28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 1996 PAZARTESİ 8 EKONOMI Borsa Analizi Hiıue mt ı» iw ırmc B J B MMM FltMH Aracı Kurumlar Kcoaı Uen Deger 1 250 Ortalama 170 i '0 3 56 111 83 3 66 '1183 ııııst PIM tw 19» rvj«c HTIT » J B FIORM FIOM HMM Bankalar Akban* A+emst/foanK Demırtann Oşfcar» Esbank Fnarstan* Garan' Bankası TKakınnıaBankası T ş Sank Bı • T şBank C TSK9 T jtunbank Ispı Kredı B 13 '50 1625 2800 1625 1010 1725 4 550 5 300 200 000 r "50 2 050 2 550 920 2150 3 74 13'6 033 132 097 086 093 254 286 338 269 946 2 8' 9 07 34 02 099 4222 233 992 132 159 1 '8 3 92 458 3 53 3 42 6 6- 500 85 215 4"93 1 88 530 08 1 66 591 62 1134 ' 2 ' 6 9 154 58009 5 82 644 46 2" 78 "6 68 6 53 -86 '6 2 98 6S6 49 3 60 133'56 2 34 1 4 " 24 3 3" 642 0 ' 519 669 54 Cam ve Cam Urünleri Sanayii Anadc u Car Denızı. Caır zocam T-ama Cam Drtaıaıa 4S5C 5 3OC 5 4M 289 205 3 61 3 3- 1324 964 1181 1130 1156 4 03 '45 40 15 59 '35 86 948 14619 14 69 60 64 •2 36 " 38 Boya Sanayii Y 6 ; 5.,3 Uarsflall /asaş Orialiiij 19"5 1 1 - "18 7 99 3-6 53 6 400 186 '1T b 26 "affi 6 6O0 1'1 32?' 4 41 138 35 •t9 14 31 5 22 149 93 Biracılık Btrac ık Ege Bıracft Erc^as Bıracılık Suneı Bıactt TTjborç Otalama 3600 208 1'19 539 47 "3 30000 856 3886 3649 85 05 48500 582 2 0 0 ' 954 11503 16250 538 '804 12-5 117B9 6SCO0 3 64 223 38 12812 158 67 6 05 27 51 15 97 103 51 Holding Aıarkc Holding Zhğan Hoıd Eczac baş > at Erkarioang Ihlas Hcldır-g Koç Holdng Koç Yatınm Medva H<x Net Hoioıng Transturk Hold TŞışeCOT Oralamc 1425C 3S5C 8200 25 500 15 030 15'50 •6 25C 1 100 2 303 8'3 ' 26 35 49 154 124 54 219 24 74 14 47 6122 "92 59 88 823 4254 7 61 49 71 0"2 8 55 3 55 22 8' 80 5 " 41 3' 4 5; 41 0- 2"13 716 969 40 45 nc 61 3- 105 46 50 22 51 543 94 2426 1825 23 81 26 46 9 47 5 49 12 "4 16 56 1914 53 52 131 29 75 25 90 56 20 Demir, Çelik, Metal Ana Sanayii ÇelıK rialat Çemiaş -OKtaş E-egüDÇ ızmırDÇ Metaş Ortaama 3 350 23 000 6100 9 300 740 4 650 2 03 •62 1913 6G4 2 19 10 "2 2 01 6 ' 1 C60 112 7 9 1 19 •6- "95 5 93 1C3 33 6 55 5-86 424 "024 1148 T664 12 09 24315 61 1' 25 36 66 98 •2"0 rS'0 Basım Yayın Sanayii Bugun Ya,reılık 14 750 ÇBS Pnrtaş 8 000 Durar Ofset 5 BO0 Humet Gaz 4 50C nıermeüva Ya>ıncrtk 2 600 Mdi'>e* Gaz 1 Z " Sabar Yav ncııık ' 3 5 0 3 56 Ortaama 0 33 2 03 2105 3 11 226 53 2 05 -168 6 "8 14148 2 C4 22 93 '4" 64 126 6 82 336 1 0 ' r 163 53 41 "02 36 65 3 83 '6 8' 4 1 ' 180 26 5"4 60 36 8.1 362 11C23 Biıyuk Mağazalar Çş Sma Mgros Tansaş OrtalaTia 24 000 814 2153 110O0 939 87 000 2145 65 61 16 0OC 3 92 4248 1'16 78 31 14 40 465 93 6129 ' 7 9 2 ' 42 08 288 08 23 50 53C 16 36 08 3 ~ 65 Çimento Sanayii Adana ; A Adanaç ıB AdanaÇ C AfyonÇ Akcansa Aslan Ç'-nento Batıçırr Bursa Çımetro BduÇiısıte Çımentaş Çmsa Soltaş Kooya Çm Mardn Çım NıgdeÇm Unye Çım Ortalama 4 9=C 3 3« 980 '30 000 6800 11250 8 600 12250 2 550 13İ50 7 50C 20 500 11 750 360) 3 450 2 "30 4 49 8 03 0-8 -99 C39 1613 21 '9 254 8 81 153 64 2 71 1127 3 87 1' 03 162 1144 2 63 9-9 3 27 15-1 314 1008 3 99 39 51 2 54 5 92 2 38 -2 60 •68 720 2 62 16 24 5 82 65 ' 3 1 ' 9 65 ' 3 1'6- 65 59 420 "8 1601 17351 1C2- -8 6 02 30 80 1012 52 92 -71 35 33 683 10'53 2186 83 84 " 03 6' 55 25 03 52 69 820 84 53 16 58 5 ' 1 2 5 '6 33 81 12 19 10195 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizmetler THY USAŞ Cnalana I o 5 X 12 S8 " e 2 £ 13. :9 İ3-DOC ' 6 3 " 3 " 4 43 144 3b 12 65 - 8 " 4 43 104 9C Perakende ve Toptan îicaret EGS Oş Tcare- 7 60C 2 90 10 96 3 93 3292 55 Mılpa 1375 061 633 313 191'6 Sabah Pazariama 1325 0 95 7 54 5 09 29 34 'otaşOtoTıc 7 70O 1015 74 79 4409 41 Ortalama 156 ' 1 7 8 16 04 9'012 Dofcuma Sanayii Akal Tekstıl Akın Tekstıl AKsa AKsu Iplık AltınvılOız BrtkMensucat Bossa Edç Iplık Gedc ıpfck Karsu Tekstıl Konıteks Koytaş Luks Kadıf Nerçps HoKJmg Okan TeKstıl Polyten SoksaO Sotctaş Sonmez Fıi Sonrnez Pamutdu &faş T umt«s Ukı Konfetsryor Vunsa Drtaıarra 6 20C 100OO 18250 5 200 13500 2 950 8 400 8 0O0 14 250 "500 38 000 --00 5800 3 600 2800 2100 2 350 4000 9100 3 850 2125 1925 21250 2 950 17- 294 6 24 159 333 245 2 47 184 107 2 2' 1 "7 306 3 59 13' 347 083 434 1 16 156 0'8 087 1 13 3-9 208 2 69 Lastik Ürünleri Sanayii Srsa GMd-Year Ortalama Enerji Aktaş EBttrk ÇukuroaEıektnk Kepez Elektnk Ortalama 4 1 „ 43 5OC 59CO0 "4 000 84 000 4 25 644 480 9 38 "60 "21 "89 1091 T57 2-43 958 1548 816 1096 '35 '44 "65 18 12 3 4 " 1595 6 69 656 B3" 5 3C 652 518 600 •696 t514 1361 13 "3 12 32 16C" 158" 68 "2 1B5' 3C"5 4 72 8 2" 1* 95 465 686 4 79 666 8 80 7 54 908 " 5" 465 "94 4 22 15 76 751 435 24 2" "23 654 -"2 5 91 74! 813 "58 6 36 "2C 6 03 6 53 5 26 6-6 90 08 59 77 46 79 45 90 13" 35 90 85 123 68 100 51 54 25 68 63 212 92 30139 103 59 413 "8 24 29 29177 232.28 120 6' 68 32 2721 295 91 232 11 6513 10913 1124' 4"90 •66 92 365 59 383 79 267 27 359 3" Metal Eşya, Makme ve Gereç Sanayii Alarko Sana> '35OC 344 935 - " 3 T 1 0 Mikıne'akm 1450 124 23 81 6 63 128 83 Tezsafl 8 300 4 84 18 64 10 B3 146 92 Oriaana 2 98 13 54 " 3 ' 116 35 Mobilya ve Döşeme Sanayü Gertaş ,353 2 oC 3 26 5 "9 49 63 Keleoek Mccl.a 1 O0 S:>C 3506 2092 20994 Ortaıara 4 "4 15 46 '0 35 104 36 Otomotiv ve Yan Sanayii Dıtaş jogan Eje Enousfı IMP Mtaft Aku Otcka- Otcsar Parsan To'aşT 0"orx Transtuft F f en Ortalama 3300 4500 1'500 33 0O0 4 6sC 90OC 33 500 1C250 3 600 '"2 500 2 01 2 58 260 346 2 81 199 5 55 210 103 9-3 8 6" "13 "09 11 14 9 93 6 26 16 96 16 23 6 70 B3 62 •11c 4 69 5 80 iM 534 813 3 69 6 39 14 39 3 52 46 92 3 38 55 62 ""63 59 2 3"9" 96 3" 208 51 "3 04 11363 6" 29 65 84 Plastik Urünleri Sanayii Egeplasl EgePro'i Pmaş %ks Elektran* Drtaiara 3 300 18 "5C 1"750 22 500 3 08 2 "9 3 97 145 206 9 90 'C33 32 03 656 Q 10 3 39 15C 36 425 -61-3 T54 33158 324 18023 43« 19612 Seramik ve Eoe Se- E>ap 3oftor İŞ'I Kutarıya Por u şa« S«ı Cnaıarra Porselen Sanayii 2 7X 3 550 21250 2300 4=00 Dayanıklı Tüketmı Vaer btce ^ Er^ar Be^ ıdz Eiısa" Pâs Çe+tk Has E<al Peg Prcfıto RaksEva. Vestel Ortatama Turizm CesAlîınv-jnus Wamans Att fttem Mart Net TLnzrr Feîra^ert TV >taana 13253 9 530 12 ~5J "5X 1J50C 810C 3850C 16 500 15 50C 3 15C 2 053 23 0C0 3 953 162 184 904 130 2.28 ' "3 1120 1012 4214 14 78 15 51 11 40 930 6 97 '3 61 2029 129 40 9'2 Mabemeleri 4S3 4.S ~»4" ' 41 611 6 5' 2 49 4İ0 4 52 3 25 2 X 159 4 39 C3C 2 "5 Bektrik Makineleri ve Sanayii Ataic E w Aselsan Bekotekn k Neîaş Tele'as T Sıeners Ortalatra Gıda, Içki Banıt Dardaief Fngo-Fak Kent&da KereMtas KorfrA C-lda Maret Mertc Gıda Mudumu Tavuk PrarEt P>nar So PsıarSut Pinar Jn Tat Kcpserte T ukaş ı<0P5eı\« Ortasama 3*30 4000 7600 23 750 5 80C 25 3CC ii "=: 2000 3 050 55 0OO 5 2CO 8 600 9 400 4900 85O0 '800 3400 2 750 8 600 13500 2 900 3 39 '13 338 434 253 616 3 32 - ı t 125 193 4 ' 7 244 3 97 166 246 254 '30 •61 182 2 75 4 87 2 38 23S Z-3 36 :13c 24 15 30 1C 19 75 30 26 25 "5 90 22 55 35 23 49 1136 1 6 " 8 44 921 22 "2 15 51 9 03 636 965 43 0' "38 41 35 Aygrtları 996 1438 892 10 50 45 62 12 36 1C32 e"o 12 4" 23 75 965 !9'7 1132 1552 990 13 78 25 8' 10 24 90 9! 500 12 08 273' 95 4 87 6 52 733 '22 1140 "40 "•8 14 04 10 86 8 65 3'73 966 950 780 13 tS 8 88 6"7 6 08 22 68 5141 13 X 34 63 90 00 32634 74 72 38 34 86 36 122 72 143 2" -20'9 25 •81-29 412 63 363 36 283 42 42214 214 45 "'86 54 93 106 01 33315 412" 1'1 03 953 14413 155 42 6919 10199 125 52 11325 1612" 256 '2 24C'3 22S5C 220 49 40 33 34 44 83 95 5104 97 03 22110 146 42 59'5 103 85 12163 "33 2C Yapı Macemelen Bcota iaoı DDgysan lazredaf Tugla nterna T Denır Dokurn Ortalama 5 500 71000 16500 2550 4 550 3 80 1683 439 218 2 42 3 50 14 16 338 37 1418 19 99 18 35 23 63 11 11 11 13 14 81 1-94 2197 552 "8 68-4 59 32 98 9s 150 91 '4132 Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Atgaz E ewırr PeTalOfc Turcas Tupraş Crta^ma 14İ53 42 500 27 500 6600 •6 500 6C8 10 93 728 199 406 e-2 Leasing&Factoring nt Frara Facto Fnans Fınars ^easıng Ihlas Ffians Ikîısai ^easıng Ortnans Fact Rant Leasng Vakıf Leasmg Yapı Kredı Leas Otalama Sigorta Aks.gorta Anadolu Sigorta Commercıal Unıon Eme* Sigorta Guieş Sigorta Halk Sigorta C*taıaTia JLO. 1200C 2 55C 5 600 2 700 1325 8200 3 750 3 150 190O0 3 853 3900 840 4 550 4400 •bO 5 41 0 9- 410 101 C96 504 648 2 41 2C- 184 238 321 0 61 313 329 2 33 25 93 5 6' 1'21 1306 13 37 515 124 93 5 31 33'3 6"9 785 832 21 61 1 0 - 13-3 24 63 -63 500 480 644 319 9 65 Demir, Çelik Dışında Metal Ana Sanayü 3orjsan Emosar FenışAlum(n>urr Sarkuysan Ortalama 6-00 5 600 25O0O 5 "00 2'B 2 95 3 51 : u 1 88 613 1106 2190 '31 7 4- 9'6 44 48 6 70 4 23 32 8' 3 43 9 31 2 4" -94 256 2 82 396 3 25 6 T 4 39 8 8' 3 5' 299 16 0' 2 91 5'9 4 99 520 8 36 16 08 396 5 01 Güore Tarım İlaçları Sanayii Bagfaş EgeGubre GutreFab Hekteş Ortalama 16 ~5Z 4500 6 300 5200 16U 190 2 50 3 20 T4C 11 18 9 97 34 08 9 67 1292 516 990 2125 4 89 ool 92 0" 60 64 '60 61 38 33 468 1B 225 99 6"3 69 1266 03 •2916 1172 05 1428 6- 63 29 68-33 358 89 166C80 -13:8 56 56 260-0 21139 130 04 259 55 413 52 •'5 63 152 43 74 55 73 45 39 34 84 33 10322 45 20 16468 845' rı30 liaç Sanayü Deva Holdng Eczacöaş lac Crt&ana Yatırım Alîerrat/' r Ct At'antıs /at Ort AtlasYatınrr A.rasya Yaı Ort 3urarang Yat Ort DemrYat Ort Evren Yatmm FınarsYatnm Ort Global Yatmrr Iş Yatmm Ort M YılnazYat Ort ı/aKıf Yatmm Y<B Vatınrr Crt Grtaıara 2 325 4 45C K53 810 13"5 1050 680 590 1 125 94C !45C 1-3C 650 1025 950 C93 2 34 '83 0 92 0 45 0 5" 095 04" 054 0 57 0 58 069 1 34 0 49 066 055 Z'l 1193 25 8C 212" 44' 199 SöO 2 07 1 -3 1"6 6 3- 333 '80 J43 5 62 12 13 10 03 150 128 125 4 — 097 142 131 3 8" 1 15 1 34 152 122 3 " '29 60 31 64-1 63 12 13C C4" 0 85 Cs- 0 - 9 03 3 42 3 24 • 13 43« 054 5 36 1 " : 2 33 1 3 rj^-|İ7-olot*i'rı IBAR'agöre bankacılık sektörünün J-fcUlJ.VClJ.clX JJJ sorunlu yapısını bono kazançları örttü karnesini Hazine yükseltti Ekonomi Senisi - setersizlığı, uluvlararasi rekabet gucu eksıklığı gıbı \apı^a'ı sorıtnların ustesınden gelemeşen Turk bankalan. kamu keNimının vuk^ek borçlanma ıhtı>acı savesinde saadet donemını surduru\or Bu\uk bolumu Hazine bonolarından elde edılen gelırlenn dahıl oldıığu sermave pıvasaları gelırlerınden kavnaklanan bankaların toplam karının. bu \ıl sonıında 160 trıhon lıra olaıak jçıklanması beklenışor Bankacılık -.ektorunun yılın ılk 6 ayındakı net kârı ise 70 tnKon lıra duzevınde gerçekle^tı Turkıve'de faalışet gosteren bankaların 1987 vılından bu \ana analızını yjpan IBAR. (Internaiıonal Bankıng Advibory Resarch Group) bankaların 1996 şılının ılk altı auııa an pertormanslannı gosteren Türkiye'de Bankalar ve Bankacılık Sistemi *96 adlı ara^tırmasinı vavımladı Rapora gore Turk bankacılık sektorunun 1995 vılı konsolıde net karı. I994'e gore \uzde 217 oranında artarak 104 8 trılvon lıra olarak gerçekle^tı karın \uksek çıkmabinda. sermaşe pı\a5alarından elde edılen kazancın 4 kat artması etkılı oldu. bankacılık hızmet gelırlenndekı artı> ıse \uzde 70le enflasvon rakamının altında kaldı IBAR Ba^kanı Sadun Abaç duzenledığı ba^ın toplantisinda 1996 vılının ılk altı a\ında. 1995 yılında bankacılık Mstemınde \a^anan iorunlann varlığını koruduğuna dıkkat çektı Abaç. krız bclırtısının de olmadığını vurguladı Lretıme >onelık şatınmlara ka\nak sağlamanın bankaların aslı gore\ı olduğunu hatırlatan Sadun Abaç. Turk bankacılık sektorunde ka\nakların kamu ke^ımınde toplandığına dıkkat çektı Abaç kamu kesimıne aktarılan kavnaklanıı buvukluğu nedenıvle 1996 vılının ılk altı a\ında bankacılık sektorıınun açtığı kredılerde, suzde 15'lık bır reel kuçulme yj^jndığını \urguladı Ozel bankalardan kavnak toplamasinın \anı Mia de\letın kamu Net kân cn yüksek 5 banka NetKâr Banka (MilyarTL) 1-Akbank 14 703 2-TlşBankası 12 100 3-Garantı Bankası 9 753 4-Vakıfbank 5 658 5-Demırbank 4 517 Özsermaye Kârlılığı (%) 1-Korfezbank 2-Demırbank 3-Dışbank 4-Fınansbank 5-TEB Aktif Kârlılık 356 58 219 98 112 30 108 52 96 59 1 -Korfezbank 2-Demırbank 3-Fınansbank 4-Osmanlı Bankası 5-Dışbank 1651 13 26 1143 10.15 9 91 Geri Dönmeyen Kredi Or.(%) 1-Korfezbank 0 00 2-TEB 0.08 3-Sumerbank 0 09 4-Toprakbank 0 20 5-Akbank 0.33 bankalan aracılığı ıle de sektorde ağırlığını hıssettırdığını \urgulavan •\baç bu tablonun bankaların venmlılığını oluniMiz etkıledığını ıtade ettı Abaç bankacılık sektorunde suregelen \apısal sorunları ^o\le siraladı • Bankaların oz^ermaselerı enflas>ona gore \a\a^ artışor • Ozsermave kârlılığı yeterMz Enflasvonun uzennde ozsermaye kârlılığı ıleçalı^an banka \a\isi I2'de kalıyor • Turk bankalarının \abancı bankalar ıle rekabet ^ansı \ok Turk bankaiannın toplam aktıf buvukluğu Hazine 'ye yanm katrilyon verdiler (\NKA) - Bankaların elındekı Hazine bonosu ve devlet tahvıllerının tutarı. 13-20 evlul ara^ında 83 8 trıKonluk bır artış gosterdı Soz konu>u haftadakı artı^la bırlıkte bankaların elındekı kâğuların tutarı. 54"1 3 trılvon lıraya ulastı Artı^ın 76 2 trılyonluk bolumu Hazine bonolarından, ~> 6 tnlvonluk bolumu devlet tahvıllerınden kaynaklandı 20 evlul ıtıbarıvla bankaların elındekı Hazine bonolarının tutarı 350 1 tnlvon. devlet tahvıllerının tutarı da 19"7 2 trılvon lıra olarak gerçekle^tı Bankaların elındekı kağıtların tutarı vılba^ına gore vuzde 11 8 oranında 28 8 tnlvonluk artış gosterdı \rtı^ın yuzde 84 7 oranındakı 244 8 trıiyonu Hazine bonolanndan. vuzde 15.3 oranındakı 44 2 tnlyonu dev let tahvıllerınden kavnaklandı Soz konus>u donemdekı artı^ oranı Hazine bonolannda yuzde 232, dev let tahv ıllerınde ıse yuzde 28 9 olarak gerçekles.tı 55 ınılyar dolarda kalırken orta buyukfukte bır vabancı bankanın aktıf buvukluğu 80 mılyar dolara varıvor • Bankaların ta^ıdıklan risk belırlenemıvor Turk sermave pıvasalannda ratıng kurulu^unun olrnanıaii nedenıvle sıkıntı va^andığını kaydeden Dr Sadun Abaç uîuslararaii kredı değerlendırme kuruluv Duffand Phelps ve Dunva Banka^ı'na bağlı IFC (Internatıonal Fınanee Cooperatıon- Lluslarasi Fınans kurumul ıle IBAR'ın ortak olacağı Turkıve'nın ılk ratıng kuruluijunun bır a\ ıçınde kurulacağını açıkladı Nasrullah Ayan, Tam Sigorta'yla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor 6 Ayan' beyan sigortacılık BARIŞKARCIOĞLl' Kdçakçılık. ıhracatçılık gıbı ıddıalarla gundeme gelen ve kurduğu borsa aracı kurumu Turkınvest'ın batmasıvla on bını aşkın vatartdaşın mağdur olmasına neden olan Turkınvest'ın sahıbı Nasrullah A\an, guven unsurunun en cok arandığı sıgortacılık sektorune tekrar gırmek ıstıvor Yetkı belgelerı. Ânavasa Mahkemesi tarafından ıptal edılen Tam Sigorta'va faalıvet ıznının venıden xerılmeM ıçın ıdarı mahkemeve ba^vurulduğunu belırten \van mahkcmc karjrının onuınuzdekı lıafta ıçınde sonuçlanacağını da duvurdu "Yetki belgeleri iade edildikten sonra Tam Sigorta'nın hisse senetleri borsada işlcm görecek. Şirket bu savcde kapatılan 300 şubesini açarak faali>et göstermeje başlavacak" dıve konusan Nasrullah •\van Tam Sıgorta'nın. sektorde kaybettığı guven duygusunu nasıl gerı alacağı vonundekı sorulara karsılık ise faın Sıgorta"nın 32 vıllık geçmı^ı bulunduğunu bu sayede kavbettığı prestıjı bırgecede gerı alabıleceğını one surdu Avan. Tam Sıgorta'nın gmemrlığınden bır sev kavbetmedığını one surmesıne karsın. Tam Sigorta'va aıt emeklı sandığına bağlı emeklıler, Na>rullah Ajan'la tum bdğlarım kop'armak ıçın sandığın Sosval Sıgonalar K.urumu na devrını istıvorlar Tam Sigorta Emeklı Sandığı emeklılerı. Avan'ın sigortacılığa Konkordato istemi onaylanamaz ANKARA (AA)-Turkın\est"ın ıflasinda. Nasrullah Ayan ve Sarp Kura> ın konkordato teklıfının onavlanmasının mumkun olmadığı belırtıldı Turkınvestzedeler'ın avukatı İelal İlimoğlu teklıfte. "kunkordatonun tasdik tarihi esas alınarak. bu tarihten itibaren ödenmeyen anapara için bir tak\inı sunulduğunu" hatırlattı Bunun "alacaklılarla ala> edilmesi" anlamına geldığını savunan İlimoğlu. "Bu noktada tek çö/ünı iflas tasfiyesinin hızlandırılmasıdır" dedı İflas ıdaresının gerektığı gıbı çalı^mamasının. mufıis şirket sahıplennın bu tur bır rahat dav rani:j ıçıne gırmelerıne neden olduğunu one siıren ilimoğlu. ,, , . ılmlılerın "doğru duzgün bir Nasrullah \\an sıgortacılık sektorunde odeme planıyla orta>a çıkması ka\ bettiği güveni yeniden tazelemek istiyor. gerektiğini" kaydettı GOZUCUYLA TÜRKEL MİNfBAŞ "SabltKur'KimeYarap? UfukSöylemez'ın son gunlerdegazetelerdeyer alan "sabıtkur"\a ılgılı demeçlerıne bakılırsa ya IMF şaşırdı ya da bızım devletın bakanı dıye duşun- memekeldedegıl Zıra, boylebırsoylemı 1980'de "donuşum modelı" olarak sunulan modelden vaz- geçıleceğı şeklınde anlamak da mumkun Hatırlayacağınız gıbı 1980 modelının temel ozel- lıgı, ekonomık karar mekanızmalarında tumuyie serbest pıyasa koşullarında oluşacak fıyatların ege- men olmasıydı Başka bır deyışle arz ve talebe gore oluşacak denge fıyatları. serbest pıyasada tarafların arz ve talebıne gore belırlenen değerın- den ışlem gorecek, boylelıkle tam karşılığını ala- rak kaynaklann rasyonel bıçımde kullanılması sağ- lanacaktı Modelın dovız pıyasaları cephesındekı tşleyışi de dovızın fıyatını oluşturan kurlann arz ve talebe gore belırlenmesıydı Sabıt kurdan esnek kura da bu doğrultuda geçılmıştı Tum bu uygulamalar. IMF nın projeksıyonlan. ka- baca soylemek gerekırse reçeteierı doğrultusun- da yapılmıştı "IMFsabıtkuruygulaması ıstıyor" şek- lındekı demeçlerı şaşkınlıkla karşılamamız da bun- dan kaynaklanıyor Zaten, IMF'nınde sabıt kur"adonulmes\ Ya- nı, dovızın alım-satımının hangı oranda ve hangı kur- dan yapılacağını devletın belırlemesı şeklınde bır onerısı yok Olamaz da1 Zıra sabıt kur polıtıkasına gerı donulmesı ıtha- latın sınırlanması ve sermaye hareketlerının kont- rolu anlamına gelıyor kı Resmı polıtıka halıne do- nuşen sıcak para akımları ve gumruk bırlığı yaptı- rımları altında gerçekleştırılmesı mumkun değıl. Dahası, enflasyonun çıft sıfırlara dayandığı bır sureçte dovız kurunun sabıtlenmesı sadece do- vızde karaborsanın oluşmasına neden olur kı Bu- nun dagundemdekı "ufurukpolıtıkaları"y\aonlen- mesı mumkun değıl O zaman. IMF ne ıstıyor? Yıl sonu dovız kuru- nun hedeflenmesı ve kurlann hedeflenen mıktaref rafında dalgalanarak yukselmesı Enflasyondan dış tıcaret açığına kadar ekonomının karşılaştığı tum sorunlara da "sabıtlenmış" bu kur hedefı merkez alınarak çozum uretılmesı Ne var kı. Güngör Uras'ın geçen gunlerde ya- yımlanan bır yazısında altını çıze çıze vurguladığı gıbı IMF'nın bu koşulu yenı bır şey degıl Kamu- oyunun "5 Nısan Kararlan" dıye bıldığı IMF'yle ım- zalanan stand-by anlaşmasında da aynı taahhut var- dı Ama venlen taahhutlerseçım ekonomısı koşuM larında rafa kaldırılmış 1994 yılı sonunda hedef j lenen 38 bın lıranın 418 lıra ustunde kapatılmıştı Ikı yıl sonra yanı stand-by ıçın IMF nın kapısın- da dolanıldığı şu gunlerde ıse dolar kuru 95 bın sı- nırını zorluyor' Butçe açığı katrilyon lıraya dış tı- caret açıgı 15 mılyar dolara yaklaşmış carı ışlem- ler açığı 2 3 mılyar doların ustunde Sadece bu bırkaç verı bıle potansıyel sorunla- rın devam edecegını Hukumetın dış borçlanmak- ta zorlanacağını gostermeye yetmekte Bu nokta- da, sabıtlenmış bır dovız kuru, soylendığı gıbı dış borçlanmayı kolaylaştırmayacak, aksıne borçlan- rnanın koşullarının daha da ağırlaşmasına neden olacaktır IMF'nın dayattığı anlamda sabıtlenmış jDir do- vız kuru ıle enflasyenu dızgınleyebılmek ıse An- cak kurlann fıyatlar uzerındekı etkısının yuksek ol- duğu ekonomıler ıçın geçerlı Turkıye ıçın halıha- zırda boyle bır çarpıcı etkı soz konusu değıl Dolayısıyla ıç fıyatlar sureklı yukselırken sabıt- lenmış bır dovız kuru sadece GSMH'nın yuzde 23'unu bulan ıthalatın daha da azmasına buna bağlı olarak da dış borçların yukselmesıne neden olacaktır Aslında, IMF'nın dayattığı "sabıt kur" değıl, bır ıstıkrar paketı Kur polıtıkaları bu paketın bır par- çası Hukumet ıktıdar alanını daraltmamak ıçın, tartışmaları kur uzerınde yoğunlaştırarak paketı fark ettırmemeye çabalıyor Doğrusu hıç de haksız değıller Ozellıkle de Er- bakan'ın geçmış hukumetler donemtnde yapılan ıstıkrar paketlerını "IMF'ye teslımıyet" olarak de- ğerlendırdığı hatırlandığında Ozetle, "sabıt kur' adı altında demeçlere yan- sıyan IMF'nın kurdayatması belkı Erbakan huku- metıne dış borç muslugunu bırazcık aralatacaktır ama Karşılığında da cıddı bır ıstıkrar paketını uy- gulamak zorunda bırakacaktır soyunmasının altında Çelik Halat ^.ırketı yönetımını ele geçırme ısteğı yattığını one suruyorlar Nasrullah Ayan'ın cuma gunu açıkladığı konkordato îsteğı kabul edıldığı takdırde. Çelik Halat'ın yuzde 49"unun Ayan'ın elıne geçeceğını soy leven eıneklılerden \ltıok Gürol, Nasrullah Ayan'ın sırketın yönetımını ele geçırebılmesı ıçın Çelik Halat'ta yuzde 1 5'lıkpaya sahıp olan Tam Sigorta Emeklı Sandığf nda da soz sahıbı olması gerektığıne dıkkat çektı Buna gore Nasrullah Ayan'ın konkordato ısteâı kabul edıldıâı ve Tam Sigorta da faalıyet ıznı aldığı takdırde Çehk Halat'ın yonetımınde tek soz sahıbı Nasrullah Ayan olacak Emeklı Sandığı'nın SSK tarafından devralınmasını kendılen ıçın tek kurtulus yolu olarak gorduğunu vurgulayan A.ltıok Gurol. Tam Sigorta Emeklı Sandığı Yonetım Kurulu Başkanı Nurhayat Aşkın'ın dev ın engellemeye yonelık çabalarından yakındı Emeklılere bır y ıldır maa^ odenmedığ nı hatırlatan Gurol "Tam Sigorta çalışırsa emeklilere maasları odeyeceğiz diyorlar. Ancak ellerinde imkân olduğu halde ödemiyorlar" dedı Dünya Bankası'ııdaıı emeklilik tasarısına veto Kâğıt ve Çunra Kagıt Kap*anır Kartonsan Kav Olrrjksa Tıre Kuisar V*ng Kagıt Otaana Diğer Ade KaıeTicıi < D«imod Eserr Spc ^mınıs Ambaıaı ^ataş Ortalama Kâğıt Ürünleri 3 900 8 800 8 000 2050 ıcooc 2 95C 13-50 24 250 3900 5 700 18 500 21-50 IMKB Otaamaa '-5 •35 2 26 169 148 134 3 22 1 8" 2 8" 2 41 2 52 5M 496 3 46 3 -3 ."5 4 26 6 38 3161 4 32 2S3 5 41 593 '-5 999 7 92 17 51 22 47 '2 8: 3 -* '3 66 584 402 6 39 39 27 510 3-4 -04 "92 1509 4 86 9 28 6 99 669 940 294 96 2962 30 41 2106 60 53 2518 11494 40 8' 63': 511 6C 152 96 13C6C '08 99 138 49 14' CI Sektör Endeksleri Barkalar Arac KLn,Tar Leasrvg&Fac'orrg ' Holdıij Yatınm Sigorta G'da l;k Tu'un Sanayıı Mobi'va i e Doşeıre Sanavı Doky-na Saray» Bi'acıkk Kagıt ,e Kagt Unmlen BasmYaıinSanaji GubreTarni laçar Sanayıı lıac Sara,ı Bo.aSarav Pe"o .e Pe'roı Urunler Sana\ı Lastik U'unlerı Sanay Plastı» Urjnıerı Sana>ı SeraT k ve Porselen Sanayıı Cam ,e Cam Unmen Sanayı Çımereo Sanayıı Demir Çelik Me'a Aia Sanayıı D C Dsınaa VetalAnaSan Dayanıkiı Tuket n Maızemeıer EelC'KMak reAyg'arSan OÎGTDU /e Yan Sanav Metal Eşya Makıne ıe Gereç San Enenı >apı Malzsmelen PeraKerdeTıcare' <eToptan Tcaret Bu>ukMagazaar Dıger TUHZT Ha^aTaşnac ıq ^eVanHızm 11.10.96 2'-23 -5 ö' '85 62 213 66 "3919 202- 106 9" 384 14 165 02 162 57 118 44 19137 127 50 20" 60 123'0 174 95 286 79 191 10 11049 22140 159 38 T 4 98 12142 291 9C 166 89 168 55 •7'05 220 67 178 82 146 25 252 43 202 72 257 33 34361 04.10.96 2 " 14 72 01 195 51 19C9S 140 60 202 61 109 89 357 79 '7319 166 61 12013 188 95 126 7C 19C92 126 72 168 82 292 27 •95 24 '6 96 218 "5 162 70 179 B8 123 78 2M21 162 08 146 49 1-6"! 229 70 182 36 •4=16 25145 204 66 264 25 31823 Sektorier3O 121995 gûnü 100 e endeksienmıştır Haftahk Fark % 4 6 6 38 506 1187 100 005 266 7 36 -4 71 2 55 - ' 4 ' 0 63 6-4 2 85 363 1 37 217 4 72 "' 2* 2 23 2 73 190 -0 78 2 97 1536 -2 87 3 93 1 97 0 39 105 2 62 -98 Yıllık Fark % 1 27 23 •23 39 65 62 113 66 3919 102 71 6 97 284 14 65 32 62 57 •844 9'37 27 50 '07 60 23 1C 74 95 1S6-9 9100 10 49 121 40 59 08 74 96 21 42 191 90 66 69 68 55 7105 120 6' 78 82 46 25 152 43 102 72 '5" 33 243 61 ESBANK Bu sayfada yer alan tablolar. ESBANK Sermaye Piyasası Bölüm Başkanlığı'nca hazırianmıştır. MERKEZ BANKASI KURLARI 14 EKİM 1996 CİNSI DOVİZ ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Aiman Markı 1 A«ustra!>a Dolan Avustur\aŞılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florını 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Itaiyan üretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 11ngılız Sterlını 1 S Arabıstan Rıyalı 92 938 60 772 73 569 8 642 2 950 15 854 20 349 17 955 54 176 715 14104 74196 6110 830 68 650 310 000 14297 146 517 24 783 93 405 61 077 73 939 8 685 2 965 15 934 20 451 18 045 54 448 "26 14175 74 569 6141 838 68 995 311558 14 369 147 253 24 908 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 92 659 60 590 72 465 8599 2.935 15.775 20146 17 901 53 634 697 14 033 73 973 6 049 811 67 96-1 303 300 14 226 146 37 7 24 411 93 685 61260 74161 8711 2 974 15 982 20 512 18 099 54 611 738 14 218 74 793 6159 850 69 202 312 493 14 412 147 695 24 983 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 1 5293 1 2633 10 7550 31 5050 5 8621 4 5672 5 1762 1 7155 128 67 6 5893 Alman Markı Avusturalya Dolan Avusturya Şılını Belçıka Frangı Dammarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Florını Ispanyol Pezetası Isveç Kronu 1 2526 1520 90 111 50 1 3538 6 5005 3 7500 1 Sterfın 1 ECU 1SDR. 1 SDR. Isvıçre Frangı Ilaly'an Lıretı Japcn Yenı Kanada Dolan Norveç Kronu S Arabıstan Rıyalı 1 5755 ABD Doları 1 2525 ABD Dolan 1 4402 ABD Doları 134 522 TL V\\SHİ\GTO\ (AA) -Dun\a Bankj- sı, Turkı\e'dekı MJV \al au\enlıkreformu- nun. Llublararası Ça- h^maOrgutu'nun(ILO) hj- zırladiğı rapor doğrukusun- da vapılmasinı ta\bi>e ettı Turkıve nın Dun\a Bankabi kredisi\le ILO'va ıdeal bır bosval gu\enlıkreformuha- zırlartığını vurgula\an Dun- va Bankasi vetkılılen >enı hazırlanan emeklılıkle ılgılı yasa tasarılarının İLO rapo- runun doğrultuiunda olma- dığını ka\dettıler Bu\ıl.sos- val gu\enlık kurumlanndan SSK'nın 175 trılvon. Bağ- Kur'un 82 tnlvon. Emeklı Sandığı'nın ıse 42 tnlvon lı- ra açık vereceğı tahmın edı- lıvor Bu arada. Turkıve'nın de aralannda bulunduğu Balkan ulkelennden sorumlu Dun- va Bankası Ba>kan ^ardım- cisı Johannes Linn ve be- laberındekı bırhevet. 15 kaMin a Turkıve ve gelecek Ba^kan \ar- dımcısı Lınnın. Tur- kıve'de vapısal uvu- mu kola\la>tıran proıelerın ı^levı^ını ve ula^tığı noktayı ınceleveceğı bıldınlıvor Gerçek anlamda bır vapı- sal uvum proıen ba^latmj- van Turkıve. Dunva Banka- si'ndan. bu\uk mıktarlı vapı- sal uvum krediM de talep edemıvor \alnızca sektorel proıekredısı talebınde bulu- nabılıvor Hazine. son uçv ıl- danbuvana Dunva Banka- M'ndan \ ılda 300 mılvon do- lar cıvarında borçlanıvor Turkıve buvılda Dunva Banka^ı'ndan >Ö0mıl\ondo- br cıvannda bır borçlanma •>trateıisi vurutecek Buvılkf borçlanmada. makro hedef- lere ve vatırım programları- na gore belırlenen ^ektorler çerçeveMnde DunyaBanka-" bi'na lı>te sunulacak Etibaıık'ın kapısı mevduata kapaııdı \NKARA (AN- f^-. KA)-Ozelle>tırılme- ' = sı ıçin btart verılerek = 14Ekım Pazartesı ıtı- v " ^ banvlatummevduatı x ~- Halkbank'a devredılecek olan Etıbank'ın. mevduata uvgulavacağı faızler 20-30 puan du^unıldu Bankanın me\duat faız- lerı bır av vadede vuzde 79'dan vuzde 50"ve. uç av va- dede \uzde 83'ten vuzde 60'a. altı av vadede vuzde 90'dan vuzde 70'e. bır yıl vadede yuzde 95'ten vuzde 75'e, >edıgunıhbarlıdavuz- de 50'den vuzde 20've ındı- ^~ nldı Etıbank'ın - faız oranları, bugun- A den itibaren geçerlı ™ olacak Etıbank'ınmevdu- atını Halkbank'a devreden^ Bakanlar kurulu kararında^ bankanın mevduat kabul et- meve devam etmesi ongo- ruluyor Ancak mevduat fa- ızlerınde yapılan ındırım. bankanınozelle^tırmeve ka- dar geçecek surede. yenı mev duat kabul etmesının ıs- tenmedığı bankanın bu sü-' rede pasıf bır konumda tu- tulmasının amaçlandığı şek- lınde vorumlandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle