27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 1996 CUMARTESİ 8 EKONOMI / PARA RAPORU BORSA VERİLERİ Endeksler Bı'eşkEndeks Maı Endeks Sanavt Enae<s 87822 63 Önceki seans 83346 09 8"144 '5 1. Seans 82093 20 79334 95 86793 66 D e ğ i ş i m ( ° -• 5 2 - 2 2 8 - 1 2 8 2. Seans 82420 97 79805 27 87064 33 Değişim (%) 0.39 0 58 0 31 Iş/er Hacmı 1T.933 918.046 690 00 MSCnsı MtMfc S Dcgar rtjorç 2Vr 2'aH Eser *;' îyr 52 E-fi- >£'- > HttıFımt BORSA (1. SEANS) zs EKIM ^m Û n c r t ı B u | â n t d B u s ı n k ı ı ! « • • > „ I s . e n a s a r tÛncrtı Bucântd upanış güsık g kspams ıyatı KfelUI ITH İTM İM 1729 irii S * 73» 17M JJH SM 71M 99H3K 7HT r S 1 » M 17B1 Bdö'nsi STkopHIM 15 ı 232 »*': E-sCT* !22 B:s«T. Sa- Klro 5c s? ;-ınc Mhmtı) K ÖS Bm Sın •1 De-1 :<r ••fCtt • rx um •«: İ6CC 1332 ; » : & 1JH •133] •Sffl E3CC ûm •2-2C 67CC 12:02 II751 SM 13 M -3CC •-X ••cç ım ETO (•!'•(; J-K4 larr Sl joöşj-ır': 2-71 132: *475İ ':2te 24 XC ajx "2İ0 isa 52DC :"It ;£' i3~: 5HC 14 Mlss'F-3rr3 î rtsra 127» 5S İ90C Blırts" H5İ 440CC 245i ' Vrattr.'Hî 232C m 335C «an '0*2 5 "70 \e3î " 23 01 N?*«-: 2"I ISIMIRH' nm ISIfaTM ZH 3 3-vsa '2 282 a;'M2~MKî(t i2"S 3İ2OC *4S İ'TC 55J2 43J3O3 3 = 3rsar x Fâır £2 P-âri. îiîijj "-S-3S Sr-- ; S: s - 2' îlTnlıHn 's2Trânr/«Hcır: 33 T3KB W înteıfültal *3- T *3t 5t T^iT-.;- 2C2Ji.e ".'»'•: : ji* s?a-w •-H '-252 3-5: îlK'S.İ 145» 15M ' »33 ' 02 5207 5520 •2202 ••cc m '•a İİ U7S ~ f İ İ 13-5: ••:c:o: 3-5: ?-«xc £ 1175 •4XC Ü352 IM •5252 î'sç 3753 « İ «SM 6500 •3ÎK 7« I» lİS •;:cc 7» 32» UM 7»H 7M 11M 112ü 5"3C J£5C a : 3 :•:•: : 3 Ü : ' £25 Hİ sc CSB: 1» İM •3'=: "f?xc •523 1EICC : « •6Î:G •s : ^ " 3 «M '7İİM ; ' l 3-"IC 6İÛ3 Î5M)CC •-*S 427-33"' *S IUM 11M i * UM mm '5* 1H5N 13J5I 1O4M î-ec İ3"i29 2İ2: T 2 C C Kİ a iii II« •JC: iei 1151 .'X '45 »7a S B) •40C ; ' X C •5CC • 5a" - H 432.232 4202 •4.T Î2.4"3 : < : I * IM ISSİ 1SİM ;• s.ı :?.::: !:ec 2-2.20: 4M1 tsn •İM 11T» • *JjC 65OC 15 * 1175İ 54H 1225G " I£: t30C 9« «251 " C ' S j ' 3cO SJCC S38I 1(5» 112» SM 4 £ ? T ';sx ' 2-C 1143 3H »m 123ÜM İl4SM '22 ''X 2" -52 "2': 32)]] 3 " 202 -C VıT ınslfW «K 1 SD) 4 £ ~ " • ; ^ 115İİ 112Ü S5C :i£C I» 16 5X 555: •a: •450 23250 57X 5-X -55: 4N 43 XC "3X 3533 5)5: 5K0 12 251 "~27â 1J3M - 3C3C 2 "55 70! ~c îoı M: :TJ. 2!SLC0 <M İCK1 •£jp: - : c c : "20 :3i3 32C m 47T •i- 233 337 - J T 23 TC 2M32 236» :~J2 "iCJüi Ş"İ •202 2 3 1 :«C ••*)X : « U2CC 2*33 -42:: "X" ' 4İ* '02 ' 562 2 "52 "22L'7O 2 " : 252 7.07 25: 207 25: » : -;, - •4CC nsn •30. :Î3C 1351 '527151 13231 •SC :İ32İİ T- 'U333 42:;:o: KC 554' •8S ~22C nm n'm 1125C İ M 2202 •9202 £?XC r« 195M 11M •Î5CCÎ CÎ20C 17 M •)!» 113H sttis; 1SSSJM •İİİ •« tın • 5Iİ C M 422CC t D I 3150 '325 Siffi ••50 :KC " İ " ' • 22" iı2» 'ımm 322C -5;22: '55C2C55ÜS 3Î3C '£WJ "'?: " : İ1-3'EİCC :7. ;6X 2:32a 112» 93K Ü 5 5 3 •55C 3İEJ !M •62İ 37» fM UM iH 7» 33 m m 7M İ «M ' FCC 2îs. İM 7M 3is m 1 j'3 222 • : H : ; : 'i5«M •:Û: 3» 7« EE2 4IC 22 CCC : 4jı ;:ec nm 289 23253 15:: İM 11 "52 '2İCC '2İ52 -32S 3£5O2 345CC • 4 " "52C İ5X 435C 25895)3 2;xs n:cc 23M I 1 S M ! M 1MM 4 3-E 2K :i$ i'Öİ 2S S3CC 2K "ÎCC İ2İ 2111 -C75Û ESC 4'.5CC 2' CCC 3 3K _ :•- 4;>.ı 33X2 422M2 333": •-•2: 2IK K '2 "52 •42£ '•::cc i2i ~2» 3ÛCC İ 5 I 3!52 33ÛC 27K 22IX 3 0 3 4 3i: 32CC ESCC 2SCC »CCC 3J:CC "ft« <•« 43000 -aızj: 2225: 2:3 XC :35t '^JX 43CC <i.\ 2175 S3I7M 3İCC SK5ÛC •KC 2-9K ıv. :•&:<£ "90C EC5X0 3-3Î1E::-:": ')« "ii'm rm i2>M E52E 5 » İ7H İ5K12WOH İİİ. : * . ' . i * 2.2512175 İS2 TX •5:000 15T53C ımm 47M iflin ıti SHİ 13BM 5237 215H5H1M UU 2»»ra ıtn KCC 27CC 5.» ;ZC Hİ 117» 2 :.. İM îîî. SM M sm 2"CC J25C 4H 117» E22C 55M 2»: 4:K 4 3 ? " -: '-. İM % İİİ «i 2 " : 2 4 4 : 2 ' Î 2 M 1 M « : 3 I 4 2 C Ü İ 5 H 1ISÜ2 jbi" 3 £2'203 ' 22*202 217M İtt îsîn •a: --:Er.s 2111» W W 01 7W 237» 1135 115 3125) ıı m Î1H ^ M îtİM '131 BORSA (2. SEANS) 25 Öncekı Sneûnkû Bupnkü BttgunAû Klem ae ort k2Datıı; düşuit )uksek kaparnş Ajîeâı FFyatı 3İ5I Î5M iffll 3SM " S « 35» 22M 22M 23251 2İM İ İ T M 22H7 335 ı«v 5T0 " 5500 "•X : 2X .": K'"'' 3; S« İM 17» '4250 •4 22C eiteta i * EtaHH 117» G3 «nuuSfHB 31» C * M l T f l B U 1 1 ı l ~° 'S '~"~ M 3250 İM c ~y. "32 :cc '•"5t3 265' I C "4 X 32-337 325-2 ;295)X İM 1M4M 32Et *: "53 7IM 17251 15-S 13X 3 533 ım '425C UM 11« •4 OCC 25S 3Î2C İM ' :. ? .lı :K CMII»» Nd 11M « M 17S21 14XC 422CÛ3 14 33C E33CD0 28X 55Z2-" 3553 4Î35ES !M 1IK0 U25C ^ 2 K İM SM SM 53NM 115N 1!29 1İIS1 IK'M 3H İM )M I7IM İIH )M \% İİ4IM Elms. Br ;nr>; 25i Suireç rr Crt : 4 2 B ı - S " i ;4' CAPS 3.2 2BSfcvsSar MCaMnBıM f .:" >'• '• 2* i« «M .'51 SM " B 3 •3 "50 •2"S MÜK 232ÖC 2.3"5 4SD0 "5X '32S HM jffi SM IM : 'X 1M İ25I *?j 1315» •3 20] İM 21C SS2Î «M « M KCC İ7R 14JH '3 5CC 1711 Î ' X t'"53 SSH -252 •3XC 13502 125DC '3X10 i]"5î •" 000 22Î50 23292 10S 4J2C 325CC a I«M ••X -5C3X K M 473334 •:253 2"25X I7H 5133H 3250 2246533 •"20 293332 <5M «M 3'53 358CCC 17a İS47M ••25(3 3276X: 1325(3 • « c '2 ü 1300 B M İM ım 12M 23": 4550 53200 "500 •ICO3 4XC 7IM 1125 i» 3S4 E3t c » V: EsB-c- İBEjJiPrıflTiE l«5t 1 » 540C 3' ))3 "iö: ım 4S 2151 İM 171 »M i-j« fc Sdr 5 "X 4c5l •II 2İ5J0 2'52 IM 55C ım •ax ;"33 ' J*5 23 TC İ'-TC "2X 3"): 4»: 1!5H .-« İM 2 "52 !I7IM 25: H İM İ2X 4151 •CO 3C50C m •4JC m S6oc 3 51 3'52C " X m -?x nm İM M i-K 6332 255H »511 11251 13 M 55CC 5 1 4:502 46.553 I32Ş •2"53 İİ "5X " X 12 50C 255a 262J0C 2"X 2300 İ M 1GS 353 6"C ım 4»: •4 750' 55CC 125C 14*5 İM 4:5: 15 75C 5"X 12Î5 •530 242!û 42533 43003 HIGımsSpa "'00 :6O3 si» 4 5S: 4M H5I "3CC İM IM 3M -.35 B 113 5JU1 iilbtTıtnı' '23lnt1!E« •.- ' j . s C n e r 2 : ^ u - 3 a ' 2 c K T ı B t S E22t '32£C '.'3 SÜİ S43C 3?S •İ5J2 SM •325; II* 1 2 3 0 C 4 2 3 3 5 « 2 O 0 ' C 2 5 2 " " « 2 4 1 » 1 1 2 » İ 2 R ';":: '4=0: !.H 3» 2 "33 26CC 111IM ISÜM 252020 2S52CC •:75C 14252 '2 "52 1775 SM 5400 EŞOÇ •E252 USH İM •? 3X SM 3502 35X 22X 13 "53 1İ 751 SM •• "53 12.252 42CK «53C X=C0 38500 •::cc 'M :* )ii« 1150 "M 2451 IM 1İ2M 1İÎÜ 11 S» U7lkm III iım • ' . : • / ,i- UHıfc 142 Marjr 2>Tarnc 143 Ifassl 1» MTra ':• 2te- "stet 1-13~ms 151 O SM ' V.C IM as :ax "£CÇ 552 4 263 23332 l-x 3Kİ SM :2« •2ÇCC Ü.M 1«S :"5X SM 5»: HM S.M •27: ' 325 1575 2ffl 3-"52 i"0C 880 3SC 222CC 2 3a iii ]m nxt 24 m 2İ5Û SGOO 475C 4IX 23 s: 22S45C V5E SM 1CS 2=C0 '2CO0 'I5CC •5c Fakr IMfHK IHNaSı '•• P ? r » 9 - •-22 e-ar? 5533 42X0 8251 1351 4 ;x 3SC 230C 1(75 '2öu 1125C !4TX 3TS car G2O3 22» 23M İ3» İ4M 1475 I735M 3 33 64CO •E" Fsn » 3 'S FV5 4252 2.252 3153 6700 7T0 31320 2JCO0 •~ P*sE«* E.Aıeüer 4: CCC iJOû :c"3 3203 !3CC 2.SS "30C 3CI0 31D0C 2275C 24252 6502 530 4552C 4"K 174 Ü1S " : • = < 3 ' : T : D F C 275! !M 1JM 155 Nİ İM 1» 5532 m :4CC T5R 710 tm 2"0X 4 OOC 11M 5M ' 4J2 iffl 2151 2: 5CC 1J25İ 15!İ 18 M m ': ":C 24ü. IM :5X 2.Ü 1322a; -30002 22 Î32 221333 2"3: 2 1 t«g *M -252 425." 11251 H2S4 1125 118 )W 3552 !7H 5ffi 313 !61 2 51 2751 ' £ " : : 7M s: 1S25CC 2225C "3X 4 352 nm 11» 14242 13332 7-.:' 33K İ17I 11İH 1 "3" İ I K 1551 3 342 «429 3'-: İM ••49; " 3 X 13. 12 "İC 4 7 332 x rm 11302 '3SC0S 22"5] 2280CO 2C25 27540GC 4630 6531.27* 33X0 575 XC "JCC 224201 132OC STOOJ 33X 47ECC0 xm ım» £ECO »":« 223 2"3EXC L11 14İ11M '." f.m 1K VijİM i? 1 i" '• XC IMIUM S30C *33 322 5"X 5'02C 471 755.M I M 1İ2-I.M UX '24S2C 3.40] 2-4 X-2 3.2503 -rx: ' 5 0 2 4 5 » 4::C -2" (<• USI 3KM İ1N1İ55IM M Ü K . M •42CC 301342 :"CC "4-TK '£2:7 2'"202 &m 'KM 13M U 7 « M 5503 15*UX 445CC 205 302 10 "56 2305 2.049 4570 32 E" "C- 12 r: 3336 Htr ia. IX İ2İ7 477 •m 1411 ••533: mm im I.M.M •075 1S30C ••"50 3215BC 25503 3'30C 2"5C 30330] IC5 M M 35C IStm İJH V M 45)0 2]'150C •1250 32i13îlC :"ÎC '73830C 5coec '475 J350C •C50C "1 X 113' 3C 5 1 5£5CC S » !4HM 4 3CC 5Ü13E 4 H 5CM 21M 4M :«C 2£2"2OC 1.322 2'35£.X 1!» ! W M 2"X 2M3 50C is»M m 255CO3 2330C UOOO 562741C •325C 32333] I M 4RM SM IS3M 940] 234CC0 m 25MBC •İ5CC 6C624-' « S i 333 W 53 XC 2*4 333 5c 322 '42933] İ7M I M M •333] 62:7X0 1 1 * ÎI4HM ••"53 25MXC 41CO3 3Ü12İ 3S5CO 332L00C 1C2f2 52Ü35] 7M nm 2451 341SM ıtıu ımm İM 22SM 1I75 227HK 11* fC7M ••••n:-:rjt. 5EO3 5355X2 İ M «5H.ni C M SHM •302 22-S2v] 1SS 1214JM 225212.63S2CO 3TC 3-360CO r * 1506-56 4753 1312X0 633 258000 3950 2K23CC 22İCO 295 5r ' i'ı 3" '; İ!5İ 1İM 24.5H 11.374.IK 2JX 2İ2-İÜ- 1175C 4-47JOC 122-5] '364 5CC 46S 1213 »4.33 ;3c2 JCS: ":S 4SŞ 22 «I 1154 04 13S53 Î6C6 ':3'4 25 Tl 1 2 * 5EC0 «'3£ 12436 Iİ7S • 0 8 i "541 25 tt 2"5C 1 M 354 1259 4S2T •;or :5ST 'J60 ur 23 SS cs" "136 41? 114T 1B4 xX{ 522CC «SJt! "SE5K 23M 33L5K ım ezın 23S 1552İC0 3,15: İ5C25CO i'X 2HBX îrs J353:cc 7320 113ÖC 3C5O3 66U30C 2375ü 2J«3X £CCC «13DC «C E-5'332 •c": 2 I 2J332 '2942 1715 Stt 944) •£456 UM 533C4 56433 iTn '3452 42.C-3 38İ53 1324; 752) 2421 1175 lİJİ» 1» 3-53 "552 4 "W 632 400" 2-:C5 İÎfİ n * 1-3U âîri 1444 m ımm !» IBtia 4JX 2I3"X: 27503 23" 160 4200 133 3X 9"X 242 H 13251 İ22R İM İ41İM İ4H 10514i >M 14221» •510 -2:J£2 245C-5I"3K İHI S«ia : E C C " 4 . 5 3 7 ] 3 ' î E i t e i 1 ] ] 21» i « 2 M 53CC E24 2O] 27» 745M 42 c": 22S14 235Î 3163 633" 2793 764' 3C620 23 K 535" !75! LDS 494j 1İİ S5S JJ7İ 1133 2446 1Î12 27H 536" 2744 im İ3TJM 'U -BODOa 254İ3C •ECffi 22.000 253 3öC 22C7S 2 "5C 44-55; IH 2791M 4302 '741202 19.» 5.(14 M II» B2M 2 "49 4521 19617 1131 2li rıpı (,«1»» " » 7tt ItH 2IM 23751 25.M 25i 2500 25)5 ımnsım '%; 24"5I 1 7 M 245» 7:7) £«15111 2541 212 r«s ım 1x4 i45i ]<a lum 1x7 Uzun süredir ara verilen 1 yıl vadeli tahviller için düzenlenen ihaleye rekor teklif geldi Iç borçlanmada katrilyon oılgınlığı • Bono satışına iki hafta ara veren Hazine, geri ödemesi 30 Ekim 1997'ye denk gelen 1 yılhk tahvil satışına gelen rekor teklife, rekor satışla karşılık verdi. • Rekor olmasına karşın Hazine ancak çarşamba günkü geri ödemesini karşılayacak kadar satış yaptı. Ekonomi Senisi- İkı haftadırde\let kağıdı alama\an bankalar, "vüksek getirf" \e "stopaj" unsurunu da göz önüne alarak 1 yillık tahv ıllere hücum ettı. Hazine bugüne kadar aldığı en vüksek teklifle karşıla^ırken. satı$ı geri ödemeMne denk yelecek şekilde ayarladı. îhaleye 1 Son ihalelerdeki bileşik faiz oranı (%) 3Eylüi lOEylüi 17Eylul 24 Eylıit 1 Ekim BEkta 1995'ten bu yana yapılan tahvil satışı ( ) Bleşık fatı (%) mÇ^ Satış Itnlyon TL) 21 3 95 2 3 3 3 t 4 4 3 5 ' E 4 H / 5 4 3 : C2 5 95 4 " 2 5 " 9 : 219 &5 251G 96 katnlvon 11 tnlyonluk teklif gelirken. 311 trilvon lıralık ^atı> japıldı. Net satı^ın 139.9 rrilyon lira olduğu ıhalede vılhk bileşik faiz>üzde 121.92 olarak gerçekle^tı. Bono satışına ıki hafta ara veren Hazine, gen odemesı 30 Ekim 1997-yedenk gelen 1 vılhk tahvil satı.şına gelen rekor teklife. rekor satışla karşılık \erdı. Rekor olmasına karşın Hazine ancak çarşamba günkü geri ödemesini karşılavacak kadar satış vaptı. Bu arada Hazine en son vapılan 238 gunlük bono ıhalesindekı vılhk bıleşık faız oranını da 8 puan geri çektı. Özellikle özel bankaların tah\ıllerden almak ıçın büvük teklif verdıklerıne dıkkat çeken uzmanlar. bankaların elınde bu kadar para bulunmadığına ışaret ettıler Doğru karar Hazınenın daha fazla satış vapmamasının doğru bır karar olduğunu belirten pıvasa çevrelerı. "Teklif kadar satış vapması mümkün değildi. Bö>le bir durumda pivasalar allak bullak olurdu" dedıler. İhaleve bu kadar teklif gelmesının arkasında vük>ekgetirı ımkanının yattığına ışaret eden bır banka Hazine müdürü ıse şunları sö'yledı: "Bankalar disponibilitede bir va da iki vıl vadeli TEFE'artı 6'ları kullanıvordu. Nani bu kağıtları (enflas\on \ üzde 80 olursa, 80 artı 6'dan) yiizde 86'dan fonlavabilecekti. Ancak I \ ıllık tah\ iii alınca \ üzde 122'den fonlama imkanına sahip olacaklar. Aradaki getiri farkı her şe\i açıklıvor." Bu imkan yanında tahulın stopajsız olmasının da ihaleve katıhmı vükselttiğıne ışareteden uznıan. desletın borçlanma vapmavacağını açıklaınasının psıkolojik etkılerının de bulunduğunu sp'v ledı Öte \andan Hazıne'nın en son 21 Ağustos 1995'te açtığı vılhk ıhalede 15.1 tnlyonluk satış yapılırken. vılhk bileşik faız yüzde 99 83 olmuştu. En son Hazine bono olarak 8 ekim tanhınde açtıszı 238 gunlük ıhalade 48ü"tnlyon"lıralık teklif almış ve 288 trilvon lıralık satışla rekor kırmıştı. İhaledekı faız ıse yüzde 130.^2 olmuştu. 12 kişinin daha işlem yapması yasaklandı ve iki şirketle ilgili hesaplar donduruldu IMKB'de sıkıyönetim uygulaması • Bir haftada 20 kişinin borsada işlem yapmasını yasakla>an ÎMKB Başkanlığı, hisse senetlerindeki yapay fiyat oluşumlannı teker teker bireylere yasak getirerek engellemeye çalışıyor. SPK Başkanı Ali İhsan Karacan, "Sistt'mden makul nfdeni olmadan sapan hisse senetlerine >afırım vapma- sınlar" uvarısında bulundu. Ekonomi Servisi- istanbul Menkul Kıvmetler Borsası (İMK.B) Başkanlığı. 12 kışının daha borsada işlem yapmasını yasakladı. ıkı şırketın de borsadakı hesaplarını dondurma karan aldı. Bövlece borsa vönetımının borsada işlem yapmasını engelledığı kı^ı saviM 2U've vardı İMKB"den vapılan açıklamaya göre. Sermave Pıyasasi Kurulu'nun haklarında bovkot karan aldığı Temel Tiirk, Necip Paçaro, A>sun Suııar, İbrahim Tolga Ankök, Nihat Eşref Dargı, C'evdet Sömek. Enver Fırat, Ana Turizm A.Ş., l nal Demirtaş, Aysun Sunar (Güvener), Perpo İnşaat Limited Şirketi, Ergun AJtuner. Hasan Safaltın iMnılı şahislara an hesaplar donduruldu Bır haftada 20 kışının borsada ı^lem yapmasını yasaklavan İMKB Başkanhgı. hisse senetlenndekı yapav fiyat oluşumlannı teker teker birevlere yasak getirerek engellemeve çalışıyor. Bu NÖntemle borsadakı vapav fiyat hareketlennın önüne geçmek mümkun gözüknıezken pişasanın bekçısı konumundakı Sermave Pivasasi Kurulu da bu konuda çaresız kalıyor. Konuyla ılgılı görüşlennı aldığımız SPK Başkanı Ali İhsan Karacan. yolsuzluklar nedenıyle adı çıkan bazı kımselen borsadan tamamen uzaklaştınnanın mümkün olmadığını söyledı. Parasi olan ınsanın mutlaka alım satım vapacak bır kımse bulduğunu ıfade eden Karacan. şabanci ülkelerde de bu tur hareketlen tamamen ortadan kaldimıanm mümkün olmadığını ıfade etti Engellenmesi zor Karacan. olavın şırket vönetıcıhğı ve vatınnıcılık olmak üzere ıkı yönünun bulunduğunu vurguladı Yatırımcılık vönünü engellemenin mümkun olmadığını belirten Karacan. Amenka'da bazı kımselerın belh şırketlerde yönetecıhk yapmasının engellendiğını. 558 Savılı Kanun Hükmündekı Kararname"nin iptal edılmesivle de SPK'nın >önetıcıhkten men etme vetkısının elınden alındığına çektı. Karacan. borsa vatırımcılarının bu kımselerden mümkün olduöunca az etkilenmelen ıçın "Sistenıdcn makul ncdeni olmadan sapan hisse senetlerine vatınm vapmasınlar" uyansinda bulundu. Karacan. Ankara Siyasal Bılgiler Lnıversıtebrnde vaptığı konu^mada ıse. dünvadakı genel uvgulamalann aksıne Tiirk Sermave Pıvasalan'nda denetleme ve düzenleme vetkısının bırden fazla kuruma dağıtılmış olmasından vakındı Türkıve'de değışik konularda. Hazine Müsteşarhğı. Merkez Bankası \e SPK've bırakılan yetkiler bulunduğunu hatırlatan Karacan. bu nedenle Türkı\e"dekı malı sektörde düzenleme ve denetımın son derece dağınık olduğunu savundu. Malı sıstemde vetkılerın tek bır çatı altında bulunması gerektığını vurgulayan Karacan. \enı kurumla ılgılı görüşlennı ^övle özetledı. "Bu kurum, bugün SPK'nin sahip olduğundan daha fazla sivasi bağımsızlığı olması gerekır. Mümkün olduğu kadar karar \c düzenlemelerinde sivasi otoritenin vizesine tabi olmaması gerckir." Bankacılık sektöründe de oldukça cıddı sorunların va^andığını vurgulayan Karacan, rehabıhte edılmesı gereken bankalann bulunduğunu ıfade ettı Art arda açıklanan bilançolarda Petkim miktar olarak en yüksek kâr açıklayan şirket oldu Borsa şirketierinde 9 aylık kâr padaması Ekonomi Servisi- Borsa şırketlerı ilk dokuz ayı kârlı geçırdı. Art arda açıkla- nan 9 avlık bilançolarda şırketlerin bır önceki yılın avnı dönemıne göre kârlı- lıklan yüzde 500. 7 00"e varan oraniar- da artarken. Petkim. Petrol Ofisi gibı kamu kuruluşlannin da oldukça parlak bılançolar açıkladıklan gözlendi İlk 9 avhkkân 17tnKon I66milvarhravıa^an Petkim. miktar olarak en yüksek kâr açıklavan şirket oldu Petkim bır önce- ki vıl aynı dönemde 16 trilvon 45^ mıl- yar lıralık kâreldeetmiştı. Bır dığer ka- mu kuruluşu Petrol Ofısı ıse ilk 9 avda 6 trılvon 341 mıKar lıra kâr açıkladı Borsadan son gelen bılançolara göre v apılan değerlendınnede ıse kârlıhk ora- nın arttışında Köytaş ilk sırada ver aldı. Kânnı bıröncekı dönemegöre vuzde684 antıran Kövtaş'ı yüzde 551lık arttışla Makıne Takım ızledı. Bugüne kadar açıklanan bilançolar arasında tek zarar ıse Gima'dan geldı. 1995'ın ilk dokuz ayında 157 milvar lira zarar eden Gınıa 96'nın avnı dönemınde 319 milvar lıra zarar açıkladı. Önce Gümrük Birliğı ardından ıse önceki gün Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel'ın ımzasından geçen bedelsiz ıthalat kıskacına dü^en otomotıv sektö- ründe ıse kârhhöın sürdüğü gözlendi. Borsada hisseleri ı^lem gören Otosan 1995'ın ilk 9 ayında 1 trilvon 255 mil- var lıra olan kânnı 19%"nin jlk 9 ayın- da \uzde 378 arttırarak 6 tnlyon liraya çıkarttı. Bu arada Koç Holdıng. 1995'ın ilk dokuz ayında 2.5 tnlyon îıra olan kârı- nı 96'nın aynı dönemınde 5 trıKona çı- kanrken. Holdıng'ın borsada işlem gö- ren bır başka şirketı Ardem de 1 I tnl- yon liralık kâr açıkladı BOLGESEL (1. SEANS) hcıkı »sseSenedı kaganış m*mB*mwt 4N ;C2 «von C r r o H750C 2 C 3 » 3 J ' D r r « Q ' 1 İ Û C Xiittvns&* '-ST 005Bawt 2C0O3 335 Borda ^3C E^c : 602 'X"3J»an 52 300 Mtn IM 32sGfftıwıl»ı 23 "5C IIIIMStM SM 111 MsEfMlCft 11.?» 31; rtnae 3'35 313 Saıa ' 5SC ûufaan "SX O^ap^ft^K. 315C BOLGESEL (2. SEANS) Öocek Itsse SeoMtı kapatıs (H)taat«lM«BM IUt J22tt'r2Vne* "5.O2C 2 C H s F C r W c 1 - 2 5 0 3 0 : l ü m - y j s ^ s n e ' 4 İ C C 3J5 5r,>' 22G0C j.KZ':ir2ts:cr~. : : " H? SofBaı 55M mim İM 2Cî î c t ö i Işl 2" "52 Itt IMSptı İM n tafıMt- 117» Ifî İRİCfTOnfS 3 W tiisto n H4T-» 7« : ' » » • = s F - 5 - S s h " 2 . PAZARLAR 25 BdM1896 tupmkiı t Oûşıı* 1 4.M 115302 •1İ5C •4205 •9753 5600 55 CCC 7 » 23 "5C SM 11.2» 2Cİ7 " 7 ; 7400 311 upMû ft«Mıi ksek kapanıs 4M "ü 503 "İ92 •Jİ5C aooc 5TC 553D0 IM 22 "52 SM 117» •271 1352 7533 3'33 4M •îOOO '125C M2BC 2B.MC an acoo IM 22 "5C SM 117» 5!K 1 ""5 "403 5-00 İşlem Uedı DflM SOOC 530C S 355 5033 •36021) •coc »5.M •20C 1M K M •«333 34 £33 [03 153 CCC l ü C C PAZARLAR 25 8dU 1336 Btıgünkii tugiıtki Baefinkü fişût lûkset lupanış 43H •15000 0 •2503 - 5:022-22 I9M 7M i2"5] ts» 11M 31» 1i» 74H .75. <s» 12-2 £02 r 13"5C ] = 3 ; 3M 15H 22502' İ M 11751 32» 2K5 •m .232 (.a 11538C •3533 24J2 S7M 14* 2351 SM t!25t İ M ! K 77H İSTANBUL ALTIN BORSASI 1 Toplam işlem Hacmı (000) $ Toplam İşlem Sayısı Toplam İşlem Mık |Kg) Kapanış Fıyatı & ons World Spot Gold S'ons Seans 7.807 40 620 382 80 382 80 Islem U e d ı 43SK 53X 0 •CCffl L "44 2CC 4IHM «IM 1]3O3 IM İ2T1M JI7IM HI7175I lessa «8»rt fıyah 11» "5İ5C 11252 -4 362 '335C ; 622 55COC 7771 23 TC SM 1107 •'355 '£23 " 5 2 4 3 I X F r f l t ı ım - £ 5 3 ] ü ' 3 E 2 S L 5425 İ3J71 1125 27.95] i M 1314i 114i 1M 1FI 7 757 25 EKİM 1996 2. Seans - - - MERKEZ KURLARI CİNSİ 1 ABD Doian 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 11spanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınarı 1 Norveç Kronu 1 Ingılız Sterlını 1 S Arabıstan Rıyaf BANKASI DÖVİZ ALIŞ 95 041 62.355 75.415 8.861 3 029 16.257 20.821 18.469 55 593 733 14.408 75.334 6.229 835 70 605 317.333 14 728 151.762 25.345 SATIŞ 95.519 62.668 75 794 8.906 3.044 16 339 20.926 18.562 55.872 744 14.480 75.713 6.260 843 70.960 318.928 14 802 152.525 25.472 26 EKİM 1996 EFEKTİF ALIŞ 94.756 62.168 74 284 8817 3 014 16.176 20.613 18.414 55.037 715 14 336 75.108 6.167 816 69 899 310 986 14 654 151.307 24.965 SATIŞ 95 806 62.856 76 021 8.933 3.053 16.388 20.989 18.618 56.040 757 14.523 75.940 6.279 855 71.173 319.885 14.846 152.983 25.548 ÇAPRAZ KURLAR 1 15242 1.2602 10.7250 31.3800 5.8460 4.5645 5.1460 1.7096 128 34 6 5966 1.2616 1525.80 113.30 1.3461 6.4530 3 7500 1 Sterlin: 1ECU: 1SDR: 1 SDR: ABO Doları Alman Markı Avustralya Doları Avuslurya Şilini Belçika Frangı Danlmarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini ispanyol Pezetası isveç Kronu isviçre Frangı Italyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S. Arabistan Riyali 1 5968 ABD Doları 1 2578 ABD Doları 1 4403 ABD Doları 137 576 TL. SERBEST DÖVİZ Borsa Şirketlerinin 9 Aylık Karnesi (mityon TL) % Şirket adı Koyîaş "i Makına Takım * Otosan % KonfrutGıda î Ardem 30.9.95 24.865 23.914 1.255.069 50.821 343.879 30.9.96 195.029 155.901 6.002.540 200.111 1.114.370 Değişim 684.2 551.9 378İ 293.7 224.7 YATIRIM FONLARI 2 5 EKIM 199e CİNSİ ALIŞ ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Sterlını S.Arab Rıyalı Avusturya Şılını ıOOItal üretı ALTIN 95150 62400 75225 18460 55550 SATIŞ 95350 62600 75600 18560 55800 151800152700 25275 8855 6225 25500 8890 6275 Katılma belgesı adı A TİPİ FONLAR Iş Yatırım 2 Iş Yatırım 3 Iş Yafcnm 7 İKtısat Yat 4 Garantı Yat 4 Garantı Yat 5 Esbaik Fon 3 Vawf Hisse DışbanK Bevaz DsşcanK Pembe Tuıun Fon 1 Fınans For 2 F.nans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Em.ak Fon 5 Sumer^on A Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Tj'kbank Fon-1 TSKB Uzman Fon Akbank A Tlpı Teksîıl Fon-3 Atafon-1 Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Glooal Fon Korfez Fon-1 Tebın'on Ekofon Kentfon CU Sıgorta Fon Altematıf F-1 Hakfon-1 Şeker Fon-* Oyakfon-1 Eczacıbaşı F-2 Ekspres Foo-1 Gedk H'sse F Toprakfoi-2 Tekfen Fon-1 Mürpl Fon-1 B TİPİ FONLAR |ş Yatırım 1 |s Yatnm 4 Iş Yatnm 5 Iş Yatırım 6 Inte^or 4 Interton 5 Iktısa: Yat 3 Iktısat Atılım Garantı Yat 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat 3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 Esbank For 2 Gunlük Değ. % 948158 571356 91938 709170 239212 477612 226410 35933 7 1411696 i19843 421335 1077534 5- 9180 359518 348345 37451 12580 92071 59098 264100 163528 145942 43633 7970i 180508 265479 68694 "J775O 108278 91418 12476 48167 78- T 9 46359 45266 32489 34609 15101 21477 20272 13524 12452 10226 1622725 245953 156637 546416 577273 142079 745058 865643 2010054 707650 458611 56237 1426510 457897 -0 95 -025 -0 32 -0 31 -016 -0 96 -018 -0 77 - 0 1 2 - 0 1 8 0 09 0 2- •026 0 21 -0 21 -0 06 0 02 •0 39 014 012 -013 -0.11 -019 0 57 -0 25 -0 75 -0 27 -0 28 0 42 009 -0 34 0 47 -0 52 -0 37 -0 32 -0 64 -1 M 0 26 0 24 -0 56 -016 •0 57 -0 31 014 0 16 -0 08 016 011 013 0 21 0 25 0 14 017 0 16 0 03 017 015 Katılma belgesi adı YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB For-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakı* Fon 2 Vakıf Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Dışbafik Mavı Tuîun Fon 2 Tutun Fon 3 Fınans Fon 3 Fınars Fon 5 Zıraat Fon 1 Z.raat Fon 2 Zıraa! Başak F Zıraat Fon 4 halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon-1 Pamiık Fon-2 EmlaK Fon 1 Emlak ı-on-3 E-n'ak Fon-4 Sumer Fon-1 Ege Fon-1 KaİKinma For-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-- Tans Fon-2 Turkfcank Fon-2 Etıfon TSKB Fon-2 Akfon-1 Ak Karr-a Fon TeKStı 1 Fon 1 Tekstiı Fon-2 Atafon-2 KoçbanK For-2 Kor*ez Fon-2 Tefrnfon-2 Altematıf F-2 Altematıf F-3 Eczactbaşı F-1 Ekspres Foi-2 SYKBYati'im-1 Gsaık Fon-2 Ekm Fon Kapıtaı Fon-1 Toorakfon-1 A A BİLEŞİK A A IAI T|P| AAıBıTIPI Gunlük Oeğ. % 1568569 1306053 1235064 1456019 967330 13017527 86549 570969 449575 2880174 569685 414246 266834 1348739 297636 29621 820228 488796 825879 646243 681413 628652 7*4004 434439 571466 438585 645774 224565 651296 345712 357759 435385 257777 450291 212004 23854 430836 15619 -65544 "7927 104209 85494 11781 122456 42944 28977 28978 14572 44866 14148 25500 13076 21783 17167 14002 -9 43 -45 38 23 09 017 0 07 -0 42 0 16 017 016 016 015 044 009 0 22 -0 02 0.19 017 0 23 019 0 28 015 0 20 0.17 0 16 0.19 011 0.03 0 18 018 0.14 028 0 29 0 07 018 0 14 012 0 22 017 0 25 0 09 019 016 017 0 21 0 24 0.12 018 017 0 19 0 13 1 62 019 0 04 0 20 0 25 -0 08 010 013 89 97 91 89 38 73 CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhunyet 7800000 7900000 Reşat 8300000 8800000 24 ayar altın 1174000 1177000 22 ayar bılezık 1060000 1165000 DUNYA BORSALARI Altının onsu 383 50 S Dolar-Mark Pantesı 1 5225 Dolar-Yen Parıtesı 113.40 Sterlın-Dolar Parıtesı. 1 5960 Ham PetroKvanlr 23 76 S MERKEZ BANKASI Ems,or 363 099 3 mJyar TL n'eroanK »aızlen c 'c 74 75-75 Işıen Hacmı 98 833 6 mılyar TL GeceJık % 74 90 Hattalık repo % 73 59 Aylık repo % 7501
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle