28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 EKİM 1996 PAZARTESİ 8 EKONOMI Borsa Analizi iııus mj « m ırm m KJB hlM F1M HUMI Aracı Kurundar 3::a "en Deâe- \3'5 ' S " •87 628 402 11183 628 4.02 111.83 Bankalar Demırsank Dssant R-ansban* 3arant Santesı 7 <3lknma Bankas T şBank. ıBı T şBanluC, TetetılbanK TS»B Yap Krea B >1aama 12.2:0 •T50 3.2* -.850 \o:o -.8'5 220.OJO 14.K0 -.950 3.250 97 0 2.325 4.26 15 30 •rjc '53 •1C ü.85 1.02 2.63 308 392 3 D" 9.36 312 9 37 - 50 71 '09 46 45 2 73 1182 760 2 32 2 ' 9 189 1122 167 602 30 56 500 85 477 93 530 08 59162 727 69 580 09 644 46 '.25 2.03 3.74 •28 2 42 3 73 5.84 3 72 3 69 6 74 78 66 7 78 786 76 2 84 698 49 4.59 1337 56 3 00 147" 24 6S5 542 C" 5 87 669 54 Cam ve Cam Uriinteri Sanayii Aj*ac;- j Lar Deriırjan teKarr "r ak,a C.3m >aara Boya Sanayii CES Bo.a torshall rasaş ^•i3laTia :s:c 5.2:0 6000 60CO 2 100 6800 760C :r310 212 4.01 3 69 124 197 '.97 183 18 30 10.33 12.22 12.56 12 67 763 1495 37 74 1577 3 83 16 71 9.81 16.33 13 57 8 49 5,59 5.06 5 67 145 43 135 86 14619 60 64 77 38 376 53 75 65 138 35 14993 Çimento Sanayi Aaara ; ıAı Adara Ç ,Bı AdaraÇ ıCı Afycn ç Akçansa Asla*ı Çmenio 3atıç«r> a Ç«ner,to Çmento Hava Taşımacdığ ve Yan Hizmetler Biracıük Va:n<j Bırar.l* Î3eBır&>ıt' E; :r.asBıracılık Gune; Brac*k T 3 7:0 217 17 91 562 47 78 32OJ0 9.13 4115 4106 85 05 48 500 5.82 20 07 9.54 115 03 9400 311 1044 7 38 11789 6500 3 79 32028 183 71 115 46 5 96 2B31 16 44 9919 Büyük Mağazalar ;arşı *na Mıgrss 'ansaş Drtalarra 24 500 8 31 2198 12.000 10 24 • 87.000 2145 65 21 14 70 465 93 66 87 77921 42 08 288 08 15.750 8 78 4181 2313 53016 V22 78 59 36 2' 37^85 Çtmsa 5 050 3.450 1050 125 000 6800 11.000 9200 14000 2800 13.500 7.400 22250 12 500 3900 3.450 2800 459 0 77 0.95 20 37 2.54 B.61 290 442 178 268 3 23 3 41 4.24 260 819 7 87 17 25 150.22 1206 1260 12 57 9.97 1550 1094 42 03 6.08 594 5 71 12 50 16.01 644 1156 8.47 6.96 2157 763 26.63 8 42 65 73 65'3 65 59 42078 173 51 1027 18 30.80 52.92 35 33 10153 83 84 67 55 52 69 84 53 2.38 12.60 171 7.33 2 71 16.80 16 58 526 51 12 33 81 12 61 10195 OKl 18.ILM mj IM 1» trıat »JB H l i HRM fU1NI Holding Ajamo Hoöıng DoğanHoö Eczactaşı Yat Enka Hoıöıng .'hösHoldıng Koç hoidıng Koç Yatırm Meoya ricl Ne! Hoidıng Transtuıfc HoB. " Şışe Cam Ortaara 16 500 3600 8 700 27 000 16.250 16500 16000 1200 3.250 890 9 700 6 41 182 213 15 32 8 58 862 41.09 146 75 26.24 64 82 64.37 44.57 314' 8.45 10.28 42.83 24.38 26.41 1710 6137 105 46.50 543 94 18.25 7 49 48.94 0 78 9 33 0.63 26.55 0 87 5 73 41 3' 511 4405 2345 26.46 10.33 53 52 6.37 1.81 13 70 29 75 16 56 25.90 2016 56 20 Derrar, Çelik, Metal Ana Sanayii Burçelık Çelık Halat Çemtaş Coktaş Ereglı D Ç IzrmrDÇ Metaş Cralama 11500 4 "00 31500 6300 9900 890 9 300 2 73 10 85 2.48 23 31 182 6-9 226 1107 214 714 0 73 135 66 296 18" 6 91 7 47 103 33 8 00 57.86 4 77 70.24 1186 17664 12 87 24315 73 57 25.36 - 6698 1423 17J10 Basım Yayın Sanayii Bugın v ayincııık Durari Ofset humy«Gaz Intefmedya Yayralık Mfcet Gaz Sabat- Vayıncı* Ortalana '3 250 6 300 6 200 4 950 2 950 1400 ' 6 5 0 183 2.13 218 U9 1 B5 0.91 069 109 1891 1211 24:1 7 53 60 50 18 45 " T 9 29 2 79 22653 7 03 14148 - 147 64 3.69 10717 796 3665 4 58 18026 60 36351 4 00 11023 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayii Alarto Sanayı '4250 363 955 8.16 107.10 MakreTaKm 1825 156 29 97 8 35 12883 Tezsan 6000 466 17 96 1044 14692 Ortalama 317 1122 842 11635 JSAŞ 23 ÛGö '3'C 79194 - 103 39 •67 530 8 24 8 50 4 79 144 36 12 89 8 50 4.79 104 90 Perakende ve Toptan Tıcaret EGSDışTcaret 7.600 290 1096 393 329255 Mılpa 1625 0.72 7.48 3.70 19118 Sabah Pazartama 1.425 102 811 548 2984 3faş 3to 1K 8100 10.68 78.68 - 4409 41 -aia-na 167 12.59 19.28 970.12 Dokunta Sanayii Akal TeksU Ak«ı Tekstl Akîa Aksg IpMt Mm)ildi2 Bıriık Mensucat Bossa EtfÇ <pl* Gedız Spl* Ka'su TeKstıl Konıteks Kodaş Luks Kadıf Neraıs Holdng Okan Tekstıi •otitert Soksa'l Soktaş Sormez Fıl Sorme: Pamuklu Srfaş Tumteks UKı Koofetaıyoc 'ursa Ortalama " 0 0 55:0 16 "5C 59OC 13 750 3000 9000 8.500 20500 8000 40000 8.900 7.300 4200 3000 2.650 2 550 4.200 10 250 4 200 2 750 2175 22 000 3100 2 00 12 31 2.50 14 93 5 73 1967 180 10.88 3 39 15 76 2 49 8 30 2 64 1176 196 7 81 5 33 703 10 97 528 90.08 59 77 46 79 45 90 6 99 137 35 4 87 90 85 713 123.68 9.35 100.51 154 242 186 3.56 4.52 1.59 0 50 1.05 4 71 1.21 176 085 112 1.28 3 31 219 2 70 10.70 8.16 1908 40.11 20.07 7.81 10.80 9.00 596 7 12 6 71 6 76 1965 15 91 '364 1085 969 7 97 5.38 9.99 4.92 19.89 8.15 509 27 33 789 846 8 72 612 7 79 615 54.25 6863 212 92 30139 103 59 413 78 24 29 29177 232 28 120 67 88 32 27.21 295.91 21211 6513 10913 112 41 Lastik Urünieri Sanayii Brsa Goco-vear jrialarrvâ 45 5ûû 4 45 19 59 7 93 47 90 44000 6.51 12.67 6 6 3 16692 4 96 16.62 7 45 77 55 Enerji Aotaş E'ektnk ÇjkurovaEıeMr* <eceı Ele*tr*. 73.000 1161 19 63 7 46 365.59 77.000 7.91 7151 6 79 383 79 91.00 7.82 2011 5 70 267 27 863 33.65 6 75 359 37 Monilya ve Döşeme Sanayii Gertaş 5 300 3.06 9.03 6.32 4963 Ketebe» Mob*»a 18500 925 38'S 2277 20994 Ortalama 5'6 16.86 1128 104 06 Otomotiv ve Yan Sanayii Drtaş Dojar Ege Endustn IMP KorUsa Mulxı Aku Olokar Otcsan Parsan TofaşT OtoFab Transtufit c rer. Ortalama 3 50Cı 4 700 12 750 43 000 5100 10 750 35.500 12.250 3400 165 000 213 919 2 70 7.41 310 7.86 4 51 14.52 3 08 10.89 2.26 7.48 5.89 17.97 2.51 19.39 0.98 6.33 9 31 79.96 2 69 1197 4 98 55 62 6.06 77 68 5 09 59 20 695 87 97 592 98.37 4 41 209 51 6.77 78 04 1719 11363 3.33 6729 46.79 85 34 5.77 77 99 Plastik Urünleri Sanayii Egeplast EjeProfil Pımaş Raks Elektran* CMaıama 19 750 18 750 23 000 3 63 1171 294 1088 419 33 83 1 49 6 70 2.20 9 71 4.00 180.86 4 48 16173 18 52 33158 3 31 180 20 436 19612 Yapı Maizemeleri Boroıa Yapı Dogusan Haznedar Tugla intema T Demır Dc*üm Oflalama 5 600 3.87 14 42 87 000 20 62 414 32 18 750 2.950 5150 499 1611 2 52 2312 2 74 20 77 1131 552 "8 - 68 74 12 71 5932 1714 98.95 20.30 150 91 4 05 27 35 25 42 14132 Petnri ve Petrol Ürünleri Sanayi Avgaz Petkım Petroı Ofıs Tureas Tupraş Ortalaro 14250 609 2533 43 500 1119 29 000 7.400 17000 7 67 18.M 2.23 14.64 4.18 6 32 13.81 9 "6 92.07 5 74 45.52 60.64 9.18 160.61 4 75 38-33 - 46818 33.90 25.99 Leasing&Factoring AMr : i<!"S Facto Fnatıs Fınans Leasmg İMas Fırjns iktısat Leasır-g Orfinans Fac! Rant Leasmg Vakif Leasıng Yapı Kredıteas Ortalama 11750 2 700 5900 2 850 1375 6.000 3.900 3150 1 67 5.40 5.30 122.33 0.96 5.62 432 3554 1.06 717 1.02 815 3.69 6 09 6.74 22 47 2.41 10 71 211 14D5 3 60 673 69 8 82 1266 03 2 62 12916 836 117205 2 70 142867 2.92 63 29 2 90 687 83 3.38 358.89 610 1660 80 4 49 713 56 Sisorta Anadolu Sıgona Commeroal Unıon Emek Sajorta öuneş Sıgorta Halk Sıgorta Ooalara 19250 187 2495 893 5656 4 000 2 99 7 92 3.71 260 7 C 4200 345 5.38 322 21139 860 0.63 4.91 16.45 130.04 5.100 3.51 722 3,26 259.55 4050 3.03 7.53 5.33 413.52 2.34 9.81 5.07 175.63 Demir, Çelik Dışında Metal Ana Sanayii Borusan 6 300 2 89 6 37 5 35 162 43 Erbosan 5 300 2 80 10 47 7 91 7155 Feraş Alumınyum 26 000 0.53 22 78 16 72 73 48 Sarkuysan 6100 2.29 '82 424 39 34 Ortalama 1 9 6 7.73 5 20 84 53 Seraımk Ege Ser. 3<roaılşıl Kutafya Por. Jşak 3et yıtema Dayanıklı A-de-T Arçel.k Emsan Beşytöe Emsan Pas-Çelık Ihlas EvaL PegProfto Rais Eval Vestel Crtalama Tupizm Ceş Atim»ıjnu5 yarmara AJt Maftr.Martt ^eî Tynzm Petrokent Tur ve Porseıen Sanayii 2.900 3900 20.500 2.350 4 650 Tüketim ' 4 50C 9 800 15.500 8900 18.500 6.100 48.000 18250 15.000 3.200 2 050 23.500 4150 1 74 202 8 72 1.33 2 35 135 12 03 11 12 40.65 15.11 16 '33 12 24 9 99 766 1313 20 73 •33 "2 9 "9 Mabemeleri 5 23 4 22 -5 43 -1.67 8.37 490 3.13 464 154 314 203 159 4 48 084 2 78 Bektnik Makineleri ve Sanayii Atara Elek. Aseisan Bekotekn* "tetaş "eletaş "Sıernens Ctalama Gıda, İçki Banvıt Dafdanel Frgo-Pak •(e^tGnJa <e*ev*aş Konftut 31da yaret Mertıo Gıda Mudunu Tavük Pırar st Pmar 3u PnarSut P«ıar Jn Tat Konsave Tukaş Konserve Drtalama 4.250 4.850 8600 22.000 6.400 26.500 20 000 2 200 3.200 65.000 6 800 10.100 9 700 6100 9.800 2000 3.550 3.150 9000 13.500 2 8M 3.80 137 3.83 4.02 2.79 6 53 343 6 59 138 202 492 3.20 466 1.71 3 07 293 145 168 208 2.38 4.87 234 316 25 : t 2196 33.10 22.67 2462 33.47 25.84 87 31 55 92 23 49 11.32 16 37 3 24 9.51 - 31 13 1168 1125 704 1037 43.07 8.06 41 85 Aygıtları .12.08 1627 8.26 11.58 48.36 12 47 996 9 5" 13.08 28.07 12.62 22 52 1169 1933 11.42 15.31 29.56 10.72 991 4.92 13.23 »55.47 590 738 6.79 796 12 M 7 55 7 89 14 73 12.83 11.31 37 27 997 1183 899 1464 9 27 7 75 636 22 68 50 52 1522 34 63 90 00 326.34 74.72 88 04 36 58 122 72 143.27 -2219.25 -817.29 412 63 363 36 283 42 42214 214 45 7186 54 93 106 01 33315 41 T 17103 9 53 14413 155 42 6919 10199 125 52 113.25 161.27 258 '2 240 73 229 50 220 49 40.33 34 44 83 95 5104 97 33 221 10 146 42 5915 503 85 12163 1M20 fiübre Tarım Haçları Sanayii Sagfaş Ege Gubre Gubre c aö hartaş Otasana •9 250 4BO0 -3OO 5300 2C" 12.84 2 03 10.64 5.93 103.22 10 56 45.20 2 69 36.59 22 81 164 68 3.26 9.85 2 57 13 85 4.99 84 57 "30 '10 30 llaç Sanayii Eczacıbaîı' ac ûrtaıara 2100 0 96 12 38 5.82 60.31 4 950 2 61 28 70 13.49 64 71 2 01 23 37 1099 6312 Yatırım ıatıfs Ort Atlatıtıs Yat. Ort. Atlas Yatınm Avrasya Yat.Ort. Bumerang Yat Ort DmırYat Ort. Evren Yatmm Fınans Yatınm Ot Global /atmtn IşYatınm Ort. M YılmazYat. Ort VaM Yatınm YKBYatınm Ort Ortalama 1350 990 1525 990 780 630 1.200 950 1525 1.850 690 1150 1050 092 054 539 0 63 2 21 0.54 0.57 0.61 0.59 0.72 VI3 0.52 0.74 0.60 C-6 9.86 2.20 1.75 1.85 3.94 6.77 3.74 6.62 150 157 1 39 449 1 11 152 140 0 88 121 142 161 137 G85 136 180 0 47 085 057 0 77 9.03 0 42 324 1 18 496 0.54 5.36 1T 2 2 33 Kâğıt ve Kâğıt UHinleri Çumra Kağri Kaplarmn Kartonsan Kav Olmuksa Tre Kutsan Vıkmg Kâğıt Otalama 9100 97 0O 8.900 2.150 11250 3800 14500 409 149 4.69 2 51 7.10 1 77 33.15 1.67 1.73 3.39 215 8 76 36.65 294.96 4.69 6.44 2962 4.47 3041 6.70 21.06 4 86 44.18 60.83 3.64 6.57 25.18 3.94 114.94 577 4081 6.76 6"8 Denrrod Ese<n Spor Ennnış Ambalaı v alaş Ortalama 23 500 4000 6300 16 750 23 750 2 78 -139 2.47 10.25 2 79 8 75 4 61 15 85 5 42 24 54 362 1546 768 6315 15.48 511.60 5.38 15296 8.41 13060 7 64 108 99 701 13849 IMKB Ortalaması 3 39 14.42 9 99 140 83 Turizm Bakanlığı'nm getirdiği düzenlemelerle krize giren sektör, işletmelerini yurtdışına çıkarmayı planlıyor Türkiye 'casino' ihraç edecek HÜLYA GENÇ Tunzm Bakanlığrnın aldığı Türk müşterilerinin casinolara sokulma- ması kararı \üzünden salonlardaki oyun masa \e makinelerinin sayısını yüzde 70 oranında azaltan casinolar. tebliğin iptal edilmemesi halinde işlet- melerini yurtdışına taşıyacaklar. Turizm Bakaniığı'mn "Türk vatan- daşların kumarhanelere alınmama- sı" karannı bır an önce değıştirmesi gerektiğini sö>le\en Talih Oyunları Mahalli İşletenler Derneği (TOMİ) Genel Başkanı Erhan Akbulut. aksi halde casino sahiplerinın yatırımları- nı yurtdıştna kaydıracaklannı ileri sür- dü. Türkmenıstan başta olmak üzere. Türki cumhurıyetler ve Kıbns'ın Türk işletmecılere yatınm teklifleri sunduk- larını hatırlatarak. şu aşamada dikka- te alınmayan bu tekliflerin, Turizm Bakanlığfnm haksizuygulamayade- \am etmesi halinde değerlendirilebı- leceğini sö\ledi. Romanya \e Polon- \a'da casino ışleten Türklerbulundu- ğuna değinen Akbulut, casino sahip- lerinin başka ülkelere vatırım >apma- sı halinde üst düzev yönetici kadrosun- daki elemanların götürüleceğinı. alt kadronun mali>etlerin yüksek olması gerekçesi\le götürülmeveceğini kay- detti. Kumarhanelerde 20 bın kişinin is- tihdam edildiğini belirten Akbuiut. bu uygulama nedeni\ le 3 bin 500 kişinin işten çıkanldığını ifade ederek."7 bin personel de ücretsiz izne çıkarıldı" dedi. Danıştay "a Turizm Bakanlığı'nın karannı ıptal için başvuruda bulun- duklannı bıldiren Akbulut. Danışta\ "ın casinoların aleyhınde karar verme^i- nin mümkün olmadığıni sö\leyerek "Bakanlığın, casinoları Türk \atan- Turizm Bakanlığı'nın önergesi Casino sahiplerini zor durumda bıraktı. daşlarına genelgeyle kapatması ya- sa>a aykırıdır" dedi. Akbulut. Da- nışta\ dan "yasağın sürdürülmesi" şeklinde karar cıkmasinın Türkiye de- ki işletme sahiplerinın yurtdışına >ö- nelme karannı almada etkıli olacağı- nı vurguladı. Türkiye genelinde 8 bin 200 adet oyun makinesi. 808 oyun ma- sası bulunduğunu açıklayan Akbulut. casinolann herkumar makinesi için ay- da 20 milyon lira, kumar masası için 200 milyon lira ödendiğini belirterek. müşteri gelmediği için artan maliyet- leri karşılamakta zorlanan casinolann masa \e makine sayısını yüzde 70 ora- nında azaltma yoluna gittiklerini söy- ledi. Conrad'ın 25 oyun masasını 4"e. 180 oyun makinesini 18'e indirdığini aktaran Akbulut. Dedeman Oteli'nin de oyun salonlannı daralttığını vurgu- layarak "14 adet kumar masasını 3'e, 250 oyun makinesini 25"e düşür- dü" dedi. Tunzm BakanlıĞı'nın aldı- ğı karann tunzm sektörüne darbe \ur- duğunu anlatan Akbulut. bu karar ön- cesinde bir haftada 4 bin 200 kişilik bir grubun kumar o>namak için Türki- ve'ye geldığıni \ urgulayarak. şu anda haftada ortalama 700 kişının geldiğı- nı açıkladı. K.umar için gelen turist sayısında \ üzde 80'lik bir azalma olduğuna de- ginen Akbulut. kumar için gelenlerin güney sahillerini seçmediğıni açıkla- dı. Hâlâ oyun için Türkiye'ye gelen tu- ristlerin bü\ük alışveriş merkezlerine sahip olan fstanburu tercih ettigini an- latan Akbulut. zamanla bu sayının da azalacaâını ıddıa etti. Türk vatandaş- larının kumarhanelere sokulmaması- nın yabancı müşterileri olumsuz yön- deetkilediğine değinen Akbulut. "İn- santar her yerde kumarhane bula- bilirler. Oyun salonlarında Türk vatandaşlarını da görmek istiyor- lar" diye konuştu. Yabancı Sermaye Derneği'nden hükümete uyarı: Türkiye Batı ile yol ayrımında İSTANBLL(ANKA)-Ya- bancı Sermaye Derneği. hü- kümete. Türkiye'ye olan doğ- rudan yabancı sermaye giriş- lerinde büyük bır düşüş ya- şandığı, daha önceden alınan yabancı sermaye izinlerinin askıya alındığı. Batı dünya- sının yakında Türkiye'yi tec- rit edecek bir ambargo ha- zırlıgı ıçerisinde bulundugu uyansını yaptı. ' YASED Genel Sekreteri Abdurrahman Anman yap- tığı açıklamada. Türkiye'de fı- nans ve mal piyasalannın üç ay sonrasını göremediğinı. bu belirsizliği statükonun sar- sılmasından korkan çe\ rele- rin oluşturduğunu bildirdi. Türkiye'nin Batı dünyasına verdiği sözleri yerine getirme- yerek gerçekleri çarpıttığını ileri süren Arman. "Türki- ye bir yol ayrımına geldi. Bu yol ayrımında Batı'\la ya \ollan kesişecek \ a da ta- mamıyla ayrısarak tecrit olacak" dedi. Türkive'nin. ihracat ve it- a SERMAVE KOORDINASYOM Dt 1OS FOR FORHGN CAPHM. COORf halat rakam- larını kasıth olarak gizle- diğıni kayde- den Arıman. bunun gümrük birliğine giril- meden önce gerekli alt>apı- nın oluşturulmamasından kaynaklandıgını ıfadeetti. 60 milyardolara varan kayıt dı- şı ekonominin Türkiye"deki yerinin gizlenmeye çalışıldı- ğını savunan Arıman. gizlı ekonominin statükoyu sa\ u- nanlar tarafından haksız re- kabet \e vergi kaçırmak için kullanıldığını belirttî. Türkiye ekonomisinin gümrük birliğine göre şekil- lenmediğini. kayıt dışı eko- nominin boyutlarının artık bütün yabancı yatırımcılar tarafından bilindiğini kav deden Arıman. bu nedenle de yabancıların yatırımlannı askıya almakla kalmayıp Tür- kiye'ye bu alanda ciddi bir ambargo uygulamav ı bile dü- şündüklerini açıkladı. Arı- man. "Türkive dünva ile alay etme\i bırakıp altı- na imza attı- ğı anlaşmala- nngerekleri- ni \erine getirmelidir. Ak- si, Türkiye için hüsrandır" diye konuştu. Abdurrahman Arıman. yabancı yatınmcılann RP'den \e Islami bir rejimden kork- madığını. Türkiye'den kaçış- larının asıl nedeninin daha çok üretim maliyetleri. pa- zar \e ulaşımdan kaynaklan- dığını öne sürdü. Arıman. "Ancak bunlar oluşturul- sa bile, siyasi ve ekonomik güvenceler verilmediği ve yatırım koşulları olgunlaş- tırılmadığı sürece yabancı sermaye kaçmaya devam edecektir" dedi. Arıman. İMF \e AB'den beklenen kredi ve v-ardımla- rın dipsiz kuyuya taş atmaya benzediğini ifade ederek şun- lan söyledi: "Aldığınız dış \ardımı ve krediyi belli bir süre içe- risinde faiziyle birlikte ge- ri ödemek zorundasınız. Net bir girdi olarak göre- mezsiniz. Latin Amerika ülkelerine bakın; Meksi- ka'va, Nijerya'ya bakın. Al- dıkları borçlar yüzünden kısa siirede iflas ba>rağını çektiler. Türkiye'\e verilen kre- diler dipsiz bir kuyuya taş atmak gibidir. Bu taşların geri çıkması mümkün değil, çünkü kamu kesimi bu pa- raları nereye yatırdığını bi- lememekte, para>ı çarçur etmenin dışında bir şe> > ap- mamaktadır." Yabancı >atırımlann. ül- keye net dö\ iz girdisi sağla- dığmı \e taız \e geri ödeme gibi yükümlülükleri bulun- madığını hatırlatan Arıman, Türkiye'ye 1954yılındanbu yana yabancı sermayenin 9 milyar dolarlık yatınm yap- tığını. buna karşılık aynı dö- nemde bir milyar dolarlık bir kârtransferi gerçekleştirdıği- ni ifade etti. Rahmi Koç'tan enflasyon uyarısı BODRLM (AA) - İşadamı, sanayıcı Rahmi Koç. sorunlarına rağmen Türki- ye'nin ekonomisinin büyüdüğünü söv- ledı. Rahmi Koç, Deniz Ticaret Oda- sı Bodrum Şubesı'nin açılışı nedenıyle verilen kokteylde gazetecilerle yaptığı sohbette. hükümetin memur maaşlarını eşel-mobil sısteme bağlaması \eya do- lardeğeri üzennden ödenmesi yoîunda- ki görüşleri değerlendirdi. Koç, ulus- lararası düze\de enflasvonun üç vıl üst üste toplam >üzde 100 olması halinde bunun hıperenflasvon olarak kabul edil- diğıni. bu durumda uluslararası şirket- lerin. maaşları dö\ız değeri üzennden ödedigini hatırlattı. Dolar üzennden öde- me yapılmasının ülkemızde çok zor ol- duğunu dile getıren Koç. "Ama biz Koç Holding olarak senede bir defada >ap- tığımız maaş düzenlemesini şimdi al- tı ayda bir \apma\a başladık. Eğer fnflasşon >üzde yüzü geçerse, belki üç a\da bir maaş aşarlamasına gidi- lir. Devlet bunu yapabilir mi bilemi- >orum" diye konuştu. De\letın me- murlarına iyi maaş ödeyebılmesi. ücret- lenne iyı artış \ apabilmesi için çalışan- ların sa> ısında \ üzde 30'luk bir azaltma yapması gerektiğini ifade eden Rahmi Koç. "O zaman maaşlara \üzde 60 oranında zam \apılabilir. çalışanlar daha müreffeh birhayat >aşa>abilir" dedi. İşçilerin ıse ıstedikleri ücretlerı toplusözleşmelerle aldıklannı ifade eden Koç. geçmişte işçilerin çok iyı paralar al- dıklannı belirterek "Şimdi işçilerimiz veişçi liderlerimizfevkalade du\arlı- lar. Türk-İş Başkanı Ba\ram Meral'in işçi-iş\eren ilişkilerinin dengeli gitme- sinde çok iyi rolü var" diye konuştu. Ola- sı biT seçımde DYP-RP seçım ışbirlığı- ne gıdebıleceklerine ilişkin haberlerin hatırlatılrnası üzenne Koç. şunlan söv- ledi: "Öyle bir lafdolaşı\or. ama Sa- yın Çiller bö\ le bir şey olmadığını söy- ledi. Kısa süre içerisinde seçime gidi- lirse ekonomi, enflas>onalırbaşınıgi- der. O bakımdan çok dikkat etmek lazım. Erken seçim lafı dahi ilave enf- lasyona sebebiyet \erebilir. Ancak şu- nuda değerlendirmekgerekir, busis- temin yürümediği belli oluyor. Mem- leketin problemlerine çare getirilemi- vor. Dolavısıyla tek bir ağızdan konu- şacak. tek başına bir hükümet gere- kiyor. Ancak. demokrasinin sezarye- ni yoktur. Bunu sancı çeke çeke öğre- neceğiz. Başkasının çekmesiyle öğre- nemeviz. Biz kendimize göre bu san- cıyı çekeceğiz. O bakımdan 'Demok- raside çare tükenmezi bir yere getirip oturtacağız. Benim üzüldüğüm, çok za- man kavbedivoruz." Merkez Bankası verileri Bankalarm tercihi bono MERKEZ BANKASI KURLARI 21 EKİM 1996 CİNSİ DÖVİZ AL1$ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SAT1Ş ANKAR.\ (A.A) - Bankalar bu yıl dokuz aylık dönenıde hazine bonosunu de\ let tahv iline tercih ederken. ellerindeki toplam senet mıktannı yarım katrilyonun üzerine çıkardılar. Merkez Bankası verilerine dayanılarak yapılan hesaplamalara' göre. bu yıl dokuz ayda bankalann elinde bulunan devlet iç borçlanma senetlerinde 299 trihon 416 milyar lirahk artış kaydedildi. Böylece. geçen yıl sonunda 258 trilyon 440 milyar lira düzeyinde bulunan bankalardaki toplam devlet tahvili \e hazine bonosu miktan. bu\ıl Eylül sonunda 557 trilyon 856 milyar liraya ulaştı. Ocak-Eylül döneminde. bankalar ellerinde bulundurdukları hazine bonosu miktannı 245 trilyon 848 milyar lira amrarak, Eylül sonunda 351 trilyon 314 milyar liraya çıkarttılar. Bu rakam geçen yıl sonunda 105 trilyon 466 milyar lira düzeyindeydi. Geçen yıl sonunda 152 trilyon 974 milyar lira olan bankalann elindeki devlet tahvili miktan ise 53 trilyon 568 milyar lira artışla'. 27 Eylül 'de 206 trilyon 542 milyar lira oldu. ESBANK Bu sayfada yer alan tablolar, ESBANK Sermaye Piyasası Bölüm Başkanlığı'nca hazııianmıştır. 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şilıni 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florını 1 Ispanyol Pezetası 1Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 İtalyan Uretı 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Ingilız Sterîini 1 S. Arabistan Rıyali 94.412 61.238 75.029 8.704 2.973 15.994 20.467 18.131 54.596 721 14.224 74.422 6.150 836 69.836 314.967 14.452 149.850 25.176 94.886 61.545 75.406 8.748 2.988 16.074 20.570 18.222 54.870 732 14.295 74.796 6.181 844 70.187 316.550 14.525 150.603 25.303 94.129 61.054 73.904 8.660 2.958 15.914 20.262 18.077 54.050 703 14.153 74.199 6.089 817 69.138 308.668 14.380 149.400 24.798 95.171 61.731 75.632 8.774 2.997 16.122 20.632 18.277 55.035 744 14.338 75.020 6.200 856 70.398 317.500 14.569 151.055 25.379 ÇAPRAZ KURLAR 1.5417 1.2583 10.8460 31.7600 5 9030 4 6129 5 2073 1.7293 129.70 6.6377 Alman Markı Avusturalya Doları Avusturya Şilini Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu 1 ABD Dolan 1 2686 1535.20 112.39 1.3519 6.5324 3.7500 1 Slerlin: 1 ECÜ. 1SDR: 1SDR: isviçre Frangı nalyan Lıteii Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S. Arabistan Riyali 1.5872 ABD Doları 1.2465 ABD Dolan 1.4361 ABD Doları 136.266 TL. GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ İcraatın1i3'üncü Gününde Bilirsiniz. ekonominin fotoğrafını çekerken ge- nellikle 3 aylık değerlendirmeler yapılır. Bu tür de- ğerlendirmelerin en büyük yaran yılın diğer çeyrek- leriyle ilgili öngörüde bulunmayı kolaylaştırması ol- duğu kadar.. hükümetlere de icraatlerini gözden ge- çirme ve revize etme şansı tanımasıdır. RP-DYP koalisyonunun birincı 3 ayı çoktan dol- du. Böylelikle, gelecek çeyreklerde ekonomik den- gelerle ilgili öngörüde bulunmak biraz daha kolay- laştı. Ne var ki, 54'üncü hükümetin büyük ortağı ge- rek ekonomik gerekse siyasi düzlemde yapılan eleştiri ve öngörülerden pek hoşlanmıyor. Bunları değerlendirip sorunların çözüm yollarını arayaca- ğı yerde. eleştirileri "Refah Partisi" olgusuna bağ- layarak gündemi saptırmayı tercih ediyor. 90 günlük icraatı değerlendirmeden önce bir noktanın altını çizmekte yarar var: Çözüm bekle- yen ekonomik sorunlar iktidardaki partinin ideolo- jik değerlerine göre biçim değiştirmezler. Olsa ol- sa bu sorunların çözümü için kullanılacak araçla- nn kullanım biçimi değişir. Ekonomi politika araçları seçim öncesindeki ide- olojik vaatlerle uyuşmadığında da eleştirilirler. Za- ten, 54'üncü hükümete gelen eleştiriler de ilk 3 ay- lık dönemi iyi değerlendirememış olmaları ve va- atlerinin tersi yönde hareket etmelerinden kaynak- lanmaktadır. 90günündeğerlendirmesinegelince...Görünen tek icraat, biri tutmayınca, ikincisi gündeme geti- rilen "kaynakpaketlerı"!! Oysa. Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması- nı hatırlatan paketlerle kayna yaratılamayacağı ba- şından belliydi. Daha büyük oranlarda borçlanma- ya mahkOum olunacağı dalTemmuza kadarki borç- lanma bir yana.. Hazine, sadece ilk 90 gün boyun- ca 1 katrilyon 269.8 trilyon lira borçlandı. Hem de yüzde 140'a kadar varan bileşik faizlerle. Şimdi gelin de eleştırıde bulunmayın. Hem "ya tutursa" deyip içi boş kaynak paketlerınden me- det umacaksınız. Göl maya tutmayınca da "yük- *sek faizi" ekonomi politika aracı olarak kullanacak- sınız. Hem de karşı olmanıza rağmen! Sonra da "iç borçlanmayı durduracağız" mesajları vereceksiniz. Doğrusunu isterseniz, Başbakan'ın böyle bir mesaj vermiş olabileceğine inanmak güç. Olsa ol- sa çevresındekiler deneyimsizlıklerinden yanlış an- lamış olabılirler! Zira. Hazine'nin son zamanlarda gerçekleştirdi- ği, 1997 vadeli ihaleler borçlanmanın orta vadeye çekilebileceği izlenimini verıyordu. Bu az da olsa piyasalarda güven ortamı oluşabileceğinin sinya- liydi. Daha açık bir ifadeyle, piyasalar faiz yüksek ol- duğu sürece borç ödeyebilmek için borçlanmaya olumlu bakıyordu. Ne var ki, Erbakan. RP-DYP koalisyonunun gü- venoyu aldığı günden itibaren faiz yükü de dahil ol- mak üzere 1 katrilyonun üstünde borçlanıldığını.. bunun 733.7 trilyon lirasının yılın ilk 3 ayında öde- neceğini çok iyi bUmektedir. Bu noktada yenıden borçlanmak iktidarın iple- rini piyasalara kaptırmak anlamına gelmektedir ki.. "durdurdum" mesajı iddia edildiği gibi gerçekse yük- sek faizle rehavete giren piyasaların dizginlenme- si açısından anlamlıdır. Ama... 7.5 katrilyonluk bütçe hedefleyenlerin nasıl kaynak yaratacağının yollarını da beraberin- de getirmelerı ve enflasyonu azdırmayacak ekono- mi politika araçlarıyla birlikte önermeleri kaydıyla. Uretimde önemli bir patlama olmadığına, yeni dış pazar olanaklan ortaya çıkmadığına göre geri- ye emisyon, yani para basmak kalıyor. Ne var ki, emisyon ile iç borçlanma arasında enflasyonist et- ki yaratması açısından çok önemli bir fark yok. Kanımca, iç borçlanmanın durdurulup durduru- lamayacağından önce Başbakan'ın durup durur- ken böyle bir mesaj vermesinin nedenleri ve ardın- daki dayanakları sorgulamak gerek. Örneğin, Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün "IMF'yi takmayız" sözleriyle Başbakan'ın "iç borçlanmayı durduracağız" mesajının aynı günde verilmiş ol- ması.. akla, Suudi Arabistan gibi ülkelerden kay- nak aktarımı ya da benzer seçeneklerin sunulmuş olacağı olasılığını getiriyor. Istermisiniz, bedelsiz otomobil ithalinin ardında da Almanya'nın RP iktidarını onamasıyla ilgili pa- zarlıklar olsun. iran'ı destekleyen Almanya, Türki- ye'de de benzer bir örneğin desteklenmesi karşı- lığında eski otomobıllerini vermeyi kabul etsin! İLAN T.C. ABANA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 19% 2 Karar No: 1996 32 Da\acı Mustafa Güngör \ekili Rafet Demirtaş tarafından. da\alı Bıyıklıoğlu Mehmet oğlu Mehmet aleyhine mahkememizde açtığı 234 ada. 1 parsel say ılı taşınmazın kadastro tespitinin ıptali \e tapuya tescili davasının yapılan yargılaması sonunda: Yukarıda esas \e karar numarası yazıh 10.9.1996 tarihli kararıyla davacının da\asının kabulü ıle Kastamonu ili. Abana ilçesi. Bağlık Mahallesi. Sanyeri mevkiindekain234ada. 1 no'luparselin tespitinin iptali ile da\acı Hüseyin oğlu. 1929 doğumlu Mustafa Güngör adına tapuya tesciline. Baş\urma harcı peşin alındığından yeni'den alınmasına yer olmadığına. Alınması gereken 7.776.000.- TL karar \e ilam harcından peşin alınan harcın rnahsubu ıle kalan 5.826.000.- TL karar ve ilam harcının öncelikle da\acıdan alınmasına. Da\acı kendisini bır \ekil ile temsil ettirdiğinden dava tarihinde yiirürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesı gereğince 4.000.000.- TL ücreti vekaletin da\alıdan alınarak da\acıya verilmesine. Davacı tarafından yapılan 122.000.- TL başvurma harcı. 7.776.000.- TL. karar \e ilam harcı, 800.000.-TL bılirkişi ücreti. 1.150.000.- TL davetiy e. 552.000- TL müzekkere, 2.690.000.- TL keşif. 3.690.000.- TL gazete ilan giden. ki toplam 16.780.000.- TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine. Karar kesinleştiğinde dosyanın tapuya tescil işlemi için tomar halinde Abana Tapu Sicil Müdürlüğü'ne devrine karar verilmiştir. Da\alı Abana Bağlık Mahallesinden Bıyıklıoğlu Mehmet oğlu Mehmet'in mahkememizce açık adresi bilinemediğinden mahkememizce verilen bu kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup. karann neşrinden itibaren 15 gün süre sonunda karar. tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 8.10.1996 Basın: 112699
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle