01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 EKİM1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 HAYVAALAR /MM/LGI Deniz SOM fafern*: http://www.plQnet.com.tr/Xn flektranft posta: [email protected] Tefe 0.212.512 05 05 fofcs: 0.212.512 44 97 Melih Ozeskinazi ve onun gibiler i stanbul da Ozel Onat llkokulu 3 sınıfında ogrencı Melıh Ozeskı- nazı Melıh de arlcadaşlan gıbı koşuyor oynuyor d-ers çalışıyor televızyon ızlıyor Bazıları çjıbı o da gun- luk tutuyor Ama onun gunlugu bır başka "Turkıye de para kazanman ıçın ne çok okuman ne de çok çaiışman ge- rekır Neden mû Son gunlerde bır Sharon Emel modası çıkt ı gıdıyor Yok efendım, hanı beyını yatağa baglamış sonra bır guzel bıçaklamış ya bu ha- nım cezaevıne gırıp cezas ını çektıkten sonra btrbırlerının kıymetın ı anlayıp çok mutlu olmuşmuşlar Hanım ve eşı sankı kultüirlu bırer Ye- şılçam yıldızı Dızı teklıflerı alıyorlar ma- gazın programlarına çıkıyo>rlar Ozel te- levızyonların her kanalında her saat on ları rahatlıkfa ızleyebılırsınız Tabıı ca- nım ozel televızyonlar ne yapsınlar? Kıtabın faydalarını mı anlatsınlar? Eroz- yonu onleme hayvanları sevme panel- lerı mı duzenlesınler Vallahı onlar da haklı ıkı gun sonra batarlar Bıraz ru humuzda vurdu kırdı oldugu ıçın bız daha çok Emeller yaratır onları da zen- gın ederız ' Melıh duşunuyor ve olayların ayırdı- na varıyor Geçenlerde televızyonda Uğur Dundar agabeyımın yapmış oldugu bır programda yaşlılarımızın yaşadıgı ko- tu olayları seyrettıgımız zaman çok uzulduk Huzurevı sahıplerının yapmış oldugu şeylerı ınsanlık ayıbı olarak gor- dugumuz gıbı bu olaylara çocuk go zuyle bır başka yonuyle de bakalım Mesela o yaşlıları oraya getıren yakın- ları huzurevını hıç mı gezmedıler'? Televızyonda gordugum kadarıyla her yer leş gıbıydı Ikı aydır yerınden kaldırılmayan yaşlılar vardı Facıayı du- yan yakınları çok uzulduk nasıl olur demesını bıldıklen gıbı şımdı de ben onlara soruyorum Annelerını babala- rını anneannelerını kendı evlerınden uzaklaştırdıkları zaman zaten yaşlılann ılk olumlennı kendı ellenyle hazırlamış- lardır Yaşlılar çocuk gıbı şefkat ve sabır es- tedıklerı ıçın kendı evlerınde onlara ayı- racak bır sedırlen de mı yoktu? Sonra o çok buyuklerımıze de bırsoralım ba- kalım Bu huzurevı ruhsatı yokken na sıl uzun suredır faalıyetını yurutmuş9 Bu ınsanları ıhbar eden orada çalışan- lar nasıl olup da olayların bu kadar uza- masını beklemışler'? Şımdı bızlerın korkmadan konuşması ıçın Ugur Dun- dar gıbı agabeylerımızın bıze hep ce- saret vermesını mı bekleyeceğız9 Hayır asıl bız buyukler Melıh Ozes- kinazi ve onun gıbı çocuklann buyume- sını beklıyoruz1 SESSİZSEDASrZ NURİKURTCEBE ÇU DELf GÖMLBSÎNf <5ET/72. Arap Dili ~i~" stanbul Unıversıtesi Edebiyat I | Fakultesı Arap Dılı ve I Edebıyatı bolumunde ıkıncı — oğretıme devam eden beş oğrencıye dekanlıktan bır yazı gonderilıyor; "Başan sıralamasında yuzde 10'a gırdığınızden ıstersenız gunduz eğıtımıne geçer ama gece parası odersenız, ıstersenız gece eğıtımıne devam edıp gunduz parası odeyebılırsınız" dıye... Gunduzun parası 11.5 mılyon lıra, gecenın parası 40 mılyon lıra... Oğrencıler buna gore kararlarını verecekken dekanlık kararını degıştınyor; ıkı ogrencıyı lısteden çıkartıyor, bır ogrencıyı lısteye alıyor. Sorulduğunda da "bılgısayar hatası" denıyor... Bılgısayara venlen Arapça mı yukluyorlar acaba? Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Insan fasılalı duşunen hayvandır Cumok'lardan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları aşta Istanbul ve Ankara ol- mak uzere Cumok oluşumla- rı 29 Ekım'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak uzere ozel toplantılar duzenhyor Ankara da 26-27 Ekım de ıkı gun surecek2 Cumok zırvesıyapılıyor is- tanbul'da ıse Cumok'ların kurdugu is- tanbul Çağdaş Eğıtım Kooperatıfı 29 Ekım'de kamuoyunun onune çıkıyor Soz Cumok larda İstanbu! Istanbul Cumok'un kurduğu istan- bul Çağdaş Egıtım Kooperatıfı nden (İÇEK) yonetım kurulu adına Tahsın Ocaklı bıidırıyor Cumhurıyetımızın 73 kuruluş yıl- donumu ıle İÇEK ın kuruluşunu 29 Ekım Salı saat 20 00-24 00 arası Bal- talımanı Grand dayemeklı bırtoplan- tıyla kutluyoruz llhan Selçuk'un da katılacağı boy- lesı anlamlı bır gundekı bu toplantıda tum Cumok'lan ve ulusal egıtım dava- sının dostlarını aramızda gormek ıstı- joruz Bır kışılık ucret 1 5 mılyon lıradır Davetıye temını ıçın Bostancı da Nursel Altıparmak (tel 0 216 445 02 58) Uskudar'da Tahsîn Ocaklı (tel 0 216 344 0680) Kadıkoy de Namık Kemal Boya (tel' 0 216 336 42 47) Bakırkoy de Nezıh Ergin (tel 0 212 571 21 70) Beyoglu nda Martı Sana- tevı(tel 0 212 293 81 37) Sultanah- rnet'te Emıne Akardaş (tel 0 212 516 18 30) ıle ıletışım kurulabılır Istanbul Cumok bıidırıyor 'Istanbul Cumok Avrupa yakasın- cakı toplantılarına da devam edıyor 22 Ekım Salı gunu saat 19 00'da "aksım Caddesı Studo Apartmanı 5/4'tekı Metalurjı Muhendıslerı Oda- a Istanbul Şubesı lokalınde toplanıyo- rjz." Istanbul Cumok kultur ve sanat ku- nesı bıidırıyor "20 Ekım Pazar saat 18 30 da Cad- cebostan Kultur Merkezı nde topla- rıyoruz Çevremızdekı çop sorununu ele alacagımıztoplantıya kumemız fotog- raf sanatçısı Mahmut Leventoğ- u'Turkıye'de Çop-Amerıka'da Çop fonulu bır saydam gosterı sunacak pedagog-araştırmacı Serpıl Kirpık- cıoğlu çevre kırlılığının ınsan uzerın- cekı yabancılaşma boyutunu ele alan tır konuşma yapacak ve muzısyenle- rmızden Arzu An Demırkaya flut re- stalı verecek Yaşasın sanat ve temız bır çevre L Cıhcın Denurcı den -ry U O R I Z \ H L A K ' ONUR " mu dedınız1 Onun bu ulkedekı adı artık OLUR 1 "^anı ^ımdılerde dıırıım ONLRŞE\ DEGIL' O\UR unda bır OLUR u bulunmor' Ankara Ankara Cumok bıidırıyor ' Ekım ayı genel okur toplantısını ıl- gılı uretken Cumok'larla yaptık Toplantıya Kutahya'dan Atilla Tos- yalı ve Gökhan Yaşar ıle Mersın den Zekı Zobu da katıldı Toplantıda şerıatçı çevrelerın de- mokrası maskesı altında kustukları kın ve kanla geçmışte ve gunumuzde ınsanları hedef gostermesı şıddetme kınandı devletın savcıları goreve çağ- rıldı Barış ıçın 1 mılyon ımza kampanya- sına destek verılmesının de kararlaş- tırıldıgı toplantıda ÇYDD'nın okul yap- tırma kampanyasına katılanlara teşek- kuredıldı 26-27 Ekım de Ankara'da yapaca- gımız Cumok zırvesı ıçın onerılen bek- lıyoruz 29 Ekım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanıyoruz ve 10 Ka- sım da ADD ıle bırlıkte Anıtkabır'de oluyoruz Cumhuriyet Bayramı balosu rezer- vasyonu ıçın Refık Maraşoğlu'nun cep telefonu 0 532 613 82 80 Le- vent Karakaş ın cep telefonu 0 532613 40 85' İzmir Izmır Cumok bıidırıyor Şerıatın ne demek oldugunu Afga- nıstan ornegınde bır kez daha goren ve şerıata geçıt yok dıyen Izmırlı Cu- mok lar bu durumda ne yapabılırım' dıye duşunmeyı bır yana bırakıp çev- relerını ışıga boguyor Cumhurıyet'ın çok yerde okunması ıçın elınden gelenı yapıyor Bılıyoruz kı durmanın yararı yok1 Istanbul Ismaılağa Kuran kursunda hocaları tarafından Afganıstan'dakı gıbı şerıat getıreceksınız dıye falaka- lı egıtımden geçıp gunde uç oğun çor- ba ıçmeye mahkûm olanlar Turkıye Cumhurıyetı nı Turk Islam Cumhurı- yetı ne donuşturmeden kolları sıva- malıyız Çorbadışındayemekısteme- yı bıle 'Allah a ısyan kabul eden ve et- le beslenen mollaların Turkıye'yı nere- ye goturmek ıstedıklen bellıdır Onların dunyasında akıl kadın ve çocuklann yerı zındandır Bornova'dan Gonca Mavı ve Er- gul Mavi 1 5 mılyon lıra ıle Bır Işık Bır Cumhuriyet kampanyamıza katıldığı gıbı Bornova Cumok oluşumu ıçın ça- lışmaya da başladı Bornova Cumok oluşumu ıçın Tulay Berkı de kolları sıvadı Çamdıbı nden Oskar Otomat Sana- yıı adına makıne muhendısı Nedret Altuğ Sanayı Çarşısı'ndan Şırı Şey- hoğlu Ayçıçek Salon'un sahıbı Ah- met Ayçiçek 1 5'ar mılyon lıra ıle bı- ze destek verdı Eğıt-Der Izmır Şube- sı, Kent Harıtacılık tan Mevlüt Kara- demır CHP Izmır il Başkanı Osman Özguven ÇYDD izmır Şube Başkanı Asuman Boyacıgıller çevre dostu kıtapçı Halit Gulnar Karşıyaka dan Deniz Sapmaz da 1 5 ar mılyon lıra kampanyaya katıldı Cumhuriyet bu katkılarla bır ay bo- yunca bır okula, bır ışyerıne gırıyor, gı- recek izmır Cumok olarak 20 Ekım Pazar saat 14 00'te Guzelyalı'dakı Konak Beledıyesı Kultur Sanat Merkezı'nde toplanıyoruz" Denizli Denızlı Cumok bıidırıyor 26 Ekım de Ataturk Bulvarı eskı SSK Işhanı kat 2 dekı Eğıt-Der salo- nunda toplanacak ve 29 Ekım Cum- huriyet Bayramı etkınlıklerını ADD ve THK ıle bırlıkte destekleme konusunu goruşeceğız " Bodrum Bodrum Cumok'tan Alaattın Say- dam bıidırıyor 'Bodrum Cumok olarak ADD nın Bodrum Şubesı nı açma çalışmaları- mızı surduruyoruz ADD'nın de kuruluşundan sonra Bodrum'da ÇYDD ve Cumok ıle de- mokrat ılerıcı ve Ataturkçu grupların genış bır platformu oluşacak " Trabzon-Rize Trabzon-Rıze Cumok'tan Celâlet- tin Çiftçı bıidırıyor "13 Ekım de yapılması planlanan Torul-Karaca Magarası gezısı saga- nak yağışlar nedenıyle 20 Ekım Pazar gununeertelendı Saat 11 00'deTrab- zon Beledıyesı onunden hareket edı- yoruz Bırde mıdıbus kıralandı Pık- nık sepetlerıyle gelecek dostların 18 Ekım Cuma gunu saat 17 00 ye kadar 0 462 326 62 87 ya da 321 44 27 nu- maralı telefonla ıletışım kurmaları" Kayseri Kayserı Cumok'tan Kadır Çevık, Cengız Şarlı bıidırıyor "Son toplantımızda 29 Ekım de ADD ve ÇYDD ıle ortaklaşa duzenle- yecegımız Cumhunyetı Anlamak pa- nelıyle ılgılı çalışmaları degerlendırdık 10 Kasım da da Ataturk u anma et- kınlıklenne katılmaya karar verdık Bu arada ucretını Kayserı Cumok olarak karşılayacagımız Cumhurı- yet'len bırakacagımız yerlerı saptıyo- ruz Bır sonrakı toplantımız 1 Ka- sım'da " Sıvas Sıvas Cumok'tan Atilla Atalay bıi- dırıyor "Sıvas Cumok olarak yenıden bıra- raya geldı ve kaldığımız yerden top- lantılara devam etmek ıçın bır ıletışım kumesı oluşturduk Kumede Hatıce Biçer (tel 225 29 36) Melıha Ata- lay(tel 226 15 72) Mehmet Unlü (tel 226 15 27'den 1043) Ismaıl Hakkı Yılmaz(tel 225 30 19) ve Hacı Ocal (tel 221 13 97) gorev aldı Sıvas takı tum okurların bızımle ıletışım kurma- sını beklıyor ve 20 Ekım Pazar saat 13 00 de ADD lokalınde toplanıyo- ruz " KİM KİME DLM DU1VIA BEMÇ 4A ÇİZGİLİK K.ÎMIL 1/tSlRtf 1 [ HARBİ SEV1HPOROY BELlı GADDAR DAVlîT MRihi RTLEBE HALA BU SlOfŞLE DAHA. CDtCZlSTUMDE ^ CEMCMEO/... öarrösv, HAUA \JE •sa MEDEN OI.SON "? OMLjiO. O Bfe. TAMTEBS BULIT BEBEK MRA\ çırrg TARİHTE BÜGÜIN m MTAZ l-Ekım Franuz ressam PeJacnıt m kaı ^ Pmate kfi'fında Chopln CHOPtN'İN GENC YAŞTA ÖLÛMÛ İ049'DA gUGUN, UNLU POLONYAU BESTECI FeeD£KıC CHOPlNpeiDfilHŞOPEN) 53 YAflNDA l/EÜEMPetJ OIOI PAUA ÇOK KVÇUK YAÇZAeM Mag/ğ£ BAÇLAYAN CHO - P/M, 8 YAŞlHCA ILK PIYANO KDMS&&M V£R£REK.,OIA__ ĞANÜSTV SIR ÇOOUtC OLPU&UNU GaSTE/etotÇT) 1f ' YAŞMPAYZSH "OPUSZ"gpNOOSUfJU yAZMlÇ, ZO YA- %IUDA ISE PlYANO YHZTÜO2U OtAf&tC PABlS'/N YO- UiNU TÜTMUŞTU CHOP/U, O YlUARDA IÇSAL PAKl ULKESIMN HAIK MU2I6MPEM YOIA B&ÇDK SESTE YAPTt BU BESTELER. G£M£LUKLe PlYANO IÇIKJ YAZtLMlŞrr VE AHALAR/NM 7BA YAP/TI/I& YOK OEHECEK KAMR/& , "MAZURKA", "POUDNEZ'/NOKTUISni", 'F>eELUP"Gi- gl /OJÇUK YAPITLAfl AÇlStHPAU,CHCPr*J,l?C- MAAJTlK ÇASIM RAK/PS/2 £>£!// YD/
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle