24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6EYLÜL 1995 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Macaristan'ı ilk yanda atılan gollerle 2-1 yenerken farkı kaçırdılar Umit milliler sevindîrdîTürkiye:2 Macaristan: 1 STAT: Alı Samı Yen HAKEMLER: Frıtz Stuchlık (6) Wolfarg Heıdenreıch (6), Joseph Zı- egkr (6)(Avusturya) TÜRKIYE ÜMIT: Goksel (6)- Şe- nol (5) Metın (6), Erol (5)- Okan (6) (Atakan 9 ), Tayfun (6), E\ren (7) (Avhan 9 ) Celıl(6j Hakan(6)-Ser- kan (8) Tank (6) (Hasan 5) MACARİSTAN UMİT: Safar (5)- Sebok(4) Hungler(4), \\'ahas(5)- Dıenes (6) Dardaı (6) Szanyo (6)(Lısztes 3) Petö(4) Egress\ (4)- Sandor (5) (Za\adszk\ 5) Dombı (5) GOLLER: Dk 12 Serkan, dk 44 Okan (Turkne) Dk 90 Za\adszk\ (Macanstan) SARI KART.Okan Sebok Seyirci / Hasılat: 5055 - 386 mıh on 950 bın lıra ERCANTURC4N Alı Samı Yen Stadı nda ışık saçan ümıt mıllı takımımız \tlanta Olımpı- yatlan ıçın "ABD vizesi"nı kolaylaş- tırdı Lmıtlenmız kader sınavında grubunun lıden Macanstan ı ıkı gol- Umit Milliler Macaristan karşısında ilk jarıdaki o>unuvla sonuca gitti. le teslım alırken, rakıbın boğazına demır leb- lebı gıbı dökuldu Gecenın futbol vırtuozle- n Serkan ıle Evren'dı Avusturyalı hakem Stuchlik'ın başlama duduğuyle bırlıkte konuk takım Macanstan kalesıne yüklenen umıtler, tnbünlen yer yer doldurmuş se\ ırcının desteğıv le daha ilk da- kıkalarda gol aramaya başladı Macamtan ın ofansıf oynavıp anı atakJarla gole uzanmak ıstedığı gozlenırken, ulusal takımımız orta bloktan gordugu destekle ıs>rarla konuk ekı- bın uzennegıttı \egol pozısyonlannı kola>- ca buldu Nıtekım 12 dakıkada ılen sızan Erol'un pasıyla buluşan Serkan sogukkan- lılıkla topu yere ındınp ûzenne çıkan kale- cının yanından meşın yuvarlağı fılelere gon- derdı Erken gelen gol. ümıt takımın tempo- sunu arttınrken konuk ekıbı telaşlı bır ha\a- ya soktu Bu arada Tank'ın ceza sahası dışından attığı şut az farkla dışan çıkarken Tayfun'un uzaktan >ut denemesı de az farkla dışan çık- tı Mıllı takımın dalga dalga rakıp kaleye •vüklendığı anlarda ılenye surpnz adamlar olarak çıkan Şenol un ortalanan topa uza- namayışı mıllılen mutlak bır golden ettı Akabınde Tajfun'un kornerı rakıp kalede karambol yarattı\sa da netıce getırmedı Mıllılerın oyun egemenlığını ele geçırdığı ilk yan sonlarına doğru Tayfun'dan pas alan Serkan. Hungler'ın zamanlama hatasından sonra yakaladığı topla kalecıyle karşı karşı- >a kalmasınarağmen topu kaybettı Ama ilk \annın son dakıkalannda gelışen bır akmda Serkan "ın kalecıden dönen topunu aşırtma bır vuruşla Macanstan kalesıne gönderen Okan ıkıneı goiün sahıbı oldu Karşılıklı akınlarla geçen ıkıneı yanda konuk takım bır gole ımza attıysa da mutlu sona ulaşan taraf ulusal takımımız oldu, Tür- kıye ümıt mıllı takımı 2, Macaristan umıt mıllı takımı 1 'GüreşZirvesi' sonuçlandı Güreşçilere psîkoterapi ANKARA(A4)-Gureşın 1996 At- lanta Oîımpıyatlan'nda başanlı olması ıçın alınacak tedbırler konusunda yapı- lan "Güreş Zirvesi" s>onuçlandı Genç- lık \e Spor Genel Mudürluğu Toplantı Salonu'nda gerçekleştınlen toplantının son gununde Grekoromen Gureş Mıllı Takımı ele alındı Genel Mudur İhsan Coşkun \e Fe- derasyon Ba^kanı tsmaıl Demirci'nın başkanlığında yapılan toplantıda gu- reşçılenn olımpıyatlara daha ıyı uyum sağlayabılmelerı ıçın psîkoterapi uygu- lanması kararlaştınldı Atlanta dakı saat farkı nedenıyle gu- reşçılenn buraya uyum sağlayabılmesı açısından gece ve sabaha karşı antren- man yaptırılacak Grekoromen Gureş Mıllı Takımı an- ternörü Bilal Tabur, grekoromen gü- reşte 57 \ e 68 kılolarda güreşçı yetışme- dıgını buraya serbest güreşten transfer yapılabıleceğını kaydettı Tabur "Erol Koyuncu disiplinsiz dav ranışları nedenhle milli takımın dısiplinini bozmaktadır. Bu gureşçi- nin ltalva'daki askeri o\unlardan sonra durumuna bakılacak. Eğer. tu- tumunda değişiklık olmazsa takım- dan çıkaracağız. M Akıf Pınm'in al- ternatifi >ok. Pirim olimpiyatlardan sonra gureşı bırakırsa, verine bir ele- man vetiştireceğiz" dıye konuştu Federasyon Başkanı lsmaıl Derrurcı de 2000 yılının gureş mıllı takımlannı oluşturacak altvapıyı kurduklannı söy- ledı ve 3-4yılsonrabugureşçılenn(A) takım kadrosuna alınacaklannı söyledı Gençlık ve Spor Genel Mudürü İhsan Coşkun da. toplantıda ıfade edılen gö- ruşlerın dıkkatle ele alınacağını ve bu goruşlenn ışığmda çalışma programı hazırlanacağını soyledı Coşkun, şoyle konu^tu "Artık, bizden güçsuz ulkelerle iki- lı musabakalar yapma devri kapan- mıştır. Bunu voğun şekilde guçlu ul- kelerle >apma\ı planlavacağız. Olim- piyatlara kafıİemız 4 gun once götu- rulecektir. Piskolojık stanslar duzcn- lenerek gureşçilerin daha ivı konsant- re olmaları sağlanacak, diyet u/man- ları nezaretinde beslenme yapılacak- tır. Gureşçilerin takvive için vıtamin haplan kullanmaları volunda gcre- ken onem gosterilecektir. Serbestçi- lerden transferler \apılarak 57 \e 68 kılolarda gureşçi ıhtıyacı giderilecek- tir. Hedefi olmayan gfireşçiler olimpi- >ata goturulmeyecek, daha genç gu- reşçiler Atlanta*>a goturulerek, tec- rube kazanmalan sağlanacaktır." NOTLAR/ ALI ESER Bu takım Atlanta'ya yakışır Macanstan karşısında alınacak bır galıbıyet, vıtırılen umutlarımızı >eşertebılır bızı Atlan- ta )a bıraz daha >aklaştırabılırdı Bu duşünce- lerıçınde ümıt mıllı takımımızın vaptığı bırhaf- talık kamp boyunca lıder Macanstan ıle oynana- cak olan karşılaşma konuşulmus, teknık dırek- tor Erdoğa^ı Arıca ve yardımcılan rakıbı alt et- menın vollannı aramıştı Buna da çok yakın go- runuyorduk Çunku bu takım tam 1 hafta once Makedonva ıle ovnanan hazırlık maçında goz doldurmuş bugunku karşılaşma ıçın olumlu sın- yaller vermıştı Her şe> ı>ı güzeldı de seyırcının bu kadar onemlı bır maça ılgı gostermemesını anlayama- dık 35 bın kışılık \h Samı \en Stadı'nın boş trı- bunlerı dun karşılaşma oncesı çalınan bandoyla bırlıkte bıraz hareketlendı tkıncı \anda ıse ka- pılann açılmasıvla bırlıkte o boş olan tnbünler doldu Bugun Macanstan onunde çok onemlı bır iina\ \erecek olan \ mıllı takım futbolcuları \e teknık dırektor Fatıh Terım de dunku karşılaş- ma\ı ızlemek ıçın veşıl eşofmanlanyla bırlıkte trıbünde Nerlennı almışlardı Mıllı takım futbol- ^ulan karşılaşma sonra^ı Alı Samı Yen'de kısa bır taktık antrenmam yaptı Futbolculanmızın antrenman vaptığı saatlerde ıse Macaristan A mıllı takımı maçın oynanacağı Inonu Stadı'nda çalışıvordu Karşilaşmayı Futbol Federasyonu Başkanı Şe- nes Erzik, Macanstan Futbol Federasyonu Baş- kanı Laszlo Benko ıle bırlıkte takıp ettı Teknık dıretktor Erdoğan Anca. ıkıncı yarı boyunca hıç verine oturmazken maçın 4 hakemı Stefan Messner'm süreklı olarak uyanlanna maruz kal- dı Maçın son dakıkasında yenılen gole ıse bır haylı sınırlenen genç hoca karşılaşma sonrası gol ıçın basın mensuplarına "şanssız bir gol" yorumunu yaparken. "Futbolculanraın kazan- ma hırsı mükemmel. Bu takım, Atlanta'ya >akışır" dıyerek maçın ozetını de yapmış oldu Genç futbolcu kiralandı Osman 1yıllığına Eskişehirspor'da Spor Servisi - Eskişe- hirspor, Galata:>aray'ın gözden çıkardığı \e kırahk- lar lıstesıne koyduğu Os- man'ı 35 mılyar lıraya 1 vıllığına kıraladı Samsunspor'dan buyük umıtlerle rransfer edılen an- cak bır rurlu Teknık Dırek- tor Greame Souness tara- fından maç kadrosuna alın- maşan Osman sonunda 1 yıllığınalıgınyenıtakımla- nndan Eskışehırspor a kı- ralanırken genç futbolcu- nun da bu transferden 10 Galatasarav'ın ıse 25 mıl- var lıra alacağı açıklandı Osman Galatasaray'da kadrova giremedığı ıçın hu- zursuz olduğunu belırterek •'Formda olduğum do- nemlerde hocam bana şans tanımadı. Bu neden- le sureklı kadro dışı kal- dım. Bu da beni futbol- dan soğuttu. Ancak Eski- şehırspor'a gıttığim için sevinçİiyim. Burada ken- dimi ispaflaup Galatasa- ra> 'a geri döneceğım" 1 de- dı' Ağır çalışma Cumartesı gunu kendı sahasında o> nayacağı Gençlerbırlığı maçının ha- zırlıklannı surduren G Sa- ray'da Teknık Dırektör Gre- ame Souness dunku ant- renmanda tempoyu yuksel- terek futbolculann adeta pestılını çıkardı Şenlıkkoy Stadı'nda Teknık Dırektör Souness yonetımınde yaklaşık 3 sa- at suren antrenmanda San- Kjrmızılılar taktık agırlık- lı bır çalışma yaptılar Ozel- lıkle kalecıler ıle savunma oyunculan uzerınde duran Souness, zaman zaman oyunu durdurarak teke tek pozısyonlarda nasıl hareket edeceklennı gosterdı Ne- zihi, antrenmanda vaptığı kurtanşlarla dıkkat çeker- ken G Sarav ın yenı trans- fen Amerıkalı Friedel ıse henuz takımda yenı oldu- ğunu belırterek "Alışmak için zamana ihtiyacım var. Arkadaşlarımı tanı- ma>a çalışı\orum. Za- manla çok çalışarak eski formunıa ulaşacağım \e G. Sara>'ın bir numaralı kalecisi olacağım" dıye konuştu Bu arada Souness ozel ışlen nedenıvle 2 gun ızın alan kalec) Hayrerrin. dun antrenmana çıktı Tec- rubelı kalecı sakatlıklan suren Saffet, Suat ve G Sa- ra> ıle venıden anla^an So- ner'le bırlıkte duz koşu yaptı A \e umıt mıllı takım kampında bulunan futbol- cularla Isvıçre mıllı takı- mında yer alan Kubilav, antrenmana katılmadı Ote yandan Galatasaray bugun ıkıneı lıg takımlarından Kartalspor ıle Şenl'kkov Stadı'nda saat 16 30 da özel maçta karşı karşı \ a ge- lecek Tenis şampiyonası •İZMİR (Cumhuriyet) - Turkıye 14 Yaş Grubu Tenıs Bınncılığı Izmır Kulturpark tenıs kortlarında devam edıyor Turnuvada 200'e yakın tenısçı mucadele edıyor Ikıneı gun de bayanlarda Nazan Arsal. Nazlı Gençsoy, Mevre Asımgıl, Cevlan Konuk. Serra Olgaç Aslı Turksoy \e Sıbel Çakırer erkeîclerde Burak Özut. Zekı Tukel YusufOzşahın Tufan Uludag Alıcan Seren Murat Haşlamacı, Bulent Kılıt, Orhun Karaer Onur Avdın Nejat Guldenız Cengız Buyukturan Ozgur Işıkoğlu ve Alı Murat Taşkıran rakıplennı venerek uçüncü rura vukseldı Spop-Loto'da 45 milyar sinyali •Spor Senisi - Spor-Loto Teşkılat Mudurlugu 4 hafta kesın degerlendırme sonuçlannı açıkJadı Buna gore 8 bılen çıkmadığı ıçın 37 mılyar 247 mılyon 280 bın 879 lıra 5 haftaya devrettı Yetkılıler toplam mıktann bu hafta 45 mılyarı bulmasını beklıyorlar 7 bılen 12 kışı ıse 28 7 mılyon 283 bın 903'er lıra ıkramıyenın sahıbı oldu Bisiklet Bursa- Erdek etabı Kıral'ınSpor Ser\isi - Turkıye Bisiklet, Moto- sıklet \e Tnatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 eylul pazargunu startı ve- nlcn Uluslararası Marmara Bısıklet Turu Yalova. Armutlu Bursa. Erdek, Gonen Bahkesır, Edremıt. Çanakkale Gelıbolu Tekırdağ guzergâhını takıp edıyor Sponsorluğunu Turk Ytong Sanayı AŞ ve Mıssut'un ustlendığı tura Turk takımı- nm yanı sıra 3 mısafırulke, Almanya Rus- ya ve Bulgarıstan katılıyor Lluslararası Marmara Bısıklet Turu'nda oncekı gun Yalova-Armutlu, Armutlu- Bursa etaplan ve dun de Bursa-Erdek etap- ları yapıldı Oncekı gün yapılan, yokuşlu ve vırajlı geçen 59 kılometrelık Yalova-Armutlu eta- bında Rusya'dan Kachrin 1 30 49'labınn- cı olurken >ıne Rusya'dan Liptranski 1 34 29'la ıkıneı oldu Uçunculuğu ıse Al- man Schmid 1 34 40"la elde ettı 1. KOŞl: F Sırenıta (6). P Sergıo (3) PP Mumtazbey (21 2. KOŞl: F Sancar(5) P Gulnıhal 1 (6), PP Yağmur 11 (7) 3. KOŞL: F Karsavuran (3), P Cemhan (2) PP Guruhan (4) S Maaçağa(5) 4. KOŞU: F Karabevhan (3), P Rabıa 1 (7), PP Aydar (1) S Chıcago(2) 5. KOŞL: F A.dıl 1 (3) P Regal Claır (2), PP Tarvıl (1), S Loneh Eaele(4) 6. KOŞL: F~Von Stop Dance (3), P Cemal Abı (6), PP Pavorettı(S) S MrCool(l) SS 4kar(4) 7. KOŞU: F \enıfoçalı (1), P Çaygüzelı (4), PP Ergulüm (2) S Ulfetf?) Gunun İkilisi: 7 Koşu 1 4 Tabela Bahıs: 3 6 8 1 4 1. AYAK: Sancar ıstıkrarlı yanşlar çıkarıyor Son yanşı başanlı olan Gulnıhal ve Bursa dan hazır gelen Yağmur 11 de değerlendırmeye alınmalı 2. AVAK: Surprıze çok musaıt bır koşu Öncelıkle Kar- savuran düşünulmelı Cemhan. Guruhan ve Maaçağa daha sonrakı ıhtımaller 3. AVAK: Son yanşında dıkkat çeken Karabeyhan, bu grubu geçecek guçte Rabıa 1 ve Aydar surprız 4. AVAK: Son galobunu begendığımız Adıl 1 ve Regal Claır arasındakı mucadele bınncıvı belırleyecek 5. AYAK: Non Stop Dance ve Cemal Abı sevdığı pıst ve mesafede start alıyorlar Pavorettı ıle Bursa'dan hazır gelen Mr Cool tabela şansı olan ısımler -^j 6. AYAK: Kısa bır sure gerı alınan Yemfoçalı çok şanslı Çayguzelı, Ergulüm ve Olfet, surpnz Marmara Bisiklet Turu'nda heyecan tum hızı>la siirüvor. Oğleden sonra 14 OO'te startı venlen 63 kılometrelık Armutlu-Bursa etabında Gemlıkten sonra Şekerspor'dan Cenk Tu- fan one geçtı Daha sonra san formanın sahıbı Kach- nn ıle son kılometreye kadar bınncı gıren Tufan'ın son 50 metrede vıtesı kırıldı ve yedıncı oldu Bu etapta bınncılığı Bulgar bimitrov (2 01 01) ıkıncılığı Cartsen (Almanya) (2 0101), üçünculugu ıse Markin(2 01 01)kazandı Dun yapılan 127 kılometrelık Bursa-Er- dek etabmı ıse Kocaelı-Brıssa dan Netzat Kıral (3 07 45), yıne Kocaelı-Bnssa'dan Nadir Yavuz ıkıneı. Rusya'dan Lavrinj- ko ıse 3 08 57 ıle uçuncu oldu Etap sonun- da Avhan Aytekin genel klasmanda 3 du- rumda bulunurken san formavı Kachnn taşıyor 895 kılometrelık Uluslararası Mar- mara Bısıklet Turu'nda bisikletçıler, bu- gun sabah 49 kılometrelık etabı Erdek-Go- nen ara»ı, oğleden sonra ıse Gonen-Balı- kesıraraMndakı, 128 kılometrelık etabı kat edecekler ALTILIGANYAN 5 3 3 3 3 6 2 2 6 7 4 8 5 1 OTORİTELERİN GORUŞLERİ Burhan Dalgıç Ertan Özsu M Özkavaz Gjney Akına 5 6 7-1 5-6 1 3 5 7 5 1 5-6-3-1 3-2 5-4 6 5 3-2 4-5-6-3 8-7-6-5 3 3-1 7-2 3-1 3 3-2 3-2 32 32 1 3-6-8-1 3 3-6-8 4 6-8-3 1 1 1 1 1 KULTUII • SANAT ANKARA SANAT TİYATROSU FARUK EREM CEZA AVUKATININ ANILARI 7-8-9-10 Eylül Saat21.00'de Rumelihisarinda Yalnız 4 Gün RUTKAYAZİZ Müzık :CEMIDIZ Bıletler : Gışe 287 io 50 Vakkorama Taksım (2512888) Suadrye (350 8742) Rumelı (22440X1 DOSTLAR TİYATROSU Nazım Hikmet İNSANLARIM Genco ERKAL Yalnız 3 Gosterı 15/16/17 Eylul R u m e l ı H ı s a r ı BrlelSatış Rume Hsar (287 oEOI Vakkorama Takam (251 28 88) Suaaıye 1350 8'42 ZUHAL KIVILCIMResim Sergisi 4 Eylül- 19 Eylül 1995 Maltepe Belediyesi Dr. Füsun Kahveci Sanat Galerisı Tel: (0216) 383 09 53 Uygarlıkları... Coğrafyası, doğa gûzelliklerl... Gelenekleri, yaratıcılıkları... Mimarisi, halk sanatları ve estetigiyle... TürkiyemizMerakJısı ıçın ozgun araştırmalar ozgun vazılar ozgun fotograflar Turk\.e \e Ingılızce olarak 4 ayda bır vayınlanan Turkı>emız ın "'ö sayısı vıne dopdolu vıne pırıl pırıl' • GûroiSozen Wr hentte* notlar" •Dr Zubeyde Cıban Özsavgıner'Kâtı Hatlar" 'Zevnep Yalazkan Gur Taşptnar Hablart" • Ula Tber "Osmanlt ToprahlarnuUt Bir Ressam 'Musa Seytrcı "Antatya Surian" Ccnel Da^tım. Ozgut Yavin Tefc (0212) 526 25 13 519 H 49 Tum vazıiar Turkçe ıv Ingıhzce Flyatı. 60 000 TL Ydbk Abone 15OO00TL AKBANK Kultur Sanat Hızmetlerı HAYAL Kahvesi > Çaışambü BİLLUTSÛZLUK ÖZLEMI 6 Perşembe ACİL SERVİS L I V E\lm/M U S I C A p ( Kktoıı |0J16|413 68 SO 81 ' JUKEBOX ' Cumartesi DENİZ KIZI lltrfiarım Suaıle İMİınt hkrleuııdııı ( r a h ı r Mottır Strvisi. Gazi M. Kemal Atatürk SÖYLEV III 27. BASI Bas Haz H V Velıdedeoğlu , 350 000TL (KDV ıçınde) Halkalı Çıkış Gumruğu'nün 17 07 1995 tanhlı ve 28687 tescıllı beyannamesı kaybolmuştur Hükumsuzdur MARSA\AŞ DERSANENIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle