27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
: JEKİM 1996 ÇARŞAMSA CUMHURİYET SAYFA 13 KIM KIME DUM DO1A BEHIÇ.AK Deniz SOM | ietemet: http://wYfw4ia1eLam.tr/XB Elefctronft posto: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Politik gözaltılara narkotik tutuklamaüçükarmutlu'da bir evde ko- nuk olarak buiunuyormuş Fatma Şahin... Öteki konuk- lar Sakine Fidan ve Gülsüm vdalı gibi... Evin sahibi ıse kamuoyu- ıun "Cumartesi Annesi" olarak tanıdı- :ıı Haklar ve Özgürlükler Platformu özcüsü Oya Gökbayrak... O gece, yani 14 ekim saat 20 sula- nda evin kapısı çalınmış... 10 kadar olis girmiş içeri. narkotik ve siyasi şu- eden... Yanlarında da iki gazeteci. Fatma Şahin anlatıyor: "Evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı idıklarım. arama yapacaklannı söyle- p, 'Oya Gökbayrak kim?' diye sordu- ır... Oya Abla, tekerlekli sandalyesin- e oruruyordu, bunun bir komplo ola- ıleceğıni söyledi ve hemen bir bayan olis onu aldı ve başka bırodaya sok- •]. Bir süre içeride kaldılar: sonradan ğrendığimize gore üst araması yapıl- mış. Ama bu sırada polislersürekli ka- pıyı tıklıyor, 'bitti mi?' diye sesleniyor- du. içeriden 'bitti' yanıtını alınca. bir grup polis odaya girdi. Hemen teker- lekli sandalyeye yöneldiler... Ardından biri. tekerlekli sandalyenin borusunun içinde bir kâğıt bulduğunu söyledi. Kâ- ğıdın içinde de eroin olduğunu açıkla- dılar. Ve eroin satıcısı olduğu gerekçe- siyle Oya Ablayı gözaltına aldılar... Ama evin herhangi başka bir yerinde arama yapma gereğini duymadılar... Oğrendiğimize göre, kimliği belirsiz bir kişi polise ihbarda bulunmuş; bu ih- bar üzerine operasyon düzenlenmiş. llginçtir, kimliği belirsiz ihbar sahibinin söylediği yerde. tekerlekli sandalyenin borusunun içinde elleriyle koymuş gi- bi eroin buldular. Yine oğrendiğimize göre. operasyon sırasında ben ve evde bulunan öteki arkadaşlar karanlıktan yararlanarak SESSÎZSEDASIZ kaçmışız. Oya Gökçaylı satıcı biz ise eroin içicisiymişiz... Ne eroin içicisiyiz. ne de evden kaç- tık. Polis, Oya Gökbayrak'ı aldı, bizi bı- raktı gitti." Gözaltının ardından Oya Gökçaylı çı- karıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuş- turucu satmaktan yargılanacak. Gökçaylı, daha önce siyasi neden- lerle birçok kez gözaltına alınmış ancak tutuklanmamıştı. Bu olaydan 15 gün önce yine gözaltındaydı... Politik değil narkotik nedenle ceza- evine gönderilişi üzerine polisin komp- lo kurduğu iddiaları ayyuka çıktı. Nar- kotik Şube şefi komplo iddialarını sert bir dille yalanladı. Oya Gökçaylı ise mahkemeye giderken dikkat çekici bir açıklama yaptı: "Uyuşturucu satıcısı olsaydım, bu durumda mı yaşardım!" Kararı yargı verecek; kamuoyu ger- çeği öğrenecek. Bağışla havaalanı O rdu Valiliği, Ordu'da hissedilen havaalanı eksikliğinin vatandaşlann ı 1 her kesiminde üzüntü yarattığını saptadıktan sonra bir havaalanı yapılması için kampanya başlatılmasına karar vermiş. Verilen karar doğrultusunda da havaalanı yapımı için gerekli parayı denkleştirmek üzere Ordu Valisi maaşının yansını bağışlamış. Bu para yetmeyeceği ortada olduğundan Valilik, Ordu'daki memurlann maaşlarından da kesinti yapılmasını buyurmuş... Maaşı 20 milyona kadar olanlardan 100 bin, 20 milyondan fazla olanlardan 200 bin lira kesilmesi emredilmiş. Ancak, havaalanı yapılmazsa Ordu'daki memurlann maaşından uçup giden paraların nereye konacağı açıklanmamış. Belli ki ya yapılacak, ya yapılacak! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Devlet acz'mendi içinde. Cumok'lar Istanbul'da ilçe düzeyinde örgütleniyor c umhuriyet okur oluşumlan 26-27 ekirnde Ankara'da ikin- ci zirve toplantısını yaptı; yur- dun dört bir yanında Cumhu- riyet Bayramı kutlamalanna katıldı; 29 Ekm etkinlıkleri düzenledi. Kutlamalar sürjyor, Cumok'lar en büyük bayramı doj dolu yaşıyor. Cumok Ankara zirvesinın sonuç bil- dirgesini yarına bırakıyoruz. Geçen yıl aralık ayında ılk kez Kadı- köv'de filizlenen ve uzun süre Anado- lu yakasında toplanan Istanbul Cu- mo<, bu yıl Avrupa yakasında da ken- din gösterdi ve şimdi ilçe düzeyinde oluşum başladı. Söz Cumok'larda: İstanbul Ayrupa yakası Cumok bildiriyor: "Kültür-sanat ve sosyal etkinlikler gruDu olarak Istanbul'da kitaptoplama ve bu kitapları gereksinimi olan yerle- re göndermek kararı aldık. Kitap bağı- şınûa bulunmak isteyeler İrfan ve Ufuk Erkan'dan (tel: 0.212. 586 33 07) ay- rıntıiı bilgi alabilir. 5 kasım salı saat 19.00'da Taksim Caddesi No:15/4 Metalurji Mühendis- leri Odası'nda toplanıyoruz." Gaziosmanpaşa Cumok oluşumu için Hamdi Çevik bildiriyor: "Avrupa yakası Cumok toplantısın- dan çıkan karar gereği Istanbul'un il- çelerinde de Cumok örgütlenmesini baş^tmak üzere ilk örneği Gazios- manpaşa'da veriyoruz. Amacımız mahallelere kadar birlikte- lik yaratmak. 3 kasım pPazarsaat 13.00'te Kâzım Karabekir Mahallesi 817 Sokak No:15 Küçükköy'de buluşuyor ve Gazios- manpaşalı tüm Cumok'ları bekliyoruz. Unutmayalım: birlikten kuvvetdoğar." Konya Konya Cumok'tan avukat Hüseyin Soydan bildiriyor: "3 kasım pazar saat 14,00'te Konya Belediyeler Birliği salonunda toplanı- yoruz. Gündemimizde, etkin çalışma- lar yapılması ve 10 Kasım'da Ata'ya saygı duruşuna destek verilmesi konu- ları var." Bolu Bolu Cumok bildiriyor: ''26 Ekim'de toplandık: yeni hizmet grubumuzu seçtik: Mümtaz Erdoğan, Mustafa Hızarcı, Özay Bulut, Hüsnü Eraktaş, İlhan Yalçın görev aldı. Okur sayısının arttırılması için çalış- malar yapılması. belli merkezlere okun- L A f O R I Z M A L A K Şenatın tepemizde cirıt attığı. kara yobazlann medya ve devlet eliyle beslenip şımartıldığı böylesi günlerde kılını kıpırdatmayıp cumhurıveti balolarla eûlenerek kutlayanlara MASKELÎ BALO önerıvorum! muş gazete gönderilmesi yoluyla Cumhuriyet'in tanıtılması kararlaştırıl- dı: gazetenin gençlik ve çocuk sayfa- ları oluşturmasının yararlı olacağı ko- nuşuldu. 17 kasım pazar saat 11.00'de Bolu Çimento Fabrikası sosyal tesislerinde toplanıyoruz. Bolu Cumok olarak ileti- şim için ADD'nin 0.374. 212 04 03 nu- maralı telefonunu kullanıyoruz." Adana Adana Cumok'tan Doç.Dr. Figan Dora bildiriyor: "Adana Cumok'un yedinci toplantı- sını 31 ekim perşembe saat 19.30'da Şoförler Cemiyeti lokalınde yapıyo- ruz." Bursa Bursa Cumok'tan Semiha Kablay Yılmaz bildiriyor: "31 ekim perşembe saat 18.30'da Petrol-lş Sendikası konferans salonun- da toplanıyoruz." Antalya Antalya Cumok'tan M.Nesrin Yal- çın bildiriyor: "Uzunca bir aradan sonra Antal- ya'dan merhaba. 2 kaşım cumartesi saat 13.30'da Ak- deniz Üniversitesı sosyal tesislerinde toplaıyoruz. 'Demokrasiyi korumak için ne yapmalı' konusunu tartışacağız ve Nezihe Araz aramızda olacak." Çoplu Çorlu Cumok bildiriyor: "Marmara bölgetoplantıları sonrası, tüzel kışilik kazanılması konusunu de- ğerlendinyoruz. Bir Cumhuriyet Bir Işık kampanyası- nı sürdürüyoruz. Kampanyaya katılan Erdoğan Kök- sal, Ahmet Yılmaz, Oya Dalçık, Fat- ma Kurt, Remzi Eriş, Hasan Baha- dır, Deniz Kuleci, Sadık Yaşa, Turgay Yağlı, Ayhan Civan, Gülümser Ak- kan ve Almanya'dan Dinçay Tüfenk adına Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıt- ma Derneği'ne, Tabıpler Odası Çorlu temsılciliğine. Çorluspor Taraftarlar Derneği'ne. Sağlık Mahallesi hatlı mi- nibüs durağı yazıhanesine. Yeni Sana- yi Sitesi'nde bir kahvehaneye, YÖN Dersanesi'ne, Sakatlar Derneği Çorlu şubesine, Çorlu Borusan'a. Harb-lş Sendikası Çorlu şubesine Cumhuriyet bırakılıyor. Barış için 1 Milyon Imza kampanya- sına katılımcı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorlu Belediye binasındaki tiyatro salonunun açılması için başlattığımız imza kampanyasını da devam ettiriyo- ruz. Bu arada Bir Cumhuriyet Bir Işık kampanyamıza Almanya'dan katılan Dinçay Tüfenk'in gönderdiği mektu- bu. tüm Cumok'larla paylaşmak ıstıyo- ruz: Atatürk ilke ve devrimlerinin gözüpek savunucusu ve bilinçli, onurlu ve hukuka saygılı Cumhuriyet gazetemizin çeyrek asrı aşan sade bir okuru olarak, Deniz Som 'un Vaziyet köşesinde her hafta sevgili Cumok'ların tüm yurt sathında ilkyaz tomurcuklan gıbi patlayıp filize durduklarını okudukça yüreğime serin sular serpilmekte, o kuvvayı milliye pınarından, dinmezcesine, gürül gürül... Nietsche 'Yıldızlar doğurabilmek için insanın içinde bir kaos olmalı' der. Daha neyi bekliyoruz! Işte sız değerli üyeler, Atatürkçü Düşünce Derneği ve topluluklan, çağdaş diğer demokrat sivil örgütlerle Gazi'nin yolunda özverili uğraşlannız ve antiemperyalist tutumunuzla. Bab-ı Be/li'nın bazı işbirlikçı yardakçılan ile ikinci cumhuriyetçileri yobazlarla birlikte elinizin tersiyle iterek Anadolu Aydınlanması'nın ikinci etabını başlatıp güzel ülkemizi daha iyi günlere taşıyacağınızdan emin olarak, bir kuvva alevi ile merhaba! 2 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Çorlu Belediye Sarayı Meclıs toplantı salonunda toplanıyoruz." Ayvalık Ayvalık Cumok'tan Füsun Özdo- ğan bildiriyor: "Son toplantımızı BEKSAV Ayvalık şubesinde yaptık. Toplantıda öncelik- le Çağdaş Eğitim Kooperatifi çalışma- sı görüşüldü. Ayvalık'ta demokrasi ve laikliği savunan kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi ve ortak çalışmalar yapılma- sı kararlaştırıldı. 10 kasım pazar saat 16.00'da Ay- valık PTTyanındaki BEKSAV salonun- da toplanıyoruz." Ankara Ankara Çağdaş Eğitim Kooperatifi geçici yönetim kurulu bildiriyor: "15 kurucu üye ile Ankara Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nın kuruluş çalışma- larını tamamladık. Çağdaş ve aydın düşünen, yaşayan ve yaşatan kuşaklar yetişmesine kat- kıda bulunmak isteyen tüm Cumhuri- yet okurlannı kooperatif üyesi olarak aramızda görmek istiyoruz. Geçici yönetim kurulu başkanı Ru- kiye Yağcıoğlu (tel: 0.312.480 68 37). sayman M.Fahrettin Telseren'den (0.312. 425 63 86) ayrıntılı bilgi alına- bilir." Bepfin Berlın Cumok'tan Hülya ve Ali Yıl- dırım ile Claudia Dantschke bildiri- yor: "Almanya'daki fanatık yobazlann tüm tehditlerine rağmen. Cumok'ların. laiklerin ve tüm demokratlann televiz- yonu olarak yayınına devam eden AY- PA-TV'nin kokteylini 2 kasım cumarte- si saat 19.30-23.30 arası. VVilly Brandt'ın Berlin Belediye Başkanlığı sırasında hükümet toplantılarrnt yaptı- ğı Berlin Schöneberg Belediye Bina- sı'nda gerçekleştiriyoruz." i ÇIZGILIK KİMtL MASARACl HARBİ SEMİII POROY GADDAR DAVLT \TRI KIRKEBE BULIT BEBEK MRAYÇÎFTÇİ MIR3IIRLAR iĞi ML SAi , i \ 6İR6İRLE- î^—^A bUĞÜNÜ SANAN S Î R HAYVANDlR b TARİHTE BLGÜN \U\\ITAZ ARIK.A\ 30 Ekim FAŞISTLERIN ROMA YURUYÜ$U.. 1922. 'DE 8USÜM, BENİro MUSSOL/MİMIM PLANLA- Ğ ü & vdH GÖM- L£KLI . 12. r/L ö/vce sı/eoısı ıuus£oc/A/r, SOZ KOMUSU . MUSSOL/MI YÜKÜYÜŞÜNÜ rmnda façiîtlıderler bir arada. Mussolini so/Jan üçünaj.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle