26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ŞCAĞDAŞ YAYINLARI ZEHRA İ P Ş İ R O Ö L U tiyatroda devrim 150.000TL Salkımsûğut Sok. No 9/B Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet ® CAĞDAS YAYINLARI N A dostuni mözârt \ Çağ Pazartanu A.Ş. YetBtoatan Cad Salkımsöğüt Sok. No 9/B CaaatoŞlu/lstanbul T»514j1 96/95 Posta çekıjot 6^322 73. Yl SAY 25939' 50000 Tl (KDVtçmde) KURUCUSU YUNUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI- IUDİR NADİ (1945-1991) r Efeg i3 Olağan kongreye çok sayıda şeriatçı yabancı konuk katılacak RP'de kadın adaya yer yokCinsiyet ayrımcılığına devam RP ıktıdardaki ılk büyük kongresini bugün gerçekleştiriyor. Erbakan'ı her zamankı gıbı tek genel başkan adayı olarak gösteren RP'nin kadınlar konusundaki tutumunda da bır değişiklik yok. Kadınların 'adil düzen' içinde saygın bir yere sahip olacağını öne süren RP, 24 aralıktaki gene] seçimlerde kadın milletvekilı adayı göstermeyerek sergılediği tutarsızhğı sürdürdü \e kadınlan parti yönetimine girmeye değer bulmadı. Başkanvekili Temel Karamollaoğlu, bu durumu, kadınlann 'canla başla çahşarak geri planda kalmayı itibar saydıklannr öne sürerek açıkladı. bulundu Mustafa Gannuşi eösteren gİZİedİler Ülkelennde 'İslamcı terör'e karışmış ısimlerın de da\et edildığı haberleri. RP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi ıle ilgili en çok merak edilen konular arasında. Yurtdışından gelen bırçok yabancı da\etli, dün gece Ankara'nın çeşıtli otellerine gizlilikle yerleştirildi. RP yönetimi, otellerden konuklar hakkında bilgı verilmemesi içın istekte . Davetliler arasında, Müslüman Kardeşler örgütünün liden Şekur ile Tunus'taki şenatçı rejım muhalifi Reşit El 'nin de bulunduğu belirtiliyor. K. Irak'ta İran destekli faaliyet Şeyh Osman da dün gece Ankara'ya geldi. • 5. Sayfada ANAP lideri Yılmaz ile CHP lideri Baykal, İstanbul'da REFAHYOL'u eleştirdiler 'Geldikleri gibi gidecekler' • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. "Kımse. başbakan da olsa. cumhurbaşkanı da olsa Anıtkabir üe yatan Gazı Mustafa Kemal'den daha güçlü olmayı başaramayacaktır" dedi. Baykal, kimsenin Türkiye'nin rotasını geriye döndüremeyeceğini belirtti. CHP lideri Baykal, Yılmaz ile Çiller arasındaki uzlaşmazlık, CHP ile Ecevit arasındaki ihtilafın RP'yi iktidara getirdiğini söyledi. Baykal, yenı hükümet arayışlannın başladığmı, REFAHYOL hükümetinin gitmesi gerektiğini belirtti. • 6. Sayfada • ANAP lideri Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'e çağnda bulundu. Yılmaz, "RP'yi iktidara taşımaktan pişmansan, yeni hükümet oluşumu için biz görüşmeye hazınz" dedi. Laikliğin tehlikede olduguna inanmadığını söyleyen ANAP lideri, RP'nin hükümetteki başansızlığını örtmek için aynhklan körükleyen politikalanrun halkı kamplara bölmesinden korktuğunu söyledi. • 5. Sayfada KAYIP PİLOT BULUNAMADI F-16 9 ya taciz ateşi kuşkusu • Sakız Adası'nın ]5 mıl açığında Ege Denizi'ne düşen Türk F-16 D kazasında bazı kuşkular belırdı. Ilk saptamalara göre uçak 10 sanıveden kısa bır sürede alevler içinde kaldı Kurtarılan pılotun vücudunda da yanıklar olması, Yunan uçakları tarafından açılmış olabilecek bır tacız ateşı sonucu me>dana gelebılecek bır patlama olasılığı sav larına neden oldu. Uçağın çıft kışılık olduguna dikkat çeken kavnaklar, bu uçaklann. pılotlardan bırının fırlatma kolunu çekmesiyle bırlıkte ıkı pılotu da avnı anda uçaktan avıracak donanıma sahıp oldüğuna ışaret ettiler. I 6. Sayfada Pierre Sane ile Tiirkiye hakkında konuştuk Avrupa'nın bedeli insan haklan• Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Pierre Sane \e Dr. Habıbe Hasan örgütün ilkelerinı anlattılar. Pierre Sane. örgütün çalışma alanının ınsan haklan konusunun bütününu kapsamadığını söyledi. • Dr. Habibe Hasan, "fnsan olarak hepımız savaşların durmasını. savaş olmarnasını istıyoruz. Ama Uluslararası Af Örgütü'nün çalışma alanı kısıtlı, sınırlı ve tanımlıdır" dedi. SOyieştSİ • ,V. Sayfada İki lider açüış yaptı \\AP lideri Mesut \ ılmaz, İstanbul Şişli'de partisinin >eni ilçe binası ve bir okulun açılış törenlerinde konuştu. \ ılmaz. hükümet Konusunda görüşmek için Tansu Çiller'e "'Veni alternatifler için hazınz 1 ' dedi. Deniz Ba>kal da İstanbul'da partisinin Beşiktaş ilçe binasının açılışında hükümetin gitmesi gerektiğini belirtirken "Atatürkçü" mesajlar \erdi. Hükümetin darbe\le gitmejeceğini vurgulavan Ba> Kal. Atatürk'ün sözünden esinlenerek "Hükümet geldiği gîbi gidecektir" dedi. Ba> kal Ortaköj Me>danı"ndaki kan bağışı kampamasma katıldı. (Fotoeraflar: HATİCE TUNCER. MEHMET DEMÎRKAVA) D i z i y a z ı Din ve bilimde saygı Dinlere saygısızlık mı ediliyor? Dinler doğruların söylenmesini 'saygısızlık' gibi alıyor ya da öyle göstermek istiyorlar. Farklı düşüncede olanları öldürmeyi de kendilerine hak görüyorlar. 'Galileo' örneğini büiyoruz. Yanlışlarını ortaya döktüğü içın, din ona 'saygısız ve kâfır' diyordu. Ama dört yüzyd uzaktan baktığımızda, dinin 'saygısız' sözcüğüyle bir yanlışı korumak, bir gerçeğin söylenmesine engel olmak istedığini aniıyoruz Benim gîbi düsünmeyeni... İslam duşüncesine göre, Müslüman kişi kendisi gibi düşünmeyenin, ya kendisi gibi düşünmesini sağlayacak ya da onu öldürecektir. Başka yolu yoktur.. Farklı düşünenlerin ülkesiyle, onlar MüsJüman olana kadar öldürüşme ve savaş halinde olduğumuz emredilmiştir. Dr. ŞÜKRÜfiÖNBULUT'unyazı dizisi Yarın Cumhuriyette Çiller dış politikada da saptınyor • ABD Başkanı Clınton ıle görüşmediğı halde "Görüştüm" dıverek kamuoyunu yanıltmaya çalışan Dışışlen Bakanı \e Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, bu kez de önüne gelen Libya knptosundan haben olmadığını öne sürdü. Çiller, Türkiye'nin devredışı bırakılmasına karşın, Azen petrollennin erken üretiminın Türkıye'den geçmesine yönelık görüşmelenn "tıkır tıkır' ışledığını savundu. ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Baş- bakan Yardımcısj \e Dışjşlerı Bakanı Tan- su Çiller'ın dış polıtıka gaflan \e çarpıtma- lan suru\or ABD Başkanı Bill Clinton ıle gerçekleşmedığı halde telefon goruşmesı yaptığını savunarak kamuo>unu vanıltma- >a çalışan Çiller, kendısıne sunuİan Lıbva knptosundan da haben olmadığını one sur- du Çiller, Ankara devredışı bırakılmasına karşın. Azen erken uretım petrolunun Tür- kıye'den geçırılerek dağıtılmasına ılışkın göruşmelerıçın "tıkırtıkırişli\or~değerlen- dırmesını yaptı Başbakan Necmettin Erbakan'ın skan- dala neden olan Lıbya zıyaretıne ıhşkın 16 ekım çarşamba gunu TBMM'de goruşule- cek gensoruda kılır konumda olan BBP'nın Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Dışışje- rı Bakanı ılegörüşmesınde. Çıller'ın. Tıır- kıve'nın Lıbva Buyıikelçısı AteşBalkan'nın Dışişlen Bakanlığı'nagönderdığı knptodan haben olmadığını kendısıne aktardığını so>lemıştı Balkan. krıptoda, Erbakan'ın Lıb\a zıjaretının ~de\letin âli menfaatları açısından çok sakıncalı olacağı" yolunda • Arkası Sa. b, Sü. 3 'te Sahte peygamber SUahlı ınüritlere gözâlü • Bir TV'de açık oturuma katılan İskender E\renesoğlu'nun 3 müridı ruhsatsız silah bulunduımaktan gözaltına alındı. • 3. Sayfada GUNCEL CU> E\T ARCAYL REK Hapşırmak Ünlü Romalı hatıp Cicero sankı. Kürsüye yaslanmış, karşısına aldığı DYP ıl başkan- larına dört bır telden sallıyor. Sanırsın kı, millet takılmış arkasına. Yucelerden yu- ce bır kadın başbuğ atıyor da atıyor yuksekten. Kısa aralıklarla kürsüden hapşuuu! Nezle olmuş garibım. Il başkanlarıyla üç sılahşörler hep bır ağızdan: "Çokyaşaaa!" • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de BUGÜN C u m h u r i y e t ' l e birlıkte Kemal. özgürlük ödülüne aday İsveç'in Uppsala kentınde bulunan 'Kente Fant Şöz Özgürluğü Vakfı'nın 1997 yılı 'Söz Özgürluğü Ödülü' içın Yaşar Kemal de aday olarak gösterildi. • 15. Sayfada irk yerine renk ayrımı Yıllar süren ezılmışliğın, daha önemlisı eğitimsizlığın ardından, sıyahlann çoğu henüz yurttaş olma bılıncine ulaşmış degil. Sokakta yürürken tedirgın ve ürkekler... Sankı kızgın bir sacın üzennde yürüyorlar. B 4. Sayfada Beşiktaş galip. Trabzon berabere Turkıye 1 Futbol Lıgı dun yapılan ıkı karşılaşmayla devam ettı. Inönu Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Denızli'de oynanan karşılaşmada ıse Beşiktaş, Denızlıspor'u 4-0 yendı. • Spor'da araştınyor • Yargıtav Cumhunyet Başsa\cısı Haluk Yardımcı. Uluslararası Islama Çağn Cemiyetı'nin RP've gönderdığı kaydedılen 500 bın dolarlık yardımla ılgılı ıddıalan ınceledıklerını belırterek "Inceleme bıtınce kamuoyuna bılgi vereceğız'" dedi. E\ İ\ GÖKTAŞ ANKARA- Yargıtay Cum- hurıvet Başsavcısı Haluk Yardımcı. Lıbya Devlet Baş- kanı Muammerkaddafi tara- fından kurulan Uluslararası lslama Çağn Cemı>etı"nın RP've gonderdıgı kaydedılen 500 bın dolarlık yardımla ıl- gılı ıddıalar konusundaki ın- celemelenn surdüğunu belirt- ti Basınada şansıyan belge- len ANAP Genel Başkanı Mesut \ ılmaz \ e C H P Genel Başkanı Deniz Bavkal'dan ıs- teveceklennı belırten Yar- dımcı. "(nceleme bitince ka- muo> una a> nntılı bilgi vçrece- ğiz" dedi Yargıta> Cumhun- yet Başsavcisı Yardımcı, ce- mıyetın RP">e gönderdığı ve "partinin kasası" olarak bılı- nen Beşir Darçın'ın tahsıl et- tığı bıldınlen çekle ılgılı ola- rak soruşturmanın tıtızlıkle surdüğunu anlattı Yardımcı, • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Libya skandalı Kaddafi'nin Erbakan öfkesi • Kaddafi'nin. maddi ve manevı destek verdıği Erbakan'ın, 2 eylüldekı Lıbya Devnmı'nın yıldönümü törenlen içın ısrarla yaptığı davetıne kendisi yenne ikı bakanını göndererek yanıt \ermesıne öfkelendığı öğrenıldi. Kaddafi'nin Türkıye karşıtı sözlennın, 2 eylül törenlenne katılmayan Erbakan'a olan öfkesının de bıryansıması oldueuna dikkat çekıldi. • lî. Sayfada ÇİLLER'E ALT1N BİLEZİK • //. Sayfada Mücaddidi geliyor Türkiye Afganistan için devrede • General Dostum'un müttefıkı eskı Afganistan Cumhurbaşkanı Sibgatullah Mücaddidi, ülkesındeki gelişmeleri ilk ağızdan Ankara'ya ıletmek üzere Türkıye'ye gelıvor Ankara'da üst düze\de kabul görmesi beklenen Mücaddıdf nin, RP'nin bugün yapılacak kongresine de katılması beklenıyor. • Türkıye. Afganistan'da şenatçı Taleban'ın yönetimi ele gecırmesiyle meydana gelen gelişmeler üzenne bu ülkedeki tarafları uzlaştırmak içın ev sahıpligı yapabileceğını açıklamıştı. I 6. Sayfada KUZEY IRAK YENİDEN KARIŞTI • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Iki Bahar Arasında... 1 eylul, bahar bayramıydı... YetışemedınprrAma, ilk- baharın asıl müjdecısı 3-6 ekım Jakaranraı Festıvalı'ni yakaladım... En soğuk ay ağustos çok gerılerde kaldı. Şimdı ık- bahar, ardından sıcak mı sıcak aralık, ocak ayları... Anadolumuz ağırlamaya hazırlanırken ılk karı, bu- günler Güney Afnka'nın ılkbaharı... Güzel bırzıtlıktı... Guney Afrıka'da ılkbaharı karşılayıp Ankara'ya dön- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle