24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 EYLÜL 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN r İLMLERl TELEVJZYON 17 Garibaidi SokağuıdakL. 10.00 TRT 3 Macera (House on Garibaidi Street) - Israilli bir grup, Nazi Almanyası'nda Yahudileri gaz odalannda toplu halde katleden eski savaş suçlusu- nunpeşine düşerler. Yn: PeterCollinson. Oyn: N. Mancuso, J. Suzman. Aile Namusu 10.30 atv Melodram /£Js Üvey babasının baskılanndan yılan gencın şansı. sonunda açılır ve 'Ö'ünlü bir şarkıcı olur. Aram Gülyüz'ün yönetiminde Halil Taşkın, Cemal Gencer var. Sevgfli Ortak 10.30 Show TV Duygusal ®fla çocuğuyla Almanya'dan dönen bir kadının. kiracısıy la ortak olup açtıklan otel için verdikleri mücadelenin öyküsü. Başrollerinde Aykut Oray, Suna Yıldızoğlu var. Yasak Cennet 10.30 Interstar Melodram Kansıyla sorunlan olan bir doktorun. genç bir kjzla yasak ilişkisi- ni konu alan filmin yönetmeni, Mehmet Aydın. Başrollerinde Ta- nk Tarcan, Selin Dilmen var. Battal Gazi Geliyor 11.05 TRT-GAP Macera /J^\ Battal Gazi. Bızanslılar tarafından öldürülen babasının intikamını 'O' almak için mücadele verir. S. Ayanoğlu'nun yönetip rol aldığı film- de, Fikret Hakan da var. Uyanış 12.00 Show TV Dram /TT\ (Grand Isle) - Kocası kendisiyle ilgilenmeyen yaşlı bir kadının ya- v i ' şamına genç bir adam renk katacaktır. Mary Lambert'ın yönetimin- de Kelly McGillıs, Ellen Bursytn var (1992). Okul Zamam 12.10 Interstar Dram ©(She is Working Her Way Through) - Yazma yeteneğini arttır- mak için kolej eğitimi almaya karar veren Virginıa Mayo. burada Ronald Reagan ile karşılaşır. Yn: Bruce Humberstone. Bir Umut Uğnına 13.30 TRT INT Macera ®Almanya'daTcalabilmek için bir Alman kadınla evlenmesi gereken işçınin öyküsü anlatılıyor. G. Güney'in yönetip rol aldığı filmde A. Marie Buke de var. Aaahh BeBnda 14.00 Kanal D Fantastik Şampuan reklamına çıkan genç kadın kendıni canlandırdığı karak- terin ailesiyle birlikte görür. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptı- ğı filmde Müjde Ar. Yılmaz Zafer var (1986). Bayraguı Altında 14.30 Show TV Macera /O) (RaHy Round the Flag Boys) - Bir füze üssünde yaşayan toplulu- v^/ ğun yaşadıklan paniğin öyküsü. Leo McCarey'in yönetiminde Pa- ul Nevvman, Joanna W"oodward, Joan Collins var (1958). Bir Kırık Bebek 15.30 atv Dram @Genç kız reklamdünyasınınıçinegirdikten sonra sınıfatlayıp ken- di çevresiyle yabancılaşır. Y'önetmen: Nisan Akman. Oynayaniar: Hülya Avşar, Erdal Özyağcılar (1987). Son Sabah 16.40 Show TV Dram ®Kan davası nedeniyle çocukluğunda Almanya'ya göndenlen gen- cin, döndükten sonraki intikam öyküsü. Natuk Bayian'ın yöneti- minde Ferdi Tayfur, Oya Aydoğan var (1978). Ölüm Dövüşü 17.20 Kanal 6? Alın Yazun 17.50 Kanal D Dram /Çi\ Fakir bir minibüs şoförü ile zengin bir kızın dramatik öyküsü anla- ' ö ' tılıyor. Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı filmde Hülya Av- şar ve Salih Kırmızı oynuyor (1986). Hülya Avşar atv'de saat 15.30'daki 'Bir Kırık Bebek'te. 18.001TRT31 Klasiklerden Aynntıyanda Yavrum 18.20 Show TV Dram ®Kızlan sayesinde milyoner olan fakir bir atlenın öyküsü konu ola- rak ele alınmış. Orhan Aksoy'un yönetiminde Zeynep Değirmen- cioğlu, Semra Sar var (1970). lîrinita Kardeşler - 2 19.50 Kanal 6 Macera /T7\ (Trinita Brothers- 2) - Komedı-macera türünde bir dizı filmde bir vO' araya gelen İtalyan ikili Bud Spencer ve Terence Hill'den bir ma- cera filmi. 20.001 Kanal DI Robin Hood Aynntıyanda Suttan 21.05 Show TV Duygusal /£ÎH Bir gecekondu semtinde yaşayan dört çocuklu dul kadınla minibüs Ms&' şoförünün aşk öyküsü. Kartal Tibet'in yönetiminde Türkan Şoray. Bulut Aras, Adile Naşit var (1978). Coda 23.00 Kanal 6 Gerilim ©(Coda)- Polis, müzik eğitimi gören öğrencinin ölümünü araştırmak- tadır. Craig Lahiffin yönetiminde Penny Cook, Arna-Maria Winc- hester var. Kanlı Direniş 23.10 atv Dram /TT\ (Resistance) - Karakter farklılıklannın ayırdığı ancak yaşama ar- v i ' zulannın zorlamasıyla bir araya gelen insanlann öyküsü. Yn: Paul Elliott, Hugh Keays-Byrne. Oyn: Helen Jones. Lorna Lesley. Alevü Kalpler 23.45 TRT 2 Dram /TT\ (Young ar Heart)- Müzik profesörü olan babalan ve teyzeleri ile Vü/ yaşayan üç kız kardeşin hayatlanna genç bir besteci girer. Gordon Douglas'ın yönetiminde Doris Day. Frank Sinatra var. Sınırsız Tutkular 00.30 Kanal D Gerilim -O) (Rules Obsession) - Arkadaşının ölümünü araştıran psikolog, ken- *O/ dini bir çıkmazın içinde bulur. Rick King'in yönetiminde Scott Ba- kula, Chelsea Field var. Sevginin Mucizesi 01.20 atv Duygusal /Ov (Prancer) - Noel'ın büyüsüne inancı kalmamış fakir bir kasabada. 'O' küçük Jessie'nin yaşama sevincinin öyküsü. John Hancock'un yö- netiminde Sam Elliott, Rebecca Harrell var. BirYıldızDoğuyor 02.30 HBB ? Cehennem Kasabası 03.00 TRT 1 Macera ©(A Town Cailed Hall) - Yüzyılın başında hükümete isyan eden al- bay, küçük bir kasabada kendi yönetimini kurar. Robert Parrich'in yönetiminde Telly Savalas, Robert Shaw var. Medyıun Çocuk 03.00 atv Macera •f>\ (Nostradamus Kid) - Gittiği gençlik kampında dünyanın sonunun vz/ geleceğini düşünen genç Ken'in maceralan. Bob Ellis'in yöneti- minde Noah Taylor. Miranda Otto var. izleyin o Yerli \Orta Halli \_) Yabancı \0eğmez Kanal D 2O.oo\ Costner ve Reynolds'ın 'Robin Hood'u, adalet savaşçısı değil Kendi haliııtle bir adam Robin Hood: Prince of Thieves / Yönetmen: Kevin Reynolds Oyuncular: Kevin Costner, Morgan Freeman, IVIary Elizabeth Mastrantonio. Christian Slater, Alan Rckman, Geraldine McEwan, Michael McShanc. Brian Blessed, Michael NVincott, Nick Brimble, Jack Wild, Soo Drouet 1991 ABD yapımı, 138 dakika. TV Servisi- Kevin Reynolds'ın (daha doğrusu, Kevin Costner'ın) filminin ta- lihsizliği. biri "Potemkin Zırhlısı" olan iki büyük klasikle aynı günde yayımlanma- sından kaynaklanmıyor. Bu "Robin Ho- od"un talihsizliği, iyi bir film olmayışın- da. Michael Curtiz'in Errol Flynn'Iı "The Adventures of Robin Hood"unun romantizminden ışık yıllan uzakta. Ama. bütün kan-revan sahnelerine rağmen. öme- ğin Paul V'erhoeven'in "Flesh + Blo- od"ının çarpıcılığını da yakalayamamış. Genç Robin of Locksley (Costner). kut- sal topraklardaki berbat birzindandan. sağ kolu Mağnbi Azeem (Freeman) tarafın- dan kurtanlır. Ingiltere'ye birdöner kı ba- bası öldürülmüş. Kral Aslan Yüreklı Rişar (varlığı son ana kadar sır gibi saklanan Se- an Connery) sürgünde. Nottingham'ın za- lim şerifi (Rickman) ortalığı kasıp kavur- makta. Shenvood Ormanı'ndan geçerken. oradaki soygunculann lideri Lıttle John ile (N'ick Brimble) çarpışıp onu yener. Bu in- sanlann aslında soyguncu değıl, şerif yü- zünden evlerini barklannı terk etmiş na- muslu insanlar olduğunu anlar. Robin Ho- od adıyla onlann başına geçip savaş sana- tını öğretir. KarKın akrabası ve onun adı- na çalışan bakire Marian'la (Mastranto- nio) birbirlerine âşık olurlar. Sonra da kı- zı zalim Şerif in elinden kurtanr. Daha önce "Fandango"yu yapmış. Costner'ın favori yönermenlerinden Rey- nolds için söylenecek bir-ıki olumlu şey var. Filmi siyasi olarak doğru. Marian (en azından başlangıçta) bağımsız ruhlu bir ka- dın. Shervvood'da erkeklerin yanı sıra ka- •Robin Hood'un büyük bir böliimü gece, kasvetli ormanlarda. ateş ışığı altında çe- kilmiş. Atmosfer olarak i>i filmde Kevin Costner ve Morgan Freeman başrolde. dınlarda savaşıyor. Robin Hood'un en gü- vendığı adamı Azeem olduğuna göre. ırk- çılık ve dinı hoşgörüsüzlüğe de karşı. Hep- si de bu kadar. Costner ve Reynolds'ın Robin Hood'la- n, bir adalet savaşçısı değil. kendini doğ- ru olanı yapmak zorunda hisseden kendi halinde bir adam. Ateşli bir âşık da değıl. Mastrantonio ile birbırlenne film icabı âşık olmuş gibi duruyorlar. Filmın büyük bölü- mü gece ya da kasvetlı ormanlarda. ateş ışı- ğı altında ve mahzenlerde çekilmiş. At- mosfer olarak iyi ama. aksiv onu takip güç- leşiyor. Yönetmen Reynolds. karmaşık bir kadro yapmış. Oyunculann oyunlanna ve aksanlarına ilişmemış. Bu yerinde bir se- çim de olabilirdi ama. "Robin Hood"da- ki sonuçlan olumlu değıl. Costner'ın. çe- kimin ortayerinde vazgeçtiği ingilizaksa- nı bir yana (zaten onu duymayacağiz), ka- rakterinin birrengi yok. Popülist gerilla ile partizan olmayan aziz arasında bir şey. Bü- tün kadronun içinde tutarlı bir renk ve ses . tutturan tek oyuncu, Morgan Freeman. Alan Rickman ise kendi kafasına göre. "abartmalı" tanımının bile az geleceği biroyun tutturmuş gidiyor. Sanki başka bir filmden ödünç alınmış gibi. Ama hiç de- ğilse eğlenceh. Rahiplerin hepsi yoz ya da ayyaş. Kan-re\ an durumu ise vahim. Film, kesilen bir elle başlıyor. Sonra da kol-ba- cak kesmeler, bıçaklamalar. yakmalar, kır- baçlamalar, asmalar, patlamalar. tepeler- den düşmelergırla gidiyor. Rickman'ın te- cavüz teşebbüsü ise Robin Hood'un müda- halesiyle yarıda kalıyor. Aıle pazannı amaçlayan bir fılme göre, biraz fazla kaçı- yor doğrusu. Gerçeker'in görevinden ahnacağı söylentisi TRT çalışanlarmı olumsuz etkiliyor Yönetim değişikliğindegerginlik FİGEN YANIK • îstanbul Televizyonu Müdürü Mustafa Gerçeker'le eğitim müdürü Sezi Ergun Anar ve Çocuk Programlan Müdürü Hülya Alp'ın yerine TRT îstanbul Radyosu kadrosundan atamalann yapılacağının duyulması, kurumda 'radyocu kökenliler ve TV'ciler' ikilemini doğurdu. kadrosundan atamalann yapılacağının du- yulması. kurum içinde "Radyocu köken- liler ve televizyoneular" ikilemini büyüt- tü. TRT îstanbul Televizyonu Müdürlü- ğü'neisegenel müdürTayfun Akgiiner'e yakınlığıyla bilinen Program Müdürü Mü- veddet Anter'ın getinleceği söylentüeri ağırlık kazanıyor. Bu arada Anar. raporlu olduğu için ku- rum dışındayken Gerçeker de bu hafta ba- şında rapor aldı. Gerçeker. bu hafta başın- da rapor alarak kurumdan uzaklaşmasını sağlık nedenlerine bağlarken göre\ den alı- nacağı söylentilerinın yeni olmadığını de- ğerlendirerek şöyle konuştu: "Bu söylentilerin hepsi göre\e geldi- ğim ilk gün başladı. TRT'de atamaya yetkili tek kişi vardır. O da Genel Mü- TRT fstanbul Televizyonu'nda üst kade- melerde yönetim değişikliği beklentisinin çalışanlar üzennde yarattığı gerginlik her geçen gün artıyor. Kurum içinde göreve geldiği ilk günden bu yana "kapılarını hiç kapatmayan müdür" olarak değerlendi- rilen Mustafa Gerçeker'in görevden alı- nıp yüksek denetleme kurulu üyeliğıne ge- tirileceğı söylentisi kurum çalışanlarmı olumsuz yönde etkiliyor. Bilindiği gibi TRT tstanbul Televizyonu Müdürü Gerçe- ker'le birlikte eğitim müdürü Sezi Ergun Anar ve Çocuk Programlan Müdürü Höl- ya Alp'ın görevden alınacağı söylentüeri kurumda şok etkısı yaratmıştı. Özellıkle üç müdürün yerine TRT tstanbul Radyosu dfir Tayfun Akgüner'dir. Beni o göreve atayan o. görevden alacak da o. Şu ana kadar bana resmi olarak açıklanan bir şey >ok." TRT'de 1968-70 döneminde yan za- manlı olarak çalışmaya başlayan Gerçe- ker, çeşitli göre\lerden sonra 1988'de TRT îstanbul Televizyonu Müdürlüğü'ne atan- dı. 1989'da îstanbul Radyosu"Müdürlü- ğü'ne getınlen Gerçeker, 1990'da TRT Genel Müdür Müşaviri olarak çalışmaya başladı. 1991 'de TRT Televizyon Dairesi Başkan yardımcılığına atandıktan sonra da 1994'te tekrar TV müdürlüğüne atandı. Bilindiği gibi şu anda program müdürü olarak kurum içinde görev yapan Müved- det Anter de 1993'e kadar radyoda görev yapmıştı. Anter, emeklıliğini beklediği dö- nemde Akgüner'ın TRT Genel Mü- dürlüğü'ne atanmasıhın ardından TRT îs- tanbul Televızyonu'nda göre\ yapmaya başladı Anter, bir vıl sonra da program müdürlüğüne getırildı. MERCEKLE BAKMCA MAHMUT T. ÖNGOREN Demoknatikleştiniz mi? Bu yazı hazırtandığında. son olarak İzmir-Gazi- emir'de Tansaş'ın kafeteryasında patlayan bom- ba 4 kişiyi öldürmüş ve 26 kışinin de yaralanma- sına neden olmuştu. Birden patlayan bombayla oralarda dolaşmakta olan insanlara verilen zarar ve can kaybı... Bu kaçıncısı? Daha da ne denli sü- recek? insanlar sokaklarda, kalabalık yerlerde patlayan bombalar sonucunda sapır sapır dökülürken, Tür- kiye yıl sonuna kadar yine Avrupa'nın süzgecin- den geçecek ve büyütecinin altına yatacak. Avru- pa, Türkiye'yi evirip çevirip bakacak; acaba de- mokratıkleşti mı, demokratikleşmedi mi diye... Sokaklannda bombaların patladığı, bir bölümün- de savaşın sürdüğü, gıderek yükselen enflasyonun insanlann fıttırmasına yo! açtığı bir ülke nasıl de- mokratikleşebilır? Bu sorunun yanıtını Avrupa da biliyor, bizim yet- kililer de... Ama herkes kötü bir oyunu ikiyüzlülük- le sürdürmeyi ihmal etmiyor. Örneğin bizimkiler, "Türkiye'yiAvrupa Birliği'ne almazsanız laiklik kar- şıtı güçler ülkeyi ele geçirir" diye dayatıyorlar. Pe- ki, laiklik karşıtı güçlere karşı bizimkiler ne yapıyor- lar? Onlann ekmegine yağ sürmek için ellerinden gelen çabayı sürdürmekten başka... Bir iki gazetenin dışında medya bu ikiyüzlülüğün üzerinde durmuyor. Avrupalı yöneticiler de işin ayırdındalar. Ama yi- ne de bile bile Türkiye'yi yeniden evirip çevirip so- ruyorlar: "Acaba demokratikleştiniz mi? Bize de- mokratikleşme konusunda bir iki olumlu işaret ve- rin, sızi Avrupa Birliği'ne dealalım, gümrük birliği- ne de. ".Ama küçük de olsa olumlu bir işaret gel- miyor. Örneğin ünlü 8. madde bir türlü değiştiril- miyor. Göstermelik de olsa değiştirilmiyor. Eski DEP milletvekillerinin durumlarında da biriyileşme- ye bir türlü gidilmiyor. Sanırsınız ki bizim yönetici- lerimizin Avrupa Birliği'ne girmeye gönlü yok. Oy- sa hepsi Avrupalı olmak için can atıyor. Ama Av- rupa'nın isteklerini yerine getirmeye de yanaşmı- yorlar. Avrupa'nın istekleri yerine getirilse Türkiye ger- çekten demokratikleşecek mi? Artık Avrupa, Tür- kiye'de böyle bir şeyiri olmayacağından yüzde yüz emin. Bizimkilerin de tüm yüzeysel çabalanna kar- şın demokratikleşme kültürleri olmaması adama- kıllı sırıttı. Ama Avrupa, Türkiye'den yine de vaz- geçemiyor. Çünkü Türkiye stratejik konuma sahip bir ülke. Sonra Türkiye, Avrupa için büyük bir pa- zar. Üçüncüsü de, ya Türkiye sonunda laiklik kar- şıtı güçlerin eline geçerse?.. Tüm bu nedenlerle Türkiye'den vazgeçemeyen Avrupa, bizimkilerin karşısında yalvaryakar olmuş: 'We olur, demokratikleşme konusunda bana küçü- cük, minicik bir iki işaret verin de sizi Avrupa Birli- ği'ne alalım." Ama bızimkilerde surat bir karış. Önlerinde yal- varan Avrupalılara tepeden bakıyorlar. içleri kıpır kıpır, ama "dışandan bizim iç işlerimize kanşamaz- sınız. Ama bızi aranıza kabul etmezseniz de laiklik karşıtı güçler Türkiye 'yi ele geçirir" diyorlar. Peki kamuoyu ne dıyor? Cumhurbaşkanı, baş- bakan ne derse onu yineliyor. Medya arada sıra- da bu gibi konulara değinırse. "doğrudur" diye ba- şjnı saîlıyor TV karşısındaki insanlarımız. Kendisi- nin belli birdüşüncesi yok. "Bakalım, görürüz"d\- yor, bir şeyler bilirmişçesine. Sonunda ne olur? Türkiye'nin ne Avrupa'ya bir iki olumlu işaret vererek demokratikleşmesi ola- naklıdır ne de bizimkilerin elinde oraya buraya sü- rüklenerek... Hiç olmazsa, ınsanlarımızın sokaklar- da, meydanlarda, kalabalıklarda patlayan bom- balar sonucunda ölmelerini önleyebilsek... Ama bunu başarmak tçin de demokratikleşme gerekmiyor mu? Avrupa için değıl, kendimiz için... Kendimiz demokratikleşmeye inandığımız için... insanlarımız tüketime nasıl itiliyor? Bu sorunun yanıtını araştıraplar için bir kitap: Aydın Ziya Özgür, "Televizyon Reklamcılığı", DerYayınevi, îstanbul, 1994. TRT3 18.00] Le Roy'un 'Altın Arayıcıları 1933' ve Eisenstein'ın 'Potemkin Zırhlısf filmleri var TRT 3'te 6 Klasiklerden' kuşağı Arayıcıları - 1933 Gold Diggers of 1933 / Yönetmen: Mervyn Le Roy Oyuncular: VVarren VV'illiams. Joan Blondell. Aline MacMahon, Ruby Keeler, Dick Powell. Guv Kibbee, Ned Sparks, Ginger Rogers 1933 ABD yapımı. 96 dakika. Siyah- Beyaz. ı ı SEVİN OKYAY Her şey filmden dört yıl önce başladı. Yönet- men Roy del Ruth. yazar Avery Hopwood'un "The Gold Diggers/ Altın Arayıcıları" adlı oyununu "Gold Diggers of Broadvvay"adıy- la beyazperdeye uyarladı. Film. Broadway'de çalışan üç 4 koro kızı'nın zengin koca arayışla- nnı anlatıyordu. Dört yıl sonra bu kez Mervyn Le Roy, filmin bir tekrar-yapımını gerçekleş- tirdi (arkası da geldi). "Altın Arayıcıları'". adeta "Warner'da Kiıtı Kimdir?" türünden iyi birkadrosu olan, neşeli, yetkin bırmüzikal. Şarkılar, aynı yıl aynı stüdyonun "*42'nci So- kak"ı (42nd Street) ile başanlı olmuş Harry \Varren ile Al Dubin'e ait. "Altın Arayıcıla- n"nın en büyük 'artı'lanndan biri de koreog- rafisini bir sihirbazın. MGM'yegeridönene ka- dar VV'amer'da yedi \ıl geçirecek olan Busbv Berkeley "in üstlenmiş olması. Show işini meslek edinmiş üç kız olan Blon- dell, MacMahon ve Keeler, o sırada ışsizdirler. Biryapımcı (Ned Sparks) onlara yeni show'un- da iş vaat eder. Ama onun da parası yoktur. Der- ken. Keeler'a âşık olan karşı komşu besteci Dick Powell. onlara yapım için para vaat eder vebirçekleçıkagelir. Hatta oyunda rol alıp ken- di şarkilanndan bir kısmını bile söyler. "Altın Arayıcıları" hem hoş bir müzikal, hem de birdönem filmi. 'Büyük İktisadi Buna- lım'ın acılannı acısız bir şekilde naklediyor. Belki de müzikalleri yapanlar dışında herkesin parasız olduğu bu dönemin bir müzikali olarak "We're in the Money" ile açılıyor Ortada koskoca madeni paralar var, kızlar da madeni para kostümleri giymişler. Ataerkil toplumda kadınlann değişim nesnesi oluşuna ilişkin bu imge.filmip.ana temasını da pekiştiriyor. Etta Moten'inşarkısı "My Forgotten Man". Birin- ci Dünya Savaşı'nda yer alan. o sıralarda da iş- siz ve parasız halde ortada dolaşan kahraman- lara bir selam. Potemkin Zırhlısı TRT3'ün veni kuşağı "Klasiklcrden'in ikinci filmi 'Potemkin Zırhlısı', işten eve dönenlcre uy- gun bir saatte. Kuşakta hafta>a 'Altın Arayıcıları 1935' ve 'Altına Hücuın" filmleri gösterilecek. tarihinin en fazla akılda kalan sahnesidir. Filmin de Odessa Basamaklan'nm da birçok taklıdı ve paro- disi yapıldı. Gene de ikısi de gücünden hıçbır şey kaybetmiyor. 1905 yılında Potemkin muhribi. Askerler arasın- da isyan söylentıleri dolaşır, İçinde bulundukları insanlık dışı koşullar hepsini rahatsız eder. Deniz- cilere verilen kurtlu ete gemi doktoru tarafından "yenebilir" damgası vurulması ise sabırlannı ta- şınr. Eti yemezler. Infaz karan alınır, bir subay man- gaya "ateş"emri verir. Eisenstein, "Grev"iyeni bitirmiş27yaşmdabir sinemacı olarak Mart 1925"te 1905 Devrımi'nin yirmıncı yıldönümünü kutlanıak için yapılacak ve adı sonradan "Potemkin Zırhlısı" oiacak filmin çekimini üstlendi. Siyasi eylemci Nina Agadzha- nova-Shutko ile yüzlerce sayfalık bir senar>r o yaz- dılar. Amaçlan. o yılın bütün olaylannı anlatmak- tı. Filmde. künyedeki oyuncular dışında. Kızıl Or- du denizcıleri. Odesa halkı. Proletcult Tiyatrosu oyunculan da rol aldı. Eisenstein'ın filmi için baş- ka ne denebilir? Övle bir görsel gücü var ki ke- limelere sığmıyor. Bronenosets Potemkin , Yönetmen: Sergei Eisenstein Oyuncular: Ale\ander Antonov, V'ladimir Barskv, Grigori Ale\ander, Mikhail Gomorov, Lavchenko, Repnikova, Beatrice Vitoldi, Sergei Eisenstein 1925 SSCB yapımı, 75 dakika ' Sıyah-beyaz, sessiz (Sesli versiyonu. 65 dakika.) Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerin- den "Potemkin Zırhlısı", beklenmedik bir saatte, beklenmedikbirkanaldakarşımızaçıkıyor.Eisens- tein'ın filminin değen. sadece sinema tarihi ders- lerınde yer alacak bir klasik olmayıp. herdevrin iz- leyicilerini etkileyen çarpıcı bir film olmasından kaynaklanıyor Aynı zamanda nefis bir kurgu örne- ği ki çarpıcılığının büyük bölümünü de Eisenstein usulü "montaj"aborçlu zaten. Özellikle, birdaki- kalık bir olayı montaj harikasıyla beş dakıkaya ya- yan Odessa Basamaklan bölümü, belki de sinema TRT 2 21.05 'Ve Perde' açılıyor TV Servisi- Yapım ve yöneti- mini Fikret Terzfnin. sunuculu- ğunu Candan Sabuncu'nun üst- lendiğı "Ve Perde"nin yeni yayın dönemindeki ilk programında Külrijr Bakanı İsmail Cem konuk ediliyor. Kültür Bakanı Cem'e kültür ve politika hakkındaki kişi- sel göriişleri \e bakanlığın kültür politikası üzerine "Ve Perde"nin soruları yöneltiliyor. Programda Şehir Tiyatrolan. Devlet Tiyatro- lan. Devlet Opera ve Balesi. Ba- kırkö> Belediye Tiyatrosu ve özel tiyatroların 94-95 etkinlikleri de tanıtılıyor. Îstanbul Belediyesi Şe- hir Tiyatrosu'nun "Altın Post" projesı \eTürk Tiyatrosu'nu dün- yaya açma girişimi hakkında Ge- neî Sanat Yönetmen Yardımcısı Aliye Uzunatağan ile yine Îstan- bul Belediyesi Şehir Tiyatro- su'nun 445 sayısıyla >eniden ya- yın yaşamına başlayan "Türk Ti- \atrosu Dergisi"ne ilişkin Yayın Yönetmenı Orhan Alkaya ile kı- sasöyleşileryapılacak. Ayncaey- lül ayında îstanbul turnesinde iz- lediğimiz Rafael Aguilar Bale Grubu'nun Carmen ve Kirov Ba- lesi'nin Şımarık Kız temsılleri ile ilgili görüntülere de yer verilecek. TRT1 10.30 'Konuşa Konuşa' TV Servisi- Toplumsal sorunla- rı ele almayı amaçlayan "Konu- şa Konıışa"nın aündemindeyine evlilık var. Müveddet Anter'in sunduğu programda Eşref Kol- çak. Lale Kolçak, Harun Kol- çak. İhsan Devrim. Handan Devrim, Prof Dr Necla Arat, Doç. Dr. Raif Erişen konuk olu- yor. Programda evlilık öncesi flört. aile içinde kadının statüsü ve Türk Medenı Kanunu ele aiınacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle