24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 EYLÜL 1995 CUMA 18 SPOR Beşiktaş'ta muhalefetin sesi Nevzat Demir isyan etti: Daum şantaj yapıyor BL'RAK AKÇAY Beşıktaş 2000 Derneği Başkanı Nevzat Demir. Beşiktaş Teknik Di- rektörü Christoph Daum'a ates, püs- kürürken Başkan Süleyman Sebayı da eleştirdi. Beşiktaş'ın bu sezon aldığı başarı- sız sonuçlardan Daum'u sorumlu tu- tan Beşiktaş 2000 Derneği Başkanı Nevzat Demir. derneklerinin amacı- nın Beşıktaş camiasını dahaiyi nokta- lara getirmek olduğunu beürterek şun- lan söyledı: "Bizim Beşiktaş yönetimiyle bir ilgimiz yok. Beşiktaş'ın peşinden koşup. vannı yoğunu kulüp için har- cayan milyonİarcataraftanmızın se- siyiz. Ancak Süleyman Seba baş- • Demir: Kendisinin ve yabancılann bütün paralan ödenirken eski futbolcular hâlâ geçen yılın şampiyonluk primini bekliyor. • Beşiktaş'taki tek adam sistemi ile Beşiktaş takımı istediği yere asla gelemez. • Seba, Beşiktaş 1 a borcunu ödemek için martta tekrar aday olmahdır. kanhğmdaki Beşiktaş yönetim ku- piyonlarLigi'ndebaşanyaulaştıra- rulunun. bu yıl Daum'a verdiği yet- cağını iddia etti. Ne var ki Beşiktaş kiler kulübün kasasını zorladı. Sa- daha önceki yıllarda olduğu gibi yın Daum da bu yıl Beşiktaş*ı Şam- hiisrana uğradı. Ve 600 milyarlıkbir Basketbol milli takımı 'Henüz hazır değiliz' LEVENT YÜCELMAN Basketbol Milli Takımımızın son ıkı hazırlık maçını ızledık. tngütere ile bir gün arayla oynanan ıkı hazırlık maçın- da milli takımımız ikı farklı görüntü verdı bızlere. llk maçı kazanan takımla, kaybeden takım arasında dağlar kadar fark vardı. llk gün, hücumda lyı organize olan, mümkün olduğu kadar az hata yapan, savunma yapmayabaşladtğı anlarda ise rakıpten kolay sayı yemeyerek farka ulaşan bır takım vardı. Tüm bu faktör- lerbırleşınce de ortaya çıkan 29 sayılık fark, bızı ılensı ıçın ümıtlendirmıştı. Bir sonraki gün milli takım bır önceki gûnkü yorumlanmızı yalanlarcasına kötü oynadı. Ne hücum ne de sa\unma yapabildiler. Ayrıca ilk maçı 29 sayı farkla kazanmanın verdiği rehavetı gö- zardı etmemek gerekir. Bir takımın inişte olduğu günler de vardır. Ancak sadece bır günlük süre içerismdeki bu büyük değişıklığe bir anlam vermek mümkün değil. Galiba istikrarsızlık ba- şımızın ûzerinden hiç eksik olmayacak. Mıllı takım, Avrupa Şampiyonası elemelennde Ukrayna. Bulgaristan, Hollanda ve Hırvatistan ile karşılaşa- cak. Mılhler 8 ekimde deplasmanda Avrupa 3"üncüsü Hırvatistan ile karşı- laşacak. Öncelıkle Hırvatıstan'ın gücü bılindiğı içınbu, tüm takım için bir "he- def maç" degıl. Geriye bır şey kalıyor. o da ikincüik. Grup maçlarında yine pota altında sıkmtılar yaşayabıleceğı- Millilerimiz hazırlık maçlarında istenilen performansı veremedi. (Fotoğraf: LEVENT YUCELMAN) mız siîiyallerinı aldık. lngıltere'ye ikı maçta 84 ribaunt alma şansı tanıyan millilenn yıllardır aynı dertten ulusla- rarası alanda başarılı olamadığını görü- yoruz. Hüseyin ve Burak'ın özgüven- İeri artmış. Bu ıkılıye bıraz daha sabır göstenp. tecrübe kazanmalannı bekle- mek lazım. Erken havaya gıren Mir- sad'ın da tribünlere \e kendıne oyna- ması değıl takıma oynaması sağlanın- ca Tamer ve Ömer ikilısının alterna- tıflen yenne oruracak. O zamana kadar omuzundaki sakathğı geçecek olan Murat Konuk da pota dıbinde önemlı yer tutuyor. Tamer ve Ömerden tama- men vazgeçelim demnoruz ama artık yerlenne yenılennı yavaş yavas. yerleş- tırmenin zamanının geldtğinı düşünü- yoruz. Yoksa hg ve Avrupa kupasında ABD'lilerin gölgesinde kalan gençlenn uluslararası tecrübelerinın artması için 26-27 vaşına kadar beklemek zorunda kalacağız. Hazırlık maçlannda ortaya konan oyun, milli takım için tam anlamıyla bir uyan sinyah. Daha öncelerin aksıne bu kez grup maçlannın ılk devresini facıay- la kapatıp, ıkıncı devresınde bunlan te- lafi etmek için yıpranmak ıstemiyoruz . Önümüzde ijanslı bır gnıp. gençlerle tak- vıye edılmiş ıy i bir takım \e yeterli za- man var. Bu kez bu şansı kaçırmayalım ve iş ışten geçmeden yapılan uyanlardan ve geçmişte yaşanılanlardan ders alma- lıyız. Artık basketbolumuzda "hüsran" kelımesınin veri olmamah. gelirden oldu." Beşiktaş'ı kulüpten çok bir sembo- le ve kirnliğe benzeten Nevzat Demir, teknik direktör Daum'un takımdaki yabancı futbolculan korumasına da değinerek sözlerini şöyle siirdürdü: "Kendisinin ve yabancı futbolcu- ların primleri ve alacakları zama- nında ödeniyor. Ama takımın asıl yükünü çeken Rızalara. Mehmetle- re, Serdarlara gerekli ilgi gösteril- miyor. Ayrıca sayın Daum, her başı sıkıştığında 'çantam hazır, giderim' diyerek santaj yapıyor ve tüm cami- ayı tedirgin ediyor. Bence kendisi çantasını alsın ve gitsin, Kulüp için- de en hayırlısı bu olur." Daum'u, kolej takımı havasıyla gö- reve başladığı Beşiktaş futbol takımı- nın yapısını bozmakla suçlayan De- mir, her başannın ardından Daum'un kendisini ön plana çıkardığını. bir mağlubiyette ise hemen futbolculan suçlu duruma düşürdüğünü iddia etti, Alman teknik adamın Trabzon'a gö- tûrmediği yabancı futbolcularla da il- gili bir açıklama yapmasını isteyen Beşiktaş 2000 Derneği Başkanı, bu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Taraftarlarımızın da dûşündüğü gibi yabancı futbolcuların sudan ze- hirlenmesi bize de hiç inandıncı gel- medi." Teknik Direktör Daum ile birlikte Başkan Süleyman Seba'yı da suçla- yan Nevzat Demir, kulübün 10 yıl zar- fında bırçok kupa kazanmasına rağ- men taraftar patlaması yapamadığını beiirtti. Aynca kulübün hâlâ çağdışı yön- temlerle yönetildiğinı savunan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Seba, kulübün tüm başa- rılarını kendi ipoteği altma almış durumda. Ancak kulüp hâlâ bir me- najerlik sistemine geçmiş değil. Yö- netim olarak yaptıkları yabancı transferlerde de kulübün milyarlar- ca lirasını sokağa attılar. Şimdi de yabancı futbolcuların tüm parası ödenirken geçen yılki şampiyonluk primlerini ödemiyorlar. Eğer yöne- tim 250 milyon liralık bu primi öde- yemeyecekse biz Beşiktaş 2000 Der- neği olarak bu parayı ödemeye ha- zırız." Süleyman Seba'nm tekrar aday ol- ması gerektiğini de vurgulayan Demir "Marttaki kongrede Süleyman Se- ba tekrar aday olmahdır. Çünkü Be- şiktaş kulübü sayın başkanı yarat- mıştır; o Beşiktaş kulübünü değil. Bu sayede Seba'ya kulübe olan bor- cunu ödeme fırsatı verilmiş olacak- tır. Biz dernek olarak Sayın Süley- man Seba'ya bu fırsatı vermek için onu destektemeyi düşünüyoruz. Za- ten karşısına çıkacak bir adayın da bugünkü tek adam yönetimine kar- şı bir şansı olacağını sanmıyorum" dedi. EMLAKEML BANKASİ Ligde 6. hafta Atkinson bir türlü ilk onbire giremiyor. Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan: Atkinson 'u beslemek için getirmedik HİLMt TÜRKAY Ingılız futbolcu Atkinson'un Ko- caehspor maçında da oynamayacak olması yönetımı yenıden ayağa kal- dırdı. Geldiğı günden bu yana ıd- manlara istediği zaman çıkan ıstedı- ğı zamanda çıkmayan. sürekli "sa- kat" olduğunu ilerı süren futbolcu için San-Lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Şadan Kalkavan, "Biz onu beslemek için. yan gelip yat- ması için çağırmadık, oynaması için getirdik. Her geçen gün aley- hine işliyor. Real BetU maçında da oy namazsa bileti kesilecek'" şeklın- de konuştu. Tank'ın da ılk onbırde yer alma- yacagı Kocaelisp>or maçında Brezil- yalı teknik direktör Parreira'nm tl- ker'in yenne Mnstafa, Erol'un ye- nne Halil tbrahim, Bülentın yeri- ne de Boliç'i oynatacağı öğrenıldı. Engin'in dün yapılan antrenman- da sakatlanarakçalışmayıyandabı- rakması ise yöneticilen korkuttu. Mıllı kalecinin durumunun önemli olmadığı açıklanırken bu futbolcuy- laberaber Atkinson için gelecek haf- ta içerisinde özel bır maç oynanaca- ğı da kaydedıldi. Önceki gün Şadan Kalkavan"dan telefonla "Bülent'i bırakacak olur- sanız biz talibiz" dıyen Adnan Po- lat' ın bu teklifine karşıhk olarak yö- netim kurulu hıçbır futbolcuyu bı- rakmak nıyetınde olmadıklannı bir kez daha yineledı. Şadan Kalkavan ise bu konuyla il- gıli olarak yaptığı açıklamada."Bü- lent isterse gidcbilir" dedi. Son maçlardakı performansı ile ta- raftarlardan tepki alan ve yönetim kurulunun 500 milyon lıra para ceza- sı verdiği Bülent, Sarı-Kırmızılı yö- netıcilerin teklifıni gazetelerden öğ- rendiğmi söyledi. Golcü futbolcu, "Bana hiçbir teklif gelmedi. Galatasaraylı hiç- bir yöneticiyle de konuştnadım. Galatasaray gibi büyük bir cami- adan transfer teklifi almak çok gü- zel bir olay. Kendilerine teşekkür ederim. AncakFenerbahçe'den ay- rılmayı düşünmem bile'" dedi. Buarada Fenerbahçe'yı "körfez" korkusu sardı. San-Lacivertlıler tam 10 ynldırKocaelispor'u Ismetpaşa'da yenemiyorlar. Fenerbahçe. Kocaelis- por'la oynadıgı 11 hg rnaçından 6"sını kaybedıp sadece 2"sıni kazanır- ken 3 maç da berabere sonuçlandı. BASKET YORUM ;AHMET KI BT Bosna'daki çocuklar yararına oynanan şöhretler maçının yankılan sürüyor Taraftara Mektup! Hey Galatasaraylılar! Uyanın... Bu sezon basketbol takıminız iyi. Şampiyon bile olabilir... Ne? Hayır uçmuyorum! Biraz abartıyorum belki. ama kesinlikle uçmuyorum. Bu takım şampiyon olabilecek güçte... Evet, haklısıntz; Efes Pilsen ve Ülker görecelı olarak daha iyi takımlar, ama bence Galatasaray'ın da şampiyonluk şansı var. Inanın bana, basketbol takımı- nızın şansı, futbol takımınızdan daha fazla... Durun! Hemen bozulmayın yahu... Ben yalnızca Efes Pilsen ve Ulker'in varlığı nedeniyle işi baştan bırakmış olmanıza dikkat çekmek istedim. Yani... Şeyy... Demek istedim ki, Beşiktaş'ın kadrosuna bakıp futbolun peşi- ni bırakmıyorsunuz da neden basketboldan ümidinizi kesmiş durumdasınız? Yeni sezonun ilk maçında hiç- biriniz takımın yanındadeğildiniz. Salon bomboştu... Bu mu Galatasaray taraftarlığı? Tamam beyler, kesiyorum! Amacım sizi kışkırtmak değil. Hem sonra... Belki de suç stzde değil, takımını- zın gücünü sizlere yeterince tanıtmaya çalışmayan yö- neticilerinizdedir: Sessiz ve dennden gitmek bazıları- nın işine geliyordur belki. Bilemiyoruz ki... Neyse! Biz görevimizi yapıp takımınız için düşündük- lerimizi yazalım. İsteyen sevinsin, isteyen üzülsün... Ga- latasaraylılar! Basketbol takımınız oyuncu ve antrenör potansiyeli olarak Türkıye'de hiçbir takımdan aşağı de- ğil. Belki fazlası vardır, ama inanın bana bu kadronun kimseden eksiği yok... iyi bir Amerikalı oyun kurucu bulmuşlar: Bu Corry Gaines, tam Levent'in rüyaların- daki oyun kurucu. Sürekli pas veriyor. Dalıyor, çıkıyor. pas veriyor... Atmıyor, pas veriyor... Bıktıracak kadar pas veriyor... Antrenörü Aydan Siyavuş bu kadar pa- halı bir oyuncusunun hiç şut denemememesi konusun- da (özellikle alan savunmasına karşı) ne düşünür bile- miyorum, ama bu sezon Levent'in sezonu olabilir... Mil- li takımdan da dışlanan Levent Topsakal, işi gurur me- selesi yapar, gücü kadar oynarsa Galatasaray kazanır! Diğer Amerikalı Erik Meek ise tam Siyavuş'un sev- diği tip oyuncu görünümünde. Bir Shackleford değil elbette, ama iş görür. Siyavuş havasındaysa ve kulüp- te aradığı havayı bulabilirse bu oyuncudan verim ala- bilir... Ah! Evet! Takımınızın en büyük sonunu bu işte: Ha- vası yok! Geçen sezon Fenerbahçe için "şişirilmiş ba- lon" demiştikya; hah işte! Bu sezonun Galatasaray'ı da havası kaçmış balona benziyor... Uç milyon dolarlık ta- kım taraftarsız, havasız yola çıkmış; arayanj, soranı yok. Takım güçlü; verim almaya çalışan yok. Ömer Büyü- kaycan orada (tarikat hikâyelerine takılmış gidıyor), A milli takım oyuncusu Burak Sezgin orada (diğerierine uymuş kaytarmanın yollannı arıyor), potansıyel iyi oyun- cu Mert Uyguç orada (Haydi artık delikanlı, oynayacak- san oyna! 22 yaşındasın...); ama "Şampiyan oluruz" dıyen yok. Neden? Çünkü takımın havası yok... Galatasaray taraftarlan! Bu takımı havaya sokmak sizin göreviniz. Abiler, amcalar, enişteler, Ziyalar miya- lar filan hepsi palavra. Fenerbahçe, Galatasaray ve Be- şiktaş'ı ancak taraftarı havaya sokar... Kızım sana söyledim, Beşiktaş taraftarı sen anla! ilk haftaya önemli PTT galibiyetiyle başlayan takımının bu haftaAyhan Şahenk Salonu'nda Darüşşafaka maçı var. Unutma... Bir çok soru yanıt bekliyor ERCAN TURCAN Gazetecıler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenledı- ğı. 'Bosnalı çocuklara yardım" gayesiyle oy- nanan dünya futbol yıldızlan karması ile Türkı- ye yıldızlannı karşı karşıya getiren maçta Avru- pa"dan davet edilen bırçok yıldız futbolcunun gelmemesinin yankılan devam ediyor. Milliyet gazetesi, "Yıldızlar ayıp etti", Sa- bah gazetesi, "Büyük fîyasko". "İşte gerçek: Milan'ın bu karşılaşmadan haberiyok". Hür- riyet, "Yazıklar olsun" başhklarını verirken Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi: "Söz verip de gelmeyenler utansın." Beşiktaş'ın eski yöneticısi ve organizasyon komitesi üyesi İhsan Kalkavan, yıldız futfx)l- culann sıyasi baskı yüzünden gelemedıklerini öne sürerken. Arjantinli süper yıldız Maradona ise şölene katılmayan süper yıîdızlan döneklik- le suçladı. İhsan Kalkavan. dünyatelevizyonlannın, olay haline gelen maçı ilk haber olarak verdiklerine değınerek. "Davet edilen futbolculan ben iz- ledim. Netice sağlamdı. Sakatlıklarını iddia etmeleri büyüksaçmahk. Kendileri ile görüş- tüğümde hepsi ısrarla geleceklerini söyledilcr ancak sonradan öğrendik, gelmeyen futbolcu- lara siyasi baskı yapmışlar" şeklinde konuştu. Yenı Yüzyil gazetesi, dünkü saytsında "Yıl- dızlar Bosna'dan habersiz'" başlıgıyla manşet- ten verdiği haberinde, yardım maçına beklenen ünlü futbolculann hiç kimseden davet almadık- lannı açıkladı. Gazete aynca yıldızlara davet gitmediği için Baggio'nun da maçtan haberi olmadığını yazdı. Bosna maçının organizatörü Bayram Tutum- lu'nun kariyerinin oldukça karanhk olduğunu belirten Yeni Yüzyıl gazetesi, Baggio'nun, "Ha- yatımda bu isimde bir menajer duymadım" açıklamalanna yer verdi. T Dâvetî ciddiye almamışlardır' Adının bu işe kanşmasını istemeyen BBC'de görevli bır Ingiliz gazeteci, "Bu gibi şöhretli futbolculara dünyanm her yerinden her gün sayısız teklif gelir. Ama hiçbirisine kulak as- mazlar. Onlar kendilerini davet eden kurum- ların adına bakarlar. Eğer Türkiye'de Futbol Federasyonu. bu işi organize etseydi davet edi- len bütün futbolcular gelirdi. Ama duyduğu- ma göre bir menajer adı, duyulmayan bir ku- rum adına davet yapmış. Onun için bu davet ciddiye alınmamıştir" yorumunu yaptı. Futbolun süper yıldızı Maradona, şölene ka- tılmayan futbolculan kişiliksiz ve döneklikle suçlayarak. "Ben diğerleri gibi kaçmadım. L çağı kaçırmama rağmen elimdeki imkânla- n kullanarak tstanbul'a geldim. Şölene katıl- mayanlar, siyasi bir baskı yüzünden forma giymeden kaçülarsabu insaıilığa karşı işlenen en büyük suçtur" dedi. Futbolculardan açıklamalar Ote yandan Bosnalı çocuklar tçın düzenlenen maça gelmeyen yıldız futbolcular. bahanelerini teker teker açıkladılar. Real Madrid Laudrup'un sakat olduğunu, teknik direktör Valdano'nun ise Zamorana ve Redondo'ya izin vermediğıni behrttı. ttalya'nın ünlü Milan kulübü ise Maldini'mn hasta. Baggio'nun ise sakat olduğunu ılen sür- dü. Weah ile Boban'ın ise Alitalia Hava Yolla- n'ndaki grev nedeniyle Istanbul'a ulaşamadığı açıklandı. Bosnalı çocuklara yardım için düzenlenen fut- bol şöleninde maç hasılatı ve bagış kampanya- sından 30 mılyar lira gelir elde ediidi. Başbakan Tansu ÇiUer, Fethullah Gülen ve Rumeli Der- neği 100'er milyon, Zaman gazetesi 100 bin mark ve Olimpıyat Komitesi ise 10 milyar lira bağışta bulundu. Bordo-Mavili futbolcu, eski günlerinden uzak bir performans sergiliyor Ünal'ın dinlendirilmesi gerek AjMADOLU SİGORTA Ünal oldukça forımuz. KEMALGÜNER TRABZON - Trabzonspor, ligin ilk derbi maçında Beşiktaş'ı saha- sında yendı. Trabzonspor'un Beşik- taş karşılaşması öncesinde oynadı- ğı Kocaelispor ve Vilnius maçlann- dan alınan iyi sonuçlann bu yengi- de payı oldukça büyük. Beşiktaş maçı galibiyetle kapan- dı, ama kadroda yer alan oyun dü- zeninde hem kişi hem de oyun an- layışı olarak eksiklik ve yanlışlıklar var. Şenol bir türlü cesaretli olamı- yor. Ve hâlâ rizikoya girmeye cesa- reti yok. Orta saha oyunculannın ye- terliliğini her zaman savunuyor, fa- kat her maçta da orta saha problemi yaşanıyor. Biraz rizikoya girer gibi oldu, genç Fatih'i kazandı. Ünal da hâlâ ısrarcı. Bariz gözüküyor. Onal birtürlü eski formunu yaka- layamıyor. Oyun içerisinde düşün- düklerini fizik olarak sahaya yansı- tamıyor. Pasları yerini bulmuyor, ikili mücadeleterde yetersiz kalıyor. Artık Onal dinlendirilmelidir. Bu hem kendisi için hem de takımı için yararlı olacaktır. Beşiktaş maçının ilk yansında bütün ataklar ısrarla Lemi'nin olduğu sağ kulvardan ya- pıldı. Ve bu ataklar Beşiktaş savun- ması içindeeridi gitti. Lemi.kaybet- tıği bütün toplardan sonrageriye zor döndü. Beşiktaş'ın savunma ağır- lıklı oyunu sayesinde Lemi'nin ak- sakhğı fazla belli olmadı. Neden sol kulvar hiç kullanılmadı? Abdullah bütün ilk yan boyunca top bekledi. İşte Senol Güneş'e bu anlarda bü- yük görev düşüyor. Oyunu kenardan iyi okumalıdır, ama zamanında ve yerinde. B.Or- han neden son dakikalann adamı oluyor? Eğer hazır değilse sakathğı sürüyorsa neden kadroya alınır? Kadroya alınır ise kendısınden böy- le mi faydalanmaya çahşılacaktır? Arçil sezon başındanberi kulübede bekliyor Hatırlanıp ikınci yanda maça alınıyor. kurtancı oluyor ve üstün performans gösteriyor. Önümüzde üç önemli karşılaşma var. Hepsi de kendi sahamızda. ken- di seyircimiz önünde. Denizlispor. Vilnius ve ligin 2. derbisi Galatasa- ray maçlan. Vilnius maçını pek önemsemiyorum. Fakat, Denizlis- por ve Galatasaray maçlan çok çe- tin geçecektir. Her iki takım da hü- cum oynamasalar dahi çok adamla kontratak futbolu oynayacaktır. Şe- nol Güneş. sahaya süreceği on biri hiçbir etki altında kalmadan, oyun- cuları çok iyi motive edip sahaya sürmelidir. Yabancı antrenörler kar- şısındabaşanyı ancak yürekli vece- sur olursa kazanabilecektir. Hatır- latması bizden... Diego Maradona. Maradona FIFA'ya savaş açtı VtTALE MEDİNA MİLANO-" Daha çok futbol, daha az havyar ve ijampanya." Bu sözler dünyaca ünlü Marado- na'ya ait. Arjantinli Mara- dona. F1FA yönetıcilerine savaş açtı. Diego Armando Mara- dona. önceki gün Paris'te Dünya Futbolcular Sendi- kası'nın açıhşını yaptı. Stoichkov, Baresi, Sanc- hez, Romario gibi dünya- ca ünlü futbolculann bu- lunduğu sendikada artık futbolculann Dünya Ku- pası maçlannda kendilen için oynaması gerektiğini ve paraya bakmamalannı önerdi. Futbolculann per- formansının en üst sev iye- de olduğu saatlerde maç- lan oynamalan ve idarecı- lerin oyunlanna gelmeme- leri gerektiğini söyledi. Örneğin Japonya'daki maçlann, Japony a'dan çok Avrupa ve Amerika saat- lerine göre ayarlanması ve sabah saat 11.00 gibi saha- ya çıkmalan futbolcu yö- nünden büyük dezavantaj oluşturuyor. Şimdiye kadar dünya futbolu FÎFA idarecileri- nin elinde olup reklam. forma, top gibi gelir elde edilen konularda söz sahi- bi onlardı. Artık buna kar- şı savaş açıp top şımdi ida- recilerin ayağından çıka- rak futbolculann ayağina geçti. Samsunspor Spor Servisi- Lider Gala- tasaray, Samsunspor karşısın- da. Birinci ligde 6. haftamn ilk karşılaşmasında San-Kır- mızılı takım, kendi seyircisi önünde Samsunspor'u ağırh- yor. Alı Samı Yen Stadı'nda- ki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve CÎNE 5'ten naklenekrana gelecek. Karşı- laşmay ı, Oğuz Sarvan yönete- cek. G. Saray'da tüm hazırlık- lar tamamlandı ve bu karşılaş- ma beklenmeye başlandı. Galatasaray Ortaköy Spor Servisi - Türkiye 1. basketbol ligınin 2. haftasmda bugün tek karşılaşma var. Is- tinye'deki Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 18.00'de ilk haftanın lideri G. Saray, geçti- ğımız hafta Antbirlık'e saha- smda 95-85 yenilerek sürpriz yapan Ma\ ı Jeans Ortaköy ile mücadele edecek. Arçelîk şampiyon GENT (AA) - Arçelüc, Belçika'nın Gent kentinde kanserli çocuklar için düzen- lenen uluslararası turnuvada, Seul'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Tolhius Spor Salo- nu'nda gece yapılan maçta, Arçelik karşıİaşmanın setle- rinı 15-9. 15-12, 15-8 aldı. Türk seyircılerınden büyük destek gören Arçelik, bugün Türkiye'ye dönecek. DinamoKiev PORTO (Ajanslar) - Av- rupa Futbol Federasyonlan Bıriıği (L'EFA). bu sezon Av- rupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ukrayna'nın Dınamo Kıev takımına, hake- me rüşvet önerdıği gerekçe- sıyle 3 yıl Avrupa Kupala- n'ndan men cezası verdı. Açıklamada, geçen hafta çarşamba günü Kıev'de oyna- nan D.Kıev-Panathinaikos Şampiyonlar Lıgi ilk maçın- dan önce. kulüp yetkililennin, maçı yöneten Ispanyol hakem Antonio Lopez Nieto'ya rüş- vet önermelen ve bu durumu hakemin kendilerine iletmesi sonucu bu cezanın venldiğı kaydedildi. Veteran attetler Balcanşampiyonu Spor Servisi -16-17 eylül tarihlerinde Istanbul'da yapı- lan Balkan Veteranlar Pist Şampıyonasfnda sonuçlar ancak dün alındı. lstanbul Masterler Atle- tızm Demeği Sözcüsü Zahıt Atalay'ın verdiği bılgiye gö- re şampıyonaya 408 atîet ka- tıldı. 45-49 yaş grubunda Ve- li Ballı'mn, 55-59 yaş gru- bunda da Gülçiray Akbaş'ın bırincı olduklan şampiyona- da Türkiye takım halinde bi- rinci olurken, Yunanistan ikin- ci, Romanya da üçüncü oldu. Takım halinde şampiyon olan Türkiye 106 bırincilik, 74 ıkincilık ve 60üçüncülük alır- ken toplam 588 madalyanm da yansmt toplamış oldu. Buzhokeyinde Türkiye sonuncu SporServisi - Buyıl ilk kez düzenlenen Balkan Kupası Buz Hokeyi Tumuvasfnda Türkiye sonuncu oldu. Son maçında Romanya'ya 19-1 yenılen mıllt takım. 5 maçta toplam 91 gol yerken sadece 7 gol atabıldı. Tumuvada maç- lannın tümünü kazanan Ma- canstan ise şampiyon oldu. TVde Spor TRT415J0AtYanşlan CINE 519.00 G. Saray-Sam- sunspor Kanal D 00.20 Spor Saati Show TV 21.00 G. Saray - Samsunspor (özet). 00.50 G. Saray-Samsunspor (bant) 1. KOŞU: F: Honeybunch 1 (7), P; Derebeyı (1), PP. Eli- zabeth (6), S^ Mr. Madden O). 2. KOŞU: F: Bilalcan (9), P: As. Gündüz (3). PP: Ma- rufbey (6). S: Itır (7). 3. KOŞL: F: Ekber 1 (8), P: Artemis (3), PP: Pernevni- yal (6). S: Dıktatör (2). 4. KOŞU: F: Huron (8), P: Gagra (6), PP: Lovely Gırl l (5),S:Gong(l). 5. KOŞU:F:Göktaşı(l),P: Final Cut (5), PP: Maestro 1 (2), S: Lady Bırd (6). 6. KOŞU: F: Yağmur 11 (13), P: Albayım (2), PP: Mertkan (1). S: Küçûk Teh- like(8). SS: Canan4(7). 7. KOŞU: F: Down Towr (7). P: Vegas Girl (5). PP Sheriff (2), S: Kazak Güli (10). Günün Ikilisi: 7 Koşu: 5/7 Tabela Bahis: 13.2.1.8.7 ALTILI GANYAN 9 8 8 1 13 7 3 6 5 2 5 6 5 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle