24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Etteki yanlış tavukta tekrarlanmasın! önce üreticiye Donmuş tavuk ithalatı sonra tüketiciye zarar verir! Etfiyatlannda görülen anormal artışlardan sonra tavuk etinde de başgösteren fiyat artışlanna karşı yetkilüer önlem arayışları içindedir. Bu duyurunun amacı, hem Türk üreticisinin, hem Türk tüketicisinin. dolayısıyla da Türkiye ekonomisinin çıkarlarına en uygun önlemlere işaret etmek veyetkililerin çok olumsuz sonuçlar doğuracakyanlış kararlar almasını önlemektir. DOGRU! Tavuk etijîyatlart arz-talep dengesizliği sonucu artnıa eğilimi göstermiştir. Geçen yıl talebin azalması sonucu tavuk eti stoklarının anormal artışı nedeniyle üretim bu yıl kısılmıştır. Kısılan üretimin neden olduğu piyasadaki arz-talep dengesizliğinin ve serbest piyasa koşullarımn doğal sonucu olarak tavuk eti fiyatları artmıştır. Ancak, son haftalarda, gerek üretimde görülen kısmi artış, gerekse turizm sezonunun sona ermesiyle talepte görülen ^azalma fiyatların tekrar eski seviyelere gelebileceğini de ;• göstermektedir. - , _ -; ' ' ,, ; YANLIŞ! Tavuk eti ithalatını teşvik. Yetkililer çözüm olarak 10 Eylül tarihinde tavuk eti ithalatım kolaylaştırdılar, sınırlamalan kaldırdılar. Şimdi de tavuk eti ithalinden alınan fonlan düşürmeyi ve çeşitli ülkelerden donmuş tavuk eti ithalini daha da teşvik etmeyi düşünmektedirler. Bu, hem üretici, hem tüketici, hem de ülke ekonomisi açısından çok olumsuz sonuçlar doğuracak tek boyutlu ve yanlış bir önlem olacaktır. 5-6 yıl önce et konusunda alınan kararlann bugün yaşanan düşündürücü sonuçlan bunu kanıtlamaktadır. YENİ YANLIŞIN ESKİ KANITI: Kilosu 1 milyona et! Bu yılın sonunda büyük şehirlerde etin kilo fiyatının 1.000.000 TL sınınnı aşması endişeyle beklenmektedir. Başlangıcı 1990 yıllarına uzanan yanlış kararlar sonucu büyükbaş hayvan üreten Türk üreticisi büyük zararlara uğradığı için üretim düşmüş, Türk tüketicisi yıllardır eti çok yüksek fiyatla satın almak zorunda bırakılmıştır. Bunun neden olduğu döviz kaybı, üretim kaybı, piyasa daralması ekonomiyi ayrıca olumsuz etkilemiştir. Tavuk ithalinin teşviki ve fon indiriminin aynı olumsuz sonuçlan ,,,„,. doğuracağı açıktır., . ' -! , ÇÖZÜMÜN DOGRUSU Tek doğru çözüm, Türkiye'nin tavuk eti üretimini artırmaktır. Kalıcı ve uzun vadeli önlemler geliştirilinceye kadar, kısa vadede alınacak önlem son derece basittir: Kuluçkalık yumurta ithalatım hızla ve büyük çapta gerçekleştirmek için gerekli kredi ve gümrük teşviklerini derhal yürürlüğe koymak. Üretimin hızla artınlmasıyla, istenen bütün olumlu sonuçlara en kısa sürede ulaşılacaktır. Tavuk eti fiyatlanıu dengelemek için eîTuygun önlem üretim artışını teşvik etme DOGRU ÖNLEM NELER SAGLAYACAK? Tavuk eti üretimi 9 hafta içinde artar. Tavuk üreticisinin boş duran kümes kapasitesi üretime katılır. Üretimin artmasıyla fiyatlar düşer, beyaz et yani tavuk eti bollaşır. Türk tüketicisi sağlıklı ve bol bir temel besin kaynağına yeniden kavuşur. Artan üretimin bir bölümü komşu ülkelere ihraç edilir, böylece hem iç piyasada tavuk eti kaynağı sağlam bir zemine oturur, hem de döviz sağlanır. Binlerce kilometre uzaktan tavuk eti ithal eden Körfez Ülkelerindeki 400 bin tonluk tavuk eti pazan Türkiye'ye açılır. DOGRU HEDEF; ÜRETİMİ KATLAMAK! Türkiye'de üretimin kısılmasına yol açacak ithalatı teşvik etmenin tam aksine, doğru hedef üretimi katlanıak, oluşan üretim fazlasıyla hem fiyatları dengelemek hem de komşu ülkelere tavuk eti satmaktır. Tüketici kazanır, üretici kazanır, Türkiye kazanır. Yetkililerin en kısa zamanda 10 Eylül tarihli kararı düzeltmelerini ve doğru kararlan almasını diliyoruz. Bu duyuru binlerce üretici ve tanm çalışanının mensup olduğu KÖY'-TUR Tavuk Ureticılen Topluluğu tarafmdan yayınlanmaktadır. KÖY-TÜR üretim bölgeleri: / ADAPAZARI, ELA2IĞ, ANKARA, ER2İNCAN, BOLU, DİYARBAKIR, ERZURUM, ESKİŞEHİR, EGE, KAYSERİ, KONYA, İÇEL, SAMSUN, YOZGAT K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle