27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13EKİM1996PAZAR CUMHURIYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM lırternet: http:/7www.pfatKt.com.tr/Xn flefctfonft posto: Deniz.Sonı g planet.com.tr Tel: 0.212.512 05 05 Fdts: 0.212.512 44 97 Osmanlı, Diinya Savaşı'nın galibiydi! bında urtuluş Savaşı na gıden yolda Ege dekı ılk orgutlenmeyı an- latıyor Alev Coşkun. "Kuva- V! Mıllıye'nın Kuruuşu" kıta- Coşkun'un bu yenı kıtabını okurken daha dun Lıbya'dan Romalı muzaffer komutan edasıvla donen Başbakan Necmettin Erbakan'ın ku- laklannı çınlatmamak elde değıl Alev Coşkun. 1 Dunya Savaşı'nın sonlarını anlatarak başlıyor kıtabına Tukenen Osmanlı Imparatorluğu Mondros Ateşkes Soz eşmesı nı ımza- lamış Ingılızlerle ımzalanan bu sozleşme Osmanlı imparatorluğu nu parçalayan bır sozleşme Ne kı sozleşmeyı Osmanlı adına ım- zalayan Hüseyin Rauf Bey Lımnı Adası'ndan Istanbul'a donduğunde verdığı demeçte "Mutareke sonucun- da devletımızın bağımsızlığı saltanatı- mızın hukuku butunuyle korunmuştur Bu mutareke galıp ıle maglup arasın- da yapılan bır mutareke değıl. belkı sa- vaş durumundan çıkmak ısteyen denk ıkı kuvvet arasında yapılabılecek bır savaşmaya son vermek nıtelığındedır" dıyor Sarayda hukumette Istanbul'da buyuk sevınç yaşanıyor, halk mutlu Ingılızler ıse şaşkın' Orduları dağıtılan toprakları ışgal edılıp parçalanacak bır ulkede yaşanan bu olumlu havaya başlangıçta bır an- lam veremıyorlar Ama kısa surede du- rumu kavrıyorlar Anlaşmanın ımzalanmasından do- kuz gun sonra ingılız Dışışlerı Bakanı Lord Barfour Istanbul'dakı yuksek ko- mıserlerı amıral Arthur Calthorpe'ye bır talımat gonderıyor "Irak. Surıye Arabıstan'datarafımız- dan ışgal edılen toprakların ılerıde Os- SESSİZ SEDASIZ manlı hâkımıyetıne veya ıdaresıne don- meyeceğı, sıyasetımızın degışmez parçasını teşkıl etmektedır Turkler. Do- ğu usulune sadık kalarak gorunuşu kurtarmak ve yapılan antlaşmanın sa- vaş sonrası ortaya çıkan bır yenılgının sonucu olmayıp, kendı arzuiarıyla bı- zımle uzlaştıklarını ve bu antlaşmayı ımzaladıkları havasını butun Islam dun- yasında yaratmak ıçın ellerınden ge- len hıçbır gayretı esırgemeyeceklerdır Mısır ve Hındıstan dakı Musluman te- baamız. Turklerın tamamıyla yenıldık- lerını anlamalıdır" Osmanlı'nın ' gorunuşu" kurtarıp kurtaramadığı ortada Zavallı Osman- lı kafası ya da kafasızlıgı Herkesın hele 'gorunuşu kurtarma- ya" çalışanların Anadolu'da Mustafa Kemaf Paşa nın onderlığınde verılen bağımsızlık savaşından alacagı çok ders var Kemal Yazıcıoğlu osyete çevrelerınden diyorlar ki, geçen ay üçüncu evlıliğinı yapan İstanbul Emniyet Mudürü Kemal Yazıcıoğlu, nikâhın ertesi günü yakın dostlarıyla Boğaz'da bir yat gezisine çıktı; teknede geçen beş saat boyunca yeni eşi Hülya Akgün Yazıcıoğlu ile tek laf etmedi. Tabii ki aralarında, küs olma gibi bir durum yoktu; konuklarıyla ilgilenmekten birbırierıyle konuşmaya bile fırsat bulamadılar. Nıkâha kız tarafından sadece gelinın ilk evliliğinden olan küçük kızı Belfur dışında neden kimsenin katılmadığı ve yenı evli çiftin bir haftalık balayını nerede geçirdikleri ise henüz öğrenilmiş değil. Aynen, yeni gelın Hulya Akgün Yazıcıoğlu'nun bu hafta içinde Alman Hastanesi'nde iki gece neden yattığı gibi. s Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Çopluğun ıktıdannda kaynak sıkıntısı olmaz Trafik yasası için hareket halinde iken denetim önerisi T rafık yasası yenıden hazırlanı- yor, komısyonlarda bır şeyler yapıyorlar. kamuoyu yenı du- zenlemelerle trafık canavan- nın durdurulacağını umuyor Hukuk- çu Dr Gürsel Üstün ıseongorulen de- ğışıklıklerın ''cezaların arttınlması" ve "sıgara duşmanhğı" dışında yenı bır unsur taşımadığını belırtıyor Gursel Ustun trafık kazalarının on- lenmesı ıçın duadan medet ummayan mılletvekıllen anyor ve tasarı Meclıs Genel Kurulu na geldığınde eklenebı- lecek bazı maddeler onenyor Bırkaç ornek "Trafık denetımı, sıvıl veya resmı araçlarla donatılmış trafık ekıplerınce mumkun olduğu olçude karayolunda hareket halinde ıken yapılır" "Mumkun oldugu halde hareketlı de- I I L Cıhcın Demırcı den T J \ F O R t Z \1 U \ K . Içımıze kapanmavı daha fazla se\er oiduk, sankı herkesın ıçınde de bırer RTLK\ar >ımdı' netım yukumlütüğunu yerıne getırme- yen gorevlılerın sıcıl ve terfılerını etkıle- yecek ve ceza puanı sıstemındekıne benzer yaptırımları kapsayan yonet- melıkmler ılgılı bakanlıkça çıkarılır" •Karayolunda trafığın herhangı bır şekılde durması halinde bırıken araç- ları haksız olarak sollayan ve ıkıncı bır şerıt oluşturan suruculerın ehlıyetlerı bır yıl sureyle ıptal olunur" "Kentıçı veya kentdışı karayolları ıle kaldırım gıbı mahelferde yakın çevre- dekı ışyen ve mesken sahıplerının park etme oncelığı yoktur bu kuralı ıhlal eden kişı veya kuruluşlara on ıla yırmı mılyon lıra ağır para cezası uygulanır Bu kuralın uygulanmasını engelleyen veya savsaklayan gorevlılere de, ey- lemlerı ayrı bır suç oluştursa dahı ay- nı ceza uygulanır' "Karayolu veya yakın çevresınde bu yasanın veya saır kuralların gerektırdı- ğı ışaretlerı koymayan veya gereklı on- lemlerı almayan kamu kuruluşlannın ve ozel veya tuzelkışılerın bu nedenlerle oluşacak trafık kazalarından kaynakla- nacak maddı veya manevı zararlar açı- sından sorumluluğu mevcuttur 'Yazar' Ayşe Arman regl oluyormuş bızdıklar/ kadir cengiz A merıkalı kadın yazar Cynthia Heimel'ın "Eğer Bensız Yaşamayamıyorsan ' ' Nıçın Daha Olmedın'?" kıtabından "Adet Oncesı Donem ve Gıysıler" bolumunden aynen alıntı yaparak kendı yazısıymış gıbı koşesınde yayımlayan "yazar" Ayşe Arman, dunku Hurrıyet'te konuya "açıklık" getırdı 'Geçen pazar yanlışlıkla gozluğumu evde unutmuşum Nerede unuttuğumu bıle tam olarak hatırlayamıyorum, ya yatağın uzerınde bıraktım, ya da arabanın torpıdo gozunde Kafam karışıktı Çunku regl olmak uzereydım Ve ne mı yaptım9 Cynthia Heımel'den gozluğunu odunç aldım Oh canıma değsın1 '" Bu arada Ayşe Arman aynı konuya ılışkın kendısıne telefon eden bır "okur"a şu yanıtı verıyor "Ay cıcım ne var bunda 7 Ben o kıtabı sular seller gıbı okudum. Ben de regl oluyorum " Türk Dil Kurumu'ndan v imlâ# dersi 1 apatılanTurkDılKurumu'nun yerıne 12 Eylul duzenınde ku- rulan Ataturk Kultur, Dıl ve Ta- ' rıh Yuksek Kurumu Turk Dıl Kurumu Başkanlığı, unıversıtelere "ım- lâ kurallarfna ılışkın bır yazı gorder- mış . Altında Turk Dıl Kurumu Başka- nı Prof Dr. Ahmet B. Ercilasun ımza- sı bulunan yazı. rektorluklerden oğren- cılerın tezlerını yazarken uymalan ge- reken yazım kurallarını anlatıyor. Ama ne anlatma Yazının kendısı yazım hatalarıyla dolu ve karmaşa ıçın- de.. Karmaşanın kaynağmı da "yazım" yanı "ımlâ" sozcuğu oluşturuyor '01 07.1996 tarıh ve 22683 sayılı Resmı Gazete'de yayımlanan Lısan- sustu Eğıtım ve Oğretım Yonetmelığı- nın 12/a ve 24/a maddelerınde. oğ- rencılerın tezlerını 'ılgılı senato tarafın- dan belırlenecek yazım kurallarına uy- gun bıçımde' yazmak zorunda olduk- lan belırtılmektedır Yonetmelığın soz konusu maddesınde geçen 'yazım ku- rallan' ıbaresı, buyuk bır ıhtımalle tez- lerın teknık yazım şeklını (kullanılacak harf karakterlerı, satır aralıkları, bırakı- lacak boşluklar vb) anlatmak ıçın kul- landmıştır Ancak 'yazım kelımesı 'ım- lâ" karşılığı olarak da kullanılmaktadır Dolayısıyla unıversıte senatolanmızın tezler ıçın ımlâ kurallan belırlemesı gı- bı bır yanhş anlama ve uygulama da ortaya çıkabılır." Bu durumda ne yapmak gerekıyor? Ilgılı yasaya gore 'yazım ve ımlâ kı- lavuzları' hazırlamak gorevı kurumun- muş "Kanunun Turk Dıl Kurumu'na verdığı gorev de goz onunde bulundu- rularak Lısansustu Eğıtım ve Oğretım Yonetmelığı'nın 12/a ve 24/a madde- lerıne gore senatolarca belırlenecek ve elbette tezı yazılışıyla ılgılı teknık hu- susları ıçıne alacak 'yazım kurallann- da' ımlâ bakımından Turk Dıl Kuru- mu'nca çıkarılan 'Imlâ' Kılavuzuna uyulacağının belırtılmesı yerınde ola- caktır." Kurumun 'ıml' konusundayaptığı en buyuk 'hızmet'ı bılıyorsunuz llkoku- lu, 'ılk okul' olarak ayırdı şımdı tekrar bırleştırıyor' Sonra da unıversıtelere ders verıyor' Temel'in fıkra bildiğinin fıkrası Y enı 700 fıkra daha ekleyınce Temel fıkraların sayısı 1501 'ı buldu ve dolayısıyla ilhan Durusoy ıle Ahmet Turhan Altıner hazırladıları "Temel Fıkra" kı- tabına bır de ''alfabetık fıhrıst" ekle- mek durumunda kaldılar Temel lyı fıkra anlatırmış Bır arkadaş toplantısında fıkra anlatmasını ıste- mışler Anlatmaya her yeltendığınde bır şey olup sozu kesılıyor, bır turlu an- latamıyormuş En sonunda arkadaş- ları, anlatmasına fırsat vermedıklerı ıçın ozur dılemışler Temel: - Penum ıçın hava hoş, pen fıçrayu zaten pıleyrum HAYVANLAR ISMUL ci \ , . • . . - •II lll U - I KİM KİME DOI DL U4 ntHiç AK ÇİZGİLİK KÎMIL MASAKU I HARBİ SEM1H I'ORO\ C.4ODAR DAVl'T \ı KI hi KTI.EBK BlLl T BEBEK \ınu çirrçi TARİHTE Bl GUN m \n\z \RIK\\ 13 Ekim KARIKATURCU HBRBLOCK İ3O9 'DA SUGUM, HER8LOCJC DO6DU ASIL ADl,UER.B.Ee.T LAVVREHCE. BUXX OLAN SANATÇI ILK KEZ t9Z9'PA,CWG4G0 N£WS- GA2£TE£lNDe ÇAUŞMAVA BAŞL , PAHA SOfJIBA g/e. A7AUS4 BAĞAHAA 8UUU Pfi İ34-3'T£ UJASH/A/STO^ SfMPEKl GUMUffC t!Ae.ıl£ATü&Le&.ı TI&-.OZELUKLB İ9SO'L/ YILLAEüA, E GELBN SA//LAC4K, PuSJTZe/Z ODÜUJ KAZANACAMTIB. HSe&LOCJC; ADALeTBıZUkLLe/^B, POUT'Z Y£ EKOKIOMıtZ AKSAKLtKLARrf KARŞl T&VIE. TAHI- NACAZ, tŞÇı Soe.uMLA&JMA C£SAe£TL£ E6I1-E- , PUfJyA CLAYLA&N/ Mc M'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle