03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇABŞAMBA • * • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Borcb-Mavililer UEFA Kupası'nda 1-0'lık maçm rövanşında Schalke 04'le 3-3 berabere kalarak elendi Trabzonspor'dan bııraya kadar r^Trabzoııspor: 3 - Schalke 04: 3 /. AvnAker (Trabztn) *,' HAKEMLEK: Enc Blareau (6/. Murc Vun Den Broeck (6), Loııis - Marie l^uul <6t (BeMka) »'TRABZONSPOR: \77»ar (4j. Mehmet Ipek (4). Toiımav(4), Osman (4ı. Is- tjkender <4), Ohan <4) <dk. ,7 Cengiz4), Ünal(4) (dk. 80Arçil.'), Nemsad- \^ze (41. Hami "). Şota (5). Hasan (4/ (dk. 46 Okan 5) ; SCHALKE 04: Lehmann (5). Linke (5). Latal (5) (dk. 85 Kıırz ?). Mıiller ' <{5). Anderbrie*ge (5). Mulder (4) (dk. 65 H'eidemann 5), Thon (5). Max (7j. î JK'emec (6). Hlmots (6). DeKock (6j (dk. 70Dooley 5) ;«GOLLER: D; 31 ve 36 De Kock. dk. 55 Şota. dk. 66 ve 71 Hami. dk. 76 OıMERGÜNER • TRABZON - Trabzonspor'a yaz'k !c»ldu. Ogün ve Abdullah gibi iki as cyyuncusundan voksun olarak Schalke 04önüneçıkanBordo-Ma\ıli ekip. sa- îvunma hatalanndan yedigi jollerin ikurbanı olurkej 3-3'lük skorlı UEFA ;ICupası'na "vedı'etti. ı Maç örıcesi. Bordo-Ma\ili tutbol- l "tefaşir e •ürkek'görjntüleri gözden kaçmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de suratının "astk'oluşu. da- ha maç başlamadan "turdan umut ke- südi'düşüncesinin oluşmasına yol aç- tı. Maç düdügüyle birlikte futbolcula- rın 'acemiee' hareketleri, bir an önce gole gitme düşüncesinde 'ısrar* edil- mesi, pas hatalannı arttırdı. Schalke 04"ün ilk yarıda 'temkinli've prese da- Avrupa da 16. golünü attı Hami rekora vurduSpor Servısi - Trabzonspor'un yıldızı Hami. takımını UEFA Ku- pası'nda 3. tıra taşıyamadı ama attığı iki golle Avrupa kupalannda 16 gole ulaşıp Tûrkiye'nin Avrupa Kupalan"nda en fazla gol atan fut- boleusu unvjnını elde etri. Eski rekor 15 golle 4 yıl önce ölen Galatasaraylı Vietin Oktay'aaitti. Hami'nin Avrupa Kupaları'nda gol attıgıtakımia-şöyle: Barcelona, DinamoZagreb. OlympiqueLyon(4). Turku Turun (2). La Valerta (2). Lazio. Zalgiris Vilnius ve Slovan Bratislava (1 . Bodo (1). Schalke 04 (2). 'Hatır' macı Ankara jkarması kazandı Ank.Karması: 3 Nijerya Karması: 2 STAT.lVlfavıs HAKE.MLER: Metiıı Tokat 6. Siirhai Müniroğlu 6. Senbr çakorÇlu (6ı ANKARA KARVIASI: "Adnan (5) iDak.46 Kııbilay :ı. Erkan '6ı. Ali (4) /Dak. 46 Taner 4>. Cöknıen (6). Ümit (5).Ahmet (5j. Mehmet (4) (Dak.82 Huyrif), Huyaiı (>). lluuın (6ı. Merin (4) <Dak.46.S\hati). Osman 4(dak. 46 Sami 5) NİJERYA KARMASI: Shonmmu 14) (Dcık. 78 Opaıv 3>. Opanıku (4j. Ab- dullcıh , 3) (Dak. 7 tl Okacba 3ı. Opara (4). Oka/or (5). X\uınu (5). Akınseinde (4). Salihıı (4). Akborie (6j. Pascvl '5j. tpave (3) GÖLLER: Dak.31 Hasan. Dak.4~ ve p8 Akpohorie, Dak 58 (pen) ve dak. 7 " Erkun YL'SUFÖZKAN A.NKARA - Başbakan Necmettin Erbakan ın Kuzey Afrika gezısi sıra- Sinda kararlaştırılan. ancak ulusal ta- kım/aryenne ba^kent karnıalannın oy- naınak zorunda bırakildığı ulusal maç fiyaskosu. dün l 1 ) Mayıs Stadyu- pıu'nda "komedfve dönüşrü. 19 Ma- vıs Stadyumu'na gelen az sayıda ızle- y icinin. futbol cambazı Okocha. rakip kalelerin korkulu riiyası Amokachi ve Fenerbahçe defansının kilit adamı l'c- he'nin hemşerilerinden bir futbol resi- îali izleme beklemisi. düş kırıklığına dönüştû. Federasyon emrıylc A.Gücü. G.Bir- ligi. PTT.'Şekerspör ve Ankara De- irTirspor'dan alınan futbolcularla oluş- (urulan Ankara Karması. Nijerya Kar- masını 3-2 yenmesini bildi. Erbakan. maç sonrası her iki takıma birer kupa ve ovunculara da birer madalva \erdi. yalı flitbolu, Trabzonspor'un oyun kur- masını engelledi. Schalke 04'ün bir- kaç tehlikeli atagının kaleci Nihat ta- rafından önlenmesinden sonra. Trab- zonspor'dan her an gol bekler hale gel- dik. Ama gollerı atan taraf Schalke 04 oldu. 31. dakikada kaleci Nihat'labaş- layan hatalarzinciri. saıunmanın topu seyretmesiyle devam etti. Aradan sıy- nlan DeKock,skortabelasını değiştir- di ve 3. tur umutlarımızı azaltfı. Daha toparlanamadan. yine sa\ı unma-kaleci hatası-sonucu De Kock. kafayla farkı 2'yeçıkardı. Doğruyu söylemek gerekirse 2-0 yenik durumdaki bir takıının tur ıçın her şeyini ortaya koyması. hatta 3-2 öne geçerek 'kâjbolan'tur umutlarını yeniden yeşertmesi. trıbünleri canlan- dırdı. 2. yarıda pas yanlı^lannın azal- ması, daha dirı futbol. gol bölgelerıne inilirken futbolcular arasındakı daya- nışmanın bilinci. Trabzon»,por'u ate^- ledi. Ancak. sa\ ıııımada yapılan biran- lık hata sonucu beraberiik golünü yi- yince tur umutlanmız yok oldu gittı. 55. dakikada Şota.farkı 1 'e indirdi. 66. dakikada Hami eşitledi. 7|. dakikada Hami'nin mükemmel (rıkik golü. gıt- ti denilen tur ümıllerimızı canlandırdı Ancak. 76. dakikada Max'in kafa go- lü. skoru 3-3 vaptı. Savunmada yaptıgımız 3 bü\ ük ha- ta. 3 gol yememizeyol açtı. 3-3'lük be- raberiik. ne yazık ki Trabzonspor'un ilk yandakı kötü görüntüsünün bir so- nucu oldu. 3. tura adını yazdıran tarat i.se Schalke 04 oldu. NOTLAR / AH.MET ŞEFtK Trabzonspor UEFA Kupası'nda şanssız bir şekilde elendi. Hami'ye önce ıslık sonra alkış TR.\BZO\-Trabzoncpor"la Schalke 04"ü karşı karşıya getiren maç tribünleri doldur- du. Ancak üst üste yenen goller. Bordo-Ma- \ ili taraftarlann nıoralini daha ilk dakikalar- da bozdu. Hami, Şota ve Ünal, kaçırdıkları gollerden sonra protesto edilirlerken özellik- le golcü Hami ıslıklandı. Ancak Avrupa ku- palarında önce 15. sonra da 16. golünü atan Hami. maçın son dakikalannda alkışlandı. Maçın başlamasınayanm saat katastatay- dınlatma sistemi sönünce Avni Aker karan- lı|a gömüldü. Kesintinin kent eiektriginde- ki voltaj dalgalanmasından meydanageldiği \esorununjeneratörlervasıtastylagidenldi- ği \urgulandi. Konuk ekıbın başkanı ve yö- neticileri onuruna \erilen kokteylde. kardeş kulüp protokolünü Trabzonspor Başkanı Fa- ruközakıle Schalke04 Kulübü'nün Başka- nı Gerhard Rehberg imzaladılar. UEFA ta- rafından krıtık maçlar statüsüne alınan ma- çı iki gözlemci izledi. Schalke maçının Cum- huriyet Bayramrna rastlaması nedeniyle Schalke taraftarlan, Cumhuriyet Bayramı tö- renlerini izlediler ve fotoöraf çektiler. Bazı- lan da Bordo-Mavj şapka ve kaşkol satın al- dılar. Maç sonrası açıklama yapan Şenol Gü- neş şanssızlıktan yakınırken. Schalke'nin teknik direktörü Hubbs Stevens, "Hayatım- da bövle bir ikinci >arı görmedim. Bir da- ha da görmek istemem" diye konu^tu. Saint Germain maçı için Paris'e gelen San-Kırmızılı ekip tur için kenetlendi .Saray'ın Paris çıkarmasıPARİS (Cumhuriyet)- Galatasaray. Paris Saint Germain ile Kupa Galiplen Kupası ikinci tur rövanş maçında yarın oynayacagı maç için Paris'e geldi ve kampa girdi. San - Kınııızılı ekip Charles de Gaulles Havaalam'nda gurbetçi vatandaşlann yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teknik Direktör FatihTerim. havaalanında yaptıgi açıklamada. Paris Saint Germain maçının öneminin bilincinde olduklannı ifade ederek, "Fransa'dan turu geçerek dönecegimize innnıyorum. Paris Saint Germain'i eledikfen sonra A» rupa'da hiçbir takıın bizinıle eşleşmek istenıeyecek. Başarılarımıza Atamı/ın i/inde de\anı edeceğiz~dedi. Kulüp Ba$kan Iıardımcısı ve Sportit İşler Sorumlusu Ergun Cürsoy i.se Paris Saint Germain maçına uzun süredir hazırlandıklannı vurgulayarak. "Herkes bu turu geçmemizi isthor. Biz de Fransa'va turu geçmek için geldik"dıve konuştu Futbolcular turdan emin Galatasaraylı futbolcular da tüm Türkiye'ye bayram yaşatmak istediklerini ve Paris Saint Germain maçında turu geeen tarafın kendileri olacağını söy lediler. Kaptan Bülent Korkmaz. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte halkımıza üç gün bayram yaşatnıak isti>oruz. Cafatasaray olarak turdan enıiniz ve maçı bekliyoruz" dedi. Son haftalarda attığı gollerle form grafiöi her geçen gün yükselen Hakan Şükiir ise Paris Saint Germain ile zorlu bir maç \apacaklarim belirterek. "3. tura yük-sdmek için elinıizden geleniyapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Türk halkının Cumhuriyet Bayrann'nı da kutluyoruz~diye konuştu Galatasaray'da. Constrııctorul ile oynanan birinci tur rövanş maçında ilk san kartını gören. ardından ikinci tur ilk maçında da Paris Saint Germain karşısında ikinci san kartını gören Tugay. rövanş. maçında yer almayacak. Fatih Terim'in. bu futbolcunun yerine büyük bir ihtimalle Suat veya Okan'a şans tanıyacağı bildirildi. Başkanlıgını Ergun Gürsoy'un yaptıgı kafilede. teknik kadronun yanı sıra şu futbolcular bulunuyor: Ha>rettin, Mehmet Bülent.\edat, Bekir.Arif. B.Hakan, K.Hakan. Hagi, Ergün, İ mit. Suat, Knup, Okan. Mert, Evren.İhas, Lfuk. CumhuriyetKupası içinyanştılar Cumhuriyet Kupası kapsamında atıcılık, binicilik \e atletizm müsabakaları yapıldı. İstinye Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Trap-Skeet aticüık \ arışmasında trap büyüklerde Ali İlnam 77 puanla: trap gençlerde Ramazan Gürbüz 51 puanla; skeet büyüklerde Sarp Sezen 93 puanla; skeet gençlerde Kemal Gezgin 38 puanla birinci oldu. Öte yandan İ/mir'de yapılan Cumhuriyet Kupası Binicilik \arışnıası'nda Enigma isimli atıyla Sencer Can Uk sıra\'i alırken Adana'da gerçekleşen atletizm yanşmalarında 1000 metre kızlarda Nisa Sa\aş. 1000 metre erkekJerde Murat Doğan birinciliği elde etti. (Fotoâraf: ASLAN V1LDIZ) Türk seyirciler stada yaklaştırılmayacak Paris J te alarm• Havaalanı ve tren garlarında maç için Paris'e gelen Türk seyircilere ııyarıcı el ilanlan dağıtan Fransız polisi olay çıkmaması için yoğun çaba harcıyor. MİŞEL PERLMAN R\R1S - Fraıısız polisi. ya- nnki PSG - Galatasaray maçı için alarnıa geçti. Güvenlik gö- rev lileri Türk se> ircilerin ma- ça toplıı olarak gelmesine izin \ ereceklerini bildirirlerken. al- kollü olanların da Parc De Princes Stadfna almmayaca- ğını açıkladı. Ha\aalanı ve tren garlarında maç için Paris 'e gelen Türk se- yircilere ııyarıcı el ilanları da- ğıtan Fransız polisi olay çık- maması için yoğun çaba harcı- yor. Sarı-Kımıızılıların S-I'lik son Altay maçı Paris Saint Gernuinli tutbolcu ve teknik adamları oldukça etkilendi. Paris Saint Germain on biri- nin hâlâ kendisini bulamama- sı da teknik direktör Gomes'i düşündürüyor. Paris Saint Germain "in atak- lardayerinde saydıgı. defansın çok gol yediği Lama'nın eski formundan uzak olduğu belir- tilirken ünlü kalecinin menis- küs ameliyatından sonra henüz tam formuna sahipolmadığına da dikkat çekilmekte. Bu arada Paris Saint Germa- in oyuncuları hafta sonunda. teknik sorumlular Ricardo ile Bats ikilisinin yönetiminde bir araya geldi. Söz konusu top- "Kadınlar erkeklerle eşit olsun îstiyoruz. Çalışıyoruz çünkü." Millilerin hedefi galibiyet Basketbolda Hırvatistan smavı Gültekin Bağcı Kadınlar konuşuyor.1-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Kitap Fuarı, Pazartesi standına gelin. Pazartesi koltuğuna oturun, artık siz de konuşun. Spor Senisi - 30. Avrupa Basketbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda ikinci yarının ilk maçında A Milli Basketbol Takımimız bııgiin Ankara'da Hınatistan karşısına çıkıyor. Atatürk Spor Salo- nu'ndaki maç. saat 18.00"de başlayacak ve Kanal D'den nakien yayımlanacak. Karşılaşmayı. İspanyol Manuel Sanchis ile Litvanyalı Mrjinius Dwidavicius ha- kem ikilisi yönetecek. A VJilli Basketbol Takımımız. grubun- da ilk yanyı liderolarak tamamladı. Ant- renör ErcümentSunter. Hınatistan Bas- ketbol Milli Takımf nda. Perasoviç Rad- ja,\rankoviç\e Kukoçgibi yıldızoyun- cuların olmamasına karşın. Alanoviç. Mrsiç, Komazec \ e Zuriç'li kadronun da oldukçagüçlüoldıığunu belirterek. "Ba- zı \ildiz oyunculann yer almayacak ol- ması, bizi yanıltmamair dedi. (D) Gru- bu'ndaki diğer maçlarda. TSİ 19. 00'da Romanya - Ukrayna. yarın da TSİ 21.00'de Holland'a - " Bulgaristan karş/ı karşı- ya selecek. A Milli Basketbol Ta- kımı. grupta şimdive ka- dar yaptığı maçlarda. Hırvatistan'a deplas- manda 69 - 53 yenildik- ten sonra tümü Anka- ra'da olmak üzere Uk- Türkıye Ukrayna Bulganstan Hırvatistan Hoitanöa Romanya rayna'yı uzatmada 96 - 89. Romanya'yı 83 - 56. Bulgaristan'ı 90 - 66. Ho'llan- da'vı 68 - 54 yenmişti. Milliler grupta bundan sonra da tümü deplasmanda olmak üzere 27 kasımda L'krayna. 18 aralıkta Romanya. 29 ocak- ta Bulgaristan ve 26 şubatta da Hollanda ife karsı karşıya gelecekler. Anıtkabir'i ziyaret (A) Milli Takım oyuncuları. Basket- bol Federasyonu Başkanı Turgay Demi- rel.yönetim kurulu üyeleri \ebasketbol il temsilcileriylc birlikte 29 Ekim Cum- huriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk 'ünmanevi huzu- runda saygı duruşunda bulundular. Saygı duruşundan sonra Anıtkabır özel defterini imzalayan Federasyon Başkanı Turgay Demirel. şunları yazdı: "Cumhurivetin 73. kuruluş yıldönü- münde.Türk basketbol camiasının tem- silcileri olarak yüksek huzurunuzda tazimle eğilir. sonsuz bağlıbkla- rınıı/ı. minnet ve şük- ranlanmızi sunarız." Milli fakım oyuncuları- na. Anıtkabir'den ayrı- lırken vatandaş.lar yo- ğun sevgi gösterisinde bulundu. 390 33^ 433 372 399 414 394 307 359 39: 5 31? 47J lantı sonunda. Galatasaray ma- çının etkisinden kurtulmak için yapılması gerekenler ele almdı ve dışarıya açıkça bir "bunalım" izlenimi verilmeme- si için çaba harcandı. Kulüp başkanı .Vlichel Denisot u Ga- latasaray bir aydır saplano" di- ye konuşurken Brochand'ın verdiği bilgilere göre takımı- nınolasıbiryenilgisi.yaklaşık 20 milyon franka mal olacak. Fransız basını L'Equipe gazetesi. dün ya- yımladığı sayısında. 'Cehen- nemderandevu" manşetini kul- landı. Yazıda. G.Saray maçı 'saplannsı' içindeki Fransız fut- bolculannın. 'GaJata$ara> 'ace- hennemi \aat ettikleri' ve milli kaleci Lama'nın. "Cehennemi birbaskı uygulayacagK"şeklin- de konuştuğu belirtildi. îstanbulspor Aykut yok Oğuz belki Spor Senisi - İstanbulspor'un yüzü bir türlü gülmüyor. Istan- bul'un 'Boğalar'ı, Altay'ı dep- lasmanda yenerek ümitlendikle- ri ligde. bu hafta sahasında Ko- caelispor'a l -0 yenilerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar. Körfez takımı karşısına sakatlık- lan süren Oğuz \e Emre'den yoksun çıkan İstanbulspor'da maç sırasında Aykut'un da sakat- lanması sıkıntı yarattı. Büyük ümitlerle alınan Gerson'un formsuzluğu. San - Siyahlıları gol noktalarında zorladı. Takımın menajeri Adnan Sez- gin. şanssızlıklan üst üste yaşa- dıklarmı belirterek. "Çokzengin kadromuz var. Buna rağmen ta- kjm kurmakta zorlanıyoruz. Sa- katlıklar herkesi bunaltn. Bir haf- ta oy nayan futbolcu öteki hafta sakatlann or. Bu durumda biz de istenilen grafiği bir türlü yakala- yamıyoruz. Şaşkm haldeyiz. Bir an önce üzcrimi/deki kara bulut- ların dağılmasıru bekliyoruz" de- di. Adnan Sezgin, takımdaki oyunculann da dikkatinin çekil- digini belirterek. "Sonuçtasaha- da on bir kişi mücadele edı'yor ve bu on bir kişi elinden geleni yap- malı. Özel yaşamına dikkat et- meyen futbotcuyıı affetmeyiz" şeklinde konuştu. Fenerbahçe eşya piyangosu çekildi • Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği eşya piyangosu çekildi Kulüp binasında yapılan çekiliş törenine, yönetim kurulu üyesi Hasan Kılavuz. Kadıköy 2. N'oteri Yaşar San ile Milli Piyango Idaresi yetkilileri katıldılar. Hasan Kılavuz. 400 bin adet bastırdıkları piyango biletlerinden 326 bin 500'ünü piyasaya sürdüklerini \e bunlardan 142 bin 436'sının satıldığını ifade etti. tkramiye kazanan numaraların 3 kasım pazar günü yayımlanacak spor gazetelerinde duyurulacağı. satılınayan biletlere çıkan ikramiyelerin ise kulübe kalacağı bildirildi. Süleymanoğlu, Abaciev'i kınadı • ANTALYA (Cumhuriyet) - Dünya ve Olimpiyat Sampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanogulu. Halter Milİi Takımı'nın eski antrenörlerinden Bulgar Ivan Abacie\ 'i. Türk haltercileri aleyhine ilişkin sözlerinden dolayı kınadığını bildirdi. Süleymanoğlu. Abaciev "in Bulgaristanın "Trud" gazetesinde Türk haltercileri alkoliklıkle suçlaması \e Türk halterinin çöküntü içerisinde olduğu yolunda yorum yapmasını şiddetle kınadığını belirtti. Süleymanoğlu. şunlan söyledi: "Biliyorsunuz. ben olimpiyatlardan sonra dinlenmeye çekildim. Halter Milli Takımı Başantrenörü Abaciev 'in. Türk haltercileri aleyhine sarfettiği sözlere inanmak istemiyorum. Bu açıklamaları üzerime almamakla birlikte. Milli Takımın bir sporcusu olarak. bu sözleri kınıyorum." $haquille'in gözü yüksekierde • NEVV YORK (Cumhuriyet) - Basketboldaki üstün becerisinden çok popülaritesiyle ünlenen \e Los Angeles Lakers'a 14 trilvon lira karşılığında transfer olarak sen. ete konan Shaquille O'Neill'in gelecek transferini NBA'de bir kulübe değil de Holivvvood'a geçebileceği günün tartışma konusu. Lnlü basketbolcu, NBC'ye yaptığı açıklamada potalara veda edince beyazperdede ününü sürdürmeye kararlı oldugunu söyledi. Türkiye Kupası 4. kademe maçları B Spor Sen isi - Spor Servisi - Türkiye Kupası 4. kademe maçlan bugün yapılacak ve 5. tura yükselecek 9 takım belli olacak. Kupada bugün yapılacak 4. kademe maçlarını programı ve maçlan yönetecek hakemler şöyle: 12.30 Diyarbakır- G.Antep Sanko (Atatürk). 12.30 Erzincan-A.SebaK 13 Şubat). 13.00 A. Demir- Kayseri(5 0cak). 13.00 Ankara Demir-PTT (Cebeci Inönü». 13.30 Marmaris- KuşaadasıfŞehirl. 13.30 Ç.Dardanel-Göztepe (18 Mart). 13.00Düzce-lnegöl (ISMart). 13.30 Pendik- Zeytinbur(Pendik). 13.30 Beylerbevi-Sanyer (Selimiye). TV'de Spor Kanal D 17.50 Hırvatistan- Türkıye basket canlı. 23.40 Haftanm NBA maçı Interstar 21.15 Şampiyonlar ligı özel. 21.30 M.United- F.Bahçe maçı. 23.20Juventus - Rapid VV'ien maçı I.KOŞU:F:Bıdık(l).P:Pı- narcık 1 (3). 2.KOŞU: F: Ağam (4). P: Les Oliviers (3). PP: Sun Speed (5). S: Tomcat (1). 3. KOŞl: F: Hanbey (5). P: Mersinli (7). PP: Yağmur 15 (9). S:Alişana6a(l). 4.KOŞl':F:JimHatter(2).P: Elektnk(5). PP: Özalbey(6). S:AstonVilla(3). 5.KOŞL:F:Samuray(5). P: Nisan3(6). PP:Aslanalp( I). S: Banınlı (2). 6.KOŞL: F:Yavuzhan(6). P: Bükentay (1). PP: Caş (12). S: Pınarcan (8). SS: Rişvan- bey(14). 7. KOŞU: F. Vorük Kızı (8). P: BlackPearly(4). PP: Adil I (6). S: Sand Strom (9).. Günün Jkilisi: 5.Koşu. 5 6 TabelaBahis:6 I. 12. 8. 14. ALTILIĞANYAN~ 4 5 2 5 6 3 7 5 5 9 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle