mını attığı gunden berı gıda ve gıyecek fıyatlarına gelen zamlar bır yana... Akaryakıt fıyatları yuzde 18 3. elektrık ve telefon hızmetlerı de ayda yuzde 5-8 oranında zam gormuştur Ote yandan. endekslerın ayın 20'sıne kadar olan fıyat artışlannı yansıttığını da unutmamak gerekır Baş- ka bır deyışle, eylul ayı fıyat endekslerıne benzın, ha- berleşme ve dıger kamu urunlerıne yapılan zamlar henuz dahıl edılmemıştır Anlaşılan, geçen hafta bahsettığımız dış ticaret rakamları gıbi fıyat endekslerının de duşuk çıkma- sı ulkenın çıkarları gereğıdır Yarın. obur gun butçe açığı. ıç borç yuku de katrılyonların altına ınersç şaşmamak gerek. • • • Bu noktada. bızım sıyasılerın bırturlu oğreneme- dıklerı; ekonomı ogrenımı gorenlerın mektepte. gor- meyenlerın ıse deneme-yanılma yontemıyle oğren- dıklerı bır doğruyu hatırlamakta yarar var Hangı sıstem ıçınde olursa olsun, hukumetlerın temel ekonomik hedeflerınden bırı. fıyat ıstıkrarını sağlamaktır Bunun yolu da. • makro dengelerı dıkkate alan uzun vadelı eko- nomı polıtıkalardan, • kamuoyunu açık ve net şekılde bılgılendırmek- ten geçer Kamuoyunu oluşturan bızlerın de hem eşeğın boyalı olduğunu bılıp hem de "Ya eşeğın kendı ol- saydı" dıye şukretmekten vazgeçmemız gerek MERKEZ KURLARI CİNSI 1 ABD Do'an 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Darrnarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hoilanda Flonnı 11svıçre Frangı 100 itafyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları 1 Kuve/t Dınan 1 Norveç Kronu 1 Ingılız Stenın BANKASI DOVİZ ALIŞ 92 026 60108 72 737 8 546 2 919 15 676 17 "95 53 581 73269 6 050 821 67 790 306S54 14 133 144 066 SATIŞ 92 488 60-110 73103 8 589 2 934 75 755 T884 53 850 73 637 6 080 829 681 31 308 396 14 204 144-90 7 EKİM 1996 EFEKTİF ALIŞ 91750 59 928 71646 8 503 2 904 15 598 17 742 53 045 73 049 5 990 8C2 67 112 300 ^17 14 062 143 634 SATIŞ 92 "65 60 591 73 322 8 615 2 943 15 802 17 938 54 012 73 858 6 098 841 68335 309 321 14 247 145 224 Sektör Endeksleri Banfsalar Aract KjrjT ar LeasıngSFactonpg H;idrg Yatırın Sgorta Gıda lckı Tutun Sana^ı MobıVa K Dosene Sara, DokjT3 Sana» Bıf acıı k Kagr ı,e Kagı* Urunlen BasiT Y3V nSara,ıı G-jCre TariT lla: an Sana>n lac Sana, Bc,aSaiay» Pe'rol JÇ Pe^ r o Unjnlerı Sara^ı LastkUrarler Sanayı P'astık JrLrlerı Sara,ı Serarık \e Porselen Sanayn Can •. e Carr U'un «n Sanavnı ÇımentoSanai» Denw Çelik Metal Ana Sanay11 D Ç DsırdaMe'alAiaSar Da^anıkl TjketiT Malzenıeıen EleKtrKMak ^e A^gttlan Sar Otonctıv ,e Yan Sana. 1 Me'a Eş>a Makne .e GerecSar Ener, Yapı Mazenelerı Psraken^ T ca r e* veToptar Tcare' BL>JK Magazaıar Dıger Tjrızn- KavaTasırac 1 gı .e Yan rıizm 04.10.96 23* "4 "2 21 195 51 "9O9S '40 60 202 61 109 89 35" "9 17319 166 81 •20 '3 •S8 95 126 "0 190 92 126 72 168 82 292 2" •95 24 1-3 96 216 75 162 70 179 93 '23 "3 294 2' '62 08 146 49 1*611 223 73 182 36 '45 '6 25145 204 66 264 25 361 36 27.09.96 205 68 "0 43 19168 16*34 12561 13411 136-13 332 50 '66 06 '50 68 1123" 174 52 126 67 184 2" 128 43 • ^2 05 280 1 7 16**9 12: *1 2C6 25 162 61 '"9 7* •'6 39 29421 15S8" 142 16 1 68'3 203 4" •60 03 ' 43 3b 233 63 2C4 93 2*3 S2 3'6 23 Sektâfler30 121995 gûnû 1OOeendekstenmıştır Haftalık Fark % '5 29 •89 1 95 3e8 4 38 3 23 ~ 6' 4 29 10 71 6 91 8 28 :C2 3 5' -' 3 4-6 4 32 3 31 3 3J 636 0 06 0 09 6 3tı 000 2:2 3 35 4 "5 '2 89 •3 95 1 26 "63 -CC1 3 49 13 55 Yıilık Fark % •3" u 2*99 95 5" 90 96 40 6C 132 61 9 89 25" *9 *3-9 660' 2C '3 38 95 26*2 9C92 26*3 68 32 '92 2" 9:^4 15 96 11S"5 52 73 "3 33 23 "5 '94 2' 62 06 46 49 76 11 129 70 32 36 4= 5 •5' 45 104 86 164 25 261 36 ESBANK Bu sayfada yer alan tablo- lar, ESBANK Sermaye Pi- yasası Bölüm Başkanlı- ğınca hazırlanmıştır. D0SYA: YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 80 yabancı firma ortak arıvor MadenJer iştah kabartıyor Sonbaharda yeşerenhisseler Ozelleştirme hangi şirketlerden başlayacak? yfin MBîBU m * • • E K O N . O J M İ K TREND HER PAZAR BAYİNİZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle