24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6ÎYLÜL 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 İLMLERİ lluAğaçlar ' 06.30 atv Macera <C\ (The Big Trees)- Acımasız toprak sahibi. ormancıiıkla uğraşan in- vî' sanlann bu tek geçim kaynaklannın peşindedir. Yn: Felix Feist. Cyn: Kirk Douglas, Eve Miller, Patrice Wymore. tolcu 08.30 Kanal D Dram /£\ Düşünceleri yüzünden aranan bir adamın, kaçtığı tatil beldesinde W başınagelenlerin öyküsü Yönetmenliğini ZaferPar'ınyaptığı fılm- de, başrolleri Aytaç Arman ile Alev Sayın paylaşıyor. Cezanı Çekeceksin 10.30 atv Dram /£\ Babasından kalan garajı işleterek geçimıni sağlayan Ayhan. kalp *£/ hastası kızkardeşinin tedavi masraflannı karşılamak zorundadır. Fendun Kete'nin fılminde. Eşref Kolçak, Melek Görgün ve Kazım Kar- ta. var. Yrialacak Kadın 10.30 Show TV Melodram /Q\ Yırmı yıldan beri süregelen bir intikam ve aşkın öyküsü. Yönetmen- ^ liğinı Osman Seden'in yaptığı filmde. başrolleri Fatma Girik ve Bu- lır Aras paylaşıyor. Giniil Hırsızı . 10.30 Interstar Duygusal ®Film. ıki gencin aşk öyküsünü konu alıyor. Yönetmenliğını Dr. Al- yanak'ın yaptığı filmin başrollerini Ediz Hun. Feri Cansel ile Mü- tıL- Özkul paylaşıyor. Dolunav 11.05 GAPTV Dram @Genç ve güzel bir kadın olan Biriçim. sevişerek evlendiği kocasıy- la sorunlar yaşar. Macit Koper'in hem yönettığı hem de oynadığı filmde, Koper'e Aslı Altan eşlik ediyor. Sıcak Takip 11.30 Kanal D Macera @Pansiyon sahibi emeklı birpolis, bir çete tarafından öldürülür. Ola- yın tek tanığı ise öldürülen polisin kansıdır. Mehmet Aydın'ın yö- nettiği filmde, Selçuk Özer ve Filiz Taçbaş var. 12.001 Show TV I Sahne Âşıklan Aynntı yanda Çirkef 12.10 TRT !NT Dram /£2\ Gecekondu ağalanyla mücadele eden ve gecekondusu yıkılan bir ^ 5 ' kadının öyküsü. Yönetmenliğini T Gürsu'nun yaptığı filmde, Hül- ya Koçyiğit ile Salih Güney başrolleri paylaşıyor. Ali Baba ve Kırk... 12.10 interstar Macera /T7\ (Ali Baba and 40 Thieves)- 40 adamın peşine düşen yürekli bir köy- 0 lünün başından geçenlerin öyküsü konu alınıyor. Yn: Arthur Lu- bin. Oyn: Maria Montez, John Hall, Scotty Beckett. Şafak Bekçfleri 14.10 Kanal D Duygusal /ÇŞ. Bir hava üsteğmeni ile bir ağa kızının aşk öyküsü Yönetmenlığini VS' Halit Refığ'in yaptığı filmin başrollerinde Göksel Arsoy. Leyla Sa- yar, Ekrem Bora ve Nilüfer Aydın var. Misyoner 14.30 Show TV Duygusal (Ts (Missionary)- 1900'lü yıllarda Afrika'ya misyoner olarak gıden ^Ü' Charles. on yıl sonra sevdiği kadınla evlenmek için Ingiltere'ye doğru yola çıkar. Yn: R. Loncraine. Oyn: M. Palin. P. Nicholls. Tophaneli Murat 15.10 atv Macera J ^ Filmde, soygunolayına kanşanbirişçinin başına gelenlerkonu alı- £) nıyor. Yönetmenliğini Çetin tnanç'ın yaptığı filmde başrolleri Ka- dir Inanır, Piraye Uzun ve Turgut Özatay paylaşıyor. Ormancdar 16.10 TRT 1 VVestem (Ov (Timberjack)- Kuzey Amerika'ya babasının ölümünü araştırma- ^zJ ya gelen biradamın, eski sevgili ve bazı ormancılarla ilişkisinin öy- küsü. Yn: Joe Kane. Oyn: Sterling Hayden, David Brian Ana Hasreti 16.40 Shovy TV Dram ®Filmde, anasına hasret duyan küçük bir şarkıcının öyküsü konu alı- nıyor. Yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün yaptığı filmin başrollerini Asuman Arsan ile Halil Taşkın paylaşıyor. Aşklann En Güzeli 17.50 Kanal D Dram ®VarIıklı bır ailenin kızı olan Lale ile elektrikçilik yapan Kadir bir- birlerine âşık olup evlenirler. Osman Seden"in yönettiği filmde, Kadir Inanır, Banu Alkan ve Ihsan Yüce var. tç Güveysi 17.20 Kanal 6 Duygusal /Q\ Zengin evindeki tüm kişileri baştan çıkanp sonra da sev diği adam- ' 5 ' la kaçan bir mürebbiyenin öyküsü. llhan Engin"ın yönettiği filmde, Sadri Alışık ve Piraye Uzun var. 18301 Show TV/ Yaz Bftti Aynntıyanda Bronx'dan Kaçış 19.50 Kanal 6 Macera /TT\ (Eseape from Bronx)- Bronx artık vaşanamayacak bir şehir halı- ' O ' ne gelmiştir. Şehrin yönetimi bir çetenin elındedır. Yn: E. G. Cas- tellari. Oyn: Vic Marrovv, C. Connely. F. Williamson. 20.101 Kanal DI Sezercik Aslan... Aynntı yanda 20.501 Interstar I Havana Aynntı yanda. Içerde 21.15 TRT 3 Macera /f> (Porridge)- Silahlı soygun suçundan mahkûm olan Oakes kaçma- ' O ' ya karar verir ve hapishaneyi yöneten Groufdan yardım ıster. Yn: Dick Clement. Oyn: Ronnie Barker, Richard Beckinsale. 21.40I Kanal 61 Indiana *tones... Aynntıyanda Bir Bayram Sabahı 22.15 TGRT Dram /^\ Hasan, yasal olmayan işlerle uğraşan bir delıkanlıdır. Bu kötü ha- ^ö'yatı bırakıp çocukluk aşkı Serap ile evlenmek ister. Yönetmenliği- ni Oksal Pekmezoğlu'nun yaptığı filmde. Bulut Aras ve Gönül Öner v ar. Ahiretten Gelen Adam 22.50 TRT 2 Güldürü /^\ Birbirlerine çok benzeyen insanlardan birisı ölünce meydana gelen *O' olaylann öyküsü. Yönetmenliğini M. Dinler'in yaptığı filmde baş- rollen, C. Ince ve M. Kaynak paylaşıyor. tlkbaharSenfonisi 00.10 Kanal 6 Duygusal ©(Spring Symphony)- Üç genç ınsan. despot bir baba ve klasik müziğin dorukta olduğu duygusal bir fılm. Yönetmenliğini Peter Schamodi'nin yaptığı filmin başrolünde Nastasia Kinski var. Aşk ve Adalet 00.10 Kanal D Macera <Ov (Judicial Consent)- Azimli ve başanlı bir hâkım olan Gwen War- ^3/ vvick, Michigan eyaletınin yüksek mahkemesine atanmak üzeredir. Yn: W. Bindley. Oyn: Bonnie Bedelia, Billy Winh. Lisa Blount. 00.201 Show TV I Siyah Gözler Aynntı yanda Büyük Yanş 00.40 atv Macera /TT\ (Repo Jake)- Jake Baxter rahat bir hayat yaşamak için kendini v3/ emeklıye ayınr. Ancak planlan istediği gibi yürümez. Yn: Joseph Merhi. Oyn: Dan Haggerty, Dana Bently, Steve Wilcox. Goril'in Maceralan 03.00 TRT 1 Macera ©(Le Goriile Eorage)- Bebekler içerisinde uyuşturucu ticareti ya- pan Ferguson ve adamlan. gizli ajan Goril tarafından takibe alınır. Yn: C. Gouze-Renal. Oyn: Karim Allaou. Jean Carmet. Izleyin O Yerli Orta Halli \_) Yabancı ZUHAL KIVILCIMResim Sergisi 4 Eylül - 19 Eylül 1995 Maltepe Belediyesi Dr. Füsun Kanveci Sanat Galerisi Tel.(0216)383 09 53 Show TV oo.2o\ Nikita Mikhalkov'un Çehov öykülerine yorumu Evlilik chsı ilıskfler Oci Ciornie / Dark (Black) Eyes - Yönetmen. Nikita Mikhalkov Oyuncular: Marcello Mastroianni, Sihana Mangano, Martha Keller, Elena Sofonova, Pina Cei, Innokenti Smoktunovski 198"? Italya yapımı. 117 dakika. TV Servisi - Yüzyılın başında yaşlı ve zengın bir Italyan olan Ro- mano, kansının bankasının iflas et- mek üzere olduğunu görünce. ailesi ve metresıni bırakarak bir kaplıcaya sığınır. Burada, evlilık dışı bir ılışki yaşamaya pek de gönüllü görünme- yen Anna'vı (Sofinova) baştan çıka- rır. Sonunda Anna, Rusya'ya ve ko- casına dönünce de, onun peşine dü- şer. Çeho> "un hikâyelenne dayanan ve Oscar adayı olan Mastroian- ni'nin star çekicilıği ve iyı oyuncu- luğu üzennde vükselen keyıfli bir fılm. Mastroianni, maymun iştahlı bir çapkınken. sonunda zayıf \ e ka- rarsız bin halıne gelen kahramanda birincı sınıf bırperformans sunuyor "Siyah Gözler", farstan duygusal bir yaklaşıma. aşktan ihanete, coş- kuludan dokunaklıya hiçbir kopuk- luk ya da hantalhk söz konusu olma- dan geçiyor. Ama hepsinin altını de- şip de kayda değer bir şey bulmaya ginşenlenn hazine bulma ıhtimalle- ri düşük. Mikhalkov zina, bağlılık, hayal kınklığı ve yalnızhk sorunla- nndan doğan ıkilemleri sığ bir sekil- de ele almış Sonuç ise. rahat. gös- terişli. ama sıradan bir 'sanat filmi'. Film, Marcello Mastroianni"nin iyi oyunculuğu üzerine kurulu. Uğur Dündar ve ekibi Kanal D'ye geçti TV Servisi- Uğur Dündar ve "Arena" ekıbi Kanal D'ye geç- tiler. ShowTV ile ilişkisine son ve- ren Dündar, Kanal D'de Genel Ha- ber Koordınatörü olarak görev ya- pacak. Yeni kanallannda ilk olarak '•Arena'* programını yayına baş- latacak olan ekip. yılbaşından iti- baren de günlük haberleri gerçek- leştirmeye başlayacak. Dündar. 25 yıîlık mesleki birikimini başka alanlarda kullanmak için Kanal D'ye geçtiğini beürterek şöyte ko- nuştu: "ShowTV ile aramızda en ufak bir pürüz yok. Meslek ha- yatımın en güzel yıllarını ShowTN 'de yaşadım. Artık 25 yıllık birikimimi başka alanlar- da kullanmak isti\orum. Farklı bir >a\ıncılık orne«i sergilemek istiyorum. Ben \e ekibim Kanal D'de günlük haber alanına ağır- lık vereceğiz. \ e ben haftanın birkaç günü haberlerde ekrana geleceğim. Çağdaş, özgür, so- rumlu TV haberciHği örneğini sürdüreceğiz. A>rıca Arena'ya da de\am edeceğiz." Dündar. Aydın Doğan'ın Kanal D'yi satın aldığı yolundakı söy- lentıler konusunda ise gerçekliği- nin olmadığını, ama kendisinin ShovvTV'den aynlışının Doğan'ın onayı ile olduğunu açıkladı. HBB 22/5)40 yıl sonra 6-7 Eylül olaylan 'Yüksek Tansiyon' 'dalya' diyecekT\' Servisi - Yaz dönemi boyun- ca tekrar bölümlenyle ekrana gelen "Yüksek Tansiyon" bu akşam yeniden canlı yayınına başlıyor. Öteyandan, "Yüksek Tansiyon". bu akşam 100. kez ekranlara gele- rek "dalya" diyecek. 1992 yılından beri yayın haya- tındaolan "Yüksek Tansiyon"un program yapımcısı ve yöneticısi Erhan Akyıldız, yeni yayın döne- mıne ilişkin olarak tek amaçlannın demokratik bir tartışma platformu yaratmak olduğunu söylüyor. Polı- tikadan kültür ve sanata. eğitimden sağlığa. dinsel konulardan teröre kadar her şeyin özgürce tartışıldığı demokrat bir Türkiye hedefledikle- rini vurgulayan Akyıldız. "Yük- sek Tansiyon bu hedefine vara- bilmek için yeni yayın dönemin- de de ilkelerinden ödün verme- den çalışmalarına devam ede- cek" diyor. Yeni yayın döneminin ilk prog- ramında ise vakın tarihımizin ka- ranlık bir sayfası ekranlara getiri- lecek Programda. bundan 40 yıl önce. 6 Eylül 1955'teAtatürk'ündoğdu- ğu eve bomba koyulduğu haberıy- lebaşlayıp. Istanbul'da Rumlara ait yüzlerce ev \e ışyerinin talan edil- mesıyle gelişen olaylar zincirinin perde arkası irdelenecek. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fa- tin Rüştü Zorlunun altışar yıl ha- pis cezası almasına yol açan olay- lann. tahrik mı yoksa provokas- yonmu olup olmadığı da program- da ele alınacak konular arasında yer alıyor Programa konuk olarak gazeteci- yazar Metin Toker. olaylann ön- cesı \ e sonrasında adı sıkça geçen gazetecı. politikacı ve Kıbns Türk Cemiyetı'nın yöneticılerinden olan Orhan Birgit ile DP Genel Başkan Yardımcısı v e bu olay larla ilgili in- celemeleri bulunan Mehmet Arif Demirer katılacak. TRT 2 20.35 *Bir Parça Kültür Verir misiniz?' Kültürel değîşim TV' Servisi - TRT tzmır Televiz- yonu'ndanNılgün Maktav'ın hazır- İadığı "Bir Parça Kültür Verir mi- siniz?" adlı belgeselın bu akşam ya- yımlanacak olan son bölümünde, 1980'den günümüze kadar uzanan süreçte yaşanan kültürel değışim ele alınıyor. Programda, kültürün med- ya ile olan ılişkisi. kültür endüstnsı. dilde yaşanan değişımler. kültür-sa- nat ürünlerı ile izleyicısı arasındaki ılişkinın değışen boyutlan, günde- lik hayat-kültür ılişkisi ve postmo- dem kültür konulan üzerinde duru- luyor. Belgesele konuşmacı olarak Murat Belge, Meltem Ahıska. Nurdan Gürbilek, Kürşat Bumin ve Orhan Koçak katılıyor. Kanal D 20. w\ Bir dönem moda olan 'çocuk yıldızlı' filmlerden Sezercik ailesini anyor TURHAN GL'RKAN TV Servisi - Cezaeundeki do- ğum sırasında ölü doSmuş bir be- bekle değiştirılerek başka bir anne- ye verilıp. sokakçocuğuolan Sezer- cik'in. gerçek anne ve babasını bul- mak için geçırdigi serüvenin öykü- sü. Memduh Ünün 1972de Safa Önal'ınsenaryosundançektığı "Se- zercik Aslan Parçası" fılmının kü- çük kahramanı şımdi ölen babası Berker İnanoğlu'nun yerıne ya- pımcılık yapan beş yaşındaki Sezer ınanoğlu canlandırıyor. Çocuk yıl- dız ilk filmi "Sezercik Yavrum Be- nim"i 1971 "de çevirmişti. Çeyrek yüzyıl önce moda olan çocuk yıldız- lı ftlmler döneminin özelliklerini Sezercik Aslan Parçası Yönetmen: Memduh Ün ' Senaryo: Safa Önal Görüntü: Cahit En- gin, Ali Yaver 'Oyuncular: Sezer Inanoğlu, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun. Nihat Ziyalan, Lale Belkıs, Nevzat Okçugil - 1972. Er Film yapımı. yansıtan, beylik kalıplar içınde ıyi anlatılmış. acıklı "talihsiz yavru- lar" meledramlannın tipik örnekle- rinden bıri. Zengin gençle (Ediz Hun) yoksul kız (Hülya Koçyiğit) bırbırlerini sevdikleri halde, aıle baskısıyla ev- lenemezler. Genç kadın, sevgilisi- nin kızkardeşi (Lale Belkıs) ile ya- sadışı işler yapan amcasının (Nihat Ziyalan) tuzağına düşüp, hırsızlık- la suçlanarak hapse atılır. Hamile olan genç kızın burada dünyaya ge- tirdiği Sezercik, bir başka kadının (Nevzat Okçugil) ölü doğmuş bebe- ğiyle değıştınlir. Yıllar sonra ceza- evinden çıkan anne, çocuğunu alan kadının yanına yerleşir ve bılmedi- ğı öz oğluna karşı büyük yakınhk duyar. Uvey annesinın yanından ka- çan Sezercik. sokak çocuğu olup, hırsızhk yaparak karnının doyurur. interstar 20.50] Pollack- Redford birlikteliğinin ortaya çıkardığı kaliteden yoksun kalmış ' makyaj ShowTV 18.20 Havana 'V'önetmen. Sydney Pollack Ovuncular: Robert Redford, Lena Olin. Alan Arkin, Tomas Milian, Raul Ju- lia. Daniel Davis, Tony Plana, Bets> Brantley/ 1990 ÂBD, 145 dakika. TV Servisi- Amenkalı bir kumar- baz, Batista rejiminin'son günlerın- de Kübalı devrimcilerin politikasına • karışır. Dağınık, belirlı bir amacı ol- mayan bir film. Birtür. modem ko- şullara uydurulmuş ama içı boş. ta- sanmı hoş "Casablanca". Daha doğrusu, Pollack vapımcı ve yönet- men sıfatıyla bir modern "Casab- lanca" yapmak istemiş ama becere- memiş. Pollack ve yirmibeş yıllık bir sü- re içinde onunla yedinci kez bırlik- te çalışan aktör Redford. Küba dev- riminin anaforu içinde kalmış bir gringoyu anlatan 45 milvon dolar maliyetli bu filmde, genelde ortaya çıkardıklan kaliteli ürünlerden uzak kalmışlar. Gemideki prologda, kumarbaz Jack VVeil (Redford) ile esrarengiz Bobby Duran (Olin) karşılaşır. Genç kadın Jack"ten. Castro'nun başkent- te mesajını yayabilmesi için, Hava- na'yabirradyosokmasını ister(Yıl. 1958). Havana"da o sıralarda hava- Robert Redford'un başrolde oynadıgı yakın tarihli 'Havana', 45 milvon dolara mal olmuştu. da devnm kokusu olsa ve asılenn dağlarda > aptıklannın hıkâyelen do- laşsa da. Batista rejimı çerçevesınde işler de herzamanki gibi akıp gider. Amenkan gangsterlerı ile yoz polı- tikacılar, kı.stlamasız bir kapıtaliz- min son demlenni keyifle vaşarlar. Duran'da gözü olan Jack. bu yüz- den. onun zengin. tatlı dılli ve solcu kocası Arturo'nun (jenerikte adı geçmeyen Raul Julia). kendini ye- mek eleştırmeni olarak yutturan bir CIA mensubunun \e muhtelıf sert askerlenn de bulunduğu tehlikeli bir sıyası çevrede bulur. Radikaljestle- re girışır. mali kayıpları kahraman- ca göze alır ve diktatör Batista'nın adamlarından korumak ıçın canını tehlikeye atar. Ne var kı. Redford ile Olin arasın- daki romantik ilişkı, pek ınanılır cınsten değil. Herzamanki gibi sa- kin. temkinli. biraz da alaycı duran Redford ile çarpıcı. yoğun ve cıva gibi Olin. kıvılcım çaktıracağa ben- zemiyorlar. Ama "Havana"ya ge- nelde romantik bir hav a hâkim. Pol- lack. daha bir gerçeklık havası yarat- mak için. ışıklı görüntülerle tozlu fıltreleri ardı ardınca kullanmış. Fil- me göre, cinsel cazıbe sıyası bilince yol açıyor. Merkezdeki kişisel ılişkinin gelış- me hızı da toplumsal değişime ışa- ret ediyor. "Havana"nın ilk senar- yosunu 1970'li yıllarda JudithRas- coe yazmıştı. Yeniden elden geçıp yazılmış bu senaryo ise David Ray- fîel'ın imzasını taşıyor ve eski Hollyvvood gelenekleri. sözde siya- si sorunlar ve bol miktarda kötü diyalogdan oluşuyor. Kanal 6 21.40 Spielberg, 'Kutsal Hazine Avcılan'nın başansını tutturamıyor Süratli ama yaratıcı değil TV Servisi- Ste\en Spielberg "Kutsal Hazine Avcılan" ile bü- yük birtıcari başan kazandığı zaman herkes, "bunu nasıl aşacak?" diye düşünmüştü. Indiana Jones'un 1935 yılında kut- sal Sankara taşını arayışını anlatan 25 milvon dolar maliyetli devam fil- mi "Indiana Jones Kamçılı Adam"ın ilk filmı aştıgı söylene- mez. Gerçi ilk filmin iki katı bir sü- rate sahip ama, yaratıcılıktan yana onun haylı altında kalmış. George Lucas'ın hikâyesi de "Kutsal Hazi- ne Avcıları"nınkinden daha zayıf. "Kutsal Hazine Avcılan" her şeye rağmen asgarı bir inanılırlık çızgisı- ni koruyordu. "Kamçılı Adam" bundan çok uzak. Indiana Jones Kamçılı Adam Indiana Jones. the Temple of Doom Yönetmen: Steven Spielberg Oyuncular. Harrison Ford, Kate Capshavv, Ke Huv Quan (Jonathan Ke Quan), Amrih Puri, Roshan Seth. Philip Stone, Dan Avkroyd - 1984 ABD yapımı. 118 dakika. "Indiana Jones Kamçılı Adam" fevkalade eğlenceli bir sahnev le açı- lıyor. Cole Porter'ın "AnythingGo- es"u eşliğınde. Busby-Berkelev üs- lubu bir dansla. 1935 yılında Şang- hav 'da bır gece kulübündeyız. Arkeolog kahramanımız kötü adamlarla hevecanlı bir çatışmaya girdikten sonra. >arkıcı VVıllıe Scott (Capshavv) ile kaçmak zorunda kalı- yor. Az sonra. on iki yaşındaki Short Round. yanı Ufaklık'la buluşuyorlar (Quan). Cçlü, ılkel bir köye gıdıyor. Köy sakınleri onlardan kutsal bir ta- şı bir saraydan çalmalarını istiyor. "Indiana Jones Kamçılı AdanT'ın hikâyesi daha zayıf. kadın kahrama- nı da ilk filmınkinden daha ürkek. Bu da film için hayırlı sonuçlar dogur- muvor Yasak aşk oykusu Yönetmen: Zeki Alasya / Oyuncular: Kadir İnanır. Me- like Zobu. Tulu Çizgen, Bü- lent Bilgiç, Yasemin Koşal / 1985. Ozer Film yapımı TV Servisi- Evli bir erkekle, komşusu genç bir kızı açmazlara düşüren yasak aşk ilişkilerinin öv- küsü Güldürü sanatçısı Zeki Alasya'nın oyuncu olarak değil, Metin Akpınar'sız ve tek başına yönetmen olarak ımzasını attığı "Yaz Bitti", beklenenin aksine bır komedi öyküsünü değil. dra- matik içerikli bir aşk serüvenini ekrana getiriyor. On yıl önce futbolu bırakıp. oto- mobil boyacılığı yapan eşkı milli futbolcu Savaş (Kadir İnanır),• kansı Sühendan (Tulu Çizgen) v e kayınbiraderi Süha (Bülent Bil- giç) ile İstanbul'un kenar semtle- rinde bırlikte oturmaktadır. Semt kulübünden antrenörlük yapması için gelen öneriy i geri çev iren Sa- vaş'la. lüks yaşam özlemi içinde- ki kansının bu yüzden arası açılır. Evdekı tartışmalar yüzünden bu- nalan Savaş. üstkatlataşınan vo- leybolcu Zeynep'le (Melike Zo- bu) yasak bir aşk ilişkisine girer. ShowTV 7200İ Sık sık ekrana geliyor Bezdiren müzikalTV Servisi- "Sahne Âşıklan". kısa bır aradan sonra yeniden karşı- mızda. Gerçi klasiklere saygı göste- nlmesınden yanayız ama başka bir müzıkalı ızlemeyı tercıh edebılırdik. Bıliyorsunuz. "Sahne Aşıkla- n"("Show Dün\ası"adıyladaoy- namıştı), beş kışılik İrlandalı Dona- hue aılesınin hikâyesıni anlatıyor. Ir- ving Berlin'in kataloğundan seçıl- mış şarkılarla bezeli bir film. Anne- baba ve üç çocuk Donahue. shovv dün^asının engebelı yollannda iler- lerken. bız de küçük ogul Tım'in (OTonnor) sevgilisı Vıcki rolünde Marilyn Monroe'nun varlığı ile şen- leniyoruz. "Show Dünyası"bütün müzikaller gibi mutlu sona bağlanı- yor, Donahue'lar son bır shovv ıçin bir araya gelerek filme adını veren There's No Business Like Show Business • Yönetmen •VValter Lang Oyuncular: Ethel Merman, Dan Dailev, Marilyn Monroe, Donald O'Connor / 1954 ABD vapımı. 111 dakika. şarkıyı söylüyorlar. "Sahne Âşıklan". müzık. senar- yo ve taşanm dallarında Oscar ada- yı oldu. Üçüncü adaylığı biraz şaibe- li. Çünkü filmin kostümleri, son de- rece zev ksız. Hele Ethel Merman'ın "There's No Business Like Show Business"ı söylerken giydiği beyaz gıysi, bir âlem.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle