03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7XİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisiIŞIK KANSU Cici beylerin savundukları B u sol gosterıp sağ vuranlar hep boyie yapıyor Ozunu Sevenler Kulubu'ne uye /azıldıktan sonra. kuçultulmesı ıçın çırpındıkları devletten trılyoniarca lıra alındığı ıçın ucuza satılan koşelerınde edebıyat parçalıyorlar Bılımden eleştırel akıldan jzaklaştırılmış kalıtesı duşuruımuş eğıtımın yarattığı ustunkoru bı'gılılere de, suslenmış. puslenmış yazıları çok "yakışıkh" gozukuyor Ne dıyorlar? Turkıye'de yapay laıklık sıkıntısı ı/armış, Afganıstan ıle Turkıye kıyaslanırmıymış Elbette, Afganıstan ıle Turkıye kıyaslanmaz Kıyaslanmaz çunku bu cıcı beylerin, pek bır burun kıvırdıgı tek ve bırıncı derecede sorgulanması gerektıgını ılerı surduklerı "cumhuriyet devrimi"nın bu topluma kazandırdıkları sayesınde kıyaslanmaz Afganıstan dakı gıbı gerı, çagdışı aşıret toplumu sureydı eğer, başımız goge erecektı Hı mı? O tek partı hegemonyası o resmı ıdeolojı yok mu'? Bızı ışte bugunku "yapay laiklik" tartışmasına getırıyor Oyle vnO Yav cıcı bey haydı varsayalım o donemde "resmi ideoloji" vardı Bıraz kafanı kaldırıp bugunku "resmi ıdeoloji"ye bır bakıver Tontonunun sevgılı "Yeni Dünya Duzenı"ne bır gozatıver Emperyalızmın etnık çelışkılerle, dınsel motıflerle ne dıye bu denlı uğraştığını bır kurcalayıver Afganıstan'dakı yenı yonetıme bır Amerıkalı buyuk petrol şırketının neden kucak açıverdıgını bır ışleyıver Zamanın mı dar yerın mı aklın mfi Kadınlar Afganistan'a nasıl bakıyor? A fganıstan dakı şenatçı yonetımın ozellıkle kadınlara yonelık tutumu ulkemız kadınlarında nasıl bır tepkı yarattığı uzerıne kuçuk bır anket yaptık DSP Mılletvekılı Sema Pişkinsüt dını çok yanlış anladıgı ıçın bır guç olarak da yanlış kullanan kesımlerın yarattığı felaketlerın onemıne dıkkat çekerek olayı şoyle degerlendırdı "Türk kadınları, böylesı bır yapının içinde asla olmayacaklardır. Tarıh boyunca da bu boyle olmuştur. İslamiyet, Arabistan'da, başka yerlerde yanlış anlaşılırken bıle Turk toplumu, onun çok hoşgorulu taraflarını almıştır. Bugun de, tum kadın ve erkek bıreyler olarak, aklın, bilimin bir o Aklını ver CHP Genel Başkanı Deniz Baykal grupta konuşurken Turkıye de ışlenn artık cıddıyetını yıtırmeye başladığına değındı Hukumet uygulamasından memnun olmak ıçın Başbakan Necmettin Erbakan ın olçulerını anlayışını benımsemek gerektıgını belırterek şu fıkrayı anlattı "Ali Paşa, ımparatorluğun maruz kaldığı ciddi dış tehlikelerı anlatıyormuş padışaha. Durum çok krıtık Iktısadı vazıyet şoyle asken vazıyet boyle Padişah da dinliyormuş. Padışahın yanındaki sıyahi hızmetçısı, bakmış çok üzüluyor padişah, onu rahatlatmak ıçın Alı Paşa'ya, Sen merak etme padışahımız bır emreder, Ingıltere şoyle yapar, bır emırname çıkarır Rusya boyle yapar, o ışı halleder deyince, Ali Paşa dönmüş, Tanrım şu arabın aklını bana ver de ben de barı gece rahat uyuyayım demış." Baykal fıkrasını şoyle bağladı "Yanı, şu Erbakan'ın aklını şu millete ver de, barı bız de rahat edelım. Turkiye bu noktaya geldı." kadar da ozgürluğün değennı bilerek hareket etmemiz lazım." Peyzaj Mımarları Odası Başkanı Betül Uyar en fazla dersı Turkıye'de yaşayan kadınların çıkarması gerektıgını vurguladı "Bır kere gozumuzu mıyopiuktan kurtarmamız gerek. Toplumun örgütlu kesimlerı çok hızla bir araya gelmek durumunda. Hepimiz aynı şeylerı [ düşunüyor, özlüyor, goruyoruz, ama muhalefet unsuru olmayı yeterince beceremıyoruz. Mesleğini toplumsal faydayı çoğaltmak bağlamında yürutmek yeterlı değıl. Dini, siyasal ideoloji noktasında kurgulayan gerı yönetimlere karşı, aydınlığı yannlara ulaştırmakta üretkenlik gerekiyor." CHP Mılletvekılı Birgen Keleş'e gore Turk kadın hareketı Kabıl'dekı olaylardan ders alma gereksınımınde degıl "Çünkü" dıyor Keleş "Türk kadınları, özellikle kadın hak ve ozgurluklerı açısından aktıf olanlar şerıat duzenının ne demek olduğunu çok lyi biliyorlar" dıyor Erkeklere yonelık bır uyansı var "Afganistan'daki gelişmeler, insan hakları, özgüıiükleri konusunda duyarlı olan, fakat laiklik konusunda ve kadın hakları konusunda gerekli duyarlılığı gostermeyen erkekler için uyarıcı niteliktedir." Ankara Kadın Platformu"ndan Ayla Yılmaz'ın duşuncelerı de şoyle "Afganistan'da yaşanan insanlık dışı olaylar, Turkıye'de izleyeceğimız filmin fragmanı gibi. Türkıye'ye şerıatın gelmesi için hızla hareket eden güçlere karşı alacağımız tavırlar çok net ve acil olmak zorunda. Laikliğin güvencesi kadınlar, Kabil'deki olayları şiddetle kınamanın ötesinde harekete geçmek zorunda." Dıyarbakır'da. tek amaçları. eKmek paralarını kazanırken, çocukları cahıllığın kor kuyusundan kurtarmak oian 4 gencecık oğretmen olduruldu Eğıtım- Sen eskı Genel Başkanı, Ozgurluk ve Dayanışma Partısı (ODP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya nın bıldırısınden, oldurulen oğretmenlerden Uğur Gören ın Eğıtım-Sen uyesı ve ODP'lı olduğunu ogrenıyoruz Kaya'nın bıldırısınde "Silahsız, savunmasız insanların hangi nedenlerie olursa olsun öldürülmesini protesto etmek gerekiyor. 4 öğretmenin kurşuna dizilmesi bir katliamdır. Korumasız, silahsız insanların, evlerden alınarak öldürülmelen kirli savaşın biryöntemi hali gelmiştir" denılıyor Ama bıldınde, UğurGoren'ın kımlertarafından oldurulduğune ılışkın hıçbır ıfadeye yer verılmemış ÖDP, neden çekiniyor? Kamuoyunda, Guneydoğu'da meydana gelen olaylarda Yuksekova'da guvenlık guçlerının ıçınde bulundugu adam kaçırma. oldurme suçları gıbı- kımın parmağı olduğu vonusunda kuşkular doğuyor Doğrudur Ama bu PKK'nın ınsan oldurduğu gerçeğını unutturamaz. unutturmamalı Solun ozunde humanızma vardır Sol, emeğın "insan hak ve özgürlükleri"nın savunucusudur Toplumsal barış ve kardeşlıkten yanadır Emperyalızmın oyunlarını çok lyı ırdeler Etnık ayrımcılığa, hatta ırkçı yaklaşımlara solda yer yoktur Bıldırgede dendığı gıbı. eğer "silahsız, savunmasız insanlar hangi nedenlerie olursa olsun" katlıama ugruyorsa. o katlıamı yapanlar adıyla. sanıyla kınanır ODP bundan çekınıyorsa. tum Turkıye'yı kucaklayan "umut parti" ölmaktan uzaktır TÜRKİYE BİLİMSEL VETEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ ESASLARI Madde I, Turkı\*. C umhuı ı\etı u\ rııktu bılım adaiı] ınnııı nuiMVt bıhmlcrın tuiKİ \ <. ıı\ LHilamah a! ınl ınndakı sd,kın ara^ttrma <, 11ı-.nı ı \ L hı/nKl- lerını değerlendımıek u-.tun nıtelıklenııı onavaıak kanıuo\ıına duuumak \c bır te-.\ ık un>uru olmak uzere Turkıve BIIIIHM.1 \L Tekııık \ra\tmua ku rıınıu taratmdan a)BılıınOdulu b) Hızmct OıiuHı C)TCÎ\IK OJulu olmak. uzcre u<, tur odul oluvtıırulrnuşiuı Madde 2. Odul esaMarı ılgılı kiM \e kurulu^-lara her \ıl ekım a\ı n,ınde duuıruluı \e a\rıca basın \olu\ld ılan cdılır \da\lık oncıılerının lıer\ıl en geı, oıak a\ınm son ivgunıı reMiıı valiMiıa saatı bıtınıındcn onee başkanlığa ulaşmtşoImaM \c bu onerıleıııı ektekı toı mata u\gun olarak vapılmaM gercklıdır Madde 3. Bu odııllor n,ın a)Gevmt^te TLBlTA.k Bılıııı Odulu \e \e\aTLBIT\k Ttt \S (Lt.uııaı Duıua Bılımler AkademiM) Bılını Odulu ılııiKolanlaı Tuıkıso Bılım lcr Akademısı kon-»e\ı TL BITAk \ıjNiırma (jruplaıı ^ı urutme komıtelerı uımerMtelerın Ncnatoları \e\a muspot bılınılcr ılanındakı takultc uıstıtıı \e merkezlerın en \uk>ek oıganları \c nıuspcl bılmıleı alanında taalı\et go-.teten kamıı \e O7Cİ -.eklor kurunı \e kurulu-.larımn uı \etkılı organları ada\ go^terebılırler b) Hızmet odııllenne ılgılı bıkanlıkl ırca da ada\ -»-.tcrıkbılır c) TL BIT Ak Bılım Kurulıı useleıı bu odııllor n,ın ada\ gOMCtemezlcr Mdddc 4. Bılım Hızmct \e Te-.\ ık Odullcrı ık ılgılı ad.n onuıleıını usgıın vnıda alt komıs\on kurarak degerlenjımıek \e soniKunu Bılım kııru lu na sıııımak uzcre her\ıl adavların bılım dallaıı gozetılerek tcri.ih.in Bılım Odulu almı^en a/ > kı>ıdcnolu>Jiı bırkomiivonhaskanlıkıa kurulur Odul- lcrc la\ık gorulenler Bılım kurulu taratmdan -»Ci,ı!oıck kaıara bıglanır Madde 5. Bılım Odulu bılım>el ııaMinnal ırı\la bılııın. nrcıiM.1 du/e\deonemlı kalkılardı bulunmı^ bılım adamlanna vuılır Bılım Odulu it,ın \al- nız tmattakı bılım adamkuı onenkb'l ı Bılım Odıık bu bılım ıdamını.ı b lıın^ Klırl' bır alandakı katkılan Kin \crılobıldıgı gıbı CM.ılcıımn tıımıı iı,m dc \enlebılır Hızmct ()dulu - Bılım adamı \ctı-tıniıtk - Meıisup oldugu bılım dalının kuHimvıllaMiıaM iv,ın (.aliMnal ır \ ıpmak - Bılım-»el kurıım \>- kurukiNİar k.urmak \e\a kuıulma>ınJa onv.nılı ol>,udc katkıda bulunmak. - Gchitııdıgı gclı->tınlnıı> \cnı tcknoloıılcnıı \a\gm u\ ııl ınmaM >onın.unda ulkc ckonomisitıc artı doger kazandınııak bakımından usîıın hi7MKtlcn\lc ulkcmı/dekı bılını ' o t^knoloıının gi.liMiic-.mc ont.mli vc bclııgın katkılarda bulunmu* olanları \cıılıı Tcş\ık Odulu - Bılını>ol araMiımalaıısla bılımc gckc^ktı. L\I\.HSI.I du/c\dc k ııkılarda buluııabıln.tk potaiiMVılc sahıp oldııgunıı kanıtlanif. \^\ ı - L\gulama\.ı aktanm potaı^ı\clı \ukxck olan tcknoloıık arajtımıa \c \esa gclı^tıımc ı,alisnıalansla patcnt alnııs \cva sonuı,laıi u\gulama\a ık tarılarak ılgılı •.oktordo \crımlılıgın arttınlıııast puavılarda rckabct gm.u olan daha nıtclıklı urun gclı»ünlniı.M \ı_ ı c u ulkc ckonomiMndv. katma dc- gcr \aratmak gıbı \omut tasdaları belıılennıı^ bılınıvel ara^tırma-'gcTı^tınııc «.alı^malatı vapmı^ gcnt, ara^tmulara lodulun \crıldığı Mİın ılk gLinundı. 40 \a>ını gcı,memış) \crıhr Ortak t,aliMiıalan_\UTl .j\ık Odulu nun ko^ullarını gcacklcı-tırmij olanlara ortak bır odul de \.-nlebilir Madde 6. Bılım Odulu temel bılınılcr muln.ndi-.lik bılınılcrı Itjıım \c oııııan ıınıhcndıslıkleıı dalııl) \c -.aglık bılımlcrı u\.zaulık IIIN hckımligı \c \ctcrıiKilık dahıll olmak u/tıc ut, al ınd ı \ ^rı!ıı Bılını Odulu - H M topl ını altm Hı/mct Odulu sa\ı^ı toplanı dordu Tc\\ık Odulu >a\ısı ınpl ıın oıı bc>-ı gcvcmcz Odul ka/ınan bılım adamlanna p ır ı odıılcı ık bıılıktı. odulun lunınc jiniı. bır plakct \c bır dc bcıat vcrılıı Hoı uı, odul ıt,ın \cnlccck paıa mıktaıl uı lıcı malı vılba^ında TLB1T \ k Bılını Kurulu t ıı ıtından viptanır HızıiKt Odulu kazanjn takat \ctat etnıı^ \c\a Bılım \«. Tcx\ık Odulu nı. oncnklıkt^n Minra \ctat cdcn bılım adamlarının odulleıı kjııunı mıraM,ılarına \eulır A\rıca 1W6 Mİından ba^lamak uzcrs. Tuık Lgıtımıne Ozgu kadır Has \ aktı tarafından odulun turune gore değı^en savıda C umhumet Altını \crı- lır Ortak lalişmalamld Te^Mk Odulu nun ko^ullarını gerı.ekle^tırmis olan her ada\a bırcr plakct \c berut \ erılır para odulu ı-.e adaslar aıaMiıda ı_>ıt olarak pa\la>tırılır Madde 7 . TL BIT AK. Bılım Kurulu usclcrı goro lcrı SUTCMIKI. kuıumuıı hn,bıı odulune ada\ goxtı.nknıczkr Madde 8. kııruın odullcrınc usgıın gotulcnlcr hakkııuijkı TLBIT \K Bılım kurulu kararları heı vıl ^4 Tcnımu/ tanhındc aıjklanır Oduller heı \ıl duzcnlcncı.ı.k bır torcnk sjhıplenne \ erılır Odul toruundı. Bılım Odulu kazananla. keııdı konulamla ılgılı \ı. hılınit. \apmı>. oldu kuUrı katkı\ı da kap>a\aıı bır konteran- verırlcr Odul kazanmı> olanların torenın \anıldıgı >ehre gıdij-donıı^ \e konaklama masraliaıı kurıım taratmdan karsılanır Bjsın IS\I\IL (ALCEÇ 5 ^ « İ-30Vİ KDI Kİ>IE Dl M Dl MA KEHH, IIARBİ roıun GADD\R DAVl T \ı m u nu IŞTE HATAN OA BAŞUVOf* ZATEN HAyATTA NE KADAR Ç LAP- LUPÇU, ELALE.VMN SlRTlNOA4 GEÇIMEAt GE TAKIAAI VARSA HEP&Nl ALMISSiM.. SEREKEM DEftSl HER VERIRIAA&EIS ' &§Mfe^u ^\v1 ^î/ MIRMIRL4R < a R ın ıt\h TİR.ME 6'üCÜNE ... ...SAUîP I VAR D E R L NAMMA-Z.DIM / Vn-- TARİHTE Bl Gl N m m\z \RIK\\ ' Ekim INEBAHTf DENİZ SAVAŞI 1S7f'DE 8UGÛN,lM£8AHrı Dehltz SM*f' YAPILD! PEVL£T< UIÜ KJljRJS't fEmtiOeU SONRA, V£AJ£-p(K Ll L££-, OSMAKJU DÜ/LE77 NlM At&eUıZ EGeMEULI- ÇALI$TILAZ SOMUUCA, iSPAmOLAMtPAU DaM TuAN A gı&l-EŞ/K B'R DOMAklMA KüRULPU. denız Saı/aşının p'artt pee. MUE22.INZAPE /*LI PAŞA BuLUNüYO&Dü'. SAĞ VE SOL KANATLAf&A ISE,MEHMer ŞıZOtCKO VE ÜLUÇ ALİ PAŞA VAS-DI SAıyAÇ, HAÇLIDONAUMA- USTUMLUĞU IU Ll ""ç Al, û haçlı Do«a«maJ er \k Turk VonamaCI 1NE\ ŞEHIR SL LH HL KLK MAHKEMESİ S ATIŞ MEMLRLl'ĞU'NDAN Satı^No 1W6 14 Da\at.ı Mclınıetüzdemııoülu ıleeLı\alılarC etıı.l k.eskıncl Gukıniser kevkınel Sebahat HacerTan.Tavbe Da\ıoğlu HatıceKara- kas Makbıılc Sucıı \adı\o Cckı*. S ıre I ı.ıv \acı\c (JU\CP aralarındakı ızaleı >LI\LI da\asının vapılan vargılanıası sonunda da\a konıı-.u a^agıda ıvcllıklcrı \azılı gavıımcnkulun vitı>ıııa karat \cıtlnıış vapılan kı\met takdın sonunda Nic\sehır ılı Mcrkez \\c Ibralıımpavi \1ah.ıllo-»ı I Bagırsak mo^kıınde kaııı '''•> patta S"f) ada. 5 parsclde kavıtlı taijinma/ın H 7 6Ü m2 mıktannda ıkıncı sııııt kıraı, tarım arazısı olup toptagı kıımlu tınlı. lıatıt nıe\ıllı ula^ımı guç ıçensmde 20-30 \ıl ara^ında değı^en on bıradct ka\sı ağacı nıe\cut değerlerı ıkı^er nııKon lıra eder kırat, ^anlaıda buğdav arpa ^a\dar gıbı mahsııller \etı^tınlır ancak ekımden sonra bır \ ıl nadasa bırakmak gerekır akM takdırde nadasj bırakmak gerekır aksı takdırde ekonomtk tarım vapılmaz arazının ağaı,larla bırlıktc toplanı dcgcrı 15L ) 600 000 TL edcceğıne daır kıjmct takdın adre-.ı tcspıt edılemcNcn \c kcndılenne teblıgat vapılamavan da\alılaı komalcttın oğlu Ccınıl kcskıncl Ahnıct kızı Ouluniser kt^kıncl Me\ lut kızı Sebalıat Haccr Tan Mc\lut kı/ı Tavbo Da\ıoğlu Mehınct Alı kı?ı \ddı\c(, ckıı, Osınan kızı Sarc fcra> Osman kızı Nacne Gıı\eıı c ısbu kıvnıct takdın. adı ge(,cnlcıc ka- nunı NiıreM ıçcrisindc ıtıraz ctnıcdıklcrı takdııdc kt\met takdınnın kesınle^ecegı teblıü \onne kaını olmak ıızoıe ıLıncn tcblığ ol- unur Basın 10%4n
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle