05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 HAYVANLAR İSMAIL GILCEÇ Deniz SOM yemet:İHfp://www.p<(met.{Offl.tr/Xıı Ekfctronft posto: [email protected] Teh 0.212.512 05 05 Faks 0.212.512 44 97 Çiller'in daha fazla oy alması için H 1 I er frsatta başörtüsü takıp sözle'ne besmele ile başla- yan Tansu Çiller, eline bir de ı ' tespih almış. Meclis Genel Kurulu'nda bıle tespih çekiyormuş... Çiller'in başörülü fotoğrafları Refahlı milletvekıllerinın elinde dolaşıyor, Re- fahlılar "Maşalah, başörtüsü pek de yakışmış. güzelliğıne güzellik katmış" diyoriarmış... Şimdi burada sözü "alım"lere bıraka- lım... "Bir kadının vabancılara karşı yalnız yüzü ve elleri açık olabılir." "Kadınların başörtüleri. yakalarını ör- tecek tarzda. tir kez dolanmış olacak ve altını göstemeyecektir. Dışarı çıkarken ayrıca bunun üstüne bir de cilbab, çar, çarşaf. şal, atkı gibi bir üstlük daha alacaklardır. Öyle ki bu üstlükleri ile yüzlerini de örtebileceklerd'r. Tek gözlerinin dışarıda kalması, yü- rüme zaruretine mebnıdir." "Bir cariye hanımın ve adetten kesil- mesınden sonra bir kadının yüzünü pe- çe ile örtmesi farz değildir." "Evinde tek başına bulunduğunda kadının başını açma ruhsatı vardır. An- cak kapatması daha evladır." "Kadın genç ve şehvete sebep ola- bilecek durumda ise bir erkeğin onun- la tokalaşması haramdır. Şehvet duyulmayacak derecede ih- tiyar olan kadınla tokalaşmakta bir be- is yoktur. "Kadın, elini ve yüzünü açık bulun- durabilir. Eğer bir fitne korkusu olmaz- sa, yabancı erkek bir kadının bu iki or- ganına bakabilır. Fitneden korkulursa. o takdirde her iki organını da örtmesi- nin farz olduğunu söyleyenler olduğu gibi 'kadın içın bir sorumluluk yoktur, erkeğin bakmaması farzdır' diyenlerde vardır." Bu durumda, Çiller'in başörtüsü tak- SESSlZSEDASIZ NVRİKURTCEBE D/N VEMEZHEPHIC&R ZAMAN SİYASETEALET EDİLEMEZ" ATATÜKK ması yeterli değil... Başörtüsünden sonra tek gözünü açıkta bırakacak şe- kilde çarşafa bürünmesi gerekiyor. Başörtüsü takarak güzelliğıne güzel- lik katmış olmakla Çiller'in günah işle- diğı söylenemez. Ama ortada bir fitne konusu olduğu kesin. Bunun günahı da, şehvete kapılmalan durumunda Refahlı milletvekillerinde (hepsı erkek) olsa gerek. Fakat, cariyenın ya da adetten kesil- miş bir kadının yüzünü örtmesi gerek- medığine göre konunun bu boyutuyla da ele alınması gerekiyor... Tokalaşma konusu da çok önemli... Yabancı erkeklere elini uzattığı için Çil- ler mi günah işliyor yoksa ona elini uza- tan erkekler mi? Bütün bu soruların yanıtını Diyanet Işleri Başkanlığı'ndan öğrenmek ge- rek... Lütfen bir fetva veriniz ki hem Çil- ler daha fazla günaha girmesin hem de daha fazla oy alsın... Rektörün kopyası amsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğü, bu yıl da bir "öğrenci kılavuzu" hazırlamış... Kılavuzun girişinde, Rektör Prof. Dr. Osman Çakır'ın, "Sevgili Öğrenciler" başlıklı yazısı var. Bir sayfalık yazısında rektör, yeni gelen öğrencilere "hoşgeldiniz" diyor. Üniversitenin geçen yılki "öğrenci kılavuzu"nda da eski rektör Prof.Dr. Naci Gürses'in "Sevgili Öğrenciler" başlıklı bir "hoşgeldiniz" yazısı var... ilginçtir Prof.Dr. Çakır'ın bu yılki yazısı ile Prof.Dr. Gürses'in geçen yılki yazısı, noktası ve virgülüne kadar aynı! İki yazı arasındaki tek fark, basımda kullanılan harf karakteri... Öğrenciler, sınavda kopya çekmeleri durumunda yeni rektörün kendilerini anlayışla karşılayacağını ümit ediyor! s Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Duygusallık pisliklerden arınmadır. Çağdaş Yaşam'a Bodrum'daki devre mülkünü bağışladı B ağışlar durmuyor... Topkapı'daki Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi'nın yapımını üstlenen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 20 milyar lira gerekıyordu: 20 milyar bulundu fakat bağışlar sürüyor... Karanlığa karşı bir mum yakmak negüzel... Geçen hafta tam 914 milyon 650 bin lira daha bağış yapıldı... 23. haftanın sonunda toplam mıktar 24 milyar 529 milyon 973 bin 932 lira oldu. Okul bitti bitiyor: bir tek öğrenci kafeteryası kaldı. En az 500 milyon lira bağış yapacakların adı da kafeterya kapısınayazılacak... Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın okul inşaatı için Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'ndeaçtığı hesabın numarası: 2.017.517. Okul yapımından öğrenci bursuna kadar her konuda aynntılı bilgi almak isteyenler için Çağdaş Yaşam'ın telefonu: 0.212. 275 50 82. Hattanın bağışçıları Ve okul için geçen hafta bağış yapanlar: Penta Tekstil, Faruk Yüce-Turgut Günaç, Mukaddes Gökgöz, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bir grup, Meral Özer, İsmail Demir, Tosun Akbaş, Kerem Akbaş, Zakir Büyükfırat-Tuğçe Akarsel, Onder Yeğiner, Uğur Yıkılmaz, Emel Yıkılmaz, Güler Ökten, Orhan Tanrıverdi, Pınar Kocabaşoğlu, L Cilıun Denürci 'deıı r\ A F O R İ Z \l A L A I V \laf\anm sadece yeraltında olduğu günleri siz de özlüvor musunuz' 1 Safiye Kabasakal, Bedia Işıtan, Necla Bilgiç, Merih Akın, Mine Aygün, Gönül Karacal, Beyhan Olcaytu, Sevgi Sümer, Ahmet Özer, Gönül Dörtlemez, Gülsün Açıkel, Vahit Elçi, Emre Aşıkoğlu, Tuba Ozyaman, Esra Boz, Hazal Gürcan, Nebahat Bakın, Mediha Tüfekçi, Yalçın Ulukaya, Nebahat Tüfekçi, Nurten Uluutku, Serpil Bilget, Günay Karaman, Emrah- Nuran Karakılıç- Yücel Şentürk, ismail Onur, Ahmet Kurtoğlu-Fazlı Alparslan, Taner Ünler, Akşehir Atatürk Ortaokulu, Musa Akgöz, Ayşe Nezahat Erdem, Ferda Deniz, Cavide Işıksel-inci Akcan, Aslı Çolak, Metin Coşkun, Nilüfer Aksaya, Tevhide Göloğlu-Şevket Göloğlu, Cem Alptekin, Nazmi Akdoğan, İhsan Sönmezcan, SSK Bozyaka Eğitim Hastanesi doktorları, Abdullah Üçyiğit, Araksi Gaydaoğlu, Melek Aşkın, Yüksel Gümüşayak, Şenay Kural, Zafer Güney, Anı Tannverdi-Tülay Çingin, Jülide Ar, Abdullah Ekmekçi, Tekel çalışanlan, Kaan Akdemir, S.AItun- P.Yalımgün- S.Balkaya- E.Yenel- M.Büke- H.Tolun- N.Coyn- M.Günderen- G.Demirsay- C.Özoktay, Güzin Uluçay, Beytullah Yerçizen, Selami Bodur, Nihal Kömürcü, Gürsel Akagündüz, Vip Tekstil, Carnaudmetal Boxamb San. Tic. A.Ş. Bodrum'da devre müfk bağışı Her hafta cuma günleri Çağdaş Yaşam'dan haberlere yer verır olduk... Şimdi sırada bir mektup var... Emekli albay Mehmet Yordanlı, Çağdaş Yaşam'ın genel başkanı Prof.Dr. Türkan Saylan a göndermiş: "Önce direkt olarak size mektup yazma işlemim için affınızı isterim. Ama bu husus içinde en yakın, akla yatkın ve de tanıdık olarak size yazmam gerekliydi. Ben, Mehmet Yordanlı. Emekli levazım albayıyım. Sayın Asarkaya Paşa'nın da teğmeniydim. Onun vasıtası ile de; ve emirleri ile sizinle Bakırköy Hastanesi'nde tanışma fırsatı buldum. Sayın Hocam, benim eşime ait Bodrum-Simpa Tatil Köyü'nde bir devre mülküm var. Zamanında Istanbul'a yerleşirim düşüncesi ile almıştım. fakat Antalya Göynük'e yerleşince de bizim için önemı olmayan bir yer oldu. Aşağıda adresi ile ilgili ve yetkili memurların da yazılı Hürpa Pazarlama'dan gerekli incelemeleri de yaptırırsanız bu devre mülkü Çağdaş Yaşam Derneği'ne hibe etmek istiyorum. Devre mülk eşim Nazlı Buket Yordanlı adına olup, siz 'evet alabiliriz' derseniz, ilgili bütün evrak ve noter tasdikli vekâletnamesini hemen gönderebiliriz. Devre mülke ait 1996 yılı sonuna kadar herhangi bir borç yoktur. Tapu alınmamıştır. Sizin derneğin bunu en iyi şekilde değerlendireceğine eminiz. Size bu şekilde yardım yapabileceğimize kanaat getirdik. Netice ve sizin karannız hakkında haberlerinizi bekliyoruz." Prof.Dr. Türkan Saylan'a sorduk "Karannız nedir?" diye, anlattı: "Çok duygulandık. Bağışın gerçekleşmesi için bir arkadaşımızı görevlendirdik. Burayı ya kiraya verip gelihyle birkaç öğrenciye daha burs olanağı sağlayacağız ya da başarılı üniversite öğrencilerine ödül olarak yaz tatili olanağı yaratacağız. Mehmet Yordanlı ve eşi Nazlı Buket Yordanh'ya çok teşekkür ediyoruz." ILAN T.C. NİZİP ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dos\aNo: 1996 873 Da\aca Iso Özpolat \ekıli A\. Kasıtn Öztürk tarafından mahkememizde ikame edilen gaıplik da\asının \enlen ara kararı gereğince: Nizıp ılçesı Ge\kanı mahallesı hane 38'de nüfiisa ka\ıtlı Da\ut \e Fırde\s"ten olma 1936 d.lu Mahmut Özpolat gaıp olduğundun adı aeçen şahşin ı!an tarihınden iîıbaren 6a> ıçerısınde mahkemernıze bas"\urması. aksı takdirde gaiplığme karar \enleceeı ılan oluııur. Basin: 112685 İSKİLİP SULH HUKÜK MAHKEMESI'NDEN Esas No: 19% 205 Karar No: 19% 40" Hâkim: N. Yasemın Ce\ lan Kâtip: Ali Sak Mer\emBılain\ekılı A\. Recep Gökçe tarafından İskılıpSulh HukukMahkemesi'nel995 286esas saulı IskılıpBahabey Ma- hallesı 57 U ada 144 parsel sayılı tasinmazın ortaklığının gıderıl- mesı da\asi açılmı^ \e tiim aranıalara rağmen bulunamavan ta- pu malıki Halıl Paşaoğlu Alı"\eka\\um tayını ıstenmis \enuh- kememızın \ukanda esas \e karar numarası \azılı bulunan da- \ados\asında ". 1(1.1996 tarıhınde Iskılipılçesı l'lastepemahal- lesinden Abdurrahmanoğlu 1950 d.lu Mustafa l>tanbulluoŞlu ka\\um tayın edılmiş \e mahkememızın 1995 286 esas saşılı dosvasında Halılpaşaoğlu Alı'vi temsıl edecektır. Mustata İstanbıılluoglu'ıuın Halıl Paşaoğlu Alı'\cka\\umta- \ ın edıldığı ıtıraz olnıadığı takdirde ılan tarihınden ıtıbaren S gün sonra kesınleseceâı hususu ıluılılere teblıâ olunur. 11.I0.1996 Basın: II2705 SERİNHİSAR KADASTRO ^L4HKE^^ESİ'^DE^ Esas No: 1991 26 Karar No: 1994 9 Da\acı Acıpa>am Orman İşletme Müdürlüğü \ekilı tarafından da\alı YusufÇalhanmırasçılan \d. alevhineaçılan tespıte ıtıraz da- \asının >apılan açık duru^ması sonunda \enlen karar da\alı Mu- zafferÇalhan'a uzun aranıalara rağmen teblığ edılemedığınden: llanen teblığıne karar \enlen Hasan Ali \e Elıf'ten olma 1942 doğunılu Yatağan kasaba^ı A*agı Mah.de otııran MuzatTer Çal- han'a Sennhisar Kadastro Mahkemesi'nden \enlen 21.11.1994 ta- rih \e 1991 26 E. 1994 9 K. saulı ılamı ile "...Acıpavam Tapula- ıtta Miidürlügü'nün 21.1.197" tarıhlı tapuvama komıs\on kararı- nın ıptalı ile Sennhisar ılçesı N'atağan kasabası Kocagür me\kıin- de 4820 m2 yüzölçümlü 4518 sayılı parselın kesınleşmiş ori7ian sı- nırlan ıçensinde kaldığı \e haleıı de orman sa\ ılan verlerden oldu- ğu anlasiidığından orman vasfı ılc Hazıne adına tapııva tespıt \e teseılıne ..." daır hüküm özetı ılanen teblıû olunur. 24.9.1996 Basın: 111882 " KİM KİME Dl'M DOIA BEHÎÇAK ÇİZGİLİK K I MİL M tSARtCI rtv/ö GADDAR DAVÜT \ı nlH KTIEIIE BULUT BEBEK MRU ritrçi TARİHTE Bl GIN MCMTAZARIK.A\ 25 Ekim İNGİLTERE'Yİ SARSAN MEKTUP!. AKDAĞMADENİ K\DASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo: 1994 PS Esas Davacı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da\alılar Hüse\ın Yazan. Dudu Canavakın. Ba\ram Cağlar \c Necati Ciöçnıen aleyhıne açılan kadastro tespıtinın ıptalı da\asinın mahkemenıı>de yapılan dtıruşması sirasinda \enlen ara kararı gereğince: Akdağmadenı ılçesı Abdurrahmanlı köyünde vapılan kadastro ealıştnaları sırasında Abdurrahınanlı kövü Hasanpınarı mevkiınde 105 ada. 85 no'lu parselın da\alılar adına tespıt gördüğünii. bu nedenle yapılan tespıtın iptali ile ta!>ınmazın orman ıdaresı adına tescilıne karar \erılmesinı talepetmis, da\alilar Mestınaz Çaâlar. Turgut Çağlar. Sınan (,'ağlar. Alaattin Çağlar. Zıhnı Çağlar. Bahn Çağlar. Bahnjr e Çağlar. \lehdi\e Çağlar \e Gültcn Çağlar adlanna çıkarılan da\eti\elerın teblıû edılemedığı %e açık adreslen de tespit edilemediğınden da\a dilekçesının Basın Ilan kurumu Müdürlüğü'nce ılanen teblığıne karar verılmı^tır. Dauılılann "'.11.19% günii saat 09.01 )"da müsadıf bulunan dıırıı>nıa\a sıelmedıklerı \e>a bir \ekil ile temsıl edilnıediklerı. ıbraz ct- ıııek istedıklen belgelen ıbra7etmedıkleıı takdirde tahkıL:t \e \argılanıa\a \okluklarmda bakılarak hüküm kurulacağı ılanen teblığ ol- unur. Basın: I 127)7
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle