25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURfYET 14 EKİM 1996 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI Gösteri / Söyleşi • 1 . Istanbul Saydam Günleri kapsamında Aksanat la yarm saat P 30 ve İS Oüde Cengız Ozakıncf nın "Otopsi". saat J3 30 da \usufJu\ ı'nın "Amenka Gezı ^otlan" başlıklı saydam gosterılen. saat ]9 00'da da Engm Özendes'ın Osmaniı Imparatorluğu'nda Fotoğraf" başlıklı dıa eslığınde sermnen ızlenebılır Carşamba gıınu saat I"" 30"da Alı Oz'un Polıtıkadan Dokuınanter Fotoğraflar'. 18 OO'de Evren- Gokhan "lalta Anisina "Atlar", 18 30"da Fethı Izan'ın "Jazz II". saat 19 00da Manuel Çıtak'ın " Insan-\aşam" başhklı saydam sosterılerı ızlenırken cuma gunu saat P 30'da Atlasdenjısının "Atlas" saat lx 00 de ODTL Sualtı Topluluâu'nun "ODTL-SAT saat 18 30'da Izzet Kerıbar'ın "\ahşi Batı" saat 19 00'da Alı Boro\ah'nın " Sulauesi Dağ Insanları \e Olulen". saat 19 30'da Cengız Cıva'nın "Du\ar" başlıklı gosterılen yer alı\or Cumartesi gunu saat P 30'da Gultekın Çızgen'ın "[nsanlık Aılesı". saat 18 00'de NevzatÇakır'ın "Bınkımler". saat 18 30'da O Cem Çetın \e Hadıye Can Gokçe'nın "^aklaş 11". saat 19 OÖ'da da Sabıt Kalfagii'ın "Retrospektıf" başlıklı saydam gostenlen ızlenebılır Yıne 1 Istanbui Saydam Gunlerı kapsamında E\rensel Kultur Merkezf nde. bugun saat 18 OO'de Temmuz Arşıray "ın "Can Ode\ ını Çek". 18 45'te \lehmet Arslan Guven'ın Ved/ Golier". saat 19 30'da "Safranbolu" başlıklı saydam gostenlen . çarşamba gunu saat 18 OO'de Hatıce Tuncer ıe Ağca Oz>ıldırım ın "Vıetnam" saat 18 45'te Se\ıl Lzrek \e Şırın Kuçuktabak'ın "Kalımera". saat 19 30'da da Şaban Dayanan'ın "Fotoğrafların Dılıvle Insan Hakları" başlıklı gostenlen. perşembe gunu saat 18 OO'de Huseyın Alsancak'ın "Roportajlar'. 18 45 \e 19 30da Sınan Turan'ın ""7" \e "Praha" başlıklı gosterılerı cuma gunu saat 18 OO'de Mustafa Çetınkava'nın "Gulen Fotoğraflar" 18 45'te Kubılay Tuntul'un "Cazz". saat 18 ^0'da da \ ucel Tunca'nın "Bır Jurnalcmın Anıları" başlıklı gostenlen cumartesi gunu saat 16 15 te Tuğrııl Çakar'ın " Denemeler" saat P 00 de Alper Fıdaner'ın "Akrep Burcu Gunlerı" saat P 45'te de Kadır Aktay'ın "Geçmiş Zaman Duşlerı" başlıklı gostenlen pazar gunu saat 16 15'te Suha Eray 'ın ' Denemeler" saat 1" OO'de Alaaddın Savaş'ın "Gokkuşağı Kaplumbağlan". saat 1"" 45'te îse Tempo dergisı fotoğrafçılannın "^t ıl 1996Olayların İçınden" başlıklı saydam gostenlerı ızlenebılır • Aksanafta perşembe gunu saat 18 30 da Sakıne Çıl ın " 20 1 ı tızvıl Seramık Sanatı nda Resım başlıklı dıagostensı yer alıyor • Sahaf Cafe Küitür Merkezi'nde yann saat 18 OO'de "\ ırmıncı Yuzyıl'da Sanat Semınerlerı II ' kapsamında Salvador Dalı'nın resımlen uzerıne bırsoyleşı. çarşamba gunu saat 18 OO'de Sunay Akın'ın hazırladjğı "Onlar Hep Ordavdı" başhklı şıır so\ leşisı. perşembe gunu saat 18 00'de "Şıır Sevdaiıları Kendı Şıırlennı Okuyor" başlıklı etkınlık, CUTTU gunu saat 18 30'da "Edebıyat Dergıcılığınde ŞıırOku" başhklı soyleşi pazar gunu saat 11 OO'de "Şıır Sevdalılan Kendı Şıırlennı Okuvur" başlıklı erkınlık yer alıyor • Taranta Babu Küitür Merkezi ndc çarşamba guıaı saat 18 00de Iranlı şaır Behruz kı>a ıle edebı>at uzerıne soyleşı \e siır dmletısı ızlenebılır • Beksav'da \ann saat 18 OO'de Mustafa Koz ıın hazırladığı şıır ışlığı ızlenebılır • Evrensel Küitür Merkezi nde pazar gunu saat 14 OO'te Aydin Çubukçu nun hazırlayrp sunduğu "Ekım De\nmı \e Yenı Insan" başlıklı semıner ızlenebılır • Enka Rönesans Balmumcuda perşembe gunu saat 19 00'da Fusun Akath'nın "Turkıye ve Dunyada Eleştırı Lzenne Bır Soyleşı" başlıklı etkınlığı ızlenebılır • ifsak'ta perşembe gunu saat 19 00'da Sunay Akın'ın hazırladığı "Yesaıre-Ye saıre başlıklı soyleşisi. cumartesi gunu 13 30'da Ayla Ersoy'un "Sanat Kavramlanna Gınş (3)" başlıkh semınerı ızlenebılır • Nâzım Küitür Evi'nde cumartesi gunu saat 15 OO'te Aydemır Guler'ın "Demokrasfye Aykın \azılar" başlıklı sovleşısi. pazar gunu saat 15 OO'te Semıh Çağlar'ın "Turkıye'de Resmı Tanh" başlıklı semınerı ver alıvor • Günola Kültür Merkezi'nde pazar gunu saat 15 OO'te "Tekstıl Işçilen ve Sorunlan" ba^lıklı panel- soyleşı yeralıyor •Fotoğraf Evi'nde >ann Alı Ihsan Gokçen'ın "Toroslar" konulu dıa gostensı J ızlenebılır •Göçerler Fotoğraf Kulübü'nde yann saat 19 30'da Tulın Dızeroğlu'ndan « "Ketendere'de '»aşam" başlıklı dıa gostensı ızlenebılır » •italyan Kültür Merkezi'nde cuma gunu ~ saat 18 00de Boccaccıo'nun ' Decameron" adlı kıtabı. Dılek Turker'ın. Burhan Şeşen'm muzığı eşlığınde kıtaptan o\ ku omeklen ^ siınmasış la tanıtılacak •Yeşilev Kültür Merkezinde >ann saat ^ 2ü OO'de Suna \e Erdoğan Tanaltav 'ın * "Se\gılerle \aşamak" başlıklı sovleşısı * ızlenebıiır J •Fransız Kültür Merkezinde \ann saat * 18 00 \e 19 0ü da Izzet Kerıbar- ın'"Hanka Kapadok>a" isımlı dıa gostensı \er alıvor Istanbul Devlet Opera ve Balesi, R. Rodgers ve O. Hammerstein'ın ünlü müzikali 'Kral ve Ben' çarşamba günü saat 20.00'de sahneliyor. Haldun Dormen'in sahneye koyduğu iki perdelik müzikalde orkestrayı Serdar Yalçın yönetiyor. Sinema Sergi • Hakan Gürsoy Trak, Murat Aka Gündüz, Antonio Cosentino, Mustafa Pancar'ın E\cj\atıon 2 adlı sergılen 1 ^ kasınıa dek Passion Art Center'da »orulebılır İi Devrim Erbil kişisel resım sergısı 19 ekım-10 kasım tanhlen arasında MEB Sanat Galerisı'nde ızlenebılır • Japon Bebekleri Sergisi 15 ekım-1 kasım tarıhlerı arasında Istanbul Menkul kı\metler Borsası Sanat Galerisi'jJe ver alacak • Çağdaş Türk Resminde Özgün Usluplar resım sergisi 14-30 ekım tarıhlerı arasında Galerı Baraz'da ızlenebılır • Işıl Dirican resım sergısı 30 ekıme dek Ekol Sanat Galensı'nde ızlenebHİır • Kadriye Dirtçer resım sergısı 21 ekım- 11 kasım tarıhlerı arasında Istanbul De\let Guzel Sanatlar Galerisi'nde >er alacak • Adnan Çoker'ın "Derlemeler" başlıklı resım sergisi Mıne Sanat Galensi'nde P kasıma dek gorulebılır • Artin Demirci resım sergısı 30 ekıme dek Elhaıııra Sanat Galerısı'nde gorulebılır /•JV5 // <)S) • Imren Şen resım sergısı 8 kasıma dek Destek Reasurans Sanat Galerısf nde gorulebılır • Neşet Günal resım sergısı 6 kasıma dek Mıllı Reasurans Sanat Galerısı'nde ızlenebılır • Mustafa Ayaz resım sergisi 31 ekıme dek karsu Sanat Galensf nde ızlenebılır • Sıtkı Olçar 'ın cını sergısı 2 kasıma dek Artisan Sanat Galensf nde ver alacak • Adnan Çoker 'ın 'Artı Elemanlar' başiıklı resım sergısı Bevoğlu Aksanat'ta 24 kasıma dek gorulebılır • Fatih Mika 'nm gra\ ur sergısı 9 kasıma dek \akko Bevoğju Sanat Galerısı'nde gorulebılır • Erol Akyavaş, Mustafa Ata. Bubı. Emın Çızenel. Tanju Demırcı. Jsmet Doğan. Burhan Doğançav. Ergın tnan. Husamettın Koçan Kemal Onsov. Tuba. S Saım Tekcan. Omer Uuç ve Jale "^'ılmabaşar'ın çeşıtlı donem akrılık. hevkel. baskı ve gravurlerınden oluşan vapıtları ekım avı bovunca E\clusı\e Sanat Merkezi'nde ızlenebılır (363 ~5 94) • Georg Zey "Manzaralar" başlıkh vapıtlarını 9 kasıma dek BM ÇaĞdaş Sanat 'Merkezı'nde sergılıvor (24~48~S2) • Nuran Güleh Dağlı resım sergisı 20 ekıme dek Hobı Sanat Galerısı'nde gorulebılır I Bedri Rahmi Eyuboğlu nun Canım Anadolu resım sergısı 9 kasıma dek Artemis Sanat Merkezı'nde • E. Gökhan Baykal resım \e G A \ Seramık AtoKesf nın İşlevsel Seramık" seraısı 19 kasıma dek Çatı Sanatevı'nde (24—4 1-) • Naile Akıncı resım sergısı 30 ekıme kadar lş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisfnde gorulebılır • • Emre Ertürk 'un 'Gozde' başlıklı resım sergısı 26 ekıme dek Toprakbank Sanat Galerısı'nde ızlenebılır I Mübin Orhon resım sergısı 25 ekıme dek Yapı Kredı kâzım Taşkent Sanat Galensı'nde ızlenebılır • Basın Müzesi Sanat Galerileri'nde \'ı!dan Ozdılek- Ipek Erakıncı-Raıf Ozdılek ıle Nılufer Ozturk sergılerı bugun açıhvor • Ergin Konuksever'ın objektıfmden Kıbris Barış Harekatı konulu fotoğraf sergısı Basın Muzesi'nde (513 84 58) • Âbit Güner resım sergısı 23 ekıme dek Garantı Sanat Gaîerısı'nın Cumhunvet cad no 125 tekı \enı adresınde ızlenebıîır •Ares Sanat Galeristnde Nurcan Gız. \ebahat Erkeklı resım ve Ya\uz Gorey Ozer Aktaş. Inavet Turkoğlu he>kel sergılerı 31 ekıme dek sezılebılır (3451162ı • Varan 50. Yıl Fotoğraf Sergisi Yapı Kredı Şışlı Şubesf nde • Nuri Abaç. Turgut Atalav. Şadan Bezeviş. Zerrın Bolukbaşi. Şukrıve Dıkmen. Levla Ganisiz. Husevın Gezer. Zekı Kıral. Kristın Salerı. Dınçer Enmez ve Selım Turan'ın vapıtlan 26 ekıme dek Ev lul Sanat Galerısı'nde ver alacak • M. Naci Aksop'un - Ikı Dunva lç Içe" başlıklı resım sergisi 18 ekıme dek Taranta Babu Kultur Merkezı'nde gorulebılır. • Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Çalışmaları Sergisi 30 ekıme dek Emlak Sanat Galensf nde ızlenebılır • Semra Özümerzifon resım sergısı 19 ekım-"' kasım tarıhlerı arasında Cumalı Sanat Gdîerısf nde ızlenebılır • Takashi Wada takı sergısı 19 ekıme dek Avşe Takı Galerısı'nde ızlenebılır • Naifler Resim Sergisi Fahır Aksav. Mehmet Arpacık. Fatma Bulut. Şevho Bulut. Zevnep San. \ıhal Sıralar. Esra Sırman. Selçuk Toâul. Bengısu \ ıldırım'ın >apıtlarının ver aldığı sergı 24 ekıme dek Kızıltoprak SanM Galensı'nde ızlenebılır • Emır Saner resım sergısı 19 ekıme dek Teşv ıkı>e Galerı Oda'da \er alacak (259 22 08) • Hayati Misman resmı sergısı 19 ekıme dek Galerı Ikı Mavmun'da (350 26 24) • İrfan Fehmi Özcanlı \e Bırsen Tekınalp'ın resım sergısı. Turkıve lş Bankası Istanbul Erenkov Sanat Galerısı'nde ızlenebılır I Simin Yazıcı'mn resım sergısı. 31 ekıme dek Enka Rönesans Galerı Bar'da • Ali Haydar Pektaş'm sureklı sergısı sanatçının Maltepe Dragos'takı atoKesinde ızlenebılır ı^2 41 64) " • Oral Enuğur desen sergisi 25 ekıme dek Galerı Art Intercultura'da ızlenebılır (243 29J8) • Nuri İyem, Nasip İyem, Nedim Gunsür, Hanefi&Serpil Yeter, Yaşar Yeniceli, Ruzin Gerçin ve Merin İ nsal'ııı vapıtlarından oluşan karma sergı. Ev ın Sanat Galerisfnde (265 Hl 5Hl Ç ğ ş Türk Resminde Ozgün Usluplar' sergisinde Mustafa Ata, Ertuğrul Ateş, Bedri Baykam, Bubi, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Mehmet Gün, Murat Işık, Ergin İnan, Hakan O.nur, Zekai Ormancı, Erkan Özdilek, Kadir Reisli, Güngör Taner, Ömer Uluç ve Utku Varlık'ın yapıtları yer alıyor. • Blue in the Face: \\a\ne VVang ve Paul Auster ın yonettığı fılmde başrollerı Vıctor Argo. Gıancarlo Esposıto. Mıchael J Fo\. Vfel Gorham Jım Jarmush. Harvev Keıtel. Lou Reed. Roseanne ve Mıra Sonvıno pavlaşivor (Beyoğlu llkazar 293 24 66, Harbiye 4s 24n 63 15. Florya Presrij College 663 28 89, AUunizade Capitııl 310 06 16, Fenerbahçe Pyramid 348 01 50, kadıkây Bahariye 414 35 05) • Bana Bebek Deme Fılmın başrolunde Panıela Anderson Lee ver ahvor (Şi$li Kent 241 62 03, Be\öğlu Fi'lai 249 01 66, Bakırkih Avşdr 583 14 9~,Bakırko\ İnıirli 5~264 39, Aksaray \ılJız 589 61 39, Kadıköy 4\ 336 00 50) • Fargo Başrollerını Frances McDormand. VVıllıam H Macv. Ste\e Buscenfnın pavlaştığı fılmın vonetnıenı Joel ve Ethan Coen (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40. Ortaköy Feriye 236 28 64, Altunızade Capilol 310 06 16, Kadıköy Broadnay 346 14 81) • Kurtuluş Günü: Fılmde başrollerı \\ıll Smıth. Bıll Pulınan \e JeffGoldblum pavlaşivorlar (Şişli kent 241 62 03. Beyoğlu Sinepop 251 11 "6, Beyoğlu Lale 249 25 24. Çemberlita* Şafak 1 ve 4-516 26 60. Bakırkoy 4rjar 583 14 9". Bakırkdy İncirli 1 ve 2. \alonlar 5 "2 64 39, Galleria Pre\lij 560 '2 66, Atrium Prestij 559 80 63. Kudıköş Rek> 336 00 50. Suadiye \tovieplex I ve 2 - 385 24 49) • Şeytanca: Başrollerını Sharon Stone. Kabella Adjanı. Chazz Palmınterı ve Kathv Bates'ın paslaştıûı tılmın vonetnıenı Jeremıah C heclıık (Beyoğlu Eınek 293 84 39. Harbiye 4s 246 63 15. Eıiler Akmerkez 282 05 05. İstanbul Printes 285 06 95. Parliament Cinema Club 263 18 38, Çemberlitas Şafak 5/6 26 60. Bakırkoy "4 - 5 '2 04 44. Galeria Prestij 560 ~2 66. ' Avcılar Standart 695 36 45. kadıköy Süreyya 336 06 82. Mtunizade C ap'itol 310 06 İİ, Pendik O\car 390 09 69) • Cennet Mahkûmlan: Başrollenm Alec Baldvvııı. \l.irv Stuart \lasterson, Kellv Lvnch \e Erıc Roberts'ın pavlaştığı fılm Phıl Joanou taratından vonetılıvor (Beyoğlu Fitaş 249 01 66. Etiler ikmerkez 282 05 05. Istanbul Primes 285 06 95. Altunizade Capaol310 06 16. Bakırkoy Cttrouse15~l 83 80) • O da Bir Ana: Tern Geoıgeun vonettığı tılmın başrolunde Helen Mırren ver alıvor (Suadiye \lovieplex 385 24 49, Beyoğlu \lkazur245 "i 83, Bakırkoy ivşar 583 14 9*) • Trainspotting: Başrollenm Euan McGregor. E'.sen Bremner, John Lee Mıller \e kevın McHıdd'ın pavlaştığı fılmın vonetnıenı Dannv Bovle (Beyoğlu Atlas 252 85 "6. kadıköy 4s 336 00 50) • Buflets Over Broadvvay: Başrollenm Jım Brobend. John Cusack Harvev Fıersteın. Chazz Palmınterı. \lar\-Louse Parker. Rob Reıner. Jenıter Tıllv. Tracer L'llman Joe Vıterelh Jack \\'arden Dıanne VVıest'ın pavlaştıûı fılmın vonetnıenı VVoodv Allen (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Teşv'ikiye \F\l 224 05 05, Istanbul Princess 285 06 95, 4/tunizade Capitol 310 06 16. Kadıköy Bahariye 414 35 05) • Bir Fransız Kadını: Başrollenm Emmanuelle Beart. Danıel Auteuıl ve Gabnel Barvllı nın pavlaştığı fılmın vonetmenı Reüis \\arcnier (Beyoğlu Pera '251 32 40. Tesrikiye 4F\f 224 05 05) • Tath Bela ile Flört: Fılmde başrollen Ben Stıller, Parneıa Arquette. Tea Leonı. Alan Alda. Marv Tvler Moore. George Segal ve Lılv Tomlın pavlaşıyor (Beyoğlu Fitaş 249 01 66. Etiler'Akmerkez 282 05 05, Ortaköy Primes 22"'91 4", Bakırkih Aışar 583 14 9". Kadıköy Kadıköy i i ' 7 4 00) • Otostop: Samı Guçlu'nun vonetnıenlığını ustlendığı fılmın ovunculan Sevda Demırel Enaın Koç ve Salıh Gunev (Beyoğlu Lale 249 25 24. Çemberlitaş Şajak 516 26 60. Kadıköy Hakan 337 96 i " Bakırkoy 4via r 583 14 9') Joel ve Ethan Coen kardeşlerin yönettiği ve konusunu 1987'de Minnesota'da yaşanan gerçek bir olaydan alan 'Fargo'da borç batağına saplanınca, iki kiralık katil tutarak kendi kansınr kaçırtan ve zengin kayınpederinde n yüklü bir fidye istemeyi planlayan Jerry'nin öyküsü anlatılıyor. • Görevimiz Tehlike: Başrollennı Tom Cruise ve Emmanuelle Beart'ın pavlaştığı fılmın vonetmenı Brıan De Palma (Etiler Akmerkez 282 05 05, Te$vikiye AFM 224 05 05, İstanbul Princess 285 06 95. Etiler Hillside 263 18 38, Kadıköy \toda 33" 01 28, Osmanbey Gazi24" 96 65, Beyoğlu 4tlas 252 85 "6, 4ltunizade Capitol 310 06 16, Bakırkoy Carousel 5T / 83 80, Bakırkoy Renk 5V 18 63, 4ksaray Yıldız 589 6/ 39. Erenkoy Apollon 362 51 00, Fatih Feza 631 16 08, Pendik Güney 354 13 88) • Çok Yakın ve Çok Özel: Başrollenm Robert Redford ve Mıchelle Pfeıffer'ın paylaştıâı fılmın vonetmenı Jon Avnet (Şiçli Kent 241 62 03, Beyoğlu Lale 249 25 24, Bakırkoy İncirli 5'2 64 39, Bakırkoy 4v$ar 583 14 9", Suadiye \lovieplex 385 24 49, kadıköy Holîywood338 90 76) ""' • Dört Oda: Başrollenm Tım Roth. Antonio Banderas, Bruce \\ıllıs. S Davıs. Madonna ve Marisa Tomefnın pavlaştığı fılmın yonetmenlen Alıson Anders. Ale\andra Rockvvel Robert Rodrıguez ve Quentın Tarantıno (Osmanbey Gazi24" 96 65) • Flipper: Başrollerını Paul Hogan ve Elııah Uood'un pavlaştığı fılmjn yonetmenı Alan Shaprıo (Kadıköy 4tlantis 418 26 56, Te$viki\e 4FU 224 05 05, İstanbul Princess 285 06 95, Fatih Feza 631 16 08, Erenkoy Apollon 362 51 00, Bakırkoy Carousel 5"! 83 80, Bakırkoy İncirli 5"2 64 39, Pendik Güney 354 13 88, Kartal Kartal 389 06 16) • Cesur Yürek: Fılmde başrolu Mel Gıbson oynuyor (Kadıköy Broadway 346 14 81, Çemberlhai Şafak-2- 516 26 60, Bakırkoy Avşar 583 14 9") • SİİİCİ: Fılmın başrolunde Arnold Schvvarzeneaaer yeralıyor (Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Kadıköy Oc'ak 336 3T V) • Sessiz Gecel996 Berlın Fılm Festıvalı Jurı Ozel Odulunu alan fılmın başroilerını Marıa Schrader. Jurgen \ogel, Marc Schlıchter paylaşıvor (Kadıköy As336Ö0 50). • Aksanafta çarşamba gunu saat 12 30'da I Bergman'ın yonettığı "Wıld Stravvberrıes" adlı tılm "laser-dısc'ten tngilızce orıjınal hahylegostenlecek • Beksav'da bugun saat 19 00'da Costa Gavras'ın "Sıkıyonetım" adlı fılmı. çarşamba gunu saat 19 00'da Sergeı Eısensteın'ın 'Ekım" adlı fılmı. perşembe gunu saat 19 00'da Mılcho Manchevskf nın "^ağmurdan Once" adlı fılmı cuma gunu saat 19 00'da Danıel Dav Levvıs'ın "Sol Avağım" adlı fılmı, cumartesi gunu saat 13 OO'te Costa Gavras'ın "Sıkıvonetım" adlı fılmı aostenlıvor • Yapı Sanatevi'nde çarşamba gunu saat 18 OO'de ' Kaldırım Çocuklan" adlı fılm üosterılıvor M Taranta Babu Kültür Merkezi'nde varın 18 30'da "Bıhnmeven Savaş" adlı fılm. perşembe gunu 18 30'da "Hıtler'ın Mahvoluşu" adlı fılm pazar «unu saat 17 OO'de "The Planets" adlı film gosterılıvor • Evrensel Kültür Merkezi'nde Eisensteın Toplu Gosterımı kapsamında bugun saat 15 OO'te "Aleksandr Nevskı", çarşamba saat 15.00'te "Grev", perşembe t î f i ( | î cuma günu l g 15 OO'te "Ana" adlı fılmlen gosterılıvor Salı gunu saat 15 OO'de "Rusya'da lç Savaşin Tanhı" başlıklı belgesel fılm. cumartesi gunu saat 13 OO'te de Sergeı Bondarchuck'un "Dunvavı Sarsan On Gun" başlıklı tılmı ızlenebılır • Boğaziçi Mezunlar Derneği Burç Sineması nda çarşamba gunu saat 21 OO'de Mıke Nıchols'ın yonettığı "Bırdcage" adlı ftlm gostenlıvor • Sahaf Cafe Kültür Merkezi'nde cuma gunu saat 1 ^ OO'de "Dılan" adlı fılm gostenlıvor • Günola Kültür Merkezi'nde perşembe gunu saat 19 00'da Sergeı Bondanchuck'un "Dunyayı Sarsan On Gun" adlı fılmı cumartesi gunu saat 15 OO'te "Rusya'da Iç Savaşin Tanhı' başlıklı belgesel pazar gunu saat 18 30'da Yılmaz Guney ın "Lmuf'adlı fılmı gosterılıvor • Nâzım Kültür Evi'nde çarşamba gunu saat 13 OO'de Orson \\elles'ın "Dava" adlı fılmı. pazar gunu saat 13 OO'te Luıs Renzo'nun "Resmı Tanh ' başlıklı fılmı gostenhyor Opera /Bale• İstanbul Devlet Opera ve Balesi salı' gunu saat 20 OO'de AKM Buvuk Sahne'de Strauss'un unlu yapıtı 'Salome'yı sahneleyecek R Rodgers veO Hammerstein'ın 'Kral ve Ben' muztkalı çarşamba gunu saat 20 OO'de. \erdf nın ' Aıda' adlı yapıtı perşembe gunu saat 20 OO'de. K Ludvvıg'ın 'Bır Tenor Aranıyor", adlı yapıtı cuma gunu 20 OO'de. sezonun yenı produksıvonu 'Farklı Adımlar" ıse cumartesi gunu saat 15 30'da sahnelenecek Tîyatro • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolan Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesf nde 'Sahıbının Sesf. Fatih Reşat \urı Sahnesfnde 'Çatıdakı Çatlak'. Lskudar M Celal Sahnesfnde 'Gazetecıden Dosf. Kadıköy Haldun Taner Sahnesfnde 'Metro Cana\an". Gazıosmanpaşa Sahnesfnde Kanlı Duğun' adlı ovunlarsahnelenıyor (232 53 21) • istanbul Devlet Tiyatrosu AKM Oda Tıyatrosu'nda 'Içerdekıler'. Taksım Sahnesfnde ıse 'Sekız Kadın" adlı oyunlar sahnelenecek • Tiyatro Tanı Carly Churchıll'ın • Zırvedekı Kadınlar' adlı oyununu Ozkan Schube yonetmenlığınde her pazar saat 20 30'da Martı Sanatevf nde sergılıvor • Grup Kafkat)ano Fo-Franco Rame'nın "Kadın Oyunlarf adlı oyununu her cuma saat 20 OO'de Martı Sanatev f nde sahneliyor Oyunu Hulya Karakaş yonetıyor (293 81 37) • Dormen Tiyatrosu Komık Para' adlı oyunu çarşamba gunu saat 15 00 te. perşembe ve cuma gunierı ıse saat 21 OO'de. cumartesi gunu saat 15 OO'te Kadıköy Halk Eğıtım Merkezı'nde sahneliyor • Tiyatro İstanbul "Çetın Cevız" adlı oyunu pazartesı. salı. perşembe ve cuma gunlerı saat 21 OO'de, çarşamba. cumartesi ve cuma «unlerı ıse saat 15 OO'te Kadıköy Halk Eğıtım Merkezf nde sergılıvor •Bakırkoy Beîediye Tiyatrolan yonetmenhğını Pekcan Koşar'ın yaptığı. Cevat Fehmı Başkut'un 'Hacıyatmaz' adlı oyununu İlk Gençlık' ıle bırlıkte donuşumlu oîarak >unus Emre kultur Merkezf nde sahneliyor • Koza Tiyatrosu cumartesi gunu saat 11 OO'de çocuk oyunu 'Bın Şeftalı Bın Şeftalf vı Evrensel Kultur Merkezı'nde sermlıvor Melih Cevdet Anday'ın 'Içerdekiler' adlı yapıtı İstanbul Devlet Tiyatrolan'nda Zekai Mütüoğlu'nun rejisiyle sahneleniyor. Toplumsal yapılanma, baskı, iletişimsizlik, değerler, sevgi ve nefret temalarının işlendiği oyunda Kaya Akarsu, Uğur Polat ve Meral Bilginer rol alıyor. Müzik• Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugun saat 19 30'da Ispanyol ' gıtanst Pepe Romero'nun konsen yer alacak Çarşamba gunu saat 19 30'da Koln Senfonı Orkestrası. Betın Guneş y onetımınde bır konser v erecek Orkestra. Banok. B Guneş. Holst ve Tuzun'ün yapıtlannı seslendırecek Yefım Bronfman. • perşembe gunu saat 19 30'da bır pıyano resıtah verecek Tenor saksofoncu Mıchael Brecker ıse pazar akşamı saat 20 30'da muzıkseverlerle bırlıkte olacak • Misty In Roots reggae topluluğu. The < BntıshCouncıl ve Pozıtıf işbırlığıyle cuma '. akşamı saat 22 OO'de Bomontı SÎaras Studyolarf nda bır konser verecek Bıletler Erenkoy. Carrefourve Akmerkez Quıcksılver. Vakkorama mağazaları ve Arnavutkoy Pupa Tropık'ten edınılebıhr • Aksanat salı gunu Mahler'ın 'Senfonı no 1 & 4' adlı yapıtı laser-dısc'ten saat 12 30'da ekrana gelecek Yapıtı Vıyana J Fılarmonı Orkestrası seslendınyor Elton John konsen perşembe gunu saat 12 30'da laser-dısc'ten ekrana gelecek ı • Mehtap'ın halk muzığı dınletisi cumartesi aunu saat 18 OO'de Taranta Babu , Kultur Merkezi'nde (23528 59) • Eylül Müzik Kulübü'nde bu hafta salı gunu Blue Blues Band, çarşamba gunu Bas Şarkıları. perşembe gunu Bulent Örtaçgıl. cuma ve cumartesi akşamları Kutsal Hazıne Avcılan. pazar gunu ıse Cem Aksel. Gurol Ağırbaş. Ozan Doğulu. Hakan Beşer sahne alacak • Taci- Ayşegül Uslu konsen pazar \ gunu saat 19 30'da Evrensel Kultur 'tj Klerkezı nde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle