03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EKIVI1S6ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Siyan-Beyazlılar Legia Varşova ile berabere kalırken Bordo-Mavililer Schalke'ye tek golle yenildi Beşiktaş ve Trabzon tura yakın Legia Varşova: 1 - Beşiktaş: 1 g 4>m\ (larşova) HAKEV1LEH: I M De \lelu Peııenu (6) Caılos Dematos (6) Wa>nıel'-ope: (6) (Portekiz) LEGt\\\R$O\K:Szcwıond\zkı (6) Jolocha (6) Bentanz 45), \fojw h) Zıe!ın\k (6) C\zkıuı 16) katpızük 16) (clk 75Solmca4. \lwthel (6) Kuchuı\kı (V Stamek (6) Soko- lo\\ <;kı P) BEŞİKTAŞ:Mımıt, <S)_ Recep (6) 4lı (6) Rııhım (6) Okta\ (5/ Mehmeı 4) Idk 65 Oıhun 6) fdk S4 \lusiafa 4/ \anko\ (7) Sergeıı fv Idk <S9 Enueı Sıncın 15) 4nwkachı (7/ Er- fıtğı ııl (4) COLLER:ZX 24 Sokohmkı dk 7 :0>han SARI KARTL \R: Suntn (Beiiktai) \lıec hel (Legia ) vukselme olanağı bulan Be^ıktaş ne >apıp edıp K- tanbul a "avantajlı" bır skorla donmelıydı I^tı. Kartal sahava bu du^unce- \ARŞO\A(Cumhuri>et) - Doğruvadoğ- ru. Beşikta^'n Poloma lıgının lıderı Legia Varşo\a karşı>ında çok zorlanacağına hat- talstanbul'aenaz2 farklı mağlubıvetledo- necegıne kesn gozuvle bakı\orduk Bu on yargımız Lezıa nın golunden sonra ddha pekıştı zıhnıınzde Ama vanıldık \e vanıl- dıgımız ıçın de se\ındık Tanhınde ık kez UEFA Kupası'nın ıkın- cı turunda mucadele eden \e uçuncu tura Gerçı. Sıyah-Beyazhlann eksığı çoktu. takımda sakat sakat oynayanlar da vardı Hele hele karşıla^manın 24 uncudakıkasındagelen gol Sıvah-Bevazlıların moralını lyıce bozdu ama oyun dısıplınınden kopar madı Zaten Beşıktaş, bu anla- fark daha da artabılırdı Legîa dan notlar Kara takımı ateşledi LEGİA (Cumhuri\et)- LEFA kupası nda ılk kez 2 turda mucadele eden Be^ıkta^ Legia Vanjova karşiMnda san kart eezalı- sı ıkı OVUIKUIU Alpav \e Serdar'ı 9üdakıka bo\ un- ca aradı Serdar ın venne sol ta- rafta gore\ alan genı, Si- nan, hevecandan olsa ge- rek maç bovu bocaladı durdu Gordugu san kart ıse gereksız bır hareketten doğdu \e genç OVUIKU ro- vanştaovnama ^ansını vı- tırdı Besjiktas'ta maç onceM buyuk sorunlar vardı Sı- >ah-Be\azlı takımageldı- ğınden bu \ana bır turlu sakatlıktan kurtulaınavan Rahim. adalesindekı çek- meye kar^ın ılk 11 de go- re\ alırken Sergen de ığne ıle sahava çıktı 1-0 >enık duruma dus- tukten sonra maçı avakta ızle>en \e sureklı ovuncu- lanni uvaran teknıkdırek- tor Rasim Kara, takımı ateslerken Mehmet-Or- han değışjklığı sonrası ge- len beraberlık goluv le ade- ta se\ ınçten ha\alara sıçra- dı \edek o> unculany la ku- caklasan Kara maçın so- nunu zor getırdı Maçın sonlannda ovun gergınle^tıyse de bıtı^ du- duöu) le bırlıkte futbolcu- lar forma değıstırerek bır- bırlerını kutladılar Karsıla^ma sona erdık- ten sonra tutbolculannıso- \ unma odasında teker te- ker kutla\an Rasim Kara "Buvuk a\antaj elde et- tik. 30 bin se\ ircimi/le İs- tanbul'da turu geçen ta- raf biz olacağız" dedı Maçın en sanssız kışisı ıseoyunagırdıkten hemen sonra golu atan ancak sa- katlanan Orhan "dı Genç oyuncu beraberlık savisi sohrası verihTgeriç Mus- tata \a bıraktı yışını vıtırsevdı İnançla hırsld, ezılmeden mucadele ettıler Ilk varıda gol bulamamışlardı ama umut- luydular Ikıncı varıda da ılk vannın 'karbon kop- >ası'bırovun ızledık Beşiktaş. sav unma duzenınden bır an ol- sun odun vermezken Sergen'ın maça renk getıren paslan ve Amokachi'nın oldurucu deparları>la sonuca gıtmeye çalıştı Maçın dengede gıttığı bu anlarda kalecı Mrmiç. yaptığı kur- tarışlarla takımını avakta tutan ısım olurken, ozellık- le çıkardığı fnkıkle ılk ma- ça adını yazdırdı Hırvat fıle bekçısının kur- tarışlanyla canlanan Sı- yah-Beyazlı ekıp. aradığı golu yedekte unurtuğu Or- han'la buldu Amelıyat yatağından >e nı kalkan ve dogru durust oynama şansı bulamavan Orhan. takımdakı vennı al- dıktan sadece bırkaç dakı- kasonra Amokachı'nın en- fes ortasıni aynı guzellıkte gole çevırdı İşte bu gol Beşiktaş ıçın çok şey de- mektı Bu kez strese gırme sıra- sıLegıa'yagelmıştı 1 -1 "ın verdığı telaşla şuursuzca Beşiktaş kalesıne ındıler Ispan>olhakemde bırtur- lu maçı bıtırmek bılmıyor- du Ama o son duduk gel- dığınde Beşıktaş'ın gecesı aydınlanıverdı Ktanbul'a deplasmanda atılan golun keyfıyie do- nen Sıyah-Beyazlılar bu- yuk olasılıkla turu geçen tarafolup tanhlennde yenı bır sayfâyı araîâyacallaı Ancak unutulmamalı kı bır 90 dakıka daha var Schalke 04: 1 - Trabzon: 0 STAT: Gelsenkııchtn Paık HAKEMLER: Cose Gauı 4laranda Encınaı (7) Fernan- do Tıesato Gaıtıa C) Jose Lobera Mercado (7) (hpı SCHALKE 04: Lehmann (5) Lınke (6) Latal (6)(Heıde- nıann 6) Doole\ (6) \hdler (5) 4ndeıbıugge (7) Muldeı (6) Thon (V \la\ (6) \emec 15) Ihlınots (5) TRABZONSPOR: \ıhat (6) Ogun (V Osnıan (6) hken- deı(5) Toluna\ /"v Lııal 16) \lehmet (5) \emsadze (6) ibdıılah C) - Fatıh(6) Oıhan/6) (Hasanj GOL: Dk ^6 \la\ SARIKARTHR: t/«//tv Muldeı Osman 4bdıdlah Ogun L nal RIZA \LMALI Trabzonspor'ungençvıldızıOsman. Schalke forvetleri karşısındagoı^ini başanyla vaptı. (Fotoğraf REUTERS) GELSENKIRCHEN - Trabzonspor 1 -0 a razı oldu UEF\ Kupası nda \lman- ya nın Schalke 04 takımına 1-0 yenılen Bordo-Mavılı ekıp tur umudunu Avnı Ak- er e bıraktı Daha Orhan'la 1 dakıka- da pozısy on bulan Trabzons- por maç bo\u gırdığı pozıs- yonları değerlendıremedı Ev sahıbı Schalke 04 ıse rısklı oyunu veğledığı 2 va- rıda Ma\'ın goluyle umut- landı Trabzonspor"da sakatiıkla- n nedenıyle rorma gıyeme- yen Şota, Hami ve Arçil'ın eksıklığı hıssedıldı karşılaşmaya hızlı başla- yan Trabzonspor maçın ılk dakıkasmdan ıtıbaren Schal- ke kalesınde etkılı olnıaya başladı, ancak an arda gırdı- ğı pozısyonlardanyararlana- madı Trabzonspor un tempolu ve preslı oyunu karşısında ılk dakıkalarda şaşkına donen ev salııbı Schalke 04 ıse orta GELSENKIRCHEN'DEN NOTLAR / DKM/ IN( KDIKEN Trabzonspor fırtması tribünde esti MmanvadakıTurkler Trabzons- por ubagnnabastı LEFA Kupası 2 tur karşılaşmdsında deplasmanda Schalke04'le karşılaşan Bordo-Ma- \ ılı takrm gerek maç oncesı gerek- se maç sirasinda Almanva'da yaşa- van gurbetçılenmızın voğun ılgısıv- le karşılaştı G Saray F Bahçe ve BeıjikJajjla bıle bujadar ıljjı goster- meyen gurbetçıler 1-0 lık venılgıv- le uzgun bıçınıde evlerının yolunu tuttular Maç oncesı Es^en'de <\lmanvaTa- raftarldr Deınegı vemeğıne kdtıldn Trabzonsporyonetıulen hareketle- nyle menınunıvetlennı bellı ettıler Trabzonspor adına duzenlenen eg- lence oldukı,a hareketlı geçtı Dev bır salonda gerçekleşen şolenın ar- dındanhem voneiıeılerhemdeTcab-. iBCtaspor sempdtızanldn toplu olarak mdçageldıler Maçın ovndiidığı 72 bin kışılık Gelsenkırschen Park Stadı nda 51 bınden fazla seyırcı verını alırken Turk taraftarlar 26 bınden fazlavdı Ellennde bavraklarla tum gun dola- >an Turk ızie\ ıciler ıçın \lman po- lısı genış guvenlık onlemı aldı Yet- kılıler 3 bınden fazla emnıvet go- -ıevİJMiıın..-ç*ılısiıs;ını acıkla>arak "Ozellikle Almama'daTurktakım- lannın maçında ıstenmeven olaylar yaşanıyor. Bunun onune geçmek için bu kezfazlasıvlaonlem aldık" şeklın- de konuştular Bu arada maça gıren seyırcıler. çok sıkı kontrolden geçı- nldıler Maç sonrası 1-0 lık venılgı dola- vısıvlauzuntuhakımdı Gurbetçıva- tandaşlar "Almama'dabirzaferva- şamak isterdik" derlerken Schalke taraftarları. 1-0'ın kendılerıne vet- meyecegını belırrtıler sahada Thon'un organıze et- tığı ataklarda sağ taraftan Latal ve Nemec'ın getırdığı toplarla etkılı olmaya çalıştı 2 dakıkadagelışenanı bır Trabzonspor atağında kale- cı Lehmann ıle karşı karşıya kalan Orhan'ın şutunda top az farkla auta çıktı 12 dakıkada Abdullah.sik hareketlerle sol taraftan aut çızgısıne kadar ındı Örtasında topla buluşan Ogun'un sert şutunda meşın vuvarlak auta çıktı 19 dakıkada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta. YVılmots musaıt pozıs\onda topa kata ıle vurdu Meşın v uvarlak vandan auta çıktı 23 dakıkada >ağ taraftan hucuma çıkan Unal, Schalke 04 defansını sırayla geçtı U- nal kalecıyı de geçmek ıste- y ınce pozısyonunu kav bede- rek Trabzonspor ubırgolden ettı 44 dakıkada Mulder,ceza alanıdışindan sert vurdu \ j - hatyatarak topu kurtardı ve goleızın vermedı Ilkvarıda 0-0 berabere tamamlandı lkıncı yarıda Trabzonspor. 0-0 ı koruma duşuncesını benımseyınce lıgde kotu gunler yaşayan Schalke 04. oyundakı ustunlugu ele ge- çırdı Ancak Unal'ın anı ara pasJarı Bordo-Mavılı takımı yıne rakıp kale onunde etkı- lı kıldıysa da Orhan vorgun- luk Fatih de deneyımsızlık nedenıvle verımlı olamadı Schalke nın aradığı gol 76 dakıkada Max ın kata v uruşuy la gelırken son dakı- kalarda Mulder ve Wıl- mots"unvuruşları kalecı Nı- hat ve savunmada kaldı >»***fr Mac sonrası S A I t l t T f U f l H R . 96 Cannts Film Festivali En lyi Yonetmen Odülu P * " TSAIC3S f l O ' İ A I B »ILLIA1İ R. UACI BtR JOEL VE ETHAK C0ES FİLUİ FARGO Hiç bilinmedik bir yerde, rıiç umulmadık ol*yla.r labirenti — BevoolJ Oflanoy AJftjnızade IUd>koy BETOCLU RRİTf! CAPtTDL BRMMMir 251 32 40 236 2 8 « 310 0616 346 14 81 12 15-143O-1645-1900-2115 12 15 14 30-16 45-19 00-21 30 Curo-C *sı 24 00 1100 1315-15 30-17 45-20 00-2215 11 15 13 4516 30-1915 2145 SITKI OLÇAR Ç ı n ı S e r g ı s ı 15 EKIM 2 KASIM'96 ADTİ&AN ŞAKAY1K SOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI TEl 247 90 8 1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEOİYESİ CEMALREŞJTREYKONSERSALONU 17 Ekim 1996 Persembe Saat: 19.30 YEFIM BRONFMAN PROKOFIYEF Pıyano Sonatı No 2, Re Mınor Op 14 SCHUMANN Humoresqu&-Arabesque STRAVJNSKİ Petruşka'dan 3 bolum Bılet Fıyatları 400 000 - 300 000 "Israıl Kultur A t e ş e l ı ğ ı Işbırlığıyle" CRR Kons«r Saionu 232 98 30-231 S4 981 Saat 10 00 19 30 arası) ONLINE Sılet Salışı ıçın _ Modem no (0212) 227 44 99Tel (0216)336 37 92 AKM Senfonı Gışesı (0212) 251 56 00 CAPITOL Altuneade 391 19 30 333 BAKIRKOY Carousel (0212)570 84 34 VAKKORAMA Akmertıez (0212) 282 09 65 Taksım (0212)251 28 88 Suadıye (0216) 350 8742 R u m * (0212) 234 42 81 Sakmumuzun tum fıyst kademelennde ogfetmen-ojrencı-emeklı ve Buyukşehır Beledıyesı mensuplanna % 50 en az 30 kışıı* gruplara \ 20 ındınm yapılmaktadır ARTİ\ DEMİKCİ 12-30 Ekıra 1996 ı S d l l l tHLfllS: I-Iıklal Caıl Hhamrj I'aiaj Kat 2 ^., 201 Brvoglu Trl ( 0212) 245 15 08 Beyoğlu nda sakııt bır koşt Ohumak, Sobbet elmek tçin Demleme çıy tikn n irftai meıato KİTATLI A f »hnlıfcJ-2432695 ADNAN ÇOKER d e r l e m e l e r 11 Ekim 17 Kasım 1996 MİNE SANAT GALERİSİ Batıariye Cad. Sokullu Sok. No:1 Kadıköy-IST Tel: (0216)345 64 40 Fax: 346 78 10 UĞURAL G A F U R O Ğ L U RESİM SERGİSİ 15 Ekim - 6 Kasım 1996 Şehıt Adem \avuz Sok 12 Kızılay/ANKARA Başak Sıgorta Sanat Galerısı Başak Sıgorta nın bır kultur hızmetıdır s i T h e B r i t i s h C o u n c i l t, P o ı i t i f S u n a r 0 Misty ın Roots Reggae Konseri İSTANBUL 18 EKIM 1996 STARAS STUDY- OLARI (BOMONTİ), SAAT 22 00 AN KARA 19 EKIM 1996 SAKUKENT SAAT 21 30 Bılet Satı$ 750 000 TL (KDV dahıl) Bılet Satıs Melonlan /stonbul - Quıksttver Magzalan Akmerkez, Carrefour Erenkoy Gallena Vakkora/na Magıalan Suadıye Rumefı Taksım. Galerıa Pupa Troptfc AnJtara Quık5itver Kanjm Outkstlver Depar |Gallena| Vakkorama. Dost tiusıc Cenıer Quıknlvtr-m kMtalartyla I Orgomıoıyon Povvflll 252 5/67 ; h •. Councü İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİTREYKONSERSALONU 16 Ekim 1996 Çarşamba Saat :19.30 KÖLN SENFONİ ORK. "ENSEMBLE MONDIAL" Şef ve Solish Betın GUNEŞ BARTOK: Romen Halk Dansları B. Güneş: Pıyano Konçertosu HOfcSTiSf PaulSuıfı TUZUN: Esmtıler Bılet Fıyatları 500 000 - 400 000 17 Ekim 1996 Perşembe Saat: 19.30 YEFIM BRONFMAN PROKOFIYEF: Pıvano Sonatı No 2, Re Mınor Op 14 SCHUMANN; Humoresaue-Arabesaue STRAVINSKI: Petruşka'dan 3 bolum Bılet Fıyatları 400 000 - 300 000 19 Ekim 1996 Cumartesi Saat :20.00 Istanbul Buyukşehır Beiedıyesı C*mel Reşıt Rey Konser SalonuOpera ve Orkestrası Genel Sanat Yonetmenı Arda Aydoğan ARŞIN MAL ALAN Muzıklı Komedı 2 Perde 4 Sahne Müzilc, Metin ve Dramatürji: Uzeyır Hacıbeyov Orkestra Sef: Fahrettın Kenmov Bılet Fıyatları 300 000 - 200 000 CRR Konser Salonu 232 98 30-231 54 98 ( Saat 10 00 19 30 arası) ONLINE Bılet Satşı ıçın Modem no (0212) 227 44 99 TıH (0216) 336 37 92 AKM Senfonı Gışesı (0212J 251 56 00 CAPITOL Munaade 3911930/333 BAKIRKOY Carousel (0212)570 84 34 VAKKORAMA Akmerkez (0212) 282 09 65 Taksım (0212)251 28 88-Suadıye (0216) 350 87 42 Rumelı (0212) 234 42 81 Saforıumuzun tum fıyat kademelennde oğrermen-oflrencı emett « Büyüksenır Beledıyesı mensuplanna % 50 en az 30 k ş lık gnjpiara % 20 ındınm yapılmaktadır MARTI SANAT EVI'nde FELSEFE SÖYLEŞİLERİ I 17 Ekim Perşembe Saat 19 00 (15 Gunde bır) KATILIMCILAR Prof Dr. Omer Nacı So>kan Prof Dr Ahmet Inam Nıetzsche'nın \aran ve zaran ııstune Istıkld Cad No 330 Beyoğlu Istanbul Tel (0212)251 69 78 293 81 37 (Gırıs ucretsızrîır) EKREM ATAER den Yeni biryapıt... E L E N O R PLAK< KASET >CD İLCK NO 63 i UN<A AM « lr 5^6 63 ib * i 3 24 FAX 5 2 33 25 Güneş: Maçın hakkı beraberlikti CELSElNKIRSCHEfN (Cumhurivet) - UEFA Ku- pası ıkıncı tur ılk mdçında deplasmanda \lman\a*nın FC Schalke 04 takımına 1-0 venılenTrabzonspor'untek- nık dırektoru Şenol Guneş, "Maçın hakkı beraberlikti" dedı Guneş maçtan sonra yap- tığı açıklamada ozellıkle Turk sevırcılerını centıl- mence tezahuratları nede- nıvle kutladığını belırterek. "Ö> un dostluk içinde geçti. Bir gol bulmak isti\orduL ancak olmadı. O> un ozellik- le ilk > arıda kontrolumuz al- tında>dı. İkinci \anda, bir anlık hata gol getirdi" dedı Guneş ro\anşta ek^ık ovaınculann da takıma dahıl olmasıvla 2 farklı galıp ge- lebıleceklennı ve turu geçen taratın kendılen olacagını sa\ undu Guneş. konuşmasını şoy- le burdurdu "Ovunculan- mın orta\a ko>dukJarı fut- boldan memnunum. Bir tek golu bulamadık.Onun dışın- da \erilen gorevleryerinege- tirildi. Eksiklere karşın en m ovunumuzu oynadık. Eksik osuncular tamamlanırsa. tur atla>abiliriz. Penaltı ko- nusunda vorum \apmak is- temivorum. Hakem dengeli bır > onetim gosterdir FC Schalke 04 teknık dı- rektoru Ste\ens Huub ıse Turk se\ırcılennın çokluğu nedenı> le depla;,manda gıbı ovnadıklannı ancak kendı sevırcılennınde verdığı de^- teğın galıbıvetlenne etkı et- tığını so\ ledı Huub konuşmai.ını şo\- le surdurdu "De\ re arasında, o\ uncu- lanmdan tempm u arttırma- larını istedim. Futbolcular da istediklerimi gerçekleşti- rince galibhete ulaştik. İkin- ci bır gol için de şanslar va- rartık. ancak vararlanama- dık-Trabzonspor'u hafıfe al- mamak gerektiğini so\le- miştim. Nitekim i>i o\nadı- lar. Zevkli ve kaliteli bir mu- cadele oldu. Rovanş bizim için oldukça zor olacak. An- cak. rovanşa 1-0'lık avantaj- la çıkacağız. Şota. Arçil \e Hami'nin o\ namaması bi- zim için avantaj oldu." Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden İNDİRİMKampanyamtzı kıtapseverlerden gelen yoğun ılgi üzenne 31 Ekim 1996 tanhıne kadar uzatıyoruz. Taksım Sergı Salonumuza gelın Kampanya için ayrılan standımızda, çoğalan çeşıtlerımızden kıtaplarınızı Seçın Adres Istıklal Cad Zambak Sok 4/1 Beyoglu-lstanbul (Ak Sanat karşısı) Tel 252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle