25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 EKİM 1996 PERŞEMBE 18 SPOR Manchester karşısında ilk 45 dakika çok iyi oynayan San-Lacivertliler, 2. yanda 2 gole boyun eğdi = F.Bahçe somuıııgetiremedi F. BahçerO - M.United:2 STAT: Feneı bah^ e HAJvEMLER: ManııelDıazlega O Joaqwn Olmos Gumales O Rufael Gııeırero 4lonso (7) (tspanya) FENERBAHÇE: Ruştu (5) Ilkeı (5/ Lche (6/ Hogh (6/ H Ibıahım (4) Bıılent (5) (Eıol 6/ Okocha C) kemakmn (4) Tımcm (4)(4\gttn 7 /. Bolıç (5/ Kos- tadmo\ 15) iTank ') MANCHESTER L MTED: Schmeıchel (6) Pallısteı (6) Inun/6) Johnsen<6> V/m (6) \e\tlle(6/ Cnnff 16) (Poboıskı 7) ButtC/ Beckham (7) Solsk/aeı (6) Canıona 16) GOLLER:DA 54 Beckham dk 59 Cantona SARI KART: Kemalettm (Fenerbahçe) CEZA ALAM İÇİNDE1V ŞLT: Feneı bahçe 14) \I L mted ı4ı CEZA ALAM DIŞINDAN ŞUT: Fenerbahçe (5) \l Lnıted(l) KALE\\BLL\\ŞLJ:Fenerbahçeri/ \f Lnıted(3) DIŞARI Ç1KA.N ŞÜT: Feneı bahçe (8) \t L mted (2/ SERBEST\TIŞ:Few«Aa/if?^// \i Lnıted (6/ OFS\\~T\DlŞlŞ:Feneıbahçe(2) M i mted (4/ KOŞE,\Tl$l: Fenerbahçe (10/ VI Lnıted C> HİLMİ TİRKAY Bır buyuğu daha 'ağırladı'. dun gece Fenerbahçe Bu buyuk, Tngılızlenn Manc- hester Lnıted takımıydı Manchester top- lam malıvetı 10 tnlyonu bulan bırekıptı Geçtığımız yılın "lig ve kupa" şampıyo- nuydu Oncekı gun Dereağzı'na gelerek bızımle beraber ıdmani ızleven \ e dun ge- ce de Ingıltere ye maçı anlatan IT\ spı- ken Clay. Manchester Lnıted'ın hedefı- mnbuyıl ŞampıvonlarLıgı nı kazanmak olduğunu soylemıştı tlkmaçımızı Rapıd'ledeplasmandaov- namiş. 1-1 berabere kalmiştık Ikıncı ma- çımızı sahamızda Juventus la yapmış. 1- Okaybetmıştık Grubumuzda sadece 1 pu- anımız vardı ve uçuncu siradaydık Çok onem taşıyan, dahasi. 'yılın maçı"olarak adlandınlan bu 90 dakıkada. puan hane- mıze puan ıla\e etme zorunlulugumuz \ardı Çunku alınacak bıryenılgı. Fener- bahçe vı çeyrek fınale gırme şansindan edecekîı Beraberlıkte ıse sadece bıraz vu- reğımıze su serpılecektı o kadar Şan-Lacıvertlı ekıp bu maç oncesınde Bursaspor ıle oynadığı karşılaşinada hem kotu ovnamiş hem de'yorgun'gorunmuş- tu Lazaroni. dun gece Erol'unverıne Ha- lillbrahime B.Saffefınyerıne de Tun- cay'a şans verdı Uzunca bır aradan son- ra ılk kez4yabancıylasahadavdık Muh- teşem bır tarattar topluluğu vardı trıbunlerde. aynı Juven- tus maçında olduğu gıbı Baş- tan sona sev ırcımız bır an oKun hıç susmadı Bır gece once Trabzon 1-Oyenılmiş Beşiktaş ı*e 1-1 berabere kalmıştı Bu ı- kı sonuç. hem Trabzon hem de Beşıktaş'a rovanş ıçın yeterlıydı Başan- lara dun gece bır yenısını daha eklemek- tenvanavdık Kadıkov ayaktaydı yıne S- tat ıçındekılerı. stat onlenndekılerı daha- sı ev lennın balkonundakı ınsanlan sustu- rabılene aşkolsun Her şey eksiksiz. ku- sursuz ve guzeldı Boylesi bır geceve de galıbıyet yakışirdı doğrusu Coşkumuz tek kelımey le hankavdı Şa- at 21 30'da tspanvol hakem duduğunu uf- ledı. konuk ekıp başladı ov una İlk tacı. ılk koşe atışını onlar kullandı Rahattık. ala- na ıvı yayılmiştık ve ıvı de ovnuvorduk Once kosîa. sonra Boliç sonra da Okoc- ha'nın dıreğı y alavarak dışan çıkan vuruş- lannı 'hayretler'ıçınde ızledık Manchester L mted beklenıldı- ğı gıbı çıkmamıştı Ama top avaklanndavken değerlendır- mesınıçokıyıbılıvorlardı Pas- ları hep'adrese'teslımdı Tek top ovununu sevıvorlardı İvı maç oluyordu Sahadakı ıkı ta- kımın mucadelelen keyıt verı- yordu bızlere Ilk 30 dakıkalık bolumden çıkarken Manchester'a gore belırgın bır topustunluğumuzvardı Hucumsayımız kaleye çektığımız şutlar. onlardan daha fazlaydı \ıne bu dakıkaya kadar "aksa- yan'oyuncumuz da yoktu Ancak kanat- lardan getırılen toplarda, soldan H. lbra- him, sag taraftan da tlker, ortaları hep SchTieıchel'ın avuçlannın ıçıne gonder- dıler 45 dakıkalık bolum noktalandı*ın- da Ingılız ekıbınden daha ı\ı olduğumuz bır gerçektı Bu vanda bır de golu bulsav - dık daha bu\uk •keyiralacaktık Ikıncı \anv la bırîıkte beklentımız vıne goldu Fakat atmadan. bız gorduk golu ka- lemızde Gelı^tırdıklerı kontratakta. sa- vunmamızı ıkıye bır vakaladılar Beck- ham sağ çapraza kavdı, ılerıve çıkan Ruş- tu'nun vanından ağlan gordu Fenerbahçe tnbunlennde 'sessizlik'var- dı Golun'şokunu'uzerımızdenhenuzata- madan bır gol daha vedık Bugol. herşe- vın •bittiğini'sovluvordu anık 2-Û'dan ıonra dagıldık Manchester Lnıted ıse bu- nu fırsat bıleıek ovunda hakımıvetı elıne aldı Boş. alanları ıvı kullandı ve ılk van- nın tersıne. çok daha ıv ı top ov nadı Dep- lasmanda başarılarının olmadığından soz etmiştık Ama dun gece. Fenerbahçe kar- şbinda bunu da gerçeklestırmi} oldular 3 maçımız daha var Ama. ıddıamızı •ka>bettiğimiz"bır gerçek FENERBAHÇE STADFNDAN NOTLAR / MUSTAFA ERSOY - DENÎZ DERÎIVSU Taraftardan Erzik'e büyük tepkiFBahçeıleManchesterUnıtedarasın- dakı Avrupa Şampıyonlar Lıgı (C) Gru- bu uçuncu maçı Ktanbulda dahadoğru- su Kadıkov 'de _va>amı v ıne durdurdu Av- rupalılann Anadolu yakasındakı rande- v^isunda renk. hevecan ve coşku hakım- dı Hele ılk şanda Okocha >la. Boliç'le yakalanangollukpozisyonlaronbınlenn yureğını durduracakt' neredevse Ama golgelmedı gelmeyecektıde Fenerbah- çe'nın vorulduğu anlarda M Lnıted'ın Istanbuî'dakı ılk gollerı San-Lacıvertlıle- n ŞampıvonlarLıgı'nden soğutuverdı Fenerbahçelı taraftarlar Manchester Unıted maçına buyuk ılgı goiterdı Ge- cenın geç saatlenndekı maç ıçın sabah er- kenden çok savıda taraftar Kadıkoy e akın ettı Denızcılık t^letmesi maç ıçın Emınonu. Karakoy ve Be^ıktaş'tan Ka- dıkov e maç »onraM geç >aatlere kadarek seferlerduzenlerkenbeledıveotobuslen- nın de sayisı arttmldı Geniş gü\enlik önlemieri Maçoncesi FenerbahçeStadı'ndaola- ganustu guvenlık onlemlen vardı Stat çevresınde ^abah iaatlennden ıtıbaren genı^ bır guvenlık ku^ağı olu^turan em- myet bınmlen. adeta kuş uçurtmazken. taraftarlan tek tek arayarak barıkatlann ıçıne aldı Polis. maç bıletı olmayanları stada yakla^tırmadı lngıltere'den gelen bır grup Ingılız polıs de kendı taraftarla- n çevresinde guvenlık kuşağı olusturdu İngjlizier gelince... Tum bu guvenlık onlemlenne karşın maç oncesi yıne karga^a ya>andı Ozel uçakla maç ıçın gunubırlık Istanbul'age- len 200 kadar Manchester taraftannı ta- şıy an otobusler stada > akla?ınca bır erup F Bahçelı taraftar ta^ ve sopalarla Ingı- lızlere s.aldırmak ıstedı Bazı kı^ılerın attıgı yabancı cısımler Manchesterlı taraftarlan taşıyan otobuse ısabet ettı Guvenlık guçlerının bır anda olay yenne gelmesı buyuk bır kavgaya engel oldu 1968 yıhnda Manchester kentının ıkıncı takımı Manchester Cıty 'vı eleyen Fenerbahçe'nınogunku 1 l'mdeyeralan futbolcular. dunku maçın ozel davetlısı olaraktnbundevdıler Omaçtagorev alan 11 futbolcu birt numaralanna gore ayar- lanan ozel koltuklarda maçı ızlerlerken. bır sure once vefat eden Yılmaz Şen'ın koltuğunda ıse kendısıyle aynı adı ya>j yan 13 yaşındakı kuçuk oŞlu babasımn 4 numaralı formasıvla oturdu Erzik'e öfke F Bahçe'nın maçlannı ızlemedığı ıçın eleijtmlen Futbol Federasyonu Ba^kanı ve LEFA Asba^kanı Şenes Erzik dunku maç oncesı >eref tnbundekı yennı alınca bır anda San-Lacıvertlı yandasjann tep- kılennehedefoldu F Bahçe Başkanı AJi Şen ve yonetıcı Orhan Keçeli taraftarla- n zorlukla sustururken çalmaya ba^layan Fenerbahçe mar^ı. kızgın taraftarlan bı- raz olsun yatı^tırdı Ancak 5 yabancıva ızın vermedığı ıçın'suçlanan' Erzık e maç boyunca çe^ıtlı aralıklarla tepkı gos- tenldı 2-0 dan sonra ele^tınler 'küfîır'e donus.tu Erzık de maçın sonunu bekle- meden 80 dakıkada startan ayrıldı Şampıyonlar Lıgı statusune gore yasak olmasına karşın maç ıçınde yapılan anonslar da dıkkat çektı Ancak Fener- bahçelı vonetıcılenn "Para cezasına ra- ayız. Anons yapalım. takımı ateşlevelim maçı kazanaiım"dıyerek anons yaptırt- tıklan da ıddıaedıldı Bırara maraton tnbununde çıkan ızdı- ham uzenne devreye gıren Fenerbahçe Başkanı Alı Şen hoporlorlerden "Polis arkadaşlar taraftanmızı bağınmıza basa- lım.Onlara dostça da>ranalım~bıçımın- de anons vapılmasını sağladı ve kanşık- lık sona erdı Ancak bu anonslar M L'nı- ted'ın Danımarkalı kalecisi Schmeıchel tarafından hakemes,ıkayetedıldı Hakem de olayı gozlemcıye ıletınce UEFA yet- kılennın yaptığı uyarılarla anonslar bır anda kesıİdı F Bahçe'nın hatalı oyuncu değı^ıklıŞı nedenıy le eleştınlen teknık dırektoru La- zaronı. dun gecekı maçta daTank ve Ay- gun'u son 5 dakıkada oyuna alınea tn- bunler tarafından ıslıklandı Kostadinov istennıt\en adanı ± Maccabı maçında gorduğu kırmızı kart nedenıy le Şampıyonlar Lıgı'nde ılk kez dun gece forma gıyen Bulgar golcu Kostadınov kotu futbolu nedenıy le yone- tıcıler tarafından îstenmeven adam ılan edıldı Vonetıcıler Şampıyonlar Lıgı ıçın transferedılengolcununlıgde3anı 1 ku- ralına takılacağını ve yararlı olamayaca- eını bıldırdıler Fenerbahçe'nin büvük umudu Kostadinov. Manchester karşısında da düş kırıklığı yarattı. (Fotoğraf MLSTAFA ERSOY) Mac sonrası Lazaroni: Manchester hatalanmızı affetmedi \Lİ ESER Şampıyonlar Lıgı"ndekı 3 maçında Manches- ter a 2-0 yenılerek çeyrek fınal umudunu hemen hemen y ıtıren Fenerbahçe'nin Brezılvalı teknık dı- rektoru Scbastiao Lazaroni, bırey sel hatalann kur- banı olduklarını so\lerken "Galibiyeti Manches- ter'a hediye ettik. Ingilizler hatalanmm affetmedi" dedı Maç sonrası oldukça uzgun gozuken Brezılyalı çalı^tıncı. ozellıkle ılk yanda çok baskılı oynadık- larını behrttı \e ^oy le konu^tu "Ilk yanda i\i oy- nadık ve iyi fırsatlar bulduk. Ancak değerlendire- medJk. Bu tur maçlarda fazla hata \apma şansınız yoktur.Tıpkı bu maçta olduğu gibi iki hata yapar- sınız \e gol yersiniz. Manchester L nited hatalanmı- zı affetmedi. 2-0'dan sonra ise disiplinden kopunca maçnerdik." Manchester Lnıted onunde 2-0"dan sonra topar- lanamadıklannı da vurgulavan Lazaronı "2 hedi- ye gol sonrası iyi oynayamadık. Sergilediğinıiz fut- bolla bu sonucu hak etnıedik" dedı Fenerbahçe Ba^kanı Ali Şen ıse 2-0'lık yemlgı- yı deneyımsizlığe bağladı Şen "Tecrubeliyletec- rubesizin oyunu oldu. Ezilmedik. ama futbolda tec- rubeli olmak lazım. f)fnevimsizo\uncularla oyna- yınca yenilgiden kurtulamadık. Ne yazık ki yenilme- yecek bir takım değildi ama futbol hata affetmiyor" dıye konuştu Manchester Unıted Teknık Dırektoru Ale\ Fer- guson ise zor bır maçı kazandıklarını soylerken "Fenerbahçe iyi oy nadı. Biz ise bulduğumuz firsat- ları değerlendirdik" dedı Okocha Muhammed Uche Ucal oluyor Spor Senisi - Fenerbahçe'nın Ni]eryalı fut- bolculan Lcheve Okocha Turk vatanda^hğına geçmek ıçın form doldurdu Uche Okechukvvu. 'Ucal', Augustine Okocha da 'Muhammed' adını alacaf Her ıkı oyuncu da Turk vatandaş- lığına geçse bıle en ıyı olasıhkla I ocak 1998 tarıhınde Turk statusunde forma gıyebılecek TRIBUNDEN / BEDRI Fenerbahçe oynar'mış' gibi yaptıŞampıv onlar Lıgı bıze gore değıl Ele- me usulu nıaçlar bızım futbolculann mo- ral yapısina daha uvgun Bu lıgde "Nasıl olsa daha çok maçımız var" dıve bızım oyuncular psıkoloıık bır rahatlıga gınyor- lar Geçmıs vıllann ezıklığıy le Batılı ovun- cularla bır dızı maç oynama fırsatı bızım- kılerde sankı bır konsantrasyon bozuklu- ğu varatıvor Lzun latın kisası bu lıg ağırgelıvor Se- yırcımız (kufûrlen hanç) tam puan alır- ken, takım mançsizgorunuyor Fenerbah- çe topu çıkanrken ezık. urkek. ovnar'mı^ gıbı yapıyor Bunda en buyuk suç elbette yıne orta sahanın Kemalettin. Halil Ibra- him v e Tuncay artık alıştığımız sefaletı oy- narken Okocha v ıne bırey sel top cambaz- lıklany la gol vollannı zorladı Ama Manc- hester Lnıted'ınfızıkgucu.boy ortalama- sı. uluslararası deneyımı ve başanlı pre«ı onun bıle hızla etkisiz hale aelmesını saâ- ladı Cantona'vı seyrederken msan kendı kendınesoruvor "Bu acayip adam hem i- kiçiğtavıığu canlı yiyecek kadar \ahşl,hem de kulaklıkla Beethoven dinlevecek kadar ince gözükebilKor."' Bu ıs. nasıl oluyor tam çozemedım Fenerbahçe perdey ı as,ağı çeken ılk go- lu av nen Rapıd v e Juv entus maçlanndaol- duğu gıbı Hogh'un bır hatasindan yedı Fenerbahçe yıne gole çok uzak gozuktu Manchester defansını once uzun toplarla geçmevı denedıler Bu sonuç vermeyınce ozellıkle Okocha ve o anda etrafına tesa- dufen gelen bır ıkı kıs.ının çabasıyla orta- dan delme operasyonlan denendı ama sanb \ ıne gulmedı 2-0'dan sonra sey ırcı Ali Şen'e olan saygisinı elden bırakmay ıp La- zaroni aleyhıne bağıramavınca tatura çok saçma bır bıçımde Şenes Erzik e çıktı Bu Bosman davasi vuzunden 11 vabancıvla ovnasak o zaman gol orucunu acaba bo- zabılırmıydık dıyeduşunuyorum' Alı Şen'e bırkaç hatırlatma yapalım Lazaroni konusunda sevırcının sabn ta^ı- yor Stat spıkennın ızlev ıcılen orkestra >e- fı gıbı ıbare etmeye kalkması pek -.empa- tı toplamadı Bu v ıl uç eephedekı mucade- lelerınde Şarı-Lacıvertlılenn kalıtelı yedeklerden voksun kadrosu vetesız kal- may a bağladı Saldınya uğrayan Siyah-Beyazlılar Polonya kulübünü kınadı Beşiktaş UEFA'ya gidiyor ASEN.4OZhL\N Turun kapısını aralayan Bes.ık- tas,'ta bayram yaşanırken. yonetı- cıler Legıa maçı sonrası yas.anan olaylar nedenıy le Polonya ekıbını LEFA'ya^ıkayetettıler Ba^kent \arşo\a da oy nadığı L EFA Kupa- sı 2 'ncı tur ılk maçında Polonv a lı- gmınguçlutemsılcisi velıden Le- gıa Yorş,ova ıle 1-1 berabere kalan Beşiktaş. tura kesm gozuyle ba- karken en çok lnonu Ştadı'nı dol- duracak yandaşlanna guvenıyor Teknık dırektor Rasim Kara ıse "Biz 3'uncu tura geçtigimize kesin gozuyle bakıyoruz, ama rovanş maçını oynamadan bu mümkun değü"dıyor Şıyah-Beyazlı ekıptekı en mut- lu kişi hıç tartışmasız. teknık dı- rektor Rasim Kara Zıra. sezon ba- şında goreve geldığınde •'Tek he- defımAMTipa Kupalan'ndaki kö- tu yazgıya son \ermek" açıklama- sını y apan Kara, 3' uncu tura geçıl- mese dahı bır ılkı gerçeldeştırdı v e Sıyah-Bevazh ekıbı tarıhınde ılk kez LEFA Kupasi'nın 2'ncı turu- na taşıdi kaldı kı Beşiktaş ın 3'uncu tura geçmesıne bız de da- hıl herkes kesın gozuyle bakıyor "Başanmızın sırn. takımda arka- daşlığın yeniden oluşması ve karşı- ükhguven*'dı\en Rasim Kara soz- lerını şoyle surduruyor "Gore\e geldiğimde çok şeyi değiştireceğimi soylemiştim. Henuz işin basında- yız. İnonu Stadı'nda seyircimizin desteği ile Legia Varso>a'yı yene- cekguçtey iz.Herkestakıma çok kı- sa sürede uyum sağladı. Futbolcu- lanm bana, ben de onlara guveni- yorum." Dunku antrenmanı ıptal eden Kara. Legıa karşısında eşitlık golunu atarak turun kapısını arala- y an Orhan ıle ılgılı açıklamasında ıse şunları soyledı "Chrıstoph Daum, Orhan'ı küsturdu. Orhan neredevse 4 ay futbol oynamadı. Eski formunu bulması için elimiz- den geleni yaptık. Legia karşısında Orhan'a şans \erekek doğru seçim yaptığıma inanıyorum." Dığer y an- dan Beşiktaş ın yarın tnonu Sta- dı'nda Samsunspor ıle ovnayaca- ğı 10'uncu hafta maçmda kırmızı kartcezahsi Alpay ın \anı sırasol baldırında kanama tespıt edılen Erkan formagıyemeyecek Beşik- taş'ın Legıa \arşova karşısında ga- lıbıyetı kaçırdığını behnen yone- tıcıler ıse tur pnmını. "tribün ha- sılannınyansı'*olarak belırledıler Legia'va kınanıa Beşiktaş Basın Sozcusu Aydın Ayaydın. Legıa Yarşova maçı son- lasi Polonya'da kendılenne karşı duzenlenen saldırıy ı kınarken. Po- lonya ekıbını LEFA'ya şıkayet et- tıklerını bıldırdı Ayaydın. maç sonrası 300 kışı- lık bır grubun Turk mıllervekılle- rı ve yonetıcıleıı taşivan aıaı.a de- mır sopalar v e taşlarla saldırıldığı- nı ve Turk kafılesının canını zor kurtardıfimı bıldırdı Trabzonspor umutlu Güneş: Tur bizim ÖMERGİ1VER TR.ABZON - Trabzons- por LEFA Kupası 2 turun ılk maçında deplasmanda SchalkeO4 el -Ovenılme- sine karşın "tur" umudunu vıtırmedı \e "Sonsoz A\- ni Aker'de'şeklmdedeğeı- lendınnelervapılıyor Trab- zonspor Teknık Dırektoru Şenol Guneş^ Hami v e Şota gıbı ıkı golcu futbolcunun sakatlıkları nedenıy le ta- kımdakı verlennı alamadık- lannı bununvanındaOgün ve Lnal'ın da sakat sakat ovnadıklannı sovledı ve "Bu dezavantjlanniLza kar- şın.derindikgolpozisyonla- nna da girdik,tek eksiğimiz bu maçta gol atamamaktır. Turu geçeceğiz" dedı Guneş rovanştan umutlu olduklannı sakatlannıvıle- şerek takımdakı \erlennı alacaklannı. maçm da Avnı Aker'de ovnanmasının ver- dığı avantaıla "tur" umudu taşidıklarını ılen surdu Ote yandan Hamı'nın 10 gun daha takımdakı vennı ala- mayacağı açıklandı Ha- mı nın tazla vuklenme yu- zunden adalelennde yırtıl- malar olduğu belırlendı Alman baMnı. L EFA Ku- pasi 2 tur ılk karşılaşmala- rında Trabzonspor'un. Schalke 04 takımma I - 0 mağlup olduğu maça genış verayırdı Almanya'nın Bıld gaze- tesı "Sadece Ma\ rutrurdu. Şimdi cehennemden geçe- cek"başhgını kullandığı ha- berde Schalke takımının"'"' dakika bovunca çok tehlı- kelı Turk rakıbıne karşı çe- tın mucadele v erdıkten son- ra rahatlatıcı gole ulaştıgı belırtıldı MAÇIN ELE8TİRİSİ Sadece Uche ve Okocha HALİT DERİNGÖR Ingılızlerın adalarında oynadıkları futbola hayran kalıyo- ruz Ancak adadan çıktıktan sonra, ıstenılen futbolu oyna- yamıyorlar Dun de oyle oldu Ozellıkle ılk yarı hıçbınmız Manchester'dan umut ettığımız futbolu goremedık Çevre- mızdekı bazı kışıler, zaman zaman "Gözumuzde buyuttü- ğumuz Manchester bu mu'> ' dıyorlardı Oyunun başlannda Manchester Unıted'ın, oyunu rolan- tıye almak ve de beraberlığı koparmak ıstedığı bellı oluyor- du Haklan da vardı Avrupa takımlarının Istanbul cehenne- mınden kurtulmaları zordu Ancak Manchester'ın oyunu ro- lantıye alma duşuncelen az kalsın kendılerıne pahalıya mal olacaktı Oyunun başlannda Boliç, Kostadinov ve llker, bır- çok gol pozısyonuna gırdıler Ancak bunlann hıçbınnı kulla- namadılar Hele Kostadınov'un ceza alanının koşesınden vurduğu topun taca gıtmesı şaşırtıcıydı Aslmda Bolıç ve Kostadınov'un Ingılız defansı karşısında başarılı olmaşans- ları yoktu Çunku bırı formsuz bın tembeldı Ingılızlerın de- fansında ıse May ve Pallister gıbı ıkı adam vardı Bunlarla başa çıkmak. top sokmek çok zordu. Sanınm Ingılızler de maçı rolantıye alırken gerıdekı bu ıkı guçlu adama çok gu- venıyorlardı Bence Manchester'ın bu guçlu defansı karşı- sında ıkı tane kısa boylu çabuk çalım yapabılen adamlar ol- saydı Kostadınov'dan ve Bolıç'ten daha çok başarılı olabı- lırlerdı Manchester ozellıkle sağ kulvardan gıtmek ıstıyordu 4'lu blok kurmuşlardı Bu bloklar Beckham, Cantona, Cruyff ve Solksajer den kuruluydu Beckham topu alınca bu dort adam Rüştü nun gerısındekı dıreğın dıbınde bıtıyorlardı Beckham her topu havadan onların ıstedığı şekılde gonde- rıyordu ve bu yuzden de Fenerbahçe defansı ozellıkle ılk ya- n havadan gelen toplarda çok zorluk çektı Fenerbahçe de herkes çalıştı hepsı koştu Ama kapası- telerı kadar futbol oynadılar Okocha ve Uche hanç hıçbı- rısı akıllarını kullanamadılar Ozellıkle Okocha yıne orta sa- hanın en ıyı adamıydı Okocha'nın bır şutunun dıreğın 1-2 santım yanından auta çıkması, hem Fenerbahçe hem de bu futbolcu ıçın buyuk şanssızlıktı Ikıncı yarı Fenerbahçe, Manchester ın bu fızık gucu karşısında pes ettı Sağdan ku- rulan bloktakı ıkı oyuncu, ıkı gol atarak F Bahçe'yı busbu- tun bıtırdı Akıllı Olan Kazandı \DN\N DİNÇER Maçın butununu duşunmeyen Fenerbahçe, kendı sıla- hıyla maçı kaybettı Zıra Tank, kenarda ıken forvette yıpra- tıcılık ve delıcılık yoktu Kostadinov, Boliç'ın yetersızlığı nedenıyle oyunda yalnız ve etkısız kaldı Oyuna hızlı başla- yan Sarı-Lacıvertlılen kendı alanında çok akıllı karşılayan Manchester, sadece Okocha'ya yenık duştuğu anlarda gol tehlıkesı yaşadı Okocha'nın kışısel ve yaratıcılığı sonucu at- tığı şutlar kaleyı bulmayınca Ingılız takımı alanı çok ıyı ve so- ğukkanlı kullanarak Johnsen'ın Okocha'ya uyguladığı ya- kın markaj ıle onu durdurdu Daha sonra da Cantona'nın sol taraftan dık pasları ıle karşı ataga kalkarak tehlıke sın- yallerını ortaya koydular Ama Fenerbahçe, ılk yarı sonunda bunu anlamadı Ilk yarım saatten sonra Manchester çok fazla pas yapan Sarı-Lacıvertlılerden baskılı oyunu ıle saha mulkıyetını almış- tı Ikıncı yanda daha guvenlı bır duşunce ıle baskı yapan In- gılızler Uche ve Högh'u zorlayarak lıberosuz oynayan Fe- nerbahçe karşısında kademe şansı bırakmadılar Kenarda kalan llker ve H. Ibrahim, oyuna hıçbır katkıda bulunmaz- ken onlenndekı Bulent ve Tuncay da ofansıf becerı goste- remedıler Sadece Kemalettin'ın kazandığı ve kenara uzat- tığı paslar ıle oyuna gıren bu futbolcular Fenerbahçe ıçın gol oncesı pozısyonlar uretemedıler ilk yanda Rüştü, mukem- mel bır top alırken yedığı ılk golde kapadığı koşeden kendı- sınden beklenmeyen bır şekılde topa uzanmada geç kaldı. Bu da Fenerbahçe nın bıtışı oldu Her zaman yıneledığım gıbı Fenerbahçe, bu temposuyla rıske gırmeden hep ayağa oynama ınadıyla Avrupa Şampı- yon Kulupler Kupası'nda ıddıalı olamazdı ve olamadı da Kostadinov ve Hogh kotu gunlerınde ıken Okocha bır sure verımlıydı ama daha sonra Johnsen'ın markajından kurtu- lamadı Uche ıse sadece modern futbolun gereğını yapmak ıçın doksan dakika sahada kalan Kemalettın'den sonrakı ıkıncı adamdı Sonuç olarak, taktık yonden başarılı gorunen Ingılızler ummadıkları bır galıbıyetle sahadan ayrıldılar F. Bahçe Tuzağa Düştü MAHMLTSERT ~ Manchester Unıted, Fenerbahçe'yı ıstedığı tuzağa du- şurdu ingılızler, oyunun buyuk bolumunde savunmada ka- lıp San-Lacıvertlılerı ustlenne çekerek aradıklan gollen bul- dular Oysa Fenerbahçe. maça fırtına gıbı gırmış ozellıkle ılk 20 dakika rakıbıne oyun alanının her yennde ustunluk sağ- layarak zengın kale onu pozısyonları bulmuştu Karşılaşmanın ılk yarısında Sarı-Lacıvertlıler, gerek sa- vunma gerekse atak organızasyonlarında başarılıydılar An- cak rakıp kale onunde ozellıkle Okocha'nın getırdığı top- larda son vuruşları vapamadılar Bu tur karşılaşmalarda ılk gol çok onemlı Atanekıbemo- ral verdığı gıbı yıyen tarafı da moral olarak etkılıyor Dun ge- ' ce Fenerbahçe, oyunu kontrol eden topla daha çok oyna- yan ekıptı Ancak Ingılızler. gelıştırdıklerı hızlı ataklarda sa- vunmanın yanlışlarını da değerlendırıp becenlenyle gollerı buldular Fenerbahçelı futbolcular oyun alanına ıyı yayılmalarına karşın rakıp ceza alanı yakınlannda kararsız olunca savun- mada kalabalıklaşan Manchester Unıted'ı geçemedıler Oyun ızleyenler açısından değerlendırıldığınde "Fener oynadı Ingılızlerfcazand/"şeklındeozetlenebılır Ancak Fe- nerbahçe'nin oynar gorunduğu bolumler Manchesterlı fut- bolculann kendı alanlanna çekılıp boşalttıklan bolgeterde ol- du Her şeye karşın dun gece Fenerbahçe oynadığı futbolla Şampıyonlar Lıgı'ndekı rakıplerınden hıç de aşağı kalmadı- ğını kanıtladı Turkfutbolunun artık klasıkleşen yanlışları, do- ğal olarak Fenerbahçe'de de yaşanıyor Savunma ve rakıp « kale onunde yapılan basıt yanlışlar buyuk uğraşlarfa ven- len savaşımın yıtırılmesıne neden oluyor Ingılızlere gelince geleneksel soğukkanlılıklarını gosterıp buyuk seyırcı baskısı altında oynadıkları maçı, deneyımle- rını de konuşturarak net bır şekılde kazanmayı bıldıler Juventus berabere SporServisi- Şampıyonlar Lıgı maçlannda Fenerbahçe ıle aynı grupta bulunan Rapıd Wıen ve Juventus Vıyanada oynadıkları karşılaşmada 1-1 berabere kaldılar Juventus, maçın 9 un^u dakıkavinda CGRUBİHDİIPUMIIDURUMU \ len'nın ayağından bulduğu gol ıle 1-Oonegeçtı Rapıd * VVıen'm golu ıse 20'ıncı dakıkada Lesıak'tan geldı ve maç bu sonuçla sona erdı " Şampıvon Lıgı nın dığer " gruplarında oy nanan maçlarda ise şu sonuçlar alındı A|a\ - Glasgovv Rangers 4-1. Au\erre - Grasshopper 1-0 Rosenborg - Porto 0-1. Gotebura - AC Mılan 1-0 Atletıco Madnd - ' Bonssıa Dortmund 0-1, S ' Bukreş-\Vidzew Lodz 1-0 •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle