25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 1996 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Fenerbahce icin bu bir rekor Bursa'ya 27 yıldır Istanburda yenilmiyor HILMITlRkAV Fenerbahçe Teknık Dı- rckroru Lazaronı,bugecekı rakıplerı Bursaspor an çok yüçl u bır ekıp olduğunu ve •\e^ıi]-Bevazlı ekıbın ^ampı- \on jdd\ ları arasında veral- dığını sovledı Dıın Dereagzı tesislennde \ apı lan son çalısmadan son- ra basın mensuplamla go- ru^erı Lazaronı "Bursas- por'un ıç problemlen o ka- dar önemlı degıl hi futbol- culan çoğunlukta İvıtopov nmorlar, IM mucadeJe edı- > orlar Son ıkı haftada puan ka\ t>etmelerıne karşın ışı- mızkolav olmavacağabenzi- \ or. O\ una \ 117de 100 motı- \e olmak zorundavız Orta saha veforvetımızbırbınne yardımcı olmalı. Bosalanlar \ aratmaliMz" dedı 27 >ıidır >eni]mh orlar Bursaspor Fenerbahçe vı Istanbuldatam2^vıldırve- nemı\or ''»esıl-Bevazlilar Fenerbahçe karşısında şım- dıve kadarkı tek galıbıvetı- nı 1968 69 sezonunda 1-0 lıksonuçlaalmıs 29se zonda toplam >S kez karsı karsna gelen ıkı ekıp ara sindakı maı,lardan 28 ını Fenerbahce 7 s mı Bursas- por kazanırken 2^ maı, da berabere sonuçlandı Fener- bahçe ıle Bursaspor un Is- tanbul da v aptıgı 29 lıg ma- vinda San-Lacı\ertlılerın rekor derecede ustunlugu \ar Fenerbahçe kendı e\ ın- de v aptıgı maçlardan 19'unu kazanırken 9 unda berabere kalmis bır ksz de rakıbıne bovun egmıs Fe- nerbahçe ıle Bur»aspor ara- sında son ıkı sezonda Bursa \e Istanbul da ovnanan 4 lıg maçı da berabere sonuçlan- mıs Mılne'ın Bursaspor karşisında Fenerbahçe ve karşı \erecegı sınav merak- la beklenıvor Ote \andan Sarı-Lacı\ertlılerde Kosta- dıno\ \ıne onbırde \er alır- ken Hogh tormsuzlugu ne- denıvle \edek kulubesınde oturacak BASKETBOL Fenerbahçe lalıat kazandı Fenerbahçe: 85 - Mevsu: 78 S4LON Ahclı lptki,ı HAKEMLfR Mıoat Bıııuk f-lj tıhat Le\ınt (4) FENLRBAHÇt Eı lal /4n Dullas (>)12 Tuııiti < 7 )2^ Gııun (6/16 Ihıalum (6)21 Ccnk (4)2 \lmu>U> (4)2 Hu 11 (4) \IE\SI: Gokhcın (4)12 Tıoçtn <4)> Blaıı (6)22 Bui(,w (&ll Smıth(*>IS Osman (4P hlma:(4)l lolkan (h ILKVARI 1S 2>(Feneıhah(,et SFAlL-Burı,ın( : !U)9) \SLI DL RL Fenerbahçe Basketbo! Rufflts Lıgı " hartasinda ken dıe\ındeagırladıgı Mevsu \u mukemmel bırbasketbolla 85 •"8 vendı Mlt,ın ılk \arisını idama adama sa\unma ıle ba>la\an her ıkı takımdan Fenerbahçe ozellıkle Gura\ ve Turner la pota altından buldugu savılar- la etkılı bır ovun sergıledı Maçın ^ dakıkaM 10 -"t> W dakıkasi da 20 - 8 Fenerbahçe ustunlugu ıle geçılırken buna kır^ın Mevsu takımında Bla- ır savı uretmeve ba^ladı an- cak Sjrı LaLivertlılerınetkı lı savunma vapmasi Mev- su nun skoru vakalamasına engel oldu ve devre 38 - 2> Fenerbahçe lehınde geçıldı Ikını.ı vanvada ıvı vetem- polu ba^iavan San - Lauvert- lılerbu vandaGurav ın hırslı ovunu ve Turner ın vaptıgı asıstlerle tarkı daha da açtı (25 dakıka S2 34) Bu varıda Fenerbahçe nın on plana ı,ıkin bır ba$ka vonu de Dallas m ildığı hucum ve savunma nbaundları oldu Dallas aldıgı bu nbaundlarla takK»ıınn vonuc ı ııl ı>mi^ın- dakı onemlı ısımlerden bınv- dı Maçın son •> dakıkasinda da avnı savunmavı surduren Fenerbahçe lıgın n hatasın- dan Mevsu vu venerek puan- la avnlan taraf oldu Ote>andan lıgde alınan dı- gersonuçlar^ovle karsivaka 100 - Tuborg 91 Tota^ 81 - Galatasaray 61 Llker 105 - K.on>a kom- bassan 82 Bugün 3 maç >ar Rufîles Basketbol Lıgı 7 hafta maçlarına bugun ovnana- cak 3 karsıla^ma ıle devam edı- lecek \bdı Ipeks ı I5 00NE- TAŞ - ITL 17 00 Be^ıkraj, - M J Ortakov Avhan Şahenk 15 00 Efes - Darussataka Saat 15.00'te başlayacak maçta her iki ekibin amacı da 19 Mayıs Stadı'ndan 3 puanla aynlmak KaradenizMe dev maç: Samsun - G.Saray • Maç oncesı G Saray 'da sakatlığı suren B Hakan maç kadrosundan çıkanlırken, fonette Knup Arıi ıkılısı gorev \apacak Samsunspor ıse Serkan \e Celıl ıkılısıne guvenıyor CEMILCIĞFRIM SAMSl N - Samsunspor- Galatasarav maçı oncesı her ıkı takım da galıbıvete kenetiendı Konuk Galatasara\ da B Hakan'ın sakatlıgı nedenıvle kadroda ver alamamaM teknık dırektor Fatih TennTı du^unduruvor Avrıca askerlık gorev ını \apan AriFe de son anda ızın alan Sarı-Kırmızıhlar *for\etsız' kalmaktan kurtuldular Samsunspor a karşı buvuk olasılıkla Knup-Arıf ıkılısı fonet olarak gorev alacak Konuk ekıp Galatasaray dun saat 10 ^Oda Samsun a gelerek hafıf bır ter atma çahiması \aptıktan sonra \ ıdınlı Otel de maç saatını beklemeve ba^ladı Lıgde bu sezon aldıgı ba^arılı sonuçlarla adından soz ettıren Samsunspor bugunkurakıbı Galatasara\ kar^ısında sahadan uç puanla a\nlmanın hesaplannı >apı\or Samsunspor rakıbını Serkan \e Cehl ıkılısı ıle vurma\ı planlnor Maçın CINE 5 ten naklen vavımlanmaması nedenıvle uç gun onceden açık \e kale arkası >00 bın kapah tnbun 2 > mıKon lıradan satışa çıkarılan bıletlenn de bıttıgı ogrenıldı Bugun saat 15 00 te Galatasarav ı agırla>acak olan e\ sahıbı Samsunspor maçın hazırlıklarmı Nun Asan tesislennde surdurdu Samsunspor Teknık Dırektoru Gıgı Multescu, Galatasara\ karşısında orta alanla bırlıkte sa\"unmayı sağlam tutacaklannı behrttı YİÜT 1 B U G Ü N Saat : 21.45 MUAZZEZ ABACI . KONSERİ BUGÜN Saat : 20.55 IN TEK OPERA PROGRAMI HERKES YERİNE LÜTFEN ,PERDE AÇILIYOR G.S4RAY? 4 3 BİN BİLET AYIRDI P.S. Germain'in bilet oyunu • Galatasaray Kulubu 3 bın kışılık yere ıtıraz ederken, Monaco'da \e Almanya'da oynanan maçları ornek gosterdı ve Turk taraftarlannın her maça fazla ılgı gosterdığını bır faksla açıkladı Spor Servısı - Parıs Saınt Germaın den Galatasaray a bıleto\unu Fransız Kulubu 31 ekımde Pans te oynana- cak K.upa Galıplerı Kupası ıkıncı tur rovans maçında Turk taraftarlara 3000 bın kısılıkyeraynlatağını Gala- tasarav Kulubu ne bır faks- la bıldırdı Galatasarav Kulubu 3000 bın kışılık vere ıtıraz eder- ken \lonatoda ve Alman- vada ovnanan maç lan or- nek gosterdı ve Turk taraf- tarlannın her maça fazla ıl- gı gosterdığını bır faksla açıkladı Pans Saınt Germaın taraf- tarlannın Parc de Prınces Stadı nda ateşlı bır vapıva sahıp oldukları ve olavsız maçın henuz yaşanmadığı belırtılıvor Fransız Kulubu >etkılıle- nnın çıkması olası ola>lar- dan korktuklan ıçın Turk se- vırcılere az ver ayırdıklan belırtılıvor -\ncak Galatasarayh yo- netıcıler \y ı guvenlık onlem- len alınırsa hıçbır ola> çık- mavaeağını bıldınvorlar Galatasaray 5000 bılet ko- nusunda Fransız Kulubu ne baskı >apacak LIGDE 6 MAÇ VAR Zorlu pazar Spor Semsı - Turkıve I Futbol Lıgı nın 9 haftasibu gun ovnanacak karsıla^ma larlatamamlanacak Haftava 3 gıren Fenerbahçe saat 19 00 da sahasında Bursas- por uagırlavacak Son2haf- tadır ust uste aldıgı mağlubı- vetlerden sonra vonetım ku ruluıstıfaedenBursaspor un bu maçîakı amacı guçlu ra- kıbı karşısında kotu gıdıse 'dur'dıvebılmek Şampıvon- lugun bır dığer guçlu ısmı Galatasarav ı ıse Samsuns- por deplasmanı beklıyor Bu karsılasmanın ba^Iama saatı ıse 15 00 Gunun dığer maçları ıse şovle 15 00 Gazıantep-Al- tav l>00 G Bıriığı-Zevtın- burnu 15 30 Çanakkale Dardanelspor - Antalv aspor, 15 30 Kocaehspor - Van İINGİLTERE SÜPER LİGİ Manchester: 1 - Liverpool: 0 MANCHESTER (Cum- hunvet) - Manchester Lnı- ted ın genç veteneklerınden R\anĞıggs kulubu ıle 5 vıl lık venı sozlesme ımzaladı Gıggs bu ımza ıle Manches- ter L nıted ın uzun surelı soz- leşme ıle renklerıne bağladı- ğı 7 ov uncu oldu Bu arada Fenerbahçe nın Şampı\onlar Lıgı ndekı ra- kıplennden Manchester Lnı- ted. tngıltere Super Lıg ma- çında ezelı rakıbı Liverpo- ol u Beckham ın 23 uncu dakıkada attığı golle 1 -0 yen- dı Manchester çarşamba gunku maç ıçın varın lstan- bul a gelecek \e Conrad Otel de kampa gırecek Cünün programı l.Lıg 15.00 Gazıantepspor - Altav 15.00 G Bırheı - Z Burnu 15J0 Çanakkale Dardanel - Antalv a 15.30 Kocaelı -Van 15.00Samsunspor-G Sarav 19 00FBahçe-Bursaspor 2 Lıg: 15J0 Sakana - ^nadolu Hı- san 15-30 Gazıosmanpa^a - Karabuk 15.00 Zonguldak Nısantası 15.30 Bakırkov - Edırne 15-30 Karsıv aka - \ Tursutlu 15J0 Buca - Mu£ la FSJO S Lınv ıt - Kuşada- si 15J0 Yenı Salıhiı - Balı- kesırspor 15J0 Avdın - Goz- tepe 15 00-\danaDS-Alan va 15 00 Konva - Inegol 1S00 Duzce - ^ Afvon 15 00 Mersın h - Kemer l>00 E^kisehır - Adana 14J0 \ Hopa Şekerspor 14J0Erzıncan-Lnve 15.00 AdanaDS Ç Rıze 15.00 \ "Vozaat Çorum 14J0Elazıa -Ş Lrta 14J0\Ialarva üf varbakır 1430 Adıvaman Bıngol 15 00 Iskenderun- Hatav 15.00 Kavsen - Sıırt Kov Hızmetlen Bav an futbol 12.00 Taç- Altav 1430Dınar su EskısehırG 14.00 A \a ta^-Ozbostancı 14 00 Mersın \am - Bursa 14J0 Delphı Packard - Kav serı Yol Basketbol- (Abdılpekçı) 15 00 \etas Raks İTL 17.00 Besıktaş - Mavı Jeans Ortakov (Avhan Şahenk S- porSalonu) 15.00 EtesPılsen - Darus^afaka \ole\bol: (Burhan Felek Spor Salonu) 12.00 B Beledıve - Zıraat- bank 14.00 Fenerbahçe - Halkbank (Burhan Felek Şı^me Salon) 13.00 Denız Naklıvat - Gunes Sıgorta 1430 Eczacıbaşı Enka (Ankara Selım Sırn Tarcan Spor Salonu) 14.00 Aselsan - Galatasarav 1430 Emlak- bank - Arçelık Motor Sporlan. Tuzla Kartıng Pıstı 13.00 Turkıve Kartıng Şam- pıvonasi son avagı Bedensel ozürluler - Evüp Spor Salonu 11.00 Bedensel Engellı San- dalve Deplasmanlı Basket- bol Lıgı Velken: fialatasarav Velken Şubest 10.00 Galatasarav Kupası \elken Vanşlan Atletızıtı ITL Maçka - Svvıssotel lOOOBarmenlerYanşı TV'de Spor ONE5 06.45 Formula 1, 19.00 Fenerbahce - Bursas- por karşı laşması Sho» TV 20.10 3 Devre F Bahçe - Bursa \e Samsun Galatasarav ozetı TRT3 UM At>anşlan TGRT 17 00 Beşıktaş - Mavı Jeans Ortakov FİKRET DAĞUOĞLU 1 KOŞU-F Harbınger(l) P DerAlıye(3) PP Çıkaskon- dıkas(2) 2 KOŞL-.F BoldPılot(l) PP Ke\ıf(2) PnncessSera(5) 3 KOŞU-Tamara 1 (7) P Nazhhan(l) PP RaınFall(lO) S Pınarcık 1 (3) 4. KOŞL:F Emrecan(6) P \ten(5) PP Ozhanbe> (7) 5 Bedırhan 1 (9) 5.KOŞL: F lslambol(2) P SamHolme(3l PP Shınıng Imaee(8) S AslıkoCî) 6 kOŞU. F Hursov (3) P OzlemSultan(2) PP Kuçuk- sefıka(6) S \ağmur 15(12) SS \ısanl(7) 7 KOŞL.F \enıtoçalıl2) P Hevbetlı2(1) PP Alptuğ(5) S Kırhatun(lO) Gunun Ikılısı 3 Koşu 1 7 TabelaBahıs ^ 2 6 12 7 ALTILIGANYAN 17 6 ! 1 5 7 9 2 3 2 3 2 6 12 2 1 5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle