25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 1996 PAZARTESJ 18 SPOR San - Kırmızılılar, Samsunspor'u K. Hakan ve Hagi'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk sıraya oturdu G.Saray Samsıın'da Kder oldu Samsun: 0 - Galatasaray: 2 STAT: IV \ta\n (Samsun) HAKEMLER: \h Can Lakor (2/ Şenol Ktıtrup (6) iılmıı Onen (6) SAMSlNSPORHllıım (5) l'ııral (2) 4lı (2/ (dk l7 Sınan4) Farıtk (6) Euıin(ft) Hak<n5) Le\ent (7) (dk 79lsmetl) Cehl(6/ \ goııge (2) (dk 46 Cenk 3i Serkan (6) Tımofie (6) GALATASARAY M7W<?rn« (6) Van Gobbel (6) Bıılent (6ı (dk 85 Bekıı ı ledat Cı Tuga\ <5) Lmır (5) Ergıın (4) Hagı P) K Hakan <6> (dk 8" Sııav Knup (4ı An/ (6ı (dk 69 E\ ren 3) GOLLER: D 44 K Hakan. dk 72 Hagı SARI KARTlAR: Faruk Knup 4rıf, Hagı (Galatasaray) KIRM1ZI KARTLAR: Dk 68 Cehl dk 90Van Gobbel ERÇfN ClĞERİVI SAMSl N - Galatasaray 2 kırmızı kartın çıktjgı karşılaş,mada Samsuns- por'u 2-0yenerek lıderlığe yukseldı Geçen sezon 4 deta karşi karşıya ge- len ıkı ekıp dengeyı bozamamıştı Samsunspor kendı sahasında oyna- dığı karşılaşmalan kazanırken. lstan- bul deplasmamnda ise gulen taraf San - Kjrmızılı ekıp olmuştu Hafta başından ben Samsun'da bu denge>ı bozmanır, he>ecanı yaşanı- >ordu Geçen yıl kupa y an fınalıne. Galatasaray "a karşi veda eden Kır- mi7i - Bevaz - Sıyahlı ekıp. bu maça 'kupa intikamı'gozu\le de bakıyor- du Galatasaray da B. Hakan \e Feti de bu zorlu karşılaşmadakı yerlennı alamadılar Samsunspor da ıse. maç gunu hastalanan İmdat kadrodan çı- kartıldı Maça gelınce. İlk yanda Samsunspor orta sahada pres yap- madı.çoktopkaybettı Bubolge.hu- cuma gereklı destegı veremedı Gol bolgelennde Vgonge nın yetersız kalmasi. ev sahıbı takımın gol şansı- nı azalttı Savunma ıse. maç boyun- ca hata yapmamaya gavret gosterdı Yenılen 2 gol de uzaktan atılan şut- larla oldu Galatasara>. ilk 45 dakıkalık bo- lumde etkisizdı. Samsunspor un ko- tu oynaması. Sarı-kırmızılılan saha- da ı>ı oynayan tarafmış gıbı goster- dı 44 dak'ıkada K. Hakan'ınattıgı golle rahatlay an Galatasaray. 2 yarı- da farkı amınnak îstedı Hagi'nin golü Samsunspor ıse, bu yanda >a> isiz gol pozısvonu bulmasına ragmen forvetın becerıksizlığı nedenıyle ka- derıne razı oldu 72 dakıkada Hagi'nin attığı gol de maçın skorunu belırledı 0-2. Galatasaraj ın genç yıldı/ı Arit, Samsunspor karşısında o> unda kaldığı sureee görev ini \aptı. Hollandalı futbolcu gidiyor Van Gobberden buruk veda SAMSUN (Cumhuriyet)-Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ulrich Van Gobbel dun San-Kırmızılı formayla son maçını oynadı Maçtan sonra bıraçıklama vapan Van Gobbel, bazı yonetıcılerın kendısını ıstemedığını soyleyerek. *\e eski teknik direktorumuz Souness ne de Southhampton'la göruştum. Benim Galatasarav 'dan ajnlmam sadece beni istemeven birkaç yöneticinin işi. Kesinlikie avnlmak istemedim. O \6neticiler taraftara >anlış aktardılar" dedı Terim: St. Germain zor rakip SAMSUN (Cumhuriyet) - Galatasa- ray Teknik Dırektoru FatihTerim Sam- sunspor'un sahasında ı\ı o\ na\an ekıp- lerden bırı olduğunu belırterek "Zor maç olacağını biîîyorduk. Bu maçı ka- zanmanın se\incini \aşı\oru/. Hem li- derolduk hem de Paris Saint Germain maçı oncesinde moral kazandık. Sıra Saint Germain maçına geldi. Futbolcu- lanmı kutlu\orum"dı>e konu^tu Teıım Ntanbul jdonduklerınde Pa- ns Saint Germain maçı ıçın takımın he- men kampa alınacasını da sozlerıne ek- ledı Galatasaraş Teknik Dırektoru. Parıs SaıntGermaın ınMetz'ı Leonardo'nun goluvle 1-0 vendığı maı,ı ızledıkten sonra ılgınç açıklamalardj bulundu Terim. ~Rakibimizçoki\ibirtakım. Işimız çok z»r. \ncak l)o> le maçlan ka- zanamazsan iddialı \e bu\uk bırtakım olamazsın. Bu nedenle ka/anmak zo- runda>ız~ dedı Samsunspor un o\una ı\ı başladığı- nı bıldıren Gİ0 Multzescu."Hakem ha- taları \ uzunden o\ un duzenimi/ \e di- siplininıi/ bo/uldu. Hakem bizı o> nat- mak istenıedi. C elil'in du^urulmesine penaltı >erme\ervk. maçın skorunu baş- tan bolirledı. Eğer bu golu bıılsaş dık so- nuç bu mu ıılurdu.' Goz gore gore hata- lar\apıldı.Samsunspor*un3puanjgasp edildi" dedı N O T L A R / CEMIL CICERİM Samsun 'Ata'yı unuttuSAMSLN-KurtuluşSa- \asrnınılkadımı 19Ma\ıs 1919'da uiuonder Atatiirk tarafından atıldı 73_\ılon- ce de laık Turkıve Cumhu- rı\etı kuruldu Laıklık \e cumhurıvete vonelık saldırılar ıç\edış siyasetın vahım goruntusu karsısında futbol kuluplen de >aha\a 'Atam izindejiz' >azılı pankartlarla çıkarak oırlık \e beraberiığın en guzel orneklennı sergılı- \orlar Llkede kurulacak cum- hurı\etın ilk mesalesının >akıldığı Samsun'da Ata- turk'un en çok gu\endığı \e cumhumetı emanet et- tığı gençlerın de "Atam İzinde>tz" vazılı pankart- larla çıkması kadar anlam- lı bır se\ olamazdı konukulupvonetıcılerı- ne ıletıldıgı halde Sam- ^nspor'un sahava 'Bü>ük taraftarlanmı/Ja gunır du- >u>oruz" vazılı pankartla çıkmasınabıranlam \enle- nedı Ev sahıbı takımın 19 Ma\ıs sehnnde "Atam İzin- de\iz" vazılı pankartla 19 MavısStadı'naçıkmaması da vadırgandı Tribün çöktü Maçın baslamasına 1 sa- at kala CT\E 5'ın kamera- manı ErulCivan bıılundu- cu trıbunun çokmesi uzerı- ne olumden dondu Demır çubukiara tutunan Erol Cı- \an. bır kaç dakıka suren uğrastan sonra kendısını kurtarabıldı Cı\an. kablo çekmek isterken bulundu- ğu verın çokmesışle seref trıbunune dusmekten ref- leksı savesinde kurtuldu- Sunu sovledı Suat'a taş Yıne avnı dakıkalarda kale arkasından kuçuk bır çocuğun attığı tasla basın- dan varalanan Suat ın te- da\ ısının vapıldıktan sonra stadadonmesi kulupvone- tıcılerını memnun ettı Orta hakem Alican La- kot'un gosterdığı kotu vo- netım gerek saha ıçınde \e gerekse mbunlerdekarga- sa \e kavgava neden olur- ken. Galatasaray ıkıncı baskanı Ergun Gursoj 'un oğlu Ali Gürso\ da vunı- ruk vıvenler arasında yer aldı' ' Polis koruması Maçın bıtımınde sahava bozuk para \e pet sise ya- ğarken futboleular polis kalkanları arasında sovun- ına odasına ınebıldıler \a^anan olavlar Galata- saravlı vonetıeıler \e fut- boleular karsılanırken "Maçtan mı. \oksa sa\aş- tan mı çıktik anlamadık" dedıler Bursaspor karşısında ilk dakikada öne geçen San-Lacivertli ekip, sergiledikleri futbolla tepki topladı penaltıyla sevindi F.Bahçe: 1 - Bursaspor: 0 STAT: Feneı baht, e HAKEMLER: lahapBe\a: (6j Tıırgcn Gudıı (6) Sıırhat Mıınııo^lu (6) FENERBAHÇE:/?ı^«( O). tlkeı (5) Lclıe (8) K Sa/fet (5) Bıılent (4). B Scı/fet (4) Kemalettın (4) Okoclıa (6) Eıol (4). Kostadmo\ (5) (Tarık ') Bolıı, (6) (Tımca\ ') BlRSASPOR:G<Mf<?\ (6) \fe<mt(5) Selım/.V 4dnan(5) Şaban (5) Turan (4). Mıtmr (4) Denız (5) (Ercument 7 ), kzet (5) (Ha\ıettın 3). Musıısı (4). Balıç (5) (Madıda °) GOL: Dk 1 Bohç (Pen ) SARI KARTLAR: llker Lche (Fenerbahçe) SEV İRCİ / HASILAT: 18 4^9 12 ınıluır V mıhon 365 bın TL CEZA ALANI tÇİNDEN ŞLT: FBahçe (6) Bursa (I) CEZ.A ALAM DIŞINDAıN ŞLT:FBahçe (5) Bıırsas (lı K\LE\İBLLANŞUT:Ft«erfo//)(e (5) Bııısaspor (1/ DIŞARIGİDENŞUT:Fenerbah<,e (6/ Bursaspor (1) KOŞEATIŞhFf'iev/^/îff (4/ Bmsaspoı (3) OFSAVTADL'ŞÜŞ:Feneıbahçe (2) Bııısaspor (1) SERBEŞT ATIŞ: Fenerbahçe (9) Bursaspoı (10) HİLMİTİJRK.A\ Fenerbahçe Stadı'nda kış aylarında maç ızlemek ol- dukça zordur Dun gece o soğukların 'ilkini' yaşadık Ancak bılenler. 'tedarikli' gelmı^lerdı Sureklı ellerı- mızı o\uşturduk. bulundu- ğumuz verde tepındık dur- duk Trıbunler kotu havava karsın beklenıldığınden de fazla doluydu Bunda ku>- kusuz rakıbın Bursaspor ol- masının da buvuk rolu var- dı Bursa lıge ıyı bas.lamıştı L'stelık tam 6 hafta kadar da 'lideriik' koltuğunda otur- mustu Bu başarının mıma- n.Be^ıktaş'ıneskı teknik dı- rektoru Gordon Miine ıdı Ne \ar kı. geçen ıkı hafta. sahasında ve dışarıda alınan 2 venıîgı. Bursa'vı Bursalı- yıkahretmistı Vonetımıstı- faenı Futboleular beklenen ılgıv ı goremedıklennden >a- kındılar Ama sonuçta Lazaro- ni nın de hafta arasında ıfa- de ettığı gıbı. Bursaspor lı- gın guçlu takımlarından bırı olmakla beraber. \ıne onun de> ışıv le şampıvon adaylan arasındaydı Sıradan bır maç oldu Ikı taraf da gahbıyet ıçın muca- deleettı Fenerbahçe'nın Lc- he gıbı bır futbolcuva sahıp olması. gerçekten buyuk şans \ıjeryalı.sa\unmasına tek başına yetıyor doğrusu Teknik vesoğukkanlı Nere- de neyın olabıleceğını ıyı keşfedıyor Bulunmazbırnı- met Avrupa'dan bırçok talı- bı \ar Amao, Fenerbahçe'de kalmaktan yana Zatenboy- le olmasa. Turk vatandaşlı- ğına geçmey ı kabul etmezdı Högh. ıkı haftadır yedek Brezılyalı. onu oynatma- makta haklı. çunku formsuz Kostadinov da formda olun- ca. halıyle tercıhını Bulgar- dan \ana kullanıvor Fakat o da dun gece beklenenı ver- mekten uzaktı Arkadasla- rıy la pas konusunda anlaşa- mıyor Daha doğrusu Bul- gan anlayan yok Boyle olunca kızıyor. sınırlenıyor \e bağırıyor Lazaronı buna da bır çozum bulacak her halde Oyunda buyuk bolume Fenerbahçe hakımdı Saffet yıne orta alanın ortasında gorev vaptı -\ncak bıze go- re bu yerde o denlı başanlı değıl Okocha şovu dun ge- ce yıne surdu Bıılent. Erol. tlker. Kemalettin \asatın uzerlerıne çıkamadı Bu oyunlanyla da çıkacakları yok gıbı Boliç golunu attı. gorev ını yaptı Bursaspor. belırttığımız gıbı ıyı bır ekıp Kalıtelı oyuncuları çok fazla Ancak Gordon un. Ereument Ma- dida gıbı ısımlen yedekte oturtmasına bır anlam vere- medık Mususi. bekledıâı toplan alamadı Kanatlan ı\ ı kullandılar Sağtarafta Izzet. Erol'u her defasinda geçtı Hata sayılan azdı Hemen oyunun ba^ında penaltıdan gol yemelerı onlar ıçın bu- yuk şanssızlıktı tlk bolumde ruzgar Fe- ner ın, ıkıncı yarıda Bursas- por'un arkasındaydı Nasıl ılk bolumde ruzgâr desteğıy - le Fenerbahçe başanlı ol- duysa. ıkıncı yarıda da bu şans bu kez Bursaspor'dan y anay dı Dostane havada oynanan maçta fazla sertlık olmadı \ahap Bevaz hatasız bır 90 dakıka yonettı Trıbunlere gelen bınierce Fenerbahçelı taraftar ıse kendılenne y akı- şır 'kufürsüz" bır maç ızledı- ler Sonuçta Bursaspor. 27y ıl- dır Istanbul'da yenemedığı Fenerbahçe'yı. yıne *>ene- meden'dondu kentıne MAÇIN ELEŞTİRİSİ Fener Sefilleri Oynadı H \Lİ I DERİNGÖR Fenerbahçe top oynamadı İlk sanıyelerde kazandığı şok bır pe- naltı goluyle 3 puan aldı Golden sonra oyun bıtımıne kadar adeta sefilleri oynadı ve maçı yuhalama- larla, ıslıklarla. prctestolarla bıtırdı Bursaspor dar-a ıyı oynadı a- ma neye yarar kı 7 Onun gıbı ta- kımlar ne kadar buyuk transferler yaparlarsa yapsırlar ve ne kadar buyuk oyuncular alırlarsa alsınlar en buyuk antrenorlerı de getırse- ler, yıne de zırvede kalmaları ve şampıyon olmaları çok zor oluyor Çunku henuz boyle takımlar şam- pıyon olma kışılığını kazanmamış- iar Bunu kazanmak da çok zor Bursaspor, Milne ın yonetımın- de ilk gunler zırveye oturmuştu Herkes umutlanmıştı Ama şımdı hızlazırvedenaşagıyaınıyor Hep- sının kaderı bu Bursaspor dun yedığı şok golden sonra sahaya Fenerbahçe'den daha çok ege- menoldu Orta alanda bır haylıet- kılı gorundu Tam saha pres yap- tı Bu pres Fenerbahçe'ye nefes bıle aldırmadı Mılne'ın takımınalngılızsıstemı futbol oynatmak ıstedığı gozlenı- yordu Baliç'ı ve izzef ı açıklara bağlamış, bu ıkı oyuncunun ka- natlardan orta alana devamlı ola- rak top vermesını sağlamıştı Ne var kı, kale onunde gelen toplara kafa vurabılecek ve gol yapabıle- cek oyuncu sadece Mususi'ydı Ancak Uche nın bıyonık kafasıyla yonettığı gerı dortlu karşısında bır Mususi neyapabılırdı 7 Hergotur- duğu top. Uche tarafından etkısız hale getırıldı Fenerbahçe dun oynadığı oyunla Manchester maçı ıçın ne yazık kı herkesı karamsarlığa sok- tu Buyuk umut bağlanan Kosta- dinov'un kaçırdığı goller karşısın- da adeta donup kaldık Nedenını bılmıyoruz bu futbolcuda psıko- lojık bır çokuntu olduğu gerçek Toplara korkarak gırıyor ve her gır- dıgı topu rakıbıne kaptırıyor Takı- mın yıldızı halkın buyuk sevgılısı Okocha bıle şov sevdası yuzun- den hıçbır maçta yapmadığı kadar hatalar yaptı Oyun suresı ıçınde kaleye çok guzel bır şutundan başka bır katkısı olmadı Sonuç olarak soylemek gerekır- se bu bır lıg maçıdır Her lıg maçı değışık ozellıkler gosterır Lıgın ba- şından sonuna kadar futbolcuları aynı duzeyde gormek olası değıl Çunku onlar bılgısayara bağlı de- gıller Bunu duşunerek ınışlı çıkış- lı futbola alışmamız gerekır Dıle- rız, Manchester maçı Fenerbah- çe nın ıyı bır gunune rastlar Fenerbahçeli futboleular. penaitı ilegelengollesevindi.(Fotograf ML'STAFA ERSCA ) FENERBAHÇE STADINDAN \OTL4R /ÜEMZ nFRl^^^ Lazaroni ıshklandı Fenerbahçe Yendi Ama... MAHMLTSERT Kadıkoy Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçe - Bursaspor maçının son dakıkalan Sarı - Lacıvert- lı takım. rakıbı karşısında tek golle ustun. trıbun- dekı taraftarlar ne turboldan ne de kisir skordan memnun Ancak çarşamba akşamı Manchester Lnıted'la oynanacak Şampıvonlar Lıgı karşılaş- masının 'hatınna'ses çıkmıyor TJ Tank la Tun- ca> saha kenarına gelınceye kadar Maçı seyırcı gıbı seyıettığı ve oyuncu değiştır- mekte devamlı geç kaldığı ıçın sureklı ele>tınlen F Bahçe'nın Brezılyalı çalıştıncı Lazaroni nın bu değişiklık kararı tnbundekılerı kızdırıvor "Sanki deplasmanda o\ nuyorda galibh eti korumak rsti\ o- ruz"şeklındeeleştırıleryukselıyorsey ırcılerıııara- sından Lazaroni şaşkın Taraftarlar şaşkın. Bur- sasporlu Deniz son dakıkada kaçırdığı golle ı\ ıce şaşkın \a o top kaleye gır>eydı ve maç berabere bıtsev- dı Herhalde Lazaroni bunu "düşıinmek" bıle îste- mıyordur Brezılyalı teknik adam. 90 dakıka son- rası 2 yıldıryenemedıklerı ku\\etlı bıı takımı yen- dıklenne dıkkat çekerek "Sondonemdeki>orçun- luğumuza rağmen sahadan galibivetle a> rılnıanıı/ çok se\indirici. Ancak eleştirilere sa>gılı>ım" dıye konuşuyordu Sadece Lazaroni değıldı eleştırılerı toplay an Sa- hada ıstenılen tutbolu oynayamayjn Bulent. Ke- malettin \e Kostadinov da San -1 ıcıvcrtlı yandaş- İjrın tepkisim toplu\orlaıdı Bu arada Bulgar kos- tadıno\ 'un kendısıne bağıran tarafrarlara 'anlam- ü'(') bırşekılde bakarak el hareketı y aptıöı üozlen- dı Maça Sıln n'dekı Fenerbahçe Derneğf nın açılı- şından gelen başkan Ali Şen ıse kazandıkları ıçın nıutlu olduğunu sovlemekleyetındı Dığeryonetı- cılerın de Manchester maçı onccsi moral bozma- mak ıçın sustukları soylenıvordu Gordon'un şansı tutmadı Beşıktaş ı ^aliştırdığı yıllarda henerbahçe'ye karşı aldığı başanlı sonuçlaıla dıkkat çeken Gor- don Milne'ın şansı bu kez tutnudı Bursaspor ça- hştıncısı. maç sonrası ıvı oynayanın kcndılen ol- duğunu. ancak kaybedenın de \ ıııe kendılerı oldu- ğunu sovledı Foto muhabiri M.AIi Erbil Tıyatrosanatçısı Mehmet \litrbil ı (otomuhar- bırlerı arasında gorenler şa^ırdıLıı \ncak daha son- ra Mehmet Alı'nın fılm çekımı ıçın sahaya ındığı oğrenıldı Genç sanatçı tnaçoncesı Gordon Mılııe ıle de sohbet ettı Fenerbahçe, karşılaşmanın ba- şında Boliç'ın penaltı goluyle one geçınce sankı maç sonuçlanmış gıbı oyunu agırlaştırdı Sarı-Lacı- verthler kontrollu futbol oynama duşuncesını o kadar abarttılar kı karşılaşmayı yurume temposunda surdurduler Lazaroni nın sıkı sa- vunma onlemlerı a ması yerınde bır karardı Bursaspor ozellıkle kenar- lardan gelıştırdığı ataklardagol yol- larını zorlarken Fererbahçe savun- masında Uche ıyı pozısyon alma ozellığının yanında rakıbı zamanın- da karşılayarak takımını rahatlattı Högh un yenne oynayan K. Saffet onemlı bır yanlış yapmadan, uyumlu bır futbol oynadı Fenerbahçe orta alanı, nedense ıkılı mucadelelerden kaçıp alan kontrolu yapmayı yeğledı Bu bol- gede Kemalettin formunu surdu- ruyor Savunmada ilk toplan karşı- larken ve atakları desteklerken ba- şarılıydı Okocha se ustun teknı- ğıyle yaptığı bıreysel hareketlerle yandaşlarını yıne keyıflendırdı Or- ta alanın solunda Erol sağında ıse llker oyuna fazla katılmadan duru- mu ıdare ettıler Bursaspor, hareketlı futbolcular- dan kurulu teknık bır ekıp Yeşıl- Beyazlıların en buvuk sorunu gol noktalannda Savunmada çok dık- katlı ve hırslılar Orta alanda pas ıletışımlen goze hoş gelıyor ama rakıp ceza alanı yakınlarında yuk- sek yan ortalarla gol aramaları. bu alanda yeterınce çoğalamadıkları ıçın sonuçsuz kaldı Gordon Milne ın kendı kışılığını ekıbıne de yansıttığı hemen goze çarpıyor Maçın başında yenık du- ruma duşmelenne karşın ınatla sa- vaşımlarını surdurduler Oyun dı- sıplınlerıyse ust duzeyde. Bursas- por gol noktalanndakı sorunlarını çozduğunde lıgın ust sıralarını zor- layabılecek bır ekıp ızlenımı verdı Karşılaşmanın ıkıncı yarısında Fenerbahçe nın ısteksızlığı devam edınce Bursaspor ataklara daha cesaretle ve kalabalık olarak çık- maya başladı Yeşıl-Beyazlıların Baliç ve Mususi ıle gelıştırdığı ıkı onemlı pozısyonda kalecı Riiştü yaptığı kurtanşlarla sonucu etkıle- dı Dun gece Fenerbahçelı futbol- cuların durgunluğunu anlayama- dık. Oysa karşılarında futbolun çır- kınlıklerıne yonelmeyen, temız bır takım vardı Son haftalarda ozellık- le teknik adamların "Kotu oynasak da kazandık yorumları, sanıyorum futbolcuları da etkılıyor Maçın hakemı Vahap Beyaz ağır tempoda oynanan karşılaş- mada guçluk çekmedı Penaltı ka- rarında olduğu gıbı yanlışsız bır maç yonettı Zinede değişiklik 3 büyükler ilk üçte Spor Senisi - Lıgın 9 un- cu hartasinda Samsunspor'u deplasmanda 2-0 y enen Ga- latasaray 1996-97 'sezonun.- da ilk kez zırveye y ukseldı' Sezonun ilk haftasında Al» tay. ardından Bursaspor \e son 2 haftadır da Trabzons, por'un lıderlık yaptığı lıgde 9 haftanın en fazla puan top- iayan ekıbı olan San-K.ırmıT zılı ekıp. l yıllık bır aradan sonra zırveye orurdu 9 hafta sonunda zırvede 3 buvukler var UEFA Kupasi Trabzon'a kemençeli karşılama RIZAALM\LI GELSENKIRCHEN - Trabzonspor Schalke 04 ma- çı ıçın Gelsenkırchen e gelıp Castrop-Rau\el kasabasında kampa gırdı Bordo-Mavıhta- kımda sdkatlığı suren Şota bu- lunmuyor Ogun,HamiveTo- luna\'ın durumları ı^e yanp bellıolacak Havaalanındake- mençe ekıbının gosterısı ıle karşılanan futbolcuların o^ dukça yorgun olduğu goruf- du Schalke zor durumda Trabzon'un LEFA Kupası X turundakı rakıbı FC Schalke 04'un lıgdekı kotu gıdışını Hollandalı yenı antrenor Hu- ub Ste\ens de durduramadı FC Schalke 04. bu hafta deplasmanda VVerder Bre» men'e 3-0 kaybetmekle ka£ madı aynı zamanda oynadığı kötu futbolla da taraftarlarını hayal kınklığına uğrattı » Schalke 04 takımı bu harta 10 puanla Alman I Lıgı nde 13 sırada kume duşme hat» tında bulunuyor Schalke 04 un başkanı Gerd Rehberg. oncekı gun kendısını zıyar^t eden Ruh Bolgesı Trabzonlu- lar Derneğı uyelenne "San>- vorum 3-0 biz galip geleceğiz" dedı Beşiktaş Varşova'da; \ARŞO\A(Cumhuri\et) - Beşıktaş Legıa Varşova'yla yapacağı LEFA Kupası ıkınct tur ilk maçı ıçın \arşo\a'ya geldı \e kampa gırdı Teknik Dırektor Rasim Ka- vn. oncelıkle Legıa Varşova karşısında ro\anş maçı ıçın avantaj eldeetmek ıstedıklen.- nı ıfade ederek bunun ıçın de mutlaka gol atmalarının ge- rektığını sovledı Kara. Ra^ hım'ı sakatlığınm tamamen geçmemesine karşın \arşova maçında oynatacaöını. bovle maçlarda riske gımıek zoruıv da olduklarını bıldırdı Beşıktaş kafılesınde şu fut- boleular \er alıyor Mrmiç) Bulent. Recep. Aİi. \lpav, Er- kan, lanko\. Sergen, Mehmet Serdar. Ertuğrul. Amokachi, Rahim. Mutlu, Sinan, Oktay. B. Mustafa. Orhan. Emre \e Sertan Bu arada. Alpay \e Serdar san kart cezalısı ol- duklan ıçın Legıa\arşo\ama» çında oynayamayacaklar Puan durumu Takımlar 0 G B M A Y P Galatasara, FenefDafıçe Beşıktaş Trabzonspor Kocae^ıspor G Antepspo' Bursaspor Samsunspor AJtay Sanyer Gerçıerbıngı Ç Darda^ei Istanbulspor Antaljasoor Vanspor Arkaragucu Denızkspor ZeıiıntHjrnu 9 " 1 9 7 - 9 6 2 9 6 2 5 3 4 3 4 2 4 2 * 15 2 25 1 25 1 19 1 15 2 11 3 9 ' 1 9 3 3 9 3 2 9 3 2 9 2 3 9 2 2 9 2 1 9 2 9 1 2 9 1 6 22 6 21 6 20 8 20- 9 19 1 15r. 7 1£ 3 12 14 14* 4 11 14 13 3 11 15 12 4 9 12 If 4 9 14 1f 8 10 » 7 13 8 9 20 9 16 7 17 7 24 Haftanın maçlan: Bursas- por-Sarıyer Zeytınbumu- Denızlıspor. Antalya-G Bır- lığı Beşıktaş-Samsunspor, G Saray-G Antep. Altay-Is- tanbulspor, Trabzonspor- Kocaehspor \anspor-Fener- bahçe. A Gucu- Dardanel TOTOSOMÇLARI l.Denızhspor-Beşiktaş 2 2. Istanbulspor-Trabzon 0 3. Fenerbahçe-Bursa^por 1 4. Gazıantepspor-Altay 1 5. G Bırlığı-Zeytınburnu I 6. Dardanelspor-Antaly a 1 7. Kocaehspor-Vanspor 1 8.Samsunspor-Galatasaray 1 9. G O Paşa- Karabukspor 2 10. Salıhlispor-Balıkesır 1 ll.Eskışehır-Adanaspor 0 12. -\divaman-Bingolspor 1. 13. Hopaspor-Sekerspor 1 14. N. uksekova Bld-Ağrı 1 15.^alı-Terme 2 16. Keçıoren-E Ereğlı 1 LOTO SOİMÇLARI 4-5-10-11-14-15-22-35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle