03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3BAYFA CUMHURİYET 13EKİM 1996PAZAR HABERLERIN DEVAMI 1 Yydun Kuzey ve doğu k°sım en parçalı ve çok bulut u Marmara nın aogusu Karadenız Iç Anadolj nun kuzey ve dogusu Dogu Akden z le dogu ve guney dogu Anadolu bolgelerı ya gışlı otekı yerler az bu lutlu ve aç k geçecek Yağışlar genelîıkle yaû mur ver yer saganak batı ve orta Karade iız ın ç kesımlerınde yukseklerde karla kar şık yagmur ve kar şek iınde olacak Londra Y 18 Atına PB 22 Parıs PB 18 Roma Y 21 Berlın PB 18 Amsterdam PB 16 Madrıd Y 25 Sofya PB 15 Bruksel PB 17 Budapeşte PB 18 Mılano Os!o Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Munıh PB Y Y Y PB PB PB PB 23 11 11 12 20 18 17 16 c 4?^ •Berlın ^^ F & ~ • Moskova • Ankara ı\ah re » V . v \ Taşkent t s%o / •Tairan Moskova PB 10 Aşkabat PB 29 Almatı PB 19 Taşkent PB 25 Baku Y 20 Bışkek PB 20 Tıflıs Y 16 Kahıre PB 27 Şam 21 Parçalı dulutlu Ssl £ 2 } Bulutlu G r U N C E L CÜIVEYT 4RC4YT REK • Baştarafı 1. Sayfada Bır ıkı, uçve Herhapşırmasındansonrahepbır ğızdan çok yaşa nıdalarına sonuncusunda Tansu a guluyor Fartı ne halde, goruyor musunuz'? Yalakalık dıp- ız bır kuyu Oysa Tansu hapşırarak, ıl başkanları "çokyaşa" lye bagırarak ortakfarı RP'ye ınanılmayacak olçu- e ters duşuyorlar Basın atlıyor DYP /le RP arasında son derece cıd- ı "yenı bır ıhtılaf' başladı, başlamak uzere Zıra efendım, RP'nın yayın organı Mıllı Gazete'de ır sure once hapşırmanın ana kurallarıyla soylem- ırı "resmen açıklandı " Partının hapşırmaklaılgılı "goruşunu"MevlutÖz- a n yazdı Oyle çok yaşa dıye bagırarak genel taşkana yag çekmemn Islamı kurallara uygun duş- redığını anımsattı "Hapşırma sırasında olması gereken dıyaloğu" ^îzar Ozcan şoyle açıklıyor "Hapşıran Elhamdulıllah Karşısındakı Yerhamukellah (Allah sana merha- net etsın) Hapşıran Yehdı kumullahu ve yuslıhu balekum (/ıllah sızı hıdayette kılsın ve kalbınızı ıslah etsın)" "Çokyaşa" ha Işte, bu olmazz1 Ya ne olur? Ulkenın gerçek gereksınımı olan bu hjkumetten, Tansu'dan kurtulmak yerıne, bırbırıne o/un hazırlayan muhalefet partılerıyle neler olur, n»ler' Tansu, muhalefet partılerının hallenne bakarak el- b^tte, ust perdeden konuşacak ANAP tan gelen haberler "dosya/an rafa kaldtrmaya hazır oldukla- r/'nı duyurunca, Tansu'yu tutabılır mısınız 7 Çıkıp kursuye, "O dosyalan sonuna kadar gotu- nruz Her bın bunu çıkaranlann ustune bırer ıftıra ebısesı gıbı yapışana kadar bu ışın peşınde oluruz Oıdan sonra bağımsız yargıya goturmenın muca- delesını sonuna kadaryapanz" dıyor Brakmazlar Gırışımın nereye kadar uzanacağını lyı nesapla- maz, ertesı gunu, kısa sure onceye kadar kavgalı ve şımdı de cancığer kuzu sarması oldugu bır ga- zeteye gıdıp, Tansu'nun savlarını dogrulayan de- meçler verırsen Sayın Mesut Yılmaz, ışte, boyle yanıtlar alırsın 1 Yakın arkadaşın Eyiıp Aşık ıstedığm kadar "soruş- turmalan unutma" sozu vermedığınız» soylesın dur- sun Manşet belleklerde kalır Aşık unutulur Ustune ustluk DYP de şaıbe ve rehıne hanıma baglılıklarıyla koşe kapanlar RP ıle ışlerı tıkırına koy- muşlar Kanıtlar mı tstersınız, bol bol Araştırılırsa Halk Bankası'nın Sedat Aloğlu'nun şırketlerıne 1 7 tniyon, DYP Genel Sekreten Hasan Peker'e 1 5 trılyon lıraya varan ve onemlı bolumu maddı temınata bağlanmayan kredı transferlerı yaptığı gorulebılır Neden hukumetten ayrılsınlar 7 10 eylul gunu Akıt gazetesının manşetı aynen şoyleydı "Aklı olmayanlara şerıat yok " Buyuk buyuk kredılerı alabılecek dırayette olan- lara son ornekten yola çıkarsak, Aloğlu ıle Peker'e demek kı "şerıat var" Akıllı ınsanlar 1 Kusura bakılmasın Bır de "aklı olmayanlarla sı- yasetı sonuçsuz oyunbazlık sananlara" TBMM ka- pısmı kapayacak demokratık kurallar keşfedebıl- sek Ola kı, Tansu'dan kurtulmayınca demokratık re- jımın aklanamayacağını gorurler Ola kı ANAYOL mu yoksa ANAYOL-SOL mu formullerını yaşama geçırecek kadrolar hareketlenır Uzun sure Necmi Hoca'nın son gezı kararname- sı gundemden duşmedı DYP Genel Başkanvekıllerınden Hayn Kozakçı- oğlu, geçende şayet Mehmet Ağar ımzalamazsa "Gezı resmı olmaz O zaman ortaya atılan ıddıalar da havada kalır" demez mfî iktıdarı bu, muhalefetı bu Sıyaset Karagoz oyu- nuna donuşuyor Bodram HABITAT için hazırlanıyor PENCERE ^ Çok bulutlu ı Yagmuriu >Karl B4NU DİLEK TEZEL BODRL M - Bodrum da P-21 ekım 1996tanhlenn- de gerçekleştırılecek olan HABITAT Konferansı ve Etkınlıkler Programı belır- lendı Bodrum'dakı etkın- lık Istanbul'davapılan HA- BITAT II' de benımsenen verel H ABITAT konferans- lannın onculennden bın ol- ma ozellığını taşı>or Bodrum'dakı etkınlığın Mayıs 1997'de vıne Bod- rum'da vapılmasi planlanan Akdenız Bolgesel HABI- TAT Konferansı ıçın de onemlı bırdenevımvebırı- kım oluşruracaâı belırtıidı Bodrum HABITATKon- feransı merkezı Bod- rum'da bulunan Akdenız Ulkelerı Akademısi \ak- fı'nın ve Bodrum Beledıye- sı onculuğunde Bodrum Yanmadası verel vonetım- len. ılgılı kamu kurumlart ılçede faalıvet gosteren meslek orgutlerı \akıflar dernekler kulupler. yerei ınısıyatıflerve ışçevrelerı- nın katkılan ve ışbırlığı ıle gerçekleşıvor Toplantıda H ABITAT kapsamında ha- zırlanmış olan Turkıye Ulusal Raporu ve Evlem Planı naparalel olarak >o- re ıçın oncelıklı konulan ıçeren bır Bodrum I? Prog- ramı Kesın Raporu ortaya konulacak Yargrtay, RP'nin Libya • Baştarafı 1. Sayfada " Bu konuda V ılmaz \ e Bay- kal'ın açıkladıklan belgeler birbirhle çelişivor. Arapça »e Turkçe olan bu mednleri istetip incelejeceğinı'' dı\e konuştu Fddıalara ılışkın her turlu belge ve bılgıvj sağladıktan sonra kamuo>una a>nntılı açıklama vapacağını belır- ten Yardımcı. "Şimdije ka- dar vaptığım açıklamalar \anlış değeriendirildi. İşin ıçınde olmavanlar bu konu- >u çarpıtarak jaznoriar" goruşunu dıle getırdı Ko- nuvla ıleılı olarak televız- yon kanallannda gunlerdır değışık belgelenn açıklan- dığını da belırten Yardımcı soz konusu belgelen ıstetıp doğrulukderecelennı sapta- mayaçahşacağını somutbır gerçeğe vanlması durumun- dadagerekenlennvapılaca- ğını vurguladı Sı>ası Partıler Yasası partılenn vurtdı^ından mad- dı destek almasım şasaklı- >or Anavasauvannca ^ıva- sal partılen kapatma davası ancak \argıtav Cumhunvet Baş^avcısı tarafından Ana- vasa Mahkemeii nde açıla- bılıvor • Baştarafı 2. Sayfada Şaır Teognıs bugun yaşasaydı, hem sogandan gul, hem koleden ozgur ınsan çıktığını gorecektı İnsanın ınsan olma seruvenı'nöe yeryuzunun en buyuk devrımı aklın ozgurluğune kavuşmasıdır Es- kıden ınsan dunyada kor ınançtan gayrı bır kılavuz tanımazken 1789 dan sonra aklın ustunluğu done- mı başladı Laıklık ancak bu aşamadan sonra dev- reye gırdı, çağdaş demokrasıye geçış surecıne gır- dık Ve 'yenı ınsan' doğdu Yenı ınsan kımdır? Sogandan gul çıkarandır Ve koleden ozgur ınsan Muslumanlık coğrafyasında 'eskı ınsan' ıle 'yenı ınsan arasındakı savaşım suruyor Afganıstan'da eskı ınsan egemenlığı ele geçırdı, akıl gerıye ıtıldı 'kadın kolelıgı'ö\x bu duzenın adı Kâbıl'de yenı ınsana yaşam hakkı yok Kadını çuvala sokacaksın, zorunlu namaz kıla- caksın, kız çocuğunu okutmayacaksın1 • Cumhurıyet'ten once Turkıye'de kadın yalnız so- kağa çıkamazdı taıfe-ı n/sa'nın yollarda etek boy- ları saptanırdı, bır erkekle bır kadının sokakta bır- lıkte yuruyemedığı yıllar daha dun gıbı1 Ve ışte o gunlen gerı getırmeyı polıtıkada amaçlamış kışıler bugun ulkeyı yonehyorlar Başbakanımız laık Turkıye Cumhurıyetı nı tarıh- te yok sayan şerıatçı Kaddafı nın avukatlıgını hal- ka karşı ustlenıyor Bugun Turkıye'dekı sıyasal kavga bır uygarlık ça- tışmasına donuşmek uzere1 Eskı ınsan ıle yenı ın- sanın hesaplaşmasını yaşıyoruz. Sonu ne olacak? • Sogandan gul çıkacak Koleden ozgur ınsan Tarıhın kurgusu bızım dışımızda belırlenmış, May- mmsandan ınsansıya, koleden ozgur ınsana geç- mek kaçınılmaz bır yazgı değil mı 9 Insan alınyazısını kendı aklıyla ve ıstencıyle ya- zabılen tek yaratık Düşen F-16'ya taciz ateşi kuşkusuANKARA (Cumhurnet Burosu) - Ege Denızı nın uluslararaü hava sahaiinda "hurdenız" gorevı \aparken denıze çakı- lan Turk Hava Kuvvetlen ne aıt F-16 uça- ğının du^mesınde bazı karanlık noktaların bulundugu bıldırıldı kurtarılan pılotun \ u- cudunda vanıklar bulunması aralarında Turk F-16 sinın Vunan uçakları taratından açılan tacızateşı sonuı.udu^mu>olabılece- gının de bulundugu bazı sav lara neden ol- du Uçağın Lıvıp pılotu ^ uzbj^ı NaiJ Er- doğan ıçın ba^latılan drama-kurtarma ı,alı^ malanna son verıldığı bıldırıldı Ege Denızı ne du^en F-16 D tıpı savaş uçağının Turk Havacılık EnduMrısı (TAI) tarafından uretıldığı bıldırıldı TAI vetkılı- lerı. uçak kazasindakı ku^kuların anımsatıi- ması uzenne kendı vapımları olan uçağın uretım hatasından duşmebinın soz konusu olamavacagını savundular Geçen vıl subat a>ında,vınebırF-16"nın Ege Denızı'nedu!>- tuğunu ve o kazanın ardından uçaklann mo- torlarını ureten General Electnc tırmasının Turkıve'ye gelıp ıncelemelerde bulunduğu- nu anımsatan TAI vetkılılen F-16 lann 2 av surevle uçus.tan alıkonulduğunu belırterek motorlardakı anzanın gıderıldığını ıtade et- tıler Konu>la ılgılı çe\reler ılk belırleme- lere gore uçağın 10 sanıveden kısa bır su- re ıçınde alev ler ıçınde kaldığının anla^ıldı- ğına dıkkai çekerek bu kadar kısa zaman- da bır F-16 nın vanmasinın mumkun olma- dığını belırttıler K.azanın mevdana gelme- sının ardından Hava K.uv\etlerı Komutan- lığı Değerlendırme ve Denetleme Baskan- lığı ınceleme ba^lattı Kazanın kesın neden- lennın bu ıncelemenın ardından onava (,ı- katağını vurgulavan kavnaklar uçaktan >aralı olarak kurtulan Pılot Yarbav Osman Çiçekli'nın v ucudunda v anıklar bulunması- nın, uçağın dusmesının patlamadan kavnak- landığına ılışkın "ciddi" bır bulgu olabıle- ceğınısavundular Patlamanın uçaktakıtek- nık bır anzanın yanı sıra Yunan uçaklan ta- rafından açılmış olabılecek bır tacız atesın- den de kavnaklanabıleceğı belırtıidı \ar- bav Çıçeklıde Gulhane AskenTıp Akade- mısı Hastanesı ne getınlmesının ardından vaptığı açıklamalarda uçağın 2 sanıye gıbı kısa bır sure ıçınde alev ler ıçınde kaldığını sovlemıstı Konuv la ılgılı çev reler, dusen uçağın çıft kışılık olduğuna dıkkat çekerken bu tıp F-16 ların pılotlardan bınnın tırlatma me- kanızmasinı çalı^tırmasıvla ıkı pılotu da av nı anda uçaktan av ıracak donanıma sahıp olduğunu ıfade ettıler Daha once mevdana gelen kazalarda. anı tırlamadan kavnaklanan bavgınlık bılınç kavbı gıbı nedenlerle denıze dusen bazı pı- lotların vaşamlannı kavbettıgını anımsatan kavnaklar "Pılotlardanbirininhenuzbulu- namamış olması. fırlatma nıekani/nıasın- dakı bir anzadan kaynaklanabilir. l çakta mevdana gelen ani bir patlama da, pilotun uçaktan avrılmadan \aşamını yitirmesine neden olmuş olabilir" değerlendırmesmı vaptılar Uçaktan varalı olarak kurtulan Pı- lot Yarbav Çıçeklı nın kavıp Pılot Yuzba- sı Erdoğan'ın parasutunu gormedığıne ılış- kın açıklamaları Erdoğan'ın uçakla bıılık- te denıze gomulmusolabıleceğı>orumlan- na neden oldu Bu arada Yunanıstan kavıp pılot Erdo- ğan ın bulunması ıçın dort gun suren ara- ma çalışmalanna son verdı Arama çalisma- lanna Yunanıstan ve Turkıve tarafından sa- va^gemılen ıle helıkopter ve uçaklarkatıl- dı Aramalar sırasında, bolgede s^dece bır pılot ba^Iığı ve bır lastık bot bulundu \u- nan Savunma Bakanlığı vetkılılerı vuzba- sı Erdogan ın sağ olarak bulunmasından umıt kesıldığını, hatta bundan sonra cese- dıne rastlanılmasının bıle guç olduğuna ınandıklannı so>ledıler Ancak bolgede sevreden Lıman Teşkıla- tı botlannın. devnve gorevlennı surdure- ceklennı belırttıler Türkiye Afganistan için devrede ANKARA (Cumhuri>et Burosu) - Afganıstan'da >onetımı şenatçı Ta- leban'ın ele geçırmesı>le meydana gelen kan^ıklıkların dıvalog voluy- la çozumu ıçın devreve gırebılece- ğını açıklayan Turkı>e buçerçeve- de General Abdul Raşit Dostum'un vakın çalı^ma arkadaşı ve eskı Af- gan Cumhurbas.kanı Profesor Sib- gatullah Mucaddidi vı Ankara'da ağırhvor Afganistan'dakı gelısmelerkonu- sunda ılk ağızdan Turkıve'ye bılgı verecekolan Mucaddidi nın. koalıs- vonun buvuk ortağı /slamı göruşlu Refah Partisi nın (RP) bugun yapı- lacak kongresıne de davetlı olarak katılması beklenıyor Bırtoplantıya katılmak uzere gıttıgı Danımar- ka'dan Turkıve'ye gelen Mucaddı- dı'nın Ankara'dakı temaslanndan sonra, General Dostum kuvvetlerı- nın denetımınde bulunan Mezar-ı Şenf "te vapılacak uzla^ı toplantısı- na katılmavı planladığı bıldırıldı Mucaddidi dağılan Sovvet Sos- valıst Cumhurıvetlen Bırlıâı'nın (SSCB) 19^9 vıhnda Afganfstan ı ışgal etmesı uzerıne Pakıstan ın Pe- saver kentıne gıderek '"Afganis- tan"ınOzgürluğıi'"adIı hareketı kur- du Dın adamı olan Mucaddidi nın orgutledığı harekette de Atganis- tan dakı pek çok hareket gıbı siva- sal Islamı gorus. ağırlık kazandı Dısışlen Bakanlığı vetkılılerı, Mucaddıdı'nın Turkıve >ı zıyaretı sırasında Turk yetkılılerle göruşme ıstemıneolumluyanıtvenldığını ve kendısının ust düzev kabul gorme- sı ıçın gereklı hazırhkların vapıl- makta olduğunu sov ledıler Cumhuri>et'ın zıvaretle ılgılı so- rulannı vanıtlavan ust duzev bır Dı- s.ışlerı Bakanlığı vetkılisi eskı bır cumhurbaşkanı olan \e General Dostum ıle >akın ırtıtak ıçınde bu- lunan Mucaddidi den Afganis- tan dakı gelısmeler hakkında ılk el- den bılgı alınmasının onemıne ısa- ret em General Dostum bır ulusal uzlaşı hukumetı kurulması çağnsı çerçevesınde Mezar-ı Şenf te fum muhalifgruplann katılacağı bırtop- lantı çağnsında bulunmuştu Turkıye'nın Afganıstan'dakı so- runa uzlaşı voluvla çozum bulun- ması amacıvla njm muhalıfgrupla- ra evsahıplığı vapabıleceğı yolun- dakı çağnsının da Mucaddidi ıle te- maslarda ele alınması beklenıyor Bu arada Afganıstan'ın kuzey ın- de 5 e>aletı elınde bulunduran ve Turkıve'ye y akınlığıv. la bılınen Oz- bek asillı General Dostum kuvvet- lerının Taleban ın denetımı altın- dakı Kâbıl e doğru ılerledıklen haber verılıvor w Geldikleri gîbi gidecekler' İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Baskanı Deniz Bavkal, "Kimse. baş- bakan da olsa. cumhurbaşkanı da olsa Anıtkabir'de >atan Gazı Mustafa Ke- mal'den daha guçlu olmavı başarama- \acaktir~dedi Kımsenın Turkıve nın rotasinı gerıve donduremeveceğını vurgulavan Bavkal Mesut Vılmaz ıle Tansu Çillerarasındakı uzlaşmazlıkve CHP ıle BulentEce\it arasındakı ıhtı- lafın RP vı ıktıdara aetırdıöını soyle- dı Beşıktaş CHP Ilçe Merkezı nın ye- nı bınasinın açılıs torenınde konuşan Bavkal ulkenınıçındengeçtığıbudo- nemde ı_umhun>ete laık demokrası- v e \ e Ataturk'e ınananlann bırbırlenv - le kucaklaşmasi gerektığını belırterek ulkenın buna ıhtıvacı bulunduğunu sovledı Turkıve nın seçımden sonra bırrurlu sağlam veguven vencı bırhu- kumet oluşumunu gerçekleştıremedı- ğını vurgulavan Bavkal avnı duşunce- len pavlaşan sıvası panıler arasındakı sunuşmenın ulkevı marjınal duşun- celenn ve radıkal hedeflenn ver aldı- gı bır hukumet anlavışına ıttığını an- lattı Ulkede venı hukumet arayışlannın başladığını ve artık mevcut hukume- tın gıtmesi gerektığını savunan Bav- kal "Halkımızhukmunu\erdi,gereği yapılacak. Turki>e'de hukumet deği- şikliği ihtivacı artık \adsınamaz. Bu hukumet. gektiği gibi gidecektır. dar- bevle gitmeyecektir. Bu hukumetin daıt>e\k'gitnıesironaihifattır"dı\e ko- nuştu Bavkal mevcut hukumetin demok- rasıyoluylagıtmesınmlaık demokra- tık cumhunyet bırıkımının ne kadar guçlu olduğunu da gostereı-egını belır- terek bunun demokrasının zaterı ola- cağını sovledı Mesut \ ılmaz ın Çıl- !er ıle venıden bır arav a gelmenın > ol- larını aradığını. yolsuzluklarla ılgılı guv ence ustune guv ence v en lmev e ça- lışıldığını volsuzluklannvumu^akbır şekılde aklanması ıçın volların arandı- ğını one suren Baykal venı hukumet aravışı ıçın erken bır oluşumu zorla- mavagerek olmadığını belırttı Lıbva knzının ıktıdann dış polıtıka anlavı- şından kavnaklandığını vurgulavan Bavkal "Lib>a, RP'vi mali olarak desteklemiştir. Bugunku kurdan 46 mihar liralık bir çekin »erıldıği or- tadadır. Libya, RP'yi beslemiştir" dedı Torene CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Se\igen CHP lı mılletvekıllen FuatÇay.MustafaKul, Ahmet Guryuz Ketenci. Algan Haca- loğlu. CHP İstanbul II Başkanı Meh- met Ali Ozpolat Beşıktaş Beledıve Başkanı Ayfer Atay ve Kadıkov Bele- dıve Başkanı Selanıi Ozturk. ressam Bedri Baykam katıldı Baykal ın ko- nuşmasından once de sanatçı Seçilıle \IG\1 Grubu bırer konser \erdı Bavkal kanverdi Denız Bavkal, daha sonra Beşıktaş Beledıvesı ıle Lıons kuluplennın Or- takov Mevdanı nda ortaklaşa duzenle- dığı kan bağışı kampanvasına katıldı Kampanvava gelışınde vakasına Lı- ons rozetı takılan Bavkal'ın.onLetan- sıvonuolçuldu Tansıvonunun normal çı'kmasi uzenne Bavkal bır unıte kan verdı ve "Herkese kan \ermeyi oneri- \onım. Bunun sadece bir yardım ola- rak değil. sağlık açısından da onemi \ar" dedı Daha once de çeşıtlı defa- lar kan verdıgını ve kan grubunun "B RH+" olduğunu belırten Bavkal a da- ha sonra mev ve su\ u ıle bıskuv ı ıkram edıldı Çiller dış politikada da sapürıyor • Baştarafı 1. Sayfada uvanda bulunmuştu Ancak Erbakan buuvarıvakarşın Lıbya'agıtmışvebu ulkenın Iıden Muammer Kaddafi or- tak basın toplantısında Turkıve ve ha- karetlervoneltmıştı Çıller'ın Yazıcıoğlu'na aktardığı bılgıve karşın Dışışlen Bakanı olarak vurtdışı temsılcılıklennden bakanlığa gelen tum bılgılen gorduğu v e son Lıb- \a knptosundan da habennın olmama- sının mumkun olmadığı belırtıidı Çıller'ın, knptodan haben olmadığı- nı ıddıa ederek Erbakan ı savunmayı amaçladığı ve kendısinı bu skandaldan uzak tutmav ı ıstedığıne dıkkat çekıldı Çiller 3 ekım perşembe gunu Baş- bakanlık'ta vaptığı basın toplantısın- da Turkıve nın Kuzey Irak tan PKK sızmalarını onlemek amacıvla oluştu- rulması duşunulen geçıcı tehhkelı bol- genın (GTB) uygulama>a konduğunu bıldırmıştı Ancak Dışışlerı Bakanlığı Sozcu Yardımcısı Sermet Atacanh ba- kanlan Çıller'ın GTB nın uvgulandı ğı volundakı açıklamasına ılışkın bır soru uzerıne. ""Kuzey Irak'ta planla- nan şeyin adının henuz konmadığını" belırterek guvenlık kuşağı uvgulama- sına başlanmadığını dıle getırmıştı Çiller evlul sonunda gıttığı Nevv Vork'tan donuşunde bır bolumu Ker- kuk-Yumurtalık boru hattı uzerınden pazarlanacak Irak'ın sınırlı petrol satı- şına ızın venlmesıne ılışkın BM nın 986 sa>ılı kararının bırkaç hafta ıçın- de uvgulanacağını bıldırmıştı Ancak BM kavnaklan, sınırlı petrol satışının 1997 'den once çıkmasının beklenme- dığıne dıkkat çektıler Çiller dun de Petrol Lrunlerı lş\e- renlen Sendıkası'nın (PUIS) Genel Kurulu ndavaptığı konuşmada Azerı petrollerının erken uretımının dagıtımı ıçın Gurcıstan uzennden planlanan \o- lun Turkıve'den geçeceğını savundu 2 5 mılvon ton erken uretım petrolunun Turkıyeden geçmesı ıçın 1994 Ekım ayında vapılan anlaşmanın "tıku-tıkır işlediğini" savunan Çiller "*Bu yol ya- pıunışken.40 mihon ton geri kalan pet- rolun başka yoldan geçmesi duşunuJe- mez. Turkiye petrol dağıtıcısı olacak- tır"* dedı Turkıve nın Azerbaycan petrolu- nun Rusva şa bağımlı kalmadan geç- mesı ıçın tek vol olduğunu belırten Çıl- Ier "Dunya duzeninin gerive donme- mesi. dunya barışının sağlanmasında Turkive zorunlu koşuldur" dıve ko- nuştu Çıller'ın vaptığı açıklamava karşın Turkıve 1994 Ekım ayında v apılan go- ruşmelerın ardından Azerı petrollen- nın dagıtımı konusunda savunduğu tezde devredışı bırakılmiştı Fikri Sağlar'dan Libya sorusu \MC\RA (Cumhunyet Burosu)-CHPIçelMılietve- kılı Fikri Sağlar Lıbva lıde- n Muammer Kaddafi'nın Başbakan Necmettin Erba- kan ı \ uksek İslam Komıte Konsevı uvesı olarak tanıttı- ğını belırterek Dışişlerı Ba- kanı ve Başbakan 'Yardımcı- si Tansu Çiller e ıddıanın doğru olup olmadığını »ordu Sağlar Çiller ın yanıtla- ması ıstemıv le TBMM Baş- kanli2i'na verdıaı soru oner- gesmde REFAH^OL huku- metının "golgedışişleribaka- nrnın Dev let Bakanı Abdul- lah Gul olduğunu ve Turkı- ve nın dış polıtıkasinın RP'nm goruşlerı dogrultu- sunda şekıllendığını belırttı Çıller'e dış pohtıkanın kendısı dışında kışılerce von- lendırılmesınden rahatsız olup olmadığı sorusunu vo- nelten Sağlar "Dış politika uvgulanıalan sizi rahatsız et- miyorsa. bu uygulamalann tumiıne katıiıyor musunuz" dedı "Çelişki \ar' Turkıve nın Lıbva Bu>u- kelçısı Ateş Balkan ın Anka- ra'va çağınlmasından Erba- kan ın habennın olmadığı sa\lannı anımsatan Fikri Sağlar Çıller'e "Libya Bu- yükelçimizin geri çekilmesi kararından Erbakan'ın ha- beri yoksa neden haberdar edilmemjşn'r? Eğerhaberiol- muş ıse uluslararası ilişkiler- de, knz \e olayanustu hallere ozgu bir dunım olan temsil- cikrin gerı çağınlması duru- mu karşısında, Başbakan'ın Ulkeve Romalı muzafterbır komutan gıbı donuvorum' demesi bir çelışki değil midir" dıve lu kar Gok gunıltulu , G Ü N D E M MLSTAFABALBAY I Baştarafı 1. Sayfada duğumde gordum kı, ıkı coğrafyada da çopçulerın çok çalıştıkları mevsım Johannesburg'un Pretorıa'nın Harare'nın çop- çulerı dev ağaçlardan dokulen ılkbahar çıçeklerını supuruyor Ankara dakılersarı sonbaharyaprakla-, nnı Bızım saksıda ozel çabalarla buyuttuğumuz kı- mı çıçeklerle Afrıka'nın kırsal kesımınderasgele ye- < tışen dev ağaçlar kımlığınde tanışınca şaşırmadım dersem yalan olur Ama en guzelı jakaranda ağaçlarıydı Boyları 20-25 metreyı aşıyor llkbaharda uç hafta açıyor- lar ince dalların ucunda mor çıçekler uzum salkı- mı gıbı dalgalanıyor Çıçek yuklu ağaçlarda hıç yaprak yok Herhalde burada bahar turkulerı jaka- randalıdır "Benım gonlum bır hoştur/jakaranda altında ", "Âşık oldum bırden I jakarandalar açarken " Guney Afrıka gezısı boyunca baharı en çok şe- hırlerarası yolculuklarda ve Umıt Burnu'nda du- yumsadım Dunya coğrafyasına bakınca bellegımde yer e- den noktaların başında gelıyordu Umıt Burnu 15 yuzyılda, Iber Yarımadası'ndan yola çıkan denızcılerın Hındıstan'a ulaşma hayallerının çıçek- lendığı yer CapeTovvn, izmır'le Rıze-Artvın karışımı bır yer Okyanusa açık kıyılarda delı dalgalar ıç koylarda çarşaf sular, dık yamaçlar, yuksek-alçak, çıçeklı- yapraklı ağaçlar, bıtkıler Sozun kısası doğa, ınsana herşeyı sunan dev bır kıler Rehber Gary Flynn la goruntusunden sureklı yenılendığı anlaşılan Cape Tovvn'ın en eskı semt- len arasından geçıp kıyıya ulaştık Sola donup At- las Okyanusu'yla tanıştık Umıt Burnu na ılerlıyoruz 50 kılometre yolumuz var Tam havaya gırmek uzereyken Gary uyardı. - Robben Adası Nelson Rolihlahla Mandela nın 27 yıl hapıs yat- tığı ada "Hukumlu no 220/82 Pollsmoor Cezaevı-Cape Town-Guney Afrıka Cumhurıyetı " Mandela'nın 27 yıl açık adresı buydu Cografyaya gırmek ıstedıkçe tarıh eteğımızden çekıyor Gaza basalım Gary Ingılız asıllı beyaz Once onun sevdığı bır sanatçının kasetını dınledık Spnra ben çantamda- kı kasetlerden bırını çıkardım Özdemir Erdoğan'ın "Turk Halk Muzıgı Yorumları" Gary şu parçada parmaklarıyla dıreksıyona tem- po tuttu "Mısırı kuruttın mı I Ambarda duruttın mı / Ate- nen çarık gıyerdı I Bunları unuttın m " , v Sordum, "Nasıl bır muzık?" "Hıntle Yunan muzığı ortasında bırşey" dedı Coğrafyanın dılı Ümit Burnu'nda... Derken, Bunteberg UmıtBurnu'nungırışı Bol- genın ınsan saidırısından korunduğu, bırkaç yuz metre sonra bellı oldu 7-8 kışılık bır maymun aıle- sı otlanıp gezınıyor Yeşıl sarı mor çıçeklerle ortulu ağaçsız tepecık- ler Ve Umıt Burnu Ikı uçlu doğal bır çatal Solda, denız fenerının de olduğu burun noktası, sağda, o burun, malûm burun, Umıt Burnu Fenerın duvarı yazı panosu olmuş Çoğu turıst adını yazıp tarıh atıyor Aşağıda ıkı halkalı bır burun Kayaları Atlas Ok- yanusu'nun dalgaları dovuyor, vurun ha vurun Dalgalar oyle uğulduyor kı, dalgalar ortu, altta muthış bır cumbuş var sankı Havalzmır"mart"ı Aptaluşuten Hanıgunduz, "Ne guzel esıyor" dersınız, akşam ıkı yorgan ıster- sınız Turıstler genelîıkle Umıt Burnu'na fenerden ba- kıp ayrılıyor Burnun ucuna yurumek zormuş Du- rulur mu 7 Bır saate kaç gun sığdı bılmıyorum Yolda tanıştığım uç gençle bırlıkte Daldık ka- yalara Indık kıyılara Ayaklarımızı bıraktık serın sulara Çıktık kayalara Buraya ınsanlar, umıtlerını tazelemek, yenılennı eklemek ıçın gelırlermış Aralarında dık kulaklı papatyaların yetıştığı kaya- lara tutunup sırtı sıyah kanatları kırmızı kuşlar ge- çerken okyanusa doğru mırıldandım Barış dolu ulkemde guzel bır yaşam Jcişleri Bakanı tavrında ısrarlı Ağar: Her zaman tutarlı davranacağız İstanbul Haber Servisi - Içışlerı Bakanı Mehmet Ağar Başbakan Necmettin Erbakan ınskandallarlage- çen Lıbva gezısının resmı- vet kazanması ıçın ımzala- mamaktadırendığı kararna- mevle ılgılı olarak her za- man tutarlı davranacaklannı belırttı Portekızde vapılan "A\- rupa Konseyi Mahalli İdare- lerden Sorumlu Bakanlar Toplantısrna katılan Ağar _v urda dondu Ağar. gazete- cılerın ımzalamamakta dı- rendıği Erbakan'in dış gezı kararnamesı konusundakı sorulannı vanıtladı Ağar ıç sıvasetle ılgılı konularda. 1 partılılenvle gonışme yap-ı madan bır açıklamada bu- lunmasının mumkun olma- dığını belırtmesıne karşın, ~ Ancak her zaman tutarlı dav ranışlar içerisinde olaca- ğız" dıverek kararnameye ımza atmayacağını ıma ettı Portekız'dekı toplantılann çok favdalı geçtığını kayde- den \lehmet Ağar Avnıpa, Konsevı Mahalli Idareler-, den Sorumlu Bakanlar Top- lantısı nıngelecekyılTurkı- vedevapılmasının Turkhe- vetının gınşımlerı sonucu' oy bırlığı ıle kabul edıldığını sovledı ZEYTİNBURNU SULH HLKLK MAHKEMESİ EsasNo l992 58va>ı-KararNo 1992 53 \ası Hâkım Kadrı Murat Onar 21866 Katıp Zanf Nalbantoğlu HIKIMOZETÎ Mahkememıze aıt 1992 58 \ası savılı dos\ada kısıtlı \eh Keçelı nın vasısı Avşe Keçelı nın vasilıgı kaldınl- mış verıne Ahmet Keçelı \ası olarak 5 6 1995 tanhınde atanmıştır 4 10 1996 Basın 110249
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle