28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2BKIM1996SALI CUMHURİYET SAYFA 13 HA\"V \JNL4R feenef: hHp://www.pion6t.com.tr/Xn ikkUotA posto: Deniı[email protected]ı.tr Tel: 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Refah Partisi takıyye yapıyor çünküefah Partısı nın artık takıyye yapmadıgına ılışkın kanı kımı "demDkrat çevrelerde gıde- rek yaygınlaşıyor Hele son kongresını Atatürk posterı altında yap- T S I ardından Anıtkabır zıyaretı Re- F a- ır da var olan sıstemle kaynaştıgı- nnkaııtı olarak gostenlıyor z e'ih'ın bundan sonrakı amacının Tig-ks sağın en buyuk temsılcılığıne îcvurmak olduğu soylenıyor 3u ddıafarın doğruluğu bırtek koşu- azag) C koşulun ne olduğundan once Be- bicAkın KımKımeDum Duma'dabır ive once çızdığı bır karıkaturu anım- jarra'ca yarar var k adam konuşuyor Ne dersen de kardeşim Refah Partisi bi tane. - Hadı canım Antı-Amerıkancı ge- çınıyor Amerıka nın gudumunde - Olabilir yıne de bi tane. - Demokrasıden bahsedıyor Butun demokratık gelışıme karşı - Olsun yine de bi tane. - Durustlukten bahsedıyor Yolsuz- luklarm ortbas edılmesını sağlıyor - Olsun yine de bi tane. - Halka sureklı gerçekleşmeyecek hedefler gosterıyor - Olsun yine de bı tane. - Neymış Refah Partısı "nı bı tane ya- pan anlayamadık o zaman'7 - Diğer partilerden ıkışer tane ol- ması... Demokrasryı bıramaç değıl araç ola- rak gorduklennı açıkça soyleyen. şerı- atçı soylemlerle demokratık duzene meydan okuyan ve fırsatını buldukça dın kurallarını topluma dayatanların, bır sabah kalktıklarında bırden bıre butun bunlardan vazgeçtıklerını artık takıyye yapmadıklannı sanmak ıçın avanak ol- mak gerek avanak' Eğer Refah takıyyeden gerçekten vazgeçtıyse bunun gostergesı Behıç Ak'ın karıkaturunde saklı O da Refah'ın bolunmesı "bı tane" olmaması ıktıdar oncesı soylemlere sahıp çıkanlarca yenı bır partı kurul- ması Ama yok boyle bır şey Her şey tıkırında ışlıyor Son kongre gosterdı, buyuk bır dı- sıplın ıçınde ınandıkları yolda ınançla- n doğrultusunda devam edıyorlar SESSÎZSEDASIZ NLRİKVRTCEBE Trafik A nkara... 10 Ekım... Saat 12.00 suları. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi... Kamu ı 1 kurumlan için alınmış çok sayıda otomobil, Devlet Malzeme Ofisi'nden çıkıyor. Konvoyun caddeye çıkışı nedeniyle bir trafik polısı yolu kesmiş... Devlet Malzeme Ofisi'nden çıkan otomobiller üç şerıtlı yolun tümunu ışgal edıyor... Dolayısıyla trafik tıkanmış durumda. Trafik polisı, konvoyu yalnızca en sağdaki şeritten yola çıkartsa, öteki iki şeridi vatandaş kullanabilecek ve trafik kilitlenmeyecek ama o kafa nerede? Trafiğin kılitlenmesine itiraz eden kımi suruculer korna çalıyor... Trafiği tıkatan trafik polisinın yanıtı: - Ne diyorsun ulan! Merî Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Romancının bır şaıre olan mutevazılığı, duygularını bırden çok karakterle paylaşmasıdır Gazetecilerin basında sorumluluğa davet bildirisi eçen yıl ımzaya açılmıştı, bu yıl yınelenıyor ve yıne bır grup gazetecı 'basında sorumluluğa davet" bıldırgesını ımzalıyor Geçen yıl ımza sayısı 500 u bulmuştu ve ılgınçtır Sabah grubundan yalnızca Necati Doğru ımza atmıştı Hukumetın "yalan haber" gerekçesıyle basını susturmaya yonelık arayışiarı bır kenara bırakıp sorunun çozumunun yıne basının ıçınden çıkacağı goruşunu benımsemesınde yarar var.. Golge etrresınler yeter 1 Imzaya açılan bıldırıye gelınce "Bu yıl da ulkemızdekı basın-yayın organlarının bır bolumu habercılıkten uzaklaşıp dar çevrelerın çıkar aracına donuşup gazetecılık ahlak ve ılkelerını hıçe saymaktadır Kımı basın kuruluşları ve gazetecıler de sorumsuzca toplumun sorunlanna ılgısızlıklerını surdurmektedırler Basının 'bellı bır zumrenın sozcusu' gıbı gorunmesı mesleğımıze olan guvenın kaybolmasına ve saygınlığının ortadan kalkmasına yol açmıştır Bu durum halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaya yonelık cıddı bır tehdıttır Bu nedenle, bız aşağıda ımzası olan gazetecıler 1) Yalan ve şıke habercılığe, 2) Sıyası ve tıcarı amaçlara alet olmaya 3) Kendını yargıdan ustun gormeye, 4) iş takıpçılığıne, 5) Ş/ddetın koruklenmesıne, 6) Dın ve ınanç somurusu yapılmasına, 7) Promosyon, pıyango ve lotarya yapılmasına, 8) Meslek ılke ve onuruna uymayan gorevlere zorlanmaya, 9) Sendıkayı yok etme ve keyfı ışten çıkarmalara, 10) Sıyası dını etnık ve cınsıyet aynmcılıgı yapılmasına, 11) Anadolu basınına yetennce sahıp çıkılmamasına, 12) Ulkeyı istanbul la sınırlı gorme yanılgısına, "Hayır 1 ' dedığımızı kamuoyuna ılan edıyoruz Bızler bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ıçın var gucumuzle çalışacağımızı duyururken her yurttaşın da haber alma ve ozgurce bılgılenme hakkına sahıp çıkmasım beklıyoruz " Tunceli'de calısmak da zor L Cıluın DenniLi'den A F O R İ Z M A L Muhterem babinın\aian sov leınesinı onlevecekmış Ne \anı artık IUL konus.mav acak mı' I i uncelı kent oTârak gözaltın- da Kentte yıyecek ve gıye- cek maddelerını almak ve ta- ' şımak ozel kurallara bağlı Kente gırış-çıkış da oyle Tunceli'de yaşam zorluklarla dolu Tuncelı Beledıye Başkanı CHP'lı Başkan Mazlum Aslan geçen lerde beledıye fırınında çalışan 13 ışçının ışı- ne son verdı Başkana gore ışçıler beş ayrı suç ışlemışlerdı 1) iyı ekmek çıkarmıyorlar 2) Gıysılerıne dıkkat etmıyorlar 3) Çalışma saatlerı dışmda çağrılın- ca un çuvallarını ındırmeye gelmıyor- lar 4) Yeterı kadar ekmek uretmıyorlar 5) Sendıkalı çalışıyorlar Işten atılan ışçıler ılk dort suçlamayı kabul etmıyor Beşıncı suçlamayı ka- bul edıyorlar ve Zabıta Muduru Kemal Becene'nın "Sendıkadan ıstıfa edın hemen ışe başlayın" dedığını soyluyor- lar Tunceli'de yaşam zor Tunceli'de sosyal demokrat duşun- cenın yonetımındekı bır yerde çalışmak ıse çok daha zor ANTALYA İKİ.NCİ İCRA \ T İFLAS \ l l DÜRLÜĞl 'NDEN GA\TÛMENKULÜN AÇIK ARTTLRMA ÎLANI Sa>ı 1996 201 Satılmasına karar terılen ga\rımenkuflerın cınsı. kı>metı, adedı. e\- safı: 1) Antalvı Merkcz HasimısLan mahallesı ! > ' ada 20 parsJde ka- Mtlı 4 ^6 ar\a pa\lı ı2l no lu bagımsiz bolunı ıdaireı parsel uzennde ınsa niılmıs ' katlı M Kesıkvi ısinılı 3panmjnın zemın katında gunev-kuzev Jo- _u ı.ephede \er alan bır daıredır Bıjonarmı. karkas vapı tarzında zemın kat- u24^ OOmetrekarealana ınsaedılmistır Bırsalon besoda \\C banvo lıol korıdorbolumlen ıleut, adetaı,ık balkonu vardır Elektnk su vekalonterte- «ısaılıdır asrKa gıns kalmda bodnım katta " 00 mctrekarclık ekLntM alt silonubulunmaktadjr Toplam îlO 00 mefrekare aljnlıdır K ve dı^duvarla- rsnalı badanalıdır Gınssalontabandosemesımermerle odalaııntabando- s;melen marlev le islak haumler seramıkie kaplıdır Gençlık \lah Te\fik ^ık Cad no 9 F \l Ktsiku apartmanı zenım kat dııa 2 de \er alan ba- .IITKIZ bolumun bulundugu \ere kadar tunı beledıve hıznıetlerı alt\apı hız- netlerı getınlmistır ÜaMmı kolavdır Daıre 4^6 arsa pa\ ı dahıl ; soo 000 (KI0 - TL nuıhamnıen bedelle satısa arz edılmı>tır Inıar ıluruınu: AntaKa Muratpa>a B*ledı\eM nduı vcrılen 26 (l> 1981 arıh U^ 4U no lu bına ın^aat ruhsatı %ardır Invat tcpheM 2] M) m ın^aat lennlıgı 22 0(1 m dır \\rık nızamda ^ kat m^aata mu^aıttır 1. ıhalesı Jh 12 IWh Pîzartesi gunu Antal\a 2 kn Mudurlugu ndc sa- ı KlOOıle lll 1^ ara^ında \apılma>,ına 2 ıhalesr 26 12 19^6 PLrsombt gunu a\nı \cr \e ^aatlerde \apılma^ına 2)-\ntal\a \1erkoz HaMnıı^can nıahallosı I26) ada 11 pjp»e!Je ka\ıtlı -S4ar^a pa\lı ( Pıno lu bagıniMZ bolunı ıdaıreı parstl U7erınde ınsaaedıl- nı^ " kjılı ı nı.u Malımut Çıl isimlı apartnıanın 6 nu katında gunev-kuzev ısphelı bırdaııedır Betonamıe karka1 - \apı tarzındakı bınada bulunan daıre verisindo bır salon uı, oda nıutfak \VC ban\o hol korıdor bolumlcn ılc nadelaçıkbalkonu\ardır 1 ^ OOmetrekarelıkalanj ınMaedılmı^tır Hekt- 'k su kalonterteM^atlıdır Taban do>enıeM mennerle \ e ah>ap parke ılekap- fdır veraldıgı apartmanın asan-or leMvatı \ardır Dcnız tcphelıdır Genı,lık nahalleM Fe\zn,akmak Cad 1 unı.u Mahmut Çıl Apartmanı nın 6 kaîında er alan bagıniMZ bolumun bulundugu vcre kadar tum beledıvt lıızmetlen juapı hi7metlen gclınlnıı^tır Llaiimı kola\dır Daıre 4 \A arsapavı dahıl 9 (MKJ 000 000 - TL muhamnıen bcdelle ^atl5a /zedılrtıi'.tır Imar durumu: \ntal\a BeledıveM nden pa^ele 16 08 1992 tarıhınde l 2S no lu bına ını>aat ruh\atı \ erılmı>tır lns,aat tepheM 22 00 m ııijaat de- nlıgı 22 00 m dır \\nk nızamda " kaî mjaata mtivaırnr 1. ıhalesi* 16 12 W 6 Pazartesı gunu AntaKa 2 lcra Mudurlugu nde sa- ' 10 Wıle UM^arasında \apılrnaMna 2. ıhalesı: 26 12 l*Wh Pcrjtinbe LUIHI a\m \Lr\e \aailerde \jpilmjMna 3) \niaha \lerkez Ha^ımı^an mahalksi 1261 ada 11 paiiJdc kavıtlı ^4aı^a pj\ lıl IS);ıo lu bdgımsi/bolunı (daıreı pjisel uzi.nndı. ın^a ı_dıl- 115 ^ katlı betonamıe karka-. sapı tarzındakı 3 uncu \lahmut C ıl ı>ımlı apart- ıanın6 nı.ıkatında guııe\-kuze\-dogm.ephede\eralanbırdaıredır İN"(HJ retrekarelık alana ın>a edılmı^tır i^ınde bu >alon dort oda mutlak VVC ban\o hol korıdor bolumlen ıleuı, adetaçık balkonu \ardır tabandoscme- ler ah^apparkc ve mermerle kaplııiır Elektnk >-u kalorıter tesivatlıdır \ er aldıgı apartmanın asansor tesısatı vardır Daın. denız nıan/aralıdır Genı,lık Mah Fe\zıçaknıakCad 3 unı.uMahnıut(,ıl Apartmanı nın6 n^ıkatındaveı alan bagıniMZ bolumun bulundugu \erc kadar tum beledne altvapı hı/met- lengetınlmijtır Lb^ımı kolavdır Daıre4 !<4arvapa\ıdahıl 11 ^00 000 000- TL muhamnıen bedelle satı^a arz edılmı^tır Imar durumu. AntaKa Beledı\esı nden parsele 16 05i ]992 tarıhınde ^4 2S no lu bına ın^aat rulnatı \erılnıı^tır A\rık nızamda " kat ınjaata mu 1. ıhalesı: 16 12 1W6 PazarteM gunu AntaKa 2 kra Mudurlugu nde sa- at 11 oo ıle 11 1 ^ arasında vapılmaMna 2. ıhalesı: 26 12 19% Per>embe gtmu a\nı ver \e saatlerde \apılma>ma Alas.aklı\a borı,lulara\e butun ılgılılere\ l >a\riı.a -.atı^ılanıgazete ıle ıh- mn \e teblıgen duvurulur Satış şartları 1) Satı^ 16 12 1996Pa2artesıgünu\ukarıda vazjlı >aatler- dc Antal\a2 IcraMudurlugu ndeacıkarttııma-.uretı\levapılacaktır Buart- tımıada tahmın edılen kıvnıetın \ uzde ^^ ını ve ruı,hanlı a/aı.aklılar \ ar>a ala Lakları mecnıuunu ve satıs nıasratlanm ge^mek >artı ıle ıhale olunur Bo\L bır bedelle aİKi ı,ıkmazsa en ı,ok antıranın taahhudu bakı kalmak ^artıvla 26 12 1996 Per^embc gunu \ ukanda sazılı ^îallerara^mda ıkın^ı arttırmava (,ıkanlataktır Bu arttırmada tahmın edılen degerlenıı \uzde40 ını rui,hanlı alaıaklılann aiacagmı ve satj^ ma-.raflannı geı,meM jartıvla en ı,ok arttırana ıhale olunur 2) Arrtırnıavaı>tırakedeı.eklenn tahnıınedılen kısnıetın \uzde20 Mnıs- petınde pev akeeM \e\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temmat nıektu bunu \ermelen lazınıdır Satı^ pe^ın para ıledır \lıu ıstedıgınde 20 gunu ge(,memekuzeremehıl\enlebılır Dellalıveresmı ıhalepulu >atı*bedelıuze nnden \uzde 15 K.atma Deger \ ergısı tapu han, \emasraflan alıtıva aıttır Bınknvs vergıler satıs bedelınden odenır 3) Ipotek sahıbı alacaklıiarla dıger ılgılılenn (ılgılıler tabınne ırtıtak hak kı sahıplerı dahıldır) bu ga\nmenkul uzerındekı lıaklannı husUM\le faız \e masrafa daırolan ıddıalarını davanagı belgelen ıle M gun Kinde daırenıızc bıldırmLİen iazımdır Aksı takdırde haklan tapu MLIII ıle vibıtı)lmadıkı,apav- la^madan han(» bırakılataklardır 4) Sati:; bcdelı hemen veva lerılen muhlet iı.ınde odennıezie Lra \c Itias Kanunu nun IH nıaddtsı geregım.1. ıhale teshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan ve \uzde 30 faızden alıu ve ketıllen mesul tııtulaı.ak ve hıı,bır huk- mo haı-ct kalmadan kendılennden tahMİ edıleıektır 5)i>artnanıe ılan tanhmdun ıtıbarcn herkeMngorebılmesı ıçındaırcdea;ık olup ını^ra/ı vtrıldıgı takdırde ı^kven aİKiv ı bıronK-i gondenlebılıı 6) batısa ı^tırak edenlenn sartnanıevı gorıııuj \e nuınderetatını kabul et- mı> ^avılaLakları ba^kaca bılgı almak istesenlenn \ukarıda>azılı do>.>a nu- mara->ı ıle nıemurlugumuza bı^vumıalan ılan olunur 1)9 10 1996 Basın 1119^9 ÇIZGILIK KİMİL U4SARILI Nİ^\V.<Vv^\ x S-Y-^^^7 HARBİ SEMIH PORO} G4DDAR DA\TT \ımkianEHE BLLUT BEBEK MKK\ ( MIRMIRLAR T\RİHTE BI GİIN m MTAZ \RIK.\\ 22 Ekim KAPTAH COOKVN MPLUM&ASAST. f??4'TE SUGÜM, ÜNLÜ IN6ILI2 DEfJtzet V COOK TONGA*K#AUHA Bl*İ KAPLUMBAĞA ARM4&4N £r~ Mtşrı. ıNGtL/2 zArrnjıeıııjA söee, K&V. TU'I TONGA' ^ YA SUNULAM ĞENÇ KAPLUMgAĞAYA'TV'lMAULA" ADI VBRlLMIŞri *948 r/UNPA TON6A ADASt 'NA G'DEN g/# tNSlUZ TegMeNt, Y4ŞLI KAPUJUgAĞAYf SO/ZA4UŞ, ' KIM *OA ES*:/ T-AGıhtCSJÜjE It-S'LI yAZfCf KAYfjAK OLAJA- 44S//VA f&USŞ/A/, 6UVEMIUK 8ı£ SOZCU AA/LA7~744 GE- LENEĞr 8UU/MK4AKTAYOI YE, TU'lMALILA KOMUSUMD.4 8A2t BtUSıLSB etOE EfrrLEBlUYO&DU. COOK KAPLUM- , BAĞAYt K&4LA V£X(ft*c£N ONUN KAÇ. YAflNM BUU/NDUİU, NUSt BiLtHMEMESl, OM&UNUN OAHA 1>A üZUH OLPuSoNU SAJiArtM BAUÇESrNDE YAfAYAN Y£ OZEL 84- 1966 '£>A QlA4Uf7t>.' £A/ 42 fSO GAZİANTEP ,4SLİ\T 5. HUKUK MAHKE.MESİ'NDEN Davacı Mustata Şıraz taratından davalılaı l>maıl Ç ııak Muzafter Lzun \e Muhsın C ırak ale\hıne atılan ^ırketın teshı da\asında ver- ılen ara kararı geıeğınce Davau dılek^e^ınde dasalılarla bırlıkte Çobanoğlu Gıda ve Tarını L'runlerı Sana\ı ve Tıcaıet AŞ adı altında bır anonım şırketı 16 ^ I9TO gun \e 248 7 savılı Ttırkıve Tıcaret SILII Gazetesı nde ılan olarak tesı.ıl ve ılanı gerçekleştığını adı geçenler şırketın _\onetım kurıılu tıvelerı olmalanna ragmen bugune kadar genel kıırul toplantı^ı \apmadıklarını >asal ode\ lerını verıne getırmedıklerını bu ne- denle sjrketın teshıne karar verılmesını talep ve ıja\a etmistır Gazıantep Mutercım A^ını Caddesı \o 40 6dekı adre^e dasalılar tsmaıl Ç ırak MuzafTer Lzun ve Muhsm Çırak adma gondenlen davefıve vcrılcn me^rtılıattan »c zabıtaca vapılan tahkıkat sonııtu adresınde bulunmadıgından ılanen teblıgata karar venlmistır Da\alılar Isınaıl Ç ırak Muzafler Lzun ve Vluhsın <; ırak a ı>bıı ılanın teblıgınden sonra mahkememızın 6 11 19% duruşma gunu 1996 265 esas sa\ılı dos\asının duıusmasina bızzat gclmesi bu vekıl gondeımesi delıllennı bıldırmesı, akM takdırde duruşmanın uıvabında \apılarak karar venleceüi me^ruhatlı da\etı\e verıne kaım olmak uzere duvurulur Basın I120S0
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle