25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21EKİM1996PAZARTEÎ 18 SPOR Kupa yorgunu San-Kırmızılı ekip, Gaziantepspor'a yanm düzine gol atıp liderliğini sürdürdü G.Saray rüzgâr Hakan firtnıa G. Saray: 6 - G. Aııtep: 1 HAKEMLER:Se'çuA-Şahiıı (5), Sami Şaınar (5ı, Hakan Vavuz (5ı CALATASARAY://av>em« (4) - Bekiril), Bülent (8). Vedaı (6ı (dk. 55Men5>. C-ıüt 161. Hagi (8) (dk. 81 Evren), Tııgav (7), Ergün (7ı, Hckaa Ünsal/6). \rîf(5) (dk. 55 Okan 6ı. Hakan Şükür (9ı GAZİANTEPSPOR: Metin (3) - Ceııı (3), Hiiseyin (3), Mehmet Ali (1) (dk. 78 Kı-maı 3/ - Hasan (4). Hacı (2ı. lima (4). Avhan (5). Erol (h(Dk 82 Senavu. Coulibaly (3), Mehmet ('.') fdk. 25 lsa 3) COLLER: Dt 15. 30 (penj. 85 ve 90 Hakan Şükür. dk. 34 Ha°i (ptn.) dk. 72 Cpııübaly. dk. 75 Ümit CEZAALANI İÇINDEN ŞIT: G. Saray: 14. G. Antep: 3 CEZA ALANI DIŞINDAN ŞLT: G. Sarav: 11. G. Antep: 4 KALEYİ BULANŞLT: G. Saray: 12. G. Antep: 2 DIŞARI GİDEN ŞLT: G. Saray: 13, G. Antep: 5 FAILATIŞI: J. ŞJ>-U Y: 13. G. Antep: 15 OFSAVTA Dİ T ŞÜŞ: Ğ Saray: 4. G. Antep: 5 KÖŞEATIŞI:C. Sarav: 2. Ğ. Antep: 3 SARI KART: Mehmet Alı (Gaziantepspor) SEY İRCİ-GELİR. 27.987 - 7.293.100.000. ARİFKIZILYALIN Galatasaray, attıkça coştu. coş- tukça attı... Perşembe günü Paris Saint Ger- main karşısında "tarihr bir galibi- yet alarak Kupa Galıpleri Kupa- sı'ndaçeyrekfinalinkapısını "ara- layan"Cim-Bom. dün gece de Ga- zıantepspor'u gol yağmuruna tu- rup hem zirvedeki yerini sağiam- laştırdı. hem de seyircilerine 'keyif- li'bir 90 dakika izlettirdi. Oysa kimse G. Saray "dan böyle bir'patlama'beklemivordu. Daha 72 saat önce Avrupa'nın Sayılı ekiplerinden binne karşı "üst dii- zey'birmaçoynayan San-Kırmızı- lı takımın. diger kupj temsilcileri gibi 'vasat'bir oyun çıkaracağı gö- rüşünü savunaniar çogunluktayd;. Hatta, "Belki 1-0, beraberlik bile ofası"diven!erde vardı şeref tribü- nünde. Ama G. Saray. düşünülenin aksine yine 'etkin'taraftı. Seyir- _ cisinin de muhteşem desteğini arkasına alan Cim-Bom. gollen • sıralamaya başlavıp G. Antep'ın direncinı kırınca sezon başından bu yana özlemını çektiği bir sko- ru yakaladı. Oyunun temposunu sürekli yüksek tunıp güney ekı- binınsoluklanmasınafırsattanı- mayan San-Kırmızılılaregerbi- raz daha becerikli olsalar dün ge- ceAli Sami Yen Stadı'nda Beşik- taş'ın lOgollükrekorunubilekı- rabilirlerdi. Ama kaleye gönder- dikleri 30'a yakın gol vuruşu- nun sadece 6'sı doğru adrese gi- dince Cim-Bom, yanm düzine- den öteye gidemedi. Galatasaray'ın Gaziantepspor karşısındaki 'futbol ve gol'gös- terisinde başrol kuşkusoz 4 go- le birden adını yazdıran B. Ha- kan'ındı. Sezon başında. "Gol- cii de değil. futbolcu da"diye eleştirilen Hakan Şükür, attığı golierle geceye renk getirdi. Dengede giden maçı 15. dakika- da ağlara giden vuruşu ile kopa- ran Hakan. kalan dakikalarda futbolun tüm gereklenni yenne getiren isimdi. Rakipdefansı hü- cum presle sindirdi. çapraz ko- şularla markörlerini yıprattı. ara paslara öldürücü deparlar attı ve en önemlisi Wa giden final go- lüyle takımının frikikçileri ara- sına girdi. Hakan gibi gecenin tartışmasız bir diğer yıldızı Ha- gi'ydi. Teknik direktör FatihTe- rim'in saha içindeki yardımcılı- ği görevini üstlenen Rumen at- tığı gol paslan ve rakip defans- tan kaptığı toplarla si\rildi. An- cak Hagi'nin tek eksik yönü ağ- lara gitmeyen gol «ıruşlanydı. Onu da attığı penaltıyla bir ölçü- de unutrunnuş oldu. GoUer Dakika 15. Haginin arka di- reğe uzattıgı topa yetişen B. Ha- kan kaleci Metin'in uzanamaya- cağı köşeden ağları gördü: 1-0. Dakika 30, B Hakan'ın ceza alanı ıçinde düşürülmesiyle kaza- nılan penaltıyı bu futbolcu kullan- dı ve farkı 2'ye taşıdı. Dakika 34, G. Antep sa\ıınması ceza alanına ortalanan topa elle kesince G. Saray 4 dakika arayla 2. penaltıyı kazandı. Bu kez Hagı to- pu ağlara gönderdi: 3-0. Dakika 72. Erol 'un soJdan orta- ladığı topa Coulibaly kafayla do- kundu: 3-1. Dakika 75, Ümit ceza alanı için- de yakaladığı ara pası Metin 'in ya- nmdan ağlara gönderdi: 4-1. Dakika85, fugay'm bireysel ça- basıyla getinp altıpasa çıkardıgı to- pa yetişen B. Hakan kendisinin 3. takımınm 5. golünü attı. Dakika 90. Kazanılan fnkıkte B. Hakan topu 90 diye adlandınlan yerden aglara gönderdi ve gof per- desini kapattı: 6-1. B.Hakan, maç boyu Gaziantepspor sa\ unmasına zor dakikalar yaşattı. (Fotoğraflar: MUSTAFA ERSOY) ALİ SAMİ YEN STADriVDAIV NOTLAR / m STAFA ERSOV-PEMZ ÜERINSI Süren, Hakan'ı ayakta alkışladı Paris Saint Germain maçından sonra dün akşam da Gazianteps- por'a 6 gol atan, başka bir deyişle 4 günde toplam 10 kez fileleri hava- landıran Galatasaray"da yüzler gü- lüyor. Fransa'nın ünlütemsilcisi Sa- int Germain'ı'Avrupa Kupa Galiple- ri Kupasf nda Ali Sami Yen cehen- nemi yaşatan San - Kırmızılı takım artık seyircisiyle birlikte coşuyor. Perşembe günkü 'zafer' sonuçtan sonra dün Mecidiyeköy san ve kır- mızıva bovanırken Ali Sami Yen'in îribünlerinde bir kişiük boş yer kal- mamıştı. Tribündekilerden biri de Galata- saray'ın yeni transferi Filipescu'ydu. Rumen futbolcu sarı-kırmızı eşot- manlanyla takımının Gaziantepspor sınavını izledi. Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve yar- dımcısı CüneytTanman da 90 daki- kayı seyredenler arasındaydı. Bu arada yönetici İrfan Kurtoğlu. Filipescunun işinin bittiğini beiirte- rek."Bükreşli yöneticilerin bizi şikâ- \etetmeleri birşe> değişfirnıez. Fut- bolcumuz en kısa siirede ligde forma giyecektir" diye konus.tu. Bu arada Steaua Bükreş kıılübünün hafta içe- risinde Galatasaray"ı UEFA'yaşikâ- yet edeceği öğrenildi. Galatasaray. maç öncesi sahada ısınırken tribünlerin büyük sevgi gösterisiyle kar^ılaştı. Cim-Bomlu futbolculardan aslan payını ise Ha- gi.Tuga> vc Hakan Şükür aldı. Bu futbolcularla birlikte tribünlere ça- öınlan tüm takım "*Türki\e siziıile Gol krallığı Hakan 2. sırada SporSenısi-Dün gece Ali Sa- mi Yen'de Galatasaray fırtınası eserken konuşulan isimlerin ba- şında Hakangeliyordu. Lzun sü- ren bir sessizlikten sonra go)leri- ne tekrar kavuşan San - Kırmı- zılı futbolcu, Gaziantepspor'a at- tığı 4 golle krallık yarışında Fe- nerbahçeli Boliç'inarkasından 2. sıraya yükseldi. Hakan attığı golleri taraftarla- nna hediye ederken. "Penaltı vu- mşunujestoJsun diye Hagı \e bı- raktım. Attığım goİler kadar ilk kez serbest vuruştan isabet kay- detmem benim için mutluluk ve- rici" diye konuştu. Lıgde Bo- liç'in 11. Hakan'ın ise 8 golü bu- lunuyor. Bu futbolculan 7 golle Beşiktaşh Ertuğrul, 6'şar gollü Samsunsporlu Serkan \ e bir baş- ka Galatasaraylı Hagi izliyor. Galatasaray'ın 5. golünde B. Hakan'ın ustaca vuruşu \ardı. A. Gücü moral buldu Aııkaragücü: 2 Dardanel: 1 STAT: 19\favıs (Ankara) HAKEMLER: Osınan Avcı 15). Celal Kara- halil (5). Zafer Korkmaz (5) A.GÜCÜ: Âdnan (5). Hayati (5), Gökmen 15) (dk. 80Ergün 1) (dk. 87Batur ?). Ramazan (6). Hasan (6/ (dk. 68 Hakan 4), Ahmet (5). Baroni (6). Kalenga (7). Bozinovski (5). Ergun (5). Sa- mi 16) ÇANAKKALE DARDA\ELSPOR:£«gm (5ı. Mustafa Ö:er ı4). Biilenı (3ı (dk. 54 Dursttn 5). Halıt (4/. Dragan (5). Cem (5) (dk. 65 Mıırar 5). Iladimir (5). li'elbeck (5). Özkan (4i. Kııbi- lav (5) (dk. 56 Ahmet 41. Ercan (4) GÖLLER: Dk. 30 Kalenga, dk. 36 Bamni. dk. 66 Shırat SARI KARTLAR: Gökmen (A.Gücü), Haliı (Dardanel) ANKARA (Cumhuri\et Bürosu)- Ankaragü- cü. Çanakkale Dardanelspor'u zor da olsa 2-1 ye- nerek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Son haftalarda aldığı başansız sonuçiarla lıgın son sıralanna düşen Ankaragücü. Çanakkale Dardanelspor karşısında maça hızlı başladı. Üst üste yakaladı- ğı pozisyonları değerlendiremeyen San - Laci- vertlilergolü 30. dakikadaKalenga"nınayağın- danskorul-0yaptı.36. dakikada Bozinovski "nin pasına iyi yükselen Baroni. skoru2-0 yaptı. Ikin- ci yanda. yerinde yaptıgı oyuncu değişiklıkleriy- le Ankaragücü savunmasını zorlayan Ç. Darda- nelspor, bu yanda I gol buldu; ancâk, istediğı pu- anı alamadı. Ankaragücü ise. ılk yarıdaki 2-0'lık skorun da verdiği rabatlıkla mücadele edınce. maçı zora soktu.66. dakikada Vlurat. duru- mu 2-1 yaptı. Maç bu skorla sona erdi. gunırduyuyor" tezahüratıyla karşı- laştı. Ancak Galatasaraylı yandaşla- rın sevgi gösterisinde bulunduklan bir isim de Gaziantepsporlu Ayhan oldu. Tugay'dan bu fııtbolcuyu tri- bünleregetirmesini isteyen taraftar- lar bir anlamda Ayhan'ı Galatasa- ray"da görmeyi arzuladıklannı ima ettiler. Gaziantepspor'un siyahi futbol- cusu Coulibaly renkli hareketleriy- le de tanınan bir futbolcu. Galatasa- ray'ın maçlarını yakından takip edenlergeçen yıl oynanan lig maçın- da bu futbolcunun kale arkasında ısınırken tribünlere yaptıgı hareket- leri anımsarlar. Dün aksam da Ga- latasaraylı taraftarların kendisi için bağıımalarını yine bir el hureketiy- le karşılayan Coulibaly için 90 da- kika boyunca top ayağına geçtiğin- detribünlerdenprotestolar eksik ol- madı. Hagi. artık futboluyla Gala- tasaraylılann yeni se\gilisi. Her ha- reketiyle tribünlerin büyük beğeni- sini kazanan bu futbolcu dünkü 90 dakika öncesi özürlü futbolseverle- rin yanına giderken bir taraftara da eşofmanını hediye etti, Rakibini gol yağmuruna tutan Galatasaray. 3. golünü penaltıyla ka- zanırken buatışı Hagi kullanmak is- tedi. Hakan'la aralannda kısa birdi- yalog geçtikten sonra gol vuruşunu yapan isim Rumen Hagi oldu. Dün geceye 4 golle imzastnı atan Hakan'ın 90'ıncı dakikada doksan- dan attığı goiü başkan Faruk Süren uzun süre ayakta alkışladı. Bu ara- da karşılaşma oynanırken tribünle- rin Meksıka temposuna başkan Sü- ren'in de uyarak ayağa kalkması il- givle izlendi. ELEŞTİRİ / MAHMIT SERT Galatasaray Liderliğe Yakışıyor Galatasaray, ekip olarak form çizgisini giderek yük- seltiyor. Rakibi G. Antepspor, karşılaşmanın ilk on beş dakikasına -golü yiyene- dek biraz direnç gösterdiyse de Cim-Bom'un yüksek tempolu oyunu karşısında da- ğıldı. San-Kırmızılıların pyun planlarında olumlu değişik- likler göze çarpıyor. Örneğin eskiden doldur-boşalt or- talarla B. Hakan'ı gol pozisyonuna sokmak isterterdi; şimdi yerden paslaria, kenarlardan ve ortadan kaçır- dıklan sürpriz adamları pozisyona sokuyorlar. Galatasaray'ın yüksek tempolu ve bol kale önü po- zisyonu üreten oyununda büyük pay orta alan oyun- cularının. Bu bölgede Tugay ve Hagi -ki oyuna ileride B. Hakan'ın yanında başlıyor- gol noktalanna attıklan gol paslanyla dikkati çekiyorlar. Ergün ve Ümit ise di- siplinli çalışkanlıklarıyla orta alanın gerek savunmayla gerekse atak düzeniyle bütünleşmesini sağlıyorlar. Sarı-Kırmızılıların dikkati çeken diğer bir özellikleri de oyuncuların birbirleriyle uyum içinde olmaları. Herkes ne yapacağını biliyor ve bunu çabuk uyguluyor Özel- likle Hagi, yeni takımıyla tam bir uyum içinde. Oyna- dığı futbolla arkadaşlarını yönlendihp olgun akınlarla oyunun kontrolüne katkıda bulunuyor. Ancak yakala- dığı iki önemli pozisyonda -kalecîyle karşı karşıyayken- golü yapamaması şaşırtıcıydı. G. Antepspor ilk yanda üç gol yemesine karşın ma- çın ikinci yansında da özveriyle mücadelesini sürdürdü. Ozellikle G. Saray'ın oyun temposunu düşürdüğü an- larda K. Hakan'ın koridorundan etkili ataklar yaptılar. Karşılaşmanın ikinci yansında G. Saray takımında bloklar arasında kopukluklar oluştu. Hafta içinde oy- nadıkları Paris St. Germain maçının yorgunluğunun oyuna etkisiydi. B. Hakan, takımıyla birlikte bireysel form çizgisini gi- derek yükseltiyor. Hakan sınırsız enerji harcayan oyun biçiminde akıllı değişiklikler yapmış. Artık yüzünü ka- leye dönüp, duracağı noktaları daha iyi seçiyor. Yaptı- gı çapraz koşularla orta alandan gelen arkadaşlarına boş alanlar yaratıyor. Serbest vuruştan attığı golle Ha- gi'ye nazire yaptı. Dün gece oyunun son bölümierinde yorulan Hagi'nin yerine bu kez Ergün sahneye çıktı. Ikili savaşımlarda- ki hırslı oyununun yanında verdiği akıllı paslaria takı- mının oyunu yüksek tempoda götürmesine katkıda bulundu. Fatih Terim takımını -yedekleriyle birlikte- iyi bir çiz- giye getirmiş. Geçmiş maçlarda görülen oyundan kop- ma ve yardımlaşma düşüncesindeki eksiklikler gide- rilmiş. Sarı-Kırmızılıların oyun alanına yayılış ve toplu savunma topluca atak düzenleri oturmuş izlenimi ver- di. Oyuna sonradan giren Okan, Mert ve Evren gös- terdikleri başanmla göze battılar. Sonuç olarak Galatasaray, B. Hakan'ına kavuşurken aldığı üç puanla da "zirveden inmeye niyetim yok" der gibiydi. Mac sonrası Terim: Maya tuttu ALİ ESER Gaziantepspor karşısın- da oynanan oyun ve alınan sonuçtan çok memnun ol- duğunu söyleyen Galatasa- ray Teknik Direktörü Fatih Terim. "Hedefimiz kupa maçından sonra Gazian- tepspor karşısında da iyi bir skor alıp (iderliğimizi sürdürmekti. Bunu başar- dık. İyi futbolumuz »alibi- yetin de farklı olmasını sağ- ladı" dedi. Artık mayanın tuttugunu belirîen Terim. "Sezon başından beri dik- katli çalışmanın ürününü artık alıyoruz. Çok gol at- mava başladık. bu çok se- vindirici bir olay. Hakan formunun zinesüıe ulaştı. Onun gibi futbolculann gol atması benûn için çok se- vindiricL Kendisinden lig \e kupada çok şeyler bekliyo- ruz** diye konuştu. Futbolculannı hiçbirza- man eleştirmediğini ifade ederken. bundan sonra ba- şanlı sonuçlar almaya de- vam edeceklerini belirtti. Galatasaray Bajkan \ar- dımctsı Ergun Gürsoy ise komple futbol oynadıklan- nı kaydederek, "Fazla ha- yale kapılmamak lazun, çünkü lig uzun bir mara- ton.Ancak biz böyle futbol oynadığımız sürece karşı- mızda kimse duramaz" de- di. Hagfyedeövgüleryağ- dırarak kendisini ordinar- yüs \e sihirbaz olarak nite- leyen Gürsoy sözlerini şöy- le sürdürdü: "Hayatimda böyle bir futbolcu görme- dim. Dünyaya böyle bir oyııncu gelmez. Oyıınu ger- çekten çok güzel okuyor, nıükenımel paslaratıyor ve takımını başama taşıyor." Istanbulspor Aykut9 la güzel Altay: 0 - Istanbulspor: 2 STAT: Alsancak (İzmir) HAKEMLER: Selamı Şimşek (4ı. Tııfan Soyan (5). Kerim Akdi'dner (51 ALTAY:Şamer (5). İnsal (5ı, Serkan Kantbaba (5/. Orhan (4). Flu- dıı (4ı (dk. 59 Petkov 3). Shalamanov (4), Mapeza (5). Serdar <4) (dk. 79Aydm 3ı. Tahir (5). Hakan (3) (dk. 46 Serkan Dökme 4ı, Mıırat (2ı İSTÂNBULSPOR: Fahrettin (5ı. Kamil(5ı. Gökhan (5). Timw(5l, tl- kan (6) (dk. 6 7 lsa 5), Oğıız (6). Gerson (6ı. Engin (4ı. Hamza (41. Saf- fet (5ı. Avkut (5ı (dk. 79 Sııat 3) GOLLER:ZM-. 57Aykut. dk. 90 Saffet SARI KARTLAR: Örhan (Altav). Gökhan (Istanbulspor) KIR.MTZI K.\RT:D/t. 90 Mıırat (Altay) NLVİTTOKDEMİR İZMİR- Bir Siyah. bir Beyaz... Bu bir ta- kımın salt renklerini değil. yaşadığı. içinde bulunduğu ortanıı da anlatıyor. Bir hüzün. birsevinç... Takımın yakaladığı başarıvaters düşen eylemlerini anlatıyor bize. Kendi ala- nmda yandaşmı yengiye alıştınp. deplasman- lardan kazançsız dönen Altay'ın durumu. ne yazık ki böyle. Futbolda başarı fiziksel gücün akıl ve be- ceriyle bütünleşnıesiyle kazanılabiliyor. Ki- mi maçlar vardır ki şans da etken olur. An- cak o şansı her zaman yakalamak olası de- ğildir. O zaman Altay'ı renklen gibi "bir Si- yah, bir Beyaz'konuma getiren nedir'.' Bu so- runun yanıtı da teknik kadronun beyin gücüv - le sahadakı eylemleri gerçekleştirenlere ka- lıyor. Yani adına "tutarsızük'dediğimiz olgu- nun yaratıcılan. y ine çözümü getirici olanla- ra. Yaratıcı olama\ an, oyuna tempogetireme- yenAltay"m golü bulması da zordu. Istanbuls- por ise oyun temposunu maça yaydı ve golü buldu. SafFet'in direkten dönen şutunda Aykut to- pu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 90. dakikada da SafFet, maçın skorunu belir- ledi. Avrupa ligleri Manchester fark yedi LONDR\ (Cumhuriyet)-İngiltere Süper Ligi'nde haftanın maçını ŞampiyonlarLigi'nde Fenerbahçe'yi 2-0 maglup eden Manchester United'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Neucastle United kazandı. Nevvcast- le'ıngollerini 12. dakikada Pacock. 30. dakikada Da- \id Ginola. 63. dakikada Beşikraş'ın eski oyuncusu Less Ferdinand, 75. dakikada yaklaşık 2 trilyon lira karşılığında Blackburn Ro\ers"tan transferedilen Alan Shearer. 83. dakikada da Albert kaydetti. Neucastle bu galibiyetle Süper Lig'deki liderliğini sürdürürken averajını da düzeltmiş oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer ra- kiplennden Juventus tnter Milan"ı sahasında 2-0 ye- nerek İtalya liginde liderlik koltuğuna oturdu. Paris Sa- int Germain sahasında Auxerre'îe 1-! beraberekalır- ken, Rapid Wien yine sahasındaTyrol Innsbruck'u 4- 2 mağlup etti. Trabzonspor'un UEFA Kupası'ndaki Almanrakibi Schalke04, Hamburg'u VVilmots ve Do- oley'in her iki yanda attığı golierle 2-0 mağlup etti. F. Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester ligde farklı kaybetti. (REUTERS) G. Birliği son dakikada Antalva: 1 G.Birliği: 1 STAT: Atatürk (Antalya) a\KE\ILER: SabriÇelik (6). Maksut Balta (6). Bînali Kartal (6ı ANTALYASPOR: Ramazan (5ı. Abdi'd- kerim (6), Ihsan (5), Orhan (5). Guintc- her (7ı, Suri (5). Khııse (6) (dk. 60 Ka- dir5), Bülem I ?). Mıtrat (5ı (dk. 52 Mus- tafa 5ı. Ali Rıza (6/ (dk. 70Ahmet 4ı, Ca- f'er (6) GENÇLERBİRLİĞİ: Kubılay (5ı, Er- kan (5).AHEren(5). Taner(5). Ümit(6). \ihat (5ı. Phiri (6ı (dk. 53 tlker 5ı. Ma- sunda (5ı, Metin (6) (dk. 74 Serdar 3). Osmaıı (6), Lukaku (5) GOLLER:Û£. 5 Cafer, dk. 89 Ümit ANTALYA (Cumhuriyet) - Gençler- birligi.Antalyaspordeplasmanında 1 pu- anı. 89. dakikada L'mit'in attığı golle bul- du.Oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alarak puan cetvelinde alt sıralara inen Antalvaspor, Gençlerbirliği karşısında özellıkle Cafer. Murat ve Khuse'yle et- kili oldu. Gençlerbirliği ise ilk yanda gir- diği gollük pozisyonlan değerlendireme- yince. devreyi yenilgiyle kapadı. 5. daki- kadaAntalyaspor'un golü geldi. Ihsan'ın köşe atışına, önce Murat yükselerek ka- fayı vurdu. top savTanmadan sektı: topa en son kafayı vuran Cafer. durumu l-Oyap- tı.tlk yarı bu skorla kapandı. İkinci yanda Gençlerbirliği beraberlik golünü ararken savunmasında zaman za- man bosjuklar oluştu. Ancak Antalvaspor forveti bunlan değerlendiremedi. Konuk ekip ise son dakikada bulduğu golle maçı 1-1 berabere bitirdi. Sanyer eli boş döndü Bursaspor: 1 Sanyer: O STAT: A tatürk (Bursa) HAKEMLER: Bülent Uzun (4ı, Kamil Dertop (3), Adndp Çağlar (4) BURSASPOR: Ne\~at (5), Mesııt (3). Adnan (41, Selim (4), Turan (4ı, Şaban (4), Izzet (5ı (dk. 46 Zafer 5ı. Murat (6), Mıısisi (5). Madıda (5ı. Baliç (8) (dk. 87 Denizı SARIYER: Stauche (6), Tım- cay (5) (dk. 80/smail), Hakan (5). Erbil (4). Esat (4), Fe\zi (4ı, Bavram (5ı, Cengiz (5) (dk. 80 Kamil), Metın (6). En- der (7) (dk. 80Ahmet). Donev (5) • GOL: Dk •>7 Baliç SARJ KARTLAR: Bayraıh, Hakan(Sanyer), Baliç (Bur- saspor) LEVENTGENCELLİ - BLRSA - Bursaspor kötü oynadı. kazandı. Son üç hafta- nın acısını çıkarmak isteyen Yeşil-Beyazlılar, taraftarlannâ stres yüklü bir maçtan sonra üç puan mutluluğunu yaşatto- lar. ama futbol adına ortaya hiçbir şey ortaya koyamadılar. Sanyer. deplasman takımı gö- rüntüsünden uzak. ozellikle ilk yanda gol arayan bir gö- rüntüdeydi. Sarıyer'in hızlı adamları Metin ve Donev, Bursaspor'a korkulu anlarya,- şattılar. ama sonuca ulaşama- dılar.Futbol oynama konusun- da isteksiz. orta alanı olmayan» savunmasında kademe anlayi; şını oturtamayan Bursaspor'u dün, Baliç m ustalığı kurtar- dı.Baliç. 71. dakikada ceza sa 1 hası dışından nefis vurdu ve skoru belirledi. Besiktas Sergen'in MR'ıçekilecek Spor Senisi - Beşiktaş'ta Samsunspor maçı sonrası ve^ rilen 2 günlük izin sona erdi. Siyah-Beyazlılar. Gaziantepsr por maçının hazırlıklanna bu- gün başlayacak. Teknik direk- tör Rasim Kara yönetiminde Belgrad Ormanlan'nda kros yapacak olan Sıyah-Beyazlı7 İarda. Erkan ve Sergen'in sa- katlıkları sürüyor. Kulüpdok- töru Gökhan Metin. soT dizirl-!' de ağnlar bulunan Sergen'iri bugün Alman Hastanesi'nd^ MR'ının çekileceğini ifade ederek. "Sergen,Samsunspor maçı sonrasında. dizinde ağn- lar olduğunu sö) ledi. Yaptıgı-' mi7 kontrollerde bir sakadık bulmadık. Bu futbolcunun MR'ını çekecegiz \e durumu açıklık kazanacak" dedi. Dr. Metin. sakat olan Er« kan' ın ise düzelmeye başladw ğını, ancak birkaç gün topla çalışmasına izin vermeyecek- lerini sözierine ekledi. M. Ali Yılmaz. resmen aday TRABZON (Cumhuriyef) -Trabzonspor eski başkanla- nndan Mehmet Ali Yılmaz, resmen Bordo - Mavili kulû- bün başkanlığına aday. Dün bir açıklama yapan Mehmet Ali Yılmaz. "Amacımı2 Trabzonspor'u iyi bir yerle- re getirmek ve eski başarılı günlerinde dondürmek" dedi. Puan durumu Tatamlar 0 G B M A Y P" GaJaiasaray 10 Beşıktaş 10 Trabzonspof 10 Fenerbahçe 10 <xaeiıspor 10 Bursaspor 10 Gaziantepspor 10 Samsunspor 10 Altay 10 istanbulspor 10 Gençlefbirtiği 10 Sanyer 10 Ç.Dardanel 10 Ankaragücü 10 Antalyaspor 10 Denızlıspor 10 Vanspor 10 Zeytinbumu 10 6 1 1 7 2 1 7 2 1 7 1 2 5 3 2 5 2 3 4 3 3 4 2 4 4 1 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 - 7 2 3 5 2 2 6 2 2 6 • 1 9 21 7 25 26 6 23'' 21 9 23'' 27 8 21 16 11 18ı; 10 7 1? 12 13 15- 1 12 15 14' 11 16 13' 10 10 12- 10 13 12' 11 16 12- 10 16 1Î 11 17 8 14 9 18 V 22 8 26 Haftanın maçlan: Gazian- tepspor-Beşiktaş, Samsunspor- Zeytinbumu. lstanbulspor-Ko-' caelispor. Ç. Dardanelspor-Bur-' saspor. Sanyer-Vanspor, Fener- bahçe-Trabzonspor, Altay-Ga- latasaray. Denizlispor-Antalyas- por. G.Birliei -Ankaragücü. ; TOTO SONUÇLARÎ l.Zeyiinburnu-Denizli : 2 • 2. Trabzonspor-Kocaeli: I 3. Bursaspor-Sarıyer: 1 4. Antalyaspor-G.Birliği: 0 ' 5. Galatasaray-Gazıantep: 1 - 6.Altay-lstanbulspor: 2 7. Vanspor-Fenerbahçe : 0 ' 8. A.Gücü- Ç. Dardanel : 1 9. Beylerbeyi-Zonguldak: 2 . 10. Kuşadası-Bucaspor: 1 11. Kemerspor-Düzcespor: 2, 12. Çorumspor-PTT : 1 13. Dıyarbakır-Elazığspor: !• 14. Nevşehir-Ankara .Bld. : 2 lS.Kdz.Ereğli .-Çaycuma : 0 16. Hakkari-Genç Murat: 0 LOTO SOIVL ÇLARf 3-17-24-26-27-28-30-33
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle