03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25EKİM1996 CUMA HABERLER Tansu Ciller 'Gözaltı süresi kısalacak' İstanbul Haber Servisi - Basbakan Yardımcısı \e DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. Pendık-Kurtkoy havaalanı projesının 1997 yılı başında ıhaieye çıkanlacağinı vehavaalanı ınşaatının ıkı yıl ıçınde tamamlanacağını soyledı. Çiller. Ataturk Havaalanı'nın da kazalara neden olan kısa pıstının 3 bın metre>e uzatılacağını belırttı Çiller. DGM'len yaygınla^tıracaklannı, gozaltı suresını kısaltacaklannı. fıkır özgurluğu ve basının doğru haber \ermesım sağlayacak >asal duzenlemeler yapacaklannı yıneledı Ba^bakan Yardımcısı Tansu Çiller. dun Sepetçıler Kasn'nda duzenledığı basın toplantısında. uzun yıllardır proje halınde bekletılen llen Teknolojık Endustn Parkı(lTEP)vePendık- Kurtkov havaalanı projesının 1997 yılı başında ıhale>e çıkanlacağını açıkladı Toplantıda. projenın finasmanını sağlayacak Savunma Sanayıı Muijteşarlığı ıle De\let Ha\a Mevdanları İşletmesı arasrnda bır protokol imzalandı Protokolıı. Mıllı Savunma Bakanı Turhan Tavan \e Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu ımzaladı Tansu Çıller. havaalanının 6 5 mılyon metrekarelık bır alanı kapsayacağını ıfade ederek onceden kamulastınlan ha\aalanı arazısının koruma altmda bulunduğunu. Antalya ha\aalanı projesının bıre bır buprojeye adapte edıleceğını \e fınasmanın da Savunma Sanavıı Muş,tes.arlığı fonundan karşılanacağını belırttı Tansu Çiller. bır soru uzerıne ınsan haklan konusunda daha once yaptığı açıklamalan yıneledı Basının doğru haber v ermesını sağlayacak yenı yasal duzenlemeler getıreceklennı de ıfade eden Çiller. ^ov le devam ettı Insan haklan konusunda yeni dü/enlemeler yapmak üzere Adalet Bakanİığı ile Dışişleri bakanlıklanmız ciddi bir hazırlık içindedir. Gozaltı süresini kısaltacak \c DGM"lerin cografî dağılımını yeniden vapmak suretiyle yargılama süresini kısaltacak duzenlemeler yapacağız." THY'nin kış tarîfesi belirlendî İstanbul Haber Servisi - Turk Hava Yollan'nın (THY) kıştanfesı belirlendî Yenı tarıfe, 27 ekım pazar günu baslayacak. 29 Mart 1997'ye kadargeçerlı olacak THY'den dun yapılan açiklamaya gore. yenı donemdekı tarıfe. eskıve oranla bırçok yenılıkler ıçenyor Dış hatlarda vapılan yenılıklerle Tıran. Baku ve Almatı seferlen haftada 4"e. Bruksel ve Koln seferlen ""'ve çıkarken 5 ağustostan ıtıbaren haftada 2 kez vapılan Tıflıs seferlenne devam edılecek Yenı donemde Bışkek'e haftada 2. Bukreş,'e 5, Basel'e 3 sefer düzenlenecek Johannesburg'a da yenı 2 sefer konuldu Eskı donemde Stockholm'e Kopenhag uzennden yapılan seferler. yenı tanfe donemınde salı. perşembe, cumartesı gunlen dırekt olarak gerçekleştınlecek Londra seferlen 14"e. Lyon ve Tahran seferlen de 4'e çıkanldı Yenı tanfe suresınee Izmır Adnan Menderes Havalımanı'ndan Zunh'e haftada bır sefer düzenlenecek ILJ Tıp Fakultesı yaka kartımı ve Yurt-Kur kımlık kartımı kaybettım Hukumsuzdur SER4PB4ŞKAY4 Nufus huvıyetımı, surucu belgemı ve SSK kartımı kay bertım Hukumsuzdur EUREGOKTLRK Beyin kanaması sonucuyaşamını yitiren Prof. Kriton Curi toprağa verildiistanbul'da 12 gozaltı Meslektaşlan tarafından "Doğru bildiği davranıştan /arar göreceğini bilse de asla vazgeçmeven biJim adamı" olarak tanmılanan Prof. Dr. Curi'yi, meslektaşlan. \akjn- lan ve Sınırsız Çe\re Yolculan. son yolculuğunda valnı/ bıraknıadı. Curi'nin cenazesi Hasanpaşa Rum-Ortodoks Me/arlığı'na defnedildi. ı Fotoğraf (CADER TUĞL A) KritonHoca'mn cenazesbidegözyaşıseüİstanbul Haber Servisi-Geçırdığı bevın ka- naması sonucu Budapeste'de olen Bogdzıçı Lnıversıtesi ln>aat Muhendislığı oğretım uye- sı Prof Dr Kriton Curi toprağa venldı Prof Dr Curı ıçın Bogazıçı Inıversıte- sı'ndekı torenın ardından Kadıkoy Bahan- ye'dekı Aya Trıada Rum-Ortodoks Kılıse- sı'nde dını toren duzeniendı Kılısedekı to- renın ardından Prof Curı nııı cenazeM. Ha- sanpasa Rum-Ortodoks MezarlıSı'ndadefne- dildi Kılısedekıtorene. Prof Dr Curı'nınyakın- lan. Rum-Ortodoks Patrığı Bartholomeos. Bogazıçı Inıversıtesı Rektoru Prof Dr Üs- tünErgüder. Prof Norgo Stefanopukts. AN'AP Istanbul Mılletvekılı \Ii Talip Ozdemir. es- kı Izmır Buvukşehır Beledıyesi Baskanı ^ ük- selÇakmur Kadıkoy Beledıye Baskanı Se- lamiÖzturkeskı sınema sanatçısı EdizHun. Bogazıçı Lnıversıtesi oğretım gorevlılen ve ogrencılerıy le çevrecı kurulus temsılcılerı katıldı Rum Cemaatı'nden cenazeye katı- lanlar. Patrık Bartholomeos un alışılmı^ın dı- şında torene bızzat baskanlık ettığını soyle- dıler Prof Dr Curı ıçın. Bogazıçı Unıversıtesı Buyük Toplantı Salonu'nda toren duzenien- dı Toren. cenazesi katafalka konulan Prof Dr Cun ıçın bırdakıkalık saysı durusuyld bas.- ladı Torende konulan BL Rektoru Prot Dr L stıın Erguder. acılarınm çok buy uk olduğu- nu belırterek Prot Dr Curı'yı çok arayacak- lannı kaydettı Prof Dr Erguder. Prof Dr Cu- n'nın. unısersitelerını hem Turkıye'de hem dedunyada yucelten bırkisı olduğunu ıtade ettı Prof Dr OyaBaşakda ınsan haklan ıle ıl- gılı bazı kurulus.lann Turkıye'y ı zıyaretlen si- rasında Prof Dr Cun'vı "Sen aanlık men- subusun. şikâyetlerin \arsa soyle" dedıkle- rıııde her seferınde burunlannı sokmamala- nnı soyledığinı anldtardk "Jşte Kriton bu\- du" dıve konu^tu Daha sonra soz alan Doç Dr Giray \eli- oğlu, gozyaildnna engel olamadığından ko- nu^masını yapamadı Prof Dr t urı ıçın unı- versıtenınKonferans Salonu'nda duzenlenen torende bılım jdjmldrı. oğrencıler yjkınla- rı \e polıtıkacılargozy j-jldrını tutamadılar Daha sonra oğrencilerı adına soz alan asıs- tanı Tanıer Atabarut. gozyj^ljn ıçınde u- mamladıgı konuşmasinda. Prof Dr C un'nın oğrencılerını çok sevdığını belırtcıek "Sizin hiç kız tavlamak için arabasını urip daha sonra kaza yaphğınızda bos\ı;r' diyen bir hocanız oldu mu? Si/in hiç gecenin ikisinde 'Atlagel.benuniversitedeyim.cahs.dlim' di- yen bir hocanız oldu mu?" dedı Cun'nın bırlıkte katıldıkları konferansta oğrencılerının adını anons ettırerek alkıs.lat- tırdığınıanlatan Atabarut. "Şimdide ben ken- disinitakdim ediyorunı: Kriton Curi!" dey ın- cebutun salondjkıler gozvasları ıçınde aya- ğa kdlkarak ddkıkdlarcd dlkıs tuttu Daha sonra polis bandosu eslığınde cena- ze aracınd konuldn Pıot Dr Cun'nın cena- zesı. gorev yaptığı Insddt Vluhendishgı Bo- lumu'ne getırıldı Burdddkı torende de duy- guluanldryaşarıdı Torenlere. Prof Dr Kri- ton Cun'nın ağabey ı HristoC'urive yengesı Despina Curi. \\AP Ktanbul Mılletvekılı \\\ Talıp Ozdemır. Adalar Beledıye Ba^ka- nı Can Esen, sanatçıiar Edız Hun, Esin 4\- şarıleçah'jmdarkddasldn veoârencılerı ka- tıldı PKK operasyonu: 41 kişi öldürüldü DİVARBAKIR/ İSTAiNBL L (Cumhuriyet) - Guneydoğu'da guvenlık kuvvetlennce surdurulen opera»yonlarda41 teronst olduruldu Olağanıibtu Hal Bolge "Vahlıgfnden yapılan açıklamaya gore guvenlık kuvvetlen tarafından bolge genelınde yurutulen operasyonlarda. Hakkân'nın Çukurca \e Şemdınlı ılçelerı kırsalında 11. Van'ın Çatak ılçesı yakınlannda 12. Şırnak'ın Ballı ve Gulyazı bolgelennde 7. Erzurum- Bıngol sınırında 9. Dıyarbakır'ın Dıcle ve Mardın'ın Nusaybın ılçesı kırsalında da bırer olmak uzere. toplam 41 teıorıst olduruldu Şırnak'ın Cızre ılçesınde duzenlenen operasyonda. 1 terorıst yakalanırken Elazığ. Şırnak ve Tuncelı'de orgute yardım ve yataklık yaptıkları bıldınlen 13 orgut uyesi. sorus,turmadan sonra çıkarıldıkları adlı mercılerce tutuklandı Bu arada Batman merkezınde yapılan çalışmalarda 2 teronst. 4 el bombasıyla bırlıkte yakalandı Intihar saldmsı Bolucu teror orgutu PKK'nın askerı kanadı ERNK'nın Ntanbul sorumlusu ıle yardımcılarının da aralarında bulundugu 2'sı kadın 12 kışı gozaltına alındı Gozaltına alınanlardan Güler Bekler'ın T\T plastık patlayıcı ıle Cumhuriyet Bayramf nda ıntihar saldırısı yapacağı one suruldu istanbul Terorle Mucadele Şubesı'nden yapılan açıklamaya gore. yasadısı orgutlere yonelık yurutulen ıstıhbarat çalıs,maları sonucu. ERNK istanbul sorumlusu olduğu one surulen \laattin Kırşan ıle yardımcıları Yıldız Tutuş v e Salih Zeki Bilgin'ın gozaltına alındığı belırtıldı Muzaffer Ezgin, İlhan Bulga, Merin l Itısay. Şüknı Aybergiiler, Nusrettin Efetürk. \li Açıl, Güler Bekler, Abdurrahman Tokdemir ve ÖzgurŞahin'ın de kırsaldan ey lem yapmak uzere Istanbul'd geldıklerı ve sahte kımlık tasjdıkları açıklandı Açıklamada ayrıca sanıkların uzerlerınde ve gosterdıklerı yerlerde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnıkof. 2 adet tdbanca. 300 adet kırsala gonderılmek uzere alınan gıy ım es,yası. ERNK'nın makbuzlan. orgute aıt 5 bın mark. bılgısayar dısketlen. elektronık daktılo ıle çok sayıda orgutsel dokuman ele geçırıldığı bıldırıldı Terorle Mucddele Şubesınden yapıldn açıkldmdda. sorgulama sonucunda sanıkların. 6 Hazıran 1996 gunu Eyup sırtlarında benzın dokulerek yakılan 34 \1 1920 plakalı mınıbusu sılah zoruyla gasp ettıklerını belırtıldı Başbakan'la konutunda bir araya gelen Özal, ülke meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi Korkut Ozal, Erbakan'la bakanlık pazarhğmdaA>k.ARA(Cumhuriyet Bıirosu)-ANAP'tdkı muhafazakâr kanattdn Abdulkadir Aksu'nun RP'yekatılmasınınardındandynı kesımden Kor- kutÖzal'ın dd oncekı ak>am Bas.bakan Necmet- tin Erbakan ıle konutunda bır araya gelmesı. "transfer" soy lentılennı yenıden gundeme getır- dı Ozal'm "RP'yekanlmayaeğilimliolduğu". an- cak uygun zemın yaratmdk ıçın Eıbdkan'ld pa- zarlık surecıne gırdığı oğrenıldı Ozal'ın. butçe goruşmelennın ardından yapılması beklenenka- bıne değiijiklığı sırasinda bakan yapılması kosu- luyla RP'ye geçebıleceğı kaydedıldı Basbakan Erbakan. Balgat'takı konutunda. on- cekı gece Aksam gazetesi sahıbı Mehmet Ali Ilı— cak ıle gazetecı-y azar Nazlı llıcak" ı kabulunun ar- dından. ANAP'îakı muhafazdkar kanddın onde gelen ısımlerınden İstanbul Mılletvekılı Korkut Ozalıkabulettı DevletBdkanı AbdullahGülıle RPGrupBaikanvekılıTemelKaramollaoğlu'nun da fuzır bulunduğu gorus.menın ıçerığıne ılı^kın oldrak "Guneydoğu'yukalkındırmapaketineiliş- kingöruşalışverişi* > açıklamdsıydpılııken "trans- fer" konusu uzerınde durulduğu da oğrenıldı Cumhuriyet'e bılgı \ eren kaynaklar. ANAP lı- derı Mesut Vılmaz'ın. panıde U 4 eğilimin kal- madığı" yolundakı açıklamasının Abdulkadır Aksu. Korkut Ozal. Cemil Çiçek ve Ali Coşkun gıbı muhafazakâr kanattasıkıntı yarattığmı ve Ak- su'nun RP'vekatıldıgınıanımsattılar Kay naklar. RP de kalan muhafazakârların sıkıntılannın sur- duğunu belırterek "AVAP'taiktidarolamamanın sıkınhsı \ar. Parti \onetimi muhalefette kalmak ister bir ha\ ada. 9 y ıl üst uste iktidarda kalan par- ti. şimdi muhalefetten kurtulamıyor. Bunlara ek olarak partinin 7urgut Ozal çizgisinden a>nlnıa- sı. muhafazakârlan rahalsız ediyor" gorusünu dılegetırdıler Kaynaklar. bu nedenlerle ANAP'takı muhafa- zakJflann "istifa edip RP"ye kaolmaya eğilimli ol- duklanııı" belırterek "\ncak bu konuda kesin- leşmiş bir adım yok" dedıler Emer Oren'e aıt Ihlds Fındns'ın ust duzey yonetıeılıgını yapdn Ali Co^kun'un. Oren'ın isteğı uzerıne ıstıfayı du^unmedığı one surulurken Korkut Ozal ve Ce- mil Çiçek'ın. "uygun zemin yaratmaya dönük" gırısimlerının surdugu kaydedıldı Ozal ın ANAP'tan RP'ye "sıradanbirmilletvekiliolarak gelmek istemediği" ve butçe gorus.melen sonra- sinda aerçekleşmesı beklenen kabıne degııjiklı- gı sırasınıid. bakanlık gorevı verılmesı kosiıluy- Id partısınden dynldbıleceğı oğrenıldı Erbdkan ılegoru^en Korkut Ozal gorusmeta- lebinin ErbaVan'dan geldıörmf soytedı Olke me- 'seîderı uzerınde goruj dlı>\ensınde btılunduk- larını belırten Ozal. "Basbakangoruşlerimizden yararianmakistersebunu memnuniyetiekabulede- riz.bizherzamangoru$unız"dedı Korkut Ozal. gorusnıenın zamdnldmdsina ılişkın dıkkdt çekıl- mesı uzenne de "Zamanlamada birsey yok" de- dı ANAP'a terk etmek ıçın gırmedıklennı ıtdde eden Özdl. "ANAP'a fikirlerimiz için girdik. AN AP"ın felsefesini benimsediğimiz için girdik" dıye konu^tu ANAP'ta uygulamada hdtalarya- pıldıgını belırten Ozdl. tabanın demır gıbı oidu- ğunu soyledı Ozal. Frbakdn'm kendısını RP'ye davetedıpetmedığıneıliskınbırsoruydddbuko- nunun gundeme gelmedıgını soyledı >' Ktt^kıitOFal'ın A^AP'tanaynlmasıdurumun- •ddı^aha'once RP'ye yeçecegı belırtılen ANAP Samsun Mılletvekılı Adem > ıldız ıle Cemıl Çi- çek'ın de ıstıta edeceklerı belırtıldı RP. ANAP'lı muhafazakarlar ıçın ılgı odagı olurken bır donem "RP tehlikesine karşı kendi- sinisiperedeceğini"açıklavdn Tansu Çiller"ınde ılgisinı çektıgı bıldırıldı Bdşortu takıp besmele çeken ve son olarak da TBMM'de tespıhle çekıl- mı^ totoğrafları basind yansivan C ıller'ın. yakın çe\ resıne. "Ben RP'y i bo\ le bilmivordum. Hiç de sanJdığı gibi değilmiş" dedığı oğrenıldı II. Avrasya İslam şûrası Nuri Yılmaz'a şeyhülislamlık önerisi İstanbul HaberServisi - Dıy anet tşlen Baş- kanlığı'v la Turkıve Dıvanet V'akfı'nın or- takla^a duzenledığı 4 gun surelı II Av ras- ya İslam Şûrası. dun "İstanbul Bildirge- si"nın kabul edılmesiyle sonaerdı Şuraya katılan Avrasyalı islam ulkesı temsılcıle- nnın ımzaladığı bıldırı. bugun Dıvanet |s- lerı Başkanı Mehmet Nuri Y ılmaz tarafın- dan Dedeman Otelı' nde kamuoy una sunu- lacak $ûra Başkan Yardımcısı \e Kafkds Muslumanlan Dın Işlerı Idare Başkanı Al- lah Şiikür Paşazade > ılmaz'ın islam ul- kelennın "şey hülislamı' olmasinı onerdı II Avrasya islam Şûrasf nın son oturu- muna katılan Dev let Bakanı NamıkKemal Zejbek. yapılan rum toplantılann tam bır şûra duzey ınde gerçekle^tığını belırterek İs- lam Şûrası'nın artık "kurumlaştığı'nı kay- dettı Toplantıda gonıs bıldıren temsılcıler. komunızmın 70 yıllık saltanatına son ve- rıldığını savunarak "komünizminyikılma- sıjla Avrasy a ülkelerinde din \ e \icdan hür- rivetinin doğduğunu" soyledıler Toplan- tıda ayrıca Turkıve'nın İslam dunyasi ıçın bır "ışık" olduğuna dıkkat çekıldı Katılımcılar tarafından oylanmasi ıçın tstanbul Bıldırgesf nın okunmasının ardın- dan 15e Paşazade. \ ılmaz'dan. gelenekler gereğı islam âlemının şeyhulıslamı olma- sinı onerdı Yılmaz bunun gerçeklesme- sının mumkun olamayacağını belirtırken önennın tutanaklara szeçınlmesını ıstedı RP'li Kayseri Belediye Başkanı 'Erbakan Hoca laik ve Atatürkçü değil5 Esenler'deölenlerin cenazelerinibelediyegömdü Esenler'de geçen pazar günü meydana gelen kanlı baskında yaşamını y itiren 10 kişiden 8'i. dün toprağa verildi. Cenazeler. belediyenin çabalany la gömüliirken eenaze namazına ölenlerin hiçbir yakınının katılmaması dikkat çekti. Olay da y aşamını yitiren diğer iki kişi ise daha once toprağa verilmek üzere Antakya"ya gönderilmişti. Esenler Kazını Karabekir Mahallesi'nde kayınvalidesinin evini kurşun yağmuruna tutan Abdullah Aydın,e\de bulunan Remziye Tekin. Dilber Tekin, Zübeyde Tekin. Tülay Tekin, Rıdvan Tekin. Nuran Aydın, Aycan Aydın. Sibel Aydın, BünyaminOktay >e Atilla Oktay "ı öldürmüştü. Bünyamin vc Atilla Oktay. daha once memleketleri olan Antakya'ya «onderilmiş. ancak olayda yaşamını yitirenlerin cenazeierini hiçbir yakını sahiplenmemişti. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan dün saat 15.30 sıralannda İstanbul Büyükşehir Belediyesfnce alınan 8 eenaze. Esenler Cabir Bin Abdullah Camii'nde kılınan \e sadece cami cematinin katıldığı ikindi namazından sonra Esenler Mezarhğı'nda toprağa \erildi. Cenaze törenine, olayda yaşamını yitiren Siirtli ailenin hiçbir yakınının katılmaması dikkat çekti. Polis, Aydın ailesinden 8 kişinin sorgulamasının sürdüğünü belirtirken Abdullah Aydın'ınyakalanmasına çahşıldığını bildirdi.(Fotoğraf KEREM ILGAZ) RECEPBLLIT K.A\SERİ-Kaysen Buyukşehır Befedıyesinın RP'lı Buyuks.ehır Belediye Başkanı Doç Dr Şükrii Karatepe. "Türkiye'de cari anlamda Erbakan Hoca Atatürkçü ve laik değiL ben de değilim" dedı Karatepe. partısının Atatürkçü gorunmesının bır aksesuv ar olduğunu soy ledı Şukru Karatepe. Basbakan Erbakan'ın Refah Partısi 5 Buyük Olağan Kongresf nde Atatürkçü ve laik olduğuna ılı^kın açıklamalara katılıp katılmadığı konusundakı sorulara ılgınç yanıtlar verdı Karatepe. soy le konuştu "Erbakan Hoca. Türkiye'de cari anlamda Atatürkçü değildir. ben de laik değilim. Erbakan Hoca da Atatürkçü değildir. ben de Atatürkçü değilim. Ama Türkiye'de siyasetyapmanın aksesuvan bunlar. İstiyorlar ki siz güzel bir yapı yapıyorsunuz, bunun resmi eksik diyorsunuz. biz de resim taktık. \ani o aksesuvardır. Erbakan'ın da bu anlamda Atatürkçü olmadığını. bu anlamda laik olmadığını herkes bilir." \apılan ışlerın lıtzumsuz bır şekılde Atatürk'le alakalandınlmasını "çirkin" bulduklarını soyleyen Karatepe. Atatürkçü olmamanın Ataturk'un fıkırlerıne kar^ı mucadele anlamına gelmedığını one surdu "Atatürk'ün doğru yaptığı şeyler ordır1 " dıyen Karatepe. Erbakan ın Ataturk'e sahıpçıkmasinı s.oy le açıkladı "Nitekim milli mücadeleyesahip çıkılmıştır. Orada "bınncı donem mıllı mucadele' dedi, değil mi Erbakan Hoca? Birinci dönem milli mucadele, ona biz de sahip çıkıyoruz. İkinci dönem. 46 hareketı' dedi, 1950 sonrası Ozal ı söyledi. sonra kendisini söy ledi. Bu dörtlü ay nma biz de sahip çıkıyoruz bu anlamda." Hükümet, llıcak'm kulisleri doğrultusunda yasa önerisi hazırladı Dağıtmı tekeKyle ilgili tasarı Meclîs'e takıldı VVKARA (Cumhuriyet Burosu)- Re- kabet Yasası'nı yaşama geçıremeyen. tekel oluşumuna ağır yaptırımlar getı- ren yasa yenne. basın sektorundekı da- ğıtım tekelıne karsı geçıcı çozum ıçın Akşam gazetesının sahıbı Mehmet Ali llıcak ın yuruttuğü kuhsler doğrultu- sunda ıkı maddelık yasa onerısı hazır- lay an hukumet. bu v asa onerısını de y e- terlı çoğunluğu bulamadığı ıçın TBMM'den geçıremedı DYP ve RP grup başkamekıllerınce ortaklaşa hazırlanan \ e Basın \asasi na 2 yenı madde eklenmesine ılıskın yasa onerısı. dun TBMM Genel Kurulu'nda ele alındı Aneak. yasa. muhalefetın sert tepkısıneyolaçtıANAP DSPveCHP temsılcılen. onennın anay asay a ay kın ol- duğunu savundular DYP'lımıllervekıl- lerınır buyuk bolumunun de goruş.me- lere katıImaması nedenıv le y asanm mad- delerının goruşulmesı sırasinda çoğun- luk sağlanamadı Ikıncı kez yapılan yok- lamada da çoğunluğu bulamayan TBMM Başkanvekılı KamerGenç.bırlesımı ka- pattı Onerı.TBMMgundemınınvarım kalan ı^ler bolumunde yerını aldı Yasa önerisinın TBNİM Genel Kuru- lu'nda goruşulmesı sırasinda da Mehmet Ali Ilıcak'ın annesı gazetecı-vazar Naz- lı llıcak kulıs taalıyetı yuruttu llıcak çeşitlı partılere mensup mılletvekıllerı- nı goruşmelere katılıp vasa onerısını desteklemelerı ıçın ıkna etmeye çalıştı Ancak. Ilıcak'ın ça!is.malan muhaletet partılennı etkılemedığı gıbı. yasa one- rısını hazırlayan ıktıdarın kuçuk ortağı DYP'nın tum mılletvekıllennın desteğı- nı almaya da yetmedı Goruşmelerde ANAP Grup Ba^kan- \ekıh VluratBaşesgioğlu. bazı basın or- ganlany la "husumet" ıçınde olan huku- metın, bu yasayı da "husumetveolkey- le" hazırladığını ılerı surdu RP Malatya Mılletvekılı FikretKara- pekmezıseduzenlemenın hukuka uygun olduğunu sdv undu D^ P Grup Baskdn- vckılı Mehmet Gozlukaya da basın oz- gurluğu konusunda anayasanın ılgılı hu- kumlerının. dev lete. dolay ısıv la da par- lamentoya bırgörev verdığını soyledı Yeri doldurulamayacak değerli bilim adamı. çe\re dostu, tanıdıkça sevgisi büyüyen güzel insan KRİTON CURİ seni unutmayacağız. Güle güle... TURKÎYE YUNANİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Gazetemız idare Servisi eskı çalışanlarından HASAN ÇETİNKAYA Hakk'ın rahmetıne kavuşmuştur Çetınkaya'nın cenazesi bugun Sultanahmet Camii'nde kılınacak ıkındı namazından sonra toprağa verılecektır Aılesıne ve dostlarına başsağlığı dılerız CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle