25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 EYLÜL 1995 ÇARŞAMBA 18 SPOR Milli takımımız 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri için en önemli dönemeçte Ya kazanacağız, ya kazanacağızDE!VİZ DERİNSU 19 Şubat 1956. Türk millı takımı Turgay, B. Ali, B. Ahmet. Mustafa, Naci, Nusret, tsfendiyar, Coşkun, Metin. Kadri, Lefter on binyle Mithatpaşa Stadı'nda. Yugoslav hakem Stepanoviçin düdüğüyle mıllıleri- mizin, zamanın güçlü takımı Macaristan üe mücadelesi başlıyor. Karşılaşma bitlığınde skor 3-1 lehımıze. Gollenmizi Lefter (6. ve 38. dakıka penaltı), Metin kaydediyor. Tüm Avrupa şaşkın, bızim mutluluğumuza diye- cek yoktu. llerleyen yıllarda ise Macaristan karşısın- da oldukça kötü sonuçlar alıyoruz. 29 Nisan 1962: Macaristan: 2 - Türkıye: 1; 22 Eylül 1982: Macaristan. 5 - Türkiye: 0; 4 Nisan 1984: Türkiye: 0 Macanstan: 6; 16 Mart 1988: Macanstan: 1 - Türkiye: 0; 5 Eylül 1990: Macaristan: 4 - Türkiye: 0. tlk ve son olarak bundan 1 yıl önce, 7 Eylül 1994'te Macaristan deplasmanından 2-2'hk skorla 1 puan daha aldık. Tarihımizde 301'inci maçına çıkacak A Milh Futbol Takımımız. bu akşam yepyeni bır zafere ımza atmaya hazır. Bugüne kadar 63 maçı berabere. 145 ma- çı da kaybeden ay yıldızlılanmız, alacakla- n 93'üncü galibiyetle 1996'da tngiltere'de yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'na vıze alacaklar. Ay yıldızlılanmız bugüne kadar attıklan Teknik Direktör — Fatıh Tenm Teknik Direktör Kalman Meszoly liwjw.Hiwtmja •M.nmnımınM.1 CVN4DIKL4O- 51 "I MİCHP | Munsav&ıeç '-: •j aarea-Macansaıi 2-1 Puan durumu ÜJke bvıçre TÜRKİYE lsveç Macanstan Izlanda 0 6 5 6 5 6 S 4 3 2 1 1 g 1 1 1 2 1 M 1 1 3 2 4 A 12 12 7 6 2 Y 7 6 e 8 13 P 13 10 7 5 4 354 gole karşı 529 golü de kalelerinde gör- düler. Futbolcular kendinden emin "Bu benim maçım.'" Millı takım kadro- sunda bulunan tüm futbolcular ağız birliği etmişçesine günlerdır bu sözü soylüyorlar. Hepsınin tek hayali bu maçta sahaya çıka- bilmek. Tek üzüntüleri ise sahaya sadece 11 kişinin çıkabileceğı. Teknik direktör Fatih Terim ise futbolcu- lannın bu şevkı karşısında çok mutlu. "Ar- tık bana yapacak bir şey kalmadı" dıyen Tenm. "Tek keliraeyle hazırız. Futbolcu- lar aşırı derecede heyecanlanmadıkça sa- hadan galibiyetle ayrılacağız" şeklınde konuşuyor \e eklıyor: "Maç sonrası pa- zartesi günü bastığım 42'nci yaşımı kut- layacağım. Tüm sey ircilerden bir kez da- ha bizi 90 dakika boyunca hatalanmızı hoşgörerek bizi desteklemelerini tstiyo- ruz. Eğer bir aksilik olmaz ve sahadan galip çıkarsak, herkesin havaya kurşun değil, çiçek atmasını istiyoruz. Silahla kutlama olmaz.1 * Milli takım futbolculan. Macanstan ma- çını kazanırlarsa prim zengini olacaklar. Fut- bol Federasyonu vereceğı pnmı henüz açık- lamadı. Ancak söylentılere göre bu miktar 25 milyar civannda olacak. Başbakan Tan- su Çiller de federasyonun vereceğı pnm ka- dar kendılerinin de vereceğıni belirtmiştı. Ancak Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, Çiller'ın pnmi 2'ye katlama- ya hazır olduğunu söy ledı Macaristan da iddialı Bu arada Macaristan da sessiz sedasız maç saatinı bekliyor. Gruptakı son şansını kullanacak Macar takımının teknik direktoru Meszoly, favon gösterdıği Türkiye karşısında tüm şanslan- nı kullanacaklarını ıfade ederek "Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. kazanmak zorundavız" divor Bugünkü maçta 52. kez milli formayı giyiyor Oğuz'dan rekorSpor Servisi - Fenerbahçe'nin ve A milli futbol takımımızın başanlı kaptanı Oğuz Çetin. bugün yenı bır rekora ımza atıyor. Oğuz, bugün oy- nanacak olan Macanstan maçıyla 52. kez millı olma onuruna enşerek Fa- tih Terim ve Turga> Şeren'ın reko- runu geride bırakıyor. Galatasaray formasıyla 51 kez A mıllı olan Fatıh Terim. millı formayı son kez 4 Nisan 1984 tanhınde tstan- bul Inönü Stadı'nda Macanstan ile Oğuz, milli takımı sırtlıyor. oynanan maçta giydi. Terim, bu son maçında karşılaşmadan 6-0'lık bir yenilgıyle aynldı. Mıllı takım formasıyla ilk olarak 21 Eylül 1988 yıhnda Inönü Sta- dı'nda oynanan Yunanıstan karşılaş- masıyla tanışan Oğuz, 3-1 kazandı- ğımız bu karşılaşmada karşılaşma- nın 42. dakikasında takımımızın ıkıncı golunü atmıştı. Aradan geçen 7 yıl ıçınde sakat- lıklar hanç sürekli olarak milli takı- ma çağnlan Oguz. Fenerbah- çe'dekı ıstıkrarlı futbolunu burada da sürdürdü ve milli takımımızı çalıştıran teknik dırektörlenn vazgeçemediği ısım oldu. Bugünkü karşılaşmada oy- naması beklenen futbolcu. bu formayı gıyerek Fatıh Terim'e ait olan rekoru tam 4 bın 169 gun sonra kırmış olacak. Yetenekli futbolcunun bu 51 maçlık milli takım serüve- nınde şu ülke milli takımla- rıyla karşılaştı: Izlanda (4). Yunanıstan (3), Polonya (3). S. lrlanda (3), tngıltere (3), Macaristan (2), D. Almanya (2). Kanada (2). Norveç (2), Avusfurya (2). San Marino (2), Makedonya (2), Bulgaris- tan (2). Hollanda (2). lsviçre (2), Danimarka (2). Yugoslav- ya (1). S. Birliği (1), Faroe Adalan (1). ABD (1), Finlan- diya (1), Lüksemburg (1), Al- manya (1). Çek Cumhuriyeti (1). Rusya (1), ltalya (1), Ro- manya (1), Israil (1), Hondu- ras(l). Türkiye, Macaristan maçında da böyle sevinçler görmeye hazır. 3. sırada bulunan İsveç, İsviçre'yle oynuyor lsveç için son şans GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Avrupa Futbol Şampiyonası"nda Türkiye'yle aynı grupta olan lsveç. kendi sahasında en yakın rakibımız isviçre'yı agırh- yor. lsveç "in spor çevrelen, Türkı- ye'nın grup btnncisi olmasını ağız birlığıyle garanti görerek takımlan- nın, ikıncilik ıçın son şansını kul- landığını vurguluyorlar. Teknik Direktör Tommy Svens- son'un durumu güç. Dünya üçün- cülüğünün verdiği gaz, çoktan kesıl- di. Gruptaki şans da azaldığı ıçın. Avrupa'nın ünlü takimlannda oypa- yan pröfesyonel Isveçliler. mıllı for- ma gıymeye pek gönüllü değiller. Örneğın tngiltere'de oynayan or- ta saha oyuncusu Anders Limpar. Arsenal'de uzun süre toptan kesıl- dikten sonra yeni lculübü Everton 'da forma giyince, milli takımdan kop- tu. Son maçında sahayı topallayarak terk eden Limpar. Svensson'a olum- suz yanıt verdi. Tommy Svensson'un bir başka sorunu. takımma dünya üçüncülü- ğünü kazandıran penaltı kurtanşı- nın sahıbı, milli kaleci Thomas Ra- velli. On gün önce sakatlanan Ravel- h. pazartesi akşamı. çarşamba günü mıllı formayı gıyemeyeceğıni açık- ladı. Beşiktaş Şaban'da kararlı Spor Servisi - Beşiktaş sol kanat oyuncusu peşin- de .. Teknik direktör Chris- toph Daum'un isteğinı dik- kate alan Beşiktaş yönetı- mı, Mutlu'nun sakatlanıp sezonu kapaması üzenne sol kanat oyuncusu peşıne düştü. Transfer edilmesı ta- sarlanan o^ncuysa Bursas- porlu Şaban. Alman teknik adamın " bir sol kanat oyuncusuy- la kadroyu takviye etme- miz gerekli*'şeklındekı sözlerinı degerlendıren Si- yah-Beyazlı yöneticıler sol kanat oyuncusu transfer et- mek için çahşmalara başla- dı. öncelikle transfer edıl- mesi düşünülen Şaban üze- nnde duran yönetım, Bur- saspor'la bu konudaki pa- zarlığı sürdürüyor. Diger yandan Köln'de yaym ya- pan Almanya'nın Sesi Radyosu Daum"un sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağmu sezon bitimınde bir Alman takımının başına geçeceğını idıa ettı. Emniyet güçleri maç öncesi ve sonrası görev başında Milli maç a büyük önlemSpor Servisi - A\ rupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda bu- gün A millı takım ıle Macaristan arasında yapılacak karşılaşma ön- cesinde ve sonrasında çıkabilecek muhtemel olaylar için olağanüstü güvenlik önlemlen alındı. lstanbul Valısı Hayri Kozak- çıoğlu karşilaşma ile ılgılı olarak yaptığı yazılı açıklamada şu gö- rüşlere ^er verdı: "Ülkemizi >a- kından ilgilendirecek bir milli maç oynanacak. Bu karşılaşma- da gönlümüz elbette milli takı- mımızın kazanmasından >ana ve hepimiz onları yürekten des- teklivoruz. Bu nedenle takınıı- mıza sevgi gösterilerinde bulun- mak, onları coşku>la destekle- mek ve alkışlamak son derece doğal. Çünkü sevgi gösterileri ve tezahüratlar zaten spor kar- şılaşmalannın \azgeçilmez un- surlarıdır. Ancak son zaman- larda spor karşılaşmalanndan sonra sonuç ne olursa olsun bir- takıra üzücü olaylar meydana gelmeye başladı. Bazı sporse- verlerimiz sevinçlerini veya üzüntülerini hoş olmayan. baş- kalarına zarar verecek da\ra- nışlarla ifade ediyorlar. Bu tür da\ramşlarsporun dostluk ba- rış \e kardeşlik havasına uyma- maktadır. Spor karşılaşmala- nnda sonuç ne olursa olsun say - F. Bahçeli yöneticıler Erol ve Emre'yi gözaltma aldılar Gece kuşları takipteHİLMİ TÜRKAY Fenerbahçe'de "gece kuşları" yandı. Asbaşkan ve Futbol Şube Sommlusu Şadan Kalkavan. takımın çok lyi bir hava yakaladıgını belinerek "Bu havayı kimseye bozdurmak istemiyoruz. Bunun için herkes özel yaşamına dikkat edecek. Gece yaşamında yakalanan futbolcuya yönetim kurulu olarak çok büyükpara cezası vereceğiz. Oyle ki bu ceza diğerlerine de ibret olacak" dedı. Emre ve ErolMa ilgilı şikâyetlenn kendısıne bu aralar çok aadoJV geldığini ve her iki futbolcuyu da yakın takıbe aldıklannı belirten kalkavan. "Bu takımdan türlü nedenlerden dolayı bir kez kesilen futbolcunun bir daha kadroya girmesi oldukça zor. Erol ve Emre, gece hayatını seviyorlar. Çünkü forma aslanın ağzında. Onun için hiçbir futbolcumuzun cahillik edeceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu. Parreira döndü Real Betis'in lıg maçmı izleyen Brezilyalı teknik direktör Carlos Alberto Parreira ve yardımcısı Santana dün >oırda döndüler. tspanyol takımının müdafaada çok güçlü olduğuna değınen Parreira. "Bizden iistün yanları yok. tlk maçımızı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız" dedi. Öte \andan Fenerbahçe-Real Betıs maçının biletleri dünden itibaren satışa çıktı. Kulüp bınasında teberrulu olarak satılacak biletlerin fıyatlan kale arkası tribün 350 bın. maraton 1.5. numaralı tribün 2.5 rnilyon olarak belirlendi. Karşılaşmayı VİP tnbününden izlemek ısteyenler ise 7 5 milyon lira ödeyecekler gıyla karşılamalı ya da coşku- muzu barış havasını bozmadan başkalarına zarar vermeden yaşamalıyız. Işte yarın (bugün) oynanacak olan milli maç önce- sinde tüm halkımızın daha ön- ce yaşanan üzücü olaylara me>- dan vermemelerini temenni edi- yorum. Maç öncesinde ve sonrasında herhangi bir üzücü olaya mey- dan vermemek konusunda dev- let gü\enlik güçleri üzerlerine düşen vazifeyi gerektiği gibi ye- rine getireceklerdir. Sporse\er- lerin de\let güvenlik güçlerinc bu konuda yardımcı olacakla- rına inanıyoruz." Efes Light Satellite Tenis Turnuvası NAZMİ AKDAĞ MERSl^ - Efes Lıght Satellite Uluslararası Tenıs Turnuvası Mersin Tenıs Ih- tısas Kulübü konlannda sü- rü\or Turnu\anın ılk gü- nünde tek ve çıft erkekler karşılaşmalan yapıldı. Alı- nan sonuçlar şöyle: T. Denk (Isratl) 2 - E. Borsboom (Afrıka) 0, R. Ohara (Japonya) 2 - J.N. La- coste (lsveç) 0, A. Tombılı- nı (ltalya) 2 - L.V Huysste- en (Afrıka) 0. I. Rospdeski (Polonya) 2 - B.Haberleıtner (Avusturya) 0, J. Lınk (Al- manya) 2 - Alaaddın Kara- göz (Türkiye) 0, J. \Vagner (Almanya) 2- Mustafa As- kara (Türkiye) 0, R. Parlı (lsveç)2-T. Herel(lsrail)0, J. Turtunci (USA) 2 - S.Wa- kı(Japon>a)0 Çift erkekler: Eroğlu Vu- ran 0 - Dahan / Starsberg 2, Gottesheben ' Schuttler O - Cına - Cıruolo 2, Pest / Wag- ner 2 - Chara ' Patsukawa 0. Milli takım, tsveç ve Isviçre önündeki başanlı futbolumuzu ortaya koyan takımdan farklı bir görünüşte. Hakan eski Hakan degil. NEYMİŞ / ABDÜLKADtR YÜCELMA> KazanabiliPiz, Kazanmalıyrz Bir Macar maçı, tam 39 yıl sonra. Ama bu kez sı- radan bir milli maç değil. Sıradan diyorum, çünkü o muhteşem Macarları 3-1 yendığimiz maç sıradışı, yanı özel bir milli maçtı. Milli maçın özelı mözeli ol- maz, ama ne olursa olsun, o gün ışin sonunda pu- an yoktu, işın sonunda Avrupa Şampiyonası final- lerine katılmak gıbı önemli bir hedef de yoktu. Üs- telik Macarlarla senlı benlı olmuştuk. Yani 3 temsili maç yapmıştık onlarla ve de hepsınde de yenilmış- tik. Macarlar "Bu Türkler tam bizim dişimıze göre" demişlerdi ki işte o milli maç geldı çattı. Orada da onlan vurduk. Aradan 39 yıl geçti. 1956'nın bır Şubat günü Inö- nü Stadı'nda (O zamanki Mithatpaşa Stadı) Macar- lan 3-1 yendiğımi2 o maçta bıze tek golü atan o gün- lerin 1 numarası Puşkaş da Macarlarla Istanbul'a geldi. Havaalanında kendisine 3-1 'lik maçı anımsa- tan gazeteciye ne dedi biliyor musunuz: "O maçı önemsemeyın. Çünkü o bir ozel maçtı." Oysa biz o maçı tam 39 yıldır dilimize dolamıştık, onunla yatıp onunla kalkıyorduk. Düş- lerimizi bir anda yıktın Puş- kaş. Bugünkü maç ise bir pu- an maçı. Bugünkü maç bır ölüm-kalım maçı. Bugün- kü maç yıllar sonra ılk kez bir final şansını yakalama maçı. Bugünkü maçta ya varızyayokuz. Kazanırsak dünyalar bizım olacak, kaybedersek ış bıraz uza- yacak. o zaman da belkı kuş elden kaçacak. Ney- se, bız kötu şeyleri aklımı- za getirmeyelim, ama ışı sıkı tutalım. Bır hata da yapsak hemen unutalım. Gol yesek bıle gol atacağımızı düşunerek bastıralım. Ama bilınçsizce değil, aklımızı başımıza alarak. Öy- lesıne körü körüne hücuma kalkarsak bır sürprız golle karşı karşıya gelebıleceğımizı de hiçbir zaman unutmadan defansımızı sağlam tutarak gol düşüne- lım. Milli takım, lsveç ve lsviçre önündeki başarılı fut- bolumuzu ortaya koyan takımdan farklı bir gorü- nüşte. Hakan eskı Hakan değil. Onun da milli takım ile ABD'ye gıtmesi ve aktıf dınlenme çalışması ıçi- ne girmesi gerekirdı. O Istanbul'da kaldı, Tonno'yu duşündu, evlılik geldı çattı. Ne olursa olsun Hakan eskı Hakan değil. Ötekilerin de formda olduğu söy- lenemez. Millı takımda Galatasaraylı futbolcu yok. Oysa Galatasaray'da Avrupa deneyımi yuksek fut- bolcular vardı, şimdi onlar yok. Beşiktaşlı futbolcular ise hâlâ Avrupa kupasından elenmenın şokunu üzerinden atmış değil. Fener- bahçelilere gelince. Kendi takımlarında bile oyna- ması tartışılan futbolcular ve milli takımdalar. Demek ıstedığımiz, Macarlarla iyı bir dönemde karşılaştığı- mız söylenemez. Bütün bunlara rağmen inönü Stadı'nın akustiği, seyircımizın desteği Macarları ürkütebilir, kendi sa- haiarına kapatabilir ve bız Inönü'dekı o görkemli ha- va içınde kazanabılirız. Kazanabilıriz, hatta kazan- malıyız. Bu ınanç ve hedef içınde haydi çocuklar; Manchester sizi bekliyor... GÖRÜŞ / MAHMLT SERT bıgiltepe Bileti Macarlarda Ulusal takımımız, son yıllarda gösterdıği başarılı performansmı Ingiltere'deki Avrupa Şampiyonası finallerıne kalarak taçlandırmak istıyor. Bunu tüm ulus olarak istiyoruz. Macaristan karşılaşmasını ka- zanırsak Ingiltere yolunda çok büyük bır avantaj sağlamış olacağız. Ancak futbol karşılaşmalarında -tüm diğer spor dallarında olduğu gibı- başlangıç- tan hakemin bttiriş düdüğüne kadar hiçbir avanta- jın garantisi yoktur. Çünkü, mücadele oyun alanın- daki savaşımla kazanılır. Ulusal takımımızı oluştu- ran futbolcular çok genç olmalarına karşın olduk- ça deneyımliler. Macaristan karşılaşmasının önemı- ni vatan, millet, bayrak edebiyatının çok ötesinde bir düşünce ile algıladıklanndan eminim. Oyunun teknik yönüne gelince, her şeyden önce kendi evimızde oynamamız futbolcularımız için ol- dukça önemli bir motivasypn. Yeter ki stada gelen izleyiciler, 90 dakikanın bitimine kadar takımımızı coşkuyla desteklesınler. Macar takımının gruptaki şansı oldukça az. Bize yenilmelen onlar için fazla bir kayıp olmayacak. Bu nedenle oyunculan çok rahat ve sakin olacaklar. Oyun alanında sa- vunma ağırlıklı, anı kar- şı ataklara dayalı bır taktik uygulama olası- lıkları çok fazla. Özel- lıkle duran toplarda uzun boylu, iyı kafaya sıçrayan oyuncularına dikkat etmemiz gere- kecek. Macar Teknik Direk- törü Meszoly. Türk fut- bolunu yakından tanı- yan bir futbol adamı. Büyük bir sürprizyapıp oyuna baskı uygulaya- rak başlayabilir. Sanırım takımımızın teknik adam- ları bu olasılığı da dıkkate alacaklardır. Ulusal takı- mımız, artık karşılaşmalannı kulüp takımı havasın- da oynuyor. Futbolcular birbirlerini iyi tanıyor ve ta- mamlıyorlar. Yeni bir oluşum içerisındeki Macaris- tan'a karşı bu hava sonucu etkileyecek ağırlıkta. Türk futbolcusunu çağdaş futbol uygulamasında sık sık yinelediğı en büyük yanlışı, ilk topa girmede zamanlama hatalarıyla, ver-kaç gibi çok önemli bir gol silahını yeterince kullanmamasıdır. Ilk topa gir- me ilkesinın temeli topla buluşma anıdır. Bu anın za- manlamasını ayarlayamadığınızda kişisel hata yap- mış olursunuz ki bu içınde bulunduğunuz atak ya da savunma organızasyonunu bozarak rakibe avantaj sağlar. Yeniden Macaristan maçına dönersek, iri-yan an- cak ağır adamlardan kurulu kalabalık Macar sa- vunmasını açmak için oyunu kenarlara yayıp, yer- den sert ortalarla ve etkili ver-kaçlarla istedığimiz golleri bulabiliriz. Ulusal takımımız için yenginin tek veya çok gollü olmasının önemi yok. Bu bakımdan oyunu, acele etmeden, kontrollü, çabuk ve de yer- den oynamak, gerek kişisel gerekse takım olarak yapılabilecek yanhşları olabıldiğince aza indirerek Macarlar'dan Ingiltere biletini almaya yetecektir. Türk futbokusunun çağdaş futbol uygulamasında sık sık yinelediği en bü>'ük yanlış. ilk topa girmede zamanlama hatalanyla, ver kaç gibi çok önemli bir gol silahını yeterince kullanmamasıdır. Naumoski veTamer Serbest Atış'ta • SporSer\isi-HBBde yer alan ve her hafta basketbol camıasından bir konukla basketbolün sorunlanmn tartışıldığı "Serbest Atış" programı yeniden start alıyor Basketbol yazanmız Ahmet Kurt ve Erman Kunter'ın bırlıkte sunduklan programm bu haftaki konuklan Efes Pılsen'lı Petar Naumoski ıle Tamer Oyguç. Saat 18.00'de başlayacak olan programda NCAA maçının ardından basketbol tartışılacak. aftyapıya yöneldi • BURSA (TSA) - Inter Toto K.upası'ndaki muhteşem başlangıçtan sonra döndüğü ligde dökülen Bursaspor, aksayan orta sahasına gerekli tak% ıyeyı bundan böyle kendi bünyesınden yapma karan aldı Galatasaraylı Osman \e Ergün'e talip olan, ancak bu futbolculann astronormk benser\ is bedellen vüzünden gen adım atmak zorunda kalan Yeşıl-Beyazlı yönetım. asker Volkan'ın ızın sorununu çözümlemeye çalışırken genç Mustafa">a da 'hazır ol' emrı verdı Efes Pilsen yakın takipte • Spor Servisi - Efes Pılsen'ın Koraç Kupası'nın ikıncı turundakı rakıbinı belırleyecek Polzela-Alba Regıe ılk tur ılk maçmı izlemek ıçın kulüp menajen Doğan Hakyemez ıle A Takım Yardımcısı Antrenörü Oktay Mahmudı bugün Slovenya'yagıdıyor. Slovenya temsılcısı Polzela ıle Macaristan"dan Alba Regıe önümüzdekı hafta bu maçın rö\ anşını oynayacak ve ıkıncı turda Efes Pilsen'ın rakıbı olacak takım ortaya çıkacak. Efes Pilsen. Koraç Kupası'nın ıkıncı tur ilk maçını 27 eylülde deplasmanda, rövanşı da 4 ekimde Istanbul'da yapacak. Tofaş Sas Maribor önünde • Spor Senisi- A\rupa Koraç Kupası'nda Tofaş, Bayanlar Ronchettı kupasında ise Deniz Nakliyat ve Fenerbahçe 1 .tur ılk maçlannı bugûn oynuyor. Tofaş SAS, Slovenya'nın Manbor kentınde Satex Manbor takımıyla karşı karşıya gelecek Maçı Slovaİc Petr Sudek ıle Çek Cumhunyetrnden lvan Zachara hakem ıkilisi yönetecek. Bayanlarda Caferağa salonunda saat 15.30'daDenızNakhyat Slovenya'nın Qdeja Maribor, Fenerbahçe ise 17.30'da Bulgar Stomona takımı ile karşılaşacak. Denız Nakliyat maçmı • Vladımır Atanassov- lon Georgıu. F Bahçe maçını Hırvat Ivıca Jovıç, Makedon Zoran Zlatev ski hakem ikılısı yönetecek. Riete Atletizm Şampiyonası •Spor Servisi - Atletızmde şampıyonalar birbıri ardına devam ediyor ttalya'da düzenlenen Rıete Atletizm Şampiyonası da bırbırinden» ılgınç yarışlara sahne oluyor Şampıyonada dün yapılan müsabakalar sonunda, şu sonuçlar almdr. Erkeklerde. 100 metrede tngılız Lınford Chnstıe, 200 metrede ABD'li Mıchael Johnson, 400 metrede Kenyalı Samson Kitur, 400 metre engellıde Jamaıkalı Wınthrup Graham, 3 bın metrede Cezayırlı Noureddıne Morcelı - bınncılıklen elde ettı. Bayanlarda, 200 metrede Rus trina Pnvalova, 800 metrede ABD'li Jearl Mıles, yüksek atlamada Bulgar Stefka Kostadınova, 400 metre engellide de Beyaz - Rusya'danTatjana Kurochkına, zafere ulaşan atletler oldu. AliHginbldü : • Spor Servisi - Fenerbahçe'nın eskı futbolculanndan Alı Elgın (Göbek Ali) geçırdiği bır ^' kalp krızi sonucu vefat etti. Alı Elgın'm cenazesı bugün öğle namazmdan sonra Kızıltoprak Zühtü Paşa Camu'nden kaldınlacak. TVde Spor TRTl 19.45 Türkıye- Macanstan ( Naklen) TRT3 18.00 Ingiltere Lıgi 22.45 Türkıye-Macanstan (Tekrarl TRT4 15.30 AtYanşlan HBB 18.00 Serbest Atış 00.15 Brezılya Futbolu Kanal D 22.00 tsveç-tsviçrc
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle