25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-17EKİN 1996PERŞEMBE »*••• CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Koraç Kupası GSaray zoru başardı Calaiasaraj: 59 AD Ovarense: 58 Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 2. tur ilk maçı için bugün saat 20.30'da avantajlı bir skor için sahaya çıkıyor St. Germain'e G.Saray'ın adı yeter H4KEMLER: TomısİJ\ Maııcu >ıı- tro\la\\ ı.l '4) Phdhfpe Maıllnttalıı I-) 1 0 logr' ( ) /V. Goklhiıı (4) Buıa, (4) ti )ıgıt (V// Oııi'i koıtl4)4 Ln$ (4) V & >ın 14) /VDO\^\R£\SE. Cjrlos t4> 3 (•4ı 3 \lı>reııopeJm O/ 9 Fıum (5) 13 Chnstupneı 161 20 Patıfa ,\ ııno (3/ Stoha Cıl (4) 10 -3t> (GJuusaıa\) ASL1 DL'RL Baske- bd Avrupa koraı, Kupasi rJa- kı tems,ılcmız Galatasarav grubuıda ovnadıği uıuncu macta Portekız dıbı ADOvareme'vı 59-58 vendı G Sara»rna<,ın ılkvansmaKerem.\et- ra.V(»geL6Vi;han. Burak bc^r- !e çıkt lar C ım-Born. ılk \ anda pota altından ozel- lıkleVojıel ılebulduğu ^avılarld5 dıkı- ka\ı6-l oncegeçtı Ancakbudakıkadan sonra alan M\ unmavi vapıp 10 numara- lı ovuncular Vlonteıropedroıle bulouk- lanbasketle'le 10 dakıka 13-13 berabe- re geçıldı -^D Ovarense takımı. ılk\a- rımn son dıkıkalarında Galatasarav "ı zorlama!»ınaragmende\re\ı 31-3Ovenık kapadı Ikırcı \anda ı^e daha atak ve hızlı oları Uraf Portekız ekıbı olurken buna kar^ın Galatasarav bu \anda o\u- na gıren Vığt'le sav ı uretmeveba^ladı ve ıkıncıv arınn ılk dakıkalarında farkı art- (ırdı 49-38 Maçın bıtımıne 5Ü sanıve kala karsjilıklı top kavıpları oldu \ey«ı atakta ba^arısaglavan Sarı-Kımıızıljlar, uçuneu maı, arından galıbıvetle avnlan taratoldular( ^-5Sl Galata>>anv bov lece gruptakı ıkıncı galıbıvetını almı$ oldu A\rupa Koraç Kupasi'nda ovnanan dığer maçlarja ıse ^u sonuçlar alındı Totas 86- Banca Dı Roma 69 ıllk yarı 46-34 Tota^). Lnıcaja 90 - Be>ık- ta* 46(ılkyjn 48 - 18 Lnıcaja) Inte- rıer 54-Mev>u 65 (Ilk >an 26-23 Mev- su) Av rupa Ba\anlar Ronohettı Kupa- $rndatemsıLılerımızın elde ettığı >o- nuçlar sovle RC Strasburs 84 - BO- TAŞ 69 "(ılk van 46 - 38 Strasburg) BRİSA 76-Vlontferradaıse Mdlkva- rı 44-42 \1ontferradaı->e)D \aklı\at 71 - B Planka n l (ılk van 40 -38 D Naklıvat) Avrupa Bavanlar Lıgı"nde ue VA Örchıes 82-G Sarav 70 Avrupa Süper Ligi • Galatasaray Pans Saınt Germaın ıîe saat20 30'daAlı Samı Yen Stadı'nda karşı karşı>a gelecek. Maçı ünlü İtaîyan hakem Pıerluıgı Collına yönetecek. Spor Servisi - Av rupa Ku- pa Galıplen kupası nda ui- kemızı temsıl eden Galatasa- rav bu kupada geçen yılşam- pıvon olan Fransa'nın guçlu takımı Pans Saınt Germaın ı 2 tur ılk maçında Alı Samı Yen Stadfnda ağ'rlıvor 20 30'da baslavacak veShovv T\ den naklen v a\ ımlanacak kar^ılaşma>ı Ital>an Pierkı- Galatasaray HayTett' Bulent Fetı Vedat Drmt Tugay Hagı Evren KHakan Arıf B Hakan P.S. Germain FernarGez Cobos Poche LeGuefi Kenedy Caftetef Loko Cauet Raı Guenn Dely Valöez Stad Aı Samı Yen • Hakern Peıiug Collna • Saat 20 30 Show TV Caniıi igi Collina > onetecek \anGobbel'ın Southamp- ton a transterınden sonra bu futbolcudan joksun kadro- su> la mucadele edecek Gala- tasarav 'da Sarmunspor kar- şıla^masinda sakatlanan Biı- lent'ın durumu krıtıklığını koruvor Bulent o>namaz\a >erme Bekir mucadele ede- cek Feti \e B. Hakan ın u- kımdakı verlerını alacak ol- malan San - Kırmızılılarda nıorallen \ukselttı Galatasarav Teknık Dırek- toru Fatih Terim. takımının Avrupa kııpalarfnda bırçok ba>ari) a ınıza attığına dıkkat çekerek "Manehester Lni- ted, Neuchatel zaferleri unu- nılmasın.ParisSaintGerma- in'ın çok guçlu bir takını ol- duğu birgerçek. \ncak biz de zavıf değiliz. Ro\anş için avantajlı bir skor yakalama- >açalışacağız"dı>e konuştu Dun Istanbul'agelen Parib Saınt Germaın ıse ak>am ma- çın ovnanacağı Alı Samı \en Stadı'nda yaptığıçal^madan sonra kars.ıla:>ma saatını bek- leme>e ba^ladı Diğer maçlar Bu kupada o> nanacak dığer kar>ıla>maların programı ıse >o\ İe 21.00 Sıon - Lıverpo OİJ8.00 Nımes-AlKStock- holm 21.45 Fıorentına - S Prac. 19.00 0 Ljubljana - AEK'21.00 B Bergen-PS\ 22.00 Barcelona-KızıKıldız, 23.00 Benfıca - L Mos,kova Galatasaray Avrupa'nm gediklisi San - KırmızıJılar 27 kez katıldıklan kupalarda 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynarken I kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda üçüncü oldu, 4 kez de 3. tura çıktı. Spor Servisi - Galatasaray, bugun Fransa'nın Parıs Saınt Germaın takımıyla yapacağı A\Tupa Kupa Galıplen Kupası ıkıncı tur ılk maçıyla bırlıkte, 91 yıllık tanhınde. Avrupa Kupalan'ndakı 104 maçma çıkacak Sarı-kırmıztlılar, 27 kez katıldıklan Avrupa Kupalan'nda 2 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, 1 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası "nda üçuncu oldu, 4 kez de 3 tura yukseldı Galatasaray. şımdıye dek 3 kupada oynadığı toplam 103 maçta, 33 galıbıvet 45 yenılgı alırken, 25 maç da berabere sonuçlandı San-Kırmızılılar, oynadıklan Avrupa Kupalan'nda kalelennde görduklen 158 gole. 118 golle karşıJık verdı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na, 11 kez katılan Galatasaray. oynadığı 53 maçta 15 galıbıvet, 25 yenılgı alırken. 13 maçta ıse beraberlığı bozamadı Sarı-Kırmızılılann attığı 60 gole. rakıplerı 74 golle karşılık verdı Galatasaray'ın bugune dek gelmı^ geçnıış en buyuk golcusu olarak kabul edılen "Taçsız KraP" Metın Oktay. Av rupa Kupaian'nda da 15 golle en fazla gol atan futbolcu unvanını elınde bulunduruvor Galatasaray'da Kosecki, Boliç, Kubilay ve Saunders'tan sonra Van GobbePe de güle güle MLSTAFA ERSO\ a} dayanlışlıklarzmcırınebır halkada\anGobbel'leeklendı Dahaon- ce elınden bırçok >ıldız tutbolcuyu kaçı- ran Galatasarav zorbulabıleceğı bıroyun- cuvu daha »attı Galatasaray yonetımının \'an Gobbel den once sattığı futbolcular ıse takımljrını sırtlamaya devam edıyor Bu tutbolcuların en onemlılen Kosecki Boliç. Kubilav ve Saunders Kosecki Fransa'nın Nantes takımını sırtlıyor Bo- liç Fenerbahçe nm gol makınesı. Kubilay Grasshoppers la Şampiyonlar Lıgı çevrek fınalını neredevse garantıledı Saunders ı>e VVestham'da ba>arılı bir sezon geçın- \or Bu be> tutbolcu arasından uçu \lp Salman ba^kan \dnan Polatda futbol »u- be sorumlusu ıken G Saray "dan aynldı Galatasaray dun. Van Gobbel'ın bon- servısınıelıneverıptngıltere'yegonderır- ken yonetıme gelen tepkılenn ardı arkasi kesılmıyor Daha once Kosecki, Boliç, Ku- bılav ve Saunders gıbı futbolculan satan Adnan Polat. Van Gobbel'ın satılmasına tepkı gostererek u \an Gobbel gjbi adam satılır mı? \an Gobbel satılacağına knup saülsavdrdcdı Dun bazı gazetelerde yer alan, "Terim kuplere bindi" haberlenne eskı teknık dı- rektor Graeme Souness bir açıklama getı- Van Gobbel İstanbul'daki son gününde felekten bir gece çaldL Van Cobbel'in karnesi 2950 futbol dakikası SporServısi-Urich Van Gobbel 1995- 96 sezonunun ortasında Turkıye've geldı Geçen sezon lıgın ıkıncı yansında forma gıyen Gobbel ın en buyuk ozellığı, tum maçlannda 90 dakıka ovnaması 25 lıg ma- çı ovnavan Van Gobbel. sadece Con>truc- torul ıle oynanan rovan^ maçında 76 dakı- kadamaçı bıraktı Sıyahı oyuncu Galatasa- ray da 25 lıg maçı, 6 Turkıye Kupası maçı ve 2 Avrupa Kupa^ı maçı oynadı 2 gol atıp 2 san v e bir de kırmızı kart gordu V an Gob- bel 2950 hıtbol dakikası Turkıye de kaldı ve Cumhurivet ten 7 not ortalamasi aldı rerek. "VanGobberinsatılmasını FatihTe- rimistedTdedı Dun sabah Van Gobbel'ı alıp İngılte- re'ye goturen Graeme Souness. ılgınç açıklamalarda bulundu Southhampton Teknık Dırektoru Graeme Souness'ın ağustos ayında Sarı-Kırmızılı kulube ba^- vurarak Van Gobbel'ı ıstedığı, ancak yo- netımın bu teklıfe karşı çıktıgı oğrenıldı Daha sonra Galatasaray ıkı Rumen futbol- cuy la anlaijinca fınans sıkıntısına du^tu v e Van Gobbel ın satışına karar verdı Yone- tım yenı bir karar alarak Southhampton' ın teklıfinın yenıden gozden geçırılmesını ıs- tedı Daha sonra yonetıcı Atilla Donat. So- unes&'ı arayarak teklıflennın hâlâ geçerlı olupolmadığını sordu Olumluyanıtalın- ca da Van Gobbel satıldı Kurtoğlu Romama'da Vonetım Kurulu uyesı İrfan Kurtoğlu Flipescu'nuntransfenndeortavaçıkan 1 mı- Kon dolarlık puruzu gıdermek ve bu futbol- cuyu getırmek için dun Romanya'ya gıttı Efes ve Ülker liderlik için TRT1 Spor Senisi - Avrupa Su- per Lıgı'ndekı temsılcılerı- mız Efe> ve Llker bugun be- şincı maçlanna çıkıvorlar Avrupa Lıgı (D) grubunda mucadele eden Efes Pılsen Fenerbahçe sevinçli Spor Servisi - Sezon ba- :jinda otontelerın fazla sans tanımadığı Fenerbahçe Kulüpler Kupası'nda üst üste be^ıncı galıbıyetını alırken Coach Nlurat Oz- gul "Avnıpada Fenerbah- çe'nin havası bambaşka ol- du. Kulüpler Kupası'nda ovnadığınıız maçları arka arkava kazandığımızda ta- kımın kendine guveni geldi ve 5 maçta 5 galibivetle bas- ketbol camiasında onemli birişi başardık" dedı bugun saat 17 45'te Daru^a- faka Av han Şahenk Spor Sa- lonu'nda Ispanva nın Caıa San Fernando Sev ılla takımı- nı ağırlayacak olan Lacıvert - Bevazlılarda. VNrsad'ın dı- ijinda sakat oyuncu bulunmu- yor Karşila^mayı Krvsztof Koralewski (Polonval Sr- dan Dozai (Hırvatıstan) ha- kcm ıkılısı vonetecek Llkerspor-.Maccabi Dığer temsılcımız Llkers- por da beşıncı maçında gru- bun Iıderı Maccabı Tel Avıv takımını konuk edıvor Saat P 45 'de Abdı Ipekçı Spor Sa- lonu'nda baslavacak maçı T. Jovancıc(\ug) P.Mailhabi- alu (Fra) hakem ıkılısı yone- tecek Efes ve Llker maçlaraoto- bus seferlerı duzenledı Oto- busler ^ehır merkezlennden saat 14 OO'te hareket edecek ANKA GARI BU RÜZGARI TRT EKRANLARINDA YAKALAYIN. TÜRK HALK ve SANAT MÜZİĞİNİN SEÇKİN İSİMLERİ, SERAP ve SÜMER EZGÜ'NÜN KONUKLARI OLUYOR... Cünün icinden | Bolu Amator kumesı takımlanndan SandaKpor bir çuval pata- es karşılıgı. Istanbul 1 Amator Kume takımlanndan Alemdars- por'un kalecıs! Omur Şeker ı renklenne bagladı | KKTC veTurk mıllı takımı arasındakı zıpkınla balık avı şampı- (onasi bugun Gırne'de başlıvor JSanver, BulgarBınncı Lıgı takımlanndan Levskı Sorya nıngol- ıJvuTodorov la sozleijme ımzaladı | Dun\a şampıvonu Romanva Hentbol Mıllı Takımı'nın ovuncu- vj V îLtona Dumıtrescu nun altın madalvalan çalındı ITurkıve VeteranlarTenıs Bırıncıiığı musabakaları Istanbul da so- laerdı Derecelerşovle Erkekler 55 ıaş Tuncer Aksov 50vaş Akın Be- ter. 45 vaş Bahaddın V atansev er Ba- unlar 40yaş Perı Çağal | Aı yarışlarında 6-4-3-4-14-1 lombınesinı bılenler 548 mılyon r-85 bın 450 TL kazandılar TV'de Spor Shov»T\ 17.45 Llker - M Tel Avıv (canh), 20.20 G Sarav - PSG i KOŞL: F TenderQueen (3) P Golden Beaut> (2) :.KOŞL: F Hanbev (4) P Samurav (6). PP Alısanaga(l) S ıunete(7 l ?.KOŞl:F VaskoDeGama(6) P Escobar (2). PP Sun Speed 5).S Capone (1) 4,KOŞU:F Aslanalp(l) P \ağmur \V (9) PP Yavuzatlı (6). N Asunılav (") \fcOŞl:F Tommv (5) P Candemz(l) PP Bav Bav (6) S \.esre(2) ».KOŞL: F kaptan 1 (8) P Karaca Sultan |2) PP Tumerbev 6).S Sehervelı 1 (5) •KOŞL:F Adıl 1 (8) P Neca A | T | | J GANYAN ıbe-ım(Il). PP Dıego (10). S M L I "T' U H " T M n l vOe,mar(2). SS Vfontana(l) 6 1 5 8 8 6: Badraslı (6) P Kız 2 9 1 4 (4ı PP Davutbatur (8) 5 6 8 > SaiullahH) 2 3 Gunün Ikilisı: 4 kosu l 9 7 rafcda Bahis: 8 11 10 2 1 1 CANLI YAYIN ATLETİZMDE YENİ DONEM 'Güreş kadar para isteriz' ARİFKIZILV\1IN Atletızm Federasvonu Ba>- kanı Aşkın Tuna. 199^ vılı ıçın en iz Gure> Federasvo- nu na verılecek but^e kadar para ısteveceklerını açıklar- ken "Güreşatasporavsaatle- tizm de sporun anası. Gureşe \erilmesi duşunulen butçenin avnısmı alırsak atletizm \eni- den doğar" dedı Muharrem Dalkılıç'ın ıstı- fasivla bo^alan Atletızm Fe- derasvonu Baijkanlığı naata nanTuna oncelıklealtvapıva ağırlık vereceklennı vurgu- larken yurtdı^ında vapılatak eğıtım kamplanv la venı ^am- pıvonlann vetı^tırıleceğını belırttı Tuna Cumhuriyet'e vaptığı açıklamada "Oncekı Federasvon Başkanlığı done- nıimdc vapılan bu kamplar savesinde Cengız kavaklıoğ- lu Fatma Dulkan Ruhan l^ım Alper kasapoğıu gibi isımleri bulup çıkarttik. Şim- di ise olanaksızlıklar nedeniv- le atletızm gereken hanılevi vapamıv or. Işın ucu para. 1997 vılı ıçın ha/ırlanan bütçelerde gureşe avrılacak para kadar istıvoruz. Gerçi güreş şampi- vonlar çıkarıvor \a atletizm denebilır. Ama bıze de fırsat tanınması şart. Bunun için de once maddi zoriuklan venme- li> iz. Çocuklanmız \ urtdı^ın- da kamp vapmah. temel fğiri- mi almalı. Şampıvonlarla ya- nşıp musabaka denevımi ka- zanmalı. Eğer 2004'te olinıpi- vat ıstivorsak şampıvon atlet- lerçıkartmalıv ız. Bu da şimdi- den baslavacak çalışmalar sa- jesınde gerçekleşır" dedı Sponsor şart Istedıklerı paravı almaları durumunda bıle sponsorluk olavınd ağırlık vereceklerını vurgulavan Federa->von Baş.- kanı Tuna "Her şeyi devlet- ten beklemek \e istemek t)l- maz. Bu nedenle butcemız bel- lı olduktan sonra sponsor ola- vına ağırlık vereceğiz."" voleybol Türkiye Bayanlar Ligi Beşiktaş kolay kazandı Beşiktaş: 3 - Enılakbaıık: 0 ı Felek HAKEMLER:-!// Ozaıbcn C) Temel Oneıı I 7 ) BE§lKT\Ş:taıoiw t 7 ) Tatıanu ( 7 ) \ı\a (7) S\ellene (X) Oztem C 7 ) Feng (X) Fatma (6/ Fılız (') EMLAKB\NK:£7ı/f-V Tatuımı (6) Guzw(5) iıc toııcı (1/ Ozlem (5) Olçtı (6) Ehııı (4) Fuha (4) \ıhal( > > SETLERr/.î 9 / 5 9 15 5 ALE\ \NAKOK Turkıve Bavanlar Super Lıgı maçında Beşiktaş. >ampı>- on adavı Emlakbank ı VO vendı Ote vandan gunun dıger maçlannda Vakıfbank Karsıvaka"vı3-0 Gentas.YeijiKurt'u 3-1 Galatasarav Bursa DS1 Nıluferspor u 1-0 mağlup ettı Türkiye Kupası 3. kademe Sürpriz sonuçlar alındı Spor Servisi - Futbolda Turkıye Kupası uçuncu ka- deme maçları vapıldı Alınan sonuçlar sovle DBakır-Sıırt KH 1-0 Erancan-Malatya 2-1 Arnın Hopa-A Sebat 1-2. A Demır-Mersın I Y 2- 1 Gazıantep Sen-Ş Lrfa 4- 1 Aksarav-Kavserı 0-4. Y Atvon-PTT 3-4 (pen ). An- kara Demır-Eskı^ehır 2-1 Marmaris-Alanya 2-1 Ma- nısa-Goztepe 1-3 Buca-Ku- ^adası 0-1 Zonauldak-Duz- ce 2-1 Bevlerbevı-G Os- manpaşa 2-1. Kartal-lnegol 5-6 (pen ), Nışantaşı-Pendık 4-7(pen ) TETNİS KL LİS / IZZET zi\\ Gizli Ajan mı Tenis Ajanı mı? "Ajan" denınce, ılkçağrışım genellıkle "gızlıajan"ol- maktadır Sonra sırayla "CIA ajanı', "ajan provokator" gıbı kışıler akla gelır "Bolge Tenıs Ajam" ıse herhalde en son anımsanacak ajandır Tenıs Federasyonu'nun kı- tapçığına bakarsanız, ıkı sayfa dolusu ajan ısmıne rast- larsınız Tenısın 'T"sı bıle olmayan bolgelerde bıle tenıs a|anı vardır Tenıs ajanlarının gorevlerıyle ılgılı kuralları okursanız "Vay canına" dersınız. "Meğer ne kadar çok ve onemli ış yapıyorlarmış' " Beş on yıl once, bolge tenıs turnuvaları vardı llkba- har Teşvık turnuvası, bolge Bırıncıiığı ve Sonbahar Teş- vık Turnuvası adı altında uç etkınlık gerçekleştırdı Şım- dı bunlar da ortadan sılınıverdı Kımse bir şey anlama- dan yok oluverdıler Yenı bir Tenıs Federasyonu kuru- luyor Bu kadro tenıs ajanları konusunu ele alır mı'? Bı- lınmez. Çunku bir garıphk de, tenız ajanlıklarının, Fede- rasyona değıl Bolge Başkanlıklarına bağlı olmasıdır Çok bılınmeyen denklem gıbı ışler Sonra da "Bızde te- nıs nıye ılerlemıyor?' dıye soru uretıyoruz • MİLTAŞ'ın geleneksel turnuvası başladı Mıltaşlılar bu ışı çok ıtınalı ve duzenlı yaparlar Bu turnuvada da turgeçenlere maddı odul vermek kuralını uyguluyorlar Çok da lyı yapıyorlar Bu yontem ozel tenıs turnuvala- rını cazıp hale getırecek en geçerlı yoldur Temennı ede- lım kı dığer kuluplere de bir ders olur da odul dıye, ış- porta malı tışortları vermezler MlLTAŞ'a katılım çok yuksek olmuş Kadıkoy yakası tenısçı bakımından bir çok unlu veteranı katılmıyor Çun- ku her hafta turnuva oynamaktan perışan haldeler Ço- ğu da sakat Her turnuvaya gırıp, bu turnuvada bir de ıkı kategorıde oynayanlar kendılerını Rambo sanmak- tan artık vazgeçseler lyı olur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle