25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA 18 SPOR Şampiyonlar Ligi'nde Rapid Wien'le berabere kalan, Juventus'a yenilen San - Lacivertliler Manchester United önünde F.Bahçe kazanmak zoranda Fenerbahçe llkec Ruştu Uche Högh Tuncay Kemafett» H totahım (Efofı OkKtıa Bûtent Kostadınov Bolıc M. United Schmeıcnel G Nevılıe Maı Johnsen lrwın Poborsky Butt Seckham Gıggs Cantona Solksjaer ıCruyff) Stad Fenerbahçe • H a t r Mar-el Dıaz^ega • Saa* 213D in'er Star Canlıı SporServisi-Şampiyonlar Lıgı'nde ulkemızı temsıl eden Fenerbahçe. 3 sına\ınıbuaksam2l 30'da Fenerbah- çe Stadı'nda Ingıltere'nın guçlu takı- mı Manchester Lnıted karşisinda \e- rıvor Interstar'dan naklen_\a>ımlana- cak maçı Ispanvol hakem Ylanuel Di- azVegavonetecek Tajfiın disinda sakatı bulunmavan Fenerbahçe. bu ak^amkı rakıbı kar^ı- sında 4 \abancisi>la (Lehe, Högh, Okocha. Kostadinov) bırlıkte ver ala- cak Maceabı Tel A\ıv'le oynanan on eleme turu karvla^masinda kırrnızı kart goren Bulgar futbolcu Kostadınov 69 gun aradan sonra A\rupa Kupa- sı'nda forma gıvecek Manchester Lnıted'da ıse PaJlister, Cole \e Keannie'nn sakatlıkları suru- \or Bu tutbolculanno\ıid\ıpo\nama- vacağı maç saatınde bellı olacak Fenerbahçe Stadı ndakı maçlaTurk \e lngılıztakımlan \\rupakupalann- da 21 kez karsı karsi>a gelecek Şım- dı>e kadar lOkez Ingılıztakımlarıka- zanırkenTurktakımlannın3 galıbıve- tı \ar 7 maç ıse berabere sonuçlandı Manchester UnıtedTurkıve ıçın va- bancı bırtakımdeğıl 19-93-İ 994 se'zo- nuııda ılk kez uvgulamava konulan Şampı\onlar Lıgfnın on elemesınde Galatasarav'ın Manchester Unıted'ı elemesı Ingılızlerı soka uğratmistı Manchester Istanbul'da o>nanan her ıkı maçta da Galatasarav'a gol atmavı basaramadı Lazaroni: 1 puana oynayacağız• F Bahçe Teknık Dırektörü Lazaroni. "Bu maçın önemı çok fazla, öncelikle ı>ı sonucu düşünüyoruın. lyı futbol ıkıncı planda kalacak Herkes bu maçta kendı kapasıtesının üzerine çıkmalı. Kapalı o\namalıyız" dedi. Fenerbahçe ıçın bır zor gece daha Rakıbın gucu. karıverıbeilı kddrolarındatam 13 >a- bancı tutbolcu bulunuvor Geçen sezon Ingü- tere'de hem lıg henı de kupa şampıvonu ol- muslar \nla\acagınız Fenerbahçe ıçın rahat bır gece olmavacak Sarı-Lacı\ertlı ekıbın teknık dırektoru Lazaroni. dun sabah Dere- ag?ı tesislennde ukıma son bır çalisma >ap- tırdı Idman sıradan bır maçın havasi şeklın- de geçtı Fenerbahçe de uzun bır aradan son- ra ılk kez dort vabancı bırden ovnavacak Anınisavacağınız gıbı Şampnonlar Lıgı oncesinde Maecabı ıle vapılan maçta Kosta- dino\ rakıbıne kasitlı vurduğu ıçın kırmızı kart gormus \e uç maç ovnamama cezaM al- mistı E\et. Kostadıno\ bugun o\nu\or La- zaronı'nın de bu maçta en buv uk kozu Bur- saspormaçında kotu bır tutboİ ortaya kovma- sı nedenıvle Lazaroni. Erol'un \erıne H.Ib- rahim ı ovnatacak Saftet'ın de ovnavama- nıasi nedenışleortaalandaTuncav gorev \a- pacak Önemli bir maç Fenerbahçe'nın BrezıKalı teknık dırekto- ru Lazaroni. ıdman sonrasmda bır basin top- lantisi vaptı Bu arada gazetecılenn kendisı- ne vonelttıöı sorulara da >amt \eren teknık adam isjennın çok zor olduğunu. ıtade ede- ıek. -Prensiplerimizin dışınaçıkacağız. Sezon başmdan beri biziro amacımız i> i futbol. i> i so- nuçtu. \ma bu maçın onenıi çok fazla. once- likle i\i sonucu duşünmorum. i\i futbol ikin- Boiiç,Riiştiı,Högh.Lche.Okocha\eKostadino\ F.Bahee'ninenbüvukkozlarıolacak.(Fotoğraf DENİZ DERİNSU) ci planda kalacak. Takım olarak alçakgonul- lu. butun karakterimizi orta>a koyarak o> na- maliMz. Herkes bu maçta kendi kapasitesinin uzerine çıkmalı. Kapalı o> namalı\ ız. Boş alan- lan i\i kapamalıv ız. Rakip topu aldığında bu bolgede klm varsa ona top o\ natmamalı. İki maç o> nadıL İkisi de başanlı geçti. Bu gece baz olarak daha vukarılara çıkmalnız. Ofansif açıdan çok fazla şans ele geçinmelhiz. \ete- nekli olmalnız. Saımorum ki istediklerimizi \apabilirsek i>i sonuç alabiliri/. Benaberlikte hedeften uzaklaşma\ız. Şansımız bitmez. Bu maçtan sonra iki maç daha >apacağız" dedı Fenerbahçe-Manchester Lnıted maçı once- sinde Emrah da bır konser \ erecek San-La- cnertlı taraftarlan co^turacak olan Emrah. Fenerbahçe ıçın vaptığı bır sarkışı da sovle- \ ecek Bu arada yonetıcı Mehmet Ali \\dınlar kapalı tnbun bıletlerının bıtmedığını. taraftar- larınkaraborsacılardanbıletalmamalarını ıs- tedı \ onetını kurulu galıbıvete "'OO'er. bera- berlığe ıse 3ş()'v,er mıKon prım \erecek Fenerbahçenm son ıdmanını ingılız IT\ spıkerı Cli>eT>ledesle> de ızledı İngılız spı- ker M Lnıted'm en bu\uk hedefının Şampı- \onlar Lıgı sampı\onluğu olduğunu belırttı MANCHESTER L'NİTED TEKNİK DtREKTÖRÜ ALEX FERGUSON 'Beraberlik, M. United için iyi sonuç' 4SLI DLRL Manchester United Menaıen \le\ Ferguson. bugunku Fenerbahçe maçı oncesı en çok Boliç'ten çekındığını açıüarken Okocha ıçın de oze! onlem alacakUnnı bıidırdı T\'SD Le\entTeiislen"nde basın toplantısı duzenle>en \\c\ Ferguson. geçen vıllara gore daha genç \e dınamık bır ekıp olduklannı belırterek. "Beraberliği hedefli>oruz. \nıa kazanmak da isteriz. Grupta Ju\entus bize gore daha a\antajlı. 10 puan hedefli>oru/. Fenerbahçe'nin gol silahlan \ar. En tt'hlikelisi Boliç. Okocha da bire bir kaldığı pozis\onlarda rahatlıkla rakibini geçi\or. kostadmov dan bu kaclar çekinmiyoruz. Anıa başımı/ı ağntacak başka bir isim de çıkabilir. Beşiktaş'tan transfer ettiğimiz Johansen'den gerekli bilgileri aWım"seklınde konustu NEYMIŞ ABDULKADIR YUCELMAN Kulüpler, Yabancılar ve Milli Takım 4 buyuk takımımız, Avrupa kupalannda mucadele verırken bız geçen haftaya donup Fransa karşısında 4-0 yenilen mıllı takımımızı ırdeleyelım Avrupa'da sı- nav veren kulup takımlarımızın durumu ıle mıllı takımı- mızın başarı ya da başarısızlığı arasında bır bağlantı vardır Futbol kamuoyunda şoyle bır kanı var "Kulup- lerımız başanlı olursa mıllı takım da başanlı olur Nıie- kım geçen yıllarda bunun orneğını yaşadık " Bu go- ruşte gerçek payı elbette var, ama kuluplertmızdekı yabancılara gozlerımızı kapatmak koşulu ıle Beşiktaş'ın Amokachi ve Yankov'una. kalesındekı Mrmiç'ıne, Fenerbahçe'nın Kosta'sına, Uche'sıne, Okocha'sına ve Högh'une. Galatasaray'ın Hagi, Van Gobbel ve Knup'una, Trabzonspor'un da Şota ve Nemsadze'sıne guvenıyoruz Pekı ama bızım çocuk- larımıza guvencımız daha mı az'' Kemalettin'ı Rüştü'yıı Tugay'ı. Hakan'ları Ser- gen'ı Oktay'ı Ogün'u, Abdullah'ıesmıgeçelım''As- la zaten geçen de yok Ama neden Sergen'lerımızın, Kemalettın'lerımızın. Tugay'larımızın, Abdullah veTo- lunay'larımızın sayısı artmasın Neden yenı ve genç ısımlere fırsat tanınmasın'? Neden futbolcuların ulke- mızde 30'la sınırlanmasa bıle ona yakın yaşlarda emek- lıye aynldıklarının bılıncınde değılız9 Fatıh Terim ıle başarıyı yakaladık Ama artık o kuşağın yavaş yavaş gıttığını. o takımın havasının artık yarı yarıya boşaldı- gını fark etmıyor muyuz? Mıllı takımın yaş ortalaması- nı neden daha aşağılara çekmıyoruz? Mustafa Denizli futbolu bılen, futbolcunun yapısı- nı psıkolojısını bılen bır uzmandır Duygusal tarafı çok ağır basar Belkı ıstese de mıllı takımda bazı kışılerın dışlanmasını, kenara atılmasını, hatta unutulmasını bı- le kabul edemez Ama Fatıh Terım'ın mıllı takımı go- revını tamamlamıştır, en azından takımın yarısının de- ğışmesı, gençleşmesı gerek Piontek en iyi zamanında Tanju'yu da Rıdvan'ı da mıllı takımdan sıldı "Bana gençler gerek çunku ben bu takımı 1996 yılının Avrupa Şampıyonası fınalıne taşıyacağım, bana 4 yıl sure venn" demıştı, uçuncu yıl kovuldu Futbolda deneyım elbette çok onemlıdır, ancak de- neyımlı dıye yaş sınırına varmak uzere olan, mıllı takım heyecanını ve motıvasyonunu yıtırmış futbolcuların arkadaşlık duygusu çok pekışmış de olsa kenara ay- rılması gerekır Mustafa Denızh'nın elınde olmayan ancak Futbol Federasyonu'nun mutlaka çozum bulması gerken o- lay ıse kuluplerın altyapı olayını daha cıddı bıçımde denetlemesıdır Futbolcular. kuluplerde ve de altyapı- lardayetışır 3yabancıya1 yabancı daha eklemenın fa- turası ıle kulüpler en çağdaş en mukemmel altyapılar oluşturabılırlerdı, ama gelın gorun kı 4 yabancı bıle bı- ze az gelıyor. Bır başka konu da Futbol Federasyonu'nun 4 artı 1 'e boyun eğıp eğemeyeceğıdır Bıze gore bu ış 4 artı 1 'e ulaşacaktır, o halde federasyonun yapacağı çok onem- lı bır karar da yıne gençler bazında alınmış olabılır Fe- derasyon kuluplere ''Ben sızın 4 artı 1 ısteğınızı an- cak bır şekılde kabul edebılırım, o da 1 kulubede, 1 sahada 23 yaş altı ve altyapıdan yetışmış gençlere yer yereceksenız ' Belkı o zaman Mustafa Doğan'la- ra, Özkan'lara, Müjdat'lara Burhanettın Kaymak'la- ra şans doğar ve de Lazaroni gıbı, "Ben futbolcu de- ğıştırmekten hoşlanmıyorum" dıyen at gozluğu takmış yabancılara boyun eğmeyız. G Ö R Ü Ş H\LİT DERİNGÖR Fenerbahçe Şahlanmalı Fenerbahçe - Manchester karşılaşması Fener- bahçe ıçın her açıdan onemlı iki takım arasında elbette farklar var. Manches- ter takımı. bır ekolun temsılcısı Bızım ıse b.r eko- lumuz falan yok Dunyanın değışık ulkelennden gelmış olan oğretmenler futbolcularımıza değışık metotlar oğretmeye çalıştılar Ama butun bu ekol temsılcılerını kovduk, eğıtımımızı yarım bıraktık Hıç- bırınden mezun olamadık Bu yuzden bızım kendı- mıze has babadan kalma bır eğıtım tarzımız var Bu- tun takımlarımız boyle Ama boyle olmamıza kar- şın, Avrupa'nın futbol ekollerıne sahıp bırçok takım- larını sahalarımızdan başlan eğık çıkarttık Gerek İngılız futbolu, gerekse Turk futbolu ara- sında değışık ozellıkler vardır Ulkelerın sosyo-psı- kolojık durumlan da bu değışıklıklerde en onemlı et- kendır Bılındığı gıbı 1954 yıllarına kadar İngılız takımla- rı, kendılennın bulduğu W/M sıstemıyleoynuyorlar- dı Gerçekte bu sıstem, Ingılızlerın fızık yapılarına ve oyun anlayışlarına uygun olan bır sıstemdı Bu _ _ ^ ^ ^ _ _ _ ^ sıstemlerını o yıllar, ^ Londra'da şahane Macar mıllı takımın- dan 6 gol yıymceye kadar devam ettırdı- ler Bu hazımetten sonra onlar da once- lıkle savunmayı ga- rantıye alan 3-5-2'yı veya onun değışık varyasyonlarını kul- lanıyorlar Ancak 3-5-2 oyna- ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ salar da bu sıstemı kendı yapılarına uy- gun şekılde değıştırıyorlar Futbolu daıma açıklar- dan oynuyorlar Açıklar, toplan ısabetlı bır şekılde ılerı adamlara ındırıyorlar Bu pozısyonlardan dato- pa kafa vurma yeteneklerı çok olan ılerı adamları, gol atabılme fırsatını yakalıyorlar Oysa Fenerbah- çe'nın boyle pozısyonlar yaratabılmesı çok guç Sağ kanatta ilker, sol kanatta ıse Halil ibrahim ve- ya Erol, kademeye gırdıklerı zaman gerçek bır sağ açık. gerçek bır sol açık gıbı davranamıyorlar Top- ları ılerıdekı adamların kafalarına ındıremıyorlar As- lında ındırebılseler de bızım futbolcularımız kafa şu- tu atabılmek ıçın gereklı ozellığe sahıp değıl Ben- ce en buyuk farklılık buradan gelıyor Futbolcular arasında klas açısından buyuk fark- lar gozukmuyor Uche, Högh, Okocha, Boliç, Sai- fet gıbı oyuncular kuçumsenmemelı Eksığımız, aşağılık duygumuz, futbol anlayışımız ve de koor- dınasyonsuzluğumuz Butun bu değışıklıklere kar- şın vatan mıllet edebıyatıyla şahlanacak Fenerbah- çe takımı karşısında sadece Manchester'ın değıl, ondan da buyuk takımların ışlerı hıç de kolay değıl Manchester maçında yegâne sarılabıleceğımız dal işte bu şahlanmadır Futbolcular arasında klas açısından büyük farklar gözükmüyor Uche. Högh. Okocha, Boliç. SatTet gıbı oyuncular küçümsenmemeli. 5 BANA GÖRE/FİİKCEVK Âramızdaki tek fark Cantona Sevgılı Cumhurıyet okurlarına merhaba Gazeteye ılk yazımı, dunyada en çok taraftan olan kuluplerden ıkı- sının Istanbul'da yapacakları mu- cadele uzenne yazmak gerçekten hoş bır tesaduf Fenerbahçe bu- gun Şampiyonlar Ltgı'nde. Manc- hester United onunde uçuncu sı- navını verecek Bız de Fenerbah- çe'nın Manchester United karşı- sındakı şansını değerlendırmeye ve Turk temsılcısınm Şampiyonlar Lıgı'ndekı durumunu ıncelemeye çalışacağız İngılız futbolu son ıkı yıl ıçınde buyuk değışımler gosterıyor Ozel televızyon parasının İngılız 1 Lı- gı'ne akması sonucu bu ulkede başlayan yabancı oyuncu ıstılası futbolu ve futbola bakışı bu ulke- de yavaş yavaş değıştırıyor Ote yandan Ingıltere, mıllı takım ve ozellıkle kulüpler sevıyesınde Av- rupa'da en başarısız donemlerını yaşıyor Euro 96'da ingıltere yarı fı- nale gelmeyı başardı, fakat kendı evınde oynanan bu turnuvada en azından fınal oynamayı beklıyordu İngılız spor kamuoyu Euro 96 son- rası ingıltere şampıyonu Manches- ter United zaten guçlu olan kadro- sunu turnuvanın yıldızlarıyla daha daguçlendırdı. Buyuk yıldızı Fran- sız Eric Cantona. Gallı Ryan Gig- gs İngılız mıllı genç yıldızlar David Beckham, Gary Neville ve Paul Scholes ın yanlarına Çek Po- borsky ve genç Norveçlı yıldız Ole-Gun- nar Solksjaer'ı de ılave ettıler Ancak Brı- tanya takımları Avrupa'da başarısızlıklan- nı surduruyorlar UEFA Kupası'nda unlu Arsenal çok iyi kadrosuna rağmen Alman Monchenglad- bach'a elendı, Iskoç şampıyonu Rangers Eric Cantona. Manchester IJnited'ın for\etteki etkili silahı. Şampiyonlar Lıgı'nde perışan. Aston Vılla part-tıme futbolcularla oynayan Iskandı- nav takımına elenırken Newcastle United ve Lıverpool çok zayıf iskandınav takım- lannı zorlukla eledıler Butün bu başarısızhklar son on yıldır Heysel felaketı sonrası İngılız takımlarına gelen Avrupa yasağından berı su- ruyor Brıtanyatakımlarınınuzerın- de buyuk bır Avrupa korkusu ve kamuoyu baskısı var İngılız golcu- ler Ingıltere'de her hafta kolaylıkla attıklan gollerı Avrupa maçlarında kaçırıyorlar Bır zamanlar Turk ta- kımlarına olduğu gıbı Avrupa maç- larında Ingılızlenn başı donuyor İn- gılız teknık adamları Avrupa'da ne taktıkleoynayacaklarını iyi kestıre- mıyorlar, ama butun bunlar Fener- bahçe'yı nerede bırakıyor'? Fenerbahçe eğer hızlı ve çok pas- lı oynarsa (Rapıd maçtndakı gıbı) ve gol pozısyonlannı değerlendırebılır- se (Juventus maçında olmadığı gı- bı) bence Unıted'ı yenebılır Manc- hester United Avrupa da başarısız öır takımdır Bu durum sureklı Ingıl- te^e şampıyonu olmalarına rağmen devam edıyor Uzerlennde bunun yarattığı kendıne guvensızlık ve ınançsızlık var Juventus'a sadece 1-0 yenılmelerı ve hezımete uğra- mamaları bence tesaduf United bu yıl lıge de iyi başlamadı zaten Eğer F Bahçe Cantona ve Gıggs'ı saha markajı ıle iyi kontrol ederse (sakın adam adama oynamayın, yoksa Cantona sızı perışan eder) ve Erol (oynarsa tabıı) Poborsky'yı kaçır- mazsa Fenerbahçe bence maçın favorısıdır Manchester United. Ra- pıd'den daha guçlu bır kadroya sa- hıp fakat Avrupa tecrubesı olarak daha zayıf bır takım. Tek fark Can- tona, ama buna karşılık şohretın ya- rattığı baskı altındalar Burada alına- cak bır galıbıyet rovanşta da psıko- lojık ustunluk ve 1 puan getırebılır Rapıd'ı de Kadıkoy'de yendığı takdırde, Fenerbah- çe 8 puanla Rapıd'ın M Unıted'ı yenmesıy- le aradan sıyrılabılır Futbolun buyuk oran- da şans ışı olduğunu unutmayalım Tek kor- kum tecrubesızlık ve gol yıyıp dağılmak İngiliz basmındanTürkiye'ye küstahca saldın 6 Kötü adamları yeneceğiz9 REŞAT \KAR LO\DR\ - Ingılızler, bugun oynanacak Fenerbahçe-Manc- heiter maçı oncesınde aşın dere- cede hevecanlılar Bu stres ıçın- de kımısı Turkı\e'\e "kubtahça' saldınrken. kımılerı Fenerbah- çe'\ ı "başanlı bir takım" olarak nıtelendırerek çok dıkkatlı da\- ranılmabi gereğını sa\ unuvor \ uksek tırajlı bazı İngılızgaze- telerınmTurkıve hakkındakı >a- zılan ıse Londra'da yaşav an Turk- ler tarafından tepkıyle karşılan- • Manchester'ın kalecısı Schmeıhel ıle orta saha oyuncus.u Gary Pallıster daha önce Galatasarav ıle vaptıkları karsılasmada çok acı ola\larla kar^ıla^tıklannı sa\unarakTurk taraftarlann a^ırı fanatık oldııkları ıJdıasinda bulundular dı Ozellıkle 4 mılvon traıh Sun <>eralandemecınde"DeliTiırkJe- gazetesinın "4\ rupa'nın kötu. küstah adamlarını \eneceğiz" başlıklı haberınde Manchester ın orta saha o_\ uncusu Gar> Pallis- ter'e atten \ av ımlanan açıklama- lar Turk spor kamuo\ unu tahı ık eder nıtelıkte Belınde ağrı olan \e bugunku maçta o\nay ıp o\-na- vama>acağı kesınlıkkazanma>an Gar\ Pallıster'ın Sun gazetesınde ri \enecek \e ardından guleceğiz" ^eklındekı sozlerı tepkı aldı Manchester Lnıted'ın ıkı seçene- ğı olduğunu so\le>en futbolcu bııseçeneklerı şo\lesıraladı "\a Türklerin «u/unu korkutup ka- zanacağu \a da \cnip güleceği/" dedı "İştebenikinciseçeneküze- rinde durujorum" dıven Pallıs- ter Fenerbahçe \ ı venıp gulecek- lerını sık sik tekrarladı Manchester takımının kalecisi Peter Schmeihel ıle orta saha o\ uncusu Gar\ Pallıster daha on- ce Galatasara} ıle vaptıkları kar- sıla^mada çok acı ola\ larla karşı- la^tıklannı savunarakTurk taraf- tarlann as.trı fanatık olduklan ıd- dasinda bulundular Hatta Palhs- ter. daha da ılerı gıderek kaldık- lan otele telefon açan Galatasara\ takımı taraftarlarının kendılerını olumle tehdıt ettıklerını \e bu olavları hıçbır zaman unutma>a- caklarını sovledı F. Bahçe 5'te 5 yaptı S. Pesaro:73 Feııerhahçe:88 HAkEMLER: Ruımuridas Bnızımskas (Lıhanya) P/ kaıntn To\nt'\ (Bulga- rhtan) nı SCA\OLİNİPES\RO: Espu\ııo (4n Ro\\ı (4)9 kmsma (4)2 Contı (*)22 \hıla\entıu 14)2 Paımhı (4T Pıuıllı ıvl~ Ro\sı (4/2 Tompson (4)~ FENERBAHÇE: EıJal (4)9 Tıııneı r>H) Ihıuhım tf>)2" Gıııın (4) Dalkı* (Vh 7a:a (4)2 Hu11 (4)2 İLK\ A.R1: *1 - İ6 (Fene>balı<,e) PESARO (Cumhurivet) - Basket- bol \\rupa kulüpler kupaM ndakı tem- silcımız Fenerbahçe Itahadakı maçta guçlu rakıbı Scavolını \ı 8S - " \ene- rek 5 maçta 5 galıbı\etını aldı \e lıder- lığınısurdurdu OzelİıkleTumer\egenç Ibrahım'ın kntık sa\ılan ionucunda ılk \an Fenerbahçe nın 51-"î6 lık galıbne- tı\le kapandı Basanlı o\ununu ıkıncı \anda da surduren Fenerbahçe sahadan 88-^3 gahpa\nldılar FTTvenildi Bu kupadakı dığer temsılcımız Turk Telekom PTT itaK a da o\ nadığı kar^ılaş- nıada Rıello \erona takımına " 6 - 6 4 \enıldı Koraç'ta4 bayanlarda 5 maç Spor Servisi - Basketbol \\ rupa Radı- \oj koraç \e \\rupa Ba\anlar Lılıana Ronchettı Kupası'ndakı uçuncu maçlar bugun o\nanacak Galatasara\ ^aat 18 30'da Darusşafaka -\\han Şahenk Spor Salonu ndaPortekızekıbı ADO\areni ;e \ı ağırlavacak Tofaş ıse Burva Ataturk Spor Salonu ndasaat 18 15 teltaKantemsılcı- sı Banca Dı Roma ıle o\na\acak Maç Show T\ den \a\ımlanacak Beşiktas I>- pan\a'da Lnıcaja takımıvlaTSl 21 00'de karşıla^acak K. \le\suıseSlo\en\a'daln- tener ıle saat 21 00"de karşi kar?ı\a gelı- \or Basketbol Bavanlar Ronchettı Kupa- sı'ndakı 4 temsılcımızın maç programlan da ,o\le 21 00 RC Strasburs" - BO- TAŞ(Fransa). r 00 BRtS\ - \fomterra- daısellzmıtt 18 00 DNaklıvat - B Plan- ka(\ Ipekçı) 21 00 Protı - FBahçeCıu- gosla\\a)A\rupa Ba\anlar Lıgı nde ıse G Sara\. 3 maçını Fransa'mn LS \alen- cıenne- takımı\ laTSI 21 ^0 da o\ navacak Şampiyonlar Ligi'nde zor maçlar Spor Servisi - Şampnonlar Lıgı ne bugun > apılacak maçlarla de\ am edıle- cek -\ Grubu -\ia\-Glasgo\\ Rangers ''vu'verre - Grasshoppers B Grubu Ste- aua ucarest-VVıdzeu Lodz Atletıco Madrıd - Borussıa Dortmund C Grubu Rapıd W len - Ju\entus D Grubu Ro- senborg-Porto. Goteburg. Mılan Calatasaray Van Gobbel artık yok Spor Servisi - Galatasarav. Hollandalı tutbolcusu U}- rich Van Gobbel ıle bağlan- tılarını tamamışla kopardı Galatasarav Kulubu \s- ba^kanı Atilİa Donat, \'an Gobbel ıle anlasmalarını teshettıklennı \e bu futbol- cunun varın ulkesine gıde- ceğını açıkladı Dun \apilan antrenmana gelen \e tesislerdekı eş\ala- rını toplaşan Hollandalı fut- bokunun \arın ulkesınegn deceğı oğrenıldı Galatasarav. Parıs Saınt Germam ıle ov nav acağı \v - rupa Kupa Galıplerı kupasi 2 tur maçınm hazırlıklannf dun \ aptığı antrenınanla surdurdu Teknık dırektor Fatih Terim vonetımınde >aklaşik 1 5 saatçalı^an Sa- n-kırmızılı tutbolcular. ant- renmanda taktık çalısmasi vaptılar Antrenman sonrası Fatıh Terim sa\unmao\un- culannaekstraçahsma \d- rian Knup ıle Georghe Ha- gi'\e de şııt çalısmasi \ap- tırdı TFFHCD Çakır'm rakibi Çelik Spor Servisi - Istanbul Şu- besi'nın surpıız ada\ı Sabri Çelik. Eskı Baskan Serdar Ça- kır'ın Tuıkıve Faal Futbol Hakemlerı \e Gozlemcılerı Dernegı Genel Merkezı tara- tından gore\den alınıp Os- man A\cı'nın "geçici' olarak baskanlıga atanması se 22 Ekım Salı gunu ıçın seçım ka- ran almmasi uzenne oncekı gece hakem dunvasının onde gelen ısımlernle bır ara\ a ge- len FIFAkokartlı hakem Sab- rı C elık Istanbul îsubesi Baş- kanlıgı na •resmen' ada\ ol- du 2 vıldır genel merkezle şube arasında \a>anan kaos nedenı\ le vonetıme gırme ka- ran alan (, elık "\enideneski huzurlu gunlerin ütri getiril- mesi" amacı\la baskanlıga adavlığını kovduğunu açık- larken \emege katılan eskı MHK. Başkanı AhmetGıhe- ner eskı FIFA kok.ırtlı hakem Ozcan Oal hakem dunvası- nın onde gelen ısımlerı Yalçın Darıcu Hilmi Vlpsaltan da desieklennı Ç elık'e verdığını bıidırdı Basketbol Milli takım i açıklandı \ SporServisi- \nkara da Hır- * \atistan ıle karsılaşaeak \ \lıl- j lı Basketbol Takımımızın 16* kisihk adav kadrosu açıklandı l 30 Vrupa Şampıvonası \arı* fınallennde Dgrubundaılkya-». rı karsila^malar sonunda lıder» tanıamla\an A Mıllı Takımı-» mız ıkıncı varının ılk maçını J 30 ekım çarşamba gunu saat*. 18 00 de Ankara Ataturk Spor' Salonu'nda o\na\acak •\da\ kadro su ısımlerdenf olusu\or Tamer Ojguç. Ifuk J Sanca. Murat E\ lıvaoğiu. Mir- X sad Turkcan. Husevin BeşokZ; Volkan \\dın (htcs» OrhunJ Ene. Harun Erdenav. Tolga " Tekınalp. \sım Pars, Haluk\ ıl- ' dınm ıLlken İbrahim Kut-> luav, Erdal K.oşaa (FBahçe).; Murat Konuk (Tofaş) p ^ \ılmaz.TunçGirgin ıPTTı TV'de Spor İnterStar21.15Şampı\on- { lar Lıeı ozel programı. ^ 21.30 Fenerbahçe - \1anc- \ hester Lnıted maçı (canlı). i 01.10 Şampıvonlar Lıgı i maç ozetlen i TRT4 14.00 At\ an şları \ Sho« T\ 18.15 Tofas -^ Banca Dı Roma •» 1. KOŞl: F Hurol (6). P Sampano (1) S Ih\an (2) 2. KOŞl: F Artunbev (4). P Gelınkıziöı PP Nurseda C) S Fındık\ll(3) 3. KOŞl: Romus(4). P \d- nan (11. PP \enisu (10). S Sara\lı (8) 4.KÖŞl:F Kalenderll(4) P Mursel (") PP Bartubev (1). S Aten Flex (S) 5. KOŞl: F \anu 1 C) P Mr Black (5) PP Hovarda 1 (3). S Detenator (1t 6. KOŞl': F \2ap1a (4). P Free Bırd (13) PP \ler\e 111(5) S Gunev \ ıldızı (14). SS Hakan3(9) 7. KOŞl: F ^akısır (2) P katUı\ (4) PP SıhTaha (1). i> Sabutav (6) Gunun Ikilisi: I kosu I 6 Tdbela Bahıs: 4 1> > 14 <) ALTILI GANYÂN~ 4 4 4 7 4 2 6 1 7 13 7 1 5 8 14 9 2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle