30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EtClM 1996 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Avyupa Şampiyonlar Ligi'nde balonu sönen San - Lacivertliler Türkiye Ligi'nde de bozguna uğradılar F.Bahçe'ye hîr de Van tokadıVarLspor: 2 Feırerbahçe: 2 STAT: f-ali Mahmut Yılbaş «AKEIV1LER: llhami Kaplan J6>). BüZent Bozdoğan (6), Salih EPtırmuş (6/ \2L\SPOR: Murat (6). Mevlüt (7). Ziytu (6ı, Aykııt (5) (Alpars- iarsı 4), Aî btlülkadir (6j, Atilla (5). £rkut(>i. Fadıl(5), K. lusuf (4), B*?rnand (5), (Hammar 6). Ad- nan (5) FENEIfcBAHÇE: Rüştii (4), ll- ker (4j, L'che (5). Högh (5), H.lbrahJm (4). Bülent (5) (K. Saffet 4?. Okocha (6). Kemalet- tim (6). Erol (4) (Tuncay 6j, Tİ.Saffet (4), Boliç (5) (Benhur 4) SARI KARTLAR : Kemalettin (h-enerbcjhçe). Fadıt (Vanspor) COLLER. Dk. 37 Kemakttin. âk. 46 Adnan, dk.61 Me\lüt. 'dk.65 Tıtmcav ŞARIICARTLAR: Kemalettin ÖZGÜRAKKAR . XXS - Fenerbahçe. Van dep- lasmanıruian beraberlıkle dönü- yor. Hafta içinde Avrupa Şampi- VOınlar Lıgı'nde Manchester ÎJnited'a karşıbaşanlıolamavan San - Lacivertliler. Vansporkar- şısında cLa paçayı zor kurtardı- lar. " llk yanyı 1-0 önde kapayan San - Lacivertliler maçın ikinci böiümünde bırara yenık duruma dü$tü> se <Je bu yanda oyuna gı- ren Tuncay "la skorda eşıthği sagladı. 5. dakıkada Vanspor'un kazan- dıgı serbest \uruşu K.Yusuf kullandı. Ûrıun sert şutunu Rüştii güçlükle kor- pbre çeldi. »" 8. dakikada Abdülkadirin ara pasıy- Fenerbahçeli lche. Vanspor atakJanndaoldukçazorlandı.(Fotoğraf: A.A) la defansın arkasına sarkan Bernard. Rüstü'yle karsı karşıya kaldı. Köşeye gönderdiğı top dıregi yalayarak dışarı çıktı. 12. dakikada Uche'nin uzun topuyla buluşan Saffet. yaklasık 25 merreden sert vurdu. Kalecı Murat bu \ uruşu ıki hamlede önleyebildı. 29. dakikada Mevlüt"ün pasında K.Yusuf yaklaşık 30 metreden sert vur- du. Köşeye giden topu kaleci Rüştü gıiçlükle kornere çeldi. Bu dakıkalar Fenerbahçe sa\ un- masının zor anlar yaşadığı daki- kalardı Kemalettin'in golü Dakikalar 37'yi gösterirken ani gelişen F.Bahçe atağında Boliç topu göğsüyle kontrol etti. Ce- za sahastna yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Ke- malettin dokundu. Top ağlara gıtti.l-O. fkinci yarıya evsahibı ekip gol- le girdi. Henüz bu bölümün da- ha başıydı. Me\lüt'ün derınle- me pasıyla buluşan FadıJ, Ad- nanı gördü. Kalecı Rüştü'yle karşı karşıya kalan Adnan, Rüş- tü'nün solundan topu filelere gönderdi: 1-1. Skorda eşitlik \ardı. 61. dakikada Vanspor, Fe- nerbahçe karşısında Mevlüt'le öne geçme şansını yakaladı. An- cak Vanspor bu golün sevincini fazla yaşayamadı. Dört dakika sonra Tuncay yenıden skora denge getirdi: 2-2. 72. dakikada B. Saffet. takımı adına mutlak bir gol pozisyo- nundan yararlanamadı. Maçın son bölümünde F. Bahçe defan- sı banz hatalar yapmaya başla- dı. Ancak evsahibi Vanspor bu fırsatlan kullanamadı. Özellik- le 89. dakikada yaşanan karam- boldeAdnan'ın Vanspor'a 3 pu- an getirecek golü atması işten bıle değildi. Fenerbahçe'nın Van deplasma- nında da iyi bir futbol ortaya koydugu söylenemez. San - Lacivertli- ler her iki yanda da ortaya koyduklan oyunla vasatın üzerine çıkamadılar. Vanspor özeilikle ikinci bölümde Fe- nerbahçe'ye oranla daha etkili göriindü. 3. lig toplu sonuçlar 1.Gnıp:Batman Petrol-Kur- talan- 4-1. Diyarbakır PTT- Yüksekova Bld: 2-0. Kızıl- tepc-Sihan: 2-1. Bitlis Köv Hizm.-Mardın: 1-1, Ağrı- MULJ: 3-0, Muş Adaletgücü- Diyarbakır DSİ: 1-1. Hakkâ- n-öenç \Jurat; 1-1. Cjzre- Batman Bld.: 0-1 2. Crup: Terme-Çarşamba Bld . 1-1. Giresun-Trabzon Yah 5-0. Samsun Kadıköv- Pazâr: l-l,Tokat-Bayburt. Ö- 0, Gümüşhane Dogan-Akça- abaı Sebat: 2-0. Trabzon Te- lekom-Sıvas: 1-0. Ordu-Bu- iancak: 1-1 3. Grup: Fırat Ünıversıtesı- Kozin Bld-. 1-1. Kılıs Bld.- Osrnaniye. 4-0. Kaysen Ercı- yes-K. Maraş: 6-4. G. Antep Şehtkamil Bld.-B.Ş.Bld. GASKİ: 1-1, Sılıfke-Tarsus \d.\ : 0-1. Nızıp Bld.-lslahi- ye: t-1. Cevhan Bld.-G. An- tep Sanko: O-l. Pötürge Bld.- tskeiderun D.Ç.: 2-1 4,G-up:Kırıkkale-Kırıkkale Bld 3-1, Erdemir Ereğh-Y. Sıncan: 1-0. Bolu-Keçiören- güci: 0-0. Kozlu Bld.-Çankı- n BU.. 1-0. Merzıfon-Çubuk: 3-l.\SKİ-Akçakoca:l-2 Ş, Grup: Konya Yol-Selçuk Üniıersıtesi: 3^-2, Petrolofisı- Ar>»n Şeker: 8-0. Kütah>a Seramik-Karaman: 2-1. Eti- banl SAS-Isparta: 0-0. Eski- sehr Şeker-Kütahya: 2-2. Mev>ehır-Ankara B.Ş. Bld.: fi-2. \nkara Köy Hizm.-Ak- sara: 0-3 6. Gııp: izmır-Ay-valıkgücü: 0-l.Selçuk Efes-Lşak: 2-2. •Uıaia-Y. Mılas: 2-0, Edre- mitÂlıağa PETKİM: 1-1. Akhsar-Y Nazılli: 0-0, Sö- ke-fcthıye: 2-3. Marmaris- TorhhBld.:5-0. SimavEy- nal-3ergama: 1-0. Manısa- Yeşıova: 1-0 7. Gnp: Bekırpaşa-M.K.Pa- şa: H, Bilecik-Istanbul B.Ş. Bld 0-2. Karamürsel-Üskü- dar \nadolu: 0-1. Yalova- Bsy oz: 2-0. Gebze-Bozü- \lik 0-4. Sapanca-Ortaçeş- me:M) 8. trup: Keşan-Küçükköy: 0-O.,erkezköy Profılo-Çan: t-O. orlu- E>r üpspor: 2-3.Te- petTi Fıratpen-Kasımpaşa: 1-O.)ardanel Kepez-K. Çek- m e f 1-2. Kırklareli-Bandır- ma:»2, Güngören Belediye- si-CKİIıtaş: 0-0. Lüleburgaz- Görnspor: 4-4 Ba Jnlarda dün î. lg: Özbostancı-Mersin Car. 0-0. Istanbul Site-Ada- na 'Maş: 6-2. Altay-Kayseri Vb>9 1-2. Eskışehir Gençlık- ra^'or: 0-3, Bursaspor-Di- lasrb. 2-5 î. M.P Kocaeli-Istanbul Ha- ıt(3;a: 13-3. Balıkesır Bele- ii - Samsungücü: 1-4. Vali Mahmut Yılbaş Stadından notlar Kostadinov'a 1 milyar cezaVAJ\(Cumburiyet)-Şampı>onlarLıgrnde Vlanchester Unıted'a tstan- bul'da yenıldıkten sonra\'an"a moralsız gıden Fenerbahçe. bu karşılaşma- dan da beraberlikle avnlınca şüzler ıvıce asıldı. Teknık dırektör Lazaroni lıderle aralarının açılmadığını belirterek, "Bo- liç sakat sakat o\nadı. Erol'u midesindeki rahatsızlıktan dolayı erken çı- karmak zonındâ kaldım. Orta sahamu kötü>dü.\anspor da çok iyi o\na- dı. Tiim bu etkenler galibrvet almamızı etkiledi" dıve konuştu. Bu sezon yenıldıklerı Gazıantepspor maçını da İlhami Kaplan ın yönettığtnın hatır- latılması üzenne Brezılvaiı ça- lıştırıcı, "Uğura inanmam. En aandanyenîlmedik. Hatalanmı- ZJ biliyoruz. Bunlann üzerine gi- derek çok daha iyi hale gelece- ğiz" dıye konuştu. Başkan AüŞen ısegeçen lıgın ılk yansında 9 puan kavbertıkle- rıne dıkkat çekerek. "Bu y ıl da 8 puan kaybettik. Panikolmaya ge- rek yok. Sezon sonunda şampi- yon olacağımıza inancımız tam" dıye konu^tu. Vanspor karşısın- da aldığı beraberlikle puan sıra- lamasında Trabzonspor'un bir altına düşen Fenerbahçe, 2-2"lık sonuçtan sonra lıgdeki ılk bera- berlıgını almışoldu. Van dönüşü uçakta toplanan Fenerbahçelı yönetıcıler. Manc- hester maçı sonrası teknık dırek- tör Lazaroni'yle tartışan Bulgar futbolcu Kostadinm'a 1 mılyar para cezası vermeyı kararla^tır- dılar. Futbolcuya cezası bugün Asbaşkan ve Futbol Şube So- rumlusu Vefa Küçük tarafından teblıöedılecek. Fenerbahçe e2000' 1 kaldıSpor Servisi - Vanspor deplasmanm- dan beraberlikle dönen Fenerbahçe'de 2000'incı gole sadece bir vuruş kaidı. Van'da 2 gol atabilen Fenerbahçeliler, böylece Türkiye liglerindeki gol sayısı- nı da 1999'a çıkarmayı basardılar. 500'üncü golü atan Ogün Altıpar- mak, 100Û"ınci goiü atan ErolTogay ve 1500"üncü golü kaydeden Şenol Çor- In'dan sonra San -Lacıvertlilerin 2000'incı golünö kımin atacağı bundan sonra atılacak ılk golle bellı olacak. San - Lacivertlilerin önumüzdeki haftakı ra- kibi Trabzonspor. IstanbuFda oynanacak maçta F.Bahçe'nin atacağı olası bir gol, 2000'inci gol olarak tarihe geçecek. Deplasmanda Edirnespor'la 1-1 berabere kaldı Kartal zirveden inmiyor Edirııespor: 1 - Kartal: 1 STAT: 25 Kusım (Edirne) HAKEMLER: Suremn Karakoç (6), Taııer Öngel (6), Kadir Kamalı (6) EDİRNESPOR: Yavuz (5), Necdet (5). Farıık (7). Erman (5). Yaşar (6), Bülent (5). Behzat (5), Sü1e\man (6Htfk. 63 Za/er 5). Raif/4/ (dk. 16 Erkun 3) (dk. 46 fııran 4). Özcan (5), Ali (7) KAKfAL-.Rufet (6). Tunk (6), Necdet (4) (dk. 62 Cem 4), Bes- im (5). Mehmet (5). Erkun (5) (dk 77 Mustafa 4). Farıık (6), Hasan (5). Alı Saıl (6), Melih (5), Erol (5) GOLLER: Dk. 30 Erol, dk. 55 Özcan SARI KARTLAR: Süleyman. Erman, Zafeı; Farıık (Edirnes- por), Erkan, Tarık. (Kartal) EDİRNE (Cumhuriyet) - 2 lig 1. grupta oynanan maçta Kartal, deplasmanda Edırne- spor ıle 1-1 berabere kaldı. Kartalspor bu sonuçla lider- lığmı sürdürdü. 2. ligde dün l.Grup: Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor 1-1. Edırnespor-Kartal: 1-1, Beylerbeyi-Zonculdakspor: 1-2. A. Hisarı Id.Y.-Bakırköy: 1-1 2: Grup: Kuşadası-Bucaspor: 2-0. Muğlaspor- Karşıyaka: 2-0, Balıkesirspor-Soma Linyit: 0-1, Y. Turgutluspor-Aydınspor: 0-2 3.Grup: Y. Afyonspor-Konyaspor 1-1, lnegölspor- Adana Demirspor: 0-O.Adanaspor-Mersintd. Y: 2- 1. Alanyaspor-Eskişehirspor' 0-1 4.Grup:Ç. Rizespor-Erzıncanspor: 1-1. Ünyespor- Amin Hopaspor: 3-1. Çorumspor-PTT: 1-0. Erzu- rumspor-Ankara Demirspor: 1-0 S.Grup.-Bıngölspor-Malaryaspor: 2-1, Diyarbakır- spor-Elazıgspor: 2-1. Siirt Köy Hızm.-lskenderun- spor: 3-0. Hatayspor-Adıyamanspor: 1-1. Ş. Urfas- por-Kayserispor: 0-0. BAYANLAR AVRUPA FEDERASYOIV KUPASI YKM de elendi YKM: 17 Rostselmash: 20 SALON: Gebze HAKEMLER: Plesa Toma (6). Lipas Ociovian (6) (Ramtınva)' YKM: Hafıze (4). Martma (5)2, Seyhan (4), Sımona (6)5. Diana (6)5, Giilden (5)2, Halenur (6)3, Ayşe (3), \ursel (4) ROSTSELMASH: Yasnistkaya (5), Kc- nomılova (5). Gasanova (5)1, Tcherno- volenko (6)5, Romenskaya (4), Afislnı- la (4). Dishnenko (5)1, Barie\a(6)5. Gorisnyaya (6)5. Akhromeeva (5)3. Kalinichenko (4) İLKYARJ: 9-7Rostselmash İKİ DAKİKA: Simona (YKM), Gorisnyaya, Gasanova (Rostselmash) GEBZE (Cumhuriyet) - Bayanlar A\ ru- pa Hentbol Federasyonu Kupası'nda YKM. rövanş maçında da Rostselmash'a 20-17 yenilince kupaya ilk turdan veda et- tı. 2 gün önce oynanan ılk maçta rakibıne 21-18 mağlup-olanY(CM.dünkü maçta ra- kibinin iyi savunması karşısında hücumlar- dan yararlanamadı. Rusya takımı ise eline geçirdığı gol fırsatlarını kullanınca. rakibi- ni yıne 3 sayı farkla yenmeyi başardı ve ku- padaki yoluna de\am etti. Halkbank yendi, ama elendi Erkekler Avrupa Kupa Galıplen Kupası birincı rur rövanş maçında Halk Bankası. Romanşa'nın Fibre\ Savinesti takımını İ8-I6yenmesine karşın elendi. Halk Ban- kası. Romanya'daki ılk maçı 19-16 yitır- mişti. Psiıh 152.4 rnlyon verdi 1 SfiT Servisi - Dün koşulan ıt rışlannda 1-1-1-5-7-6 iosnınesını bılenier ! 52 mıl- kwr-80 bın 400'er lira ka- « I I T «4MMIT l « « m i*!^ 96 Cannes Fflm festıvatı En lyı Yonetmen Oduıu ,**••* FARGO 1987 y*r«y Mııintsou dj rışjnın ga>vak b» MayHan «an Tlrrjo <l> borç bltafrna ıto braM Utf luarak kanaı kıran öıprttKan n m ^ n kaır^jeösnnaeıı yuklü bir JUr» BOfçünnı MmKyn planlıyın Jany üıngaoaan ıdı bir oto sfflosımn eykûsu ytr fanjo*mı Jotf Cotn ydma Baffollennrje Franccs MeOcrnuJid (Unsıssıppı Bummg} Snv« Buscmr (RKtnar Dogs). Pnn Stomun (Fanrjy ana AJeandao w*am H kbcy (Otara! n H ı m P n s m (Pant Vbgr Wogon) oyıuouı Pıoluktötlcoû EOun Cotn n GsHaUıCı Hmm aı HaJo* vı Eitan Cotn ut*ntUn nzta Tırgo'nun )Vnln tUOMM. ooninoj ydrumnrHıöır» Osar'a Mıy gösttnlmı; gftnıntu ftnmm Rootı DHtns (Tl» Sra«stunt Raftfnpoorı) oraltlrsıyaı Dcsnuffinüjiunû Rıck Heınncds (Fallnı Angefs^ kDs:ıJrr jss^njtûri^nu Mjfy Zeptres jOümö and Dumisrj usltenırkBfi mualdennı ıs< CaTer 9üf ^wM !>C5Bledı Hiiliiıı acı re Torlııklara tehes\iim etlivıırlcırıtı.. KNE ClflTMAN SUNJSS î » HAC<n PSMm fiFMl JUUET BINOCHE OUVIER iMMTINEZ ^amdaki Süvari (OPERA) I I N I T G A L E R İ S İ MAJtİA KIUÇLIOĞLU Hefkd, Rtsim Serpsi 2IEkJm-9Kasımfi Hnktft Koıugı Stk. Ja^HlAflNa: I bkllM M: HtZ-2<* « CZ Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) •,"• •.%• >•>•.%•.•>• y BİR JEAN-PAUL RAPPENEAU FILMİ IISTANBUL BUYuKSEHIR BEUDIYESİ -=-JŞehır Tıyatroları KASIM 96 OYUNLARI HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (0212)240 77 20 (0212 526 53 80) SİNEMALARDA 1995 CANNESEN İYİ YONETMEN \ 1996 CESAR EN İYİ FİLM - MÜZİK - YONETMEN • KURGU Jt "Bir Sincnıo Basyopıtı PROTEST'O(LA HAINE - NEFRET) Yonetmen: Mafhıeu Ka*sovıtz BeyoflluAUMAfl (2932466) 12 00-14 15-1630-18*5-21 15 1 * » T 5 Kad*öy»S (3360050)1130-1400-1630-1900-21.30 [ Erenköy ATOUON (362 51 00) 12 00-14 30-17 00-19 30-21 30 | Batoffc&y KtjÂF (583 14 97) 11 00-13 15-17 00-19 00-21 15 2 2 ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Şehir Tiyatrolan E K t M ' d e n t T İ B A H E N F A T İ H P E Ş A T N U R İ S A H N E S İ ' N D E F a z ı l H a y a t i Ç O R B A C I O Ğ L U KOCA SİNAN Yöneten : Can DOĞAN Sahne tasanmı : Sabahat ÇOLAKOĞLU Gıysı tasanmı : NthaJ KAPIANGI (CAYA Ijık usanmı : Murat tŞÇl OYNAYANLAR Kahraman ACEHAN-YaJçın AKÇAY-Adnan AITAY-Musafa ARSLAN- Ujurcuı ATAXAN-lsteıda- OAGaLAR-Srsan BARKİN-Doön 8AVLİ- Menn ÇEKMEZ-Rıdvan ÇEUBl-Meon ÇEÜKER-Ayîen ÇETİNER- Tıylan ERLER-Majlum KIPER-Bemn KOPER-Yı/mu MEYDANERİ- ^Y-Ha;met ZEYBEK BİLIT SATIŞUAfü BAŞLJU1IŞTM OYUN GİJMJEM: SALI 20 M ÇAR. IS «0. 29J0 PEH » M CUMA. MM C.TSSI. IS M, 20.M PAZAK IS M OrUN T*«IHLE«I U.21 14 2S 11 V !t ] t I I EKİH • 1.1 J KASIH 7 KASIM'DA BAŞLIYOR. GİŞEMİZ AÇILMIŞTIR. i 111 n kah kah a bombardımanı BtLETLER TfKENMEDEN YERtNlZl AYIRTINIZ 1 REZERV.AS^-OV (0212; 230 16 18 - 231 21 00 ŞtŞLl GÖSİl İUİİ-GAIA.NFEI ÖZC« TIVATROSl ABİDE-İ HÜRRİYET CAD NO:22"'-229 F.G. LORCA Gürkan GÜR KANLI DÛĞÜN METB0 CANAVABI Tikçesı T « n 0RAZ0GU) Yöneten: Engm ALKAN Yfineten BaşaSABUHCU K.S.M (S-7-8-9-10IKASIH EfleşDREY/C.ReştREY LÜKÛS HAYAT Yöneten: Hakiın DORMEN (27-28-29-30) KASIM - (1) ARALIK KAOIKOV HALOUN TANER SAHNESİ (0216)349 04 63 Gülsün SİREN F.MeihCevdetANOAY Dinçer SÜMER MAVİYDİ BtSİKLETİM Yöneten: UusabAMSORA (6-7-M-10) KASIM Sevim BURAK SAHİBİNİN SESİ F.G. LORCA KANLI DÛĞÛN TûrtçescTııanORAZOĞUJ YC«ie(en.BîşaSABUNCU (13-54-15-16-17} KASIM WİHU(ESfWt BaşarSAflUNCU BİRAT/L.KRAUJĞIM Yönelen. Başar SASUNCÜ (27-28-29-3O) KASIM, \ i ABAUK Yöneten: OrhanALKAYA (20-21 -22-23-24) KASIM Arslan KAÇAR KRAUOYüN(Çoct*0ruiB) YönetenAnlaı KAÇAR (9-10-16-17-23-24-30) KASIM (1) ARAUK GAZIOSMANPASA SAHNESİ (0212) 578 60 67 FARKUBİRKAttH MİMD0MUM Ç6Pt£Bİ Yöneten EngnGÛRUEN Yöneten Eml KESKINER (13-14-15-16-17-20-2" -22-23) (6-7-8-9-10-27-28-29-30) KASIM KASU Dınçer SÜMER F.K. VVAECTHER mVTirDİ BİSİKLTrill SOYTAfllUROKULU Yöneten Mustaia AM£ORA Titaea Yûcel ERTEN (19-24-26)KASIM(I)ARAUK Yöneten-TaiefBARUS (9-ÎO-16-I7-23-24-30) KASIM (1) ARAUK USKÜDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESİ 10216)333 03 997 F. Hayat ÇORBACICĞLU KOCA SİNAN Yöneten Can DOĞAN IS7-M-10-13-H-15-I6 VSM Dınçer SÜMER MAVİYDİ BİSİKLETİy Gûlsûn SİREN FAHKUBİRKAPIM Yöoeten En^ı GURMEN (5-7-9-9-10) KASIM EMeihCevdetANDAY MkADONUNÇÖPlIHİ Adalet AĞAOĞLU ÇAHPAKİ ÇATUUC Yöneten. Engm IİUDAG (13-14-15-16-17) KAS« F. Hayalı ÇOflBAClOĞLU KOCA SİNAN (27-28-2S-30|«S*l(1)/WALK Fikret TERZİ AKILLISOYTARI [Çocufc Oyunu) Y&nelen Oena UYGUNER (9-10-16-17-23-24-30) KAS1M(1)ARAUK Adalet AĞAOĞLU ÇATIDAKİ ÇATLAK Yöneten Engr ULUOAG 12041-22-23-241 KASIM Gûlsûn SİREN FARKLI BİR KAMN Yöneten. Mustata ALASORA Yöneten Engr GURMEN (12-17) KASIM (27-28-29-30) KASIM (1) ARAUK Sema / Erbil GÖKTAŞ BÜYÛLÛ QÖL (Çocuk Oyunu) Yöneten CanDOGAN (9-10-16-17-23-24-30) KASIM (l)ARAUK HARBİYE CEP TİYATROSU (0212) 240 77 20 Yahya KemalBFyATLI/Şönmez ATASOY KENDİ OÖK KUBBEMİ2 Yönetetı Engm ULUDAĞ (5-7-8-12-14-15-19-21 22-26-28-29) KAS1M Saat 1500 OYUN GUNLERI SALI: 20.30, ÇARŞAMBA: 15.00-20.30 PERŞEMBE: 20.30, CUMA: 20.30 CUMARTESİ: 11.0O-1S.00-20.30 PAZAR: 11.00-15.00 E F E S PUsen'în kulln katkıları artarak sorecek. BİLET SATIŞ YERLERİ ŞEHİR TIYATROLARI GISELERI ile CAPITOL, HUZUR GİYİM, GAZIOSMANPASA ÜMRANIYE-OSMANBEYKAOIKÖY MAĞAZALARI ve KADIKÖY HALOUN TANER (Merkez Gişesi) nde SATILMAKTADIR. KASIM AYI BİLETLERİ 22 Ekim 1996 Salı Günündtn itibaren satısa lunulıcaklır. Voleybol Emlakbank rahat kazandı Emlak: 3 G.Sigorta: 0 SALON: Selım Sırrı Turcan HAKEMLER: Gültekın Tekı- nulpl1 ). Mehmet Demırdelen (7) EMLAK BANKASI: llıuna (5). Fıtlyu t~"). Vıctuna /"";, Özlem (7). Güzııı t~). inna (8)(Ze\ can 3, \ı/ıal 3) G.SİGORTA:A\sım (5). An- na (4), A\hn (5/. Allcı (6). Hıı Feııg (4). Serup (6/ (\ecla 3) SETLER: 15-9. 15-6. 15-13 Sİ/RE: 66Dakika (24. 15. 27 ) AMCARA (Cumhuri)et Bürosu) - Türkıve Bavanlar Vole\bol Siiper Lıgı'nde >a- pılan maçta. ^ampıvonl'jk ada\larından Emlak Bankası, Güneş Sıgorta\\ı son sette zorlanmasına karşın 3-0 \e- nerek ıddıasını sürdürdü. Toplu Sonuçfar: Erkekler Siiper Ligi: ktanbul Marmara Kolejı-Aselsan: 2-3. Beşıktaş- Emlak Bankası. 0-3. tstanbul B.Ş.Bld.-NETAŞ: 0-3. Halk Bankası-Arçelık. 3-0. Zıraat Bankası-Galatasarav. 3-0 Ba>anlar Siiper Ligi: Yeşıl- vurt-Eczacıba^ı: 1-3. Galata- sarav-DenızNaklıvat 3-0. V'a- kıfbânk-ENKA 3-fl Erkekler / 1. Lig: Ankara SSK Spor-^nkara Demır- 3-1. PTT-Çanka\a B • 3-0. Ankara Et Balık-Ankara Cn.: 3-1. Karşıvaka-Anadolu t'nnersı- tesı. 3-0. Izmır Ha\agücü-Es- kışehır DSİ Bentspor 3-0. Bursa Emnıvet-Bursa: 0-3 Bajanlar'/ 1. Lig: TED- Vurtkur: 0-3. A Numune Ha;,.-Ankara DSİ 3-0. Anka- ra Demır-A Kara\ol!arı: 3-0. Izmırspor-Bursa Bld. 3-0. Samsun Atakum Bld -Tarsus Çukurova: 3-1. Ladıkspor- KaysenDSl:3-0. Hentbol ASKI tura sevinemedi \EERPELT(Cumhuri\et)- Hentbolde A\ rupa Şehırler Ku- pası'nda bınncı turda Belçı- ka'nm Sportıng N'eerpelt takı- mını eleyen ASKİ. rö\ans ma- çında Belçıka takımı \e vetkı- lılennın kendılerıne karşı olan olumsuz tutumlannı protesto etti. ASKİ antrenöru Giinal En- sari. oyunculann \e vönetıCı- lenn. tur atlanmasına karşın morallennın bozuk olduâunu belirterek, "Belçika"yailkğeldi- ğimiz giinden bu \ana korku içinde>asadık. Çok kötü karşt- landık ve hiçbir ilgi göremedik. Oümanın neresinde olursa ol- sun. birisi sakatlandıgı an dok- tor vardımına koşar. \eer- pelt'teisedoktorbii^saldırdı ve bizi rol yapmakla suçladı. Ser- dar ise ağnlanndan ağlıyordu. Doktorun bu tutumunun \anı stra karşılaşma>ı ka\ betmemiz için masa hakemleri de ellerin- den geleni yaptılar" dedı Bayanlar basket F.Bahçe ve G.Saray galip Spor Senisi - Basketbol Bayanlar 1. Lıgı'nedün >apı- lan maçlarla de\am edıldı. Galatasara>. l.L S.B.K'vı 82- 56 gıbı bir skorla yenerken. F.Bahçe"de M.T.AŞI 72-66 yendı. Dığer sonuçlar ^ö> le: Ba\anlar / 1. Lig: Denız Naklı>at-TEDKole|lıler:58- 54. L'rlaGençlık-BRİSA:68- 70.2. LİG/Erkekler: I.TED- Izmır Çakabe>; 71-73. Süıner- bank-Mülkı\e 61-62. Binicîlîk TBMM Kupası AvniAtabek'in ANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Bınıcıhkte TB\İ\1 Başkanlığı Kupası'nı 'AT\' Benji'adlı atı\ la Ankara Bını- cılık lhtısas Kulübü'nden A>- niAtabekkazandı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ıse. 'Topaz'ısımlı atı\ la. istanbul Atlıspor Kulübü'nden Sencer Can kazandı Yat yarışı Bodrum Kupası BODRUM (Cumhuriyet) - Tunzm Bakam BahattinViiccl. "Akdeniz'deki yat kapasitesi- nin yüzde 10'unu Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz" dedı ANAP Genel Başkanı Mesut Vılmaz da yarışa katılan 'Affo- la'yatında. Bodrum Beledıve Başkanı \e Muala MılleUekı- lı LaleAytaman ıle bırlıkte yer aldı. ^'ücel. Bodrum'da düzen- lenen 8 Uluslararası Bodrum Kupası Ahşap Yat Yanşfnın startını dün sabah \ erdı Bod- rum Marınası'ndan çıkışta 'Daphne' adlı yattan 96 yatın startını veren Yücel. burada yaptıgı açıklamada. bakanlık olarak yaiçılığa çok büyük önem verdıklennı bıldırdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle