28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 fatetnet; http://www.plffliet.toffl.tr/Xfl ikkiTonk posfc: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 KİM KİME Dl M Dl MA BEHU, \K Necmettin Erbakan neler diyor neler' efah Partısı Genel Başkanı Necmettin Erbakan, partısı- nınbuyukkongresındeelınde ı ' mıkrofon konuşuyor Çok da guzel konuşuyor Ceketını çıkartıp saatlerce konuşu- yor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- masında laıklığı savunuyor Yanı dunya ışlerının dın ışlerınden ve dını otorıteden bagımsız ele alınma- sı gerektığını soyluyor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- masında, Ataturkçu olduğunu vurgulu- yor Yanı ulusal egemenlıgı ve tam ba- ğımsızlığı vazgeçılmez ılke edınıyor ya- şamda en doğru yol gosterıcının bıfım olduğunu ve Turkıye Cumhurıyetı'nın şeyhler dervışler murıtler, meczuplar ulkesı olamayacagını anlatıyor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- masında dogmatık duşunceye karşı çıkıyor Yanı, herturlu ınceleme ve eleştırının ustunde tutulan, gozu kapalı ınanılan duşuncelen reddedıyor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- masında ıskolastık duşunceyı eleştırı- yor Yanı vahıy yoluyla açıklanan şeyle- rın felsefı açıdan oğretılmesıne, soyut duşuncelere dayanan ılahıyat metod- lanna karşı çıkıyor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- masında akılcılıktan sozedıyor SESSÎZ SEDASIZ NURİKURTCEBE Yanı, her şeyın ınsan aklına dayan- dığını, bılgının kaynağının salt akıl ve aklın ılkelerı olduğunu savunuyor akla dayanmayan şeylerı kabul etmıyor, rasyonalıst duşunceyı desteklıyor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- masında, bılımedayandığını soyluyor Yanı, evrendekı olguların ve olayla- rın ancak bırtakım yontem ve deney yolları kullanarak çozumlenebıleceğını ve boylece gerçeğe ulaşmanın yolu- nun bulunacağını bıldınyor Refah Partısı Genel Başkanı konuş- tukça konuşuyor Neler dıyor neler Salonun dışındakı seyyar satıcılar ız- garanın komurunu yelhyor - Maydanozlu kofteler" Yozgat Öğretmenevi Y ozgat Oğretmenevi'nde öğretmenler için "aile yeri" aynlmış... Bu bölumde 1 oturabilmek ıçin erkek öğretmenin evli olması ve eşıyle biıiikte gelmesi gerekiyor. Ya da birinci dereceden akrabası ile... Birinci dereceden akrabafığı da nüfus cüzdanı ile kanıtlamak zorunda. Aynı okulda ders veren ve fakat akraba olmayan bır erkek ve bir kadın öğretmenin Yozgat Oğretmenevi'nde birlıkte oturması mümkıin değil. Öğretmenevleri'nın yönetmeliğinde böyle bir kural çlmamasına karşın Yozgat Öğretmenevi Muduru, "Burada benım kurallarım geçerlı" diyor. Dediğını de yapıyor! Hatta dendığine gore, biraz itiraz edecek olanlar bir tabancanın varlığından haberdar ediliyor... Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Olum, tecrubelenn yarım kalmasıdır Cumok'ların eğitim kooperatifi modeli yaygınlaşıyor M armara bolgesındekı Cumok oluşumlarının toplantıları so- j nucunda orgutlenme mode- 1 lı olarak çağdaş eğıtım ko- operatıfı gıderek ağırtık kazanıyor Bu arada Ayvalık Cumok Cumhurıyet'ın onculuğunde çağdaş bır televızyon ka- nalı kurulması onensını gundeme ge- tırıyor Soz Cumok'larda Bursa Bursa Cumok'tan Semiha Kablay Yılmaz bıldınyor "2 Marmara bolgesı Cumok toplan- tısını Bursa da Petrol-lş Sendıkası kon- ferans salonunda yaptık Cumok uyelerı kendı bolgelenndekı uygulama ve orgutlenme modellerı hakkında bılgı verdıler Ev sahıplığını yapmaktan mutluluk duyduğumuz toplantıda orgutlenme- mızın gereklılığı bır kez daha vurgula- narak kooperatif modeli uzerınde du- ruldu Bursa Cumok olarak, bolge toplan- tısının sonuçlarını tartışmak ve orgut modelımıze karar vermek uzere 17 Ekım Perşembe saat 18 30'da Petrol- lş konferans salonunda toplanıyoruz ' İstanbul Istanbul Cumok tan Nursel Altıpar- mak bıldınyor "13 Ekım'de Bursa'da 2 Marmara Cumok bolge toplantısını gerçekleş- tırdık Toplantıya Sakarya Kocaelı, Bursa Mustafakemalpaşa Ayvalık Tekırdag Çorlu, Istanbul Cumokları ve kooperatıfleşme konusunda deneyım- lerını aktarmak uzere Bursa Çağdaş Eğıtım Kooperatıfı yonetım kurulu uye- lerı katıldı ilk toplantıdakı ışleyış bıçımlnın ba- şarısı gozetılerek aynı şekılde, katılım- cıların oluşturduğu dıvan seçıldı ve ya- pılan onerılerlegundem belırlendı Top- lantıda a) iller arası ıletışım ve Ankara Cu- mok zırvesıne goturulecek konular go- ruşuldu bunlann kesınleştırılmesı Te- L Cıhcm Demırcı 'den T\ A F O R I Z \l U A 1 \ Kuran kurslannın bır dığer adı da Şenata Hazırlık Kursları mı 9 (hâlâ bılme\enler ıçın') k/rdağ da yapılacak bolge toplantısına bırakıldı b) Bazı oluşumlarda toplantılara ka- tıhmın azalma nedenlerı değeıiendırıl- dı Sakarya Cumok'un onenten benım- sendı c) Balıkesır Beledıye Meclısı'nın Uğur Mumcu Bulvan'nın adını değış- tırme gırışımı ve gerekçesı nefretle kı- nandı, Balıkesır bolgesı Cumokları ile birlıkte tepkımızı bırleştırmek ıçın ıletı- şım kurulması kararlaştırıldı d) Kooperatıfleşme konusunda bılgı aktarıldı ve bu konuda kuruluş kararı veren Sakarya Tekırdag ve Ayvalık ya- nında yenı bılgılenen oluşumlar konu- yu kendı aralarında tartışmaya açma kararı aldı Ayrıca Tekırdag Cumok adına top- lantıya katılan Mehmet Merdin'ın Dı- yarbakır da şehıt edılen oğretmen Uğur Gören'ın Luleburgaz Ahmetbey beldesındekı cenaze torenıne Marma- ra Bolgesı Cumhunyet Okurları yazılı çelenkle katılması takdır ile karşılandı ve torenı katılımcılara aktarması sıra- sında aynı duygu yoğunluğu yaşandı istanbul Cumok, tum katılımcılar adı- na Bursa Cumok'a teşekkur eder" Sakarya Sakarya Cumok'tan Şadi Aşıroğlu- bıldınyor "Son toplantımızda oncelıklı olarak Marmara toplantısı ile ılgılı bılgıler su- nuldu ve ortaya çıkan kooperatıfleşme modeli ele alındı istanbul Cumok'un verdığı ana sozleşme orneğı ve öığer elgeler ışığında tartışma yapıldı istan- bul Cumok ve Çağdaş Eğıtım Koope- ratıfı'nde yer alan arkadaşlanmıza yar- dımları ıçın teşekkur edıyoruz Sonuçta, kooperatıfleşme konusu oylamaya sunuldu Oy çokluğu ile ko- operatıfleşmeye ve çalışmaların bır an onceyapılmasına kararverıldı Sonuç- ta ılk denetleme ve yurutme kurulları seçımlerı yapıldı Buna gore denetleme kurulunda Sü- leyman Gürsoy, Orhan Severcan, Mahınur Keskın yonetım kurulunda Füsun Karaahmetoğlu, Mustafa Öz- gören, Meral Erdoğan, Özgür Gü- nay, Mehmet Ebrem, Şadi Aşıroğlu, Namık Kemal Gürsakarya gorev al- dı Kurucu uye olmak ısteyen Cu- mok'lar gereklı belgeler ıçın 20 Ekım'e kadar Namık Kemal Boya'dan (telefon 0 216 336 42 47) bılgı alabılır" Lülebupgaı Ahmetbey Ahmetbey Cumok'tan Tufan Hulu- sı Emre bıldırıyor "Devnmcı arkadaşımız, şehıt oğret- men Uğur Görnen'ın cenaze torenın- de Cumokların temsıl edılmesıyle baş- layan bıriıktelığımız sonucu geçen haf- ta Ahmetbey'de ılk toplantımızı yaptık Toplantımıza Luleburgaz ve Kırklare- lı'nden katılımlar oldu, tanıştık Bun- dan sonrakı toplantımızı Kasım ayının ılk pazar gunu Luleburgaz da yapaca- Ayvalık Ayvalık Cumok bıldınyor ' Ayvalık Cumok toplantısı Bahriye Üçok anısına saygı duruşu ile başladı Bayram Dağdelen tarafından gunde- me getırılen Cumhunyet TV kurulması onerısı 23 komısyon uyesmce destek- lendı ve boyle bır gırışımın yurtıçınden ve yurtdışından buyuk destek gorece- ğı vurgulandı Cumhunyet gazetesının bu yonde gırışımde bulunması ıstendı Toplantıda ayrıca Ayvalık'ta da Çağ- daş Eğıtım Kooperatıfı oluşturmak uze- re Köksal Durukan, Bayram Dağde- len, Recep Ünver, Ayla Akbaş, Se- val Özdemir, Ayselm Özkaynak ve Ayfer Atilla dan oluşan bır komısyon kuruldu AyrıcaAyvalık'ın çevresorun- larını araştırmak uzere Nilufer Başöz- demir, Seval Özdemir, Ayla Akbaş ve Şerife Dağdelen'ın katılımıyla dort kışılık bır komısyon kuruldu Ayvalık Cumok toplantısı 20 Ekım Pazar saat 15 30'a Arzu Işhanı kat 2 de Eğıtım-Sen yanındakı BEKSAV Ayva- lık Şubesı salonunda yapılacak' Marmaris Marmarıs Cumok'tan Fatma Çi- menbıldırıyor "19 Ekım Cumartesı saat 15 00'de yat lımanındakı Ezgı Kafe'de Marma- rıs Cumok toplantısı yapıyoruz " Erzincan Erzıncan Cumok'tan Paşa Dağ bıl- dırıyor "29 Ekım'de Erzıncan Ulalar Beledı- yesı toplantı salonunda toplanıyoruz Cumhunyet Bayramımızı da kutlaya- cağımız bu toplantıya Erzıncan ve çev- resındekı tum Cumhunyet okurlannı beklıyoruz ' ÇİZGİLİK KÂMIL W4S\Rİ< I 'VTS HARBİ >£w/// PORO\ 9 GADDAR DA\TT \ı Ri KI RTCEBE EVET Veğiştfren Adâm BULLT BEBEK MTM ÇIFTU GAYRLVIENKULCN AÇIK ARTIRMA İLAN1GEBZE \CRA DAİRESİ'NDEN D o ^ d N o 1995 ^2ÜTal Satılmjsına karar \enlen gjMimenkukın cin^ı kı\metı adedı e\>-atı Gebze Ko^ekr ko\ıı De!n_dı me\kıınde kaın tapunun 24 pafta VI1 parselde kavıtlı 6~~"0 m2 mıktannda borçlu hıs^eMne400 6~7 0 kısnıı ı^abet et- tığı \erle5ık alanı dı^ında oldugu uzennde herhangı bır vapı bulunmadığı gunevınde orman kuzevınde kada^tro \ol ile 91(1 nolu parsel batiMnda bu lunduiu doSuvunda orman araziM me\cuttur lmardurunıu Arazj uzerınde ınjaat vapılmaii nıumkun olmadıgı ıfraz ^onucu elde edılen parseller *>(HHl m2azaoIamT\a^agı bıldırılmı^tır Değerı 40 OlıO (H>0 TL dır Satı> >artları 1-Satı^ 19 11 1996 Salı gunu ^aat 14 00 14 ı0 da kadarGebze lcra Mudurlugu nde a<,ık arrtırma ^uretıyle sapılataktır Bu arttımıa ui tahmın edılen kiNmetın \uzde "^ ını \e ruvhanlı alaoakhlar \arsa alacakları mej.muunu \e satiş masraflannı geı,mek >artı ile ıhale olunur Bö\le bır bedelle aliLi ı,ıkmaz-.a en >,ok arttıranın taahhudu bjkı kalmak sartıvla 29 11 1996 Cuma gunu Gebze kra Mud^ie saat 14 00 14 >0 da ıkın>.ı arttınTia- ıa vıkanlacaknr Bu arttırmadd da bu mıktaı elde edılememı^e gavnmenkul en ı,ok arttıranın taahhudu ^aklı kalmak uzere artıırnıa ılanında gosterılen nuddet sonunda en ı,ok antırana ıhale edılecektır Su kadar kı anrımıa bedelının malın tahmın edılen kıvmetının >uzde 40 ını bulnıati \e ^JU$ ıste\e- nın alatağına ruı,hanı olan alacaklann topfamından fazla olması \e bundan ba^ka parava i,e\ırme \e pavla^tırma masratlannı geı,mesi lazımdır Bo\le tızla bedelle alıcı okmazsa satış talebı du^eceklır 2 Antınma>a ıştırak edeceklenn tahmın edılen kı\metın \uzde20 sı nispetındepe\ akı^esi \e\a bu nıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu \ermelen lazımdır Satış pesınpara ıiedır alııı ıstedığınde 20 gunu gei.memek uzere mehıl %erıle- hlır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu han, \e masratlan alıcı\a aıttır Bırıkmi!} vergıler satı^ bedelınden odenır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dıgı.r ıl- olılenn (*) bu ga\nmenkul uzenndekı haklannı hususivle taız \e masrafa daırolan ıddıalarını davanagı belgelen ile on bes gun ivinde daıremıze bıl âmıelerı lazımdır -\ksi takdırde haklan tapu sn.ılı ile sabıt olmadıkça pavlaşmadan harn, bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını \atırmamak suretı\le ıhalenın teshıne sebep olan tum alitılar \c ketillerı teklıt ettıklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı tjrktan \ı. dıger zararl ır cün \c asın.a temerrut taızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale tarkı ve temerrut faızı ayriLa hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olu- racak bu tark \arsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır ^- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı \ın daırede aı,ık olup masratı lenldıgı takdırde isteven alıı.ı\a bır orneğı gondenlebılır 6- Satısa ıstırak edenlenn sarmamevı gormu} \e mundereı-atını kabul etmı? sa\ılaı.aklan bas- luca bılgı almak iste\enlerın 9^ "'2(1 Tal sa\ıh dos\a numarasi\la mudurlugumuze ba^urmaları ılan olunur 9 )() 1996 l*( llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 1113"'"' Hükömet ii düşüyodur yine !. TARİHTE Bl GIN m MTAZ ARIKA\ 16 Ekim •1846 'DA BUSIIM, çMOAŞ ANESTEZI- GULAAJDi. FIZ/KSEL DUYUUSUZLUK ÇjOIC EStCI YUZYILLAeDAN Sefiil MAKTAYO1 ALZOL ,AFYOU V£YA Z£HlRLI gıe. gtTKı Oi/W MAHDRA- K£,ACl GıOEEMEK *£ AMEUYAT SIRAStfJOA S(NlRJ-EfU IŞLEI/Sız g/gAt£M4K IÇ/N KdU-AMURDI. 18. YUZYILPA 8u AHAAÇIA HlPNOVZ- MAPAU DA YJ)(&VZLAMtLM/Şri SU ALAN&4 L/HUI rMGlUZ. S/L6/- Nl HUMPHfZr DAI/YP£ Ç4UŞMIŞT1 YAB&rMIYLA P/f ÇBKMen P£- N£Dı OGREMOS/ WiLUAM MORTOU (YAA/DA OOLTVĞUN Ag- &ISWöA) /SE, -1844'PA tUJLLANAISAK AHESTEZ/ MfiYi SAfAePf Dotcro/s TOM, 8ULUŞUMU GâsreEMEK AMAClYLA,16 EKJMPS, SOS- T&U eeueeAL HOSP/TAL 'DA, TIP OTDgtreL££/ ÖA/UHpe g/G HASTAYA £TEK KaKLA- TAftAtC AAI££T£Z/ /ÇIAJ UY- SüNLUGUKIU KANntApl. , AMESTSZIN'N gABASf
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle