03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imtivaz Sîhibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç • Oenel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinka\a 9 Yazıişlen Mudurlerı Ibrahim Yıldız (Sorumlu), DinçTa\anç 9 Haber Merkezı Müdürü Hakan kara 9 Gön>el Yönetmen Fikret Eser Şinasi Danışoğlu ' Cengiz\ıldırım •Ekonomı Bülent Kı/anlık D15 Haberler Ktıhbarat 9 Kultur Handan Şenköken 9 Spor Abdüjkadir > ücelman 9 Mak.ılclcr Sami Raraören 9 Duzelime Abdullah ^azıcı 9 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu 9 Bıltzı-Bcltzc Edibe Buğra 9 Yurt Haborlen Mehniet Fafaç 'iJNinKunılu İlhan Setçuk ı Başkan t Orhan Erinç. Okta\ Kurtbökc. Hikmet Çetinka> a. Şukran Soner, Ergun BaltL Dinç Ta> anç, İbrahinı 1 ılriı/. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTeniMİciM Mustafa Balba> 9 HaherMudunı Doğan Akın \taturkBuhan\o i;5.K.at-t.Bakanlıklar-\nkaraTel 4195020 C hat). Fak> 4145U2" 1 9 Izmır TemMİeiM Serdar Kuık. H Zı>a Blv 1352 S 2 3 Tcl 4411220. Fa^ 441^1 1" 9 Adana Temsılcısı Çetin Mğenoğlu, InonuCd 119 S No.l K.at l.Tel 352255(1. Faks 35225 7 0 Muesse-* Muduru Erol Erkut 9 Koordmator Ahmet KoruLsan 9 Muhasebe Bülent V ener 9 Idare Hüse\in Gürer 9 Işletme Önder Çelik 9 Bılgı-tslem Nail İnal 9 Bılgısa\arSıMem. Mürüvet Çiler MEDV.A C: • Yonetım Kunilu Ba>kam - Genel Mudur Gülbîn Erduran # K.oordınator Reha Işıtman • Genel Mudür Yardımcısı Mine \kdağ Tel 514 (P 53 - 51395 80-5138460-61.Faks 5118466 )a>ı°nlâ'an *e Bısaıı: ^ enı Gun Haber ^arw. Basın \e Vavıncılık A Ş Turkx)f(_3c ^-M Cağaloöu V»'34Uı PK 246 Utanbul Tel (0 2121 S12 05 05 120 hat) Faks (0 212) 513 85 95 21 EKİM 19% lmsak.5 50 Güneş: 7.15 Öğle: 12.56 Ikındi: 15 52 Akşam. 18 23 Yatsr 19.42 İlaca denetim • A>XARA (Cumhuriyet Bürosu)-5ailık Bakanı YıldınTi Aktuna. ilaçlann satı^lannı artırmak için ilaç fabnkalan ve ecza depolan. ecane \e nekımlenn çeşitlı ırmağanlar aldığını kaydederek, "İlaç fiımalan "arafından yirütülen ranıtım faaİıvetlen nakanlıâım müfettışlerince ncelemeye alınmıştır" ied:. Aktuna \aliliklere gönderdığı genelgede. ecza Jepoları. ilaç fiımalan. lekım \ eeczacılan uyanrken. etık olmayan bu tür faalıyetleı karşısında gereklı yasal işlemleri başlatacağını \urguladı. Tan Orahn sergisi • Haber Merkezi - Tan Oral'ın "IsTANbul" adlı karikatür serpsı. Eskişehir Anadolu Crmersıtesf nde bugün açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesf nde düzenlenen sergi. daha önce ilk kez istanbul Ortaköv 'de Sabancı Kültür Merkezi'nde açılmıştı. isTANbul Sergisı'nin Çevre \e Kültür Değerlerıni Koruma Vakf\ (Çekül) tarafından bır de kitabi yayımlanmıştı. Kadına yönelik şiddet tZMİR(AA)-Sos\al Hızmetler \eÇocuk EMryeme Kurumu'nun (SHÇEK.)6ıldekı mısafirhanesı ıle tstanbul ve Ankara dakı kadın sığınma evlennde, 1990 yılından ben 2 bın kadının, çocuklanyla birlıkte geçici sürelerle kaldığı açıklandı. Aile ıçı şiddet nedeniyle evinden ayrılan kadınlann yüzde 48'ı fizıksel. cinsel ve psikolojık şiddet. yüzde 30'u ekonomık \e sosyal şiddet. yüzde 5"i e\lilik dışı ılişki \e yüzde 3'ü ise ıstenmeyen e\lilik nedeniyle sığınma evlerine başvuruyor. Kulakla yeteneğin ilişkisi • MOSKO\A(AA)-Bir grup Rııs bilim adamına göre çocuklann kulak boyu ile yetenekleri arasında bağlantı bulunuyor. Bılim adamlarının birlikte yaptıklan araştırmanın sonuçlannı ltar-Tass'a açıklayan Kazan Ünıversitesi bıyoloji profesörlennden Alfred Mustafın'e göre her iki kulağın boyu arasında, üç mılımetreye kadar fark olabiliyor Çalışmanın sonucuna göre sol kulağı uzun olan çocuklan matematik. fizik gibi pozitıf bılimlere. sağ kulağı uzun olan çocuklan ıse sosyal bilimlere yönlendirmek gerekiyor. Evdeki zehirler • BURSA (AA) - Ev lerde kullanılan bazı maddelerin tehlikelere yol açabileceği belırtıldı. Uludağ Ünı\ersitesı (ULJ)Zehir Danışma Merkezı tarafından hazırlanan "EMnızdekı Zehırleri Tanıyor musunuz?" başlıklı broşüre göre tehlikelere yol açabilecek maddeler şunlar: "Fareve kannca zehirleri. duvarve metal boyalan, tiner. antifriz. terebentin. naftalın. bitkı-haşere ilaçlan. sabun. deterjanlar, yumuşatıcılar. dezenfektanlar. kozmetik ürünlen. saç boyalan ve spreylen. deodorantlar, parfümler. bebek pudralan. kolonyalar. losyonlar. halı ve \er temizleyicileri, oda spreylerı. kireç çözücüler. mobilya cilalan. gümüş ve metal parlatıcılan. bayat yiyecekler. ılaçlar." Sağlık denetimi • ANKARA (ANKA)- Sağlık alanında çalışan kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı'nm yaptığı denetımde sınıfta kaldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yılbaşından bu yana 30 bin 299 sağlık kuruluşu denetlendı. Denetlenen kuruluşlardan 12 bin 238'ine eğitım ve bilgılendirme yapılırken 2 bin"437 sıne eksiklıklerin gıderilmesı ıçin süre verıldı. Denetleme sonucu 2 bin 374 sağlık kuruluşu hizmete uygun bulunmazken 221"i kapatıldı. Bu yıl 18.si düzenlenen Uluslararası Avrasya Maratonu ve Halk Koşusu'na 50 bin kişi katıldı Asya'dan AvrapaVa koşa koşa...• 42 kilometre 195 metrelik yanşı Kenyalı Stephan Langat 2.18.37'yle birinci bitirdi. Ikincilikte vatandaşı Jacob N'gunzu, üçüncülükte Rus Anatolia Arcakal yer aldı. Türk atletler ilk 5'teyoktu. HİLMİTÜRKAY Avrasya'ya rekor bir katılım oldu bu yıl. Geçen yıl 25 bine yakın sporcu koşmuştu Asya'dan Avrupa'ya. Bu yıl bu rakam 50 binlere ulaştı. Her yıl sporcu sayısını ikiye katlıyor artık Avrasya. Dünya standartlann- da dev bir organizasyon haline getirilen Av- rasya'nın 18'incisinde, 5 kıtadan 78 ülke- den ünlü atletler ver aldı. Yogun sise karşın... Sabahın erken saatlerinde lstanbul'a bas- tıran sis. sporculann üzerine kâbus gibi çöktü. Özellikle 09.00"da verilen maraton startında burunlannın önünü bile görmek- te zorlanan bırçok ünlü atlet, 'yolçizgüeriy- le' parkuru izleyebildiler. Üstelik nem de bır- çok atlerin önünü bıçak gibi kesmeye yet- ti ilk kilometrelerde. Halk Koşusu'nda ise güneş açmıştı. Sıs yavaş yavaş dağılırken büyük start \erildi. 10 bin. 20 bin, 30 bın, 40 bin, ve belki de 50 bın kişi hep bir ara- da koştu. Kimler yoktu ki? Spordan So- rumlu Dev let Bakanı BahattinŞeker. istan- bul Büyükşehir Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valı Rıdvan Yenişen, mil- lervekilleri, Erzincan" ın 'sportir valisı Re- cep Yaacı. GSGM Gazanfer Doğu, KKTC Orman Bakanı Kenan Akın, Galatasaray Ikinci Başkanı Ergun Giirsoy, start alanlar arasındaydılar. Erdoğan, Yazıcı \e Gürsoy 8 km'lik parkuru 'koşarak" tamamlarken İs- tanbul Valisı. 2. kılometreden sonra yanşı makam otomobiliyle bitirdi. Finiş yeri cümbüş yeri gibiydi. Rekor ka- tılım nedeniyle büyük telaş yaşandı Dolma- bahçe'de. K.imı su. kimi madalya, kımi ti- şört peşınde koştu. Stat dışındaki kuyruk- laruzadıdauzadı. Bayılanlar, ayılanlarder- ken 42 kilometre 195 metrelik yanşın da so- nugeldi. Kenyaiı vine birinci Parkur rekorunun geçen yılki sahibi Ken- yalı Stephan Langat uzak ara birinci gel- mesine karşın geçen yılkınden daha ıyı ko- şamayınca 5 bin dolarlık rekor parasından oldugu yanşı 2.18.37'yle birinci bitirdi. 15 bin dolar almış, ancak saniyelerle önemli bir parayı kaybetmiştı Langat. Ikincilikte vatandaşı Jacob N'gunzu yer al ırken üçün- cülükte Rus Anatolia ArcakaPı gördük. Türk atletler ıse ilk 5"te yoktu. Sadece Hav- dar Doğan 10. olurken Eminönü Belediyesi tarafından 'teselli' ödülüyle ödüllendırildi. Bayanlarda da ilk ikı sırada yabancı isim- ler vardı. Ukraynalı Elena Plastininia fini- şe ilk varan isim olurken Belçıkalı Linda Milaikincılikte kaldı. Inönü Stadı'na 3. gı- ren Lale Öztürk ise Türkıye'nin 'övünç' kaynağı oluyordu. Evet. bir A\ rasya Maratonu daha sona er- dı. İstanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı RecepTayyip Erdoğan'ın •kapanış' konuş- ması oldukça ilgınçtı "Geçen \ıl 25 bin ki- şi koştuk. bu yıl 4O'ı geçtik. Bir yıl sonra bu sayı 60 bin, belki 100 bin olacak" dı> en Er- doğan. "Metropolündeki bir halk koşusu- nu bitiren ilkbaşkan" >eslen arasında kür- süyü terk ettı Teknik sonuçlar Özürliiler(Tekerlekli sandal>e) 1-Metın Eker (29.19) 2-Yusuf Şahın (30.33) 3-Metın Yavuz (31 36) Tekerlekli sandalye(bayanlar) 1 - Emıne Ataç (37*43) 2- Hatıce Bahçe- h (40.20) 3- Akgül Demir (42.11) Koltuk değnekliler 1-Turan Kılıç(58.11). 2-Yavuz Şap( 1 04.10). 3-3-Durmuş Demir (1.21.00) Not. Bayanlar Koltuk Değneklı katego- risınde yanşı bitiren olmadı. Halk Koşusu(erkekler) 1 -Marly Sophıa (22.30) (Türkmenıstan) 2-Mehmet Gündem(22.46) 3-Şükrü Onat (22.56) Halk Koşusu(ba>anlar) 1-Serap Aktaş (2*6 04) 2-Dudu Yunur- meşe (27.00) 3-Nurten Taşdemir (27.12) 18. L'luslararası Avrasya Maratonu \e Halk koşusu için rrafiğe kapatılan Boğaziçi Köprüsii'nii onbinler koşarak geçerken, bayanlarda 3. olan Lale Öztürk derece giren tekTürkatletti.(Fotoğratlar. ALt ESER ÂSLAN YILDIZ) AVRASYA^DAN İZLENİMLER Kocası bıraktı eşi bronz aldı ARİF KIZILYALIN İstanbul ayak seslenyle uyandı dün sabah... Dilleri. dınleri, ırklan, renkleri, si- yasi görüşleri farkhydı; ama, onlar sadece 'spor'için koş- tular Asya'dan Avrupa'ya... Sporun. 'banş, dosduk, kar- deşlik' olduğunu göstermek ıstercesine ter döktüler. En önemlisı . 2004 Yaz Olım- pıyat Oyunlan'na aday olan İstanbul'un. 'bu potansi- yel'le, bu kültür mozaığiyle 'düş'ü gerçeğe dönüştüre- bileceğini göstermek istedi 50 bine yakm atletizmsever. Genci yaşlısı. kadını erke- ği onbınlenn katıldığı yanş- ta 'siyasi' eğılımler \ ine ken- dinı gösterdı. Refahlı istan- bul Büyükşehir Belediye- si "nın düzenledıöi maraton- da 'MilliGençlikVakn' bay- rakları \e lmam-hatıp okullan- mntekbirses- leriyle' ko^- malan dikkat çekerken, bir süre önce Dı- yarbakır'da şehıt edılen 4 öğretmen ıçın Kocamustafa Paşa Lısesi'nin hazırladığı "Şehitöğretmen- lerimiz için koşuyoruz" pan- kartı ılgı topladı. Atatürk portresının basılı olduğu tı- şörtlerı gıyip koşan bır aıle iseyanşarenkkattı Kendı- ne güvenenlenn 42 kilomet- re 195 metrelik 'maraton'. güvenemeyenlenn 8 kilo- metrelik halk koşusuna ka- tıldıgı spor şöleninde ünlü isimlerde koştu. Türkiye'nin uzun mesafedeki iddıalı isimleriSerap Aktaş, Nur- ten Taşdemir \e Dudu \en- tür,' maratona davetedilnıe- dikleri'ıçın halk koşusunu tercıh ertıklerinı açıkladılar ve" Biz de yurtdışındaki ma- ratonlara kanlınz. Oysa de- recemiz start-mani alanlar- dan aşağı değfl 1 " dıyerek dert- lennı dıle getırdiler. Meksi- • Yanşmen hüzünlü kişisi geçen yıl halk koşusunda kalp krizine yenilen Ender Güzel'in 40 yaşındaki babası thsan Güzel 'di. kah şampıyon atlet Carlos Ayala. Kenyalı N'Gunzu ve Langat'ın yanı sıra Balkan ŞampıyonuZeki Öztürk \e eşi Lale Öztürk de maraton için start aldı. Ancak 37. ki- lometrede nefes sorunuyla karşı karşıya kaldığı ıçin ya- nşı bırakan Zeki. arkadan gelen eşi Lale Öztürk'e 'mo- ral' verdi. Bayan Öztürk de son metrelerdeki atağıyla maratonda 3. olarak kürsü- ye çıkan 'tekTürk' atlet un- vanını elde ettı. Güzel'in portresi Yanşın en hüzünlü kışısi ıse geçen yıl halk koşusun- da kalp krizine yenilen En- der Güzel'ın 40 yaşındaki babası İhsan Giizel'dı. Al- tunızade'de başladığı yanşı Yıldız yokuşunda hastalan- dığı için bırakan \ e yaşama gözlerini yu- man 17 yaşın- daki Güzel'in portresinı elındetaşıyan baba Güzel. aglamakir bıçımde star- ta gelırken. ~\rtık insan- lar olmesin" dıyordu. Geçen yılkı olaydan ders alınmış olsa gerek ya- nş parkurunda pekçok am- bulans ve doktorun görev yaptığı \e maratonu bitir- dıkten sonra hastalanan UğurOzdemir'e anında mü- dahale edildiği görüldü. Altunizade'deki startta kendilerine 'avantaj' sağla- mak isteyen bazı 'uyanık- lar' hakemler tarafından dıs- kalıfiye edılirken, ızdiham nedeniyle bazı yanşmacılar 4-5 dakika bekledikten son- ra start aldı. Yarışı bitiren on bınler ıse lnönü Stadının zaman zaman ezilme tehli- kesi yaşadı. Yarışın EURO SPORT tarafından tüm dün- yaya naklen yayınlanması ise olimpiyat fıazırlığındaki tstanbul için en büyük avan- taj dı. Prof. Kılıç, Türkiye'ye nükleer santral yapılamayacağını söyledi Niildeer santrala karşı uyarı ÜMİTOTAN İZMİR - Kükleer santrallar konu- sunda uzmanlığıyla tanınan ve Ame- rika'da çalışmalannı sürdüren Prof. Hayrettin Kılıç. Türkiye'ye nükleer santral yapılama> acağını söyledi. Rus- ya'da sökülen nükleer başlıklardan el- de edilen uranyumun 500 tonunu ABD'nin aldığına ve bu konuda bir kar- tel oluştuğuna dikkat çeken Kılıç. "atom bombası heveslileri"ni de uyardı. Hayrettin Kılıç, Nükleer Silahlann Sınırlandınlması Anlaşması'nın ar- dından Rusya'da sökülen başlıklardan çıkarılan uranyumun "ne olduğu" konusunda kamuoyunun yeterlı bilgı- si olmadığına dikkat çekerek, "1993 yılında yapılan anlaşmayla ABD her vıl Rus\a'dan 500 ton uranvum sa- • Prof. Hayrettin Kılıç, "Nükleer hesaplann arkasında elektrik sorunu değil, başka sorun var" dedi. tın alıyor. Gerekçesini de "terönstle- rin eline geçmesin' diye açıklıyorlar. OysaABD aküğı uran> umu nükleer re- aktörlere satıyor. Nükleer kartel oluş- muş durumda. ABD. nükleer karteli rahatlatmış durumda" dedi Türki- ye'nin elektrik sorunu olnıadığını ko- nunun uzmanlannın yıllardır söyleye geldiğini. ancak kımselerin duyTnak is- temedığini belirten Kılıç. "Nükleer he- saplann arkasında elektrik sorunu değil, başka sorun \ar" dedi. Türkiye'nin nükleer güç olma giri- şımlerinin büyük nsk taşıdığını vur- gulayan Kılıç. sözlerını şöyle sürdür- dü. "Atom bombası he\eslileri bu hevesten vazgeçsin. Artık dünşada yakıcı, y ıkıcı atom bombası \apma- ya gerek >ok. Rad>oaktif tesirle de bir kenti, >öre\ i mahvedebilirsiniz. Top mer- misinin içine birkaç gram plutom um koyduğunuzda 10 milvonluk bir ken- ti mahvedebilirsiniz. Oradaki in- sanları hemen öldürmüş olma2sı- nız ama. radyoaktif güçle o yöreyi yok edebilirsiniz." Hayrettin Kılıç. bir nükleer santra- lın yapım süresinin Batı ıçin 5-10 yıl olduğunu. Türkiye'de bu sürede bir santralın bıtirilmesının mümkün ol- nıadığını. sorunlann santralı yapmak- la bitmedığıni. nükleer atıkların ne olacağı sorusuna nükleerse\er bilim adamfannın açıklık getiremediğini be- lırtti. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN Aslında, Kim, Kime Karşı?.. 3 A Temiz Enerji Cünleri 'Hidroenerji tercih edilmeli' e-posta : tan (« vol. com. tr ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA- Temiz Enerji Günleri' sempozyumunda. fosil yakıtlara \e nükleer enerjiye karşı çıkıldı. Türki- ye'nin hidroenerji ile birlik- te. rüzgâr \e güneş enerjısı yönünden zengin olduğu be- lirtilen sempozyumda. 2020 yılında dünyada güneş ener- jisinin mev cut enerjı kaynak- lan ıle rekabet eder hale ge- leceği ve aynı y ıl Japony a'nın mevcut enerji kaynaklarını terk ederek hidrojen enerji- sıne geçeceği \urgulandı. Muğla Belediyesi \e ünı- versıtesinin ortaklaşa gerçek- leştirdiklen sempozyuma ka- tılan Doç. Dr. Engin Türe. TLBİTAK olarak şaptıklan çalışmalar hakkında bılgı ver- dı. Fosil yakıttan ve nükleer enerji ısranndan hemen vaz- geçılmesi gerektığini belir- ten Türe, "Nükleer enerji dünyanın en pahalı enerjisi- dir. L'retim > aparken yatınm yapmak yetmez, atıklar için de yatınm gerekir. Hatta sant- raü kapattiğınızda onu orta- dan kaldırmanız için de >a- tırım gerekir. Yani nükleer santrallar enerji üretmezler, enerji harcariar. Bu. kaza ris- kinden de çok önemli bir nok- ta" dedi. Türkiye'nin ilk 'rüzgâr enerjisiçiftliği'nın TÜBİTAK danışmanlığında önümüzde- kı günlerde Bandırma \e Bozcaada'ya kurulacağını bıldiren Türe. artık dünya- nın hidrojen denen temiz \e ucuz enerji ıle ısınmaya. ay- dınlanmay a \ e bir yerden bır yere ulaşmaya hazırlandığı- nı belırttı. Doç Dr. Engm Türe, pek çok kaynaktan hid- rojen üretılebıleceğını ve bu- nun en kolayının da 'fotosen- tez' yoluyla guneş ve sudan elde edilebıleceğini belırtti. Meraklısı bilir, çok değil ıki ay kadar önce, şun- ları yazmıştım: "...Özal'/n 'büyük transformasyonu', elbette, bürokrasi + burjuvazi = iktidar denklemini de- ğiştirmeyi öngörmüştü; çünkü bu iktidar, 'kamu ön- cülüğünde hızlı sanayileşmeyi' amaçlayan 'karma ekonomi' düzeni anlamına geliyordu; oysa 'Yeni Dünya Düzeni', yâni 'Sistem', yâni ABD, öteki ül- kelerın sanayı gücü olmasını istemıyor; ekonomi- yi, ticaret burjuvazısiyle bır rant ekonomisine dö- nüştürmeyi, hesabına daha uygun buluyordu..." "...bunun Türk sosyal ve ekonomık hayatındaki tercümesi, Demirel dönemı holdingleri ve burju- vazisi ile ANAP'/n (Özal'/nj çatışması demektı. Öyle de oldu. İktidar, gittikçe ulusallık iddiasında- ki holding burjuvazisi lehine değil, aleyhine karar- laralıyordu. (Ozal'/n devamı olan) Çiller'/n sık sık altını çizmekten hoşlandığı 'güç odakları' da, as- lında, eski holding burjuvazısini ifade eden bir te- rimdi; çünkü ilgınçtir, zamanla ANAP, Mes'ırt Yıl- maz'ınyönetiminde kuruluş amacının tersine, es- ki holding burjuvazisi ile özdeşleşirken; daha ön- ce bu konumda olan DYP, ticaret burjuvazisinin ve rant ekonomisinin temsilcisi ve savunucusu hâline gelmişti. Hâlâ da öyledir..." "...piyasaya nasıl yansıyordu bu? Tekelkonumu- na girmiş olan eski holding burjuyapsi TÜSİAD ta- rafından temsil edilmekteydi; TÜSİAD 'ın 'malı gö- türmesinden' tedirgin ve rahatsız olan TOBB ise, ticaret oda ve borsalarının çıkahannı korumaya çalışıyordu. Meseleyi böyle koydunuz mu, ikinci örgütün 'başf olan Yalım Erez'/n başından beri neden dolayı Çiller ile beraber olduğunu açıkla- mak kolaylaşır; tabii Refah Partisi ile neden do- layı iktidar ortaklığına girdığini de! Çünkü JOBB ile Refah'/n arkasındakı sermaye, yâni MÜSİAD. TÜSİAD'a karşı cephe bırliği içinde görünüyor- lar..." (Meydan, 17 Ağustos 1996) Kaplanlar' ne diyor? Kanlıca da. yağmuır karanlığı. Ne buluta ne si- se benzer kalın bir duman Boğaz'm üstüne çökmüş. Ağırtankerler, heyûlâ gibi ansızın belirip, bu dumanın derinliklerinde sessizce kayboluyor- lar. Sonbahar ne kadar erken geldı. Insan isteme- se de, Yahya Kemarin mısralannı mırıldanıyor: "Günler kısaldı, Kanlıca'nın ihtiyarlan bir bir hatırlamakta geçen sonbaharlan..." Iki ay önce yazdıklarımı. uçuşan su tozları ara- sında, gözden geçiriyorum; etrafta, donuk bir gü- müş alacası hüküm sürüyor. Yanılmış olabilir mı- yim? Hayır! MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, yaz so- nundan ben her söyledığıyle bu 'tesbit'i doğrula- maktadır; hem yalnız o da değil, 'Anadolu kaplan- ları' da, o fikirde görünüyorlar. Önce Erol Yarar'ın sözlerini hatırlayalım: "...TÜSİAD liberal değildir. TÜSlAD üyelerinin çoğu korumacıdır, tekelcidir; küçük bir kısmı tekelciliğe karşıdır; çoğu, 'aman gümrük duvar- ları tutulsun, devlete ış yapayım, büyük rantlar sağlayayım' endişesini taşıyor, çünkü geçmiş- te paralannı böyle kazandılar..." "...TÜSİAD'daki büyük sanayi gruplan hâlâ devletten korumacılık istiyor. Büyük sanayi ko- runmaz ki! Demek ki bunlar pısırık yetişmişler, şahsiyetlerini bulamamışlar, kolay para kazan- mak derdindeler..." (Milliyet, 3 Ağustos 1996) Sıra geldi 'Anadolu kaplanlan'na! 1986'da 20 kışiyle yola çıkıp, şimdi onaltı bın ortağa sahip It- tifak Holding'in beyni' Seyit Mehmet Buğa, Erol Yarar'ın dediklerini doğruluyor, çünkü bakın ne demiş: "...Çiller hanımefendinin Türkiye gerçekleri ile ilgili teşhislerinin birçoğuna katılıyorum; me- selâ TUSIAD'a cephe açmasını doğru buluyo- rum. Çiller hanımefendi ile birçok noktada giz- li müşterekliğimiz var. Türkiye'de dinamizm is- teyenlerle statükoyu korumak isteyenler ara- sında çatışma var. TÜSİAD statükoyu korumak istiyor. (...) TÜSlAD'ın iç pazardan elini çeke- rek dış pazara açılmasını ve iç pazan Anado- lu yatınmcılanna bırakmasını istiyoruz.(...)Kız- gınlığımız gelir dağılım dengesini bozmalann- dan kaynaklanıyor. Bizim üstümüzden çekilme- lerini istiyoruz: teknoloji, devlet imkânı, iç pa- zar ağı bunlarda; bunlaıia rekabet edebilmek için özel teşviğe ihtiyaç var..." (Yeniyüzyıl, 25 Ağustos 1996) Yaşamakta olduğumuz siyasi mücadelenin eko- nomik diyalektiği, daha açık ve net olarak, acaba nasıl açıklanabilir? Tencere dibin kara... Muhalefet aklını başına toplayacak mı? Çok önemli sandığı câmi, seyahat ve kadro tâyi- ni patırtısı, kolaylıkla aleyhine çevrilebilir: anlamlı anlamsız seyahatler, bakanlıkveKİT'leri 'kadrola- rıyla' tıkabasa doldurmak; eğitim ve öğretimi 'imarn/hatip eksenine kaydırmak', kimin zimme- tindedir? Geçmiş merkez sağ/merkez sol iktidar- lann değil mi? Tencere dibin kara, seninkı benden kara! Kemalist ve sosyalistlere düşen görev, Refah ağır- lıklı koalisyonun dış ve iç çıkar ilişkilerini enine bo- yuna araştırıp ıncelemek; bunlardan kalabalık halk yığınlarının yararına bir siyaset platformu, ekono- mik anlamı ve altyapısı olan bir muhalefet cephe- si oluşturabilmektir. http:// www. vol. com. tr/ A İLHAN http://www.ada.com.tr./-bilgiyay/yazar/ailhan.html
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle